Anda di halaman 1dari 33

ISNIN

4 JANUARI 2016
PENGURUSAN KELAS ( 5 AL-KHAWARIZMI )
MESYUARAT AKADEMIK PADA JAM 2.30 PTG

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU SINA
Date/Time/class
/subject

Topic/learning area

Students will be able to :

05 January 2016
Tuesday
10.30 am - 11.30 am
Form 4 IBNU SINA

(i)

Introduction to Additional
mathematics syllabus and
Curriculum with SPM
assessment format

Additional Mathematics
24/24 students

Learning outcome/ objective

Knowing:

a) Curriculum
b) SPM assessment format

Teaching Aid :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS :
Activity :
1. Explanation by teacher about the Curriculum
2. SPM Format

3. Teacher gives Motivational talks to students


4. Q & A between teacher and students

11 Chapter form 4
Paper 1 : 25 question
Time : 2 hours
Marks : 80 marks
Paper 2 : 12 question
Time : 2.5 hours
Marks : 100 marks

Reflection :
This is first day. Students take notes and take into their
account about all information given. 100% students can
understand this briefing and most of them excited to learn this
subject.

Lesson Plan
Mathematics 2 BIRUNI
Date/Time/class
/subject
Tuesday

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

05 January 2016

DIRECTED NUMBERS

11.30 -12.30 pm

1.1 Perform
computations
involving
multiplication and
division of integers
to solve problems

i. Multiply integers.
ii. Solve problems involving
multiplication of integers.
iii. Divide integers.
iv. Solve problems involving
division of integers.

Activity :
1. Teacher ask the students about the numbers
2. Explanation by teacher about the concept of `numbers
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

Form 2 BIRUNI
Mathematics

26/27 Students

1.2 Perform
computations
involving combined
operations of
addition,
subtraction,
multiplication and
division of integers
to solve problems.

v. Perform computations
involving combined
operations of addition,
subtraction, multiplication and
division of integers.
vi. Solve problems involving
combined operations of
addition, subtraction,
multiplication and division of
integers including the use of
brackets.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

Reflection :

90% students can answer the exercise given. Learning


objective achieve despite 20% cannot perform to answer
the question. In the next lesson, I will repeat the objective
(v). Mustaqem absent for today. Exercise given page
20..praktis 1.5B

Lesson Plan
Mathematics 2 KINDI
Date/Time/class
/subject
Tuesday

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

05 January 2016

DIRECTED NUMBERS

12.30 -1.30 pm

1.1 Perform
computations
involving
multiplication and
division of integers
to solve problems

i. Multiply integers.
ii. Solve problems involving
multiplication of integers.
iii. Divide integers.
iv. Solve problems involving
division of integers.

Activity :
1. Teacher ask the students about the numbers
2. Explanation by teacher about the concept of `numbers
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

Form 2 KINDI
Mathematics

25/25 Students

1.2 Perform
computations
involving combined
operations of
addition,
subtraction,
multiplication and
division of integers
to solve problems.

v. Perform computations
involving combined
operations of addition,
subtraction, multiplication and
division of integers.
vi. Solve problems involving
combined operations of
addition, subtraction,
multiplication and division of
integers including the use of
brackets.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

Reflection :

70% students can answer the exercise given. Learning


objective achieve despite 30% cannot perform to answer
the question. In the next lesson, I will repeat the objective
(v). Exercise given page 20..praktis 1.5B

Rancangan Pengajaran Harian


SEJARAH 2 KINDI
Tarikh/Hari/Masa/Kelas/
Kehadiran Pelajar
Selasa
05 Januari 2016
2.30 -3.30 pm
Form 2 KINDI

Tema/Topik
TEMA 3 :
KEMAKMURAN
DAN KEKAYAAN
NEGARA KITA
MENARIK BRITISH
UNTUK
MENJAJAH

Sejarah

25/25 Pelajar

BAB 1: Kedudukan
Strategik Mendorong
Penguasaan British

Hasil Pembelajaran

Kemahiran/Nilai-nilai murni/Aktiviti/Refleksi

Di akhir Pembelajaran pelajar dapat :


