Anda di halaman 1dari 25

KOMPONEN PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Skop:

Komponen ini bertujuan untuk memberi penekanan dalam menghapuskan masalah tingkah laku negatif murid dan
seterusnya memberi pengukuhan kepada tingkah laku positif yang sedia ada. Ia juga bertujuan melatih murid
mengurus emosi dan membina keyakinan diri supaya dapat disesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek-
aspek keselamatan diterapkan bagi membantu murId mengenal pasti perkara-perkara yang membahayakan diri
sendiri, orang lain, komuniti dan masyarakat. Ini akan meningkatkan tahap kesediaan belajar murid serta
memupuk sikap positif terhadap pembelajaran.

Objektif :
Komponen Pengurusan Tingkah Laku membolehkan murid:
1. mengamalkan dan mengekalkan tingkah laku baik yang sedia ada dan yang baru
2. mengurus dan mengawal emosi untuk memahami diri dan orang lain
3. meningkatkan kemahiran bersosialisasi dengan keluarga, rakan dan masyarakat
4. menjaga keselamatan dan kesihatan diri, keluarga, rakan dan masyarakat
5. bersikap positif terhadap pengajaran dan pembelajaran

126
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

1. Mengenal diri
sendiri

Membolehkan murid:
1.1 bercerita 1.1.1 Butir-butir peribadi diri a. Guru bercerita tentang Contoh:
tentang diri biodata Nama saya Ali b.
sendiri. Ahmad
nama Umur saya 12
umur tahun.
jantina Saya seorang
tarikh lahir lelaki.
tempat lahir
berat badan
tinggi
alamat
hobi
x x. cita-cita pelajar “Siapa nama
b. Menyoal kembali tentang biodata awak?”
yang telah diceritakan : “Di mana awak
guru dengan murid tinggal?”
murid dengan murid

127
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

Nama saya………
b. Mengisi tempat kosong Nama ibu saya…
dengan perkataan yang sesuai Guru saya
bernama……….

borang simpanan
d. Mengisi pelbagai jenis borang wang
i. guru memberi panduan borang butir diri
ii. murid mengisi tanpa rekod profil
panduan borang keahlian

1.2 mengenali ahli 1.2.1 Keluarga asas gambar


keluarga a. Memulakan perbualan radio
mengenai ahli keluarga dalam video
kumpulan dengan menyebut :
i. nama sendiri
ii. nama ibubapa
iii. adik beradik
iv. nama ahli keluarga
v. nama rakan

128
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
vi. nama guru
vii. nama jiran tetangga
menggunakan
b. Membuat model ahli keluarga plastisin
melalui bentuk objek tanah liat dan doh

menggunakan
c. Melukis gambar ahli keluarga pensel warna dan
atau rakan sebaya kertas lukisan

Senikata lagu:
d. Menyanyi lagu: Sayang Ibu Satu satu saya
Ayah sayang ibu
Dua dua saya
sayang ayah
Tiga-tiga saya
sayang kakak
Satu, dua tiga
sayang

semuanya.

129
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Tajuk karangan :
Menulis karangan pendek Keluarga saya
berpandu
i. mengisi tempat
kosong
ii. melengkapkan
karangan
iii. menulis karangan
1.2.2 Keluarga kembangan datuk, nenek
a. Menyebut gelaran ahli-ahli Pak Long / Mak
dalam keluarga kembangan Long, Pak Ngah/
Mak Ngah dll

carta pohon
b. Menampalkan gambar atau Keluarga
cartar jalinan keluarga
c. Mencerita salahsilah keluarga LCD, VCD, OHP
d. Guru bercerita berpandukan
media
1.3 mengenal 1.3.1 Rakan Lagu Nenek
organisasi a. Permainan Nenek Kebayan Kebayan
masyarakat (menutup mata dengan kain) Nenek-nenek

130
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
setempat Si Bongkok
Tiga
Siang malam
asyik berjaga.
Mencari cucu di
mana ada
Nenek nak
kahwin dengan
anak raja
Cucu tak dapat
lari
Nenek tua
banyak sakti
Sekarang
nenek nak cari
ganti
Siapa dapat,

dia yang jadi.


