Anda di halaman 1dari 28

PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t. Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan

izin-Nya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya menghadapi sedikit

kerumitan serta cabaran untuk menyiapkan kajian ini. Kesampaaian di sini,

saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu saya dalam pengumpulan maklumat hingga terhasilnya folio ini.

Ucapan terima kasih ditujukan khususnya kapada ibu bapa saya yang telah

banyak memberi dorongan dan sokongan sepanjang kajian ini dijalankan.

Setinggi-tinggi penghargaan kepada Pn. Sabariah Osman, guru sejarah

tingkatan 3 harmoni yang telah banyak memberi panduan, nasihat serta

bimbingan sepanjang kajian dijalankan, juga kepada Pn Hajah Rohani Abu

Kassim iaitu pengetua SMK Raja Tun Uda yang banyak memberi sokongan

dan dorongan kepada para pelajar. Tidak lupa, rakan-rakan seperjuangan

saya. Ribuan terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan tidak kira

agama dan bangsa. Saya inigin mengucapkan ribuan terima kasih kepada

responden-responden kerana sudi ditemubual. Akhir kata, ribuan terima

kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan folio ini. Sekian,

Wassalam.
OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Am :

1. Memenuhi keperluan sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 3

2. Memenuhi keperluan Peperiksaan Menengah Rendah(PMR)

Objektif Khusus :

1. Membuat perkaitan Permainan Tradisional dengan rakyat Malaysia

2. Mengetahui lebih mendalam tentang Permainan Tradisional yang dikaji

3. Mengenalpasti asal usul Permainan Tradisional yang dikaji

4. Memberi cadangan untuk meningkatkan taraf Permainan Tradisional

Malaysia supaya terkenal diseluruh Negara.

5. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang

sahih.Ini akan dapat membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan

tatacara yang betul,jelas dan tepat.

6. Kajian ini dapat menambah pengetahuan saya tentang permainan

tradisional di kalangan masyarakat mengikut adat Melayu.

7. Kajian ini dilakukan untuk memenuhi kehendak sukatan pelajaran

Peperiksaan Penilaian Rendah (PMR).

8. Kajian ini juga dapat menyedarkan orang melayu betapa pentingnya

permainan tradisional di kalangan masyarakat melayu di Negara kita kerana

ia melambangkan setiap kaum dan adat tradisinya yang tersendiri


KAEDAH KAJIAN

Sepanjang kajian ini dijalankan, saya menggunakan 3 kaedah iaitu :

1. Pemerhatian

2. Sumber

3. Soal selidik

4. Menemubual

5. Pandang Dengar

Berdasarkan kaedah pemerhatian, saya dapat memberi cadangan untuk

meningkatkan taraf Permainan Tradisional Malaysia supaya terkenal

diseluruh Negara serta dapat melihat reka bentuk permainan yang dikaji.

Melalui kaedah sumber pula, saya dapat memperoleh banyak bahan melalui

Internet,Perpustakaan,Soal selidik dan sebagainya. Di samping itu, dari segi

soal selidik, saya dapat mengetahui lebih mendalam tentang Permainan

Tradisional yang dikaji serta dapat mengeratkan silaturahim di antara

individu. Dalam kerja kursus ini saya telah menggunakan kaedah

rujukan.Saya telah membuat rujukan melalui internet dan buku-buku ilmiah

yang berkaitan dengan permainan tradisional untuk mendapatkan maklumat

untuk menyiapkan folio ini. Selain itu,saya juga menggunakan kaedah

pemerhatian. Saya melihat dan memerhati cara permainan congkak.

Disamping itu,saya juga telah menemubual jiran-jiran di kawasan


perumahan serta rakan-rakan mengenai permainanWau. Dan akhir

sekali,saya menggunakan kaedah pandang dengar dengan menonton

rancangan majalah 3 yang disiarkan di TV3.