Aras 1
Menceritakan tentang masalah di
Kedah dan Johor yang membawa
campur tangan British Menyatakan
sebab-sebab pihak British
mengambil Pulau Pinang, Seberang
Prai, Singapura dan Melaka
Memerihalkan penapakan British di
Pulau Pinang, Seberang Prai,
Singapura dan Melaka
Menyatakan syarat Perjanjian
Inggeris-Belanda

BBM : Buku Teks Sejarah Ting.2

Unsur Patriotisme :
Mencintai Negara
Nilai : Menghargai khazanah alam semulajadi
Aktiviti :
1. Guru memberi penerangan tentang Tema subjek Sejarah
Tingkatan 2
2. Pembahagian kumpulan pembentangan
3. Pelajar menguasai isi dan berbincang dalam kumpulan
4. Guru memantau dan membimbing sesi perbincangan
Antara pelajar dalam kumpulan
5. Sesi pembentangan pada kelas yang akan datang
Refleksi :

Para pelajar menunjukkan semangat dalam


perbincangan. Namun, kumpulan 2 agak kurag faham
mengenai isi penceritaan atau kronologi peristiwa yang
ingin dibentangkan kelak. Saya akan membantu
menjelaskan serba sedikit isi kandungan untuk kumpulan
2 ini. Objektif pembelajaran belum tercapai kerana
pembentangan belum berlangsung.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU KHALDUN
Date/Time/class
/subject
06 January 2016
Wednesday
10.30 am - 11.30 am
Form 4 IK
Additional Mathematics
25/25 students

Topic/learning area
Introduction to Additional
mathematics syllabus and
Curriculum with SPM
assessment format
11 Chapter form 4
Paper 1 : 25 question
Time : 2 hours
Marks : 80 marks
Paper 2 : 12 question
Time : 2.5 hours
Marks : 100 marks

Learning outcome/ objective


Students will be able to :
(i)

Knowing and understand:

a) Curriculum
b) SPM assessment format
1.1 Menyelesaikan persamaan serentak
melalui kaedah penggantian.
1.2 Menyelesaikan persamaan serentak
yang melibatkan situasi kehidupan
seharian.

Teaching Aid :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS :
Activity :
1. Explanation by teacher about the Curriculum
2. SPM Format

3. Teacher gives Motivational talks to students


4. Q & A between teacher and students
5. Teacher explain about the relation with s.l.e form 3 and
form 4.
6. Teacher gives some example to students.
Reflection :
This is first day. Students take notes and take into their
account about all information given. 100% students can
understand this briefing and most of them excited to learn this
subject.
Berkaitan penyelesaian persamaan serentak, pelajar amat
lemah algebra. Konsep kembangan kuasa dua dan pekali
perlu ditekankan pada latihan yang akan datang.
Objektif 1.2 tidak dapat dilaksanakan kerana pelajar masih
lemah berkaitan 1.1.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 Al-KHAWARIZMI
Date/Time/class
/subject
06 January 2016
Wednesday
12.30pm -1.30pm
Form 5 AK
Additional Mathematics
23/24

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

PROGRESSIONS

(i) Identify characteristics of


arithmetic progressions.

Activity :
1. Recognize types of Progressions , students
identify types of progressions orally.
2. Explanation by teacher about the concept of `progressions
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the types of progressions
4. Comment and correction by teacher
5. Students answer the exercise )- 6 subjective questions

1 Understand and

use
the concept of
arithmetic
Progression

(ii) Determine whether a given


sequence is an arithmetic
progression.
(iii) Determine by using formula:
a) specific terms in arithmetic
progressions,
b) the number of terms in
arithmetic progressions

Teaching Aid : text books, maker pen

Reflection :
Learning Objective achieved for this lesson. Students enjoy
the learning & teaching process. All students are attend this
lesson. Raihana absent this class (Reason Healthy).

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 AR-RAZI
Date/Time/class
/subject
07 January 2016
Thursday
10.30am -11.30am
Form 5 AR
Additional Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

PROGRESSIONS

(i) Identify characteristics of


arithmetic progressions.

