Anda di halaman 1dari 2

THORIQOTUS SAMAN QODIRI AL KHALAWATI WA NAQSYABANDI AL KHOLIDI

SUTEJA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON


A.Pelajaran Ilmu Syari’ah
AL MASA’IL FII TAFSIR AL-QUR’ANUL KARIM (Mempelajari Syariah Islam berbagai masa
lah di dalam Tafsir Al-qur’an yang mulia)
B. HAQIQAT DAN THARIQOH
I.1. TALQIN SYAHADAH
I.2. TALQIN DZIKIR
II. CSULUK
1. DZIKIR QOLBU (Dzikir Hati )
2. DZIKIR LATHOIF ( DZIKIR TUJUH TEMPAT )
A. Latifatul Qolbi
B. Latifatul Ruh
C. Latifatul Sir
D. Latifatul Khofi
E. Latifatul Akhfa
F. Latifatul Nafsun Natiqoh
G. Latifatul Kull Jasad
3. DZIKIR NAFI WAL ITSBAT
4. DZIKIR WUKUF
5. MUROQOBAH ITHLAQ
6. MUROQOBAH AHDIYATUL AF’AL
7. MUROQOBAH MA’IYYAH
8. MUROQOBAH AQROBIYYAH
9. MUROQOBAH AHDIYAT AL-DZAT
10. MUROQOBAH AHDIYAT AL-DZAT SYARFI WA AL -BAHTI
11. MAQOM MUSYAHADAH
12. MAQOM MUKASYAFAH
13. MAQOM MUQOBALAH
14. MAQOM MUKAFA AH
15. MAQOM FANA FILLAH
16. MAQOM BAQO BILLAH
17. MAQOM TAHLIL LISAN
C.PENAMATAN PELAJARAN KEPUTUSAN KAJI
1. Shirotul Maut (8 Pintu Jalan Kematian) (Dibukakan oleh Mursyid dlm 6 jam)
2.Musyahadah Haqiqatul Nafsi (liqo-un nafsi) (melihat wujud nafsi dengan mata ke
pala )
3.Musyahadah Nurun ‘alan Nurin (Liqo Allah) (Qs 24:35) (Dibukakkan Mursyid 2-4 j
am)
4.Musyahadah Haqiqatun Muhammadiyyah SAWW (Berjumpa dengan Rasullullah SAWW/liqo
Rosul)
D. Adapun pelajaran tambahan bagi mereka yang telah sampai kepada Penamatan Pela
jaran (Keputusan Kaji) Ada Sembilan.
1.Maqam Mahabbah ila Silsilah Thoriqotul Aliyah.
2.Musyahadah Aimmah (ketemu ahli silsilah).
3.Haqiqatul Wilayatul Ula.
4.Haqiqatul Kamalatur Risalah.
5.Haqiqatul Kamalatul Qur’an.
6.Haqiqatul Kamalatul Ka’bah.
7.Haqiqatul Kamalatus Sholah.
8.Haqiqatul Kamalatul Ulul Azmi.
9.Haqiqatul Kamalatun Muhammad SAW