Anda di halaman 1dari 1

Quadre de pronoms per a 2n ESO. Es basa en els exercicis treballats. Aquest quadre no contempla alguns casos ms a estudiar posteriorment.

Funci

Forma del pronom

Qu substitueix

Exemples d'usos de pronoms

1.Per al CD que porta determinant article,


possessiu o demostratiu
2.Per al CD que porta numeral, indefinit
o no va acompanyat de res
3.Per al CD que siga una oraci
composta amb QUE / SI / Interrogativa
indirecta (SSubstCD), o en lloc de a,
aix, all.

1.Jo he vist el cotxe, tu no l'has vist. He llegit la seua novella, tu no


l'has llegida. Heu vist aquells xics? No els hem vist (-os).
2.Jo tinc pa i tu no en tens. He comprat dos barres i tu n'has comprat
una. He rebut molts regals i tu n'has rebut pocs.
3.Saps quina hora s? Jo no ho s. Has vist aix que m'he comprat? No
ho he vist. Li he preguntat si vindr amb nosaltres i diu que no ho sap.

CD

1.El, la, els, les, i la


resta de les seues
formes (l', 'l, -los, -les,
'ls, etc.)
2.En, n','n, -ne
3.Ho, -ho

CI

Li, -li (sing. m. i f.)


Els pronoms de CI no tenen gnere sin
A elles no els deixar els apunts. Va, vinga, deixa'ls els apunts a les
Els, -los, 'ls (pl. m. i f.) nombre singular i plural (com LE, LES en companyes. Que no, no vull deixar-los res, m'he enfadat amb elles. A ta
cast.)
mare no li tornes a contestar aix!

CC

1.Hi, -hi
2.En, n','n, -ne

1.Per als complements que usen la


preposici A, AMB, EN, PER (dins,
sobre, entre, i la resta EXCEPTE DE)
2.Per als complements que usen DE o
DES DE

1.He anat amb els pares i tu no hi has anat. Quan vages pel carrer no hi
crregues. Escric amb boli per tu no hi escrius, sin amb llapis.
2.Vns de casa? No en vinc. Vinc de l'insti.

CRV

1.Hi, -hi
2.En, n','n, -ne

1.Per als complements que usen la


preposici A, AMB, EN, PER (dins,
sobre, entre, i la resta EXCEPTE DE)
2.Per als complements que usen DE.

1.Pensa ja a terminar! No hi pense encara! Jo somie ja amb l'estiu


mentre que tu no hi somies. Em dedique a les tomates i tu no t'hi
dediques.
2.Estic content de conixer-te per tu no n'ests contenta.

CPred

Hi, -hi (per hi ha casos Adjectiu darrere d'un verb no copulatiu


especials)

Escolte sempre atent per tu no hi escoltes. Baixem carregats i ells no hi


baixen, no han agafat cap maleta.

Atribut

Ho, -ho (amb


determinant, no)

Sc metgessa i tu no ho ets. Sembla un insecte, en canvi, no ho s.

Adjectiu darrere d'un verb copulatiu: Ser,


estar, semblar, parixer.