Anda di halaman 1dari 14

942/2

PERCUBAAN STPM
PENGGAL 2 (2016)
GEOGRAFI
KERTAS 2
(Dua jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

SKEMA
PEMARKAHAN
PERINGATAN:
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada
pihak yang tidak berkenaan

Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal


1

[40 markah ]

Jawab SEMUA soalan.


1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan?

[3]

Imbangan Bahangan bermaksud jumlah bahangan yang diserap (1M) dengan jumlah
bahangan yang dikeluarkan (1M) adalah sama (1M)

Pemarkahan : 3 isi x 1m = 3m
(b) Jelaskan dua cara bagaimana permukaan bumi memindahkan haba ke atmosfera.
Isi
b1 Pembahangan
b2 Pengaliran haba

b3 Perolakan

b4 Haba pendam
sejatan dan
pemeluwapan
b5 Sentuhan
b6 Pantulan/
Pembalikan

Huraian
Melalui gelombang panjang dari bahangan yang
dilepaskan oleh permukaan bumi
Melalui pengaliran, lapisan atmosfera yang menyentuh
Permukaan bumi akan dipanaskan oleh bumi yang
panas
Udara yang dipanaskan melalui proses pengaliran dan
bahangan yang diedarkan keseluruh kumpulan udara
melalui arus perolakan
Wap-wap air yang mengandungi banyak haba pendam
akan membebaskan habanya ke atmosfera melalui
pemeluwapan
Bumi panas bersentuh dengan udara sejuk akan
berlaku pemindahan haba
Bumi terkena bahangan matahari- permukaan bumi
memantulkan semula bahangan ke atmosfera

[4]

Markah
2
2

2
2

Pemarkahan : mana-mana 2 isi x 2m = 4m

(c) Jelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di
permukaan bumi.
2

[4]

c1

c2
c3
c4
c5
c6

Menapis/Lutsinar kepada bahangan yang masuk dan legap- sinaran uv tidak


diterima- menghalang penyakit kanser kulit, mengurangkan tumbuhan layu
dan lain-lain
Menjadi selimut- mempengaruhi pembebasan bahangan gelombang panjang dari
bumi ke angkasa lepas- kesan rumah hijau
Menyerap haba berlebihan dari permukaan bumi- mengurangkan kepanasan
bumi
Membekalkan udara untuk kehidupan- oksigen untuk kehidupan manusia dan
haiwan manakala gas karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan
Membekalkan air hujan- pembentukan awan-untuk permukaan bumi dan
kehidupan
Menstabilkan suhu permukaan bumi- membenarkan wujudnya kehidupan
bumi
Pemarkahan : mana-mana 2 isi x 2m = mak 4m

(d) Huraikan bagaimana kandungan amosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di
kawasan bandar.
[4]
d1

d2
d3

Wap air- Aktiviti penanaman pokok, pembenihan awan, pembinaan badan air
(takungan air)- meningkatkan jumlah wap air
-Aktiviti penebangan pokok- mengurangkan jumlah wap air
Gas (karbon dioksida, CFC, karbon monoksida, sulfur dioksida dll)- Aktiviti
perindustrian, pengangkutan, pembakaran terbuka dan lain-lain.
Bahan terampai- Aktiviti pembinaan, pembakaran terbuka, penggunaan racun
serangga dan lain-lain
Pemarkahan : mana-mana 2 isi x 2m = mak 4m

2 (a) i Bagaimanakah aktiviti manusia telah menyebabkan berlakunya fenomena


pemanasan global?.
3

[12]

(a) ii Bincangkan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.

[13]

Skema pemarkahan
2ai
ai1

Aktiviti Perindustrian -Aktiviti perindustrian banyak membebaskan gas seperti


karbon dioksida, metana, nitrus oksida dan CFC. Gas yang dibebaskan ini mampu
memerangkap bahangan bumi. CFC menyebabkan penipisan ozon berlaku
menyebabkan bahangan matahari terus sampai ke permukaan bumi- suhu bumi
meningkat

ai2

Aktiviti Pengangkutan- Ekzos kereta-motor mengeluarkan gas sepeti karbon


monoksida, karbon dioksida, plumbum dan hidrokarbon-hidrokarbon. Gas ini
berfungsi memerangkap bahangan bumi dan menyerap haba. Suhu bumi
meningkat

ai3

Aktiviti Penyahhutanan- Penebangan hutan secara berleluasa menyumbang


kepada peningkatan karbon dioksida dalam atmosfera. Gas karbon dioksida akan
menyerap dan menyimpan bahangan bumi serta menghalang bahangan bumi
keluar ke atmosfera. Suhu bumi menjadi panas.