NAMA PERMAINAN

Wau. Teraju Tiga sememangnya sinonim dengan wau, juga dikenali sebagai

layang-layang di negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung. Sebagai

Permaian masa lapang bagi kalangan rakyat biasa dan golongan istana.
LATAR BELAKANG

Asal-Usul

Kedatangan permainan wau di Malaysia tidak dapat dipastikan kesahihan

tarikh serta asal-usulnya. Walau bagaimanapun menurut sejarahwan Clive

Hart, layang-layang di Malaysia berasal dari Negara China. Ini kerana reka

bentuk serta karektor mempunyai persamaan dengan layang-layang

tradisional dari Negara China. Layang-Layang pada masa dahulu

menggunakan daun kayu yang lebar. Kemungkinan evolusi layang-layang di

Malaysia juga turut menyerap unsure-unsur kebudayaan dari Negara China.

Selain wau, nama lain adalah layang-layang. Perkataan “wau” dikatakan

berasal dari perkataan Thailand memandangkan negeri seperti Kelantan,

Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut.

Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti

di Pantai Barat dan Selatan Semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka

dan Johor. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang

menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-

pemuda serta kerabat DiRaja, dan tidak pula disebut bermain wau

Selain itu kemunculan nama wau juga dikaitkan bunyi yang terhasil daripada

busur yang diikat pada wau. Apabila dinaikkan ke udara, daun ibus yang

dipasang pada busur tersebut akan menghasilkan bunyi “wau’, “wau’, “wau’
secara berirama.

Negeri yang Mempopularkan Permainan ini

Secara menyeluruh, Wau banyak dimainkan di negeri-negeri Pantai Timur

seperti Kelantan dan Terengganu,Juga dengan negeri-negeri Utara iaitu

Kedah dan Perlis. Di negeri Kedah kebanyakan layang-layang atau wau

dimainkan selepas menuai padi selepas penat lelah mereka menjalankan

tugas sebagai petani. Di samping itu, kawasan sawah yang lapang sesuai

untuk bermain permaian ini iaitu wau.

Kaum yang Terlibat

Permainan ini banyak diterbangkan atau dimain oleh kaum

melayu.Majorotinya,kaum melayu dari utara mahupun pantai timur yang

mempopularkan permainan ini. Di samping itu, kaum-kaum lain juga terlibat

dalam menerbangkan wau ini. Sebagai intiha, kaum cina dan india.

Tujuan Dimainkan

Wau bukan sahaja menjadi permainan pada masa lapang tetapi turut

berperanan sebagai pengerat hubungan antara penduduk setempat.

Permainan wau menguji kemahiran kecekapan individu dalam

menerbangkannya. Pada masa kini, wau merupakan salah satu tarikan

pelancong di Malaysia.
Alat-Alat yang Digunakan

Pembuatan sesebuah wau agak rumit dan memakan masa, dari kerja-kerja

meraut buluh untuk dijadikan rangka, mengimbang stabilkan kepak sehingga

melekatkan kertas pada rangka wau tersebut mengambil masa dua minggu

untuk siap. Rangka buluh tulang belakang wau lebih besar daripada

kepaknya, kemudian diikat dengan menggunakan benang mengikut bentuk

serta jenisnya. Rangka yang telah disiapkan akan ditampal dengan tiga lapis

kertas nipis dan lutsinar dengan berlainan warna. Lapisan pertama

menggunakan kertas berkilat, lapisan kedua menggunakan warna yang

berbeza dan bercorak awan larat iaitu bercorak pucuk rebung atau bunga

cengkih yang telah ditebuk. Pada lapisan ketiga pula corak berlainan yang

telah ditebuk ditampalkan.Di bahagian kepala atau muncungnya serta

dihujung kiri dan kanan kepak, akan dihiasi dengan rambu-rambu halus yang

berwarna warni menambah cantik lagi rupanya. Busul akan diregangkan di

bahagian belakang tengkuk wau, agar ianya mengeluarkan bunyi dengung

apabila diterbangkan diudara. Busul diperbuat dari daun rembia atau

mengkuang yang telah direndam dan dilurut lalu dibiarkan kering. Ia

berbentuk seperti alat memanah. Tali teraju diikatkan di antara bahu kepak

dan tulang belakang sebelah bawah wau bagi mengimbangi wau - Teraju

Tiga.
Teraju tiga sememangnya sinonim dengan wau, juga dikenali sebagai

layang-layang di negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung. Sebagai

permainan masa lapang bagi kalangan rakyat biasa dan golongan istana.

Sejak zaman-berzaman sekitar kurun kelima belas, wau telah dimainkan

oleh orang Melayu. Mereka telah mempercayai ada kaitan di antara

semangat angin dan langit.

Jenis Wau

Wau bulan

Berbagai jenis dan bentuk wau telah dicipta. Wau burung, wau pari, wau

katak, wau bayan, wau merak, wau kucing, wau jala budi, wau lenggang

kebayan, wau sewah, wau barat dan yang sangat digemari oleh orang

Melayu ialah wau bulan. Rekacorak bermotifkan awan larat pada

kebiasaannya adalah menghiasi kebanyakan wau yang dihasilkan dengan

berwarna-warni. Kelantan dan Terengganu sehingga kini masih

mengekalkan tradisi pembuatan wau yang menarik, selain dijadikan untuk

permainan ianya juga sebagai hasil kraftangan dan hiasan dinding.


Membuat Wau

Pembuatan sesebuah wau agak rumit dan memakan masa, dari kerja-kerja

meraut buluh untuk dijadikan rangka, mengimbang stabilkan kepak sehingga

melekatkan kertas pada rangka wau tersebut mengambil masa dua minggu

untuk siap. Rangka buluh tulang belakang wau lebih besar daripada

kepaknya, kemudian diikat dengan menggunakan benang mengikut bentuk

serta jenisnya.

Rangka yang telah disiapkan akan ditampal dengan tiga lapis kertas nipis

dan lutsinar dengan berlainan warna. Lapisan pertama menggunakan kertas

berkilat, lapisan kedua menggunakan warna yang berbeza dan bercorak

awan larat iaitu bercorak pucuk rebung atau bunga cengkih yang telah

ditebuk. Pada lapisan ketiga pula corak berlainan yang telah ditebuk

ditampalkan.

Di bahagian kepala atau muncungnya serta dihujung kiri dan kanan kepak,

akan dihiasi dengan rambu-rambu halus yang berwarna warni menambah

cantik lagi rupanya. Busul akan diregangkan di bahagian belakang tengkuk

wau, agar ianya mengeluarkan bunyi dengung apabila diterbangkan diudara.


Busul diperbuat dari daun rembia atau mengkuang yang telah direndam dan

dilurut lalu dibiarkan kering. Ia berbentuk seperti alat memanah. Tali teraju

diikatkan di antara bahu kepak dan tulang belakang sebelah bawah wau bagi

mengimbangi wau - Teraju Tiga.

Cara Bermain

Pada kebiasaannya wau akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akan

memegang wau dan seorang lagi dipanggil juru anjung yang memegang tali.

Apabila angin bertiup maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan

cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wau tersebut tinggi di

udara. Kilauan cahaya matahari akan menambah cantik lagi wau yang dihias

berwarna-warni.

Di masa kini walaupun wau masih mendapat tempat dikalangan masyarakat

Melayu tetapi layang-layang juga tidak kurangnya telah mendapat perhatian

oleh masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. Pelbagai bentuk dan corak

layang-layang telah dicipta, ada layang-layang yang berbentuk orang, kapal


berangkai dan ada yang dimainkan dengan menggunakan dua utas tali.

Kebanyakkan pertunjukan wau dan layang-layang masih mendapat tempat di

Malaysia, terutama ketika hari-hari sambutan perayaan atau pertandingan

wau antarabangsa.

Galeri Wau

Wau bulan Wau paying

Wau kucing Wau bulan

Permainan wau atau pun lebih dikenali layang-layang suatu ketika dahulu

lebih popular di kawasan pedalaman seperti di kawasan pantai dan kawasan

lapang seperti di padang, sawah padi dan sebagainya.

Kini permainan tersebut telah mulai popular dan diminati oleh pelbagai

kaum termasuklah mereka yang menetap di kawasan bandar.

