Anda di halaman 1dari 7

Kesedihan telah menyatu dengan darah ya Allah, percepatlah kelapangan lalu kesedihan itu sirna, Jiwa telah

menjadi cengkraman kesempitan sumpek dengan kuasa-Mu pelapangan kesempitan itu

Hati kami tergerak berdoa untuk memohon-Mu, bagai penanak api celakalah dia bila tiada menyala, Wahai yang
paduka biasa Maha lembut, ulangi-ulangi biasa-Mu itu dengan kelembutan elok-Mu

Tutup rapat-rapat kesumpekan dan kesedihan ini bukalah segala yang menyumbat bukalah lapang-Mu, kami
kembali ke Haribaan-Mu kami menuju kepada-Mu semua jiwa ada pada ruang sentuh cahaya mentari-Mu

Dan kepada anugerah-Mu ya Maha Muara Harapan, Oo alangkah sempitnya bila kami tak bisa kembali, siapa yang
dirundung duka tidak memohon tolong-Mu siapa yang dirundung nestapa tidak membisikkan pintanya kepada-Mu

Dan kesalahan kami bila menjauhkan kami dari pintu-Mu hingga kami tidak datang memasuki, maka sungguh akan
banyak nian pendurhaka berbuat dosa padahal harapan-Mu paduka telah memperkenankan pendurhaka itu
berharap (karunia) dari-Mu

Wahai junjungan kami wahai pencipta kami seutas urat talah menyempit di leher kami tali yang menghubungkan
kami dengan Paduka alangkah pendek, dan hamba-Mu tampak dalam penderitaan diantara ancaman penyebab
penyakit (virus) dan kesedihan

Segenap jiwa menggeliat dalam kepanasan dan mata air tenggelam didalam lubuk sangat dalam, nestapa
bertambah keterlaluan hai nestapa hendaknya kamu sudi menyibak

Kami datangi Paduka dengan hati berkeping dan lisan yang gagap menyampaikan aduan, kami datang karena takut
tergelincir dalam kengerian namun masih tercampur mencuatnya harapan

Tak terbilang banyaknya orang yang dipenuhi lumuran dosa ingin sembuh berkat hamparan rahmat-Mu dan
belaian desir angina wangi-Mu, (berapa kali saja kami menginginkan kesembuhan) dari yang menerpa kami dengan
pengawasan-Mu dan disana ada tingkah laku perbuatan mengganggu.

Anugerah dari-Mu menyeluruh meliputi segala namun paduka telah berkata, berdoalah kepada-Ku, supaya kami
menjadi suka cita, maka dengan wasilah semua Nabi kami memohon ya Maha Raja Diraja dan dengan semua orang
yang selamat

Dan dengan keutamaan dzikir dan hikmatnya dan dengan segala jalan yang terang benderang, dan dengan rahasia
huruf-huruf apabila sampai dan sinar cahaya yang cemerlang

Dan dengan rahasia segi empat yang didalamnya ada, ba, tha, dal, da ada pula di dalamnya, wawu, alif, ha, serta,
za, ha, jim, dan dengan rahasia, ba, dan titiknya dari , bismillah, bagi pemilik jalan.

Dan dengan Qaf nya Al Qohri dan kekuatannya dan dengan pemaksaan Yang Maha Pemaksa bagi segala nyawa,
dan dengan sejuknya air dan kesegarannya dan menyeluruhnya manfaat berserta salju.

Dan dengan rahasia api dan sengatnya dan dengan rahasia gosong dan ranum, dan dengan apa yang Engkau
berikan dari makanan dan apa yang Engkau lapangkan dari kelapangan

Sungguh Yang Maha Penyayang menyampaikan berita kepada kami bahwa tiada lain sesudah sempit melainkan
lapang, Wahai Yang Maha Memaksa, Yang Maha Empunya Kekuatan, Wahai Yang Maha Empunya Kegarangan,
tolonglah, Wahai Yang Empunya bukti-bukti

Tuhan, kami talah melalimi diri sendiri dan kami hampiri sendiri musibah kami, Tuhan kami dicipta dari
ketergesaan karena itu kami tanpa hati berdoa memohon

Tuhan, tiada bagi kami kekuatan bagaimana kami punya kekuatan sedang hati kami menggelepar kepanasan,
Tuhan hamba-Mu menghadap pasrah berdoa dengan hati yang resah

Tuhan, orang-orang yang lemah yang mendamba ketika celaka tiada bagi mereka seorangpun (membela) mereka,
Tuhan, orang-orang yang berlisan fasih benar-benar datang dengan ketertekanan bagaikan lalat kecil

Pendahulu kami ketika kemudian melebihi batas dia didahului oleh Yang Empunya Luas, dan hikmah Tuhanku telah
sampai pada puncak sentuhan menutup kelaliman tiran atau kebengkokan jalan

Urusan ini paduka tata untuk menuju kepada-Mu maka tolonglah kami dengan kelembutan elok-Mu, lipatlah
keburukan kami dengan ampunan dan betapa kecewa (kami) bila tak impas terbayarkan

Hai nafsu angkara! Tidak seorangpun membelamu kecuali junjunganmu maka kepada-Nya singgalahlah kamu,
bergegaslah kepada-Nya berharaplah kepada-Nya dan masukilah pintu kemuliaan-Nya

Agar kamu menjadi baik agar kamu menjadi lapang agar kamu menjadi lega agar kamu menjadi suka cita, dan
tempatmu wangi semerbak diantara kelompok manusia yang muncul bagaikan pelita di kegelap gulitaan maya

Mereka menepati janji mereka kepada Allah yaitu menukarkan jiwa raga dan nyawa mereka (dengan pahala),
kelompok ini adalah Al Hadi (pemandu, Nabi Muhammad) dan sahabat beliau yang memiliki harkat tinggi dan
kesemerbakan mewangi

Kelompok manusia yang tinggal di tanah tak bertumbuhan mereka adalah kemuliaan tanah tandus dan
kelapangan, mereka datangi semata dan kegelapannya yang menyeluruh dan kegelapan syirik adalah kepekatan
yang penuh

Pertolongan Allah senantiasa meliputi mereka dan kegelapan sirna oleh cahaya, sehingga mereka mampu
menegakkan Islam maka kembalillah Agama dalam kesentausaan yang perkasa

Semoga bagi pemuda itu rahmat shalawat Allah sepanjang berlalunya hari dan berlalunya warsa, dan bai ash
shiddiq khalifah beliau demikian pula al faruq dan setiap yang selamat (dari kemusyrikan)

Dan bagi utsman yang mengangkat syahid di rumah sendiri maka naiklah dia pada derajat yang tinggi, dan ayah
dua Hasan beserta putra-putranya demikian pula para istri dan setiap yang berduka (atas nasib mereka)

(Rahmat dan shalawat itu semoga abadi) sepanjang harta benda masih berharga dan pejalan masih menyusuri
jalan sejuknya malam, Ya Allah, dengan (wasilah) mereka dan keluarga mereka (kami memohon) percepatlah
(menjelangnya) pertolongan dan kelapangan kesempitan