Anda di halaman 1dari 4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA +603-88843134 SHEMENTERIAN PEEAERRRMREATSTA, Telefon ToS) MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA Fake ere LEMBAGA PEPERIKSAAN ‘Laman web ‘nttp:/twww.moe.gov.my EXAMINATIONS SYNDICATE ARAS 1,2,5 - 13, BLOKE 11. sensennai3s ROMPLERS KERAIAAN PARCEL E Toloprone ' PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, Far SBOSEEBTS TIO 2004 PUTRAIAYA Weoste = ‘tptiwwaimoe.goumy Rj Tuan ‘ur Ror Ry, Kami: KPMSP.100-1/7/2 (6 ) ourrot a tae | 18 Disember 2015 Semua Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 2016 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran Tahun 2016. 2. LP memohon pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan untuk memaklumkan kepada pihak sekolah supaya memuat turun dan mencetak takwim berikut untuk rujukan dan persediaan sekolah pada tahun 2016. LP juga memohon pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan untuk mencetak dan menyerahkan takwim ini kepada calon persendirian. 3. Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran Tahun 2016 boleh dimuat turun di portal LP bermula 22 Disember 2015. 4. Pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/tuan/puan dimohon mengambil tindakan sewajamya dan memaklumkan kandungan surat ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua sekolah termasuk sekolah swasta yang berkaitan di bawah pentadbiran YBhg. Datuk/Dato'/Datin/tuan/puan. Sekian, terima kasih. “SEHATI SEJIWA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Th Rees: (DATIN NAWAL BINT! SALLEH) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia nina * ‘TAKWIM PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 2016 BIL PEPERIKSAAN 1 | UNIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TARIKH TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN. 5,6,7 dan 8 September UuPsR 2016 17 November 2016 2 | PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) Ujan Pelboga nstrumen (Geografi) 37-29 sli Ujan Pelbagainstrumen (Sarah) 19,Jun~1 Jui Uian Lsan Bertutur 1-300g0s Ujan Lisan Mendengar (Bahase Melayu) 9 0g0s Ujian isan Mendengar (Bahasa Inggers) 10 Og0s jan Lisan Tilawah 21-26 Ogos jin isan Hafaran 21-26 Ogos Ujian Bertuis 11-13 Oktober, 3 | PENTAKSIRAN ASAS VOKASIONAL (PAV) 11-13 Oktober, P13 2016 19 Disember 2016 4 | ut PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 13-16 Jun SPMU 2016 18 Ogos 2016 5 | suLTINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) Ulian isan 25-28 Julai dan STAM 2015 1~4 080s 21 Januari 2016 Uijan Bertulis 17-19 Oktober dan 25-26 Oktober 6 | Sun PELALARAN MALAYSIA Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) 20 Jun ~ 1 Julai Uiian Bertulis TNovember~ 6 Disember SPM 2025, 3 Mac 2016 7 | BAHASA JEPUN DAN BAHASA JERMAN 26 Julai BIL TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN. SUIL VOKASIONAL MALAYSIA PEPERIKSAAN BAHASA MELAYU KV SESI1SEM 4 Ujian Lisan Kole] Vokasional (ULKV) (8MA01403) 18-22 April Ujian Bertulis(8MAD1401 dan AO1402) PEPERIKSAAN BAHASA MELAYU KV SESI2 SEM 4 25 April Souiegee UST es Ujian Lisan Kolej Vokasional (ULKV) (A01401) 31 Oktober ~ 4 November Ujian Bertulis (8MA01401 dan AO1402) 7 November PENTAKSIRAN SESI1 SEMESTER Ujan Aral 9-20Mel Ujian Bertalis 23-27 Mel ‘SEMESTERS Uiian Amal 25 April-6 Mel Ujian Bertulis 9-13 Mel —| SEMESTER & Ujan Bertulis 25-29 April Ulan Amal 2-13 Mel PENTAKSIRAN SESI2 ‘SEMESTER? Ujan Amal 17-21 Otober Uijan Bertuls 2a OKtaber 4 November SEMESTER 4 Ujan Beruls Toil November Ujian Amal 14-25 November a PEPERIKSAAN. TARIKH -—_TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN. 9 | THE AssociaTED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC (ABRSM) TeoriA 14 Mac Amal. Mac~ April Teor 13 Ogos Amali2 Jun ~ Ogos 10 | THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS | 7-11 Mac (acca) 6-10.un 5-9 September 5-9 Disember 11 | UNIVERSITY OF LONDON (Vol) 2Mel~10Jun 25 Sept 19 Okt 17-21 Okt ‘Tarik tertakluk kepada pperubahan oleh pihak badan peperiksaan 12 | THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND 7=104un ADMINISTRATORS (ICSA) poets 13 | THE ASSOCIATION OF BUSINESS EXECUTIVES (ABE) 6-10.un 5-9 Disember ‘Tarik tertakluk kepada perubahan oleh pihak badan peperiksaan 14 | THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTANTS (AIA) | 23-26 Mei 21-24 November 15 | DIPLOME D’ETUDES EN LANGUAGE FRANCAISE (DELF) Peperiksaan Bertulis 16 Ogos Peperiksaan isan 17-30 Ogos