Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
UJIAN LISAN
BORANG MARKAH INDIVIDU SELARAS
NAMA PEMERIKSA 1 :

Tarikh : 24/06/2014

NAMA CALON
ANGKA GILIRAN :

LP/STAM 8 Pin. 1/2014

NAMA PEMERIKSA 2 :

S101/31 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

S105/31 HADITH

1. HAFAZ DAN LANCAR

S107/31 MUTALAAH
1. BACAAN TEKS

1. HAFAZ DAN LANCAR

- Nahu yang sempurna

- Hafaz sepenuhnya
- Hafaz sepenuhnya

30

40

- Bacaan yang lancar


1

- Sebutan perkataan mengikut baris yang betul


- Bacaan lancar

10

- Mengikut riwayat Hafs

10

18

60

2. TAJWID DAN FASAHAH

- Bacaan tidak mengulang-ulang/terhenti-henti/


tersangkut-sangkut
12

60

2. FASAHAH

- Menyempurnakan semua hukum tajwid

- Sebutan yang fasih dan mengikut


makhraj yang betul

- Bacaan mengikut intonasi dan


yang sesuai

55

2. PEMAHAMAN
(a) Soalan Kefahaman

- Sebutan huruf mengikut makhraj yang betul


(b) Uslub Lughawi

20

20

- Menyebut makhraj huruf dengan jelas


12

(a) Pengenalan Diri

10

- Betul wakaf dan ibtida' (8m)


40

40

- Bacaan mengikut intonasi dan tempat berhenti


sesuai

(b) Perbincangan Am
40

10

40

- Memberi respons yang munasabah


- Menggunakan bahasa Arab fusha
- Sebutan lancar dan jelas

JUMLAH MARKAH

100

25

3. PERBUALAN

- Bacaan mengikut bahasa Arab fusha

JUMLAH MARKAH

100

6
5
4

JUMLAH MARKAH

20

100