Anda di halaman 1dari 5

Dokumen B – Sebutharga Borang Sebutharga

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA SELANGOR

BORANG SEBUTHARGA NO: JPS K.SEL. 10/2008


TAJUK KERJA:
Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan-kerosakan Kuarters-kuarters JPS Daerah Kuala Selangor, Selangor
Darul Ehsan.
Sebutharga ini ditutup pada 17hb APRIL, 2008 jam 12.00 tengahari di pejabat JPS Daerah Kuala Selangor..
Tawaran hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermeteri yang ditandakan pada di atasnya dengan
nombor rujukan sebutharga yang berkenaan..

KADAR JUMLAH
BIL BUTIR-BUTIR KERJA UNIT KUANTITI
( RM ) ( RM )
Mengadakan peralatan, tenaga kerja dan
bahan-bahan untuk melaksanakan kerja-
kerja membaikpulih kerosakan-kerosakan di
Kuarters kediaman kakitangan JPS Daerah
Kuala Selangor.
A Menyediakan laporan bergambar (berukuran - - Harga
5R) kerja yang dilaksanakan yang Borongan
ditampal/dicetak pada kertas A4 dan dijilid
secara "ring binding" serta satu (1) salinan 'soft
copy' yang dimuat dalam cakera padat (CD)
termasuk kerja-kerja berkaitan.
Setiap tapakkerja yang berlainan hendaklah
mengandungi tidak kurang dari 24 gambar
penunjuk keadaan sebelum, semasa dan
selepas yang menunjukkan kronologi kerja yang
dilaksanakan.
JUMLAH BESAR A
B KUARTERS NO 168 JALAN SG KAJANG TG.
KARANG

1 Bekal dan memasang baru pintu dari jenis kayu nos 3


keras lengkap dengan kunci, engsel dan selak
pintu serta kerja-kerja berkaitan.
2 Bekal, memasang menggantikan baru siling dari nos 15
jenis asbestos bersaiz 4' x 2' termasuk kerja-
kerja berkaitan.
3 Bekal, memasang dan menggantikan papan - - Harga
lantai dan dinding dari jenis berkualiti untuk Borongan
lantai bahagian dapur termasuk kerja berkaitan.
4 Bekal dan memasang jaring nyamuk termasuk m2 35
kambi serta kerja-kerja berkaitan.
5 Bekal, memeriksa dan membaiki semula - - Harga
pendawaian termasuk kerja-kerja berkaitan. Borongan

i) Kipas syiling nos 2


ii) Lampu kalimantang panjang nos 7
iii) Plug 3 pin nos 10

JUMLAH KECIL B

Mukasurat B/1
Dokumen B – Sebutharga Borang Sebutharga

KADAR JUMLAH
BIL BUTIR-BUTIR KERJA UNIT KUANTITI
( RM ) ( RM )
Jumlah Kecil B dibawa ke hadapan
6 Bekal,memasang dan menggantikan sistem - - Harga
perpaipan dalam rumah dari jenis paip 'PVC' Borongan
bersaiz 25mm dia. dan menyelenggara tandas
termasuk kerja-kerja berkaitan.
7 Bekal dan memasang 225mm longkang m 70
separuh bulatan termasuk sekeliling rumah
kerja-kerja berkaitan.
8 Bekal dan memasang pagar jejaring berangkai m2 300
3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring
berukuran 75mm berbentuk berlian setinggi 2
meter termasuk ground beam dan kerja-kerja
berkaitan.
9 Bekal dan memasang pintu pagar jejaring - - Harga
berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan Borongan
jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian
setinggi 2 meter termasuk dan kerja-kerja
berkaitan.
10 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 340
dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.
11 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 15
dan mengecat dua lapisan syelec dibahagian
luar dan dalam bangunan termasuk kerja-kerja
berkaitan.
JUMLAH BESAR B

C KUARTERS NO 120 JALAN SG. KAJANG


TG.KARANG
2
1 Bekal dan memasang jaring nyamuk termasuk m 35
kambi serta kerja-kerja berkaitan.
2 Bekal dan memasang 'awning' termasuk rangka m 30
dan kerja-kerja berkaitan.

3 Bekal dan memasang baru frame pintu jenis nos 3


kayu keras berukuran 1.2m x 2.13m termasuk
kerja-kerja berkaitan.
4 Bekal dan memasang baru pintu kayu dari jenis nos 3
keras termasuk memasang kunci, engsel serta
kerja-kerja berkaitan.

5 Bekal dan memasang bumbung serta kerja- - - Harga


kerja membaiki kerosakan pada bahagian Borongan
bumbung kuarters termasuk kerja-kerja
berkaitan.

6 Membekal dan memasang tangki najis dari jenis - - Harga


- bulat termasuk kerja-kerja pemasangan Borongan
perpaipan serta kerja-kerja berkaitan.

JUMLAH BESAR C

Mukasurat B/2
Dokumen B – Sebutharga Borang Sebutharga

KADAR JUMLAH
BIL BUTIR-BUTIR KERJA UNIT KUANTITI
( RM ) ( RM )
D RUMAH PAM DAN KUARTERS KEDIAMAN
KG ASAHAN DAN KG KUANTAN

1 Rumah Pam
1.1 Bekal, memasang dan menyiapkan awning m2 20
termasuk kerja-kerja pemasangan 'bolt dan nut'
serta kerja-kerja berkaitan.
1.2 Memeriksa dan memperbaiki sistem perpaipan - - Harga
tandas dalam rumah pam serta kerja-kerja Borongan
berkaitan.
1.3 Kerja-kerja membaiki kerosakan-kerosakan m 250
pagar mengelilingi kuarters dan rumah pam
termasuk kerja-kerja menanggal cat sediada
dan mengecat semula dengan 'anti rust' serta
kerja-kerja berkaitan.
1.4 Kerja-kerja memeriksa dan membaiki sistem nos 8
pendawaian elektrik bagi lampu limpah
(sportlight) dan lampu jalan yang mengelilingi
kawasan rumah pam termasuk kerja berkaitan.

