Anda di halaman 1dari 1

Tarikh

: 24/06/2014

NAMA CALON

:

ANGKA GILIRAN

:

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) UJIAN LISAN

BORANG MARKAH INDIVIDU NAMA PEMERIKSA 1 :

NAMA PEMERIKSA 2 :

LP/STAM 7 Pin. 1/2014

S101/31 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

1. HAFAZ DAN LANCAR

- Hafaz sepenuhnya

 

12

8

12

8

40
40

- Bacaan Lancar

 
 

3

2

3

2

10
10

- Mengikut Riwayat Hafs

 
60
60
 

3

2

3

2

10
10
 

2.

TAJWID DAN FASAHAH

 

- Menyempurnakan semua hukum tajwid

 
 

6

4

6

4

20
20

- Menyebut makhraj huruf dengan jelas

 
 

4

2

4

2

12
12

- Betul wakaf dan ibtida'

 
40
40
 

2

2

2

2

8
8
 
 

JUMLAH MARKAH

100
100

S105/31 HADITH

1. HAFAZ DAN LANCAR

- Hafaz sepenuhnya

10

10

10

30
30

- Sebutan perkataan mengikut baris yang betul

6

6

6

18
18

- Bacaan tidak mengulang-ulang/terhenti-henti/ tersangkut-sangkut

4

4

4

12
12
60
60

2. FASAHAH

- Sebutan huruf mengikut makhraj yang betul

10

6

4

20
20

- Bacaan mengikut bahasa Arab fusha

5

3

2

10
10

- Bacaan mengikut intonasi dan tempat sesuai

5

3

2

10
10

JUMLAH MARKAH

40 100
40
100

S107/31 MUTALAAH

1.

BACAAN TEKS

 
 

-

Nahu yang sempurna

 
30
30

-

Bacaan yang lancar

 
10
10

-

Sebutan yang fasih dan mengikut

10
10
 
 

makhraj yang betul

 
55
55
 

-

Bacaan mengikut intonasi dan yang sesuai

 
5
5

2.

PEMAHAMAN

 

(a)

Soalan Kefahaman

 
 

5

 

5

 

5

 
15
15

(b)

Uslub Lughawi

 
25
25
 

2

 

2

 

2

2

 

2

10
10

3. PERBUALAN

 

(a)

Pengenalan Diri

 
   
          5  
     
5
5
 
 

1

1

 

1

1

 

1

(b)

Perbincangan Am

 
 

-

Memberi respons yang munasabah

6
6
 

- Menggunakan bahasa Arab fusha

5
5
20
20

- Sebutan lancar dan jelas

 
4
4
 

JUMLAH MARKAH

100
100