Anda di halaman 1dari 23

KOMPONEN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

Skop

Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar melibatkan komponen hubungan manusia dengan manusia, perhubungan dan
pengangkutan serta penggunaan perkhidmatan masyarakat.

Komponen ini memberi pendedahan tentang pendidikan sosial dan alam sekitar kepada murid-murid Pendidikan Khas
Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah dan menengah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Murid-
murid dididik mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap positif dalam menjalinkan hubungan sosial dengan keluarga, rakan
sebaya dan masyarakat di peringkat asas.

Komponen ini juga memperkenalkan elemen-elemen perhubungan dan pengangkutan serta kemudahan awam. Murid-murid
dapat mengetahui dan menggunakan segala bentuk kemudahan perhubungan, pengangkutan dan perkhidmatan
masyarakat. Mereka diharap akan dapat mempertingkatkan perkembangan sosial mereka selaras dengan perkembangan
semasa yang berlaku di persekitaran mereka.

62
Objektif :
Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar membolehkan murid:
1. mengenal dan menamakan benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekitar kehidupan murid
2. menama jenis alat perhubungan dan pengangkutan yang terdapat di sekitar mereka
3. menunjukkan perlakuan bersopan santun semasa berinteraksi dengan ahli keluarga dan masyarakat
4. menggunakan alat perhubungan dan pengangkutan dengan cara yang betul
5. mengamalkan sikap dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian dan
6. menjadi rakyat yang baik dan berguna kepada masyarakat dan negara

63
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Hubungan Manusia
dengan Alam Sekitar

Membolehkan murid:

1.1 mengenal dan 1.1.1 Manusia a. Diri video


menamakan b. Rakan sekelas cakera padat
benda di c. Ahli Keluarga (keluarga kaset
sekeliling murid tunggal/kembangan) kad gambar
d. Masyarakat (jiran) carta
i. menonton video mengenai foto
keluarga kamera
ii. menamakan ahli keluarga dan
rakan sekelas
iii. bercerita mengenai diri murid,
rakan sekelas, ahli keluarga
dan masyarakat

64
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

iv. mewarnakan gambar yang


berkaitan membuat carta
keluarga
v. membuat buku skrap
vi. melukis gambar
vii. menghasilkan album kelas
viii.mengambil gambar foto

1.1.2 Persekitaran murid a. Benda-benda di sekeliling murid perabot


meja, papan hitam, kerusi, kereta, carta
bendera pasu
b. Tumbuh-tumbuhan (berbunga, pasu bunga
sayur-sayuran, rumput, pokok) tumbuhan berbunga
i. menamakan benda-benda yang baja
dapat dilihat di sekeliling murid alat berkebun
ii. mewarna gambar
iii. menamakan tumbuh-tumbuhan
iv. mewarna gambar

65
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

tumbuh-tumbuhan
v. melawat sekitar kawasan
sekolah
vi. memadankan gambar dengan
perkataan
vii. menanam tumbuh-tumbuhan
berbunga dan tidak berbunga
1.2.1 Manusia
1.2 mengenal dan a. Jantina (lelaki, perempuan) carta
menamakan b. Anggota badan(kepala,telinga,kaki) model
benda hidup c. Lima deria (bau, dengar, lihat, kad perkataan
sentuh, rasa) kad gambar
d. Fizikal (tinggi, rendah, gemuk, kurus) anak patung
i. menyebut jantina diri sendiri dan model manusia
rakan sekelas
ii. mengasingkan gambar manusia
mengikut jantina
iii. mengenakan pakaian kepada

66
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

anak patung mengikut jantina


iv. melabel dan menyebut anggota-
anggota badan
v. menyebut fungsi anggota badan
vi. mencantumkan bahagian-
bahagian anggota badan pada
model atau gambar
vii. memadankan bahagian anggota
badan dengan lima deria.
1.2.2 Haiwan
a. Nama-nama haiwan (harimau, carta
burung, katak) gambar
b. Bahagian anggota badan (belalai, kad perkataan
ekor, kepak) video
c. Jenis (herbivor, karnivor dan kaset
omnivor) model
d. Sifat (berbulu, bersisik, berambut)

67
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

e. Habitat (darat, air, gua, pokok)


i. menonton video / CD mengenai
haiwan
ii. mewarna gambar yang berkaitan
iii. menamakan haiwan
iv. menamakan bahagian anggota
badan haiwan
v. mengajuk bunyi haiwan
vi. permainan yang berkaitan
dengan haiwan
vii. mengkelaskan haiwan mengikut
jantina, sifat dan habitat
viii.menyanyikan lagu-lagu
bertemakan haiwan
ix. bercerita mengenai haiwan
x. melakonkan pergerakan haiwan

68
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.2.3
Tumbuh- a. Nama (orkid, lobak, paku pakis) pokok bunga
tumbuhan b. Bahagian tumbuhan (batang, pasu
akar, ranting, daun) baja
c. Sifat (berduri, berdaun, berbunga) tanah
d. Habitat (darat, air) alatan kebun
i. lawatan kawasan
sekitar sekolah
ii. menamakan tumbuh-
tumbuhan
iii. mewarna gambar
tumbuh-tumbuhan
iv. melabel bahagian
tumbuh-tumbuhan
v. mengeringkan bunga
dan daun
vi. membuat buku skrap
vii. menanam sayur-sayuran dan
herba

69
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.3 mengenal dan 1.3.1 Benda bukan perabot


menamakan hidup carta
benda hidup gambar
a. Benda-benda di dalam bilik darjah benda maujud
b. Benda-benda di luar bilik darjah
i. menamakan benda-benda di
dalam dan di luar bilik darjah
ii. mengenal pasti sifat-sifat benda
(warna, bentuk, saiz, berat,
jarak, ketinggian, keadaan
bahan melalui sentuhan seperti
lembut atau kasar, benda-benda
yang timbul dan tenggelam,
terang dan gelap)
iii. mewarna gambar benda-benda
di dalam dan di luar bilik darjah
iv. melabel gambar benda-benda di
dalam dan di luar bilik darjah

70
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
v. mencari harta karun
1.4 mengenal pasti 1.4.1 Alam dan vi. melukis gambar benda-benda di carta cuaca
elemen-elemen fenomena dalam dan di luar bilik darjah gambar
alam semula jadi model
a. Galaksi (bulan, matahari, bintang, video
planet) cakera padat
b. Peredaran masa siang dan plastesin
malam glob
c. Fizikal muka bumi (bukit, lembah,
laut, darat, gunung, sungai)
d. Cuaca (panas, hujan, berawan,
berangin)
e. Fenomena alam (banjir, ribut,
kemarau, puting beliung)
i. menonton video / CD tentang
cuaca
ii. menamakan cuaca berdasarkan
gambar atau lambang cuaca
iii. membuat model bentuk muka

71
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
bumi
1.5 mengetahui dan 1.5.1 Manusia/haiwan/ iv. berlakon jenis makanan
memahami tumbuhan pakaian
keperluan asas carta
hidup gambar
a. Makanan dan air kad imbasan
b. Udara (oksigen, karbon dioksida) model
c. Pakaian
d. Tempat tinggal
i. bercerita mengenai kepentingan
keperluan asas untuk hidup
ii. membezakan pakaian mengikut
situasi
iii. berbincang mengenai
1.6 mengetahui dan 1.6.1 Keperluan dan kepentingan tempat tinggal carta
memahami kepentingan iv. ujikaji gambar
kepentingan proses hidup kad perkataan
proses hidup bagi manusia, skrip
haiwan a. Tumbesaran (tinggi, besar, tua)

72
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
b. Bernafas
dan tumbuh- c. Perlindungan diri video
tumbuhan d. Keselamatan

i. menonton video/CD
ii. soal jawab mengenai keperluan
1.7 mengetahui 1.7.1 Tumbuh- hidup carta
kepentingan dan tumbuhan/haiwan iii. membuat buku skrap kad gambar
kegunaan iv. ujikaji kad perkataan
tumbuh- model
tumbuhan serta a. Sumber makanan (beras, daging)
haiwan kepada b. Sumber pakaian (kapas, kulit, bulu)
manusia c. Sumber bahan api (kayu, najis
haiwan)
d. Sumber perubatan (akar, serum)
e. Sumber pendapatan (balak, tenusu)
i. bersoal jawab tentang
kepentingan tumbuh-tumbuhan

73
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
dan haiwan kepada manusia
ii. menamakan
kepentingan tumbuh-tumbuhan
dan haiwan kepada manusia

iii. demonstrasi cara


mengguna bahagian pokok
1.8 menyatakan 1.8.1 Hubungan antara sebagai bahan api gambar
keperluan manusia dan iv. membuat buku skrap kad imbasan
keseimbangan alam v. lawatan pokok bunga
antara manusia pasu
dan alam a. Pemuliharaan (tanam semula) bahan terbuang
b. Pemeliharaan (kitar semula,
menjaga kebersihan, mengawal
pencemaran)
i. soal jawab mengenai
pemuliharaan dan pemeliharaan
ii. menonton video
iii. mendemonstrasi cara menjaga

74
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
tumbuh-tumbuhan
iv. lakonan
v. kempen kitar semula
gambar
1.9 mengetahui kad perkataan
peranan individu 1.9.1 Peranan individu vi. menghasilkan kraftangan cerita bersiri
dalam dalam penyesuaian daripada bahan buangan
penyesuaian diri dengan ahli keluarga,
dengan keluarga, rakan sekelas dan a. Sosialisasi (ucap selamat, ziarah-
rakan sekelas masyarakat menziarahi)
dan masyarakat b. Kemasyarakatan (gotong-royong,
rukun tetangga)
i. soal jawab antara guru dengan
murid
ii. bercerita mengenai satu situasi
yang bertemakan
kemasyarakatan seperti
gotong-royong
iii. lakonan pendek bertemakan

75
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
sosialisasi seperti menziarah
jiran
iv. latihan ucapan bertatasusila

2. Perhubungan v. meraikan hari ulangtahun


dan Pengangkutan vi. hari keluarga

Membolehkan murid:
2.1.1 Alat perhubungan
2.1 mengenal pasti dan pengangkutan carta
alat perhubungan kad gambar
dan kad perkataan
pengangkutan alat permainan
a. Jenis alat perhubungan (kabel,
satelit, elektronik) dan pengangkutan
(darat, air, udara)
b. Nama alat perhubungan dan
pengangkutan (telefon, faksimili,

76
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kereta, feri, kapal terbang)
i. menamakan alat perhubungan
dan pengangkutan

ii. bercerita mengenai cara


menggunakan alat
perhubungan dan
pengangkutan
2.2.1 Kepentingan alat iii. mewarnakan gambar
2.2 mengetahui perhubungan dan iv. bermain dengan alat permainan video
kepentingan alat pengangkutan v. main peranan model
perhubungan dan vi. permainan teka-teki carta
pengangkutan kad gambar
a. Penyampai maklumat (radio, kad perkataan
televisyen) telefon
b. Penghubung silaturrahim (telefon, radio
email) televisyen
c. Sumber hiburan (radio, televisyen)

77
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
i. soal jawab antara guru dan
murid komputer
ii. simulasi/main peranan
2.3.1 Tanggungjawab
2.3 menyatakan cara terhadap alat carta
menghargai alat perhubungan dan iii. suaikan gambar dengan kad gambar
perhubungan dan pengangkutan iv. perkataan kad perkataan
pengangkutan kad padanan
a. Penggunaan dengan betul (cermat, replika telefon
ikut peraturan) komputer
b. Kesesuaian (masa, program, alat) tiket bas, keretapi
c. Keselamatan diri dan alat (langkah
keselamatan)
i. bercerita perkara yang tidak
2.4.1 Penggunaan alat sepatutnya dilakukan kepada alat
2.4 mengetahui cara perhubungan dan perhubungan dan pengangkutan carta
penggunaan alat pengangkutan ii. menyatakan perlakuan betul atau gambar bersiri
perhubungan dan salah dalam penggunaan alat video
pengangkutan

78
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
a. Alat perhubungan
(telefon, email) vcd
b. Alat pengangkutan kad perkataan
(bas, feri, keretapi)

i. menonton video atau melihat


gambar bersiri mengenai cara
menggunakan sejenis alat
perhubungan
ii. tunjuk cara langkah keselamatan
diri dan alat
iii. menyusun semula gambar-
gambar yang diberi mengikut
urutan
iv. bercerita mengenai cara
penggunaan alat perhubungan
dan pengangkutan
melakonkan cara

79
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
menggunakan sejenis alat
perhubungan dan
pengangkutan
v. main peranan

vi. latihan menggunakan alat


3. Penggunaan perhubungan dan
Perkhidmatan pengangkutan (menunjuk cara
Masyarakat menggunakan telefon, komputer
dll)
Membolehkan murid:
3.1.1 Perkhidmatan
3.1 mengenal dan masyarakat carta bergambar
mengetahui gambar bersiri
institusi dan video
perkhidmatan kad perkataan
masyarakat simbol
a. Jenis perkhidmatan masyarakat

80
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
(perkhidmatan awam, swasta,
sukarela)
b. Nama perkhidmatan masyarakat
(sekolah, telekom, bulan sabit
merah)

c. Fungsi perkhidmatan masyarakat


i. menamakan jenis perkhidmatan
3.2.1 Hubung kait antara masyarakat
3.2 mengenal pasti situasi dengan ii. mengkelaskan perkhidmatan-
perkhidmatan perkhidmatan perkhidmatan masyarakat
mengikut situasi masyarakat mengikut jenisnya (awam, swasta
dan sukarela)

a. Perkhidmatan masyarakat
mengikut situasi:
i. menonton video
ii. menamakan perkhidmatan
masyarakat mengikut situasi

81
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
iii. bercerita mengenai satu situasi
yang melibatkan penggunaan
perkhidmatan masyarakat

4. Pendidikan Luar
soal jawab mengenai situasi
Membolehkan murid: seperti kebakaran, kecurian
4.1.1 Jenis kegiatan luar dan kemalangan
4.1 mengetahui dan
menamakan jenis
kegiatan luar

Lawatan dalam dan luar sekolah


Perkhemahan
Perkelahan
Gotong-royong
i. mengecam aktiviti

82
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Arahan dan ii. soal jawab mengenai lawatan,
4.2 mengetahui peraturan perkhemahan dan gotong-
arahan dan royong
peraturan iii. bercerita mengenai satu
semasa kegiatan luar
menjalankan
aktiviti luar Semasa melakukan lawatan
Asas aktiviti perkhemahan
Langkah keselamatan perkelahan
Aktiviti gotong-royong
i. mewarna gambar lokasi aktiviti
ii. suaikan gambar dengan
perkataan
iii. bercerita pengalaman aktiviti
iv. soal jawab mengenai aktiviti
yang dilakukan semasa lawatan,
perkhemahan, perkelahan dan
gotong-royong
v. mendirikan khemah

83
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI ABM/CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
vi. menamakan alatan
vii. menyatakan langkah-langkah
keselamatan
viii. aktiviti pra perkhemahan di
kawasan sekolah

84