Anda di halaman 1dari 9

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK

Nama: ___________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

komputer cendawan pembaris hospital

sembilan rambutan tempatan mahkamah

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: ___________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar.

1. 2,

cen _____ wan rambu __________

3. 4.

pem _____ ris ______ puter

5. 6.

sembi ______ _____ pital

7. 8.

tem ____ tan mahka _______

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: ___________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: __________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Suaikan ayat dengan gambar.

1. Doktor bekerja di hospital.

2. Bapa beli pembaris untuk saya.

3. Umur Amin sembilan tahun.

4. Saya suka makan buah-buahan tempatan.

5. Makmal komputer sekolah saya cantik.

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: ___________________________________ Tahun:
____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

komputer pembaris hospital

sembilan tempatan

1. Doktor bekerja di _______________.

2. Bapa beli _____________ untuk saya.

3. Umur Amin ______________ tahun.

4. Saya suka makan buah-buahan ________________.

5. Makmal ______________ sekolah saya cantik.

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: __________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Pilih dan tuliskan ayat yang betul berdasarkan gambar.

1. _______________________________________________

2._________________________________________________

3. _________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

Makmal komputer sekolah saya cantik.

Doktor bekerja di hospital.

Saya suka makan buah-buahan tempatan.

Umur Amin sembilan tahun.

Bapa beli pembaris untuk saya.


Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK
Nama: __________________________________ Tahun:
____________________

Tarikh:_______________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

cendawan putih makan

Cendawan.
Ini ________________.
Ini cendawan ____________.
Saya suka _________ cendawan putih.
---------------------------------------------------
rambutan nenek merah

Rambutan.
Ini _____________________.
Ini rambutan _____________________.
Rambutan nenek warna ____________________.
Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK
Nama: __________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Susun perkataan menjadi ayat.

1. cendawan. Ini

_________________________________________________

2. Putih. cendawan Ini

_________________________________________________

3. suka cendawan makan Saya putih.

_________________________________________________

4. rambutan. Ini

__________________________________________________

5. nenek. rambutan Ini

_________________________________________________

6. nenek merah. Nenek warna

__________________________________________________

Kemahiran 15: Perkataan KVK + KV + KVK


Nama: ___________________________________ Tahun: ____________________

Tarikh:_______________

Arahan: Jawab soalan-soalan di bawah.

Ini rambutan.
Ini rambutan nenek.
Rambutan nenek warna merah.

1. Ini apa?

_______________________________________________________

2. Ini rambutan siapa?

_______________________________________________________

3. Rambutan ini warna apa?

_______________________________________________________

Ini cendawan.
Ini cendawan putih.
Saya suka makan cendawan putih.

1. Ini apa?

_______________________________________________________

2. Ini cendawan apa?

_______________________________________________________

3. Saya suka makan apa?

_______________________________________________________