Anda di halaman 1dari 3

HRM

H3

De beheersing van de personeelsstromen vanuit drie perspectieven worden benaderd:

Organisatie (lifelong employment, up-or-out-systeem, in-and-out-systeem, mixed system) Individu Maatschappij

Duurzame inzetbaarheid (employability) = het gericht managen van de mobiliteit van de medewerkers/kwaliteiten/talenten, dus Binden en Boeien (B&B).

Randvoorwaarde 1 – Communicatie met medewerkers

Mondeling of schriftelijk Formeel en informeel Werkoverleg

Randvoorwaarde 2 – Motiveren van medewerkers

Actief de best passende omgeving creëren voor ontwikkelen en presteren van je medewerkers. Leidinggevenden motiveren medewerkers om:

Goed te presteren

Te blijven werken voor de organisatie

Theorie van Maslow/Herzberg

5 niveau´s van behoeften

Motivatoren en hygiënische factoren

HRM H3 De beheersing van de personeelsstromen vanuit drie perspectieven worden benaderd: Organisatie (lifelong employment, up-or-out-systeem,

Hoe motiveren? Één van de belangrijkste manieren = empowerment. Relatie tussen beoordelen, belonen en ontwikkelen:

Beoordelen en belonen: Performance Management Cyclus

Een methode om op systematische wijze de prestatie van de medewerkers te bepalen, te verbeteren, te beoordelen en te belonen. Vier fasen:

  • 1. Plannen

  • 2. Functioneren

  • 3. Beoordelen

  • 4. Belonen

Competentiemanagement

Het managen en beoordelen van de ontwikkeling van de competenties van je medewerkers (resources). Twee benaderingen:

Statische benadering

Dynamische benadering

Hoe maakt men gebruik van het competentiemanagement? D.m.v. vijf stappen / fasen:

  • 1 Vaststellen kerncompetenties organisatie

  • 2 Bepalen functie- en competentieprofielen

  • 4 Verschil tussen gewenste en aanwezige competenties > POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)

  • 5 Werken met competenties

Competentieontwikkeling

Hoofddoel van competentieontwikkeling: organiseren van competentiegerichte

ontwikkelingsactiviteiten voor (groepen van) medewerkers. Verschillende aspecten:

Strategisch ontwikkelingsplan (SOP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP

Opleiden Management Development en Loopbaanontwikkeling

Mobiliteit en employability

Demotie en leeftijdsbewust personeelsbeleid

ARBO = arbeidsomstandigheden (= omstandigheden waaronder medewerkers hun werk verrichten). Het ARBO beleid gaat over:

Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim (stress/burnout) Terugkeer

Tussenconclusie: gezondheid en welzijn vs. balans werk/privé. Slaat op: Het nieuwe werken Het Nieuwe Werken (HNW)
Tussenconclusie: gezondheid en welzijn vs. balans werk/privé. Slaat op:
Het nieuwe werken
Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in
de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en
bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke
werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en
niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.
Twee ontwikkelingen:
Web 2.0
Medewerker 2.0
Vier spelregels voor het nieuwe werken:
1.
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: anytime, anywhere
2.
Sturen van medewerkers op resultaat: manage your own work
3.
Vrij toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën:
unlimited access and connectivity
4.
Flexibele arbeidsrelaties: my size fits me
Belangrijkste verwachte effecten van HNW:

Twee dominante stromingen bestaan m.b.t. het nieuwe werken:

Categorie 1 - maakt rationele afweging dat HNW direct moet bijdragen aan

een beter organisatieresultaat (eerst zien, dan geloven).

Categorie 2 – werkt meer vanuit de overtuiging dat HNW bijdraagt aan een duurzame succesvolle organisatieontwikkeling (eerst geloven, dan zien).

HNW leidt tot dilemma’s voor leidinggevenden:

De gevolgen van HNW voor de medewerkers:

Wat betekent HNW voor HRM

Werving en selectie

Arbeidsvoorwaarden Gezondheidsmanagement Functioneren en beoordelen Ontwikkelen van talenten Organisatieontwikkeling

Andere actualiteiten en trends, naast HNW Mobiliteit Employability Empowerment Gezondheidsbeleid

MVO: People

Diversiteit

Levensfasebewust (diversiteits)beleid

Man/vrouw Generatie Y (milennials) vs. Babyboomers

Vergrijzing, kennismanagement Talentmanagement