Anda di halaman 1dari 6

SUMMARIZED VERSION

Plataporma
ng mga
Kandidato ng
BAYAN
O SARILI
good majayjayens
/ pdp-laban
Sarili.... Negosyo
o Pagmamahal
sa Bayan.... ito an
Para sa
isang
tunay
at makabuluhan
ral Antonio
Luna
noong
panahon
ng rebolusyon ng m
no. Ang mga
katagang nasabi
ni Heneral
Antonio Lu
na pagbabago
sa ating
bayan

kuyang nangyayari sa ating bayan.

Ang samahan po na Good Majayjayens ay naniniwala at patuloy na isusulong na ang sinumang


kandidato
dito sa ating bayan
sa darating na May
9, 2016 Election
dapat may plataforma
listahan tao
uyang
panahon
sobrang
hirap
ang ayinaabot
ng omga
ng programa ng gobyerno na kanilang gagawin kung sila ay mahalal o maupo sa pwesto. Ang dapat
ableihain
water
o maiinom/magagamit
sa
ng isang kandidato
sa bayan ay plataporma at hindi pera. Kung na
sa halip tubig
na plataporma,
ang pan
ng ihahain
mgang isang
tao.
Matapos
maglabas
ng
Desisyon
kandidato
sa mga tao ayna
pera, ito
ay nangangahulugan
na ang
isang kadidato ay ang
walang sa
malinaw
at malinis o tapat
na hangarin
para sa bayan. sa tubig ni ISRAEL
labag
batas
ang
kontrata

T CORPORATION
(IBDC)
sa ating bayan,
ang
Provi
Upang ipakita na ang mga kandidato
ng Good Majayjayens/PDP-Laban
ay may malinis
at tapat
Marc
Arcega
Lindo)
naglabas
ng
na hangarin
na maglingkod Lindo
sa ating bayan,(Atty.
aming inilalatag
dito ang amingay
plataporma
o programa
ng gobyerno
na amingogagawin
kung kami
mahalal
o maupo sa
puwesto. na pamahalaan
ay take
over
kunin
naayng
ating
lokal
tem.
pinakabuod
po
ng Legal
Opinion
Atty. L
A. Ang
SIPA Sugpuin
at Itigil ng tuluyan ang
Pandarambong
sa Kaban
ng Ating Bayanni
(Eliminate

and Stop Graft and Corruption) - Ang tuluyang pagsugpo sa talamak na katiwalian at
pandarambong sa kaban ng ating bayan ang siyang pangunahing adhikain at plataporma naming
mga
kandidato ng GoodBEING
Majayjayens at PDP-Laban.
WATER
IMPRESSED WITH MUCH

NCE,
REST; AND, HUMAN LIFE AND HEALTH, AS PRI
- FREEDOM OF INFORMATION ORDINANCE (FIO)
SIDERATION, UNDERSIGNED IS OF THE OPINIO
- PEOPLES BUDGETING ORDINANCE OF MAJAYJAY
UANT
TO
SAID
GENERAL
WELFARE
CLAU
- Ipagbawal ang tinatawag na lump sum budgeting
ICIPAL GOVERNMENT OF MAJAYJAY COULD
- Ipagbawal ang re-alignment o paglilipat ng pondo
E OVER
THE OPERATION AND MAINTENANCE
- Ipagbawal ang talamak na ginagawa na redscounting ng cheke
ER SYSTEM OF SAID MUNICIPALITY [LGU] FROM
ATOR
B. 3MIBDC.
Mura, Masagana at Malinis na maiinom na tubig

g liham
may
petsang
March
19,
2014,
si Mayor
T

Kungna
papalarin
na kami
ay mahalal sa darating
na May 2016
Local
Election, aming
gagawin
agad saabogado
pinakamadaling panahon
magkaroon ang na
ating bayan
ng isang mura,
masagana
at sin
ulat sa
ngna bayan
kung
saan
ay
malinis na maiinom na tubig na ang gagamiting pondo sa pagpapaganda ng ating water system
pamahalaang
bayan
nana natin
nang
n
ay ang pondo ng ating bayan
upang sigurado
hindi na tataasang
ang singilsiya
sa tubig. Hindi
po
ating Water System. Kaya
1 magmula noong March 19
panahon, maliwanag na ang namamahala at nagpap

kami papayag na isang pribadong kompanya ang magpapatakbo ng ating water system dahil
siguradong tataas ang singil sa tubig.
C. KKK KARUNUNGAN, KABUHAYAN AT KALUSUGAN

1.

