Anda di halaman 1dari 5

PEMIKIRAN LATERAL

     Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi
bukan secara logik atau tradisional. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai
jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa
diamalkan. Pada masa yang sama  ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman
persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.
     Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan
menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang
biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-
kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.
     Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Dr Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar
dalam bidang perubatan dan pemikiran. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah
melihat  setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. Ia
bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak
pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya ia berjaya menyelesaikan
masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan.  Pemikirannya
dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah:

“ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempat-tempat lain kalau kita asyik
menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 1996).

 Terdapat  beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah:

1. Pembinaan Idea Baru.


2. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.
3. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan.
4. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna.
5. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia dab konsep.

    Dr Edward de Bono  telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.
Beliau juga menyarankan  banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahn dengan
lebih cekap dan efisien lagi. Dalam CoRT Cognitive Research Trust iaitu salah satu teknik alat
berfikir yang telah diperkenalkan oleh Dr Edward de Bono. Beliau telah memperkenalkan
beberapa alat berfikir. Antaranya ialah:

1. PMI ( Plus , Minus , Interesting )


? PMI ialah perkara-perkara yang baik , buruk dan menarik.
? PMI adalah bertujuan untuk meluaskan persepsi.
? PMI memaksa seseorang berhenti dan berfikir sejenak sebelum cepat-cepat membuat
keputusan .
2. AGO ( Aims , Goals , Objectives )
? AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .
? AGO dapat meluaskan sudut pandangan .
? AGO dapat membantui dalam mengingatkan tyjuan asal.
? AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus.
3. APC ( Alternatives , Possibilities , Choice )
? APC merupakan alternatif , kemungknan dan pilihan .
? APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan .
? APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat .
? APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama .
4. CAF (  Consider All Factors )
? CAF adalah mengambil kira semua faktor.
? CAF digunakan oleh seseorang untuk meluaskan sudut pandangan .
? CAF dapat membantu seseorang mengarahkan minda ke semua arah yang penting.
5. OPV ( Other People’s Views )
? OPV adalah pandangan orang lain  .
? OPV dapat membantu seseorang untuk memahami sudut pandangan orang lain.
? OPV juga dapat membantu seseorang dalam meluaskan lagi pandangannya.
6. C&S ( Consequence and Sequel )
? C&S ialah kesan dan akibatnya .
? C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan .
? C&S digunakan untuk sseorang membuat penilaian .
7. FIP ( First Important Periorities )
? FIP adalah keutamaan-keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan .
? FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting.
? FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus.
 
    Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi , Edward de Bono juga telah memperkenalkan
atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukn satu cara berfikir sahaja
pada suatu waktu . Kaedah tersebut dikenali sebagai
Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza.

1. Topi Hijau ( Green Hat )


? Topi hijau melambangkan pemikiran yang kreatif.
? Warna hijau melambangkan otak yang subur dengan ida-idea.
? Top hijau digunakan bagi mencari idea-idea alternatif berdasarkan maklumat yang ada.
? Topi hijau digunakan pada waktu mula-mula berfkir.
? Situasi yang paling penting bagi menggunakan topi hijau ialah ketika ingin menyelesaikan
masalah.

2. Topi Kuning ( Yellow Hat )


? Topi kuning melambangkan pemikiran yang konstrukktif.
? Warna kuning melambangkan kecerahan yang bermakna positif.
? Topi kuning digunakan bagi mencari  segala faedah daripada sebarang idea alternatif yang
dikeluarkan oleh topi hijau.
? Situasi yang paling baik bagi menggunakan topi kuning ialah apabila mendapati idea-idea yang
banyak kelemahan .
3. Topi Putih ( White Hat )
? Topi putih melambangkan pemikiran objektif.
? Warna putih melambangkan kebersihan yag bermakna tiada prejudis.
? Topi putih digunakan untuk mencari fakta , angka dan maklumat semata-mata.
? Topi putih dipakai sebelum membuat sebarang keputusan memilih alternatif.

