Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 3 : Huruf Vokal

Nama:___________________________________ Tahun:______________

Tarikh:_____________________
Arahan: Tuliskan huruf vokal “ a , i , u, o , e” berpandukan gambar.

…..dik

….. lar

…. ren

…. tik

…. pal

Kemahiran 3 : Huruf Vokal


Nama:_________________________ Tahun:
_______________

Tarikh:_____________________

Bulatkan huruf vokal yang sama.

a e a o

u i e i

o a o e

i a o a

a e u u

Kemahiran 3 : Huruf Vokal


Nama:__________________________________ Tahun:______________

Tarikh:____________________

Arahan : Suaikan gambar dengan huruf vokal

e
u
a
i
Kemahiran 3 : Huruf Vokal
o
Nama:__________________________________ Tahun:______________

Tarikh:____________________
Arahan : Padankan huruf vokal yang sama.

a i

e a
i u
o e
u o

Anda mungkin juga menyukai