Anda di halaman 1dari 28

Pusat Pembelajaran Pra-Universiti

SMK (Felda) Purun


Triang, Pahang

RANCANGAN PELAJARAN
GEOGRAFI
PENGGAL 1
(942/2)

Sesi 2016/2017

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

SISTEM BUMI
M19

16 20
MEI

1.1
Sistem

1.2
Suria

M20

23 27
MEI

Konsep

Sistem

1.3 Kedudukan Bumi


Dalam Sistem Suria

Mentakrifkan konsep sistem


b Menerangkan konsep sistem dalam
konteks persekitran fizikal.
a

a Menerangkan sistem suria dalam galaksi


Bima Sakti dan sistem bumi sebagai satu
planet yang memperolehi tenaga dari
matahari
a Menyatakan bumi sebagai satu planet
berbentuk sfera
b Menerangkan putaran bumi di atas
paksinya yang condong dan meredarannya
mengelilingi matahari.
c Menjelaskan kesan putaran dan peredaran

Rajah pelbagai
sistem.

Menyemai Nillai
Kesyukuran

Rajah sistem surai

Model empat
musim/
Penggunaan ICT

Menyemai Nillai
Kesyukuran

bumi.
d Menjelaskan kejadian empat musim dan
pengaruhinya terhadap alam sekitar fizikal
dan aktiviti manusia.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN
INSANIAH

BBM

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI 12 JUN 2016)


.
M21

13 17
JUN

1.4

Tenaga

1.4.1 Konsep
Tenaga
1.4.2 Punca
dan Jenis tenaga.
1.5 Peranan
tenaga surai
terhadap proses
fizikal dan hidupan
di bumi

M22

20 24
JUN

Tutorial.
Sistem Bumi.

a. Mentakrifkan konsep tenaga


b. Mengenalpasti punca dan jenis tenaga
c. Membezakan tenaga eksogenik dan
tenaga endogenik
a. Menghuraikan peranan bahagan surai
terhdap tumbuh-tumbuhan. Manusia dan
haiwan

a. Mengenal bentuk soalan STPM Penggal


1.
b. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Rajah kitaran yang


Menyemai Nillai
menunjukkan aliran Kesyukuran
tenaga
Penggunaaan ICT.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/

MASA

KEMAHIRAN
INSANIAH

2. Sistem Geomorfologi

M23

27 JUN
1 JULAI

2.1 Pengenalan kpd


proses geomorfologi

2.2 Konfigurasi bentuk


bumi

M24

48
JULAI

2.2.1

Batuan

a. Menerangkan proses geomorfologi


( luhawa, hakisan, pergerakan jisim,
pengangkutan dan penendapan)

Rajah proses
geomorologi/
Penggunaan ICT

a. Menghuraikan struktur dan


kandungan lapisan bumi.
b. Mengenal pasti taburan daratan & lautan
.

Rajah lapisan bumi/


Glob Bumi/
Penggunaan ICT.

a. Menyatakan jenis batuan ( igneus,


enapan & metamorfosisi)
b. Menghuraikan proses pembentukan
setiap jenis batuan
c. Menjelaskan perkaitan antara jenis
batuan dengan konfigurasi bentuk bumi.
d. Mengenal pasti kepentingan sbg sumber
alam

Contoh koleksi
batuan yang
sebenar/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

Menyemai Nilai
Kesyukuran.

MASA

TARIKH

TAJUK

M25

11 15
JULAI

2.2.2 Proses
Endogenik

M26

M27

18 22
JULAI

25 - 29
JULAI

Gunung Lipat.

Gelinciran

Gunung Berapi

2.2.3. Hanyutan Benua.

Tutorial.
Sistem Geomorfologi

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

a. Menyatakan konsep proses endogenik .


