Anda di halaman 1dari 1

Tarikh

: 24/06/2014

NAMA CALON ANGKA GILIRAN :

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) UJIAN LISAN BORANG MARKAH INDIVIDU SELARAS NAMA PEMERIKSA 1 :

NAMA PEMERIKSA 2 :

LP/STAM 8 Pin. 1/2014

S101/31 HIFZ AL-QURAN DAN TAJWID

S105/31 HADITH

 

S107/31 MUTALAAH

 

1. HAFAZ DAN LANCAR

1. HAFAZ DAN LANCAR

1. BACAAN TEKS

 

- Hafaz sepenuhnya

40
40
 

- Hafaz sepenuhnya

30
30

- Nahu yang sempurna

 
3
3

- Sebutan perkataan mengikut baris yang betul

- Bacaan yang lancar

1
1

- Bacaan lancar

10
10
60
60
 
18
18

- Sebutan yang fasih dan mengikut makhraj yang betul

1
1
55
55

- Mengikut riwayat Hafs

10
10

- Bacaan tidak mengulang-ulang/terhenti-henti/

- Bacaan mengikut intonasi dan yang sesuai

5
5

tersangkut-sangkut

12
12
60
60
 

2. PEMAHAMAN

 

2. TAJWID DAN FASAHAH

2. FASAHAH

(a)

Soalan Kefahaman

1
1
1
1
 

- Menyempurnakan semua hukum tajwid

20
20
 

- Sebutan huruf mengikut makhraj yang betul

(b)

Uslub Lughawi

25
25
 
20
20
  20
   
   

- Menyebut makhraj huruf dengan jelas

- Bacaan mengikut bahasa Arab fusha

3. PERBUALAN

 
12
12

- Betul wakaf dan ibtida' (8m)

8
8
40 40
40
40
10
10

- Bacaan mengikut intonasi dan tempat berhenti sesuai

(a)

(b)

Pengenalan Diri

Perbincangan Am

5 5
5
5
 
10
10
40 40
40
40

- Memberi respons yang munasabah

6
6
- Menggunakan bahasa Arab fusha 5 20
- Menggunakan bahasa Arab fusha 5 20

- Menggunakan bahasa Arab fusha

5
5
20
20
 

- Sebutan lancar dan jelas

4
4

JUMLAH MARKAH

100
100
 
100
100
100
 
100
100

JUMLAH MARKAH

 

JUMLAH MARKAH