Anda di halaman 1dari 12

KHB ERT PAT 2015

TINGKATAN 1
BAHAGIAN A
60 MARKAH
Jawab semua soalan.
1. Tuliskan urutan langkah merawat luka ringan yang betul dengan menulis nombor
1,2 dan 3 pada petak yang disediakan.

2. Maklumat di bawah adalah berdasarkan sejenis amalan 4M.

Pelajar memakai pakaian yang sesuai semasa di


bengkel
Bengkel dan alatan berada dalam keadaan bersih
dan kemas
Tandakan () pada amalan 4M yang betul dan tanda (x) pada yang salah.
Mendisiplin
Membersih
Menilai diri sendiri dan tempat kerja
[3 markah]
3. Pernyataan di bawah menerangkan tentang faktor reka bentuk.
Produk yang dihasilkan mestilah menarik serta sesuai
dengan fungsi dan kegunaannya
Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan
(a) faktor reka bentuk yang berkaitan.
_____________________________________________________________________
(b)

nyatakan dua faktor reka bentuk yang lain


(i) ___________________________________________________________________
(ii)___________________________________________________________________
[3 markah]

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
4. Tandakan () pada kaedah penggunaan pemutar skru yang betul dan (x) pada
yang salah di petak yang disediakan.

[3 markah]
5. Rajah berikut menunjukkan sejenis tukul.

Tandakan () pada jenis tukul yang betul dan tandakan (x) pada yang salah.
Tukul warrington
Tukul kuku kambing
Tukul bonggol bulat
[3 markah]

6. Rajah berikut menunjukkan keratan rentas sel kering.

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1

Nyatakan nama bahagian P,Q dan R.


P
Q
R
[3 markah]
7. Rajah berikut menunjukkan tiga jenis peralatan elektrik.

Padankan peralatan elektrik di atas dengan kegunaan lektrik yang betul dengan
menulis A,B dan C pada petak yang disediakan.
Kegunaan elektrik
Untuk menghasilkan bunyi
Untuk menghasilkan haba
Untuk menghasilkan tenaga kinetik
[3 markah]

8. Rajah berikut menunjukkan sejenis bahan penyambung paip.


4

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1

Tandakan () pada jenis bahan penyambung paip yang betul dan tandakan (x)
pada yang salah.
Palam
Penyuai soket PT
Tukul bonggol bulat
[3 markah]
9. Susun mengikut urutan yang betul langkah mengganti sesendal pili dengan
menulis 2,3 dan 4 pada petak yang disediakan untuk menunjukkan urutan kerja
itu. Jawapan 1 dan 5 telah disediakan.
Buka nat kepala pili dengan sepana

Gantikan sesendal yang baru


Keluarkan pelompat dari kepala pili
Pasang pelompat semula dan nat kepala pili dengan cermat

Keluarkan sesendal dari pelompat


[3 markah]
10.Rajah berikut menunjukkan sejenis artikel mudah yang dihasilkan oleh Fatimah.

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
Tandakan () pada jenis hiasan yang dijahit pada artikel tersebut dan tandakan
(x) pada yang salah.
Kun
Renda
Jahitan suji bilang
[3 markah]
11.Nyatakan tiga kerja penjagaan anak pokok yang biasa dilakukan.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]
12.Rajah berikut menunjukkan tiga kaedah memasak makanan.

Nama kaedah memasak


Merebus
Menggoreng minyak penuh
Mencelur
[3 markah]
13.Berikan tiga jenis kuih yang sesuai untuk hidangan minum pagi.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]

14.Berikut adalah langkah-langkah menyediakan inti kuih ketayap yang tidak


mengikut urutan yang betul. Susun langkah-langkah tersebut mengikut urutan
yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.
6

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
Campurkan tepung kanji yang telah dibancuh apabila adunan
hampir kering. Angkat dan sejukkan.
Cairkan gula melaka dan gula ke dalam air
Masukkan kelapa, daun pandan yang telah disimpul, garam dan
masak selama beberapa minit.
[3 markah]
15.Pernyataan di bawah menerangkan tentang sejenis bahan yang akan digunakan
oleh Hani untuk menghasilkan kuih tempatan.
Hani ingin menghasilkan kuih tempatan dengan menggunakan bahan
daripada kelapa
Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga jenis kuih tempatan yang boleh
dihasilkan oleh Hani dengan menggunakan bahan tersebut.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]
16.
Tandakan () pada bahan yang diperbuat daripada fabrik nilon yang betul
dan tandakan (x) pada yang salah.
Payung
Kemeja T
Khemah
[3 markah]
17.Nyatakan tiga cara jahitan yang boleh dilakukan untuk mengemas tepi basi kelim
pada fabrik.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]
18.Nyatakan tiga contoh keperluan hidup manusia.
(i)
(ii)
(iii)
[3 markah]

