Anda di halaman 1dari 7

VARFR R SPRK OCH LSNING S VIKTIGT?

FRAMGNGSRIK SPRK-, LSOCH SKRIVUTVECKLING

Sprkets och lsningens betydelse i samhllet kan inte nog


betonas.

Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det


demokratiska samhllet till fljd av en bristande sprk-, ls- och
skrivfrmga.

En god sprk-, ls- och skrivfrmga ger bttre


anstllningsmjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer
demokratiskt samhlle.

- IDAG FINNS DET VERKTYG!


AKK-mssan 2016

JOHANNA KRISTENSSON

(Klla: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Lsandets
kultur)

LEG LOGOPED & SPRK-, LS- OCH SKRIVUTVECKLARE


RESURSCENTRUM KRNHUSET, HALMSTAD
ORIBI, LUND

VIKTEN AV FREBYGGANDE ARBETE OCH


TIDIGA INSATSER

OLIKA LRVERKTYG

En stor del av de elever som uppvisar svrigheter i k 2 r ofta de


elever som har fortsatt stora svrigheter i k 9

Det finns en mngd olika digitala lrverktyg som kan


underltta och kompensera vid ls- och skrivsvrigheter

All forskning visar att det r det frebyggande arbetet och de


tidiga insatserna som har en avgrande betydelse fr en
framgngsrik skolgng

T.ex. talsyntes, rttstavningsprogram, tal- och ljudbcker,


anteckningsfunktioner, presentationsverktyg etc.

Elever vet (ofta innan skolstart) om de kommer tillhra Lsarnas


klubb eller inte

Frhoppningen r att dessa ska ses som vilka verktyg som


helst bland alla andra

Den akademiska sjlvbilden behver strkas tidigt, dvs. innan


barnen och eleverna hunnit misslyckas i sin sprk-, ls- och
skrivinlrning

Mnga verktyg finns nu tillgngliga till mobiltelefoner och


lrplattor

OLIKA SYFTEN MED OLIKA LRVERKTYG

FRGAN R:
NR OCH HUR OCH FR VILKA
INTRODUCERAS OLIKA LRVERKTYG FR
SPRK-, LS- OCH SKRIVUTVECKLING?

Frebyggande
Tidiga

insatser

Olika verktyg r
med andra ord
Kompenserande (viktigt att skilja p
bra fr ALLA och
trning och kompensation)
mste drfr
erbjudas
Sprkutvecklande i alla
ldrarALLA

ERBJUD OLIKA
VERKTYG FR

NGRA ORD OM TALSYNTES

Upplsning av markerad
text

Ger direkt terkoppling


vid skrivning

kad tillgnglighet

Frenklar sklsning

kad sjlvstndighet

minskad stigmatisering

Utmrkt vid
andrasprksinlrning

Finns p mnga olika


modersml

kad delaktighet

kad likvrdighet

OBS!
Inget verktyg r i sig pedagogiskt. Det
mste finnas ett medvetet syfte kring
vad som ska utvecklas och uppns.
Detsamma gller med alla andra
metoder, material och verktyg

DE STRSTA UTMANINGARNA?

Hur ska de olika alternativa verkt


ygen
integreras naturligt i undervisning
en och
hur fr vi bort hjlpmedelsstmp
eln?

Google verstt

SayHi

IntoWords

ClaroSpeak

Inlsningstjnst

AudioNote

Skolstil

Education

Prizmo

Legimus

Voice Assistant

Talsyntes

Ljudning

Taligenknning
Anteckningar

Rstmeddelanden
Diktafon

Skanner

OCR

Daisyspelare

M.fl.

TIDSENLIGT LRVERKTYG

INBYGGD TALSYNTES

DIKTERINGSFUNKTION

Ls upp markering" r
en funktion som finns
inbyggd i iPad. Under
Instllningar
Hjlpmedel - Tal slr du
p Ls upp markering.
Ladda ner frbttrad
kvalitet p flera olika
sprk.

LSARVY

SKICKA RSTMEDDELANDEN

Fre

Efter

APPAR MED LJUDNING OCH SKRIVEKO

FOTO-TILL-TEXT MED OCR

Claro Speak - Talsyntesapp med upplsningsstd efter ljud,


ord och mening. Foto-till-text-funktion. Mnga sprk. Kostar
40 sek el 3,99 .

Skolstil & Skolstil 2 - Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning och


upplsningsstd med hjlp av Googles talsyntes eller
hgkvalitativ. Kostar 30 resp 75 sek el 2,99 resp 6,99 .

IntoWords - Skrivapp med bokstavsljudning, talsyntes och


ocr-funktion. Skanna text och f den upplst. 129 kr (skrivapp)
+ 65 kr (ocr) + 40 kr (engelskt sprkpaket)

ANTECKNINGSAPPAR

Notability Spela in samtidigt som du antecknar.


Navigera enkelt i din frelsning genom att klicka p
ordet eftersom text och r synkade. Kostar 65 sek el
5,99 . Bde skriva- och ritalge.

AudioNote Samma funktion som ovan.


Dessutom en tidsangivelse under tiden nr du
skriver. Kostar 50 sek el 4,99 .

Claro Scanpen
75 sek el 6,99

Pixter
40 sek el 3,99

Prizmo
109 sek el 9,99

Google verstt
Gratis

DAISY-APPAR FR
TAL- OCH LJUDBCKER

Pratsam Reader - Anvnds fr att lsa Celias


bibliotekets talbcker. Innehller ca 40.000 titlar
(8.500 svensksprkiga). Fr personer med ngot
lshinder. Intyg krvs.
ven lromedel finns. Dessa kostar emellertid
pengar.

DIREKTVERSTTNING

PRESENTATIONSVERKTYG

Google verstt (gratis) - med mnga funktioner


som foto-till-text, talsyntes och direktversttning i
kameran
Worldictionary (gratis el 30 sek el 2,99 ) - verstt
enstaka ord direkt med hjlp av kameran

Book Creator
50 sek el 4,99

Keynote

iMovie

SayHi (50 sek el 4,99 ) - taligenknning och


talsyntes. En slags extratolk

RTTSTAVNING

TILLGG TILL CHROME & GOOGLE DOCS

P en Chromebook arbetar
man i det s.k. molnet, vilket
krver en wifi-uppkoppling.

Tillgg (program) finns till


bde webblsaren Chrome
och till Google Docs.

Mnga skolor vljer att arbeta


med GAFE (Google Apps for
Education). Det r gratis (fast
tillggen kostar oftast pengar)

Oribi Writer lanseras snart. Bestr av en ordbehandlare


med formateringsmjligheter.

Rttstavning p svenska
och engelska

Talsyntes medan du skriver


och eftert

Bokstavsljudning

ORIBI SPEAK FOR CHROME

Oribi Speak r ett tillgg till


webblsaren Google
Chrome

Anvnder hgkvalitativ talsyntes


frn Acapela

44 olika rster p 15 olika sprk

Lser upp markerad text p olika


webbsidor, pdf:er och skriven text i
t.ex. Google Docs

STAVA REX FR GOOGLE DOCS

Ett rttstavningsprogram som rttar stavfel och grammatikfel i


svensk text. Finns fr PC, Mac och Google Docs.

Stava Rex hittar och rttar gravare stavfel som neulitret och
skonalist (neutralitet och journalist).

Stava Rex innehller flera tusen varningar fr lttfrvxlade ord


och uttryck, t.ex. fr orden ysta/Ystad och kakla/kackla.

Stava Rex fngar upp och freslr rttningar av vanliga


grammatik- och uttrycksfel.

Bokstavsljudning och upplsning


efter skrivet ord och mening, s.k.
skriveko ingr.

SPELLRIGHT FR GOOGLE DOCS

SpellRight rttar typiska fel som svensktalande personer gr p


engelska, bde vad gller stavning och grammatik, t.ex. djrni och
shus (journey och shoes).

Utver grava stavfel, lttfrvxlade ord samt grammatik s


innehller SpellRight ven versttningshjlp.

Kontakt
johanna.kristensson@halmstad.se
http://logopedeniskolan.se
@JoKristensson
"Sprk och digitala verktyg i frskolan ider och inspiration" (Nypon frlag)
http://korta.nu/hstdsprak