Anda di halaman 1dari 2

c 


c  


Langkah-langkah ASSURE Huraian Analisis


Analyze learner (Analisis 1. Ciri-ciri Pelajar .
ciri-ciri pelajar) 2. Pengetahuan sedia ada.
3. Gaya belajar.

- State objectives Bersesuaian dengan RPH


(Menyatakan objektif)

- Select Methods, Media & 1. Menggunakan media yang sesuai..


Meterials (Memilih Kaedah, 2. Huraikan kenapa media ini digunakan.
Media & bahan) Contoh:
- Penggunaan Video :Terangkan mengapa kamu gunakan klip
video dan bukan media yang lain. Nyatakan apakah
kandungan klip video ini. Terangkan mengapa kamu gunakan
klip video ini. Terangkan bagaimana ia membantu proses
pengajaran
- Penggunaan MS Word: Terangkan mengapa paparkan guna
MS Word menggunakan LCD, mengapa tak guna petikan
secara bercetak.
- Penggunaan Audio: Apakah kandungan audio yang
diperdengarkan kepada pelajar. Mengapa audio digunakan
pada langkah. Apakah objektif pembelajaran dalam
mendengar audio? Adakah aktiviti selepas mendengar audio?
- c ›› ›
 › ›››
 › › ›››  › ›
 › › ››› ›› ›
› › › › 
3. Nyatakan bagaimana media diperolehi (sama ada
dibuat sendiri, diedit atau diambil daripada sumber-
sumber tertentu).

c 
   c 

›
- Utilize Media & Materials 1. Semak media sebelum guna
(Menggunakan media & - Adakah bahan media yang telah dipilih di semak/di pratonton

bahan) kepada orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan dalam


kelas?- Utk memastikan sesuai dengan pelajar dan mencapai
objektif pembelajaran.
2. Sediakan bahan/persekitaran untuk penggunaan media
- Adakah bahan media yang telah dipilih di semak/di pratonton
kepada orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan dalam
kelas?
3. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar (RPH
akan dirujuk) .
- Nyatakan juga teknik pengajaran yang dilaksanakan semasa
menggunakan media/bahan seperti simulasi, lakonan,
perbincangan, kajian lapangan, pembentangan dan
sebagainya.

- Require Learner 1. Bagaimana pelajar dilibatkan dalam penggunaan media


Participation (Memerlukan (apa pelajar buat?)
Penyertaan Pelajar) - Nyatakan bagaimana media/bahan yang anda gunakan
mengekalkan penglibatan pelajar.

- Evaluate & Revise Penilaian perlu dibincangkan dari aspek:


(Menilai & Mengulang kaji) 1. Pengajaran
 2. Pembelajaran
- Apakah yang dilaksanakan bagi memastikan pencapaian
objektif dicapai atau tidak, dan tindakan susulan boleh
dilaksanakan.›

c 
   c