Anda di halaman 1dari 32

PENGERTIAN KOMPUTER

Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok


mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan
jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama,
serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan
teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk
melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis,
berdasar urutan instruksi ataupun program yang
diberikan kepadanya.

Definisi yang ada memberi makna bahawa komputer


memiliki lebih dari satu bagian yang saling bekerja
sama, dan bagian-bagain itu baru bisa bekerja kalau
ada aliran listrik yang mengalir didalamnya. Istilah
mengenai sekelompok mesin, ataupun istilah
mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai
hardware komputer atau perangkat keras komputer.

Hardware komputer juga dapat diartikan sebagai


peralatan pisik dari komputer itu sendiri. Peralatan
yang secara pisik dapat dilihat, dipegang, ataupun
dipindahkan.
Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat; Alat yang bisa digunakan
untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat
tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian
dikenal dengan istilah brainware (perangkat manusia).

Konsep hardware - software - brainware adalah


merupakan konsep tri-tunggal yang tidak bisa
dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama,
manusia harus memasukkan program terlebih dahulu
kedalam komputer. Setelah Setelah program tersimpan
didalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja
untuk membantu manusia dalam menyelesaikan
persoalan ataupun pekerjaannya.

Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja


tanpa adanya program yang telah dimasukkan
kedalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur
peng-operasian dari komputer itu sendiri ataupun
pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang
telah ditetapkan sebelumnya. Dan program-program
inilah yang kemudian disebut sebagai software
komputer atau perangkat lunak komputer.

APA ITU KOMPUTER

Komputer ialah alat atau mesin automatik yang boleh menerima arahan, memproses
arahan tersebut, menyimpan semua maklumat untuk kegunaan kemudian dan seterusnya
mengeluarkan satu keputusan untuk tatapan kita. Segala maklumat yang diterima oleh
komputer dipanggil input dan maklumat atau keputusan yang dihasilkan dikenali sebagai
output. Komputer mempunyai ingatan supaya boleh menyimpan maklumat dan
memanggilnya kembali bila-bila masa apabila diperlukan. Konsep organisasi komputer
ini boleh dirumuskan seperti berikut:

Arahan ialah maklumat yang memberitahu komputer tugas-tugas yang perlu


dilakukannya. Kita memberi arahan dengan cara menulis aturcara. Untuk menyokong
aturcara, kita sertakan data yang cukup. Data ialah unit terkecil maklumat atau bahan
yang mencapai maksudnya sendiri.

DEFINISI KOMPUTER
Peranti (alat yang direka cipta untuk melakukan tugas tertentu) atau mesin yang boleh
diaturcarakan / digunakan untuk menerima data dan mengolah data seperti melakukan
pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain, dan kemudian mengeluarkan data
terproses secara bersistem.

Komputer Digital ?

• Digital Komputer ialah satu mesin yang boleh menyelesaikan masalah matematik
seperti mencari bilangan dan nilai purata.
• Digital Komputer juga boleh membuat operasi logik untuk membandingkan dua
nilai ( nilai yang kecil atau besar, menyusun data mengikut susunan abjad).

PENGGUNAAN KOMPUTER

Pada awalnya, komputer digit elektronik, dengan saiz dan kosnya yang besar, hanya
digunakan untuk pengiraan saintifik, selalunya untuk tujuan ketenteraan, contohnya
ENIAC.

Komputer terbenam

Dalam masa 20 tahun ini, kebanyakan peralatan rumah, seperti konsol permainan video
sehingga telefon bimbit, perakam kaset video (VCR), PDA, dan banyak lagi; jentera
industri, kenderaan, dan alat elektronik lain; kesemuanya mengandungi litar komputer
yang Turing-sempurna. Komputer yang digunakan dalam peralatan untuk fungsi tertentu,
dikenali sebagai "mikropengawal" atau "komputer terbenam". Komputer jenis ini hanya
berfungsi untuk memproses maklumat tertentu sahaja.

Komputer peribadi

Kebanyakan masyarakat umum lebih mengenali komputer sebagai Komputer Peribadi.

BAGAIMANA KOMPUTER BERFUNGSI


Teknologi dalam komputer digital telah melalui perubahan besar sejak komputer yang
pertama pada tahun 1940. Namun kebanyakannya masih menggunakan senibina von
Neumann, yang dicadangkan oleh John von Neumann pada awal 1940-an.

Senibina von Neumann menyatakan komputer dibahagi kepada 4 bahagian utama: Unit
Aritmetik dan Logik, litar pengawal, memori, dan alat input-output (I/O). Kesemua
bahagian ini disambung bersama oleh wayar-wayar, yang dikenali sebagai "bas".

Ingatan

Di dalam sistem komputer, ingatan ialah jujukan bait (seperti sel), di mana setiap satunya
mengandungi sebutir maklumat. Maklumat tersebut mungkin adalah arahan untuk
komputer, dan setiap sel menyimpan serpihan data yang diperlukan komputer untuk
menjalankan arahan.

Secara amnya, ingatan boleh diguna semula lebih sejuta kali. Ia lebih berupa pad lakaran,
daripada batu tablet yang hanya boleh ditulis sekali.

Saiz setiap sel, dan bilangannya, berbeza di antara satu komputer dengan komputer yang
lain. Begitu juga dengan teknologi memori tersebut, daripada denyutan elektromekanik,
seterusnya tiub raksa, seterusnya kepada susunan matriks magnet kekal, seterusnya
kepada transistor, dan seterusnya litar bersepadu yang mengandungi berjuta kapasitor
dalam sebiji cip.

Pemprosesan

Unit Aritmetik dan Logik (ALU), ialah alat yang melaksanakan operasi asas, seperti
operasi aritmetik (tambah, tolak, darab, dan sebagainya), operasi logik (AND, OR, NOT)
dan membandingkan operasi. Unit ini melakukan tugas sebenar dalam komputer.

Unit pengawal menyelia slot-slot yang menyimpan arahan terkini, seterusnya


memberitahu ALU tentang operasi yang perlu dilakukan serta menerima maklumat yang
perlu (daripada memori) untuk melaksanakan operasi tersebut. Kemudiannya ia
menghantar kembali hasil operasi ke kedudukan memori yang sesuai. Setelah itu, Unit
Pengawal akan beralih kepada arahan yang seterusnya.

Input-Output

Unit Input-output membenarkan komputer menerima maklumat daripada dunia luar, dan
menghantar keputusan maklumat kembali ke dunia luar. Terdapat pelbagai bentuk alat
I/O, daripada Papan kekunci, skrin, Cakera liut, kepada alat yang luar biasa, seperti
Webcam.

Kesemua alat (peranti) input mengkod maklumat kepada data supaya boleh diproses oleh
sistem komputer digital. Alat (peranti) output pula menyahkod data komputer kepada
maklumat yang boleh difahami oleh pengguna komputer.

Arahan

Arahan komputer bukanlah arahan berbunga seperti bahasa manusia. Komputer hanya
mempunyai arahan-arahan mudah yang terhad. Arahan biasa yang disokong oleh
kebanyakan komputer adalah seperti: Salin kandungan sel 123, dan letak salinan ke sel
456; tambahkan kandungan sel 666 ke sel 042, dan letak hasil tambahan ke sel 013;
sekiranya sel 999 adalah 0, arahan seterusnya ialah pada sel 345.

Arahan-arahan tersebut diwakili sebagai angka (numbers). Contohnya, Kod untuk "Salin"
mungkin adalah 001. Set Arahan yang disokong oleh komputer dipanggil Bahasa Mesin.
Secara praktiknya, arahan untuk komputer biasanya tidak ditulis dalam bentuk Bahasa
Mesin, tapi dalam bentuk Bahasa Pengaturcaraan Tahap Tinggi (High Level
Programming Language). Bahasa pengaturcaraan kemudiaanya dialihbahasa kepada
Bahasa Mesin dengan menggunakan Program Komputer khas (seperti Pengkompil -
compiler, atau Interpreter).
Sesetengah bahasa pengaturcaraan adalah dalam bentuk yang hampir dengan Bahasa
Mesin, contohnya Bahasa Penghimpun - (juga dikenali sebagai Bahasa Tahap Rendah - );
Manakala sesetengah bahasa mengguna prinsip yang jauh berbeza dengan operasi mesin,
contohnya Prolog.

Seni bina

Komputer moden meletakkan ALU (Unit Aritmetik dan Logik) dan Unit Pengawal di
dalam satu litar bersepadu yang dikenali sebagai Unit Pemproses Pusat (Central
Processing Unit - CPU). Kebiasaanya, memori komputer akan diletak pada beberapa litar
bersepadu kecil berhampiran dengan CPU. Alat-alat yang lain dalam komputer adalah
bekalan kuasa dan alat input-output.

Fungsi sebuah komputer secara prinsipnya agak jelas. Komputer menyambut arahan dan
data daripada memori. Arahan kemudiannya dilaksanakan, hasilnya disimpan, dan
seterusnya menyambut arahan yang berikutnya pula. Prosedur ini diulang sehingga
komputer itu ditutup.

Program

Program Komputer ialah satu senarai arahan yang besar untuk dilaksana oleh komputer.
Kebanyakan Program Komputer mempunyai berjuta arahan, dan kebanyakan daripada
arahan-arahan tersebut dilaksanakan berulang-kali. Sebuah Komputer peribadi yang
moden berupaya melaksanakan lebih kurang 2-3 bilion arahan per saat.

Pada masa sekarang, kebanyakan komputer berupaya melaksanakan lebih dari satu
program pada satu masa. Keupayaan ini dinamakan multitugas. Walaupun secara
kasarnya, seolah-olah komputer melakukan dua kerja sekaligus, sebenarnya CPU
melaksanakan arahan daripada satu program dahulu, kemudian beralih ke program yang
satu lagi pada jangka masa sejenak. Jangka masa sejenak ini dipanggil Hirisan Masa
(Time Slice). Sistem Pengoperasian ialah program yang mengawal perkongsian masa ini.

Contoh sistem pengoperasian yang membenarkan multitasking ialah Windows dan Unix.
Sistem pengendalian

Rencana utama: Sistem pengendalian

Sistem pengendalian ialah sistem yang menentukan program apa yang perlu
dilaksanakan, dan sumber apa (memori atau I/O) yang perlu digunakan. Sistem
pengendalian membekalkan perkhidmatan kepada program lain, contohnya kod (driver)
yang membolehkan pengaturcara menulis program untuk mesin tanpa perlu mengetahui
lebih terperinci tentang alat elektronik pada sistem komputer.
SEJARAH KOMPUTER

Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada dua zaman iaitu:


a) Sebelum tahun 1940
b) Selepas tahun 1940

Sebelum tahun 1940

Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga
sepuluh. Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi
masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Ini mewujudkansistem nombor
perpuluhan. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. Campur tolak
nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. Apabila
perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan
yang bertambah rumit.

Ahli-ahli perniagaan dari negeri China, Turki dan Yunani menggunakan abakus
(sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur, tolak dan darab bermula beribu tahun
lepas. Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. Semua
pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu.

Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang
Napier (Napier's bones). Di samping pengiraan asas campur, tolak, darab dan bahagi,
alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Tulang Napier diperbuat daripada
tulang, kayu, logam dan kad. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor
pada segiempat dengan tangan.
Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini
beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak
menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Mesin kira Pascal
telah dimajukan oleh William Leibnitz.

Pada tahun 1816, Charles Babbage membina 'the difference engine'. Mesin ini boleh
menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal
dengan tepat sehingga dua puluh digit. Mengikut draf yang dicadangkannya, mesin ini
menggunakan kad tebuk sebagai input, boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan,
melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk
cetakan pada kertas.

Konsep mesin ini memeranjatkan ahli-ahli sains pada masa itu kerana dianggap terlalu
maju. Projek pembinaan ini walau bagaimanapun terbengkalai kerana ketiadaan
sokongan teknikal yang dianggap terlalu maju pada masa tersebut. Babbage kemudian
menumpukan perhatiannya kepada 'the analytical engine'. Kekurangan
teknologi pada masa tersebut juga menyebabkan projek ini ditangguhkan. Walaupun
gagal menyiapkan kedua-dua mesin, idea Babbage didapati amat berguna kepada
pembentukan komputer moden pada hari ini. Semua komputer pada hari ini
menggunakan model mesin seperti yang dicadangkan oleh Babbage, iaitu input,
ingatan, pemprosesan dan output.

Kad tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin
penenunan otomatik ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Mesin ini membaca
data dengan mengenalisa kod-kod lubang pada kertas. Konsep lubang dan tiada lubang
ini menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data.

Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data.
Mesinnya yang menggunakan kad tebuk berjaya memproses data untuk membanci
penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. Penggunaan kad tebuk kemudiannya
diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran, analisa jualan dan sistem akuan
kereta
Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromakenikal dipanggil Mark I
pada tahun 1937. Satu bahagian mesin ini adalah elektronik dan sebahagian lagi
mekanikal. Bentuknya besar dan berat serta mengandungi talian wayer yang
panjang. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh geganti elektromagnetik.
Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan
asas. Sungguhpun demikian ia masih dianggap lembab dan terhad oleh kerana jumlah
storan ingatan yang sedikit.

Selepas tahun 1940

Komputer-komputer selepas tahun 1940 adalah elektronik sepenuhnya. Di samping


pengiraan yang kurang tepat mesin-mesin mekanikal sebelum ini adalah terlalu besar,
menggunakan kos yang tinggi untuk mengendalikannya dan memerlukan terlalu banyak
tenaga manusia untuk pengawasan.

Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh dikelaskan kepada lima generasi.
Angka dalam kurungan menandakan tarikh anggaran.

Generasi Pertama (1940 - 1959)


Generasi Kedua (1959 -1964)
Generasi Ketiga (1964 - awal 80-an)
Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Generasi Kelima (masa depan)
DARI GENERASI KE GENERASI

Generasi pertama dari komputer, ditandai dengan


diketemukannya tabung hampa udara sebagai alat
penguat sinyal. Generasi ini kemudian diganti
dengan generasi transistor, dan akhirnya timbul
generasi ketiga dengan munculnya IC-Chip. Kini
banyak diperdebatkan, apakah Microprocessor
yang merupakan pengembangan dan peningkatan
kemampuan dari IC-Chip bisa dikatakan sebagai
pelopor generasi ke-empat, ataukah masih tetap
pada generasi ketiga.

Alasan yang mendukung adalah, kemampuan dari


Microprocessor jauh diatas IC-Chip, sedang
alasan yang menolak pendapat tersebut
mengatakan, bahwa konsep dasar Microprocessor
masih sama dan itu hanya merupakan peningkatan
dari kemampuan dari IC-Chip belaka. Dengan
demikian, pada saat ini ada yang berpendapat
bahwa kita sudah memasuki komputer generasi
ke-empat dan bahkan kelima, tetapi ada juga yang
masih berpendapat bahawa kita belum beranjak
dari generasi ketiga.
GENERASI PERTAMA

Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal,


merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada
awalnya, tabung hampa udara (vacum-tube) digunakan
sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya
terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan,
seperti: mudah pecah, dan mudah menyalurkan panas.
Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang
berfungsi sebagai pendingin.

Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar,
berat dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik didunia yang pertama yakni
ENIAC sesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan
berbobot 30 ton. begitu besar ukurannya, sampai-sampai memerlukan suatu ruangan
kelas tersendiri.

Pada gambar nampak komputer ENIAC, yang


merupakan komputer elektronik pertama didunia yang
mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 M dan
tinggi 2.4 M
GENERASI KEDUA

Transistor merupakan ciri khas komputer generasi


kedua. Bahan bakunya terdiri atas tiga lapis, yaitu:
"basic", "collector" dan "emmiter". Transistor
merupakan singkatan dari Transfer Resistor, yang
berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara dua
dari tiga lapisan, maka daya (resistor) yang ada pada
lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan
demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat
sinyal. Sebagai komponen padat, tansistor mempunyai banyak keunggulan seperti
misalnya: tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. dan dengan demikian, komputer
yang ada menjadi lebih kecil dan
lebih murah.

Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah: IBM Serie 1400, NCR Serie 304,
MARK IV dan Honeywell Model 800. Pada gambar nampak sebuah papan rangkaian
yang menggunakan transistor dan digunakan oleh Komputer MARK IV ditahun 1957
yang merupakan komputer pertama yang diproduksi di- Jepang.

Pada tahun 1960-an, komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan
secara luas mulai beredar dipasaran. Komputer IBM- 7090 buatan Amerika Serikat
merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor.

GENERASI KETIGA
Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor, akhirnya memacu orang untuk
terus melakukan pelbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam
satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silicium yag mempunyai ukuran beberapa milimeter
berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC-Chip
yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Contoh komputer generasi ini
adalah: Apple Computer dan TRS Model 80 dan IBM S/360.

Pada gambar disebelah nampak, komputer IBM S/360 yang menggunakan komponen IC.
Dinamakan IBM S/360 karena mampu melakukan operasi satu lingkaran penuh (360
derajat) yang maksudnya mampu melakukan proses yang dibutuhkan oleh aplikasi bisnis
maupun teknik.
GENERASI KEEMPAT

Pada generasi ini ditandai dengan munculnya: LSI (Large Scale Integration) yang
merupakan pemadatan ribuan IC kedalam sebuah Chip. Istilah chip digunakan untuk
menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu
(integreted circuits). LSI kemudian dikembangakan dalam VLSI (Very Large Scale
Integration).

Perkembangan berikutnya juga ditandai dengan munculnya microprocessor dan semi


conductor. Perusahaan-perusahaan yang membuat micro-processor diantaranya adalah:
Intel Corporation, Motorola, Zilog dan lainnya lagi. Dipasaran bisa kita lihat adanya
microprocessor dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, 80586 yang
lebih dikenal dengan nama: Pentium dan lainnya lagi. Sedang pabrik Motorola
mengeluarkan model 6502, 6800 dan lainnya.

GENERASI KELIMA
Generasi kelima dalam siri evolusi komputer mungkin belum wujud lagi dan ia
merupakan komputer impian masa depan. Rekabentuk komputer generasi kelima adalah
lebih kompleks. Ia dijangka mempunyai lebih banyak unit pemproses yang berfungsi
serentak untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa.

Komputer generasi ini juga mempunyai ingatan yang amat besar supaya
membolehkannya menyelesaikan lebih banyak masalah yang kompleks. Unit
pemprosesan pusat juga mungkin boleh berfungsi kepada paras seperti otak manusia.
Komputer impian ini dijangka mempunyai kepandaian tersendiri, mengesan keadaan
sekeliling melalui pengelihatan dan bijak mengambil sesuatu keputusan bebas daripada
kawalan manusia. Sifat luar biasa ini disebut sebagai "artificial intelligence".

PENGERTIAN KOMPUTER BERDASAR GOLONGAN


A) General Purpose Komputer

Komputer yang umum digunakan pada setiap hari, juga bisa disebut sebagai general-
purpose computer, dimana bisa digunakan untuk menyelesaikan pelbagai variasi
pekerjaaan. Komputer jenis ini dapat menggunakan pelbagai software, bermacam-macam
langkah yang saling menyempurnakan, termasuk didalamnya penulisan dan perbaikan
(word-processing), manipulasi fakta-fata didalam database, menyelesaikan pelbagai
perhitungan ilmiah, ataupun mengontrol sistem keamanan organisasi, pembagian daya
listrik serta temperatur.

Walaupun general purpose computer dapat diprogram untuk digunakan dalam beberapa
fungsi, tetap mempunyai batasan-batasan dalam hal kemampuan, ukuran ataupun
persyaratan. Sebagai contoh, general purpose computer tidak bisa digunakan untuk
memproses perhitungan seluruh data statistik yang dibutuhkan untuk peramalan cuaca
ataupun pengetesan pesawat terbang.

B) Special-purpose Computer
Special-purpose computer digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi
khusus. Special purpose pada awalnya merupakan general-purpose, yang digunakan
secara khusus dan disesuaikan dengan konfigurasi ataupun peralatan didalamnya yang
sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Sebagai contoh konfigurasi dari special purpose computer yang digunakan pada sistem
komputer berskala besar adalah front-end processor; yang digunakan untuk mengontrol
fungsi input dan output dari komputer utama. Contoh lain dari special purpose computer
adalah adalah back-end processor, yang mengambil data dari storage serta meletakkan
dan mengaturnya kembali kedalam storage.

Dedicated processor juga merupakan special purpose


computer yang bagian dalamnya telah dirubah
sedemikian rupa agar memiliki fungsi khusus.
Dedicated processor dirancang sedemikian rupa agar
bisa digunakan untuk menyelesaikan langkah dan
proses khusus, dimana hal ini bisa ditemui pada:
pelbagai robot yang digunakan pada pabrik, mesin-
mesin kesehatan dipelbagai rumah sakit serta aneka
video game.
PENGERTIAN KOMPUTER MENURUT KAPASITASNYA

Komputer Mikro (Personal Computer)

Pada awalnya, komputer jenis ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan per-orangan (personal).
Kebutuhan per-orangan dalam hal menyimpan ataupun memproses data, tentunya tidak sebanyak
kebutuhan sebuah perusahaan. Dikarenakan hal tersebut, kemampuan dan teknologi yang dimiliki
oleh Personal Komputer pada awalnya memang sangat terbatas.

Pada awalnya, memory yang dimiliki oleh sebuah personal komputer hanya berkisar antara 32
hingga 64 KB (Kilo Byte). Tetapi dalam perkembangannya, banyak personal komputer yang kini
memiliki memory hingga 8 ataupun 32 MB (Mega Byte). Komputer personal model Apple II
merupakan pelopor dari kelahiran personal komputer yang ada pada saat sekarang.

Kerana harganya murah, bentuknya kecil dan


teknologi yang dimiliki diangap sudah memadai, maka personal komputer menjadi begitu
cepat populer. Personal komputer kini tidak hanya digunakan oleh perorangan tetapi pada
akhirnya banyak digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang
ada diperusahaan.