Bukan itu sahaja, ia telah diperkenalkan hingga ke peringkat antarabangsa

seperti di Pasir Gudang Kite Festivals International Guests yang diadakan

pada setiap tahun. Sambutan festival ini juga sangat memberangsangkan


terutamanya peserta dari luar negara

Latar Belakang Wau

Selain wau, nama lain adalah layang-layang. Perkataan “wau” dikatakan

berasal dari perkataan Thailand memandangkan negeri seperti Kelantan,

Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut.

Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti

di Pantai Barat dan Selatan Semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka

dan Johor. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Seri Lanang yang

menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-

pemuda serta kerabat DiRaja, dan tidak pula disebut bermain wau

Selain itu kemunculan nama wau juga dikaitkan bunyi yang terhasil daripada

busur yang diikat pada wau. Apabila dinaikkan ke udara, daun ibus yang

dipasang pada busur tersebut akan menghasilkan bunyi “wau’, “wau’, “wau’

secara berirama.

Wau Bulan juga boleh didapati daripada :-

I) Seni Pertukangan : Filigree

Seni pertukangan perak adalah salah satu cabang kesenian orang-orang


Melayu yang amat terkenal di negeri Kelantan. Kemahiran pertukangan

logam orang-orang dipercayai telah wujud sejak zaman-berzaman, hasil

pengaruh tamadun Hindu dan Islam yang memang terkenal dengan

pertukangan barangan logam seperti emas dan tembaga. Bagi masyarakat

yang telah mengenali seni pertukangan perak filigree atau turut dikenali

dengan dawai pintal, mengakui bahawa seni perak filigree mempunyai

keindahannya yang tersendiri. Keindahan yang dimaksudkan ini bukan

sekadar kehalusan ragam hiasan pada penciptaan suatu motif yang

terselindung di sebaliknya menghikut daya imiginasi jiwa pencipta itu

sendiri.

Kebanyakan barangan filigree memaparkan peralatan perhiasan diri yang

menjadi kegemaran kaum wanita. Pelbagai motif terdapat dalam

pertukangan filigree ini antaranya motif bunga-bungaan dan motif wau.

Tarian Siti Wau Bulan

Asal-usul tarian ini adalah dari Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu.

Tarian ini menggambarkan wau bulan yang sedang diterbangkan dengan


penuh keriangan yang juga merupakan salah satu acara tradisi semasa

musim menuai padi. Tarian ini ditarikan oleh penari lelaki dan perempuan

dengan diiringi alat muzik tradisional seperti gendang dan seruling

Dikir Barat

Selain daripada permainan wau, wau juga turut dinyanyikan dalam Dikir

Barat. Dikir Barat adalah suatu permainan tradisional yang paling digemari

oleh masyarakat Melayu di Kelantan. Ianya wujud di kalangan masyarakat

biasa di kampung-kampung dan pinggir bandar. Di dalam persembahan

Dikir Barat terdapat satu kumpulan yang diketuai oleh seorang Tukang

Karut dan Tok Juara. Mereka akan mengarut sambil berbalas-balas pantun

dan diikuti oleh awak-awak sebagai suara latar dengan suara yang kuat dan

lantang. Antara lagu Dikir Barat yang terkenal ialah :-

1. Karut Selampit

2. Karut Menora

3. Karut Jenaka Mak Yong

4. Karut Wau Bulan

Contoh Lirik Lagu Wau Bulan Dalam Dikir Barat

In Formal Malay (Translation in Brackets)


Eh Wau Bulan 2X

(“Wau Bulan” is a specially shaped kite)

Wau Bulan teraju tiga

(“Teraju Tiga” describes the 3 strings attached to the body of the kite, joined

to a single string for flying)

Ini malam sama-sama

(Tonight, all of us together)

Sama-sama bersuka-ria

(Together, we all have a good time)

Sejarah Wau Malaysia

Kedatangan permainan wau di Malaysia tidak dapat dipastikan kesahihan

tarikh serta asal-usulnya. Walau bagaimanapun menurut sejarahwan Clive

Hart, layang-layang di Malaysia berasal dari negara China. Ini kerana

rekabentuk serta karektor mempunyai persamaan dengan layang-layang

tradisional dari negara China.


Layang-layang pada masa dahulu menggunakan daun kayu yang lebar.

Kemungkinan evolusi layang-layang di Malaysia juga turut menyerap unsur-

unsur kebudayaan dari negara China.

