Anda di halaman 1dari 4

1.

Sejarah perkembangan multimedia

 Lewat tahun 70-an, penggunaan mikro komputer dirumah dan pejabat telah
dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah-masalah sistem yang
sosfitikated bagi mempercepatkan pengguna menyelesaikan aktiviti-aktiviti kerja
harian. Penggunan komputer juga membolehkan penyebaran maklumat
dilakukan dan memberi hiburan kepada pengguna. Rajah 1.2 menunjukkan
evolusi dan perkembangan penciptaan teknologi computer multimedia yang
bermula dari lewat tahun 70-an.

 Perkembangan teknologi multimedia berubah selaras dengan perubahan


teknologi komputer.
 Pada tahun 60-an, komputer rangka (main frame computer), digunakan
untuk mengendalikan pangkalan data korporat yang besar dan sistem
kewangan.
 1970-an, terminal komputer digunakan oleh organisasi untuk menyebar
dan menguruskan maklumat.
 Era 1980-an, rekabentuk komputer diubahsuai dimana ia menjadi lebih
mudah digunakan. Semua orang boleh memiliki komputer untuk
melakukan kerja-kerja pemprosesan perkataan, kerja kira-kira, permainan
komputer dan sebagainya.
 1980-1990-an, perkembangan penciptaan komputer semakin drastik
sehingga mencapai tahap yang tidak tergambar sebelum ini.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


2. Penggunaan multimedia membantu pengguna.

 Teknologi Multimedia boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Bidang-bidang


tersebut:
i. Perniagaan
ii. Pentadbiran
iii. Pendidikan
iv. Penyiaran
v. Hiburan

i. Penggunaan multimedia dalam bidang perniagaan.


 Multimedia berupaya untuk meniru setiap cara komunikasi seperti verbal,
dari seorang ke seorang, cetakan, slide show dan video serta dapat
menggabungkannya supaya menjadi satu tarikan yang lebih menarik.
ii. Penggunaan multimedia dalam bidang pentadbiran.
 Boleh dimanfaatkan dalam bidang pentadbiran kerajaan seperti kerajaan
elektronik atau pejabat tanpa kertas (paperless office).
iii. Penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan.
 Program pendidikan jarak jauh juga boleh dilaksanakan oleh institusi-
institusi pengajian tinggi Malaysia untuk mengalakkan lebih ramai lagi
rakyat mempunyai ijazah diperingkat lebih tinggi.
iv. Penggunaan multimedia dalam bidang penyiaran
 Boleh dimanfaatkan dalam bidang penyiaran seperti pengiklanan,
pembikinan cerita-cerita animasi dan stunt, peralatan audio dan video
v. Penggunaan multimedia dalam hiburan
 Video-on-demand merupakan satu lagi aplikasi multimedia berupa
hiburan. Pengguna boleh memilih mana-mana rancangan yang terdapat
dalam perpustakaan rancangan-rancangan dan boleh menontonnya pada
bila-bila masa yang dikehendaki. Pelanggan boleh mendapatkan apa-apa

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


bahan mengikut cita rasa masing-masing asalkan ia terdapat di dalam
server.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


3. Kesan buruk kepada pengguna:
i. Remaja semakin leka melayari internet.
ii. Boleh menyebarkan maklumat-maklumat palsu atau tidak sepatutnya ke
seluruh dunia.
iii. Mengakibatkan penggunaan elektrik yang berlebihan dan menyebabkan
pemanasan global.

4. Perkembangan multimedia dalam masa terdekat.


i. Menghasilkan mikro komputer (desktop) dengan kelajuan pemproses yang
lebih laju
ii. Meningkatkan kapasiti memori kerja di dalam komputer
iii. Kapasiti muatan storan data yang lebih besar di dalam pemacu keras (hard-
disk) dan CD-ROM
iv. Audio dan video digital
v. System operasi bergrafik memudahkan pengguna menggunakan penunjuk
atau klik pada objek dengan menggunakan tetikus. Arah berasaskan
antaramuka pengguna bergrafik memudahkan pengguna melakukan proses-
proses yang dikhendaki dengan lebih mudah.
vi. Rangkaian LAN dan WAN secara meluas membolehkan pengguna
berhubung dengan seluruh dunia.

RUJUKAN
Cik. Nor Anita Fairos Binti Ismail
Fsksm, UTM

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037