Pada umumnya personal komputer hanya mampu bekerja untuk melayani satu orang
pemakai (single-user), tetapi dalam perkem bangannya dengan menggunakan konsep
LAN (Local Area Network) personal komputer juga dapat digunakan untuk melayani
banyak pemakai dalam saat yang bersamaan
(konsep multi user).
Pada konsep LAN yang merupakan sebuah jaringan, terdapat sebuah otak/pengendali
yang disebut sebagai server dan beberapa anggota yang disebut sebagai terminal. Secara
pisik bentuk server ataupun terminal tidak berbeda dengan bentuk sebuah PC. Hubungan
server dan terminal, dilakukan melalui sebuah kabel. Data yang berasal dari pelbagai
terminal, akan disimpan secara terpusat oleh server.

Personal komputer pada saat ini juga mampu melakukan komunikasi data dengan
personal komputer lainnya ditempat yang saling berjauhan. Dengan menggunakan sebuah
modem, maka data yang berasal dari komputer akan dirubah menjadi gelombang suara,
dan suara inilah yang kemudian dikirim melalui kabel telpon. Modem yang ada ditempat
lain, akan menangkap gelombang suara ini dan merubah bentuknya menjadi gelombang
yang bisa diproses oleh komputer.

Perbedaan konsep antara LAN dan Modem adalah, LAN hanya bisa digunakan untuk
tempat yang tidak terlalu jauh (saat ini diartikan sebagai: tidak lebih dari 2.000 meter),
dan biasanya masih terbatas dalam satu gedung. Selebihnya diperlukan modem. Kabel
yang digunakan pada LAN adalah kabel digital, sehingga data bisa langsung dikirim
tanpa perlu merubah bentuk seperti halnya yang dilakukan oleh modem.
Jenis PC lainnya yang tengah populer pada saat ini adalah: note-book. Note-book
menggunakan silikon chip yang sangat tipis yang merupakan lambang kemajuan
teknologi. Komputer jenis ini mempunyai bentuk yang sangat kecil apabila dibanding
dengan jenis komputer lainnya. Note-book biasanya dilengkapi dengan portable battery-
power, sehingga tanpa adanya listrik-pun note-book masih bisa dioperasikan. Dengan
demikian, komputer jenis ini sangat cocok digunakan bagi para pemakai yang sering
berpergian.

Karena menggunakan monitor jenis LCD (Liquid Cristal Display), note-book mempunyai
bentuk yang sangat tipis. Disamping itu, note-book juga memiliki fasilitas disket ataupun
hard-disk seperti hal-nya komputer PC pada umumnya. Internal memory yang dimiliki
juga sangat besar, dimulai dari 4 MB yang kemudian bisa dikembangkan hingga 64 MB.

Note-book juga mampu melakukan komunikasi data


dengan sesama note-book ataupun dengan komputer
lainnya dilokasi yang saling berjauhan.
Komputer Mini

Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali lebih besar jika dibanding dengan
personal komputer. Hal ini disebabkan karena micro-pocessor yang digunakan untuk
memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibanding
dengan micropocessor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran pisiknya dapat
sebesar almari kecil.

Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai
(multi user). Dalam sistem multi user ini, pada akhirnya personal komputer banyak
digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Contoh Komputer
mini: IBM AS-400

Komputer Mainframe

Ciri utama yang membedakan pengertian antara mini komputer dengan mainframe
adalah, mainframe memiliki processor lebih dari satu. Dengan demikian, dari segi
kecepatan proses mainframe jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer.
Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 milyar operasi perdetik (1 giga operations per-
seconds = 1 GOPS). Kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan, karena mainframe
biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas sangat besar,
dan disamping itu, mainframe biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan
pemakai yang bekerja secara bersama-sama.

Suatu teknik atau cara yang memungkinkan banyak orang pada pelbagai terminal dapat
meng-access pada satu komputer pada saat yang bersamaan, dikenal dengan time-sharing.
Didalam pengertian time sharing sendiri, CPU dalam memberikan perhatiannya
sebenarnya hanya kepada satu pemakai pada satu saat, dan kemudian dilanjutkan dengan
pemakai berikutnya. Tetapi karena memiliki kecepatan yang sangat tinggi, maka jarak
pemakaian waktu antara satu pemakai dan lainnya tidaklah nampak secara jelas.

Mainframe secara umum membutuhkan ruangan khusus dimana faktor lingkungan yang
terdiri dari temperatur, kelembaban udara ataupun gangguan asap dapatlah dimonitor. Hal
ini disebabkan karena nilai komputer serta nilai dari informasi yang tersimpan
didalamnya sangatlah mahal. Ruangan yang ada biasanya juga dilengkapi dengan
pelbagai sistem pengamanan elektronik.

