Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 16: Perkataan KVKK

Nama : _______________________________________ Tarikh :


______________

Tahun : ______________________

Arahan : Padankan gambar dengan perkataan.

wang

bank

tong

zink

gong
Kemahiran 16: Perkataan KVKK

Nama : _______________________________________ Tarikh :


______________

Tahun : ______________________

Arahan : Isikan huruf dan salin semula.

1.
t n

2.

b k

a g
3.

4. o g

5.

i k

Kemahiran 16: Perkataan KVKK


Nama : _______________________________________ Tarikh :
______________

Tahun : ______________________

Arahan : Warnakan perkataan yang sama.

wang weng wong wang

tong tong ting teng

gong geng gong gang

bank
bonk bink bank

zink zonk zink zunk