Activity :
1. Recognize types of Progressions , students
identify types of progressions orally.
2. Explanation by teacher about the concept of `progressions
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the types of progressions
4. Comment and correction by teacher
5. Students answer the exercise ) 6 subjective questions

1 Understand and

use
the concept of
arithmetic
Progression

(ii) Determine whether a given


sequence is an arithmetic
progression.
(iii) Determine by using formula:
a) specific terms in arithmetic
progressions,
b) the number of terms in
arithmetic progressions

Teaching Aid : text books, maker pen

Reflection :

Lesson Plan
Mathematics Form 2 BIRUNI
Day / Date / Time
/class /subject
Thursday
07 January 2016
11.30 -12.30 pm
Form 2 BIRUNI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 2

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

SQUARES,
SQUARE
ROOTS, CUBES
AND CUBE
ROOTS

i. State a number multiplied by


itself as a number to the power
of two and vice-versa.

Activity :
1. Refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

2.1 Understand and


use the concept
of squares of
numbers.

ii. Determine the squares of


numbers without using
calculators.
iii. Estimate the squares of
numbers.
iv. Determine the squares of
numbers using calculators.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

Lesson Plan

Reflection :

Additional Mathematics Form 4 IBNU SINA


Date/Time/class
/subject
07 January 2016
Thursday
2.30 pm - 3.30 pm
Form 4 IS
Additional Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

Introduction to Additional
mathematics syllabus and
Curriculum with SPM
assessment format

Students will be able to :

CCTS :

1.1 Menyelesaikan persamaan serentak


melalui kaedah penggantian.

Activity :

11 Chapter form 4

1.2 Menyelesaikan persamaan serentak


yang melibatkan situasi kehidupan
seharian.

Paper 1 : 25 question
Time : 2 hours
Marks : 80 marks

Teaching Aid : Text Book

1. Teacher explain about the relation with S.L.E form 3 and


form 4.
2. Teacher gives some example to students.
3. Exercise given to students.
4. Teacher monitor students answering the questions. Teacher
act as facilitator

Paper 2 : 12 question
Time : 2.5 hours
Marks : 100 marks

4. Q&A with students.


Reflection :
Pelajar bersemagat dalam menyelesaikan masalah. Pelajar
lemah dalam algebra. Saya telah tekankan dan jelaskan
kemahiran asas algebra. Hasil pembelajaran tercapai.

Lesson Plan

Mathematics Form 2 KINDI


Day / Date / Time
/class /subject
Friday
08 January 2016
10.30 -11.15 am
Form 2 KINDI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 2

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

SQUARES,
SQUARE
ROOTS, CUBES
AND CUBE
ROOTS

i. State a number multiplied by


itself as a number to the power
of two and vice-versa.

Activity :
1. Refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

2.1 Understand and


use the concept
of squares of
numbers.

ii. Determine the squares of


numbers without using
calculators.
iii. Estimate the squares of
numbers.
iv. Determine the squares of
numbers using calculators.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

Reflection :

Pelajar dapat menyelesaian masalah yang diberikan.


Objektif pembelajaran tercapai.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 Al-KHAWARIZMI
Date/Time/class
/subject
08 January 2016
FRIDAY

Topic/learning area

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

PROGRESSIONS

(i) Identify characteristics of


geometric progressions.

Activity :
1. Teacher refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise

11.15 am -12.00pm

2 Understand and

Form 5 AK

use the concept of


geometric
progression.

Additional Mathematics

Learning outcome/ objective

(ii) Determine whether a given


sequence is a geometric
progression.
(iii) Determine by using formula:
a) specific terms in
geometric progressions,
b) the number of terms in
geometric progressions.

Teaching Aid : text books, maker pen

Reflection :
Learning Objective achieved for 1-2 for this lesson. Students
enjoy the learning & teaching process. All students are attend
this lesson. next lesson i will focus on learning outcome (iii)

CATATAN MINGGUAN GURU :

TARIKH

: 08 JANUARI 2016

HARI

: JUMAAT

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

..
(ABD RAHIM B. ABD SALIM)
GURU AKADEMIK

Lesson Plan

Mathematics Form 2 BIRUNI


Day / Date / Time
/class /subject
Monday
11 January 2016
11.30 -12.30 am
Form 2 BIRUNI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 2

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

SQUARES,
SQUARE
ROOTS, CUBES
AND CUBE
ROOTS

i. State a number multiplied by


itself twice as a number to
the power of three and vice versa.