(nenek meneka
siapa yang
ditangkap)

131
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

1.3.2 Sekolah situasi sebenar


a. Memperkenalkan pentadbir dan - pentadbir
kakitangan sekolah - guru-guru
- kerani
- pekerja am
- pekerja kantin

1.3.3 Masyarakat pemimipin


a. Murid menggunting dan ahli sukan
menampalkan gambar orang
yang dikagumi atau diminati.
(idola)

2. Emosi

Membolehkan murid:

2.1 mengenal emosi 2.1.1 Emosi asas a. Bersoal jawab berdasarkan Gambar
gambar suasana pelbagai Video

132
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
emosi. televisyen
b. Menyatakan emosi ketawa
berdasarkan situasi secara menangis
lisan atau menunjukkan kad sedih
gambar takut
c. Melakonkan aksi emosi secara terkejut
spontan. marah
d. Meneka gambar berdasarkan kecewa
emosi mengikut kad gambar
yang ditunjukkan oleh guru

2.2 memahami 2.2.1 Pengalaman a. Bercerita dan melakonkan


emosi melibatkan aksi melalui:
emosi asas ekspresi muka
suara
pergerakan anggota badan

2.3 menyatakan Jenis-jenis emosi a. Menyanyi lagu Lagu:Kalau rasa

133
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
jenis- jenis 2.3.1 Gambar mimik sambil membuat pergerakan gembira
emosi muka
melalui
perlakuan 2.3.2 Mimik muka Mereka dan mengajuk situasi: gambar
2.3.3 Suara i. ekspresi muka video / VCD
2.3.4 Bahasa badan ii. suara
iii. pergerakan anggota
badan
c. Melakonkan mimik buku cerita
muka mengikut cerita yang kanak-kanak
telah diperdengarkan

2.4 mengesan 2.4.1 Kelebihan diri a. Bercerita cerita kanak-


punca dan mengesan punca emosi kanak
emosi
b. Meniru gambar
pelbagai mimik muka
berdasarkan gambar

2.5 memilih emosi 2.5.1 Membuat pilihan Contoh:

134
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
antara emosi a. Memadankan gambar membuat topeng
asas emosi mengikut situasi sebenar Contoh:
b. Melukis mimik muka permainan kotak
berdasarkan emosi tertentu. beracun
c. Permainan melakonkan
watak berkaitan emosi.
d. Menyesuaikan gambar
dengan perkataan

2.6 mengurus dan 2.6.1 Mengekalkan cerita rakyat


mengawal emosi positif a. Memadankan lambang mimik
emosi muka dengan suasana
b. Mengisi tempat kosong

mengenai emosi positif


c. Melengkapkan ayat-ayat
pendek secara berpandu
2.6.2 Memperbaiki, buku cerita
mengurus a. Melakonkan kanak-kanak
dan mengawal mimik muka mengikut emosi
emosi asas b. Bersoal jawab
cara mengawal emosi

135
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
berdasarkan gambar pelbagai
2.7 menunjukkan 2.7.1 Sikap dan situasi buku skrap
sikap dan semangat positif
semangat yang a. mengumpul gambar yang cerita rakyat
positif menunjukkan sikap yang positif
b. Mengecam sikap yang positif
berdasarkan gambar atau cerita
c. Melakonkan watak yang
bersikap positif
d. Bercerita bertemakan sikap
positif berdasarkan :
i. pengalaman sendiri
ii. cerita yang pernah didengar atau
2.8 berkomunikasi 2.8.1 Berkomunikasi di lihat gambar cara
dengan berkomunikasi
berkesan a. Melakonkan aksi atau mimik
muka yang sesuai apabila
berkomunikasi
b. Melafazkan puisi
c. Memperdengarkan nyayian
untuk meluahkan perasaan
3 Perlakuan ketara

136
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
diri sendiri

Membolehkan murid
3.1 menyatakan 3.1.1 Perlakuan-perlakuan video
perlakuan- yang tidak gambar
perlakuan yang mencederakan diri a. Menonton cerita perlakuan-
tidak perlakuan yang tidak
mencederakan mencederakan diri dan
diri bersoaljawab antara :
guru dengan murid
murid dengan murid
b. Murid memilih gambar
perlakuan yang disebut oleh guru
c. Memadankan gambar perlakuan
yang sama
4.Tatasusila / Adab d. Mewarna gambar perlakuan
yang disebut oleh guru
Membolehkan murid:
4.1 menyatakan 4..1.1 Sifat menghormati Assalamualaikum
adab-adab dan a. pertuturan Selamat pagi
tatasusila b. ucapan Apa khabar
bertingkah laku b. permintaan a. Berinteraksi secara sopan dan Terima kasih

137
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
memberi ucapan yang Terima hadiah:
bertatasusila “terima kasih”
b. Meneka kata-kata yang membuat
mungkin diucapkan kesilapan:
berdasarkan gambar “maafkan saya”
c. Melafazkan ucapan dengan “Bolehkah tolong
suara, nada dan irama ambil buku itu””
dengan sebutan yang betul “Tolong buangkan
d. Membina dialog sampah”
menggunakan gambar yang “Tolong tutup
berlainan dengan situasi yang pintu”
berlainan “Tolong buang
e. Bertindak balas pada arahan sampah”
yang diberikan
f. Membuat lakonan mengikut
arahan Permainan:
dam ular
congkak
g. Permainan yang berunsur karom
menghormati orang lain
4.1.2 Gerak geri cara mendengar
a. mendengar cara bercakap

138
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. memahami nada suara
c. mengikut arahan a. Menunjukkan aksi yang
bersopan semasa berinteraksi
4.1.3 Pergaulan gambar datuk
Mengenal pangkat gambar ibu bapa
panggilan kepada orang datuk
lelaki dan perempuan a. Menyebut gelaran / panggilan nenek
yang ditunjuk oleh guru emak
b. Melakonkan watak ayah
berdasarkan gambar ahli encik
keluarga /cerita tuan
puan

ayah-emak
datuk-nenek
bapa saudara-
c. Memadankan gambar mengikut emak saudara
pasangan
4.1.4 Di rumah, sekolah dan Guru Besar
tempat awam Pengetua
Guru Penolong

139
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
a. Murid menyebut panggilan Kanan
berdasarkan gambar dan Penyelia Petang
carta organisasi sekolah Guru Disiplin
Guru Pusat
Sumber
Guru Kaunseling

Tuan/puan
Encik/ Cik
b. Menyebut panggilan/ pangkat Dato’
dalam masyarakat Datin
Yang mulia

Yang berhormat

datuk-nenek
bapa saudara-
c. Memadankan panggilan emak saudara
mengikut pasangan
5. Kemahiran sosial

140
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Membolehkan murid :
5.1 menyatakan 5.1.1 Keperluan perasaan lakonan puppet
batas-batas dan pandangan main peranan
hubungan a. Keluarga a. Melakonkan aktiviti simulasi mewarna gambar
Rakan dalam pelbagai situasi
a. Masyarakat i. gembira
ii. bersopan santun
iii. menghormati orang

dewasa
iv. menghormati hak orang
lain
v. bertimbang rasa
vi. bertolak ansur

vii. sedih menghormati


orang dewasa
b. Bersoal jawab menghormati hak
berdasarkan situasi yang orang lain
dilakonkan
kad gambar

141
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

c. Menyatakan
5.1.2 Batasan hubungan sikap-sikap yang positif gambar
a. Keluarga d. Menandakan situasi yang positif carta tubuh badan
Rakan bahagian-
a. Aktiviti bersoal
Masyarakat jawab mengenai batasan bahagian anggota
hubungan yang boleh / tidak
i. antara lelaki – perempuan boleh disentuh

ii. antara lelaki – lelaki


5.2 memilih dan 5.2.1 Kemahiran interaksi iii. antara perempuan – menolong orang
menggunakan sosial perempuan mendengar cakap
kemahiran mengambil giliran
berinteraksi
a. Latih tubi
5.2.2 Kemahiran kerja perbuatan-perbuatan yang positif Tajuk:
berpasukan kenderaan
(interpersonal) buah-buahan
haiwan
a. Melakukan kerja- pakaian
kerja kemahiran secara

142
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
berpasukan
b. Menyatakan
perlakuan-perlakuan positif yang
dilakukan
oleh pasangan
5.3 membuat 5.3.1 Kemahiran c. Membuat buku harta karun
keputusan untuk menyelesaikan masalah skrap secara: sign board
menyelesaikan i. berkumpulan anak panah
masalah ii. berpasangan puzzle
jigsaw puzzle,
gambar

a. mencari harta karun


secara
berpasukan
6. Jantina b. Melengkapkan
puzzle / jigsaw
Membolehkan murid: puzzle
6.1 mengenal jantina 6.1.1 Persamaan jantina c. Melengkapkan kiub gambar
puzzle tayangan
d. Pengamatan: rakan sebaya
i. mencari jalan keluar

143
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
ii. mencari benda tersembunyi
6.1.2 Perbezaan jantina gambar
benda maujud

a. Menyatakan persamaan jantina


melalui :
i. gambar
ii. model

a. Menyatakan perbezaan dan


persamaan jantina dengan rakan

sebaya melalui:
i. cara berpakaian
ii. suara
6.1.3 Perbezaan fisiologi antara iii. tubuh badan gambar
lelaki dan perempuan iv. minat slaid
v. jenis permainan video

144
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. Memberi penerangan mengenai
perubahan anggota badan dan
perubahan lain pada lelaki dan
7. Keselamatan diri perempuan

Membolehkan murid: a. Membuat perbezaan antara


7.1 mengenal atau 7.1.1 Di dalam rumah: kanak-kanak lelaki dengan lelaki gambar
menentukan dapur dewasa / kanak-kanak perempuan slaid
situasi atau di bilik air (kolah, dengan wanita dewasa. video
tempat yang besen mandi, tempayan) gambar sungai
memudaratkan gambar lombong
diri radio

lagu : “Sepuluh
Budak Hitam “
7.1.2 Di luar rumah:
jalan raya a. Bercerita mengenai simbol :
tempat air bertakung tempat-tempat yang tandas, jalanraya
iii. kawasan tinggi membahayakan diri melalui video
iv. tangga gambar situasi sebenar
b. Bersoal jawab lawatan
berdasarkan gambar

145
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
c. Menyanyikan lagu

a. Bersoaljawab mengenai
Benda-benda lambang /simbol
7.2 mengenal pasti berbahaya di dalam b. Menonton filem yang perkakas elektrik
benda-benda rumah menunjukkan situasi sebenar perkakas dapur
yang seperti kemalangan jalan raya. perabot rumah
membahayakan c. Bercerita pengalaman paku tekan,
diri sendiri dan sendiri tentang pembiakan penukul, pin,
orang lain nyamuk.
pensel, pembaris
d. Melawat ke kawasan besi
tinggi / bertangga
e. Menceritakan semula
7.2.2 Benda-benda pengalaman lawatan
berbahaya di luar kolam ikan
rumah a. Mempamerkan benda- kebun
benda berbahaya yang terdapat kawasan sekolah
di dalam rumah kantin

146
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN

padang
tandas sekolah
b. Menunjuk benda-benda lubang sampah
yang membahayakan diri yang
7.3.1 Jenis-jenis ancaman terdapat di dalam bilik darjah
7.3 mengenali a. Ancaman dalaman video
ancaman b. Ancaman luaran VCD
yang akan c. Ancaman mental a. Membuat lawatan di CD
mendatangkan kawasan sekolah
kemudaratan b. Mengenal pasti benda-
benda yang boleh
membahayakan diri seni
mempertahankan
sendiri diri
c. Menyenaraikan tempat- menepis
tempat yang berbahaya dan tidak menolak
berbahaya menendang
menjerit
a. Menonton video yang melarikan diri
berkaitan dengan ancaman fizikal
dan mental

147
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. Berlakon dan bersoal peras ugut :
jawab mengenai ancaman fizikal memberitahu
dalam keluarga guru, polis
c. Membuat perlakuan cara-
cara mempertahankan diri
Kecemasan berdasarkan contoh yang
ditunjukkan oleh guru apabila
Membolehkan diganggu oleh orang yang
murid: 8.1.1 Cara berhubung waktu dikenali / tidak dikenali
8.1 mengetahui kecemasan d. Menonton video Nombor telefon :
atau mengenai tindakan yang perlu rumah
menyenaraikan diambil oleh murid apabila bomba
cara menerima balai polis
berhubung
apabila ancaman mental nyanyian : Tajuk
berlaku sesuatu lagu”telefon
kecemasan berbunyi
Telefon berbunyi
ring-ring
Ku angkat ku

dengar suara

148
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
Telefon berbunyi
a. Menyebut dan ring-ring
mengingat nombor-nombor Ku Tanya siapa
penting yang perlu dihubungi Loceng gila
sewaktu kecemasan
8.2.1 Tempat-tempat mendapat
8.2 Mengenal pasti bantuan / perlindungan pondok / balai
atau b. Menyanyikan lagu polis
menyenaraikan telefon berbunyi balai bomba
tempat-tempat klinik / hospital
untuk c. Membuat lakonan Jabatan
mendapatkan bagaimana untuk menghubungi Pertahanan
rawatan dan tempat –tempat tersebut Awam
perlindungan tempat tinggal
d. Latihan menggunakan sekolah
berbagai jenis telefon gambar/model:
e. Melatih pelajar cara-cara balai polis
untuk meminta bantuan balai bomba
f. Main peranan hospital
g. Latihan kawad kebakaran

a. Lawatan keluar bilik darjah

149
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM / CATATAN
PENGAJARAN / PEMBELAJARAN
b. Melakar peta lokasi tempat-tempat
bantuan/ perlindungan
c. Main peranan
d. Memadankan gambar dengan
situasi kecemasan
e. Menyusun gambar bersiri

150