Anda di halaman 1dari 4

PERSEDIAAN MENGAJAR UNTUK BAHASA MELAYU

Hari: Isnin Minggu: 1 Mula:5.02.10 End:10.01.10

Date: 10.02.2010

Tahun:1B

Jumlah Murid: 5

Tahap pencapaian Murid masakini: Murid pemulihan (Keliru dengan huruf yang seakan-akan sama bentuknya b,d).

Pengetahuan sedia ada: Dapat mengenali sebahagian besar huruf abjad(huruf kecil).

Bilik: ICT Sekolah Rendah OKSB Kilanas

Isi
Masa/
Objektif Tajuk kandunga Pengajaran Alat bantu Latihan
Tarikh
n

10.30 am Di akhir pengajaran Unit 1 Pengajaran Set Induksi Latihan kerja


– murid-murid dapat; 1: Software sekolah:
11.00 am Tema: Huruf ‘a’ - Guru mengarahkan murid menyanyi lagu Powerpoint Rujuk latiahn 1
1. Dapat mengenal Abjad ‘g’ Abjad ABC secara beramai. bergambar.
dan membezakan Interactive
huruf abjad kecil “ b Langkah pengajaran whiteboard
dan d“ melalui Langkah 1
aktiviti memasukkan Mengenalkan dan membuat berbezaan komputers
huruf b atau d antara huruf b ataud dengan gabungan
berpandukan huruf-huruf kecil vokel (aeiou).
gambar yang
disediakan dengan Langkah 2
ketepatan 8/12. Guru mengenalkan beberapa perkataan
Latihan
yang bermula dengan huruf ‘b dan d ‘
pemulihan:
2. Dapat menyebut diawal perkataan.
gabungan sukukata Guru mengenalkan perkataan melalui
Sila rujuk
perkataan yang gambar serta suara (dengan penggunaan
latihan 1 dan 2
bermula dengan komputer)
didalam
huruf ‘b dan d’
Powerpoint.
contoh ‘baju, Langkah 3
basikal, bakul, botol, Latihan 1: Murid-murid diarahkan untuk
buku, bola,dadu, melengkapkan perkataan dengan betul
daging, dagu,daun berpandukan gambar yang disediakan.
dengan ketepatan Latihan kerja
8/12. rumah:
Latihan 2: Murid-murid diarahkan untuk Tidak ada kerja
melengkapkan perkataan tanpa rumah
berpandukan gambar. ( Sewaktu Latihan 1 diberikan.
dan 2, guru akan membimbing murid-murid
bila diperlukan).

Penutup
Dengan menggunakan Ms word guru
mengarahkan murid untuk menyenaraikan 5
perkataan yang bermula dengan huruf b dan
d.

Guru akan memberikan ganjaran jika murid-


murid dapat menyenaraikan dengan betul
kesemua perkataan-perkataan tersebut.
Teacher’s
evaluation:

Principal’s
comment: