Anda di halaman 1dari 49

KOMPONEN MATEMATIK

Skop

Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan
menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan
untuk mempelajari matapelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen ini
akan menjadikan matematik suatu matapelajaran yang mengembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada
murid-murid. Di samping itu, komponen ini diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran matematik bagi murid-
murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen ini
meliputi dua aspek utama iaitu:
a. Matematik Asas
b. Matematik Sosial

Objektif Umum

Komponen matematik membolehkan murid:


1. mengetahui dan memahami konsep nombor
2. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi
3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciri-cirinya

68
4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan operasi matematik
5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam pengurusan kehidupan seharian secara
berkesan dan bertanggungjawab
6. menguasai kemahiran mengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik
7. menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian
8. mengetahui konsep masa dan waktu

69
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

1. Pra nombor
Membolehkan murid: Klasifikasi objek melalui : a. Mengenal dan mengecam objek bahan-bahan konkrit
1.1 menamakan 1.1.1 bentuk menggunakan bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan
objek . 1.1.2 saiz i. bentuk segi empat, segi tiga, manipulatif
1.1.3 warna bulat. i. gambar
ii. saiz besar, kecil
iii. warna asas iaitu merah, biru,
kuning, hijau dan seterusnya ♣♣♣♣

♣♣

ii. pengelasan
mengikut bentuk,
warna dan saiz.

manik
1.2 menentukan Perbandingan objek a. Membuat perbandingan
butang
kumpulan objek 1.2.1 panjang/pendek objek menggunakan proses-proses
sudu
1.2.2 besar/kecil seperti

70
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
1.2.3 tinggi/rendah i. pengelasan bongkah
1.2.4 tebal/nipis ii. padanan jaka
iii. pengasingan sida
1.2.5 berat/ringan iv. pengumpulan
1.2.6 banyak/sedikit Contoh : Mengumpul beberapa
1.2.7 sama banyak/tidak butang yang berlainan warna dan
sama banyak saiz ke dalam satu kumpulan
1.2.8 kumpulan kemudian mengumpulkan warna
lebih/kurang dan saiz yang berbeza ke dalam
kumpulan yang lain
b. Membuat perbandingan objek- menggunakan murid
objek yang berhampiran dengan sebagai bahan
murid-murid (luar/dalam bilik darjah) perbandingan
i. lelaki lebih daripada
perempuan
ii. A lebih tinggi daripada
B

71
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

2 Nombor bulat
Membolehkan murid:
2.1 menamakan 2.1.1 Nombor. a. Mengenal angka 0 hingga kad imbasan
nombor 9. bahan-bahan konkrit
b. Menayangkan kad
imbasan secara rawak, murid sebut
2.2 membilang 2.2.1 Bilang bilangan tetap sama tetapi
nombor tertib a. Membilang objek satu-satu susunan yang berbeza.
menaik/menurun b. Membilang dalam gandaan dua,
gandaan tiga hingga sepuluh- 

sepuluh.(10,20,…..90)
c. Penekanan diberikan kepada    

langkauan genap dan ganjil seperti


11,21,31,41,………
54,64,74, 84,………
d. Menyuruh murid membilang nombor
sambil menaiki tangga

72
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

2.2.2 Rangkaian a. Melengkapkan rangkaian nombor


nombor 1,2, ----,-----,----
2.3 menentukan 10,20,-----,-----,------ kad nombor
nilai nombor bahan-bahan konkrit
2.3.1 Nombor a. Menggunakan kad nombor
mempunyai dan bahan-bahan konkrit
kuantiti b. Memadan beberapa
2.3.2 Perbandingan benda maujud dengan kad nombor
nilai nombor yang sama nilai

2.4 menulis nombor


2.4.1 Simbol nombor 5 

2.5 menggunakan
nombor 2.5.1 Penulisan
a. Menulis nombor 1 hingga 9
nombor dalam
b. Menulis nombor dalam perkataan
perkataan

73
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
c. Membimbing murid dalam arah pergerakan
kemahiran menulis angka semasa menulis angka
d. Teknik menulis angka dicadangkan perlu ditekankan
seperti rajah di bawah mulakan dengan urutan
seperti 1, 7, 4, 5, 2, 3, 6,
9, 8, 0
papan angka
berlubang/papan pasir

plastesin.

e. Menekap di atas papan berlubang


bentuk angka dan kertas pasir model yang berkaitan
f. Membentuk angka dengan plastesin
2.5.2 Nombor g. Menulis di udara, pasir/tanah,
dalam kehidupan belakang badan kawan
harian

74
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
a. Melihat dan menyebut nombor
pada bas, nombor pendaftaran
kereta, nombor telefon, nombor
alamat rumah sendiri

3 Operasi tambah
Membolehkan murid
3.1 menyatakan 1.2.1 Penyatuan dua a. Menyatukan dua kumpulan objek bahan konkrit yang ada
situasi tambah kumpulan di dalam dan di luar
dalam bahasa    kelas (seperti binatang,
harian 1 + 2 = 3 siput, guli)
Guru menyebut sebagai satu
tambah dua sama dengan tiga

2.2.1 Penambahan a. Bercerita dengan menggunakan


dengan bahasa harian yang membawa
membilang maksud penambahan (seperti
semua tambah lagi, masukkan lagi,
jumlah, semua)

75
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
i. guru meminta dua orang murid
berdiri di hadapan kelas
ii. murid diminta membilang
bilangan murid tersebut

iii. guru meminta tiga orang lagi ke


hadapan dan menyatakan “tiga
orang lagi masuk dalam
kumpulan ini. Jadi, berapakah
jumlah murid dalam kumpulan
ini?”
iv. murid diminta membilang jumlah
murid tersebut
v. guru mengulang aktiviti dengan
objek yang lain

3.2 menambah 3.2.1 Dalam a. Murid membilang objek dalam Nota : bilangan objek
sebarang dua lingkungan fakta satu himpunan. Contoh: himpunan dalam himpunan tidak

76
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
nombor asas dua objek lebih daripada 9
b. Murid menambah satu objek lagi Bahan-bahan konkrit/
c. Kepada himpunan yang ada pembilang (batang ais
krim, butang dll.)

Fakta asas tambah ada


100 seperti
0+0=0
0+1=1
0+2=2

9 + 9 = 18

3.2.2 Sebarang dua a. Penambahan nombor satu Bahan-bahan


nombor digit dengan nombor satu digit konkrit/pembilang
a. tanpa hingga nombor enam digit dengan
mengumpul nombor enam digit
semula i. satu digit dengan satu digit

77
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. dengan ii. dua digit dengan satu digit
mengumpul iii. tiga digit dengan satu digit
semula iv. empat digit dengan satu digit
v. lima digit dengan satu digit

vi. enam digit dengan satu digit


vii. satu digit dengan dua digit
viii.dua digit dengan dua digit
ix. tiga digit dengan dua digit
x. empat digit dengan dua digit
xi. lima digit dengan dua digit
xii. enam digit dengan dua digit
xiii.dan seterusnya enam digit
dengan enam digit

3.3 menulis ayat 3.3.1 Pengenala a. Mengenal simbol (+) dan ( Gambar /carta yang
matematik bagi n simbol (+ ) dan =) membawa maksud
operasi tambah ( =) penambahan.
Kad simbol (+) dan (=)

78
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

3.3.2 Ayat Kad operasi tambah


matematik bagi a. Menulis ayat matematik bagi dalam bentuk ayat dan
operasi tambah operasi tambah bentuk lazim
a. Bentuk i. dalam bentuk ayat
ayat 1+1 = 2
matematik 1+ 2 = 3
b. Bentuk 2 + 4 = 6
lazim

ii. dalam bentuk lazim


2 3 4
+3 +5 +3
5 8 7

3.4 melengkapkan
ayat matematik
a. Melengkapkan ayat matematik
bagi operasi 3.4.1 Penekanan
operasi tambah
tambah kepada operasi

79
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
tambah 2 + 3 = _______
melengkapkan 2 + _____ = 5
ayat matematik _____ + 2 = 5
_____ + _____ = 5

3.5 menyatakan kad imbasan


secara spontan
fakta asas 3.5.1 Penambaha
a. Menyatakan secara spontan
tambah n secara
fakta asas tambah
spontan fakta
Contoh
asas
“Tiga tambah berapa sama dengan
3.6 menambah lembaran kerja yang
tujuh?”
sebarang tiga disediakan mengikut
nombor tahap murid
a. Menambah sebarang tiga
3.6.1 Sebarang tiga
nombor
nombor
b. Penambahan satu digit dengan
a. tanpa
satu digit hingga enam digit dengan
mengumpul
enam digit
semula

80
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. dengan
3.7 membina cerita mengumpul carta bergambar
semula

3.7.1 Cerita
daripada ayat a. Membina cerita daripada ayat
matematik matematik
Contoh

3+5=8
Saya ada _______ ekor kucing.
Emak belikan lagi ______ ekor. kad gambar
Jumlah kucing saya ialah _______
ekor.

3.7.2 Ayat a. Membina ayat matematik


matematik daripada cerita.
daripada cerita Contoh :
Saya ada 3 biji bola. Kakak berikan

81
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
lagi 4 biji. Jumlah bola

saya ialah 7 biji.


3+4=7

3.8 menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
operasi tambah
a. Menyelesaikan masalah harian
3.8.1 Masalah harian yang melibatkan operasi tambah
yang melibatkan Contoh
literasi mudah, Pencapaian Murid
cerita, rajah dan Abu ✰✰
jadual Ali ✰✰✰
Siti ✰✰✰✰✰

i) Abu dapat berapa bintang?


ii) siapakah mendapat pencapaian Nota : ayat selapis
yang tertinggi?

82
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

b. Literasi mudah
Contoh
Apakah jumlah antara hasil tambah
230 dengan 14?

4 Operasi tolak
Membolehkan murid :
4.1 menyatakan 4.1.1 Penolakan kad operasi
situasi tolak melalui proses
Lagu Sepuluh Budak Pintar bahan-bahan konkrit
Sepuluh budak pintar,
dalam bahasa pengasingan dua
Main tepi jalan,
harian kumpulan
Satu kena langgar,
Tinggallah sembilan.
Sembilan budak pintar,
Main tepi papan,
Satu tidak sedar,
Tinggallah lapan

83
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
…… sehingga selesai.

4.1.2 Penolakan a. Membuat penolakan melalui


dengan mencari proses mengasingkan dua kumpulan
perbezaan Contoh : 5 – 2 = 3

b. Menolak dengan mencari


perbezaan
Contoh :
Ali Lina

 
Berapakah bezanya antara pensel
Ali dengan Lina?
4.2 menolak sebarang 4.2.1 Dalam kad fakta asas
dua nombor lingkungan fakta a. Menolak dalam lingkungan fakta
asas asas

84
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Contoh :
9–1=8
9 – 2 = 7 dan seterusnya

4.2.2 Sebarang dua kad simbol


nombor a. Menolak sebarang dua nombor kad operasi tolak
a. tanpa i. tanpa mengumpul semula
mengumpul 7–4=3
semula. 5–1=4
b. dengan ii. dengan mengumpul
mengumpul semula
semula 11 – 9 = 2
4.3 menulis ayat 15 – 6 = 4
matematik bagi 4.3.1 Pengenala kad symbol
operasi tolak n simbol ( – ) kad imbasan

85
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
dan ( = ) a. Mengenal simbol tolak (-)
4.3.2 Ayat dan (=)
matematik bagi b. Menulis ayat matematik
operasi tolak bagi operasi tolak
a. bentuk i. bentuk ayat matematik
ayat 5–3=2
Matematik ii. bentuk lazim
4.4 melengkapkan b. bentuk 6 9 8
ayat matematik lazim -4 - 3 - 2
bagi operasi 2 6 6
tolak
4.4.1 Penekanan Melengkapkan operasi tolak.
kepada Contoh
melengkapkan 4 - 3 = _____
ayat matematik 5 - _____= 2
operasi tolak _____ - 3 = 4
4.5 menolak sebarang 4.4.2 Songsangan _____ - _____ = 3
tiga nombor fakta tambah

86
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

4.5.1 Sebarang tiga Menolak sebarang tiga nombor


nombor a. tanpa mengumpul semula
a. tanpa 4–1–2=1
mengumpul
semula b. dengan mengumpul semula
4.6 membina cerita b. dengan 11 – 2 – 7 = 2
mengumpul
semula

4.6.1 Cerita a. Membina cerita daripada


daripada ayat ayat matematik 8–3=5
matematik Saya ada _____ ekor ayam. _____
ekor ayam saya sudah mati. Berapa
ekor ayam saya yang masih hidup?

a. Membina ayat matematik daripada


4.6.2 Ayat cerita. Contoh

87
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
4.7 menyelesai matematik Ali ada lima buah buku. Dua
masalah yang daripada cerita daripadanya dipinjam oleh Abu.
melibatkan Berapakah buku Ali yang tinggal?
operasi tolak _____ - _____ = _____

a. Menyelesaikan masalah harian


yang melibatkan rajah dan jadual
4.7.1 Masalah
harian
melibatkan
literasi mudah,
cerita, rajah atau
jadual.

5 Gabungan dua
operasi
Membolehkan
murid:
5.1 membina cerita 5.1.1 Pembinaan cerita a. Membina cerita ayat matematik

88
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
daripada ayat daripada ayat matematik. Contoh
matematik. 9–6+2=5
Siti ada sembilan biji gula-gula. Dia
5.1.2 Pembinaan ayat beri enam biji kepada adiknya.
matematik Kakak bagi Siti dua biji gula-gula
daripada cerita. lagi. Berapa biji gula-gula ada pada
Siti sekarang?

5.2 menyelesaikan 1.2.1 Operasi


masalah yang tambah dan tolak
melibatkan dalam lingkungan
gabungan dua fakta asas.
operasi.

2.2.1 Masalah a. Graf jadual


harian yang rajah
melibatkan graf
literasi mudah,
cerita, rajah, graf

89
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
atau jadual.
100

80

60 Siti
40 Abu
Ali
20

0
Jan Feb

i. Berapakah markah matematik


yang diperolehi oleh Siti?
ii. Berapakah perbezaan markah
antara Siti dan Ali?
iii. Berapakah jumlah markah yang
diperolehi Abu untuk 2 bulan?

6 Operasi darab

90
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Membolehkan murid:
6.1 menyatakan 6.1.1 Pengertian a. Menyatakan jumlah melalui bahan konkrit/gambar
operasi darab darab proses tambah berulang
dalam bahasa dalam proses 2+2+2+2=8
harian tambah
berulang
a. Mengenalpasti kumpulan dan ahli carta bergambar.
6.1.2 Kenal pasti Tiga kumpulan dua-dua sifir 1 hingga 9.
kumpulan dan
ahli   

6.2 mendarab a. Menghafal sifir 1 – 9 secara Kad imbasan.


sebarang dua 6.2.1 Sifir 1 hingga 9 i. berirama Nota :
nombor dalam ii. individu dan beramai- 1 x sebarang nombor =
lingkungan 6.2.2 Darab sebarang ramai nombor itu juga
fakta asas nombor dengan iii. bertepuk tangan sambil 0 x sebarang nombor =
sifar memberi jawapan sifar
Menggunakan kad imbasan
6.3 menulis ayat sifir

91
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
matematik bagi 6.3.1 Pengenalan a. Memperkenalkan kad nombor
operasi darab simbol (x) dan simbol (x) carta
(=) b. Membilang dan
menambah dalam kumpulan
i. dua-dua
ii. tiga-tiga hingga
iii. sembilan-sembilan kad nombor
6.3.2 Ayat matematik bahan konkrit
bagi operasi a. Menulis ayat matematik bagi kad gambar
darab operasi darab
a. bentuk i. dalam bentuk ayat
ayat 1X9=9
matematik ii. dalam bentuk lazim
b. bentuk 2
lazim X3
6

6.4 melengkapkan

92
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
ayat matematik
bagi operasi a. Dalam lingkungan fakta asas.
darab 6.4.1 Lingkunga 1 X 3 = ______
n fakta asas 3 X _____ = 6
6.5 menyatakan ____ X _____ = 6
secara spontan
fakta asas darab a. Menyatakan fakta asas darab
6.5.1 Fakta asas secara spontan
6.6 membina cerita darab 1X3=3

a. Cerita daripada ayat matematik


3 X 4 = 12
6.6.1 Cerita daripada Ada 3 buah bakul. Dalam setiap
ayat matematik bakul ada 4 biji limau. Berapakah
jumlah biji limau yang ada?

a. Setiap barisan ada 6 orang murid. 4


barisan ada berapa orang?
6.7 menyelesaikan 6.6.2 Ayat matematik 4 X 6 = 24 petikan cerita

93
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
masalah yang daripada cerita rajah
melibatkan a. Cerita kad nombor
operasi darab Guru berikan 2 batang pensel kad ayat matematik
6.7.1 Masalah harian kepada setiap murid. Jika guru bahan konkrit
yang berikan pensel kepada 3 orang
melibatkan murid, kira jumlah pensel yang
literasi mudah, diperolehinya?
cerita, rajah dan b. Literasi mudah
jadual Apakah hasil darab 30 dengan 8?

94
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

7 Operasi bahagi
Membolehkan murid:
7.1 menyatakan 7.1.1 Konsep a. Bahagi dalam proses tolak
operasi bahagi bahagi berulang sama banyak
dalam bahasa a. p
harian engumpulan 
b. p
engongsian    

8–2–2–2=2
b. Mengagih sekumpulan benda
i. pengumpulan
8÷4=2

   

empat kumpulan dua-dua


membahagi objek kepada
kumpulan dan menyatakan

95
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
bilangan kumpulan yang
diperolehi
ii. Pengongsian
Membahagi sebilangan objek
kepada kumpulan yang sama
banyak. Contoh satu untuk
aku dan satu untuk engkau
(Cerita P. Ramlee)

7.2 membahagi a. Dalam fakta asas kad imbasan.


sebarang dua Contoh fakta asas bahagi ada
nombor dalam 8 ÷ 2=4 360 sama ada berbaki
lingkungan 7.2.1 Dalam 9 ÷ 3=3 atau tanpa baki
fakta asas lingkungan fakta 8 ÷ 2=4
asas
7.3 menulis ayat a. Mengenal simbol ( ÷ ) dan (=)
matematik bagi b. Menulis ayat matematik
operasi bahagi i. bentuk ayat
7.3.1 Pengenalan Contoh

96
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
simbol (÷) dan
(=) 8 ÷ 2=4
9 ÷ 3=3
8 ÷ 2=4
7.3.2 Ayat matematik ii. bentuk lazim
bagi operasi Contoh
bahagi 4 12 5 20

a. bentuk
a. Melengkapkan ayat matematik bagi
7.4 melengkapkan ayat
operasi bahagi
ayat matematik matematik
Contoh
bagi operasi b. bentuk
3 ÷ 3 = ________
bahagi lazim
6 ÷ ______ = 2
______ ÷ 2=4
7.4.1 Dalam
______ ÷ _____ = ______
lingkungan fakta
asas
a. Menjawab soalan-soalan operasi
7.5 membahagi
bahagi dari kad-kad imbasan
secara spontan

97
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

Contoh
7.5.1 Fakta asas 8 ÷ 2 = ______
bahagi 9 ÷ 3 = ______

7.6 membina cerita a. Membina cerita daripada ayat


matematik
Contoh
8 ÷ 4=2
Ali ada _____ biji bola. Ali hadiahkan
7.6.1 Cerita daripada kepada ____ orang murid. Setiap
ayat matematik murid mendapat _____biji bola.
b. Membina ayat matematik
daripada cerita yang diberi
Contoh
12 orang murid berbaris dalam 4
barisan. Setiap barisan ada 3 orang
7.6.2 Ayat matematik murid.
daripada cerita ______ ÷ _____ = ______

98
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

7.7 menyelesaikan a. Menyelesaikan masalah harian


masalah yang yang melibatkan literasi mudah,
melibatkan carta, rajah, jadual atau graf (graf
operasi bahagi palang)
Contoh
7.7.1 Masalah harian Dalam satu minggu penghuni
yang melibatkan asrama makan sebanyak 35 kali.
literasi mudah, Berapa kalikah mereka makan
cerita, rajah, dalam sehari?
gambar, jadual 35 ÷ 7=5
atau graf (graf
palang)

99
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

100
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

8 Wang
Membolehkan murid:
8.1 mengenal mata 8.1.1 Wang syiling a. Menamakan wang syiling Wang syiling contoh
wang malaysia Malaysia 1 sen hingga RM 1 atau wang mainan dan
wang sebenar 1 sen
hingga RM1

8.1.2 Wang kertas a. Menamakan wang kertas RM 1 Wang kertas contoh


hingga RM 100 atau wang mainan dan
wang sebenar RM1
hingga RM100

8.2 menentukan nilai 8.2.1 Nilai wang syiling a. Menentukan nilai wang syiling Barang kegunaan
wang Malaysia 1 sen hingga RM 1 harian yang mudah
diperolehi
8.2.2 Nilai wang kertas a. Menentukan nilai wang kertas
RM 1 hingga RM 100

101
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

8.2.3 Persamaan nilai a. Menentukan persamaan nilai


wang wang

8.2.4 Persamaan nilai


wang dengan a. Menentukan
harga barang persamaan nilai wang dengan
harga barang
8.3 menyelesaikan 8.3.1 Operasi tambah
operasi yang melibatkan
tambah yang wang
melibatkan a. tanpa kad perkataan
wang mengumpul kad gambar
semula a. Menambah nilai wang tanpa
b. dengan mengumpul semula
mengumpul
semula b. Menambah nilai wang dengan
mengumpul semula

102
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

8.4 menyelesaikan 8.4.1 Operasi tolak


operasi tolak yang melibatkan
yang melibatkan wang
wang a. tanpa
mengumpul
semula a. Menolak nilai wang tanpa
b. dengan mengumpul semula
mengumpul
semula. b. Menolak nilai wang dengan
mengumpul semula
8.5 menyelesaikan 8.5.1 Nombor 1 digit
operasi darab dengan sen
yang a. Mendarab nombor 1 digit dengan
melibatkan 8.5.2 Nombor 1 digit sen kad perkataan
wang dengan ringgit kiad gambar
hingga RM100 b. Mendarab nombor 1 digit dengan
ringgit. hingga RM100

103
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

8.6 menyelesaikan 8.6.1 Pembahagian


operasi bahagi sen dengan
yang nombor 1 digit a. Membahagi sen dengan nombor
melibatkan 1 digit
wang 8.6.2 Pembahagian
ringgit dengan
nombor 1 digit a. Membahagi ringgit dengan
hingga RM100 nombor 1 digit hingga RM100

8.7 membina cerita 8.7.1 Cerita daripada Alat perakam.


ayat matematik
a. Membina cerita daripada ayat
8.7.2 Ayat matematik
matematik yang diberi
daripada cerita
a. Membina ayat matematik daripada
8.8 menyelesaikan 8.8.1 Masalah harian cerita yang diberi kedai mainan/stesen
masalah yang yang melibatkan matematik
melibatkan nilai nilai wang a. Menyelesaikan masalah harian yang
wang.

104
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
melibatkan nilai wang hingga RM
9 Masa dan waktu 100
Membolehkan murid:
9.1 menamakan 9.1.1 Konsep waktu
waktu dalam dalam satu hari gambar-gambar yang
satu hari menunjukkan waktu
dalam sehari. Contoh
a. Mengenal dan menyebut waktu pagi, tengahari, petang,
dalam sehari malam, senja dan
pagi subuh
tengahari
9.1.2 Aktiviti harian petang gambar aktiviti
mengikut waktu malam kad perkataan

a. Menyesuaikan aktiviti harian


9.2 menamakan hari 9.2.1 Hari dalam dengan waktu dalam sehari kad perkataan nama-
dalam seminggu b. Membina jadual harian waktu nama hari
seminggu cuti. kalendar bulan

105
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
a. menamakan hari-hari dalam
9.2.2 Aktiviti-aktiviti seminggu :- Ahad, Isnin, Selasa, gambar-gambar aktiviti
dalam Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu
seminggu 7 hari dalam seminggu

9.3 menamakan 9.3.1 Bulan-bulan a. Menyenaraikan aktiviti dalam


bulan dalam dalam setahun seminggu
setahun
9.3.2 Bilangan hari
dalam sebulan a.Menamakan bulan-bulan dalam
setahun Januari hingga Disember
9.3.3 Bilangan minggu Kalendar bulanan (7
dalam sebulan a. Menyatakan bilangan hari dalam hari dalam seminggu)
sebulan (28/29/30/31)
9.3.4 Bilangan bulan kalendar
dalam setahun a. Menyatakan bilangan minggu
dalam setahun

a. Menyatakan bilangan bulan dalam

106
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
setahun
9.4 merekodkan 9.4.1 Tarikh kad-kad tarikh
aktiviti dalam
setahun 9.4.2 Jenis peristiwa
a. peristiwa gambar-gambar
khas a. Menulis tarikh peristiwa
gambar-gambar aktiviti

b. peristiwa a. Merekodkan tarikh peristiwa


individu tetap dalam negara. Contoh Hari
Kebangsaan.

9.5 menyatakan 9.5.1 Muka jam a. Merekodkan tarikh peristiwa individu Jam contoh dan jam
waktu dalam dan sekolah dalam setahun. Contoh sebenar
unit jam 9.5.2 Unit jam dan Hari lahir saya
minit
a. Mengenal muka jam

a. Mengenal unit jam dan minit

107
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

9.5.3 Waktu dalam jam


dan minit

a. Menyatakan waktu dalam


9.5.4 Tempoh masa jam dan minit
dalam jam dan i. satu jam = 60 minit.
minit ii. 1 minit = 60 saat.

a. Menentukan tempoh masa


dalam jam dan minit Contoh

 Mula akhir

108
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Berapa lamakah tempoh masa
9.6 menyelesaikan 9.6.1 Masalah harian yang ditunjukkan oleh jam di
masalah yang atas?
melibatkan
tempoh masa

a. Menyelesaikan masalah harian


yang melibatkan tempoh dalam unit
masa
hari
minggu
bulan
tahun

109
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

10 Bentuk dan ruang


Membolehkan murid :
10.1 menamakan 10.1.1 Jeni a. Menamakan segi tiga, segi empat bahan-bahan realia
bentuk-bentuk s bentuk dua sama, segi empat tepat, bulatan dan gambar-gambar bentuk
dua matra matra bujur
b. Melukis bentuk-bentuk yang
dinamakan di atas