4. Topi Hitam ( Black Hat )


? Topi hitam melambangkan pemikiran yang kritikal dan negatif.
? Warna hitam melambangkan kegelapan yang bermaka tiada harapan.
? Topi hitam digunakan untuk mencari segala yang salah , sukar , berisiko dan berbahaya.
? Topi hitam berguna untuk menghasilkan rancangan kecemasan dan keselamatan.
? Topi hitam dipakai sebelum membuat sebarang tindakan dengan memikirkan segala
kebuurukan dan kerugian yang akan dialami.

5. Topi Merah ( Red Hat )


? Topi merah melambangkan pemikiran yang emosional.
? Warna merah melambangkan perasaan yang ghairah.
? Topi merah membenarkan pemikiran emosi dan intuisi sewaktu berfikir.
? Masa yang paling sesuai memakai topi ini ialah selepas mengambil kira semua fakta yang ada.

6. Topi Biru ( Blue Hat )


? Topi biru melambangkan pemikiran untuk mengawal dan menguasai.
? Warna biru melambangkan langit yang bermakna paling atas.
? Topi biru mengawasi topi-topi lain bekerja.
? Orang yang paling sesuai untuk memakai topi ini ialah sesorang yang menjadi ketua.

    Dr Edward de Bono telah  memberikan sumbangan dalam corak pemikiran lateral iaitu dengan
memberikan dan memperkenalkan. Untuk menjadi panduan kepada orang ramai dalam membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah:

1. Sentiasa bersikap positif dan konstruktif.


2. Fikir perlahan-lahan dan secara mudah; jangan memudahkan sesuatu perkara.
3. Lupakan ego; jangan biarkannya masuk campur bila berfikir.
4. Tentukan tujuan berfikir.
5. “Tukar gear otak”; tentukan bila untuk pemikiran logik dan bila untuk pemikiran kreatif.
6. Tentukan hasil yang hendak dicapai.
7. Sentiasa fikirkan alternatif yang lain.
8. Beri tempat kepada perasaan.
9. Tukar ganti pemikirann secara luas dan secara terperinci.
10. Bezakan antara yang sepatutnya dengan yang mungkin.
11. Ambil kira semua pendapat.
12. Semua jenis tindakan melibatkan nilai.

    Dalam pemikiran lateral termasuk juga pemikiran kreatif.  Pemikiran kreatif merupakan satu
bentuk penyelesaian masalah yang potensi penyelesaian amat berkesan untuk  melakukan
penyelesaian masalah.
    Kini dalam apa jua persidangan, forum dan bengkel pemikiran kreatif amat ditekankan
seumpama ia amat penting dalam kehidupan dan sememangnya menerusi kajian ia amat penting
dalam kehidupan. Ini kerana penyelesaian masalah secara kreatif akan meninggalkan impak yang
cukup berkesan dan membanggakan.
 

Untuk membuktikan kenyataan bahawa pemikiran kreatif akan memberikan hasil yang berkesan
dalam penyelesaian masalah kami paparkan sebuah artikel di bawah iaitu:

PEMIKIRAN KREATIF-LOMBONG EMAS ANDA

    Ada sebuah tempat yang boleh dikatakan jarang dijelajahi di mana anda boleh menemui
kekayaan yang anda perlukan. Mungkin anda tidak pernah berfikir panjang tentangnya, tetapi
hakikatnya ialah setiap seorang daripada kita mempunyai lombong emas kita sendiri yang
menanti sekian lama untuk digali.

    Cuba bayangkan sebuah lombong emas/minyak sebelum ia ditemui. Tidak ada mesin yang
bising dan sibuk, tidak ada limpahan manusia, tidak ada trak dan perlatan yang besar dan berat;
hanya sekeping tanah yang lapang saujana mata memandang. Tetapi tidak siapa pun yang
menyedari di bawahnya terkandung emas dan minyak yang bernilai berjuta-juta ribu ringgit.
Tetapi tidak sesiapapun yang menyedari bahawa ia ada di sana. Sebelum ditemui beribu-ribu
orang telah berjalan di atasnya tanpa menyedari apakah yang berada di bawah telapak kakinya.
 
