Anda di halaman 1dari 8

Antibiotik Golongan Beta Laktam

1 Penisilin
Penisilin asam
 Bensil penisilin (Penisilin G)

Fenoksimetil (Penisilin V)

Penisilin anti stafilokok
 Metisilin
 Nafsilin
Penisilin iskosazolil
 Oksasilin
 Dikloksasilin
 Flukloksasilin
Aminopenisilin
 Ampisilin
 Amoksisilin

2

Sefalosporin

 Pivampisilin/Bekampisilin
Penisilin antipseudomonas
 Karbenisilin/Indanil
 Tikarsilin
 Azlosilin
Penisilin dengan spektrum diperluas
 Mezlosilin
 Piperasilin
Sefalosporin generasi 1
 Sefalotin

Procaine penicillin-G Meiji
Meiji
Fenocin
Actavis

 Binotal
Bayer Healthcare
 Amoxil/Amoxil forte
GlaxoSmithKline Indonesia
 Amoxillin
Pharos

Vial 3.000.000 u
Tab 125 mg x 45

Tab 500 mg, 1 gr
Kapsul 500 mg, tablet 250
mg, forte syr. 250 mg/5 mL
Kapsul 500 mg, syr. 125
mg/5mL

Forte dry syr 250 mg/5 mL x 60 mL . Dry syr 125 mg/5 mL x 60 mL Cap 500 mg x 10.     Sefapirin Safazolin Sefaleksin Sefradin Sefadroksil  Grafacef Graha Farma  Lostacef Ifars  Roksicap Caprifarmindo  Sedrofen Interbat  Vocefa/Vocefa forte Gracia Pharmindo Sefalosporin generasi 2  Sefamandol  Sefoksitin  Sefaklor  Sefuroksin  Sefuroksim aksetil Sefalosporin generasi 3  Sefoktaksim  Moksalaktam  Seftriakson  Sefoperazon Cap 500 mg x 6 Cap 500 mg x 5. Forte dry syr 250 mg/5 mL x 60 mL Cap 500 mg. dry syr 125 mg/5 mL Cap 500 mg x 3. dry syr 125 mg/5 mL x 60 mL. dry syr 125 mg/5 mL x 60 mL.

100 mg/5 mL x 30 mL Cap 100 mg x 3. Dry syr.  Seftazidin Sefiksim   Sefalosporin generasi 4  Sefepime Antibiotik Beta Laktam Lainnya 1 Monobaktam 2 Aztreonam Penghambat Beta Laktam dengan Kombinasi 1 Amoksisilin dengan kalium klavulanat 2 Ampisilin dengan sulbaktam 3 Tikarsilin dengan klavulanat 4 Piperasilin dengan tazobaktam Kombinasi Karbapenem 1 Imipenem/Natrium Imipenem silatatin Meropenem Deropenem Ertapenem Antimikroba Penghambat Dinding Sel Kuman Lainnya 1 Vankomisin 2 Teicoplanin 3 Dalbavancin 4 Telavancin Cefixime OGB Dexa Dexa Medica Cefspan Kalbe Farma Cap 100 mgx5. FC tab 200 mg x 1. Dry syr. 100 mg/5 mL x 30 mL .

5 6 7 Daptomisin Fosfomycin Basitrasin Golongan Tetrasiklin dan Kloramfenikol 1 Tetrasiklin 2 Tigesiklin 3 Kloramfenikol 4 Tiamfenikol Aminoglikosida 1 Streptomisin 2 Kanamisin 3 Gentamisin 4 5 6 7 Tobramisin Amikasin Netilmisin Neomisin 8 Framisetin    Liposin N B topical Tigalin  Colme ear (Cloramphenicol 10%. Nipagin 1%) Kalbe farma Ear drops 8 mL Ear drops 10 mL Kanamicin Sulphate Meiji Meiji Sagestam eardrops (Gentamicin sulfat) Sanbe vision Vial 1 g. 2 g FG Troches Meiji Dewasa 1-2 troches Anak 1 troche Blecidex ear drops (Framycetin 4-5 x/hari Ear drops 5 mL Ear drops 3 mg/mL x 5 mL . Benzocain 1%. Polymixin B sulfat 10. Lidocain HCl 4%) Interbat  Otolin (Cloramphenicol 5%.000 IU.

