Anda di halaman 1dari 1

1.

NAMA: Taipkan Nama Anda Di Sini

2.

Nombor fail Peribadi


(Sekolah): Taip Di Sini
(JPN):Taip Di Sini

12.

Nombor Kad Pengenalan

13.

b.

Ikhtisas

Kelulusan Ikhtisas
Kategori

Taipkan Kategori
3.

Taipkan Opsyen

Taip Di Sini
4.

Warna :
Jantina : Sila Buat Pilihan

5.

Jawatan : Taip Di Sini

6.

Bangsa : Taip Disini


Kewarganegaraan : Sila Buat

Pilihan
7.

Agama : Taip Di Sini

8.

Butir Kelahiran
Tarikh Lahir : Taip Di Sini
No. Sijil Lahir : Taip Di Sini
Tempat Lahir : Taip Di Sini

9.

Taraf Perkahwinan:
Status : Sila Buat Pilihan
Nama Suami/lsteri

14.

Taipkan Tarikh Di Sini


Nama Sekolah Dahulu .

16.

Kursus-kursus Yang Telah


Dihadiri Tahun Semasa:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Taipkan
Taipkan
Taipkan
Taipkan
Taipkan
Taipkan
Taipkan

17.
a.

Taipkan Baris Pertama Alamat


Taipkan Baris Kedua Alamat
10.

Perihal Perjawatan
Tarikh Perlantikan:

11.

No. KWSP
No. Cukai Pendapatan

Taipkan Maklumat Di Sini


e.

No. Gaji

Taipkan Maklumat Di Sini

Taipkan Tarikh Pengesahan

g.

Kelulusan Akademik Teringgi

Lain-lain Kenyataan:
No. Sijil Pendaftaran Guru

Taipkan Maklumat Di Sini

f.

Kelulusan:
a.
Akademik

Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus

d.
No. Akuan Pinjaman
Perumahan

(Sementara/Tetap/GST/GSTL)
Tarikh Pengesahan Jawatan

Taipkan Tarikh Pencen

Nama
Nama
Nama
Nama
Nama
Nama
Nama

Taipkan Maklumat Di Sini


c.

Taipkan Tarikh Lantikan Anda

Tarikh Masuk Ke Jawatan


Berpencen

Taipkan Nama Sekolah


Taipkan Nama Sekolah
Taipkan Nama Sekolah

Taipkan Maklumat Di Sini


b.

Taipkan Pekerjaan Suami


Alamat Majikan Suami/lsteri

Tarikh Mengajar Di sini

15.
i.
ii.
iii.

Taipkan Nama Suami


Pekerjaan Suami/lsteri

Opsyen

Nama Bank

Taipkan Maklumat Di Sini


No. Akaun

Taipkan Maklumat Di Sini


h.

Alamat Rumah

Taipkan
Taipkan
Taipkan
Taipkan

Baris
Baris
Baris
Baris

Pertama Alamat
Kedua Alamat
Ketiga Alamat
Keempat Alamat