Anda di halaman 1dari 10

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016

BIL.

PELAN TAKTIKAL /
PROGRAM

TEMPOH

KOS
SUMBER

TANGGUNGJAWAB
MULA

AKHIR

Program Latihan Dalam


Perkhidmatan

GPK1 dan Ketua Panitia

Disember

Oktober

Program Anakku Sayang


Tahun 6

Guru Bahasa Inggeris


Tahun 6

Januari

Oktober

Program Kelas Bimbingan


Berfokus LBI dan Tahun 6

Guru Bahasa Inggeris


Tahun 6 dibantu oleh
Guru Pemulihan

Januari

Oktober

Excellent English UPSR

Guru Tahun 6

Januari

Oktober

Semua guru

Selasa
Januari

Selasa November

English Day (Tuesday)

English Week

Semua guru Bahasa


Inggeris

English Corners

Guru-guru Bahasa
Inggeris

Januari

November

Sumbangan

LINUS TO PRIME

Guru Bahasa Inggeris 1, 2

Januari

November

28 Mac

1 April

OUTPUT
Semua guru Bahasa Inggeris dan guru
berminat dapat mengikuti program LDP yang
telah dirancang untuk memantapkan PdP.

Meningkatkan % lulus Bahasa Inggeris bagi


murid Tahun 6
Tahun 6: Fokus kepada teknik menjawab
soalan UPSR
Murid LBI: Fokus kepada latihan
pengukuhan dan pemgayaan murid-murid
linus
Semua murid dan guru terlibat dapat
menyertai program teknik menjawab soalan
yang betul serta pendedahan awal kepada
murid Tahun 5.
Semua murid Tahun 1 6 terlibat dan
seronok dengan aktiviti dan pengisian yang
diatur.
Semua murid Tahun 1 6 terlibat dengan
pelbagai pertandingan anjuran panitia dan
mendedahkan murid dengan keseronokan
berBahasa Ingeris.
Semua murid dapat meningkatkan tahap
penguasaan Bahasa Inggeris melalui
pembacaan di sudut-sudut Bahasa Inggeris
(dalam dan luar kelas).
Murid Tahun 1: 60 % Perdana

(Perdana Rakanku)

Murid Tahun 2 : 80% Perdana


Murid Tahun 3 : 100% Perdana

dan 3

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat
Strategi

1
1

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Menganjurkan program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris
dan guru yang berminat.

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM


OBJEKTIF OPERASI
LANGKAH
1
2
3
4

: Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris


: Memberikan idea yang baru serta pendedahan kepada guru cara dan teknik
yang berkesan dalam PdP.

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Penentuan tarikh, masa & tempat
Penyediaan kertas kerja dan tentatif program
Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program
Memulakan program:
Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang
akan dijalankan.
LDP bermula
Cadangan Pelan Kontengensi
Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia
GPK1 & Ketua Panitia

1 minggu
1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru-guru Bahasa
Inggeris dan guru
berminat

Februari Oktober

STATUS

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Mengadakan Program Anakku Sayang untuk murid Tahun 6.

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM


OBJEKTIF OPERASI
LANGKAH
1
2
3
4

: Program Anakku Sayang Tahun 6


: Meningkatkan Peratus (%) Lulus Bahasa Inggeris bagi murid Tahun 6

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Penentuan tarikh, masa & tempat
Penyediaan kertas kerja
Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program
Memulakan program:
Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang Program Anakku
Sayang yang akan dijalankan.

5
Penyediaan bahan:
- Menyediakan Latih Tubi (Tatabahasa dan Ayat
Mudah)
- Membimbing murid mengenal perbendaharaan
kata dan menulis ayat mudah

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia
GPK1 & Ketua Panitia

1 minggu
1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru Bahasa Inggeris

Januari Oktober

STATUS

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.

Program Kelas Bimbingan Berfokus LBI dan Tahun 6

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM

: Program Kelas Bimbingan Berfokus LBI dan 6

OBJEKTIF OPERASI

: Meningkatkan Peratus Lulus Bahasa Inggeris bagi murid LBI dan Tahun 6

LANGKAH
1
2
3
4

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Penentuan tarikh, masa & tempat
Penyediaan kertas kerja
Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program
Memulakan program:
Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang Kelas Bimbingan
Berfokus yang akan dijalankan.

5
Penyediaan bahan:

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia
GPK1 & Ketua Panitia

1 minggu
1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru Pemulihan

Januari Oktober

STATUS

Penggunaan letter / word / picture cards

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Menjalankan Excellent English - UPSR

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM

: Menjalankan Excellent English UPSR

OBJEKTIF OPERASI

: 1. Meningkatkan peratus lulus Bahasa Inggeris dalam UPSR.

LANGKAH

2
3
4

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Penentuan tarikh dan tempat
Penyediaan kertas kerja
Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program
Taklimat ringkas tentang program yang dijalankan

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1, Ketua Panitia &


AJK Panitia

1 hari - Januari

Ketua Panitia

1 minggu

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

STATUS

Penyediaan bahan
- Latih tubi soalan-soalan UPSR
Program dijalankan

Guru-guru Bahasa
Inggeris

1 hari

Guru-guru Panitia
Bahasa Inggeris

Januari Oktober

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Menjalankan English Day untuk semua murid.

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM


OBJEKTIF OPERASI

LANGKAH

2
3

: English Day
: 1. Meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu perkara dalam BI.
2. Didik libur dalam Bahasa Inggeris.
3. Mencambah minat sukakan Bahasa Inggeris.

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Pemilihan bahan untuk program
Penyediaan kertas kerja

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Setiausaha Panitia

1 minggu

Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

STATUS

4
5

Taklimat ringkas tentang program yang dijalankan


Penyediaan bahan
- Bahan bacaan ringkas

Ketua Panitia
Guru-guru Bahasa
Inggeris
Guru-guru Panitia
Bahasa Inggeris

Program dijalankan

1 hari
1 hari
Januari November

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Menjalankan program English Week pada 28 Mac hingga 1 April 2016.

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM: English Week


OBJEKTIF OPERASI

LANGKAH

: 1. Meningkatkan penyertaan murid terhadap pertandingan Bahasa Inggeris


yang dianjurkan.
2. Didik libur dalam Bahasa Inggeris.
3. Mencambah minat sukakan Bahasa Inggeris.

PROSES KERJA
TINDAKAN
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat GPK1, Ketua Panitia &
- Cadangan program dan aktiviti
AJK Panitia
- Perbelanjaan dan pemilihan bahan
Penyediaan kertas kerja

Setiausaha Program

TEMPOH

1 hari - Januari

1 minggu

STATUS

3
4
5

Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program


Taklimat ringkas tentang program yang dijalankan

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia

1 hari

Guru-guru Bahasa
Inggeris
Guru-guru Panitia
Bahasa Inggeris

Penyediaan bahan
Program dijalankan

1 hari
28 Mac 1
April

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Mendirikan sudut-sudut dan kawasan English Corners di dalam kelas dan kawasan sekolah

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM


OBJEKTIF OPERASI
LANGKAH
1
2
3
4
5

: Mewujudkan English Corners di dalam kelas dan kawasan sekolah.


: 1. Memperbanyak perbendaharaan kata murid.
2. Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggeris di luar waktu PdP.

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras dan AJK Program
- Cadangan program dan aktiviti
- Perbelanjaan
- Pemilihan bahan pameran
Penyediaan kertas kerja
Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program
Taklimat ringkas tentang program yang dijalankan
Penyediaan bahan

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia
GPK1 & Ketua Panitia
Ketua Panitia
Guru-guru Bahasa

1 minggu
1 hari
1 hari
1 hari

STATUS

Inggeris dan guru kelas


Program dijalankan
- Maklumbalas murid terhadap sudut dan kawasan
yang terlibat
Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)

Guru-guru Panitia
Bahasa Inggeris

Januari November

PELAN OPERASI: MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2016
PANITIA BAHASA INGGERIS
Matlamat

Strategi

Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap yang baik.


Menjalankan Program LINUS TO PRIME (Perdana Rakanku) untuk murid Tahun 1, 2 dan 3.

NAMA PELAN TAKTIKAL / PROJEK PROGRAM


OBJEKTIF OPERASI
LANGKAH

: Program LINUS TO PRIME (Perdana Rakanku)


: Semua murid Tahun 1 dan 2 dapat masuk ke kelas Perdana dan sifar LINUS.

PROSES KERJA
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
- Perlantikan Penyelaras
- Cadangan program
- Perbelanjaan
Penyediaan kertas kerja

Perjumpaan untuk maklumbalas tentang status program

Memulakan program:

TINDAKAN

TEMPOH

GPK1 & Ketua Panitia

1 hari

Ketua Panitia
Ketua Panitia &
Penyelaras
Ketua Panitia

1 minggu
1 hari
1 hari

STATUS

Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang Program LINUS to


PRIME

Penyediaan bahan:
- Mendapatkan bahan-bahan berkaitan dari PPD dan
mencari sumber rujukan lain

Guru Bahasa Inggeris


Tahun 1, 2 dan 3

Januari November

Penilaian
(pembetulan / penambahbaikan)
Disediakan oleh,
(HASNIFALINA MOHD HASHIM)
MATANGKIM)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Besar

Disemak oleh,
(WONG PIANG LOI)
Penolong Kanan Pentadbiran

Disahkan oleh,
(HELEN
Guru

Anda mungkin juga menyukai