KARUNUNGAN

- SCHOOL BUS para sa libreng sakay para sa lahat ng estudyante na magaaral ng


Kolehiyo, Grade 11 at Grade 12 sa mga kalapit bayan at sa mga estudyante sa
elementarya at high school na nakatira sa malayong lugar
- Scholarship o libreng pagaaral sa Kolehiyo para sa mahirap na estudyante
- Brgy. Scholarship para sa mahihirap na estudyante
- Scholarship o libreng pag-aaral ng masteral course at doctorate course sa ating mga
guro sa public schools
- Computer Room na may mga makabagong computers para sa mga estudyante sa
public schools upang sila ay magkaroon ng makabagong kaalaman.
- Free WiFi upang makapag internet ng libre ang ating mga kababayan.
- Feeding Program para sa mahirap na estudyante sa elementarya at high school
- TESDA Accredited Training Center

2.

KABUHAYAN

- Micro Financing o pagbibigay ng pautang sa murang interest para makapaghanap


buhay o negosyo ang ating mga kababayan o para makapag trabaho sa abroad ang mga
mahihirap nating kababayan
- Organic Farming
- Kooperatiba
- Local Tourism - Atin pong ibabando sa buong bansa ang slogan na Visit Majayjay
The Summer Capital of the Philippines During The Spanish Time, upang
dumami ang turista na dadalaw sa ating bayan. Panahon na malaman ng mga bagong
henerasyon ng Pilipino na ang ating bayan ang siyang Summer Capital ng Pilipinas
Noong Panahon Ng Kastila.
- Pasalubong Center

3.

KALUSUGAN

-
-

Libreng maintenance na gamot para sa Senior Citizens tulad ng gamot sa diabetes,


rayuma, hika at high blood.
Makabagong hospital at dekalidad na medical services
Libreng hospitalization o walang bayad na pagpapagamot sa hospital

D. PPP CODE ORDINANCE OF MAJAYJAY


Ibig po naming ipaalam at linawin na ang Good Majayjayens ay hindi tumututol sa


2

anumang proyekto na makakaganda sa ating bayan at mga mamamayan. Ang tinututulan


at nilalabanan ng Good Majayjayens ay ang proyekto na makakasama sa ating bayan o ang
isang proyekto na pinagsasamantalahan lamang ang ating bayan at mga mamamayan.

Upang matigil na ang patuloy na ginagawang pagtatangka na pagsamantalahan ang yamang


tubig ng ating bayan at upang matigil na din ang ginagawang pagtatago sa mga proyekto
at kontrata na pinapasok ng ating bayan, amin pong isusulong at ipapasa ang tinatawag
na Public-Private Partnership Code Ordinance of Majayjay (PPP Code Ordinance
of Majayjay) na kung saan ay gagawin nating isang batas o ordinansa na ang anumang
proyekto o kontrata na may kaugnayan sa pagpapaunlad o paggamit sa negosyo sa yamang
tubig ng ating bayan o anumang kontrata sa negosyo na papasukin ng ating bayan ay dapat
naaayon sa PPP Code Ordinance at kaya ito po ay tatawagin na PPP Project. Hindi po natin
papayagan na mag-gawa ang ating bayan ng anumang proyekto o kontrata sa negosyo
tungkol sa paggamit sa ating yamang tubig o ano pa mang klaseng kontrata sa negosyo na
hindi naaayon sa PPP Code Ordinance.

Nakalagay po sa PPP Code Ordinance na ang anumang proyekto o kontrata na papasukin


ng ating bayan tungkol sa pagpapaunlad o paggamit ng negosyo sa yamang tubig ay dapat
dumaan sa isang public hearing.

Nakalagay na din sa PPP Code Ordinance o PPP Project kung ilan o magkano ang magiging
minimum share o pinakamaliit na kaparte ng ating bayan sa anumang negosyo o PPP
Project tungkol sa yamang tubig ng ating bayan o sa ano pa mang klaseng negosyo na
papasukin ng ating bayan. Nang dahil dito, tayo po ay nakakasigurado na hindi maloloko o
maagrabyado ang ating bayan.

Nakasaad din sa PPP Ordinance kung saan mapupunta o dapat gamitin ang pera na kikitain
ng ating bayan sa anumang proyekto tungkol sa pagpapaunlad o paggamit sa yamang tubig
ng ating bayan. Hindi po sapat na kumita ang ating bayan sa isang proyekto o PPP
Project dapat po ay masigurado natin na ang ating bayan at mga mamamayan ay
makinabang sa kikitain ng proyekto. Ang kikitain po ng ating bayan sa PPP Project
ay ilalagay at gagamitin sa mga sumusunod:

(i) Tatlumpung porsyento (30%) ay ilalagay at gagamitin para sa medical at hospitalization


expenses upang tayo ay makapagtayo ng isang makabagong hospital dito sa ating
bayan at upang magkaroon ng libreng gamot at dekalidad na serbisyong medical ang
mga tao sa ating bayan.

(ii) Dalawampung porsyento (20%) para sa edukasyon ng mga kabataan dito sa ating
bayan upang masigurado na sila ay makakatapos ng elementarya at K-12 at upang sila
ay makapag-aral ng libre sa Kolehiyo. Dito rin po sa dalawangpung porsyento na ito
kukunin ang gastusin upang makapagbigay tayo ng Scholarship sa ating mga guro
upang sila ay makapag-aral ng libre ng masteral o doctorate course. Kami po ay
naniniwala na ang edukasyon ang siyang makakahango sa kahirapan sa ating bayan at
mga mamamayan.

(iii) Dalawangpung porsyento (20%) para makapagbigay ng kabuhayan o trabaho sa ating


3

mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Micro Financing na ang interest


sa pautang ay mababa lamang upang makapag-negosyo o makapag-halaman ang ating
mga kababayan na mga wala o kulang ang puhunan at tayo po ay magbibigay din ng
pautang sa ating mga kababayan na gustong makapagtrabaho sa ibang bansa pero
walang kinakailangan na pera para makaalis papunta ng ibang bansa.

(iv) Sampung porsyento (10%) para sa pagpapaunlad, operation at maintenance ng ating


water system at ng sa ganoon ang buong bayan natin ay magkaroon ng 24/7 water
service sa murang halaga lamang.

(v) Limang porsyento (5%) ay iuukol sa reforestation o pagtatanim ng mga puno (trees)
sa ating bundok at kabukiran upang lalong lumakas ang mga bukal ng tubig sa ating
bayan o para bumalik ang mga nawala o namatay ng bukal ng tubig sa ating bayan.
Gagamitin din po ang nasabing 5% sa paglilinis sa mga pollution o mga basura sa
ating mga ilog at sapa.

(vi) Sampung porsyento (10%) ay mapupunta sa gastusin para sa personal services ng


ating bayan tulad ng sweldo o sahod ng mga opisyales at empleyado ng ating bayan/
munisipyo upang sila ay mabigyan ng mas mataas na sweldo at iba pang benepisyo
at ng sa ganoon ay sila ay makapagbigay ng isang matapat at magandang serbisyo sa
ating bayan at mga mamamayan.

(vii) Limang porsyento (5%) para sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE)
na siyang maaaring gamitin ng ating bayan para sa hindi inaasahan na gastusin. Dito
po sa 5% na MOOE kukunin ang gastusin para sa Free Wi Fi.

Sa PPP Code Ordinance ay nakasaad po doon na ang mga may-ari ng lupa na may
bukal ay mabibigyan ng kaukulang kabayaran para sa tubig na kukunin sa bukal na
matatagpuan sa kanilang lupa. Hindi po namin hahayaan na kunin na lamang ang
mga bukal sa mga pribadong lupa ng walang kaukulang kabayaran o kikitain ang
mga may-ari ng lupa.

Nakasaad din sa PPP Code Ordinance na ang mga may-ari ng lupa na dadaanan
ng proyekto ay bibigyan ng kaukulan at tamang kabayaran para sa Right-of-Way
(ROW) sa pagdaan ng proyekto sa kanilang lupa.

E. PAGGAWA NG BAGONG PLANO SA PAGGAMIT NG LUPA SA ATING BAYAN (NEW


COMPREHENSIVE LAND USE PLAN)

Kung kami po ay mahalal, kami ay gagawa ng bagong plano sa paggamit ng lupa sa ating
bayan (New Comprehensive Land Use Plan) dahil matagal na o luma na ang Comprehensive
Land Use Plan ng ating bayan at ito ay hindi na naaangkop sa kasalukuyang panahon. Sa New
Comprehensive Land Use Plan ng ating bayan, mahigpit po nating ipagbabawal ang paglalagay
ng poultry farm o manukan malapit sa kabahayan o residential areas o lugar ng pang-turismo
(tourist areas) upang maiwasan na ang mga salot na langaw na dala ng poultry farm o manukan.

F.

IBALIK ANG DALITIWAN SA BAYAN- Amin pong isusulong at gagawin na ang Dalitiwan ay
4

maibalik sa bayan at hindi pinakikinabangan ng isang pamilya o tao lamang. Noong panahon nang
panunungkulan (1968-1971) nang namatay na Ex-Mayor Torio Gruezo siya po ay nagpaggawa
ng isang hagdanan malapit sa tulay sa Dalitiwan at yung hagdanan na iyon ang siyang ginagamit
ng mga tao pababa o papunta sa Dalitiwan subalit ang hagdanan na iyon ay tinanggal at giniba at
nang dahil dito ay hindi na makapunta ang mga tao sa Dalitiwan na hindi magbabayad ng mahal
na Entrance Fee sa isang pamilya na patuloy na nangangalandakan na parang sila ang may-ari
ng Dalitiwan.

Panahon na para ibalik natin ang Dalitiwan sa bayan at mga taong bayan na para ang mga tao
ay hindi na kailangan magbayad ng malaking entrance fee para makapag-picnic o makapagswimming sa Dalitiwan. Nakagisnan na natin na ang pag-pipicnic at pag-swimming sa Dalitiwan
ay walang bayad at iyon ang ibabalik ng mga kandidato ng Good Majayjayens/PDP-Laban kung
sila ay mahalal o maupo sa puwesto. Kung mahalal ang mga kandidato ng Good Majayjayens/
PDP-Laban, isa sa unang gagawin namin ay ibalik ang hagdanan na siyang puwedeng daanan
pababa ng Dalitiwan at mahigpit naming ipapatupad ang tinatawag sa batas na Easement sa
magkabilang parte ng Dalitiwan upang ito ay magamit sa recreation ng mga taong bayan tulad
ng pagpipicnic o pagswimming o pasyalan tulad ng ginawa sa River Bank ng Marikina.

Hindi po kami papayag na patuloy na kamkamin ng isang pamilya o tao ang Dalitiwan. Ang
lahat po ng ilog o river ayon sa Article 51 ng Water Code ay may tinatawag na Easement na 20
meters para sa pag-gamit ng publiko sa recreation tulad ng pagpicnic, swimming at pasyalan at
iyong 20 meters na Easement na iyon ay aming mahigpit na ipapatupad upang hindi patuloy na
makamkam at pakinabangan ng isang tao o pamilya lamang ang Dalitiwan. Na dahil maliwanag
na nakasaad sa Article 51 ng Water Code ang 20 meters Easement sa buong kahabaan ng
isang river o ilog na matatagpuan sa agricultural areas tulad ng Dalitiwan, ang 20 meters
na Easement ay dapat ipatupad sa buong kahabaan at makabilang panig ng Dalitiwan at kaya
walang sinumang tao ang puwedeng pagbawalan ang mga taong bayan na gamitin ng libre ang
20 meters na Easement sa magkabilang panig ng Dalitiwan at buong kahabaan ng Dalitiwan.

Kaya maliwanag na ang ginagawa ng isang tao o pamilya dito sa ating bayan na ipagbawal
ang pagpasok sa Dalitiwan ng walang kaukulang bayad na entrance fee ay isang maliwanag na
paglabag sa ating Water Code. Ang sinumang lumabag sa Water Code ay maaaring sampahan
ng kasong kriminal at sila ay maaaring parusahan ng pagkakulong at multa. Hindi po kami
papayag na patuloy na labagin ang karapatan ng ating mga mamamayan na makapag-picnic,
makapag-swimming at makapamasyal ng libre sa Dalitiwan. Kami po sa tulong ng abogado ng
bayan ay magsasampa ng kasong kriminal na paglabag sa Water Code kung patuloy na ipagkakait
at ipagbabawal sa mga mamamayan dito sa ating bayan ang paggamit ng 20 meters Easement
sa Dalitiwan para sa recreation tulad ng pagpicnic, pagswimming at pasyalan.

Kaya ang malaking katanungan na dapat itanong ng mga mamamayan sa ibang kandidato
sa darating na halalan ay - kung sila ay maupo sa pwesto ay nakahanda ba sila na mahigpit
na ipatupad ang Article 51 ng Water Code upang maibalik sa bayan ang Dalitiwan? Kung
sila po ay hindi nakahanda o ayaw ipatupad ng mahigpit ang nakasaad sa Article 51 ng
Water Code, ang tanong ngayon ay......... BAKIT?

Tama ba na hayaan na lamang ng isang opisyal ng bayan ang patuloy na hayagang paglabag
sa Article 51 ng Water Code na siyang sanhi kung bakit ang ating mga kababayan ay hindi
5

makagamit ng libre sa Dalitiwan para sa recreation?


Kung ikaw ay may malinis at tunay na hangarin para sa kapakanan ng bayan at mga mamamayan,
dapat lamang na mahigpit mong ipatupad ang Article 51 ng Water Code upang ang
makikinabang sa Dalitiwan ay ang bayan at mga mamamayan at hindi ang isang tao o pamilya
lamang. TAMA NA, SOBRA NA, KAILANGAN NANG IBALIK ANG DALITIWAN SA
BAYAN.

Upang maisakatuparan natin ang mga programa ng gobyerno na nakasaad sa unahan nito, kami
po ay humihiling na kami ay inyong tulungan at iboto sa darating ng May 2016 Election. Tayo po ay
magkapit-bisig at magtulungan upang tuluyan nating maiahon sa kahirapan ang ating bayan at mga
mamamayan. Ang kailangan po ng ating bayan ay mahalal sa pwesto ang mga kandidato na may
malinaw, malinis at tapat na hangarin sa bayan.

PLATAPORMA AT HINDI PERA ANG


DAPAT IHAYAG SA BAYAN!!!

good majayjayens / pdp-laban

VOTE STRAIGHT!!!
BAYAN
O SARILI

Bayan o Sarili.... Negosyo


o Pagmamahal
sa Bayan.... ito ang mga katagan
FROILAN
T. GRUEZO
binigkas ni Heneral Antonio Luna noongMAYOR
panahon ng rebolusyon ng mga Pilipino laba
sa mga Amerikano. Ang mga katagang nasabi ni Heneral Antonio Luna ay angkop n
PARA
KONSEHAL:
angkop sa kasalukuyang nangyayari
sa ating
bayan.

RICARDO
CARDING
Sa kasalukuyang panahon
sobrang
hirap ang BREGANZA
inaabot ng mga tao sa ating bayan s
R. COMMENDADOR
kawalan ng potable waterMYLENE
o maiinom/magagamit
na tubig sa pang araw-araw n
pangangailangan ng mga tao.
MataposLEO
na maglabas
ng Desisyon ang Ombudsman n
ROSALIO
Z. ESQUILLO
maanomalya at labag sa batasMEAN
ang kontrata
sa tubig ni ISRAEL BUILDERS &
SOL ESTRABO
DEVELOPMENT CORPORATION (IBDC) sa ating bayan, ang Provincial Attorney n
HENRY A. GRUEZO
si Atty. Sherwin Marc Arcega Lindo (Atty. Lindo) ay naglabas ng kanyang Lega
VICTORIO
RONABIO
Opinion na dapat ay take over
o kunin TORIO
na ng atingZ.lokal
na pamahalaan ang pamamahal
ENGR.
NARCISO
CISO
RUBIALES
sa ating water system. Ang
pinakabuod
po ng
Legal Opinion
ni Atty. Lindo ay nakasaa
sa sumusunod:
DANILO DANNY V. URCIA
HENCE, WATER BEING IMPRESSED WITH MUCH PUBLIC
INTEREST; AND, HUMAN LIFE AND HEALTH, AS PRIMORDIAL
CONSIDERATION, UNDERSIGNED IS OF THE OPINION THAT