ai4

Aktiviti Pembakaran Terbuka- Pembakaran sampah di tapak pelupusan sampah


dan tapak pertanian akan membebaskan gas-gas karbon dioksida dan monoksida.
Gas ini akan memerangkap haba dan menyebabkan suhu bumi meningkat

ai5

Aktiviti Pertanian- penggunaan racun serangga dan pembakaran sisa pertanian.

ai6

Aktiviti stesen jana kuasa

ai7

Aktiviti pembakara hutan

ai8

Aktiviti Ujian nuklear


Pemarkahan : mana-mana 6 isi x 2m = mak 12m

2aii
Kesan terhadap alam sekitar fizikal
aii1
Mempercepatkan fenomena penggurunan- mempercepatkan proses luluhawa
fizikal dan hakisan layangan angin memudahkan pembesaran saiz gurun
4

aii2

Pencairan litupan ais- peningkatan suhu meningkatkan/mempercepatkan kadar


pencairan ais benua dan ais pergunungan

aii3

Peningkatan paras air laut- cairan ais benua akan meningkatkan isipadu dan
paras laut. Ini meningkatkan kadar hakisan ombak

aii4

Menggalakkan kejadian El-Nino (Asia Tenggara)- pemanasan global


mempercepatkan kenaikan suhu laut khususnya lautan Pasifik sehingga
menyebabkan tekanannya menjadi rendah- mengubah/melemahkan/menghentikan
tiupan angin timuran yang membawa hujan ke Asia Tenggara

aii5

Gangguan kitaran hidrologi- kadar sejatan yang tinggi- tidak sepadan dengan
bekalan air/ simpanan air tanih akan berkurangan/ badan air kering dan lain-lain

aii6

Gangguan kepada sistem ekologi-peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air


mengancam kepelbagaian sepsis flora dan fauna, kepupusan hidupan akuatik
dan lain-lain

aii7

Mengurangkan kelembapan udara- persekitaran mengalami udara kering

Kesan terhadap alam sekitar manusia


aii7

Gangguan kesihatan- memudahkan perebakan penyakit, strok haba, sakit kepala


dan lain-lain.

aii8

Gangguan aktiviti harian- ketidakselesaan hidup, gangguan kepada aktiviti


sosial penduduk

aii9

Gangguan kepada bekalan air- menjejaskan aktiviti dan keperluan harian serta
kualiti kehidupan penduduk

aii10

Menjejaskan aktiviti ekonomi- aktiviti pertanian, aktiviti penternakan ikan dan


lain-lain
Pemarkahan : mana-mana 3 isi fizikal + 3 isi manusia x 2m + 1 (kesimpulan) = mak 13m

ATAU
2 (b) Jadual di bawah menunjukkan status Indeks pencemaran udara (IPU) di Kuala Lumpur dan
Kuantan dari pukul 11.00 am hingga 9.00 pm pada 4 Oktober 2015
Bandar
11am

12tgh

1pm

2pm

Masa
4pm

3pm
5

5pm

6pm

7pm

8pm

9pm

Kuala
Lumpur
Kuanta
n

225

231

246

255

266

273

280

289

278

271

264

116

115

115

114

114

113

112

110

108

105

101

i. hitung min Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuala Lumpur dan Kuantan.

[5]

ii. Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garisan bagi menunjukkan status
indek pencemaran udara di Kuala lumpur dan kuantan dari pukul 11.00am
hingga 9.00pm pada 4 Oktober 2015.

[10]

iii. Jelaskan mengapa Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) di Kuala Lumpur lebih tinggi.

[10]

Skema pemarkahan
2bi

min IPU= Jumlah IPU


------------------Bilangan Jam

[1m]

Cth: Min IPU di Kuala Lumpur= 2589


----------10 jam

[1m]

Cth: Min IPU di Kuantan

= 258.9

[1m]

= 1223
----------10 jam

[1m]

= 122.3

[1m]
--------------5m

2bii

Status indek pencemaran udara di Kuala lumpur dan kuantan dari pukul 11.00am hingga 9.00pm
pada 4 Oktober 2015

Kuantan
Kuantan

Tajuk
1m
Skala
1m
Label paksi
1m
Petunjuk
1m
Plotan: Kuala Lumpur
3m (semua titik betul)
Plotan: Kuantan
3m (semua titik betul)
-----------------------------------------------------------------10m

2biii
biii1

Jumlah kenderaan yang banyak

biii2

Pembakaran bahan api fosil oleh perindustrian


7

biii3

Aktiviti pembinaan bangunan

biii4

Kekurangan tumbuhan/kawasan hijau

biii5

Pertambahan bangunan dan tidak tersusun

biii6

Pembakaran terbuka/tempat pelupusan sampah


Pemarkahan : mana-mana 5 isi x 2m = mak 10m

3 (a) Sejauhmanakah faktor hujan mempengaruhi kadar resapan air tanih.