Carta bergambar/
b. Menjelaskan proses pembentukan
Penggunaan ICT
bentuk bumi lipatan dan kesannya.
c. Menjelaskan proses pembentukan bentuk
bumi gelinciran dan kesannya.
d. Menjelaskan proses pembentukan bentuk Carta bergambar/
bumi gunung berapi dan kesannya.
Penggunaan ICT
a. Menyatakan Teori Hanyutan Benua
( Teori Awal, Teori Perluasan Dasar Lautan
dan Teori Tektonik Plat)
b. Menghuraikan Teori Tektonik Plat.
c. Menghuraikan taburan dan bukti
kejadian hanyutan benua.
a. Mengenal bentuk soalan STPM Penggal
1.
b. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

KEMAHIRAN
INSANIAH

Menyemai Nilai
Kesyukuran

Menyemai Nilai
Kesyukuran

Penggunaan ICT.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

MASA

M28

TARIKH

TAJUK

15

2.3 Pembentukan
landskap di kawasan
tropika lembap.

OGOS

2.3.1 Luluhawa
( Pengenalan skala
dunia dan penekanan
kepada kawasan
tropika)

M29

8 12
OGOS

2.3.2.Pergerakan Jisim
( Pengenalan skala
dunia dan penekanan
kepada kawasan
tropika)

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

a. Menghuraikan jenis luluhawa serta


proses luluhawa fizikal (mekanikal), kimia
dan biologi.
b. Menghuraikan faktor-faktor yang
mempengaruhinya luluhawa ( iklim,
tumbuh-tumbuhan, jenis
batuan,nikroorganisma, aktiviti manusia dan
masa)
c. Menjelaskanan kesan luluhawa terhadap
pembentukan landskap dan aktiviti manusia.

Carta Bergambar/
Penggunaan ICT

a. Menyatakan jenis pergerakan jisim


( aliran cepat dan aliran perlahan)
b. Menghuraikan proses pergerakan jisim.
c. Menjelaskan factor yang mempengaruhi
pergerakan jisim
( kecerunan, jenis batuan, hujan,litupan
tumbuhan,gerakan teknonik dan tindakan
manusia.
d. Menjelaskan kesan pergerakan jisim ter
hadap alam sekitar fizikal dan aktiviti
manusia.

Carta Bergambar/
Penggunaan ICT

KEMAHIRAN
INSANIAH

Menyemaikan Nilai
Tanggungjawab.

Menyemaikan Nilai
Tanggungjawab.

MASA

TARIKH

30

15 19
OGOS

31

22 26
OGOS

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

UJIAN PENILAIAN

2.3.3. Lembangan
saliran
Hakisan sungai

a. Menyatakan konsep lembangan saliran.


b. Menghuraikan proses hakisan
permukaan ( hakisan percikan,kepingan
,galir dan galur).
c. Menghuraikan cara hakisan
sungai(hidraul, lelasan/geselan,lagan dan
larutan)
d. Menghuraikan factor-faktor yang
mempengaruhi hakisan sungai (isipadu dan
halaju air, kecerunan, bentuk alur,jenis
batuan dan bahan muatan)
e. Mengenal pasti bentuk dan menjelaskan
bentuk muka bumi hakisan sungai ( air
terjun,jeram,libuk, gaung dan lurah)

Gambarajah/
Penggunaan ICT.

Menyemaikan Nilai
Tanggungjawab.

MASA

TARIKH

M32

29 OGOS
2 SEPT

TAJUK
Pengangkutan sungai

Pemendapan sungai

HASIL PEMBELAJARAN
a. Menghuraikan cara-cara pengangkutan
sungai (golekan,loncatan,ampaian,larutan
dan apungan)
b. menghuraikan factor yang
mempengaruhi pengangkutan
sungai ( tenaga,cerun,kekasaran
alur,halangan bentuk alur, saiz dan
jenis batauan).
a. menghuraikan factor yang
mempengaruhi pemendapan
sungai ( isipadu,halaju
air,kecerunan, bentuk alur,jenis
batuan,bahan muatan dan
halangan)
b. mengenal pasti bentuk dan menjelaskan
proses pembentukan bentuk muka bumi
pemendapan sungai( dataran banjir,
delta,tasik ladam dan tetambak)
c. menjelaskan pengaruh bentuk muka
bumi hakisan dan pemendapan sungai
terhadap aktiviti manusia)

BBM
Gambarajah/
Penggunaan ICT/
National
Geographic

KEMAHIRAN
INSANIAH
Menyemai Nilai
Bertanggungjawab

MASA

TARIKH

M33

59
SEPT

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Tutorial.
Sistem Geomorfologi

a. Mengenal bentuk soalan STPM Penggal


1.
b. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

BBM
Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

KEMAHIRAN
INSANIAH
Kongsi Idea dan
Berani Berhujah

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (10 18 SEPT 2016)


2.3.4 Pinggir Pantai
M34

19 23
SEPT.

