Anda di halaman 1dari 15

SSP 2233 Teori-teori Pendidikan Seni

Pensyarah: Hassan Mohd Ghazali


FALSAFAH PENDIDIKAN SENI
DARI SUDUT POLITIK
Kandungan:
1. Pengenalan
2. Kewibawaan
3. Kuasa
4. Prinsip demokrasi
5. Pendapat Umum
6. Kepimpinan
7. Motif dan Sikap
8. Kaedah dan Teknik
9. Menetapkan Matlamat
10. Polisi
11. Aktiviti Sosial
12. Batasan Politik

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENGENALAN
• Apakah perkaitannya Pedidikan Seni Visual
dengan Politik?
• Apakah Politik dalam Pendidikan Seni Visual?
• Apakah perkaitan antara pemerintahan dengan
Pendidikan Seni Visual?
• Apakah pentadbiran dalam sekolah boleh
mempengaruhi Pendidikan Seni Visual?

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEWIBAWAAN
• Kewibawaan adalah autoriti bagi guru PSV
• Kewibawaan meliputi
• Teknikal
• Intelektual
• Moral

1. KEWIBAWAAN TEKNIKAL

• Ijazah perguruan yang diperolehi adalah meliputi kebolehan


teknikal guru PSV.
• Kemahiran dalam pengajaran, kemahiran dalam keterampilan
dan kemahiran dalam pengurusan PSV merupakan asas
kepada teknikal
• Lebih-lebih lagi guru PSV dapat mengendalikan persoalan P &
P PSV dengan menggunakan bahan dan teknik.
min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni
KEWIBAWAAN
1. KEWIBAWAAN TEKNIKAL

• Kemahiran keterampilan aplikasi guru PSV meliputi


bidang-bidang
• Asas Seni Reka
• Seni Halus
• Komunikasi Visual
• Reka Bentuk
• Kraf Tradisional
• Sejarah Seni Visual

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEWIBAWAAN
2. KEWIBAWAAN INTELEKTUAL

• Meliputi kemahiran guru dalam persoalan ilmiah yang


berkaitan dengan teknik pengajaran, keilmuan ilmu-ilmu
Seni Visual dan Isu-isu semasa.
• Dalam pengajaran guru PSV perlu mengetahui
persoalan psikologi dan methodologi.
• Kewibawaan Intelektual juga merupakan penojolan guru
PSV terhadap nilai prestasi guru terhadap pribadi guru,
iaitu dari segi pengetahuan terutama dengan rakan
sejawatan dan pelajar.
• Kebolehan intelaktual juga guru boleh mengajar
aprisiasi dan sejarah seni dengan baik

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEWIBAWAAN
2. KEWIBAWAAN MORAL

• Meliputi kemahiran guru dalam kewibawaan guru dari


segi moraliti dengan rakan sejawat dan pelajar.
• Guru PSV akan menjadi model kerajinan, displin dan
berbudi kepada palajar.
• Guru tidak mengeluarkan perkataan lucah, kata-kata
keras dan memalukan murid semasa mengajar.
• Tidak memalukan murid dihadapan murid yang lain.
• Tidak mempelekehkan bahasa, agama dan budaya lain
yang mengakibatkan pelajar tersinggung.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KUASA
• Kuasa adalah pengaruh yang kuat dalam sesuatu institusi.
• Dalam PSV kuasa adalah penguasaan mata pelajaran ini
memberi kesan kepada masyarakat dari segi pengaruh dan
ikutan.
• Apakah kuasa guru pendidikan seni visual?
• Dari segi arahan, minat murid dan cita-cita
• Lihat saja pengaruh Batik dalam perkembangan kini, pemerentah
telah mewajibkan kakitangan kerajaan memakai pakaian batik
setiap hari Sabtu.
• Pengaruh pemujukan Iklan kepada masyarakat meupakan
pengaruh yang cukup Kuat daripada kesan PSV.
• Kuasa dan Imej grafik sangat kuat dalam kehidupan harian,
misalnya kuasa lampu isyarat jalan raya.
• Pengaruh seni yang berada diluar sekolah sangat kuat
mempangaruhi kuasa PSV di sekolah.
min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni
KUASA
• Kuasa mata pelajaran PSV sangat menonjol di sekolah,
antaranya persoalan kecerian yang semestinya menggunakan
elemen PSV.
• Langskap dan Mural merupakan kuasa yang ada dalam PSV dan
membolehkan masyarakat sekolah menyanjungi PSV.
• Persoalannya bagimanakah guru PSV memperkasakan kuasa
PSV itu disekolah dan dalam masyarakat setempat?

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Antara Prinsip-prinsip Demokrasi dalam PSV ialah:

1. Setiap pelajar berhak mendapat pembelajaran PSV


2. Setiap pejajar berhak dapat melihat dan mendekati karya-karya
terdahulu dan terkini di muzim seni.
3. Sesiapa sahaja berhak mendapat hak untuk menikmati dan
memiliki barangan hasilan seni.
4. Tidak mengukur bahawa seni adalah untuk orang seni sahaja.
5. Tidak membuat kategori dan diskriminasi dalam jenis-jenis
karya dan pentafsiran karya seni.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


PENDAPAT UMUM
• Secara umumnya, pengajaran PSV kepada murid akan memberi
implikasi terhadap tanggapan umum kepada guru terutama
ibabapa pelajar.
• Bagaimanakah peranan guru PSV terhadap menomena semasa
yang melibatkan seni. Tentu sekali guru mesti mengetahui
persoalan-persoalan mengenai seni visual.
• Walau bagaimana pun pendapat umum dalam seni visual banyak
dipengaruhi status masyarakat sesuatu tempat.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEPIMPINAN
• Kepimpinan adalah berdasarkan ketokohan. Ketokohan pula
adalah berdasarkan kewibawaan dan diterima oleh umum.
• Kepimpinan sebagai guru PSV melibatkan hal-hal pentadiran,
p&p dan pengurusan diri.
• Pentadbiran ialah pengurusan PSV dari segi bilik seni, Stok,
sistem pentadbiran sekolah dll
• P & P melibatkan kawalan bilik darjah, pengurusan pelajar dll.
• Pengursan diri melibatkan kewibawaan guru dari segi
perkembangan dan kemantapan bidang seni seperti
berkursus dll.
• Pengalaman akan membentuk kepimpinan yang baik.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEPIMPINAN
Soalan:

• Nyatakan aspek-aspek kepimpinan P&P?


• Nyatakan aspek-aspek kepimpinan pengurusan sekolah?
• Nyatakan aspek-aspek kepimpinan bilik seni?
• Nyatakan aspek-aspek kepimpinan Ko-kurikulum?

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KEPIMPINAN
Ciri-ciri kepimpinan yang baik

• Bertakwa
• Matlamat yang jelas
• Kerja mengikut peraturan
• Berkhidmah
• Akautabiliti
• Sentiasa ingin maju kehadapan
• Pandangan positif
• Boleh memimpin dan dipimpin
• Boleh membahagikan masa mengikut keperluan
• dll

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


POLISI PSV
• Polisi PSV merujuk kepada polisi Kementerian Pelajaran yang
menentukan akta-akta dan pekeliling yang diedarkan kepada
sekolah.
• Polisi kementerian meliputi polisi dan jentera pentadbiran yang
meliputi dari Pengarah, Penyelia, Jemaah nazir, Pengetua, Guru
Kanan, Ketua Bidang, Guru Panitia, dan Guru PSV.
• Guru PSV juga perlu ada polisi sendiri dan polisi itu adalah
ditentukan oleh minit dalam diri seseorang guru PSV. Antara
minat yang disenarikan ialah:
• Minat teknikal, Minat Media, Minat Psikologi, Minat sejarah,
Minat Kritikal, Minat sosial, Minat Estetika dan Minat Metafizik
• Polisi perlukan kemantapan dari segi kekuatan matlamat dan
matlamat adalah bertujuan untuk menentukan hala tuju untuk
kualiti PSV.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


KESIMPULAN
• Politik yang dirujuk dalam PSV merujuk kepada Kepimpimpinan,
pentdbiran dan sistem persekolahan yang mencakupi persoalan
PSV.
• Kuasa sangat penting dalam mempertabatkan mata pelajaran
PSV
• Kepimpinan guru PSV perlu ditingkatkan agar guru PSV bersedia
dalam apa suasana dan ketika.
• Polisi PSV adalah merujuk kepada persoalan polisi yang telah
diaturkan oleh Kementerian Pelajaran.
• Persoalan Politik dalam PSV adalah merujuk kepada antara
Pentadbir dan Guru PSV.

min 4 SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

Anda mungkin juga menyukai