Activity :
1. Refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

2.3 Understand and


use the concept of
cube of numbers.

ii. Determine cubes of numbers


without using calculators.
iii. Estimate cubes of numbers.
iv. Determine cubes of numbers
using calculators.

Reflection :

v. Pose and solve problems


involving cubes of numbers.

Cannot implement because teacher attend the strategic


plan meeting at 9.30 am until 12.00 pm.

Teaching Aid : text books, maker pen, reference


books

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 AR-RAZI
Date/Time/class
/subject
11 January 2016
Monday

Topic/learning area

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

PROGRESSIONS

(i) Identify characteristics of


geometric progressions.

Activity :
1. Teacher refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise

12.30 am -1.30pm

2 Understand and

Form 5 AR

use the concept of


geometric
progression.

Additional Mathematics

Learning outcome/ objective

(ii) Determine whether a given


sequence is a geometric
progression.
(iii) Determine by using formula:
a) specific terms in
geometric progressions,
b) the number of terms in
geometric progressions.

Teaching Aid : text books, maker pen

Reflection :
Learning objctive achieve. Alhamdulillah, but two of my
students absent my class because of several reason.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU KHALDUN
Date/Time/class
/subject

Topic/learning area

11 January 2016

SIMULTANEOUS
LINEAR EQUATIONS

Monday
2.30 pm - 3.30 pm

Learning outcome/ objective


Students will be able to :
1.2 Menyelesaikan persamaan serentak
yang melibatkan situasi kehidupan
seharian.

25/25 students

CCTS :
Activity :
1. Explanation by teacher about the Curriculum
2. SPM Format

Form 4 IK
Additional Mathematics

Skill / value/ activity/ reflection :

Teaching Aid : Praktis Strategi


MatematikTambahan (PELANGI)

3. Teacher gives Motivational talks to students


4. Q & A between teacher and students
5. Teacher explain about the relation with s.l.e form 3 and
form 4.
6. Teacher gives some example to students.
Reflection :
This lesson cannot implemented because teacher attending
Domestic Investigate (Refer to letter attachment). I will
implement this on the next lesson.

Lesson Plan
Mathematics Form 2 KINDI
Day / Date / Time
/class /subject

Monday
11 January 2016
3.30 -04.30 pm
Form 2 KINDI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 2

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

SQUARES,
SQUARE
ROOTS, CUBES
AND CUBE
ROOTS

i. State a number multiplied by


itself twice as a number to
the power of three and vice versa.

Activity :
1. Refresh the previous lesson
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the quotient of numbers
4. Comment and correction by teacher
5. Group discussion : written exercise in hand out
(refer to hand out attach)- 10 subjective questions ( 5
questions )

2.3 Understand and


use the concept of
cube of numbers.

ii. Determine cubes of numbers


without using calculators.
iii. Estimate cubes of numbers.
iv. Determine cubes of numbers
using calculators.

Reflection :

v. Pose and solve problems


involving cubes of numbers.

This lesson cannot implemented because teacher attending


Domestic Investigate (Refer to letter attachment). I will
implement this on the next lesson.

Teaching Aid : text books, maker pen, reference


books

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU SINA

Date/Time/class
/subject
12 January 2016
Tuesday
10.30 am - 11.30 am

Topic/learning area
CHAPTER 4
LINEAR EQUATION

Learning outcome/ objective


Students will be able to :
1.2 Menyelesaikan persamaan serentak
yang melibatkan situasi kehidupan
seharian.

Form 4 IS
Additional Mathematics

Teaching Aid : Text Book

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS :
Activity :
1. Teacher explain about the relation with S.L.E form 3 and
form 4.
2. Teacher gives some example to students.
3. Exercise given to students.
4. Teacher monitor students answering the questions. Teacher
act as facilitator
4. Q&A with students.
Reflection :
Pelajar belum mampu selesaikan soalan mengikut masa yang
ditetapkan dalam ujian topical ini. Di masa akan datang,
beberapa penekanan seperti masa dan kaedah penyelesaian
perlu dititkberatkan. Tiga orang pelajar tidak hadir.

Lesson Plan
Mathematics Form 2 BIRUNI

Day / Date / Time


/class /subject
Tuesday
12 January 2016
11.30 12.30 pm
Form 2 BIRUNI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 3

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

ALGEBRAIC
EXPRESSIONS
II

i. Identify unknowns in algebraic


terms in two or more
unknowns.