Mitos Permainan Wau

Permainan wau dikaitkan dengan mitos ‘Semangat Padi’ yang berasal dari

utara Semenanjung Malaysia iaitu di negeri Kedah.

Diceritakan bahawa ada sepasang suami isteri di negeri tersebut yang

bekerja sebagai petani di sebuah kaki bukit dengan menanam padi huma.

Ketika mereka sedang menanam padi, mereka terjumpa seorang bayi

perempuan lalu dipeliharanya bayi tersebut sehinggalah dewasa. Oleh kerana

suaminya ingin mengucapkan syukur dan terlalu menyayangi anak gadisnya

itu maka beliau selalu membawakan makanan ke tempat anak gadisnya

bermain iaitu di baluh padi.

Perbuatan suaminya itu telah menyebabkan sang isteri merasa sangat

cemburu. Disebabkan perasaan cemburunya itu dia telah menyiksa anak


gadisnya sehingga melarikan diri mengikut arah mata angin barat.

Akibatnya, pada tahun itu juga padi yang telah dikerjakan tidak menjadi.

Menurut Tok Nujum yang ditemui menyatakan bahawa anak gadis mereka

sebenarnya adalah ‘Semangat Padi’ dan menasihatkan petani tersebut

sebagai tanda meminta maaf mereka dikehendaki membuat sebuah lembaga

yang menyerupai Wau Bulan dan diterbangkan menggunakan tali jerami.

Bahagian Perincian Wau


Terdapat lima komponen asas bagi sebuah wau tradisional iaitu terdiri

daripada kepala wau, busur atau dengung, sayap wau, torek atau bahagian

pinggang dan ekor wau.

Bahagian Utama Wau

Teknik Pembuatan Wau Tradisional

Antara bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk membuat wau ialah

buluh, kulit rotan, gam daripada pokok kayu dan lain-lain keperluan yang

bersesuaian untuk menghasilkan sebuah wau.

Selain daripada itu, kepakaran dan kemahiran juga merupakan aspek utama

untuk menghasilkan sebuah wau yang bermutu seperti kepakaran dalam

pemilihan bahan mentah, kemahiran kraftangan serta pengetahuan di dalam

bidang aerodinamik. Bagi memastikan wau yang akan dihasilkan


mempunyai kualiti, bahan mentah seperti buluh terutamanya perlu dipilih

dengan lebih teliti.

Oleh itu terdapat beberapa petua serta pantang-larang yang terlibat semasa

ingin menebang dan menyimpan buluh tersebut.

Petua dan Pantang Larang Pemilihan Buluh

Mencari dan Menebang Buluh

1. Rumpun buluh mestilah di kawasan yang tinggi dan lapang, bukan di

dalam semak atau dusun.

2. Pilih buluh yang kelihatan kering, seelok-eloknya di tengah rumpun.

3. Jangan tebang buluh yang mempunyai pucuk muda kerana buluh tersebut

mempunyai banyak kanji dan mudah diserang serangga perosak.

4. Buluh yang condong ke arah matahari naik adalah lebih baik kerana

mempunyai semangat yang kuat menurut kepercayaan orang tua-tua.

5. Keadaan cuaca kering dan panas adalah sangat sesuai untuk menebang

buluh seperti di waktu tengahari.

6. Jika menebang buluh pada waktu pagi, pastikan penebang menindih

bayangnya.

7. Sebelum menebang buluh, digalakkan membaca doa dan selawat terlebih

dahulu

8. Adalah lebih baik buluh yang sudah ditebang dipotong di situ juga.
9. Petua orang tua-tua di Kelantan pula semasa membawa balik buluh yang

sudah ditebang, akan meninggalkan pesan kepada Sang Bubuk iaitu, “Wahai

Sang Bubuk, hak aku tinggal ini adalah hak mu, hak aku wat kelik ni ialah

hak aku, mu tok sah ikut akulah, mu make hok sini”.

Penyimpanan Buluh

Buluh akan disimpan dahulu sekurang-kurangnya setahun sebelum diraut

menjadi rangka wau. Biasanya tempat penyimpanan mestilah tinggi untuk

mengelakkan buluh daripada dilangkah manusia.

Antara petua-petua yang digunapakai untuk memastikan buluh tersebut

tahan dan kuat ialah :-

1. Buluh disimpan di dalam paya atau direndam di dalam selut.

2. Buluh ditanam di dalam pasir dan dinyalakan unggun api di atasnya

selama satu jam.

3. Menyalai kepingan buluh pada bara api.

Meraut Buluh

Buluh perlu diraut untuk membuang bahagian-bahagian yang tidak

diperlukan seperti ruas dan kulit. Selain itu tujuannya adalah untuk memberi
keseimbangan pada bentuk dan berat bahagian sayap wau. Pisau khas

digunakan untuk meraut dan mestilah benar-benar tajam bagi memastikan

kerja-kerja tersebut dapat dijalankan dengan mudah dan mengelakkan

daripada kesilapan.

Antara bahagian buluh yang perlu diraut adalah seperti :-

1. Bahagian tulang belakang diraut sehingga 1.0 sentimeter dengan kadar

lembut dan sederhana keras.

2. Bahagian bilah sayap di kedua-dua bahagian diraut sehingga 1.5

sentimeter dan semakin halus di hujung bilah tersebut iaitu sebesar lidi

kelapa.

3. Bahagian ekor yang mempunyai dua bahagian juga perlu diraut sehingga

0.5 sentimeter

4. Raut bilah-bilah buluh untuk bahagian pinggang dan bulatan berbentuk

bulan. Rautan di bahagian tersebut adalah lebih nipis dan bersaiz kecil 0.5

sentimeter untuk memudahkan ia dibentuk.

Selepas semua buluh diraut, proses seterusnya ialah semua bilah tersebut

akan digosok pula dengan kertas pasir.

Membuat Bingkai

Bingkai wau terdiri daripada beberapa bahagian utama iaitu tulang belakang,

tulang rentas sayap, rangka sayap dan rangka ekor. Buluh yang sudah diraut
akan dipotong mengikut ukuran wau yang dikehendaki iaitu dua keping

buluh untuk sayap, satu keping untuk tulang belakang dan dua keping lagi

untuk rangka ekor. Kepingan buluh yang hendak dibuat sayap perlulah

diseimbangkan dengan menandakan di tengah-tengah kepingan buluh.

Proses Mengikat Rangka Bingkai Wau

1.Tulang belakang wau diukur kepada 3 bahagian dan kemudiannya ditanda

3 bahagian tersebut.

2. Bahagian sayap wau akan diikat terlebih dahulu

3. Sayap yang sudah diikat akan diikat pula pada tulang belakang

4. Ikat di bahagian atas dan bawah ekor pada tulang belakang. Pastikan

bahagian tersebut seimbang di kedua-kedua belah.

5. Cantumkan hujung bahagian ekor kemudian tautkan pada hujung

bahagian sayap
6. Untuk bahagian pinggang terutamanya jenis wau bulan, kepingan buluh

ditaut membentuk separa bulatan pada bahagian sayap dan ekor wau.

Seterunya kepingan buluh yang diraut lebih nipis dibentuk menjadi bulatan

untuk diikat di tengah pinggang wau. Saiznya ditentukan dengan mengikut

nisbah iaitu bersamaan dengan keluasan kepala wau.

7. Proses terakhir ialah membuat kepala wau iaitu dengan mengikat separuh

daripada kepala wau dengan sayap dengan jarak 2 inci dari tulang belakang.

Proses Memasang Tanah Wau

Setelah bingkai wau siap, satu lapisan asas yang dipanggil ‘tanah’ akan

dipasang pada wau. Tujuannya supaya wau tersebut tahan lasak kerana sifat

utama kertas tersebut lebih kenyal dan tidak ditembusi angin. Pemasangan

melibatkan beberapa langkah :-

1. Ukur kertas dengan saiz bingkai.

2. Kemudian kertas ditanda dengan pensil dan perlu dilebihkan dua

sentimeter dari rangka bingkai.

