Anda di halaman 1dari 6

Bil Bulat dan hitamkan jawapan yang betul Markah

1 Apabila huruf nun sakinah atau tanwin, bertemu dengan huruf waw, maka 2
hukum tajwidnya ialah …

(A) Iqlab (C) Mad Asli


(B) Ikhfa’ Haqiqi (D) Idgham Ma’al Ghunnah

2 Surah Al-Baiyyinah mengandungi ____ ayat. 2

(A) 5 (C) 6
(B) 7 (D) 8
3 Yang manakah di antara contoh berikut, hukum tajwidnya ialah Ikhfa’ 2
Haqiqi…

(A) ‫من بخل‬ (C) ‫تنهر‬


(B) ‫(فانصب‬D) ‫يصلـها‬ ‫ل‬
4 Ayat permulaan dalam Surah Al-Lail ialah: 2

(A) ‫والضحى‬ ‫القارعة‬


(C)
(B) ‫(والليل إذا يغشى‬D) ‫ل أقسم بهذا البلد‬

5 Lengkapkan ayat dari Surah Al-Qadr ini: 2


‫ ليلة القدر خير‬....
1
(A) ‫من الف شهر‬ ‫القدر‬(C)
(B) ‫(حتى مطلع الفجر‬D)‫من كل أمر‬
Soalan 6-10: Suaikan hukum tajwid dengan pasangan yang betul

6 Mad Asli ‫والمل ئكة‬ 2


7 Mad Wajib Muttasil ‫يتيما‬ 2
8 Iqlab ‫من ألف‬ 2
9 Izhar Halqi ‫واقترب‬ 2
10 Qalqalah ‫لنسفعا بالناصية‬ 2
11 Peristiwa bersejarah yang berlaku pada 17 Ramadhan ialah

(A) Nuzul Quran (C) Hari Raya Aidil Fitri


(B) Ma’al Hijrah (D) Maulidur Rasul
12 Malaikat yang bertanggungjawab menyampaikan wahyu kepada Nabi 2
Muhammad bernama
(A) Mikail (C) Jibril
(B) Malik (D) Israfil
13 Nyatakan hukum tajwid yang ada dalam ayat dibawah … 2

ْ‫َفِإذَا َف َرغْتَ فَانصَب‬


(A) Mad Jaiz Munfasil (C) Mad Iwadh
(B) Ikhfa’ Haqiqi (D) Qalqalah
14 Kitab Al-Quran diturunkan kepada ummat Nabi Muhammad. Kitab Injil 2
pula diturunkan kepada ummat Nabi _____?

(A) Ismail (C) Ishak


(B) Isa (D) Adam
15 Surah Al-Lail bermaksud _____? 2

(A) waktu senja (C) waktu subuh


(B) waktu pagi (D) waktu malam

16-20: Bulatkan “Betul atau Salah” pada pernyataan di bawah

16 Ilmu Allah itu sangat terhad. Betul Salah 2


17 Orang yang beriman dengan sifat Ilmu Allah, akan Betul Salah 2
sentiasa berfikir membuat kebaikan.
18 Maksud Allah berifat Hayat ialah Allah Maha Esa Betul Salah 2
19 Kehidupan manusia di dunia ini fana’ dan tidak kekal. Betul Salah 2
20 Sifat Hayat Allah tiada mula dan akhirnya. Betul Salah 2
Soalan 21 -24: Pilih 4 jawapan yang betul bagi Sunat Ab’adh
dan tulis semula pada ruangan disediakan
2
Membaca doa Berselawat ke atas Membaca surah
qunut nabi semasa Tahiyyat selepas Al-Fatihah
awal
Membaca tasbih Membaca Tahiyyat Duduk Tahiyyat awal
semasa rukuk awal
21 2
22 2
23 2
24 2
25 Tulis semula bacaan Sujud Sahwi dengan baris yang betul 2

‫سبحان من ل ينام ول يسهو‬


......................................................................................................................
26 Hijrah : perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke _____? 2

(A) Quba’ (C) Madinah


(B) Mesir (D) Yaman
27 Tarikh perpindahan tersebut berlaku pada: 2

(A) 12 Rejab (C) 12 Rabi’ul Awal


(B) 1 Syawal (D) 10 Zulhijjah
28 ______________ menggantikan tempat tidur Rasulullah semasa Baginda 2
berhijrah.

(A) Abu Bakar (C) Umar Al-Khattab


(B) Usman Affan (D) Ali Bin Abu Talib
29 Haiwan yang membuat sarang di hadapan Gua Thur ialah ___________ 2

(A) Unta (C) Cicak


(B) Burung Hud-hud (D) Burung Merpati
30 Golongan Ansar ialah: 2

(A) Golongan yang menentang Islam


(B) Orang-orang yang membantu penduduk Islam yang berpindah
(C) Kaum yang berpindah dari Mekah
(D) Masyarakat yang memerangi dakwah Rasullullah di Taif.
31 Hukum jual beli dalam agama Islam pada asalnya adalah: 2

(A) Harus (C) Haram


(B) makruh (D) Sunat

3
32 Jual beli bermaksud ___________ dan ___________ di antara peniaga
dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu.

(A) menjual dan memberi


(B) menjual dan membeli
(C) memberi dan menerima
(D)membeli dan memberi
Soalan 33-35: Nyatakan penyataan di bawah samada “Akibat tidak
beradab” atau “Hikmah Beradab” ketika berjual-beli.
33 Pelanggan tidak berminat membeli barang di 2
kedainya
34 Peniaga mendapat rezeki yang halal dan 2
berkat.
35 Hubungan yang mesra antara penjual dan 2
pembeli.

‫بهاضين جاوي‬
‫فيليه جوافن يغ بتول مغناءي جنيس‬
:‫ايات دباوه‬
2
.‫اديق سوك مينوم سوسو سبلوم تيدور‬ 36

‫ب( ايات ناف‬ ‫ا( ايات فثات‬


‫ت( ايات تاث‬
2
.‫مسنيذا بوكن فغاوس فوست سومبر سكوله‬ 37

‫ب( ايات ناف‬ ‫ا( ايات فثات‬


‫ت( ايات كهندق‬
2
‫سيافاكه يغ برتوضس ممبواغ سمفه هاري‬ 38

‫اين؟‬
‫ب( ايات كهندق‬ ‫ا( ايات تاث‬
‫ت( ايات ناف‬
2
‫جاغنله بربوات بيسيغ سماس د مسجد اتاو‬ 39

.‫سوراو‬
4
‫ب( ايات ناف‬ ‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات كهندق‬
‫‪2‬‬
‫كا مي سوك بلجر فنديديقن إسلم دغن استاذ‬ ‫‪40‬‬

‫شريف الدين‪.‬‬
‫ب( ايات ناف‬ ‫ا( ايات فثات‬
‫ت( ايات كهندق‬
‫توكركن فركاتاءن جاوي كفد رومي‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪tarikh‬‬ ‫تاريخ‬ ‫‪41‬‬

‫‪2‬‬
‫اخلق‬ ‫‪42‬‬

‫‪2‬‬
‫قبور‬ ‫‪43‬‬

‫‪2‬‬
‫مسئله‬ ‫‪44‬‬

‫‪2‬‬
‫ضيوضراف‬ ‫‪45‬‬

‫فيليه فركاتاءن يغ سسواءي‪.‬‬


‫‪2‬‬
‫للكي برباجو بيرو ايت ________ )باف‪ /‬نينيق(‬ ‫‪46‬‬

‫ساي‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اديق‪ ،‬باسوهله تاغن سهيغض برسيه سبلوم‬ ‫‪47‬‬

‫______ )مندي‪ /‬ماكن(‪.‬‬


‫‪2‬‬
‫جم لوخيغ ساي _______ )بربوثي‪ /‬برلري( فد‬ ‫‪48‬‬

‫فوكول انم فاضي‪.‬‬


‫‪2‬‬
‫مادو _____ )لبه ‪ /‬للت( ساغت باءيق اونتوق‬ ‫‪49‬‬

‫كصيحتن‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سيافاكه يغ ممخهكن فاسو ______ )باغاو‪/‬‬ ‫‪50‬‬

‫بوغا( ايت؟‬

‫‪SOALAN TAMAT‬‬

‫‪5‬‬
Disediakan oleh: Disemak oleh:
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
(Nama Anda…..) (Ketua Panitia Anda)

Disahkan oleh:
………………………………………………………
(PK 1 Anda…)