3.1 Understand the


concept of
algebraic terms in
tw o or more
unknowns.

ii. Identify algebraic terms in two


or more unknowns as the
product of the unknowns with
a number.

Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :

iii. Identify coefficients in given


algebraic terms in two or
more unknowns.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

Lesson Plan
Mathematics Form 2 KINDI

100% students can answer the exercise given. Learning


objective achieve for today. Assignment given to students
on TEXT book.

Day / Date / Time


/class /subject
Tuesday
12 January 2016
12.30 1.30 pm
Form 2 KINDI
Mathematics

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

CHAPTER 3

Students will be able to :

CCTS : identify , value : rational, accurate

ALGEBRAIC
EXPRESSIONS
II

i. Identify unknowns in algebraic


terms in two or more
unknowns.

3.1 Understand the


concept of
algebraic terms in
tw o or more
unknowns.

ii. Identify algebraic terms in two


or more unknowns as the
product of the unknowns with
a number.

Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :

iii. Identify coefficients in given


algebraic terms in two or
more unknowns.
Teaching Aid : text books, maker pen, reference
books

100% students can answer the exercise given. Learning


objective achieve for today. Assignment given to students
on TEXT book.

Lesson Plan
Mathematics Form 2 KINDI
Day / Date / Time
/class /subject

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

Tuesday

CHAPTER 3

CCTS : identify , value : rational, accurate


Students will be able to :

12 January 2016
2.30 3.30 pm
Form 2 KINDI
Mathematics

ALGEBRAIC
EXPRESSIONS
II
3.2 Perform
computations
involving
multiplication and
division of two or
more terms

i. Find the product of tw o


algebraic terms.
ii. Find the quotient of tw o
algebraic terms.
iii. Perform multiplication and
division involving algebraic
terms.

Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :

students cannot answer the exercise with bracket.


Student still doing the mistake negative and positive
when multiply on bracket.Learning objective 50% achieve
for today. Assignment given to students on TEXT book.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU KHALDUN
Date/Time/class
/subject
13 January 2016

Topic/learning area
CHAPTER 4

Learning outcome/ objective


Students will be able to :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS :

Wednesay

LINEAR EQUATION

10.30 am - 11.30 am

1.2 Menyelesaikan persamaan serentak


yang melibatkan situasi kehidupan
seharian.

Activity :
1. Teacher explain about the relation with S.L.E form 3 and
form 4.

Form 4 IK
Teaching Aid : Text Book

Additional Mathematics

2. Teacher gives some example to students.


3. Exercise given to students.
4. Teacher monitor students answering the questions. Teacher
act as facilitator
4. Q&A with students.
Reflection :

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 Al-KHAWARIZMI
Date/Time/class
/subject
13 JANUARY 2016

Topic/learning area
CHAPTER 2

Learning outcome/ objective


Students will be able to :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Wednesday

LINEAR LAW

12.30pm - 1.30pm

1 Understand and

Form 5 AK

use the concept of


lines of best fit.

Additional Mathematics

(i) Draw lines of best fit by


inspection of given data.
(ii) Write equations for lines of best
fit.'
(iii) Determine values of variables
from:

Activity :
1. Teacher gives some induction set.
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise

a) lines of best fit,


b) equations of lines of best fit.

Reflection :

Teaching Aid : text books, maker pen

Objektif pembelajaran tercapai. Pelajar Berjaya mencari


nilai kecerunan dengan tepat.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 AR-RAZI

Date/Time/class
/subject

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

14 JANUARY 2016

CHAPTER 2

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Thursday

LINEAR LAW

(i) Draw lines of best fit by


inspection of given data.

Activity :
1. Teacher gives some induction set.
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise

1.30am - 11.30am

1 Understand and

Form 5 AR

use the concept of


lines of best fit.

Additional Mathematics

(ii) Write equations for lines of best


fit.'
(iii) Determine values of variables
from:
a) lines of best fit,
b) equations of lines of best fit.

