Anda di halaman 1dari 60

PENTAKSIRAN SENI

VISUAL
STPM
Oleh
Hassan Mohd Ghazali
Blog: www//: senivisual2.blogspot.com
Format Peperiksaan
Kertas Seni Visual STPM
Kertas 1 = 970/1 Teori Seni Visual
Kertas 2 = 970/2 Lukisan
Kertas 3 = 970/3 Projek Penghasilan Karya
Kertas 4 = 970/4 Teori Penghasilan Karya

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Kertas 1
970/1 Teori Seni Visual
(3 Jam)
BAHAGIAN A:
6 Soalan Struktur (Jawab Semua)
55 Markah
BAHAGIAN B:
4 Soalan Esei (Jawab 2 Soalan)
30 Markah
BAHAGIAN C:
2 Soalan Esei (Jawab 1 Soalan)
15 Markah

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Kertas 2
970/2 Lukisan
(3 Jam)
Melukis seting ( objek yang diletak didepan calon)
dengan menggunakan media kering.

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Kertas 3
970/3 Projek Penghasilan Karya
(8 Bulan)
Calon dikehendaki menghasilkan Portfolio (50%)
dan Hasil Karya (50%):
Pengharyaan:
2 Soalan
Perekaan:
2 Soalan

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Kertas 4
970/4 Teori Penghasilan Karya
(2Jam)
Untuk calon Persendirian

Dua soalan dikemukakan Jawab semua soalan


dalam bentuk Esei.

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Teknik menjawab

KERTAS 1
TEORI SENI VISUAL

• Paling penting sebelum calon perlu


tahun tajuk-tajuk dalam kertas 1
• Menguasai Bahasa Seni Visual dan
Kritikan Seni Visual
• Sentiasa melihat dan berbincang
karya-karya seni.
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Teknik menjawab
Pembacaan
Kajian
1 isi = 1 markah fakta
Penerokaan 3 isi = 3 x1 markah

Teknik Basah iaitu teknik cat air. Permukaan kertas dibasahkan


dengan menggunakan warna cair di sapu atas kertas yang basah

Impasto - teknik cat minyak . Warna yang pekat dari tiup terus
Dipalitkan dipermukaan kanvas. Biasanya menggunakan alat knif

Glazing – teknik cat minyak. Teknik ini menggunakan berus dengan


Memberi kesan kilauan seolah seperti cermin

1 isi = 3 markah ( 1 fakta, 2 huraian)


3 isi = 3 x3 markah = 9 markah
@ HASSAN MOHD GHAZALI
1. Gaya hidup orang kampung dua orang budak sedang membawa bubu dan
pukat ntuk menangkap ikan.
2. Pakaian dua orang budak kampung, iaitu seorang memakai kain pelekat dan
seorang memakai satung batik 1 isi = 3 markah ( 1 fakta, 2 huraian)
@ HASSAN MOHD GHAZALI 2 isi = 2 x3 markah = 6 markah
1. Suasana di sebuah kampung menampakan suasana henting dan nyaman
catan tersebut menampakan sebuah sungai dan sawah padi.
2. Kehijuan tumbuh-tumbuhan kelihatan dalam catan ini dengan rumput, sawah
dan pokok-pokok.

1 isi = 3 markah ( 1 fakta, 2 huraian)


2 isi = 2 x3 markah = 6 markah

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Karya bertajuk kelambu yang dilukis oleh Dzulkifli Buyongn menampilkan gaya
relisme. Beberapa figuran dilukis dalam suasana kampung, iaitu terdapat
empat figura.. Seorang sedang memasang kelambu, seorang dibawah kelambu,
deorang diatas kelambu, seorang sedang mengadap tingkap dan seorang
meniup pelita.
1 isi = 5 markah ( 2 fakta, 3 huraian)
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Karya diatas mempuai kesan sosial dalam sebuah keluarga kampung.
Gambaran 5 figura perempuan menunjukkan keakraban sebuah keluarga yang
menekankan sebuah keluarga bahagia. Gambaran kelambu dan mood suasana
menguatkan makna sebuah keluarga kampung Melayu.

1 isi = 5 markah ( 2 fakta, 3 huraian)

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Karya diatas adalah sebuah karya ukiran kayu kaligrafi yang
diperbuat daripada bahan kayu dengan teknik menukir ukiran
tebuk tebus. Terdapat kerawang ditepi khat jawi . Rekaan karya
ini menggunkan komposisi simetri dan teknik cerminan.

1 isi = 3 markah (1fakta, 2 huraian)


3 isi =- 3 x 3 markah = 9
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Pokok persoalan/ isu
Langkah penyelesaian – kajian, rujukan
Lakaran asas/idea

1 isi = 3 markah (1fakta, 2 huraian)


2 isi =- 2 x 3 markah = 6

Lakaran kenik/thambnail
Lakaran Sebenar
Lakaran lepaan

1 isi = 3 markah (1fakta, 2 huraian)


2 isi =- 2 x 3 markah = 6

@ HASSAN MOHD GHAZALI


@ HASSAN MOHD GHAZALI
(a) Peranan:
• Menyediakan matlmat rakaan yang baru
• Mengaitkan kesesuaian dengan pelan induk
• Merangka kedudukan elemen
• Mengenal pasti teknik dan bahan
Permarkahan:
1 isi = 2 markah (1 markah fakta, 1 markah huraian)
3 isi = 3 x 2 markah = 6 markah
(b) Kandungan:
• Senarai eleman
• Pelan kedudukan/ peletakan objek
• Senarai simbol
• Petunjuk
• Catatan tentang aspek penggubahsuaian
1 isi = 3 markah (1 markah fakta, 2 markah huraian)
3 isi = 3 x 3 markah = 9 markah

@ HASSAN MOHD GHAZALI


@ HASSAN MOHD GHAZALI
•Tipografi
•Reka letak
•Ilustrasi/gambar foto
•Warna
Permakahan:
1 isi = 5 markah (1 markah fakta, 3 markah huraian, 1 markah contoh)
3 isi = 3 x 5 markah = 15 markah

@ HASSAN MOHD GHAZALI


@ HASSAN MOHD GHAZALI
A: Intro ( 2 markah)
B: perkembangan Isi (10 markah)
•Nilai permukaan
•Unsur jalinan
•Perminahan alam semula jadi kepada pengkaryaan dan perekaan
•Warna alat sebagai kajian
Permarkahan:
1 isi = 5 markah ( 2 markah fakta, 3 markah huraian)
2 isi = 2 x 5 markah = 10 markah

@ HASSAN MOHD GHAZALI


3 Asas komponen karya Seni Visual
Hal benda yang hadir dalam idea
pengkarya. Merupakan rangsangan
ciptaan pengkarya

Bentuk Seni samada 2D atau 3D


Bagaimana diterjemahkan dalam karya

Konteks atau Makna: Menyampaikan mesej


dalam karya. Bagaimana pengkarya dapat
menyampaikan konteks dan makna dalam
karyanya.

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Bahasa Seni Visual

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Kritikan seni visual
Diskipsi – melihat apa yang kelihatan dalam
karya contoh: seorang sedang membasuh
basikal roda tiga, basikal roda tiga, dll

Analisis – lanjutan dari diskipsi dan membuat


analisis dari aspek formal seperti penggunaan
prinsip rekaan dan unsur seni.

Interpretasi – membuat sesuatu ekspresi


atau mentafsir karya dalam pengolahan idea
dan makna.

Pertimbangan – meletakan hukuman atau


penilaian pada karya ini.

