SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING YANG BERKAITAN

1. 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17/1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. *SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1, 1989. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15/1989 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber (KS) dan Prosedur Pembayaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK) *SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1990 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. *SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/1991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993, dan Tingkatan V 1993 dan 1994) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60 Buah Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK(C) dan SJK(T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta KoKurikulum di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1994 Pelaksanaan KoKurikulum Pada Tahun 5 Dan Tahun 6 KBSR SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1995 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-peraturan di bawah Akta Pendidikan 1996 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13/1998 Program Membina Minat Membaca SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17/1998 Memastikan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah Dan Institusi Pengajian Tinggi SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 22/1998 Penempatan Dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik Dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1999 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah

14.

15. 16.

17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

26.

27. 28. 29.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/1999 Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12/1999 Penggunaan Buku Teks Dan Buku Latihan Dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/2000 Penggunaan Buku Kerja di Sekolah Rendah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5) Bermula Tahun 2000 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5) Bermula Tahun 2000 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16/2000 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah dan Perbuat Menghasut /Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2001 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12/2001 Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST)

30. 31.

32.

33.

34. 35.

36. 37. 38.

39.

40.

41.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/2002 Pengajaran Dan Penbelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun 1 Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) dan (T) SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/2003 Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT 1 Kementerian Pendidikan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/2003 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/2003 Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN BIL. 3/2003 Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains, Matematik Dan Bahasa Inggeris

42.

43.

44.

45.

46. 47. 48. 49.

50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful