Anda di halaman 1dari 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: OJW N&T
-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

In deze les werd ik compleet


vrijgelaten door mijn mentor,
daarom heb ik de volgende
lesdoelen opgesteld:
Kerndoel 45: De leerlingen
leren oplossingen voor
technische problemen te
ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.
De kinderen kunnen
samenwerken in groepjes.
De kinderen kunnen een
taakverdeling maken
binnen de groepjes.
De kinderen maken een
werkende
paperrollercoaster.

Ik heb deze keuze gemaakt in


samenwerking met mijn mentor.
Hij wilde graag een keer een
knikkerbaan bouwen, waarop
het mij erg leuk leek om dit in
een papieren variant te maken,
waarbij de kinderen goed
moeten opletten of de baan wel
werken is, en wat ze moeten
doen wanneer dit niet het geval
is.

Ik heb deze lesdoelen opgesteld


vanuit kerndoel 45 van TULE.
B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Ik heb de kinderen in groepjes


van 4 laten werken.

Dit zodat de kinderen elkaar


kunnen helpen met de sterke
eigenschappen die ieder kind
heeft. Zo kunnen ze elkaar
ondersteunen.
Ik heb de groepjes willekeurig
gemaakt via het programma
Gynzy, dit omdat de kinderen

erg rustig zijn en volgens


Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep
dus in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.
Wanneer de kinderen vragen
hadden, moesten ze deze eerst
proberen om binnen het groepje
op te lossen. Wanneer ze er dan
nog niet uitkwamen konden ze het
aan mij vragen.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

Dit heb ik gedaan om zo de


samenwerking en de
zelfredzaamheid van de
kinderen en van de groepjes
extra te bevorderen.

Binnen de klas zijn verschillende


groepjes, echter kunnen wel alle
kinderen met elkaar
samenwerken. Daarom worden er
willekeurige groepjes gemaakt.

Nadat ik binnen de klas de


klimaatschaal had afgenomen,
werd al meteen duidelijk dat alle
kinderen goed met elkaar
kunnen opschieten. Volgens
Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep dus
in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken. Er is
gelukkig nog geen sprake van
de vorm Adjourning, de
kinderen verwateren het contact
niet en ze willen juist helemaal
niet uit elkaar gaan na dit
schooljaar.

Ik heb effectieve

Omdat de kinderen niet erg veel

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

leerkrachtcommunicatie gebruikt
om zo de opdracht kort en bondig
aan de kinderen uit te leggen.
Wanneer er vragen waren konden
ze na overleg binnen het groepje
het alsnog aan mij vragen.
Tijdens het bouwen van de
rollercoaster ben ik steeds bij de
groepjes voorbijgelopen om zo te
kijken hoever ze zijn, wat ze nog
moeten doen, en hoe de
taakverdeling binnen het groepje
is. Deze vragen stelde ik ook aan
de kinderen.

ondersteuning nodig hebben


wilde ik ze vrij laten werken,
wanneer er dan alsnog iets
onduidelijk is, kunnen ze dit
alsnog vragen.

Ik heb ervoor gekozen om de


kinderen in groepjes samen te
laten werken en zo dus een
coperatieve werkvorm te
gebruiken.

Omdat de kinderen erg rustig


zijn, heb ik het vertrouwen dat
de kinderen deze vrijheid van
de opdracht aankunnen zonder
erg veel sturing van mijn kant
uit.

Ik heb alle materialen die nodig


waren al van tevoren klaargelegd
zodat de kinderen meteen aan de
slag kunnen.

Ik wilde dit zo doen om de


doorloop van de les niet te
doorbreken. Dit omdat het al
erg lang duurt om een
paperrollercoaster te maken,
daarom wilde ik alle tijd die we
kunnen besparen ook
daadwerkelijk besparen.

Dit deed ik om zo erachter te


komen of mijn lesdoelen
De kinderen kunnen
samenwerken in
groepjes.
De kinderen kunnen
een taakverdeling
maken binnen de
groepjes.
De kinderen maken een
werkende
paperrollercoaster.
Ook daadwerkelijk behaald
gingen worden. Omdat deze
paperrollercoaster niet in een
les gemaakt kan worden, wilde
ik tussentijdse feedback
aangaan met de groepjes om
zo toch nog aan mijn feedback
te komen.

4.5 leeromgeving inrichten