Anda di halaman 1dari 1

Kunskapskrav i slutet av kursen Instrument eller sng 2

Frmgor
Kursen instrument eller sng 2 omfattar punkterna 12, 45 och 7 under rubriken Frmgor, med srskild betoning p punkterna 12, 4
och 7. I kursen behandlas frdjupade frdigheter inom valt instrument eller i sng.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Frdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, svl efter noter som p gehr, samt frdigheter i att anvnda ett
konstnrligt och musikaliskt uttryck.
Kunskaper om musik, begrepp och stildrag frn olika tider och kulturer.
Frmga att improvisera.
Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt frmga att ta ansvar fr sin musikaliska frdighetsutveckling.
Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, rstfysiologi och rstvrd.
Frmga att skapa musik och arrangera fr en eller flera valda ensembletyper.
Frmga att vrdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande infr och i kommunikation med publik.
Frdigheter i att anvnda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framstllas och hanteras digitalt.
Kunskaper om arbetsmiljfrgor.

Niv E
Eleven tar ansvar fr att
studera in och framfra
musikverk av mindre
omfattning med
tillfredsstllande resultat.
I sitt musicerande, efter noter
och p gehr, uppvisar
eleven ett visst konstnrligt
uttryck och fljer med viss
skerhet genrespecifika krav
utifrn musikens historiska
och kulturella sammanhang.

Niv C
Eleven tar ansvar fr att
studera in och framfra
musikverk av en viss
omfattning med
tillfredsstllande resultat.
I sitt musicerande, efter noter
och p gehr, uppvisar
eleven ett konstnrligt uttryck
och fljer med skerhet
genrespecifika krav utifrn
musikens historiska och
kulturella sammanhang.

Niv A
Kommentar
Eleven tar ansvar fr att
studera in och framfra
musikverk av strre
omfattning med
tillfredsstllande resultat.
I sitt musicerande, efter noter
och p gehr, uppvisar
eleven ett gott konstnrligt
och personligt uttryck och
fljer med skerhet
genrespecifika krav utifrn
musikens historiska och
kulturella sammanhang.

Dessutom gr eleven enkla Dessutom gr eleven


musikaliska tolkningar utifrn vlgrundade musikaliska
genre och praxis.
tolkningar utifrn genre och
praxis.

Dessutom gr eleven
vlgrundade och
nyanserade musikaliska
tolkningar utifrn genre och
praxis.
Eleven uppvisar en ngot
Eleven uppvisar en
Eleven uppvisar en vl
utvecklad spel- eller
utvecklad spel- eller
utvecklad spel- eller
sngteknik och anpassar den sngteknik och anpassar den sngteknik och anpassar den
delvis till olika musikaliska
till olika musikaliska uttryck. vl till olika musikaliska
uttryck.
uttryck.
Eleven spelar eller sjunger en Eleven spelar eller sjunger en Eleven spelar eller sjunger en
begrnsad grundlggande grundlggande repertoar
omfattande grundlggande
repertoar med
med tillfredsstllande
repertoar med
tillfredsstllande musikaliskt musikaliskt resultat.
tillfredsstllande musikaliskt
resultat.
resultat.
Eleven tar ansvar fr
Eleven tar ansvar fr
Eleven tar ansvar fr
instudering av musik, prvar instudering av musik, prvar instudering av musik, prvar
ngon strategi fr musikalisk ngra strategier fr
ngra strategier fr
instudering och arbetar efter musikalisk instudering,
musikalisk instudering,
lrarens instruktioner i sitt
upptcker spel- eller
upptcker och analyserar
eget vande.
sngtekniska omrden som spel- eller sngtekniska
behver srskild
omrden som behver
uppmrksamhet och arbetar srskild uppmrksamhet
efter lrarens instruktioner i samt arbetar efter lrarens
sitt eget vande.
instruktioner och egna vl
fungerande vningar i sitt
eget vande.
Eleven redogr versiktligt
fr instrumentets konstruktion
och funktion, alternativt fr
rstfysiologi och rstvrd.

Eleven redogr utfrligt fr


instrumentets konstruktion,
funktion och vrd, alternativt
fr rstfysiologi och rstvrd.

Eleven redogr utfrligt och


nyanserat fr instrumentets
konstruktion, funktion och
vrd, alternativt fr
rstfysiologi och rstvrd.
Eleven kommunicerar med
Eleven kommunicerar med
Eleven kommunicerar med
och anpassar sitt musikaliska och anpassar sitt musikaliska och anpassar sitt musikaliska
uttryck med tillfredsstllande uttryck med tillfredsstllande uttryck med tillfredsstllande
resultat till publik vid
resultat till publik vid
resultat till publik vid
konsertframfrande och
konsertframfrande och
konsertframfrande och
anpassar sitt musikaliska
anpassar sitt musikaliska
anpassar sitt musikaliska
uttryck till publik och
uttryck till publik och
uttryck till publik och
medmusiker med viss
medmusiker med viss
medmusiker med lyhrdhet.
lyhrdhet.
lyhrdhet.