Teaching Aid : text books, maker pen

Lesson Plan
Mathematics Form 2 BIRUNI

Reflection :

Objektif pembelajaran tercapai tetapi pelajar masih keliru


dalam penukaran persamaan non-linear ke linear. Untuk
masa akan dating, saya akan menekankan bahagian ini.

Day / Date / Time


/class /subject
Thursday

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

CHAPTER 3

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS : identify , value : rational, accurate

Students will be able to :


14 January 2016
11.30 12.30 pm
Form 2 BIRUNI
Mathematics

ALGEBRAIC
EXPRESSIONS
II
3.2 Perform
computations
involving
multiplication and
division of two or
more terms

i. Find the product of tw o


algebraic terms.
ii. Find the quotient of tw o
algebraic terms.
iii. Perform multiplication and
division involving algebraic
terms.

Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :

Objektif tercapai tetapi pelajar lemah apabila melibatkan


operasi darab kurungan dan pecahan algebra.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU SINA
Date/Time/class

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

/subject
14 January 2016

CHAPTER 1

Students will be able to :

CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Thursday

FUNCTIONS

(i)

Represent relations using:


a) arrow diagrams,
b) ordered pairs,
c) graphs.

Activity :
1. Recognize types of FUNCTIONS, students
identify types of relations orally.
2. Explanation by teacher about the concept of `functions
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the types of functions
4. Comment and correction by teacher
5. Students answer the exercise )- 10 subjective questions ( 5
questions )

2.30 pm - 3.30pm
Form 4 IBNU SINA

1. Understand the
concept of
relations.

Identify domain, object,


image and range of a
relation.
(ii)

Additional Mathematics

Classify a relation shown on


a mapped diagram as:
one-to-one, many-to-one,
one-to-many or
many-to-many relation.
(iii)

Reflection :
Objeketif tercapai tetapi pelajar menghadapi kesukaran dalam
menentukan fungsi gubahan suatu fungsi.

Teaching Aid : text books, maker pen

Rancangan Pengajaran Harian


SEJARAH 2 KINDI
Tarikh/Hari/Masa/Kelas/
Kehadiran Pelajar

Tema/Topik

Hasil Pembelajaran

Kemahiran/Nilai-nilai murni/Aktiviti/Refleksi

Jumaat
15 Januari 2016
10.30 -11.15 am
Form 2 KINDI

Di akhir Pembelajaran pelajar dapat :

TEMA 3 :
KEMAKMURAN
DAN KEKAYAAN
NEGARA KITA
MENARIK BRITISH
UNTUK
MENJAJAH

Sejarah

25/25 Pelajar

BAB 1: Kedudukan
Strategik Mendorong
Penguasaan British

Aras 1
Menceritakan tentang masalah di
Kedah dan Johor yang membawa
campur tangan British Menyatakan
sebab-sebab pihak British
mengambil Pulau Pinang, Seberang
Prai, Singapura dan Melaka
Memerihalkan penapakan British di
Pulau Pinang, Seberang Prai,
Singapura dan Melaka
Menyatakan syarat Perjanjian
Inggeris-Belanda

BBM : Buku Teks Sejarah Ting.2

Unsur Patriotisme :
Mencintai Negara
Nilai : Menghargai khazanah alam semulajadi
Aktiviti :
1. Guru memberi penerangan tentang Tema subjek Sejarah
Tingkatan 2
2. Pembahagian kumpulan pembentangan
3. Pelajar menguasai isi dan berbincang dalam kumpulan
4. Guru memantau dan membimbing sesi perbincangan
Antara pelajar dalam kumpulan
5. Sesi pembentangan pada kelas yang akan datang
Refleksi :

Para pelajar menunjukkan semangat dalam


perbincangan. Respon pelajar sangat
memberangsangkan. Pembentangan yang meyakinkan
dari kumpulan satu.

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 AR-KHAWARIZMI
Date/Time/class
/subject
15 JANUARY 2016

Topic/learning area
CHAPTER 2

Learning outcome/ objective


Students will be able to :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Thursday

LINEAR LAW

11.15am - 12.00pm

1 Understand and

Form 5 AK

use the concept of


lines of best fit.

Additional Mathematics

(i) Draw lines of best fit by


inspection of given data.
(ii) Write equations for lines of best
fit.'
(iii) Determine values of variables
from:
a) lines of best fit,
b) equations of lines of best fit.

Teaching Aid : text books, maker pen

CATATAN MINGGUAN GURU :

Activity :
1. Teacher gives some induction set.
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise
Reflection :

Objektif pembelajaran tercapai tetapi pelajar masih keliru


dalam penukaran persamaan non-linear ke linear. Untuk
masa akan dating, saya akan menekankan bahagian ini.

TARIKH

: 15 JANUARI 2016

HARI

: JUMAAT

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

..
(ABD RAHIM B. ABD SALIM)
GURU AKADEMIK

Lesson Plan
Mathematics Form 2 BIRUNI
Day / Date / Time
/class /subject

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

Monday
18 January 2016
11.30 12.30 pm
Form 2 BIRUNI
Mathematics

CHAPTER 6
ALGEBRAIC
EXPRESSIONS III
6.1 Understand
and
use the concept of
expanding
brackets.

Students will be able to :


i.
ii.

Expand single brackets.


Expand two brackets.

Begin with linear algebraic terms.


Limit to linear
expressions.
Emphasise:
(a b)(a b)
= (a b)
Include:
(a + b)(a + b)
(a b)(a b)
(a + b)(a b)
(a b)(a + b)
2

CCTS : identify , value : rational, accurate


Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :

Teaching Aid : text books, maker pen, reference


books

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 5 AR-RAZI
Date/Time/class
/subject
18 Januari 2016

Topic/learning area
CHAPTER 2

Learning outcome/ objective


Students will be able to :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Monday

(i) Draw lines of best fit by


inspection of given data.

LINEAR LAW

12.30pm - 1.30pm

1 Understand and

Form 5 AR

use the concept of


lines of best fit.

(ii) Write equations for lines of best


fit.'
(iii) Determine values of variables
from:

Additional Mathematics

a) lines of best fit,


b) equations of lines of best fit.

Activity :
1. Teacher gives some induction set.
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity, trying to answer and giving
ideas
4. Comment by teacher
5. Discussion session
6. Exercise
Reflection :

Teaching Aid : text books, maker pen

Lesson Plan
Additional Mathematics Form 4 IBNU KHALDUN
Date/Time/class
/subject
18 January 2016

Topic/learning area
CHAPTER 1

Learning outcome/ objective


Students will be able to :

Skill / value/ activity/ reflection :


CCTS : to compare, identify , value : rational, neat

Monday
2.30 pm - 3.30pm
Form 4 IK

FUNCTIONS
1. Understand the
concept of
relations.

Represent relations using:


a) arrow diagrams,
b) ordered pairs,
c) graphs.
(i)

Identify domain, object,


image and range of a
relation.
(ii)

Additional Mathematics

Classify a relation shown on


a mapped diagram as:
one-to-one, many-to-one,
one-to-many or
many-to-many relation.
(iii)

Activity :
1. Recognize types of FUNCTIONS, students
identify types of relations orally.
2. Explanation by teacher about the concept of `functions
3. Students given the opportunity, trying to identify & compare
the types of functions
4. Comment and correction by teacher
5. Students answer the exercise )- 10 subjective questions ( 5
questions )
Reflection :

Teaching Aid : text books, maker pen

Lesson Plan
Mathematics Form 2 KINDI
Day / Date / Time
/class /subject

Topic/learning area

Learning outcome/ objective

Skill / value/ activity/ reflection :

Monday
18 January 2016
3.30 4.30 pm
Form 2 BIRUNI
Mathematics

CHAPTER 6
ALGEBRAIC
EXPRESSIONS III
6.1 Understand
and
use the concept of
expanding
brackets.

Students will be able to :


i.
ii.

Expand single brackets.


Expand two brackets.

Begin with linear algebraic terms.


Limit to linear
expressions.
Emphasise:
(a b)(a b)
= (a b)
Include:
(a + b)(a + b)
(a b)(a b)
(a + b)(a b)
(a b)(a + b)
2

Teaching Aid : text books, maker pen, reference


books

CCTS : identify , value : rational, accurate


Activity :
1. Induction set
2. Explanation by teacher
3. Students given the opportunity to answer the question on
spotlight book.
4. Comment and correction by teacher trough monitoring.
5. Teacher give the students assignment on text book.
Reflection :