Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : 001/PDTP/I/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Rahmat Sanjaya

Pekerjaan

: Swasta

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Jl. Gubeng Masjid No. 70 Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, yang dalam hal ini telah
memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan ini
menerangkan memberi kuasa kepada:
Nama

: Muh. Rivai S, S.H.

Pekerjaan

: Advokat

Kewarganegaraan

: Indonesia

Kantor

: Jalan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Blok M No.89,


Kec. Tamalanrea. Kab. Tamalanrea, Makassar

..KHUSUS.

Untuk atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri
Malang dalam perkara WANPRESTASI melawan PT. Tri Jaya Property yang merupakan
perusahaan pengembang perumahan dan pertokoan berkedudukan di Wisma Tri
Jaya ,jl. Sedap Malam No. 9-10 Malang selaku Tergugat. Untuk itu penerima kuasa :
1. Di beri hak untuk membuat dan mengajukan gugatan,mendampingi dan
memberikan nasihat hukum dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yg
dikecualikan kepada Pemberi kuasa atas di pengadilan Negeri Malang
2. Membuat dan menandatangani surat-surat,menghadap sidang pengadilan
3. Mengajukan jawaban dan menolak jawaban lawan
4. Mengajukan bukti serta menolak bukti lawan

5.
6.
7.
8.

Mengajukan permohonan dan keberatan


Melakukan pembayaran dan menerima pembayaraan dari tergugat
Mengadakan atau menolak perdamaian
Memohon putusan dan turunan putusan,memohon berkas perkara,memohon
agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu

Pendek kata, kuasa ini diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum,yang
diperkenankan oleh Hukum Acara Perdata (HIR) menggunakan hak retensi dan hak
subtitusi . Demikian surat kuasa ini di buat.

Surabaya,

Mei

2012

Penerima Kuasa

Pemberi kuasa

Rosalia Puspita Sari,S.H.

Rahmat Sanjaya