@ HASSAN MOHD GHAZALI


PENGKARYAAN

Tema Autobiografi

Keaslian
Bahasa Visual
Aspek
Nilai Estetik Komunikaasi

Stail Nilai Sejarah

Teknik Aspek Ekonomi

@ HASSAN MOHD GHAZALI


PEREKAAN
Persaingan
Aspek Fungsi Pasaran

Nilai Inovasi
Gaya Estetik
Aspek
Bahasa Visual Komunikaasi

Teknologi Baru Nilai Sejarah

Teknik Produksi Aspek Ekonomi

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Teknik menjawab

KERTAS 2
LUKISAN
• Membuat latihan dengan
menggunakan bahan yang
memudahkan kita melukis
• Meniru lukisan pelukis-pelukis
terkenal sebagai latihan
• Pastikan kemahiran komposisi,
pencahayaan, bentuk dan sifat benda
dapat dikuasai.
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
1. Penyelesaian masalah umum (30 marakh)
• Konsep kadar banding
• Struktur
• Ruang
2. Penyelesaian masalah khusus ( 70 markah)
• Kesan Ruang
• Kesan Suasana
• Ciri dan sifat objek

@ HASSAN MOHD GHAZALI


@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Hassan ghazali 09
@ HASSAN MOHD GHAZALI

Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

Hassan ghazali 09
Asas latihan melukis

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Hassan ghazali 09
Teknik menjawab

KERTAS 3
PROJEK PENGHASILAN KARYA

@ HASSAN MOHD GHAZALI


Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh guru pembimbing sebelum memulakan
penghasilan projek penghasilan karya antaranya:

1. Arahan Kertas Soalan


2. Tanggungjawab Guru Seni Visual
3. Tanggungjawab Pengetua
4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya
5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
Aspek Dalaman:

i. Nilai estetik & Kreatif


ii. Nilai makna
iii. Nilai konteks
iv. Nilai emosi
v. Pengaruh

Aspek Luaran:

i. Media dan teknik


ii. Kemahiran penghasilan
iii. Fungsi
iv. Kemasan
v. Peragaan dan persembahan

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
PEMETAAN
KONSEP
PROSES KEMASAN
PROSES KREATIF
GUBAHAN
TEMA PENGWUJUDAN
IDEA 2D @ 3D
PENENTUAN キ Kemahiran pembuatan
MEDIA DAN キ Kemahiran pengunaan
TEKNIK Bahasa seni Visual
PERAGAAN

Rajah 1: Proses Penghasilan Pengkaryaan

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3

PENYELIDIKAN PENYATAAN KONSEP VISUALISASI REALISASI PENGEDARAN PENGGUNA


キ Keperluan キ Lakaran キ CAD/3D キ Prototaip キ Promosi キ Kehendak
Pelanggan キ Lukisan キ Grafik Viktor キ Penilaian キ Logistik キ Keperluan
キ Model キ Lepaan Produk
キ 3D キ Produksi

Rajah 2 : Disesuaikan dari ‘Flo Creator Model Consultancy’

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
FASA 1
PENILAIAN Permasalahan
Mengumpul maklumat
MENGANALISIS
PENGESAHAN

FASA 2
FASA 4
Penyempurnaan
PROSES Kreatif
Mencari-penyelesaian
Penilian di peringkat REKA BENTUK Mengeluarkan Idea
sekolah
PEREKAAN Visualisasi

PENYEMPURNAAN MENSISTESIS
FASA 3
Kemungkinan
Dan
Pengoptimum

Rajah 3: Fasa Proses Reka Bentuk Perekaan

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
Pengolahan Permasalahan

PERMASALAHAN KONSEP PEMECAHAN KEPERLUAN REKA BENTUK

Poster- Poser

Kempen Bahaya Banjir


Risalah

Alat Peringatan Banjir


Alat Yang Boleh
Memberitahu Banjir
Banjir Alat Pengangkutan khas

Kotak Kecemasan
Peralatan Kesihatan

Alat Kebersihan

Penempatan Banjir Konsep Rumah

Tempat penampatan
Khas

HASSAN M. GHAZALI upsi


Lakaran
Membuat lakaran sebagai
kajian visual

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
Lakaran
Kajian Visual

@ HASSAN MOHD GHAZALI


HASSAN M. GHAZALI upsi
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
@ HASSAN MOHD GHAZALI
Terima kasih
daripada:
Hassan Mohd Ghazali
hassan@fsm.upsi.edu.my

Anda mungkin juga menyukai