Super-komputer

Sesuai dengan namanya, super komputer memiliki ciri khas, yaitu kecepatan proses yang
tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila
dibanding dengan main-frame. Harga super komputer sangatlah besar dan mahal. Salah
satau contoh super komputer adalah Cray-2. Pengguna super komputer biasanya negara-
negara yang sudah maju ataupun perusahaan-perusahaan yang sangat besar, seperti
misalnya industri pesawat terbang Nurtanio.

Kerana kemampuannya yang sangat luar biasa dan diantaranya memiliki kemampuan
untuk membaca/menyadap pelbagai data dari satelit, maka untuk pembelian sebuah super
komputer harus mendapat persetujuan secara langsung dari presiden. Permintaan
Indonesia pernah ditolak oleh presiden Amerika ketika Nurtantio menginginkan untuk
membeli sebuah super komputer dari Amerika.
PENGERTIAN KOMPUTER MENGIKUT DATA YANG DIOLAH

Data yang diolah oleh komputer jenisnya sangatlah banyak. Ada data yang berujut
gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol ataupun yang lainnya lagi. Dalam hal ini,
tidak setiap komputer bisa mengolah seluruh data yang ada. Ada komputer yang hanya
bisa mengolah suara, ataupun hanya bisa mengolah gambar ataupun hanya mengolah
huruf dan angka saja. Walaupun demikian, ada pula komputer yang bisa mengolah
beberapa data secara bersama-sama.

Digital Komputer

Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat
kwantitatif (sangat banyak jumlahnya). Data dari digital komputer biasanya berupa
simbol yang memiliki arti tertentu, misalnya: simbol aphabetis yang digambarkan dengan
huruf A s/d Z ataupun a s/d z, simbol numerik yang digambarkan dengan angka 0 s/d 9
ataupun simbol-simbol khusus, seperti halnya: ? / + * & !.

Komputer Analog

Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitatif.
Data yang ada bukan merupakan simbol, tetapi masih merupakan suatu keadaan. Seperti
misalnya: keadaan suhu ataupun kelembaptan udara, ketinggian ataupun kecepatan
adalah merupakan suatu keadaan yang oleh komputer kemudian ditetapkan sehingga
menjadi suatu ukuran.
Analog banyak dipakai dipabrik-pabrik yang
tujuannnya untuk mengontrol ataupun menghasilkan
suatu produk. Pengertian komputer analog lebih
mendekati dengan robotic ataupun mesin otomatis.

Hibrid Komputer

Merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat
kuantitatif ataupun kualitatif. Hibrid komputer juga bisa dikatakan sebagai gabungan dari
analog dan digital komputer. Komputer jenis ini banyak digunakan oleh pelbagai rumah
sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien, yang pada akhirnya,
komputer bisa mengeluarkan pelbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar,
grafik ataupun tulisan.

PC Pejabat

Oleh kerana perisian-perisian terkini memerlukan kawasan yang luas dan kuasa komputer
yang tinggi maka komputer yang digunakan di pejabat bukan lagi sebuah komputer biasa
yang disertakan dengan sebuah monitor dan kad rangkaian. Mesin yang digunakan di
pejabat kini seharusnya sebuah komputer yang bijak dan mudah dikendalikan. PC pejabat
yang saya cadangkan mungkin lebih canggih sedikit daripada apa yang anda lihat atau
gunakan, tetapi itulah spesifikasi yang sepatutnya bagi sebuah komputer pejabat.

Biasanya komputer pejabat digunakan untuk penggunaan e-mel, aplikasi pejabat dan
rangkaian. Harga komputer pejabat yang sesuai dianggarkan adalah di antara 5 hingga 15
ribu ringgit Malaysia. Mungkin harganya tinggi bagi sebuah
komputer biasa tetapi dengan pelaburan sebanyak itu sudah pasti produktivitinya juga
dapat dibanggakan

Spesifikasi: ( Minimum yang dicadangkan )

• CPU : 200Mhz
• Memory : 32Mb Ram
• Harddisk : 4.2 Gb
• VGA Card : 4 @ 8 Mb
• Monitor : 15" @ 17"
• NIC ( Network Interface Card ) 10/100base dan
• Set Multi media

Lain-lain peralatan pejabat :

• Iomega Jaz @ Zip


• Cd Writer
• Laser Printer
• Scanner

PC Rumah

Kegunaan komputer di rumah biasanya berdasarkan kepada cita rasa individu, tidak ubah
seperti membeli sebuah rumah atau kereta. Sehubungan itu anda perlu mengambil kira
siapa penggunanya dan perisian aplikasi apakah yang hendak digunakan bersama
komputer tersebut.

Kini terdapat juga sistem komputer untuk kegunaan di rumah yang dijual dengan harga
lebih kurang RM 2,000 sehingga RM 4,000.

Spesifikasi: ( Minimum yang dicadangkan )

• CPU : 200Mhz
• Memory : 32Mb Ram
• Harddisk : 4.2 Gb
• VGA Card : 4 @ 8 Mb
• Monitor : 14" @ 15"
• Modem 56k
• Set Multi media

Lain-lain peralatan rumah :

• Bubble Printer
• Scanner
• Video Cam

PERKAKASAN KOMPUTER

Perkakasan komputer merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk komputer


yang lengkap. Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti (device).

Istilah perkakasan atau peranti merujuk kepada keseluruhan peralatan fizikal pada
sebuah komputer, manakala perisian (software) menyediakan arahan kepada perkakasan
untuk melaksanakan kerja komputer. Kadangkala perbezaan perkakasan (hardware)
dengan perisian agak kabur, terutama apabila merujuk kepada perisian tegar (firmware).
Perisian tegar ialah perisian yang dipasang ke dalam perkakasan, ia amat jarang perlu
diubah dan oleh itu biasanya disimpan dalam ingatan baca sahaja (ROM).

Kebanyakan perkakasan komputer tidak dapat dilihat oleh pengguna biasa. Ia merupakan
sebahagian dari sistem terbenam yang digunakan dalam kenderaan, ketuhar gelombang
mikro, mesin elektrokardiograf, pemain cakera padat dan banyak lagi. Komputer
peribadi, perkakas yang paling biasa pada kebanyakan orang, merupakan cuma
sebahagian kecil perkakasan komputer (kira-kira 0.2% dari semua komputer baru pada
2003).

Komputer peribadi yang tipikal mengandungi komponen perkakasan seperti berikut:

• Papan induk (motherboard)


o Unit pemprosesan pusat (CPU) dan kipasnya
o Ingatan capaian rawak (RAM)
o Basic Input/Output System atau BIOS
o Slot bas komputer:
 PCI
 PCI-E
 USB
 HyperTransport
 CSI (dijangka mulai 2008)
 AGP (makin kurang)
 ISA, EISA, VLB (tidak digunakan lagi).
• Bekalan kuasa komputer - peti yang mengandungi transformer, pengawal voltan
dan kipas.
• Pengawal storan bagi IDE, SATA, SCSI dan storan lain, yang mengawal cakera
keras, cakera liut, CD-ROM dan pemacu lain. Boleh terletak pada papan induk
atau kad tambahan.
• Pengawal video yang mengeluarkan output untuk monitor komputer. Boleh
disekalikan dengan papan induk atau dipasang pada slot sendiri (PCI, PCI-E atau
AGP), memerlukan kad grafik.
• Pengawal bas komputer (port selari, bersiri, USB, FireWire) bagi menyambung
komputer dengan perkakasan luaran seperti pencetak atau pengimbas.
• Satu atau lebih media boleh ditanggalkan:
o CD - paling umum
 Pemacu CD-ROM
 Penulis CD
o DVD
 Pemacu DVD-ROM
 Pemacu DVD-RAM
 Penulis DVD
o BD
 Pemacu BD-ROM
 Perakam BD
o Cakera liut (disket)
o Pemacu Zip
o Pemacu kilat USB (thumb drive)
o Kad ingatan - kecil
o Pemacu pita - biasanya untuk sandar/jangka panjang.
• Storan dalaman
o Cakera keras - storan jangka sederhana
o Pengawal cakera, contohnya RAID.
• Kad bunyi.
• Perangkaian - untuk menyambung komputer ke Internet/komputer lain
o Modem - sambungan dail
o Kad rangkaian - sambungan DSL atau ke komputer lain.
• Persisian lain seperti kad penala TV.

Selain itu, perkakasan juga boleh termasuk komponen luaran PC seperti:

• Peranti input
o Papan kekunci (teks)
o Peranti penuding
 Tetikus
 Bebola jejak (trackball)
o Peranti permainan
 Kayu ria
 Pad ria (joypad)
 Pengawal permainan lain
o Peranti input imej, video
 Pengimbas
 Webcam
o Peranti input audio
 Mikrofon
o Skrin sentuh.
• Peranti output
o Peranti output imej, video
 Monitor komputer
 Terminal komputer
 Pencetak - salinan keras
 Pelakar (plotter) - salinan keras
 Refreshable Braille display
 Braille Embosser - salinan keras.
o Peranti output audio
 Pembesar suara
 Fon kepala.