Hakisan Pinggir Pantai

Pengangkutan
Pinggir Pantai.

a. Menyatakan konsep pinggir pantai dan


pantai seimbang.
b. Menghuraikan cara hakisan di pinggir
pantai ( hidraul lelasan/geselan, larutan dan
lagaan)
c. menghuraikan faktor yang
mempengaruhi hakisan pantai
( ombak,pantai,arus , bahan mendak, batuan
dan cerun pantai)
d. mengenal pasti bentuk dan menjelsakan
proses pembentukan muka bumi pinggir
pantai (tebing tinggi, batu bonjol,tanjung
dan teluk)
a. menghuraikan cara pengangkuta
bahan pantai (hanyutan pesisir pantai,
golekkan dan seretan)

Rajah
Penggunaan ICT
National
Geographic

Bertanggungjawab
Dan Menyemai
Nilai kesyukuran.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

b. Menghuraikan factor mempengaruhi proses


pengangkutan bahan di pinggir pantai
( tenaga, arus ,ombak, pasang surut, cerun ,
halangan, orentasi pantai, saiz bahan dan
jenis bahan)
M35

26 30
SEPT

Pemendapan
Pinggir Pantai.

a.

menghuraikan faktor yang


mempengaruhi proses pengangkutan bahan
di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak,
pasang surut, cerun, halangan, orientasi
pantai, saiz bahan, dan jenis bahan)
b. menghuraikan faktor yang
mempengaruhi proses pemendapan (tenaga,
arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang
surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan
saiz bahan mendak, dan tindakan manusia)
c. menjelaskan pengaruh bentuk muka
bumi hakisan dan pemendapan pantai
terhadap aktiviti manusia.

Rajah
Penggunaan ICT
National
Geographic

Bertanggungjawab
Dan Menyemai
Nilai kesyukuran.

MASA

TARIKH

M36

37
OKT

TAJUK

2.4
Kaitan sistem
geomorfologi dengan
manusia

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/

a. menjelaskan kaitan sistem geomorfologi


dengan aktiviti manusia (pertanian,
petempatan, pelancongan, perlombongan,
pengangkutan, dan perindustrian).

Penggunaan ICT

a. Mengenal bentuk soalan STPM Penggal


1.
b. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

(Tanah tinggi, tanah


pamah, pantai, sungai,
dan gunung berapi
mempengaruhi aktiviti
manusia)
M37

10 14
OKT.

Tutorial.
Sistem Geomorfologi

KEMAHIRAN
INSANIAH
Bertanggungjawab
Dan
Menyemai
Nilai kesyukuran.

MASA

TARIKH

M38

17 21
OKT

M39

24 28
OKT

M40

31 OKT
4 NOV

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1

2.5 Kemahiran Amali


Sistem Geomorfologi

a. mentafsir peta topografi, peta lakar, dan


gambar foto.
b. mengira keluasan, lampauan tegak,
kecerunan, dan relief bandingan
c. melukis profil rentas dan profil panjang
sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi
d. menginterpolasi, memplot, dan mentafsir
garisan kontur
e. mentafsir ciri muka bumi dan saliran
f. menjelaskan kaitan sistem geomorfologi
dengan guna tanah.

Peta Topografi
Kertas Graf

Menyemai
Kerjasama.

Tutorial.
Sistem Geomorfologi

a. Mengenal bentuk soalan STPM Penggal


1.
b. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

Nilai

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
ULANG KAJI (7 16 NOVEMBER 2016)

PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (17 - 24 NOVEMBER 2016)

CUTI PENGGAL 1 (21 NOVEMBER 2015 HINGGA 3 JANUARI 2016)

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA

MASA

TARIKH

TAJUK
1.

M19

16 20
MEI

Penduduk

1.1.
Konsep
Penduduk
1.1.1
Pend
uduk Sebagai
Sumber.
1.1.2
Pend
uduk Sebagai
Agen Perubahan.

HASIL PEMBELAJARAN
(a) menyatakan konsep penduduk sebagai
sumber manusia yang diukur secara
(i)
kuantiti
(bilangan/saiz);
(ii)
umur dan
jantina;
(iii)
kualiti.
(b) menjelaskan peranan manusia sebagai
agen perubahan melalui aktiviti
sosioekonomi
(i)
perubahan
sosioekonomi;
(ii)
perubahan landskap
fizikal dan empat sistem fizikal
(geomorfologi, atmosfera, hidrologi,
dan ekologi;
(iii)
perubahan
landskap budaya (petempatan, guna
tanah, pengangkutan, dan lain-lain
hasil gubahan manusia).

