Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
UJIAN LISAN

Tarikh : 24/06/2014

BORANG MARKAH INDIVIDU


NAMA PEMERIKSA 1 :
NAMA PEMERIKSA 2 :

NAMA CALON
:
ANGKA GILIRAN :

S101/31 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

S105/31 HADITH

1. HAFAZ DAN LANCAR

1. HAFAZ DAN LANCAR

- Hafaz sepenuhnya

- Hafaz sepenuhnya

12

12

10

40

- Bacaan Lancar
3

10

10

2. TAJWID DAN FASAHAH

30

18

12
60

12

8
40

30

- Bacaan yang lancar

10

- Sebutan yang fasih dan mengikut


makhraj yang betul

10

55

2. PEMAHAMAN
(a) Soalan Kefahaman
5

100

20

10
25

3. PERBUALAN
(a) Pengenalan Diri
10

(b) Perbincangan Am
- Memberi respons yang munasabah

10
40

JUMLAH MARKAH

15

100

- Menggunakan bahasa Arab fusha


- Sebutan lancar dan jelas

JUMLAH MARKAH

(b) Uslub Lughawi

- Bacaan mengikut intonasi dan tempat


sesuai
2

- Nahu yang sempurna

- Bacaan mengikut intonasi dan


yang sesuai

- Bacaan mengikut bahasa Arab fusha

- Betul wakaf dan ibtida'


2

10

20

- Menyebut makhraj huruf dengan jelas


4

10

2. FASAHAH
- Sebutan huruf mengikut makhraj yang betul

- Menyempurnakan semua hukum tajwid


4

1. BACAAN TEKS

- Bacaan tidak mengulang-ulang/terhenti-henti/


tersangkut-sangkut
60

10

S107/31 MUTALAAH

- Sebutan perkataan mengikut baris yang betul

- Mengikut Riwayat Hafs


3

LP/STAM 7 Pin. 1/2014

5
4

JUMLAH MARKAH

20

100