2 Kuarters
2.1 Bekal dan memasang bumbung serta kerja- - - Harga
kerja membaiki kerosakan pada bahagian Borongan
bumbung kuarters termasuk kerja-kerja
berkaitan.
2
2.2 Bekal dan memasang 5mm tebal kepingan m 5
simen asbestos dua kali condong kumai
dipasang ditanggam dan di tepi serta kerja-kerja
berkaitan.
2.3 Bekal dan memasang garaj kereta bersaiz 10' x - - Harga
10' menggunakan tiang konkrit termasuk kerja- Borongan
kerja pemasangan bumbung dan siling serta
kerja-kerja berkaitan.
2.4 Bekal dan memasang kemasan lantai dari jenis m2 25
jubin bersaiz 150mm x 150mm x 8mm untuk
bahagian tandas serta kerja-kerja berkaitan.

2.5 Membekal dan memasang tangki najis dari jenis - - Harga


bulat termasuk kerja-kerja pemasangan Borongan
perpaipan serta kerja-kerja berkaitan di Kuarters
No.137 Kg Kuantan.
2.6 Kerja-kerja membaiki kerosakan-kerosakan - - Harga
pada tangki septic sediada termasuk kerja-kerja Borongan
berkaitan.
2.7 Bekal dan memasang baru pintu termasuk nos 3
kunci, engsel dan selak bagi pintu dari jenis
kayu keras serta kerja-kerja berkaitan.

JUMLAH BESAR D

Mukasurat B/3
Dokumen B – Sebutharga Borang Sebutharga

KADAR JUMLAH
BIL BUTIR-BUTIR KERJA UNIT KUANTITI
( RM ) ( RM )
E KUARTERS KEDIAMAN JPS IBU
AMPANGAN SG BERNAM.

Kuarters BRH 1
1 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 340
dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.

2 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 20


dan mengecat dua lapisan cat simen
dibahagian luar dan dalam bangunan termasuk
kerja-kerja berkaitan.
Kuarters BRH 2
3 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 260
dan mengecat dua lapisan cat kilau dibahagian
luar dan dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.

4 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 30


dan mengecat dua lapisan cat simen
dibahagian luar dan dalam bangunan termasuk
kerja-kerja berkaitan.
Kuarters BRH 3
5 Membekal pekerja dan alat-alat bagi mencuci m2 550
dan mengecat dua lapisan cat kilau di bahagian
luar dan dalam bangunan termasuk kerja-kerja
berkaitan.

JUMLAH BESAR E

F LONGKANG SALIRAN TAMBAHAN DI


KELOMPOK KUARTERS JPS JALAN
SG.KAJANG TG.KARANG.
1 Kerja-kerja mengorek semula longkang konkrit m 80
sediada dan membuang bahan korekan di
kawasan yang ditentukan oleh pegawai
penguasa termasuk kerja-kerja berkaitan

2 Kerja-kerja membekal dan memadatkan pasir m3 10


sebagai 'sand beding' setebal 75mm dan
dipadatkan termasuk kerja-kerja berkaitan

3 Bekal dan memasang baru longkang konkrit m 80


jenis 'V' bersaiz 600mm x 600mm disusun
mengikut jajaran yang ditetapkan serta
membina dinding bata setinggi 150mm pada
kedua-dua bahagian tebing longkang termasuk
kerja-kerja berkaitan.

JUMLAH BESAR F

G JUMLAH BESAR HARGA KERJA (A+B+C+D+E+F)

Mukasurat B/4
Dokumen B – Sebutharga Borang Sebutharga

KADAR JUMLAH
BIL BUTIR-BUTIR KERJA UNIT KUANTITI
( RM ) ( RM )

H LAIN-LAIN

1 Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk - - Harga


Insurans Tanggungan Awam (Public Liability) Borongan
dan Pampasan Pekerja (Workmen
Compensation) termasuk kerja-kerja berkaitan.

JUMLAH BESAR H

I JUMLAH KESELURUHAN ( G+H )

RINGKASAN SEBUTHARGA NO: JPS K.SEL. 10/2008

TAJUK KERJA:
Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan-kerosakan Kuarters-kuarters JPS Daerah Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.

BIL RINGKASAN HARGA HARGA


1 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN A
2 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN B
3 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN C
4 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN D
5 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN E
6 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN F
7 JUMLAH BESAR HARGA BAHAGIAN H
JUMLAH HARGA DITAWARKAN ( I )

Dalam perkataan:
(Ringgit Malaysia :.................................................................................................................. )

Tempoh kerja boleh disiapkan : .................. Minggu.

Tandatangan : .............................................. Tandatangan : ..............................................


(Pemborong) (Saksi)

Nama :..................................................................... Nama :.....................................................................


No.KPT : ...................................................... No.KPT : ......................................................
No.Tel : ...................................................... No.Tel : ......................................................
Tarikh : ........................... Tarikh : ...........................

Mukasurat B/5

Anda mungkin juga menyukai