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

Buku
Teks Menyemai Nilai
Bersyukur.
Pra U
Penggunaan
ICT.

MASA

TARIKH

M20

23 27
MEI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

1.2.
Taburan
penduduk
1.2.1 Taburan
penduduk dunia
mengikut wilayah

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

Buku
Teks
Menyemai Nilai
Pra U
Tanggungjawab.
Penggunaan
ICT.

(a) mengenal pasti pola taburan dan


kepadatan penduduk mengikut wilayah
dunia dan negara Malaysia;
(b) menerangkan faktor yang
mempengaruhi ketakseimbangan taburan
penduduk wilayah dunia dan negara
Malaysia;

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI 12 JUN 2016)

M21

13 17
JUN

Kemahiran

(c) mengira kepadatan penduduk mengikut


wilayah dunia, Asia Tenggara, dan negerinegeri di Malaysia;

Penekanan kepada data


taburan penduduk Malaysia

(d) melukis, melabel, dan


mempersembahkan data taburan penduduk
dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan
peta tematik

1.2.2
amali

Meliputi graf, carta, dan rajah


Peta tematik ialah peta
koroplet/lorek dan peta titik

M22

20 24
JUN

Tutorial
Penduduk.

Data demografi/
Peta Dunia/
Peta Asia /
PetaAsia Tenggara/
Peta Malaysia.

Menyemai Nilai
Tanggungjawab.

(e) mentafsir peta dan menganalisis data


taburan penduduk dari segi sebab dan kesan
perbezaan taburan terhadap pembangunan
sosioekonomi ruangan.
(a)
Mengenal bentuk soalan STPM
Penggal 1.
(b)
Menjawap soalan berdasar
skema jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

MASA

TARIKH

TAJUK
1.3.
Pertumbuhan
Penduduk

M23

M24

27 JUN
1 JULAI

HASIL PEMBELAJARAN
(a) membandingkan trend pertumbuhan
penduduk mengikut wilayah dunia dan
negara Malaysia

1.3.1 Pertumbuhan
Penduduk Dunia

(i)
pertambahan/perubahan;
(ii) kadar pertumbuhan tahunan.

Perbandingan
merujuk
kepada persamaan
dan
perbezaan

(b) menghitung kadar pertumbuhan tahunan


penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia
dengan formula berikut:
r 1/n Log e (Pn / Po) 10;
(c)
menganggarkan dan meramalkan jumlah
penduduk di sesebuah kawasan
(d) menghuraikan bagaimana proses
pertumbuhan penduduk berlaku, iaitu

48
JULAI
1.3.2 Faktor
pertumbuhan
penduduk
Skala Dunia,Wilayah
dan
negara.

(i)
pertumbuhan
semula jadi (kelahiran kematian);
(ii)
pertumbuhan penduduk
(kelahiran kematian + migrasi bersih).
(e) menilaikan faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan penduduk, iaitu
(i)

kadar kelahiran;

(ii)

kadar kematian;

(iii)

migrasi

BBM/

KEMAHIRAN
INSANIAH

Buku Teks Pra U.


Pengunaan ICT

Menyemai Nilai
Kesyukuran

Buku Teks Pra U.


Pengunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

MASA

TARIKH

M25

11 15
JULAI

TAJUK

1.3.3 Kemahiran amali


Gambar rajah meliputi
graf, carta, dan rajah
Mentafsir bermaksud
menerangkan ciri, pola,
dan trend yang
ditunjukkan oleh data
dalam jadual atau gambar
rajah

M26

18 22
JULAI

1.3.4 Kesan Pertumbuhan


Penduduk

HASIL PEMBELAJARAN
(f) mengira, melukis, dan
mempersembahkan data perubahan dan
pertumbuhan penduduk dalam bentuk
jadual dan gambar rajah
(i)

kadar kelahiran;

(ii)

kadar kematian;

BBM
Data Demografi/
Kertas Graf.

