Anda di halaman 1dari 4

SOALAN:

1. Berikan definisi animasi.


2. Terangkan secara ringkas tentang penghasilan animasi berdasarkan teknik-teknik animasi
tradisional berikut:
a. Keyframe
b. Animasi sel
c. Page flipping
3. Terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan animasi skrin (transasi objek)
dan animasi font atau ikon.
4. Senaraikan 5 langkah utama dalam penghasilan animasi filem.
5. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘video conferencing’?
6. Berikan 2 kelebihan dan 2 kelemahan ‘video conferencing’.
7. Senaraikan 4 peranti atau perkakasan yang digunakan untuk melakukan video conferencing.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


1. Definisi animasi
 Berasal dari perkataan latin yang bererti dihidupkan / bring to life.
 Kamus dewan: merujuk kepada satu perbuatan atau proses untuk menjadikan sesuatu
agar kelihatan lebih hidup.
 Def: proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang
static agar kelihatan hidup.
 Animasi dahulu – menggunakan helaian kertas untuk melukis.
 Animasi kini – menggunakan teknologi komputer dan perisian-perisian tertentu.

2. Teknik-teknik animasi tradisional


 Animasi tradisional
- Dilaksanakan menggunakan lakaran tangan
- Semua bingkai (frame) perlu dilukis dengan kepakaran tangan
- Setiap satu saat animasi memerlukan sekitar 20 bingkai, maka kita boleh andaikan
jumlah masa dan tenaga yang diperlukan bagi menghasilkan satu animasi yang
lengkap. – jika perlukan animasi selama 2 minit, maka +- 2400 helaian imej yang
diperlukan.

 Oleh kerana masa yang lama diperlukan untuk melukis bingkai / frame,
maka ia memerlukan tenaga pelukis grafik yang ramai.
 Teknik keyframe:
i. Pelukis grafik utama akan melukis bingkai utama yang mengandungi
perubahan yang besar bagi keseluruhan animasi.
Keyframe ii. Frame tersebut akan menjadi rujukan / kunci kepada frame-frame
yang lain.
iii. Maka, seterusnya grafik artis lain akan melukis pula bingkai yang
berada antara bingkai utama tadi.
 Dengan cara ini, masa dan tenaga yang perlu dapat diagihkan dan
dipendekkan.

 Setiap watak atau objek akan dilukis pada helaian lutsinar.


 Gambar bagi latarbelakang pula dilukis pada helaian lain yang agak
gelap / opaque.
 Apabila proses animasi dilakukan, pelbagai watak/objek dilukis
Animasi sel bertindanan pada helaian lutsinar di atas helaian yang mengandungi
gambar latarbelakang tadi.
 Kaedah ini menjimatkan masa dan memudahkan pelukis grafik kerana
tidak perlu melukis setiap watak berulangkali, tetapi hanya perlu
melukis bahagian tertentu pada watak yang hendak digerakkan sahaja.

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


 Atau dikenali sebagai animasi bukaan helaian.
 Adalah teknik yang mempersembahkan imej berturutan dengan
menukar kepada kedudukan yang dikehendaki.
Page flipping  Skrin akan persembahkan satu imej seakan bergerak mengikut turutan.
 Ia adalah cara yang paling tradisional yang diketahui umum dan biasa
digunakan dalam persembahan teknik animasi sel dalam filem dahulu
kala.

3. Animasi skrin (transasi objek) dan animasi font atau ikon


i. ANimasi 2D
ii. Merupakan animasi popular yang digunakan untuk membangunkan sesebuah aplikasi
multimedia

 Semasa persembahan aplikasi multimedia,


adakalanya animasi ringkas pada skrin diperlukan
untuk menarik perhatian penonton.
Animasi Skrin / Transasi Objek
 Animasi ringkas pada skrin / objek ini dikenali
sebagai transisi/transition yang merujuk kepada
kaedah paparan sesebuah skrin.

 Dikenali sebagai animasi sprite yang melibatkan


pertukaran ikon sedia ada kepada ikon lain apabila
ditekan oleh pengguna
 Animasi ikon berfungsi untuk menarik perhatan
penguna dengan memaparkan sifat gerakan
Animasi Font dan Ikon  Ikon spt ini banyak digunakan dalam pembangunan
persembahan multimedia, internet, kiosk dsb.
 Animasi aksara: merujuk k epada animasi pada
aksara yg terpilih – animasi yang paling biasa
dilakukan ialah menggerakkan teks pada skrin
persembahan

4. 5 langkah utama dalam penghasilan animasi filem.


i. Skrip dan Storyboard
ii. Pemodelan (Modelling)
iii. Pencahayaan (Lightning)
iv. Pemetaan (Mapping)
v. Rendering

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037


5. Maksud ‘video conferencing’.
- Sidang video (juga dikenali sebagai telepersidangan video atau telekonferens video,
singkatan "VTC") merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang
membenarkan orang di dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video
dan audio dua-hala secara serentak. Ia juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang
dan merupakan sejenis perisian kumpulan. Ia berbeza dari videofon kerana ia direka
untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
- Sidang video menggunakan telekomunikasi audio dan video untuk menghubungkan
orang di beberapa tempat untuk bermesyuarat. Ini boleh semudah perbualan di antara
dua orang dalam pejabat persendirian (titik-ke-titik) atau melibatkan beberapa tempat
(multi-titik) dengan lebih seorang dalam bilik besar di setiap tempat. Selain
penghantaran audio dan visual aktiviti mesyuarat, sidang video boleh digunakan untuk
berkongsi dokumen, maklumat paparan komputer, dan papan putih.

6. Kelebihan dan kelemahan ‘video conferencing’.

Kelebihan Kelemahan

 Mengurangkan kos perjalanan dan  Kemudahan teknologi, perkakasan dan


menjimatkan masa. perisian yang mahal.
 Membuka peluang luas dalam  Merupakan satu ancaman kerana kurang
penglibatan bahagan hieraki sektor pengalaman untuk menceburkan diri
korporat dan lain-lain sektor. dalam teknologi baru ini.
 Menambahkan produktiviti dan
meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran.
 Membuat keputusan dengan cepat dan
spontan.
 Mempertingkatkan komunikasi.
 Perhubungan pensyarah dan pelajar
lebih akrab.
 Penambahbaikan kepuasan dalam
pengajaran atau di tempat kerja.

7. Peranti atau perkakasan yang digunakan untuk melakukan video conferencing.


i. Komputer 486 PC, Macintosh atau mesin RISC yang boleh memaparkan resolusi
yang baik.
ii. Bergantung kepada jenis talian yang ada, anda perlu samada modem (POTS-DSL)
atau adapter terminal untuk ISDN.
iii. Kamera video digital dan mikrofon bagi video dan tanda isyarat masuk audio.
iv. Perisian telesidang

NUR SYAHIDAH BT MOHD KUSNON 15DKE07F2037