Anda di halaman 1dari 3

ISI KANDUNGAN

BAB KANDUNGAN MUKA SURAT

Judul i
Penghargaan ii
Prakata iii

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pengenalan Latihan Industri 1


1.1.1 Objektif Latihan Industri 2
1.1.2 Objektif Laporan Latihan Industri 3
1.1.3 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar 4

1.2 Latar Belakang Organisasi 5


1.2.1 Sejarah Penubuhan Organisasi 6
1.2.2 Logo Organisasi 7
1.2.3 Halatuju Organisasi 7
1.2.3.1 Visi dan Misi Organisasi 7
1.2.4 Objektif Bersama 8
1.2.5 Ahli Lembaga 8
1.2.6 Carta Organisasi 9

BAB 2 RINGKASAN AKTIVITI

2.1 Pengenalan 10
2.2 Ringkasan Aktiviti 12
2.3 Rumusan Mingguan 13

BAB 3 KESELAMATAN

3.1 Alatan Perlindungan Diri 38


3.2 Peraturan Keselamatan 39

BAB 4 PENGENALAN TENTANG KOMPUTER

4.1 Sejarah Komputer 49


4.2 Tentang Komputer 57
4.3 Cara Komputer Berfungsi 58

BAB 5 KOMPONEN KOMPUTER

5.1 Komponen Utama Komputer 63


5.2 Perkakasan Komputer 76

BAB 6 SISTEM RANGKAIAN

6.1 Pengenalan 97
6.2 Perkakasan LAN 901
6.3 Teknologi Switch 115

BAB 7 TEKNIK TROUBLESHOOTING

7.1 Cara-cara mencari kerosakan 122


7.2 Teknik Asas 120
7.3 Tips Troubleshooting 124
7.4 10 Teknik Baikpulih Komputer 125
BAB 8 KESIMPULAN 126

BAB 9 KOMEN DAN CADANGAN 128

9.1 Komen untuk syarikat 127


9.2 Cadangan untuk syarikat 127
9.3 Cadangan untuk Politeknik 128

BAB 10 LAMPIRAN DAN RUJUKAN 129