(b) Huraikan kepentingan air bawah tanah kepada manusia.

[13]
[12]

Skema pemarkahan
(a)

Faktor Hujan:
a1.

Kuantiti/jumlah hujan- kuantiti air hujan yang banyak meningkatkan


kadar resapan

a2.

Bentuk hujan- hujan renyai @ hujan lebat

a3.

Tempoh/ jangka sama hujan sekejap @ lama

a4.

Saiz titisan hujan- besar @ kecil

Faktor-faktor lain:
a5.

Faktor geologi- keporosan tinggi @ rendah/ peratus liang pori tinggi @


rendah/ saiz liang pori besar @ kecil

a6.

Kelembapan Tanih- tanih kering lebih banyak meresap berbanding


tanah lembap

a7.

Faktor tumbuh-tumbuhan
8

a8.

Faktor kecerunan

a9

Aktiviti manusia- penurapan permukaan tanah

Pemarkahan : mana-mana 3 isi faktor fizikal + mana 3 isi faktor lain


@ 2+4 @ 4+2 x 2m +1 (kesimpulan) = 13m
(b)
Isi
b1 Kegunaan
domestik
b2 Sumber air
untuk pertanian
b3 Sumber air
untuk akuakultur
b4 Sumber air
untuk IKS
b5 Sumber air
untuk
perlombongan
b6 Sumber air
untuk perniagaan

Huraian
Air bawah tanah digali(telaga) untuk kegunaan
harian seperti bekalan minuman dan membasuh dll
Digali dan disalurkan ke dalam sistem saliran untuk
mengairi tanaman- menyuburkan tanaman
Menjadi punca bekalan air kepada kolam ternakan
ikan
Berkalan air digunakan untuk memproses hasil
pertanian dan hasil perikanan
Simpanan air bawah tanah yang banyak akan
membekalkan air untuk aktiviti perlombongan bijih
timah dan emas secara pam hidraul- memecahkan
batuan
Aktiviti penjualan air mineral

Markah
2
2
2
2
2
2

Pemarkahan : mana-mana 6 isi x 2m = mak 12m

SKEMA
4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan yang tidak seimbang.

[3]

Pembangunan tidak seimbang bermaksud aras kemajuan yang tidak sama rata yang dicapaiantara
kawasan dalam sesebuah negara. Terdapat kawasan yang maju dan terdapat juga kawasan yang
tertinggal daripada pembangunan.Ini dapat dibezakan melalui pendapatan perkapita, kuasa beli,
taraf kesihatan dan pendidikan antara beberapa kawasan mengikut taburan penduduk.

(b) Jelaskan 2 kesan pembangunan mineral ke atas alam sekitar fizikal.


9

[4]

i)Perubahan pandang darat secara besar-besaran tinggalan kawasan perlombongan akan


membentuk lekukan, kolam atau tasik bekas lombong. Cerun bukit dan kemusnahan hutan turut berlaku
akibat pemotongan, penarahan dan letupan bukit.
ii)Hakisan tanah/ tanah runtuh berlaku akibat daripada aktiviti perlombongan menggunakan pam
hidraulik khususnya bijuh timah. Pancutan air yang kuat ke atas cerun bukit menyebabkan cerun tidak
stabil seterusnya mewujudkan kejadian hakisan dan tanah runtuh.
iii)Pencemaran debu, habuk dan asap di kawasan perlombongan pembebasan habuk dan debu
daripada kawasan perlombongan khususnya kuari dan pecah batu. Banyak pertikel terampai (PM10 )
memenuhi ruang udara yang akan mengundang masalah jerebu

( c) Bezakan konsep liberalisasi ekonomi dengan deregulasi ekonomi.

[4]

Liberalisasi ekonomi:ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja
termasuk pemodal-pemodal asing memasuki seterusnya menguasai pasaran dan ekonomi sesebuah
Negara tanpa batas. Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas.
Deregulasi ekonomi :ialah dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan
oleh sesebuah Negara yang selama ini menghalang aktiviti perdagangan, pengaliran dan pemilikan modal.
Contohnya penghapusan dasar perlindungan,penghapusan subsidi

(d)
d1
d2
d3

Kepesatan perkembangan ICT ledakan maklumat- internet dan kemudahan lain


memudahkan untuk berhubung terus dimana-mana berada
Kemajuan pengangkutan global-transbenua- bertambah mudah dengan meningkatnya
kecanggihan pengangkutan udara dan laut
Dasar terbuka kerajaan masa kini- dasar buka pintu kepada pasaran bebas

5. a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara
di Asia Tenggara.
[15M]
a1- Sumber Ekonomi Tradisi
Masyarakat Orang Asli masih bergantung kepada sumber hutan sebagai sumber makanan dan
kehidupan.Mereka juga menjalankan aktiviti pertanian pindah, mengutip hasil hutan dan
memburu seperti rotan, damar, akar kayu den sebagainya.
a2- Pendapatan Negara

10

Hasil pembalakan akan dieksport keluar negara bagi meningkatkan pendapatan negara melalui
tukaran wang asing serta meningkatkan KDNK Negara. Contohnya mengeksport kayu berharga
seperti cengal, keruing, balau, meranti.
a3- Peluang Pekerjaan
Pelbagai peluang pekerjaan disediakan oleh sektor perhutanan samada secara langsung atau tidak
langsung. Melalui penyediaan peluang pekerjaan akan dapat mengurangkan kadar pengangguran
serta akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Contoh sebagai pembalak, renjer
hutan, serta di industry memproses hasil pembalakan.
a4- Pelancongan Alam Sekitar
Produk hutan boleh dijadikan sebagai daya tarikan pelancongan seperti kepelbagaian spesis flora
dan fauna mampu menarik kehadiran pelancong.Contohnya bunga raflesia, pokok periuk kera dan
sebagainya.
a5- Industri Hiliran
Pelbagai jenis industri hiliran dapat dimajukan melalui sumber perhutanan seperti industri
perabot, industri papan lapis, industri pembinaan. Dengan adanya indusri berasaskan sektor
perhutanan akan mampu meningkatkan pendapatan penduduk dan meningkatkan pendapatan
negara
a6- Sumber Perubatan
Beberapa spesies tumbuhan hutan mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Antaranyanya seperti
tongkat ali, kacip fatimah, pokok bintangor dan sebagainya boleh dimajukan sebagai sumber
ubatan altenatif
a7- Sumber Bukan Perkayuan
Selain daripada sumber kayu balak, sekotor perhutanan turut menyumbang sumber bukan
perkayuan seperti sumber rotan, gerharu, buluh. Semua sumber bukan perkayuan ini mampu
dijana bagi meningkatkan pendapatan penduduk dan negara
a8- Penyelidikan dan Pembangunan
Sektor perhutanan turut dijadikan bahan penyelidikan dan kajian oleh institusi pengajian tinggi
bagi mengetahui spesies tumbuhan dan haiwan yang telah mengalami kepupusan.Maklumat
lengkap boleh digunakan untuk usaha pemeliharaan dan pemuliharaan.

[Pemarkahan 2M X 7 ISI + 1M =15M]


[ * Untuk mendapat 2 markah bagi setiap isi, huraian calon perlu mengambarkan sebab, jika
tidak huraian calon hanya mendapat 1M sahaja ]

b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi negara Malaysia


[10M]
b1- Kemusnahan Habitat Flora dan Fauna
11

Kepupusan kepelbagaian biologi seperti spesies flora dan fauna. Kemusnahan hutan akan
menyebabkan spesies tumbuhan dan haiwan yang berharga akan termusnah. Keadaan ini akan
menganggu proses rantaian makanan.
b2- Kemusnahan habitat
Penebangan hutan akan menyebabkan kemusnahan kerosakan dan kemusnahan habitat flora dan
fauna. Pelbagai sepsis fauna terpaksa berpindah dan mencari kawasan habitat lain yang lebih
sesuai untuk meneruskan kehidupan.
b3- Kemusnahan hidupan akuatik
Kemusnahan hutan akan menyebabkan kandungan air semakin berkurangan. Kekurangan air
akan mengancam hidupan akuatik didalam sungai, laut, kolam dan sebagainya.
b4- Edaran Nutrien Tanih
Aktiviti pembalakan juga akan memusnahkan edaran nutrien dalam tanah. Dalam keadaan semula
jadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. Namun
begitu, jika berlaku penebangan hutan, rantaian dan nutrien tanah akan hilang dengan cepat
kerana larian air permukaan bertambah dengan mendadak.
b5Kemusnahan ekosisitem dan rantaian makanan
Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan dan kemusnahan akibat daripada pembalakan
yang melampau. Apabila hutan dimusnahkan,fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan turut
mengalami kemusnahan. Hidupan yang bergantung kepada tumbuh-tumbuhan seperti herbivor
akan kehilangan sumber-sumber makanan. Contohnya ,gajah,rusa,monyet dan lain-lain.
Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan, kitar tenaga komponen biotik dan
abiotik yang kelak menganggu keseimbangan ekologi setempat.
[Pemarkahan 2M X 5 ISI =10M]

6. Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara


a) Sejauhmanakah aktiviti pelancongan yang dijalankan di negara tersebut disebabkan oleh
faktor dasar kerajaan.
[13M]
a1- Dasar Kerajaan
Melalui galakan yang dilakukan oleh kerajaan seperti mengadakan promosi pelancongan di luar negara,
membina kemudahan infrustruktur pelancongan, mengadakan perayaaan bertema dan sebagainya.

Faktor-faktor lain:
a2- Faktor tarikan fizikal
Antaranya seperti pantai yang berpasir putih, cuaca yang panas dan terang, kawasan tanah tinggi, hutan
semulajadi yang mempunyai pelbagai spesies flora dan fauna, gua batu kapur dan sebagainya.

a3- Faktor Kepelbagaian Budaya


12

Kepelbagaian kaum dan agama telah membentuk kepelbagaian budaya seperti bahasa, adat resam,
makanan, kebudayaan menjadi sumber kepada tarikan pelancongan

a4- Kestabilan Politik


Keamanan dan kestabilan politik yang di Malaysia menjadi tarikan kepeda pelancong dari luar
negara.Keamanan dan kestabilan politik yang wujud di Negara ini penting bagi menjamin keselamatan
pelancong.

a5- Kemudahan Pelancongan


Antranya kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang baik seperti jeti, lebuhraya, jalanraya, LRT,
Komuter akan meningkatkan darjah ketersampaian akan menggalakkan perkembangan sektor
pelancongan Negara
Kewujudan penerbangan tambang murah seperti Airasia, Malindo, Firefly turut menggalakkan
perkembangan sektor pelancongan

a6- Kemudahan Penginapan


Kemudahan penginapan dan rakreasi akan memudahkan pelancong untuk menginap dan beristirehat
seperti hotel, resort dan rumah tumpangan.
a7- Tarikan Khusus
Tarikan khusus dibandar seperti pusat-pusat membeli belah, bandar pelabuhan, tempat bersejarah.
* Jawapan calon perlu mempunyai PENEGASAN bahawa selain daripada faktor dasar kerajaan
terdapat juga lain yang mempengaruhi aktiviti pelancongan.

[Pemarkahan 2M X 6 ISI + 1M =13M]

b) Jelaskan bagaimana aktiviti pelancongan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar
fizikal negara berkenaan.
[12M]
b1- Pembinaan Infrustrukur
Pembinaan jalan-jalan raya untuk kemudahan pelancongan telah memberi kesan terhadap alam sekitar
seperti kejadian tanah runtuh akibat kerja-kerja peneresan dan pemotongan cerun.
b2- Pembinaan Hotel dan Kemudahan Penginapan
Pembuangan sisa kumbahan oleh hotel dan rumah penginapan memberi kesan terhadap pencemaran
sumber air bersih terutama pembinaan haotel di kawasan pinggir pantai.
13

b3- Pembinaan Taman Tema dan kawasan rekreasi


Pembinaan taman tema dan kawasan hiburan di tanah tinggi memberi kesan terhadap kepupusan flora dan
fauna. Contoh di Genting Highland
b4- Pembinaan Kawasan Perniagaan/ Gerai Makan
Pembuangan sisa makanan oleh restoran dan gerai makan ke kawasan sungai telah menyebabkan
pencemaran sumber air bersih serta memberi kesan terhadap hidupan akuatik.
b5- Sikap Pelancong
Sikap pelancong yang tidak bertanggung jawab membuang sampai di kawasan pelancongan seperti
pinggir pantai, sungai menyebabkan kemerosotan sumber air bersih.
b6-Pembukaan Kawasan Pelancongan Berasaskan Pertanian(AgroTourism)
Penggunaan racun serangga dan baja kimia secara besar-besaran bagi meningkatkan daya pengeluaran
untuk menarik pelancong ke kawasan tersebut menyebabkan pencemaran sumber air dan tanih. Contoh:
Cameron Highland

* Jawapan calon perlu mengambarkan cara / bagaimana

[Pemarkahan 2M X 6 ISI =12M]

14