10.2 menamakan
bentuk-bentuk a. Menamakan kon, selinder,
tiga matra 10.2.1 Jenis bentuk tiga piramid dan kubus
matra b. Melukis bentuk-bentuk yang
dinamakan di atas

110
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

11 Ukuran panjang
Membolehkan murid:
11.1 menyatakan 11.1.1 Ukuran panjang a. Menyatakan ukuran panjang anggota badan
ukuran panjang dalam unit relatif dalam unit dan metrik seperti pembaris, pita pengukur
dan metrik jengkal, siku, hasta, tapak dan dan bahan yang hendak
langkah diukur
b. Menyatakan ukuran panjang
dalam unit metrik seperti milimeter,
sentimeter, meter dan kilometer
11.2 menyelesaikan 11.2.1 Ukuran dan jarak papan tanda
masalah. yang berkaitan a. Menyatakan jarak yang
dengan berkaitan dengan kehidupan harian
kehidupan harian

111
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

12 Jisim
Membolehkan murid :
12.1 menyatakan 12.1.1 Gra a. Mengenal alat penimbang. Alat penimbang
berat dalam unit m dan kilogram. b. Mengenal unit gram dan Barang yang hendak
metrik. kilogram. ditimbang.
c. Menyatakan timbangan bagi
sesuatu benda dalam gram dan
12.2 menyelesaikan 12.1.2 Bera kilogram. Alat penimbang
masalah. t yang berkaitan Barang yang hendak
dengan a. Menyatakan timbangan ditimbang.
kehidupan bagi benda yang berkaitan dengan
harian. kehidupan harian.

112
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

13 Isipadu cecair
Membolehkan murid :
13.1 menyatakan 1.2.1 Mililiter dan a. Mengenal baling pengukur Baling penyukat cecair
isipadu dalam liter. isipadu cecair dalam unit mililiter dan
unit metrik. liter.
b. Mengenal unit mililiter dan liter.
c. Menyatakan sukatan bagi cecair
yang disukat dalam mililiter dan liter.
13.2 menyelesaikan Bilang penyukat cecair
masalah 13.2.1 Isipadu a. Menyatakan isipadu cecair dalam unit mililiter dan
yang berkaitan berkaitan dengan kehidupan harian. liter.
dengan
kehidupan
harian.

113
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

14 Pecahan
Membolehkan murid :
14.1 menamakan 14.1.1 Jenis pecahan. a. Mengenal komponen pecahan Bentuk-bentuk pecahan.
pecahan. i. pengangka Gambar-gambar
ii. penyebut pecahan.
b. Menamakan pecahan
i. pecahan wajar
ii. pecahan tak wajar
iii. pecahan nombor
bercampur
c. Melorekkan pecahan yang
dinamakan.
d. Melukis pecahan yang
14.2 menyelesaikan 14.2.1 Pecahan yang dinamakan.
masalah. berkaitan dengan
kehidupan harian. a. Menyatakan pecahan

114
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
yang berkaitan dengan kehidupan
harian.
b. Menyelesaikan masalah
pecahan dalam kehidupan harian.

15 Penggunaan alat
dan teknologi
Membolehkan murid :
15.1 menggunakan 15.1.1 Aba a. Mengenalkan alat-alat seperti Abacus, dekak-dekak
alat dan kus / dekak- abacus, dekak-dekak dan kalkulator. dan kalkulator.
teknologi dalam dekak. b. Menggunakan alat-alat di atas
matematik. 15.1.2 Kalk secara amali.
ulator.
15.2 menyelesaikan a. Menyelesaikan masalah
masalah harian dengan menggunakan alat-
15.2.1 Alat dan alat tersebut
teknologi dalam
kehidupan harian

115
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/ CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

116