dexamethasone Na metasulhobenzoate 0. 500 mg Cap 250 mg. Gramicidn 0. syr 125 mg/5 mL x 100 mL Tab 500 mg FC tab 500 mg Cap 500 mg FC cap 1. syr 125 mg/5 mL x 60 mL Tab 500 mg.sulfat 5 mg. syr 125 mg/5 mL x 100 mL FC tab 500 mg.5 Dry syr 125 mg/5 mL (30 mL). 250 mg/5 mL (50 mL) Filmtab 500 mg F C tab 250 mg. FC cap 500 mg Tab 250 mg Oral susp 2 gr (single dose) .5 mg) Sanbe vision 9 Paramomisin Spektinomisin Golongan Makrolit dan Antimikroba Lainnya 1 Eritromisin 2 Spiramisin 3 4 Roksitromisin Klaritromisin 5 Azitromisin   Ethirov Osmycin  Provamed  Spiradan     Spiramicin OGB Dexa Spirasin Varoc Vipram  Abbotic granule Abbott  Abbotic XL Abbott Aziwin Aventis Pharma Azomax Dexa Medica Zithromax Pfizer Cap 500 mg Tab 500 mg.05 mg.

polymyxin B sulfate 10.Vial 500 mg 6 7 8 9 Ketolid/Telitromisin Linkomisin Klindamisin Golongan polimiksin Polimiksin B      Kolistin 10 11 Natrium sufidat Muprosin Otilon (Polymyxin B sulfate 10. lidocaine HCl 40 mg) Prafa Otozambon (Polymyxin B sulfate 10. neomycin sulfate 5 mg.390 IU. lidocaine HCl 40 mg) Zambon Ear drops 8 mL Ear drops 8 mL Ear drops 10 mL Ear drops 8 mL . neomycin sulfate 25 mg. neomycin sulfate 5 mg. betamethasone base 1 mg.000 IU.000 IU.000 IU. lidocaine HCl 40 mg) Sanbe vision Otopain (Polymyxin B sulfate 50. fludrocortisone acetate 5 mg. fludrocortisone acetate 1 mg.000 IU. neomycin sulfate 3. lidocaine HCl 200 mg) Interbat Otopraf (Fludo]rocortisone acetate 1 mg.

1 2 3 Merek Akilen eardrop (Ofloxacin) Sanbe vision Colme ear (Cloramphenicol 10%. Benzocain 1%. asam sinoksasin 3 Fluorokuinolon Generasi baru ke-1  Siprofloksasin  Enoksasin  Ofloksasin  Pefloksasin  Norfloksasin  Levofloksasin Generasi baru ke-2  Gatifloksasin  Gemifloksasin  Lomefloksasin  Moxifloksasin  Akilen ear drop (Ofloxacin) Sanbe vision  Tarivid otic (Ofloxacin) Kalbe /Daiichi Streptogtamins Oxazoldinones No .Golongan Kuinolon 1 Asam nalidiksat. Nipagin 1%) Preparat Eardrops 3 mg/mL Eardrops 8 mL Eardrops 10 mL Ear drops 3 mg/mL Ear drops 3 mg/mL x 5 mL .000 IU. asam piromidat 2 Asam pipemidat. Lidocain HCl 4%) Interbat Otolin (Cloramphenicol 5%. Polymixin B sulfat 10.

4 5 Kalbe farma Sagestam eardrops (Gentamicin sulfat) Sanbe vision Tarivid otic (Ofloxacin) Kalbe/Daiichi Eardrops 3 mg/mL x 5 mL Eardrops 3 mg/mL x 5 mL .