Anda di halaman 1dari 5

KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF

Skop

Komponen Kemahiran Manipulatif memberi fokus kepada perkembangan


kefungsian tahap kemahiran motor kasar, motor halus dan pengamatan
murid. Komponen Kemahiran Manipulatif ini amat penting untuk membantu
murid dalam penguasaan 3 M (membaca, menulis dan mengira).

Usaha ini dapat melahirkan murid berkeperluan khas yang berilmu


pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian, kemakmuran masyarakat dan negara.

Objektif Umum

Komponen Kemahiran Manipulatif ini membolehkan murid:


1. melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor halus dan
pengamatan
2. menggunakan peralatan dengan teknik yang betul
3. menggunakan pengetahuan dan kemahiran manipulatif dalam
pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan
bertanggungjawab
4. meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan
sesuatu bahan

33
OBJEKTIF KANDUNGAN

1. Kemahiran Motor Kasar

Membolehkan murid :
1.1 melakukan pergerakan asas 1.1.1 Pergerakan tangan
kemahiran motor kasar 1.1.2 Pergerakan kepala
1.1.3 Pergerakan kepala

1.2 melakukan pergerakan asas 1.2.1 Berdiri


1.2.2 Duduk
1.2.3 Berjalan
1.2.4 Memusing badan
1.2.5 Membongkok badan
1.2.6 Merangkak
1.2.7 Menaiki tangga
1.2.8 Menuruni tangga

1.3 melakukan aktiviti mudah 1.3.1 Menarik


1.3.2 Menolak
1.3.3 Mengangkat
1.3.4 Meletak
1.3.5 Menyusun
1.3.6 Menjunjung

1.4 pergerakan anggota badan 1.4.1 Meregang


1.4.2 Melambung
1.4.3 Menyambut
1.4.4. Meleret
1.4.5. Membaling
Menghayun
Menendang

34
OBJEKTIF KANDUNGAN

2. Kemahiran Motor Halus.

Membolehkan murid:
2.1 melakukan pergerakan 2.1.1 Sentuhan
kemahiran motor halus

2.2 melakukan pergerakan 2.2.1 Mencubit


motor halus dengan bahan 2.2.2 Merenyuk
2.2.3 Meramas
2.2.4 Menggentel
2.2.5 Mencebis / Mengoyak
2.2.6 Memicit
2.2.7 Melipat
2.2.8 Menguli

2.3 melakukan pergerakan 2.3.1 Mengikat


kemahiran motor halus dengan 2.3.2 Menampal
menggunakan alatan 2.3.3 Menggunting
2.3.4 Menyusun bongkah
2.3.5 Memasang/Mencantum bongkah
2.3.6 Membuka bongkah
2.3.7 Mencantum kad cantuman
2.3.8 Memutar
2.3.9 Memasukkan guli ke dalam bekas
pelbagai saiz.
2.3.10 Memasukkan bongkah ke dalam
acuan.
2.3.11 Mencucuk manik

2.3.12 Mencucuk benang

35
OBJEKTIF KANDUNGAN
2.3.13 Memotong bahan dengan
menggunakan peralatan yang
sesuai
2.3.14 Membuka dan memasang
bahagian asas kompenan pelbagai
alatan kegunaan harian

2.4 Melakukan pergerakan koordinasi 2.4.1 Menyambung titik dan garisan


mata tangan

3. Pengamatan.

a. Pengamatan Pendengaran

Membolehkan murid:
3.1 membezakan bunyi 3.1.1 Diskriminasi
yang didengar 3.1.2 Ingat kembali
3.1.3 Urutan
3.1.4 Perkaitan bunyi

b. Pengamatan Penglihatan

Membolehkan murid:
3.2 menggunakan kemahiran 3.2.1 Diskriminasi
pengamatan penglihatan 3.2.2 Ingat kembali
3.2.3 Orientasi kedudukan
3.2.4 Urutan
3.2.5 Melengkapkan

3.2.6 Menyalin
3.2.7 Koordinasi motor mata

36
OBJEKTIF KANDUNGAN
tangan
3.2.8 Mencari jalan keluar
(mazing)
c. Pengamatan sensori dan 3.2.9 Benda tersembunyi
kinestatik

Membolehkan murid:
3.3 menggunakan kemahiran sensori

3.3.1 Menggunakan deria lihat


3.3.2 Deria dengar
3.3.3 Deria rasa
3.4 menggunakan kemahiran 3.3.4 Deria sentuh
kinestatik
3.4.1 Latihan kekuatan otot

37