    Seseorang perlu datang mencarinya, seseorang yang tidak takut menanggung risiko untuk
menggalinya. Seseorang yang mengesyaki bahawa ia ada di sana dan mula menggalinya.
    Peluang untuk menemuinya pada galian yang pertama ialah amat tipis, tetapi dia percaya
semakin dia menggali semakin hampir dia dengan apa yang dicarinya. Setiap seorang daripada
kita telah diberikan hak untuk memiliki kawasan yang paling kaya di dalam dunia ini bergelar
‘minda manusia’ yang berkeupayaan untuk menghasilkan apa sahaja  yang dapat didengari
telinga dan dipandang mata. Ia datang sebagai alat yang selaras yang biasa daripada setiap orang
daripada kita, mungkin sebab itu kita amat kurang sekali menggunakannya. Kita tidak menilai
benda percuma. Minda kita mempunyai lebih dua belas bilion sel dan 90% daripadanya tidak
pernah digunakan.

    Perkara yang paling baik di dunia ini ialah idea yang baik. Pertimbangkan tentang idea
seeorang yang menggali tanah lapang itu. Menemui minyak/emas adalah kesannya manakala
idea untuk menggalinya adalah punca atau sebab. Idealah yang telah mendatangkan berjuta-juta
ringgit kepadanya.

S    ekarang cuba perhatikan berapa banyak idea  yang anda perolehi dalam sehari? Dua puluh,
tiga puluh? Katakanlah sebanyak 20 sehari ia akan menjadi lebih daripada 100 dalamseminggu
dan lima ribu setahun. Cuba bayangkan sebanyak lebih lima ribu lubang yang anda gali dan ingat
bahawa sau lubang sahaja sudah berupaya untuk membuat anda kaya seumur hidup.

Jika anda memahami hukumpertengahan, anda akan akan menyedari bahawa tidak lama masanya
untuk anda menemui idea yang anda harapkan. Jika 10 atau 100 yang pertama tidak berapa baik
teruskan mencari. Teruskan menggali, semakin banyak anda menggali semakin hampir anda
dengan apa yang anda cari. Semakin hampir anda menemui idea yang dapat mengubah nasib dan
kehidupan anda.

“peluang sentiasa ada!” kata Russell Conwell, anda sedang berdiri di tengah-tengah padang
permata anda sendiri. Apa yang perlu anda cari ialah idea yang lebih besar daripada diri anda,
idea yang akan menjadikan anda tercabar dan berminat untuk satu jangka masa yang panjang
pada hari-hari yang mendatang.

(Petikan daripada MOTINSPIRANSI oleh Azaman Muhammad)

     Petikan artikel di atas jelas membayangkan tentang betapa pentingya idea kreatif yang lahir
dari pemikiran kreatif diterapakan dalam diri seseorang kerana ia merupakan suatu manifestasi
yang unggul dan banyak memberi manfaat kepada semua pengamalnya.
     Justeru ia harus digembleng dengan semaksima mungkin kerana pemikiran kreatif amat
berguna terutamanya kepada para ahli seni dan pereka cipta tetapi ia tidak pula bermakna ia tidak
penting kepada ahli yang berkaitan dengan bidang matematik.
Dalam pemikiran lateral Dr. Edward de Bono telah memperkenalkan teori Lima prinsip Revolusi
Positif yang beliau sifatkan bahawa pemikiran lateral itu amat positif sifatnya. Oleh itu untuk
mengatasi sifat-sifat negatif maka beliau telah  memberi lima prinsip penting berdasarkan lima
jari tangan manusia iaitu:

1. Ibu jari yang melambangkan keberkesanan (Effectiveness).


2. Jari telunjuk yang melambangkan sikap membina. (Constructive).
3. Jari tengah melambngkan sikap menghormati (respect).
4. Jari manis yang melambangkan pembaikan diri. (self-Improvement).
5. Jari kelingking yang melambangkan sumbangan (contribution)

Beliau juga memperkenalkan empat konsep kejayaan Bisnes Edward de Bono iairu:

i) Kecekapan yang membawa kepada kualiti, keberkesanan dan pencapaian matlamat.


ii) Kawalan ke atas perbelanjaan, strategi dan pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku.
iii) Sikap penyayang kepada pekerja, pelanggan dan manusia sejagat.
iv) Daya kreatif yang menjadi jiwa kepada bisnes dan nilai baik kepada dunia perniagaan.

Anda mungkin juga menyukai