KEMAHIRAN
INSANIAH

Menyemai Nilai
TanggungJawab

(iii)
kadar migrasi
bersih;
(iv)kadar pertumbuhan penduduk.
( g) mentafsir jadual dan gambar rajah
berkenaan;
(h) mengenal pasti kesan positif dan kesan
negatif pertumbuhan penduduk
terhadap ciri demografi dan status
sosioekonomi;
(i) membandingkan kesan
pertumbuhan penduduk terhadap ciri
demografi dan status sosioekonomi
antara negara maju dengan negara
sedang membangun;
(f) menjelaskan proses penuaan penduduk
dan kesannya terhadap ciri demografi
serta status sosioekonomi sesebuah
negara;

Kertas Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT
.

Menyemai Nilai
Kesyukuran

MASA

M27

M28

TARIKH

25 - 29
JULAI

1.3.5 Kemahiran Amali

15

1.3.6 Penduduk dan


pembangunan

OGOS

M29

TAJUK

8 12
OGOS

Bentuk piramid penduduk


progresif, perantaraan, dan
regresif

Menerangkan konsep dan


peringkat-peringkat
peralihan dalam model
peralihan demografi

Tutorial
Penduduk.

HASIL PEMBELAJARAN
(k) mentafsir ciri demografi dan
sosioekonomi bagi ketiga-tiga bentuk
piramid penduduk;
(l) melukis pelbagai bentuk rajah piramid
penduduk

(m) menerangkan model peralihan


Demografi
(n) menganalisis kaitan antara
pertumbuhan penduduk dengan tahap
pembangunan sosioekonomi antara
wilayah dunia atau sesebuah negara

(c)
Mengenal bentuk soalan
STPM Penggal 1.
(d)
Menjawap soalan berdasar
skema jawapan.

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

Data Demografi/
Kertas Graf.

Keratan Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

MASA

TARIKH

30

15 19
OGOS

31

22 26
OGOS

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

UJIAN PENILAIAN

Migrasi
Melibatkan migrasi kekal,
sementara, dan bermusim
Arah aliran migrasi
dalaman

desa bandar

bandar bandar

bandar desa

desa desa
Komposisi aliran

jantina

umur

taraf pendidikan

(a) mengenal pasti jenis dan


menghuraikan pola migrasi dalaman
negara Malaysia serta migrasi
antarabangsa semasa dari segi
(i) arah aliran (dari
mana ke mana);
(ii) isi padu aliran (jumlahbanyak /sedikit);
(iii) Komposisi aliran.
(b)
menilai faktor yang
mempengaruhi migrasi dalaman dan
migrasi antarabangsa semasa dari segi
(i)
ekonomi;
(ii)
sosial;
(iii)
dasar kerajaan;
(iv)
politik;
(v) bencana alam

Keratan Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT.

Menyemaikan Nilai
Tanggungjawab.

MASA

TARIKH

M32

29 OGOS
2 SEPT

TAJUK
1.4.1

HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran amali

(a) mengira, melukis, dan


mempersembahkan data migrasi
dalaman serta migrasi antarabangsa
dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan
peta aliran;

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

Data Migrasi/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Bertanggungjawab

Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Kesyukuran

(b) mentafsirkan jadual, gambar rajah,


dan peta aliran migrasi

M33

59
SEPT

1.5 Penduduk
sumber alam

dan

1.5.1 Pengenalan umum


komponen alam sekitar
fizikal

(a) menghuraikan konsep dan jenis


sumber alam;
(b) mengenal pasti komponen alam
sekitar yang meliputi empat sistem,
iaitu
(i)
biosfera
(sistem ekologi)
(ii) litosfera (sistem geomorfologi)
(iv) hidrosfera (sistem
hidrologi.
(v)
atmosfera (sistem
atmosfera).

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN INSANIAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (10 18 SEPT 2016)

M34

19 23
SEPT.

1.5.2 Alam sekitar


fizikal sebagai sumber
alam

(c) menghuraikan hubungkait antara


manusia dengan sumber alam dari segi
kepentingan sumber alam kepada
manusia;

1.5.3. Daya Tampung


persekitaran fizikal.

(d) menghuraikan konsep daya


tampung sumber alam dalam konteks
keseimbangan ekosistem;
(e) menjelaskan bagaimana
keseimbangan ekosistem dapat
menjamin daya tampung sumber alam
yang berterusan (kelestarian sumber);
(f) mencadangkan pelbagai langkah
perundangan dan bukan perundangan
bagi mengurangkan masalah lebihan
dan kurangan penduduk serta
kekurangan bekalan sumber alam

Penggunaan ICT

Bertanggungjawab Dan
Menyemai Nilai kesyukuran

MASA

TARIKH

M35

26 30
SEPT

M36

37
OKT

TAJUK
Tutorial.
Penduduk.