3. Potong kertas wau tersebut dan lebihan tadi dipotong dalam bentuk ‘V’.

4. Lekatkan kertas pada bingkai dengan menggunakan gam kanji.


Mengukur, Melukis dan Menyobek Corak

Ukiran lukisan pada badan wau adalah antara elemen utama yang

menjadikan wau tersebut unik dan istimewa. Antara langkah-langkah yang

terlibat :

1. Lipat empat kertas warna untuk bahagian sayap, dan lipat dua untuk

bahagian ekor.

2. Mulakan melukis dari bahagian dada sehingga ke hujung sayap dengan

mengosongkan satu ruang kosong untuk ruang tapak kijang, bagi bahagian

ekor pula, corak yang hendak dilukis mestilah sama dengan corak di

bahagian sayap.

3. Corak perlu dipotong menggunakan pisau tajam khas dan corak ini

menjadi corak asas bagi wau.

4. Corak akan ditampal pada kertas warna lain, biasanya warna emas dengan

menyapu gam di belakang kertas corak. Gam perlu dicampur dengan air

terlebih dahulu untuk elakkan daripada berkedut. Kertas bercorak akan

diletakkan di atas kain lembap. Kertas berwarna diletakkan perlahan-lahan

ke atas kertas corak dan kemudiannya diratakan dengan menggunakan

seterika panas di atas kain lembap tadi.

5. Potong semula corak yang hendak disobek dan tampal sekali lagi dengan

kertas berlainan warna sehingga siap sepenuhnya.


6. Tampal ukiran sobek tadi pada tanah wau dengan hanya menyapu gam

kanji pada bahagian tepinya sahaja.

Bahagian yang tidak lekat dikemaskan dengan menyapu gam menggunakan

berus lukisan. Bagi wau hiasan akan ditampal kertas hiasan di belakang wau

untuk menutup kecacatan iaitu kerangka buluh dan tulang rentas sayap wau.

Berlainan pula dengan wau yang hendak diterbangkan mestilah

menggunakan kertas yang tidak menyerap air. Selain itu, belakang wau

tersebut tidak ditampal kertas hiasan dan ukiran sobek hanya mempunyai

tiga atau empat lapis sahaja berbanding dengan wau hiasan yang mempunyai

sehingga lapan warna.


Proses Membuat Serta Memasang Jambul atau Rambu

Jambul atau rambu dipasang dengan dililitkan pada rangka ekor atau sayap

wau.

Diperbuat daripada kertas ‘crepe’ yang dipotong dengan gunting secara

memanjang untuk membentuk rambu

Proses Membuat Serta Memasang Belalai

Menggunakan bahan yang sama dengan jambul tetapi dipasang pada kepala

wau

Proses Membuat Serta Memasang Busur

Fungsi utama busur ialah untuk mengeluarkan bunyi semasa wau

diterbangkan. Terdiri daripada empat komponen iaitu ‘bok’, daun ibus, inas

dan buluh penyepit.

1. Potong kepingan buluh dengan ukuran separuh daripada panjang sayap


wau.

2. Raut kepingan tersebut, belah daun ibus yang sudah dikeringkan ikut

kesesuaian bunyi yang dikehendaki.

4. Untuk membuat inas, buluh cina sesuai digunakan dan dipotong

sepanjang dua sentimeter dan ditebuk di bahagian tengahnya sebesar saiz

busur.

5. Setelah ketiga-tiga komponen dicantumkan, lekatkan busur tersebut pada

kepala wau dengan menggunakan buluh penyepit dan kemudiannya diikat

menggunakan benang nilon.

Jenis Koleksi Wau Tradisional

Wau bulan Wau kucing Wau jala budi

Wau merak

Kesimpulan

Wau tradisional mempunyai keunikannya yang tersendiri. Warisan

tradisional ini haruslah dikekalkan kerana ia adalah identiti budaya bangsa

Melayu dan juga sebuah negara. Kini permainan wau mulai popular di
kalangan masyarakat bandar dan tidak lagi terhad di luar bandar sahaja.

Bukan itu sahaja, permainan wau ini juga telah dimodenkan dan mula

memasuki peringkat antarabangsa. Selain wau, layang-layang juga amat

diminati sebagai salah satu aktiviti pada waktu terluang.