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
19.
Tandakan () pada kelemahan sistem barter dan tandakan (x) pada yang
salah.
Kemahuan yang tidak serentak
Barang pertukaran yang sukar untuk dibahagikan
Senang dibawa kerana ringan dan kecil
[3 markah]
20.Pernyataan di bawah berkaitan jenis rakan kongsi.
Rakan kongsi ini hanya menyumbangkan nama dan tidak mengeluarkan
sebarang modal
Tandakan () pada jenis rakan kongsi yang betul dan tandakan (x) pada yang
salah.
Rakan kongsi aktif
Rakan kongsi lelap
Rakan kongsi nominal
[3 markah]

BAHAGIAN B
40 MARKAH
21.Bater ialah campuran tepung dan cecair.
8

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
a) Susunkan semula langkah-langkah membuat bater dengan menulis no. 1, 2,
3, 4, 5 dan 6.

[6 markah]
b) Nyatakan dua jenis cecair yang biasa digunakan untuk membuat bater.
(i)
(ii)
[2 markah]
c) Nyatakan kaedah yang digunakan bagi menyediakan makanan di bawah.
Makanan

Kaedah

Kuih lapis
Cucur udang
[2 markah]
22.Rajah berikut menunjukkan sejenis kuih tempatan yang menggunakan sagu.

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1

Berdasarkan rajah,
a) apakah nama kuih tempatan tersebut?

.
[1 markah]
b) nyatakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kuih tempatan itu.
(i)
(ii)
(iii
)
(iv
)
(v)
[5 markah]
c) Terangkan cara-cara untuk membuat kuih tempatan tersebut dengan
menulis 1,2,3 dan 4.
(i)

Letakkan kepingan daun pandan di atas sagu dan tutup


kelongsong

(ii)

Angkat, sejukkan dan hidang di dalam pinggan bulat

(iii
)

Letakkan satu camca sedang sagu ke dalam kelongsing,


masukkan satu camca sedang campuran gula di atas sagu dan
tambah satu camca sedang sagu di atasnya.

(iv
)

Kukus selama 15-20 minit di atas sagu dan tutup kelongsong


[4 markah]

10

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1
23.Rajah berikut menunjukkan simbol asas Label Jagaan Tekstil Antarabangsa.
Menyeterika

Mencuci kering

Mencuci

Balik kuang

Meluntur

Mengering

a) Namakan simbol-simbol tersebut berdasarkan jawapan di atas.

[3 markah]
b) Berikan tiga agen yang diperlukan untuk mencuci pakaian dan artikel.
(i)
(ii)
(iii
)
[3 markah]
c) Berikut adalah langkah-langkah menyeterika yang tidak mengikut urutan
yang betul. Susun langkah-langkah tersebut mengikut turutan yang betul
dengan menuli 1,2,3 dan 4 pada petak yang disediakan.
(i)

Seterika di sekeliling kancing dan bukan di atas kancing

(ii)

Seterika bahagian-bahagian pakaian lain dengan tekanan yang


sama mengikut ira lurus. Kemudian, anginkan pakaian yang
telah diseterika

(iii
)

Laraskan suhu seterika kepada suhu yang sesuai untuk fabrik

(iv
)

Renjis dan seterika bahagian yang berlapis atau yang tebal


terlebih dahulu seperti kolar, ikatan pinggang, kaf dan kocek
pakaian
[4 markah]

24.Rajah menunjukkan sejenis kelim.


11

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1

S.
S.
Berdasarkan rajah,
a) Nyatakan nama kelim itu

[1 markah]
b) Nyatakan dua ciri kelim yang dinyatakan di atas.
(i)
(ii)
[2 markah]
c) Nyatakan tiga cara mengemas kelim di atas.
(i)
(ii)
(iii
)
[3 markah]
d) Susun semula proses menjahit kelim di atas dan tulis pada ruang yang
disediakan.
Semat peniti. Jelujur dan jahit mesin di atas garisan
pemadan.
Temukan sebelah luar fabrik.
Kemaskan tepi basi kelim.
Cabut jelujur dan seterika supaya kelim terbuka.
(i)
(ii)
(iii
)
(iv
)
[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
12

KHB ERT PAT 2015


TINGKATAN 1

13