2. Transformasi Desa dan


Pembandaran.
2.1 Transformasi desa.

HASIL PEMBELAJARAN

c.

Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 1.
d. Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

(a) mentakrifkan konsep transformasi


desa;
(b) menghuraikan strategi pembangunan
desa yang meliputi
(i)
pembangunan
insitu;
(ii)
Pembangunan
Pertanian Bersepadu (IADP);
(iii)
pembangunan
wilayah;
(iv) perindustrian desa;
(c) menjelaskan proses perubahan desa
melalui
(i)
saling
kebergantungan
desabandar;
(ii)

pembandaran desa;

(iii)
perancangan desa
(pusat pertumbuhan desa);
(iv) pemodenan sosioekonomi desa

BBM/
Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Penggunaan ICT

KEMAHIRAN
INSANIAH
Berkongsi Idea dan
Berani Berhujah.

Bertanggungjawab
Dan Menyemai Nilai
kesyukuran.

MASA

TARIKH

M37

10 14
OKT.

TAJUK

2.2
Bandar
dan
pembandaran.
2.2.1. Pengertian
bandar dan
pembandaran

2.2.2 Peranan
Bandar dalam
Pembangunan

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

(a) mendefinisikan maksud bandar dan proses


pembandaran;
(b) menghuraikan jenis dan ciri bandar (bandar raya
global, metropolis, bandar primat, dan bandar raya
mega);
(c) memerihalkan pola pembandaran;
(d) menilai faktor yang mempengaruhi proses
pembandaran;

Buku Teks Pra U/


Penggunaan ICT

(e)
pembangunan sesebuah negara, iaitu

(vi)

pembauran inovasi

(f)membandingkan peranan bandar besar, bandar

KEMAHIRAN
INSANIAH
Menyemai Nilai
Kesyukuran.

sederhana, dan bandar kecil di Malaysia;

MASA

TARIKH

M38

17 21
OKT

M39

24 28
OKT

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1

2.2.3 Kesan
transformasi desa
dan pembandaran
terhadap
penduduk dan
alam sekitar
Skala negara Malaysia

(g) menghuraikan kesan transformasi desa dan


pembandaran terhadap guna tanah, penduduk,
dan sosioekonomi dari segi
(i)
kepadatan penduduk;
(ii)
perubahan pekerjaan;
(iii)
peningkatan taraf hidup;
(iv)
perumahan;
(v)
kemiskinan bandar;
(vi)
migrasi desa-bandar;
(vii)
kesesakan lalu lintas;
(viii) masalah sosial;
(ix)
perubahan guna tanah;
(h) menjelaskan kesan transformasi desa dan
pembandaran terhadap alam sekitar yang
meliputi
(i)kemerosotan kualiti alam sekitar;
(ii) pencemaran alam sekitar;

Buku Teks Pra U.


Penggunaan ICT

Menyemai
Nilai
Kerjasama.
Dan
tanggungjawab

MASA

M40

TARIKH

31 OKT
4 NOV

TAJUK
2.2.4

Kemahiran amali

HASIL PEMBELAJARAN
(i) mengira dan mempersembahkan data
transformasi desa dan pembandaran dalam
bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;

BBM
Peta Topografi.
Google Earth

(j) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta;

KEMAHIRAN
INSANIAH

Menyemai
Nilai
Kerjasama.
Dan
tanggungjawab

(k)mentafsir peta topografi dari aspek landskap


budaya, iaitu
(i)

guna tanah pertanian;

(ii)

pola petempatan;

(iii)
pengangkutan;
(iv) kemudahan sosial;
(l) menjelaskan sebab dan kesan,
pola, trend, dan arah alir daripada
jadual, gambar rajah, dan peta yang
dihasilkan.
Tutorial.
Sistem Geomorfologi

(a) Mengenal bentuk soalan STPM Penggal 1.


(b) Menjawap soalan berdasar skema jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas majung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ULANG KAJI (7 16 NOVEMBER 2016)

PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (17 - 24 NOVEMBER 2016)

CUTI PENGGAL 1 (21 NOVEMBER 2015 HINGGA 3 JANUARI 2016)

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH