Anda di halaman 1dari 17

De arte cabalistica

El arte cabalstica

The Schoenberg Center for Electronic Text & Image (SCETI),


de la University of Pennsylvania, ha publicado en modo
imagen dos textos de un manuscrito alqumico del siglo XVII.
El primero lleva el ttulo De arte cabalistica.
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/codex/public/PageLevel/index.cfm?WorkID=78

Juzgando por las citas, la obra es de la segunda mitad del


siglo XVII, algo anterior, quizs, a la obra de Filaleta. No tiene
atribucin de autor, no obstante hemos decidido darle un
nombre que aparece en el cuerpo del texto, donde el autor
parece referirse a s mismo.
Quizs lo ms interesante de este texto es que describe y
resuelve, a su manera, en lenguaje razonablemente claro, de
manera sistemtica y coherente, los puntos principales de la
gran obra, tal como se ha ido perfilando durante el siglo XVII.
Apenas falta nada, desde la preparacin del disolvente, la
coccin y sus regmenes, hasta los usos medicinales y
transmutatorios de la piedra. Es, por tanto, un manual de
alquimia tarda que elude la mayora de los problemas
generados por tanta especulacin enigmtica.
Damos aqu completa la transcripcin y traduccin de este
texto, iniciadas en el blog

dic-08

De arte cabalistica

El arte cabalstica

[Honoratus a Provincia]
***
De arte cabalistica
seu
De Magisterio magno Philosophorum

[Honorato de Provenza]
***
El arte cabalstica
o
Gran Magisterio de los Filsofos

[1] Diuiditur hoc Magisterium in quattuor


partes; quarum 1a consistit in praeparatione
dissoluentis, quod absolute necessarium est ad
reliquas tres partes.
Dissoluentis praeparatio difficilis est valde,
propter materiae [2] debitam cognitionem, et
ambiguitatem, et ratione praeparationis
necessariae eiusdem materiae, ut fiat verum
dissolutiuum huius magisterii.
Materia dissoluentis dubia est valde, propter
varia philosophorum scripta; sed tamen videtur
certior eorum doctrina, qui vitriolum, ac
mercurium
naturalem
non
vulgarem
constituunt veram esse huius dissoluentis
materiam. Ita Beguinus [3] obseruauit, dicens
ex ore philosophorum de nomine vitrioli,
visitabis interiora terrae, rectificando inuenies
occultum lapidem, veram
medicinam; et
rursum ait, vitriolum philosophorum habet tres
partes, aut substantias, scilicet aquosam,
terrestrem et mediam; quae media substantia,
iuxta Riplaeum anglum philosophum, in sua
pupilla Alchymiae, ab aliis extremis non potest

Este magisterio se divide en cuatro partes, de


las cuales la 1 consiste en la preparacin del
disolvente, que es absolutamente necesario para
las otras tres partes.
La preparacin del disolvente es muy difcil, a
causa del adecuado conocimiento de la materia y
su ambigedad y en razn de la preparacin
necesaria de la misma materia, para que se
convierta en el verdadero disolutivo de este
magisterio.
La materia del disolvente es muy dudosa por los
variados escritos de los filsofos. Sin embargo,
parece ms cierta la doctrina de los que indican
que el vitriolo y el mercurio natural, no vulgar, son
la verdadera materia de este disolvente. As lo
observ Beguin, hablando por boca de los
filsofos sobre el nombre del vitriolo: Visitars el
interior de la tierra, rectificando encontrars la
piedra oculta, verdadera medicina. Y dice a
continuacin: El vitriolo de los filsofos tiene
tres partes o sustancias, a saber: acuosa, terrestre
y media. Esta sustancia media, segn Ripley,
filsofo ingls, en su Pupila de alquimia, no puede

De arte cabalistica

El arte cabalstica

separari, nisi mediante mercurio communi non


vulgari, qui illam mediam substantiam, scilicet
sal, sibi similem retinet, dissimiles [4] respuit
neque cum illis iungitur. Illa substantia media, et
diaphana, per sublimationem exaltatur ad niuis
albedinem, quae etiam occulte continet
substantiam sulphuream, rubicundam, instar
purpurae. De hac substantia media, et sulphurea
loquitur Geber Rex, Philosophus Arabs, in sua
Summa, cap. 3, dicens illa illuminat et rectificat
omne corpus; haec est illa aqua vitae, et aqua
sicca, que minime humectat; Arthephius quoque
mirum in modum loquitur de illa substantia
media; et de illius extractione; quae etiam
secundum R. Lullium, et Alphi[5]dium dicitur illa
praetiosa substantia; incorruptibilis, quae est
petra philosophica.
Dissolventis materia dicitur etiam ab aliis,
quodam metallum, cuius vis caetera metalla
consumere valet, quia eorum tamquam aqua, et
mater est.
Item materia dissolventis dicitur esse quidam
lapis in quo consistit totum magisterium neque
quidquam alienum ei adiungi debet, de qua
materia pars tantum decima aquae seu mercurii
philosophici extrahitur, quae niue candidior
apparet; quae dicitur etiam acetum acerrimum,
aurum [6] conuertens in spiritum purum.

***
Separarse de los extremos excepto mediante el
mercurio comn no vulgar, el cual retiene esa
sustancia media, o sea, la sal, semejante a l, y
rechaza las que son diferentes y no se une a ellas.
Esa sustancia media y difana se exalta por
sublimacin hasta la blancura de la nieve, la cual
contiene ocultamente una sustancia sulfurosa,
rubicunda como la prpura. De esta sustancia
media y sulfrea habla el rey Gber, filsofo
rabe, en su Suma, cap. 3, diciendo ella ilumina
y rectifica todo cuerpo. Esta es aquella agua de
vida y agua seca que no moja en absoluto.
Artefio habla tambin de manera admirable de
esa sustancia media y de su extraccin, la cual
tambin, segn R. Lulio y Alfidio, es llamada
aquella sustancia preciosa, incorruptible, que es
la piedra filosfica.
Otros dicen que la materia del disolvente es un
cierto metal con energa para consumir los otros
metales, pues es como su agua y su madre.
Igualmente se dice que la materia del
disolvente es una cierta piedra en la que consiste
todo el magisterio y no debe aadrsele nada
extrao; de esta materia se extrae slo una
dcima parte de agua o mercurio filosfico, de
apariencia ms blanca que la nieve. Se lo llama
tambin vinagre muy cido, que convierte el oro
en espritu puro.

De praeparatione dissoluentis
De methodo perficiendi dissolutiuum, quidam
philosophus sic scribit: Mercurii praeparatio
phisica, est ut obscuritas plumbea tota tollatur,
et reddatur translucidus, transparens atque
clarus.
2 ut illius terrae nimia grauitas substrahatur;
quia nimia terrestreitas et aqueitas, illius vires
impediunt.
3 ut eius ab igne volatilitas quoque tollatur;
haec sunt [7] superflua in Mercurio philosophorum communi, quia impediunt eius perfectiones, et sic per depurationem ex arte fit sal
philosophorum, et hoc est quod dicit Hermes:
Separa spissum a subtili, suauiter, magno cum
ingenio, quia superflua ab eius natura sunt
remouenda, et absentia supplenda.
Alius philosophus sic scribit: Mercurius cum
soluitur in aquam, tunc deponit faeces suas, et
frigiditas illius vertitur in calorem, et humidum

Preparacin del disolvente


Sobre el mtodo de perfeccionar el disolutivo, escribe as un filsofo: La preparacin fsica del
mercurio consiste en: [1] quitarle toda la oscuridad plmbea y volverlo translcido, transparente y claro;
2 reducirle la excesiva pesadez de la tierra, ya
que la excesiva terrestreidad y acuosidad obstaculizan su fuerza;
3 quitarle tambin su volatilidad al fuego. Estas
son las superfluidades en el mercurio comn de
los filsofos, ya que obstaculizan sus perfecciones. Y as, por la depuracin del arte se hace la
sal de los filsofos. Y esto es lo que dice Hermes:
Separa lo espeso de lo sutil, suavemente, con
gran habilidad. Pues lo superfluo de su naturaleza debe ser separado y suplido lo que falta.
Otro filsofo escribe as: Cuando el mercurio es
disuelto en agua, entonces desecha sus heces, su
frialdad se convierte en calor y su hmedo en

De arte cabalistica
eius in siccum; et calor eius in subli[8]matione
augetur; item subtilitas ac tinctura, quia a
vitriolo naturae accipit calorem et tincturam.
Alius sic ait: Contere lapidem in puluerem
valde subtilem non manibus, sed igne, et in
aceto clarissimo coelestino pone, et statim
soluitur in aquam philosophicam, et quasi
fontaneam, et si ita fuerit totaliter solutus, tunc
distilla materiam; distillationem coagula, et
vltimo calcina, scilicet post calcinationem eius
per modum suum, et in 4 solutionem tinget.
[9] Alius item sic ait: Haec terra fit per calcinationem, et conuertitur in cinerem, et cinis per
sublimationem conuertitur in 5am essentiam,
et 5 essentia per solutionem con-uertitur in
aquam et aqua per coagulationem conuertitur
in lapidem, in qua initium est magisterii.
Alius autem sic scribit: Terra circa quam
seminatur aurum philosophorum est mercurius
ipsorum; sed antequam insigniatur hoc nomine,
necesse est vt mundetur, et excalefiat; multas
enim secum habet superfluitates, quas [10] nisi
demas nihil efficies; exalta ergo illum, et fac
mori vt morte sua alios fratres suos
contaminatos viuificet, illum oportet interficere
cum rebus, quae extraneam ab eo non habent
proprietatem quas philosophi in suis libris
ponunt, et vocant sublimationem. Ideo sales in
hoc opere sunt necessarii, et absque eis nullum
fit acceptabile sacrificium, et hoc fit ut
purissima eius substantia eliciatur quam
habitam impraegnabis spiritu 5ae essentiae
donect satur fiat.
[11] Riplaeus sic ait: Aqua philosophica debet
esse septies distillata sublimataue, alias nulla
fiet naturaliter dissolutio, nec putrefactionem
vllam videbis, instar piscis liquidae; nec
apparebunt colores, est deffectum ignis in tuo
vitro operantis.
Ergo ars tota consistit in dissoluente, quod
dicitur mercurius philosophicus coniuncto cum
sole et luna, caetera quae dantur vana sunt.
Qui mercurium phylosophicum sublimauerit
ut decet, in quo tota magnesiae virtus continetur, magisterium hermeticum perficiet.
[12] Aqua dissoluens dicitur lac et lac terra ipsa
est, quae ambas perficit magnesias, albam
scilicet et coccineam.
Proportio mixtionis est ut una pars mercurii

El arte cabalstica
***
seco. Su calor aumenta con la sublimacin y la
sutilidad y tintura, pues recibe del vitriolo de la
naturaleza el calor y la tintura.
Otro dice as: Tritura la piedra en polvo muy
sutil, no con las manos, sino con el fuego; ponlo
en vinagre celeste muy claro; enseguida se
disuelve en agua filosfica y casi como de
manantial. Cuando se haya disuelto totalmente,
destila la materia, coagula el destilado y, por
ltimo, calcina, es decir, tras su calcinacin,
segn su modo, y en la cuarta solucin teir.
Otro dice as igualmente: Esta tierra se hace
por calcinacin y se convierte en ceniza; la ceniza
por sublimacin se convierte en quinta esencia,
la quinta esencia por disolucin se convierte en
agua y el agua por coagulacin se convierte en
piedra, en la que est el inicio del magisterio.
Otro escribe as: La tierra en la que se siembra
el oro de los filsofos es el mercurio de stos.
Pero antes de ser sealado con este nombre es
preciso que sea limpiado y calentado, pues tiene
consigo muchas superfluidades que, si no las quitas, no conseguirs nada. Exltalo pues y hazlo
morir para que con su muerte vivifique a sus
otros hermanos contaminados. Hay que matarlo
con cosas que no tengan ninguna propiedad
extraa a l, las cuales los filsofos ponen en sus
libros y llaman sublimacin. Por ello son necesarias las sales en esta obra y sin ellas ningn sacrificio es aceptable. Esto se hace para extraer su
sustancia pursima; una vez obtenida la impregnars con el espritu de la 5 esencia hasta que
quede saciado.
Ripley dice as: El agua filosfica debe ser
destilada o sublimada siete veces, si no, no se
har una disolucin natural ni vers ninguna
putrefaccin semejante a la pez lquida, ni
aparecern los colores. Es por defecto del fuego
que opera en tu vaso.
Por tanto, toda el arte consiste en el disolvente,
llamado mercurio filosfico, unido con el sol y la
luna. Las dems cosas que se dan son vanas.
Quien sublime como conviene el mercurio
filosfico, en el que se contiene toda la virtud de
la magnesia, alcanzar el magisterio filosfico.
El agua disolvente se llama leche y la leche es la
propia tierra, que perfecciona ambas magnesias,
la blanca y la azafranada.
La proporcin de la mixtura es que se mezcle

De arte cabalistica
iam purgati cum duabus partibus vitrioli calcinati
misceatur et mixtio paulatim fiat. Eius modi aqua
dissoluens est vis, principium, medium, et finis
totius operis philosophici: illa sufficit in principio,
in medio, et in fine magisterii, et in ipsa consistit
totum artificium philosophicum, ipsa est radix, et
arbor magna philosophorum; ipsa est ligamen
omnium elementorum quia omnia elementa
continet. Si auro vel argento iungatur; [13] eius
semen extrahit corpus corrumpendo, sine illa
vllum metallum dealbari potest; si saepius fuerit
rectificata ab artifice dissoluet aurum, vel
argentum sine ullo strepitu, quasi aqua calida
glaciem dissoluens, si praesertim metallum fuerit
laminatum aut limatum, et in ea infundatur in
vase vitreo cum calore leni, breui tempore liquor
oleaginosus in superficie apparebit in forma
pelliculae, quae fit ex tinctura metalli ad
superficiem paulatim ascendente, et si dimittatur
metallum ad tempus sufficiens omnino
dissoluetur et in aquam viscosam tam[4]quam
oleum conuertetur, quod etiam fit in omnibus
perlis et lapillis pretiosis liquabilibus.
Rursus aqua dissoluens dicitur quoddam
argentum viuum philosophicum, et quaedam
substantia media diaphana, et clara et per
sublimationem alba super niuem fiet, ponderosa
et viscosa quasi oleum et similis mercurio vulgari
quae manum non madefacit, nec inficit
quidquam aliud quod attingerit, quia est omnino
sicca, tamen mollis est, et fluxibilis ut mercurius
vulgaris; nulli alii metallo coniungitur nisi auro
nostro et in ea nullum submergitur [15] aliud
metallum nisi aurum. Ipsa dealbat aurum et
tanquam acetum acerrimum ipsum dissoluit uti
etiam argentum, et in suam primam materiam
reducitur, illa aqua dissoluere potest, et
coagulare, putrificare, et germen ex auro
producere philosophico, albificare, et tandem
rubicundissimum facere et reddere; quia est
natura mercurialis, seu spiritus naturalis quo
omnia mediante natura, operantur in orbe
terrarum. sine ipsa non est animalium, nec
plantarum vita, ipsa enim semota ab omni re
quaecumque statim se[15 bis]quitur mors, et
corruptio, cum fermentum sit vitae et existentia
rerum viuarum.
Quapropter Lullius ait, argentum minerale
commune esse multum crudae et grossae

El arte cabalstica
***
una parte de mercurio ya purificado con dos partes de vitriolo calcinado y que la mezcla se haga
lentamente. Esta agua disolvente es la fuerza,
principio y fin de toda la obra filosfica: ella es
suficiente en el principio, en el medio y en el fin
del magisterio; en ella consiste todo el artificio
filosfico, ella es la raz y el gran rbol de los
filsofos; ella es la ligadura de todos los
elementos, pues contiene todos los elementos. Si
se une al oro o a la plata, extrae su semilla corrompiendo el cuerpo; sin ella ningn metal puede
blanquearse. Si es rectificada repetidamente por
el artfice, disolver al oro o la plata sin ningn
estrpito, como agua caliente disolviendo hielo,
especialmente si el metal est laminado o limado
y se lo sumerge en ella en un vaso de vidrio con
calor suave. En breve tiempo aparecer un licor
oleaginoso en la superficie en forma de pelcula,
que se produce por la tintura del metal al ascender poco a poco a la superficie; si se deja el metal
el tiempo suficiente se disolver totalmente y se
convertir en agua viscosa como aceite, cosa que
se produce tambin con todas las perlas y piedras
preciosas licuables.
Tambin se llama agua disolvente a un cierto
mercurio filosfico y una cierta sustancia media
difana y clara; por la sublimacin se volver ms
blanca que la nieve, pesada y viscosa como
aceite, y similar al mercurio vulgar, que no moja
la mano ni mancha cosa alguna que toca, pues es
totalmente seca, aunque es blanda y fluida como
el mercurio vulgar. No se une a ningn metal
excepto a nuestro oro y en l ningn otro metal
se sumerge excepto el oro. Ella misma blanquea
al oro y como un vinagre muy agrio lo disuelve, y
tambin a la plata, y los reduce a su primera
materia. Esta agua puede disolver, coagular,
putrificar y producir el germen a partir del oro
filosfico, blanquearlo y finalmente hacerlo y
volverlo rubicundsimo, ya que es de naturaleza
mercurial, o sea, un espritu natural que,
mediante la naturaleza, realiza todas
las
operaciones en el orbe terrestre. Sin ella no
existe la vida de animales ni plantas; separada de
cualquier cosa se sigue su muerte y corrupcin,
pues es el fermento de vida y la existencia de las
cosas vivas.
Por esto Lulio dice que el mercurio mineral
comn es en gran manera de sustancia cruda y

De arte cabalistica

El arte cabalstica
***

substantiae, quare opus est ut fortis virtus sibi


administretur quae perduci possit ad
perfectionem.
Arnaldus a Villanoua, ait: Lapis generatus,
ortusque de terra per eleuationem perficitur
aquae proportione satiatus infra 12 horas ut
mi-nimum, inflatur et intumescit visibiliter
circumquaque; postea in balneo positus et
purificatus ab extraneo vapore [16] soliditatem
suarum partium acquirit, extenuatusque a
superflua humiditate fit idoneus ad coniunctionem, quia sic ex partibus eius purioribus
exprimitur lac virgineum quod potest mox in
ouo philosophico cum suo sole coniungi ad
generationem.
Bernardus Penotus ait, mercurius generatus a
terra est menstruosus a philosopho autem
generatus est filius virginis, eius terrena
impuritas impedit ne recipiat impressionem
naturae solis; quare sulphureitas eius una cum
plumbeis ac terrenis partibus auferenda sunt; si
fuerit mundus et conuenienter praeparatus,
tunc purissimus et perfec[17]tissimus in se
recipiet purissimi auri et argenti impressionem,
tunc purgat solem ab omnibus metallis et
omnia praeter solem innatant ei, tunc exaltatus
totus ascendit in aerem et in spiritum vertitur;
tunc non est alius quam spiritus mundi
corporeus in ventre terrae primum factus quod
omnes proprietates rerum humanarum
omnium animaliarum et vegetabilium nec non
mineralium et, ut uno verbo dicam, rerum
omnium naturalium in se recipit, sicut cera
recipit in se omnium formarum impressionem;
tunc sicut luna est prima ianua in arte et sicut
luna a sole [18] illuminatur, ita mercurius
perficitur ab auro et tunc philosophorum
dictum impletur ascendit de terra in caelum et
sic recipit vim superiorum et inferiorum et sic
naturam terrrestrem et inmundam exuit.

grosera; por ello es preciso que se le administre


una virtud fuerte que pueda ser llevada a la
perfeccin.
Arnaldo de Vilanova dice: La piedra generada y
nacida de la tierra, se perfecciona por elevacin,
saciada por la proporcin de agua, al cabo de
doce horas, como mnimo, se infla e hincha
visiblemente alrededor; luego, puesta en el bao
y purificada de su vapor extrao, adquiere la
solidez de sus partes y desprovista de la humedad
superflua se hace idnea para la conjuncin, pues
as, de sus partes ms puras se exprime la leche
de virgen que puede luego unirse en el huevo
filosfico con su sol para la generacin.
Bernard Penot dice: El mercurio generado de la
tierra es menstruoso, mas el generado por el
filsofo es hijo de una virgen. Su impureza terrena
impide que reciba la impresin de la naturaleza
del sol, por ello la sulfureidad, junto con las partes
plmbeas y terrenas deben ser eliminadas. Si est
limpio y convenientemente preparado, pursimo y
perfectsimo, entonces recibir en s la impresin
del oro y la plata pursimos, purga entonces al sol
de todos los metales y todos excepto el sol le
sobrenadan,
entonces
exaltado
asciende
completo en aire y se convierte en espritu. No es,
entonces, sino el espritu del mundo hecho
corpreo primero en el vientre de la tierra, que
recibe en s todas las propiedades de todas las
cosas humanas, animales, vegetales y minerales y,
por decirlo en una palabra, de todas las cosas
naturales, igual que la cera, recibe en s la
impresin de todas las formas; entonces es la
primera puerta del arte y igual que la luna es
iluminada por el sol, as el mercurio es
perfeccionado por el oro y cumple entonces el
dicho de los filsofos: Asciende de la tierra al
cielo y as recibe la fuerza de las cosas superiores
e inferiores y as se despoja de su naturaleza
terrestre e inmunda.

De materia seminis
Auri vel argenti purificati et in limaturam
redacti sufficit vncia 1 pro magisterio cum 9
partibus mercurii philosophici. Fermentum auri
aurum est, sed non aurum commune, imo tantum intelligimus philosophicum et hoc dictum a
nobis sit semel pro semper. Fermen[19]tum
pastae pasta est; ideo numquam philosophi

La materia de la semilla
De oro o de plata purificado y convertido en
limaduras basta una onza para el magisterio, con
nueve partes de mercurio filosfico. El fermento
del oro es el oro, pero no el oro comn, al
contrario, slo entendemos el filosfico, y sea
dicho esto una vez para siempre. El fermento de
la pasta es pasta; por ello los filsofos nunca dicen

De arte cabalistica

El arte cabalstica
***

dicunt fermentum argenti argentum esse;


quia omnis fermentatio et omnis fixio in
elixirio fit per aurum, non per argentum;
quapropter dicit Geber, nullum metallorum in
mercurio submergitur nisi sol, et Hermes ait
quod numquam tinctura vera fit absque
rubeo lapide, Auicenna referente.
Item dicitur non esse fermentum nisi sol et
luna; sperma autem est mercurius philosophicus. Item fermentum dicitur anima, quia
corpori imperfecto vitam tribuit et in suam
naturam conuertit.
[20] Item omne simile producit sibi simile, ita
in auro et argento. Item mas noster debet
habere tres partes et illius uxor nouem, tunc
par cum pari gaudebit semper, ait Riplaeus.
Item lapis noster ex spermate masculi et ex
spermate foeminae ex menstruo concipitur et
nascendo oritur. Item Rasis philosophus ait
nisi corpora soluas in vanum laboras, scilicet
aurum et mercurium ad elixir rubeum;
argentum vero et mercurium ad elixir album.
Proportio vero est una pars materiae cum nouem partibus dissoluentis secundum pondus
[21] utriusque, pro prima tantum operatione.
Item fermentum lapidis aurifici aurum est et
argentifici argentum. Item fermentum philosophicum duplex est, scilicet solis et lunae;
per fermentum solis intelligitur sperma viri,
per fermentum lunae sperma foeminae; ex
illis fit primum commixtio, postea generatio
vera et casta; nec fermentum dicitur antequam dicta corpora in suam primam materiam conuertantur.
Qui elixir album facere instituit in argento
sulphur album reperiet et in auro rubrum, ut
ait Auicenna.

que el fermento de la plata es plata, ya que toda


fermentacin y toda fijacin en elixir se hace por
oro, no por plata. Por esta razn dice Gber que
ninguno de los metales se sumerge en el mercurio,
excepto el sol. Y Hermes dice que nunca se hace
tintura verdadera sin la piedra rbea, segn refiere
Avicena.
Tambin se dice que no hay fermento excepto el
sol y la luna. Pero la semilla es el mercurio filosfico.
Igualmente al fermento se le llama alma, porque da
la vida al cuerpo muerto y lo convierte en su
naturaleza.
Tambin todo semejante produce lo semejante a
l, as en el oro y la plata. Tambin nuestro macho
debe tener tres partes y su esposa nueve, entonces
el par siempre se regocijar con su igual, dice Ripley.
Tambin nuestra piedra es concebida de la semilla
del macho y de la semilla de la hembra, del menstruo, y al nacer se eleva. Tambin el filsofo Rasis
dice que si no disuelves los cuerpos laboras en vano,
a saber, el oro y el mercurio para el elixir rbeo, pero
la plata y el mercurio para el elixir blanco.
La proporcin es una parte de materia con nueve
partes de disolvente, segn el peso de uno y otro,
para la primera operacin solamente.
Tambin el fermento de la piedra aurfica es el oro
y de la argentfica la plata. Tambin el fermento
filosfico es doble, a saber, del sol y de la luna. Por
fermento del sol se entiende la semilla del varn,
por fermento de la luna la semilla de la hembra. De
ellos se hace primero la conmixtin, luego la
generacin verdadera y casta. Y no se le llama fermento antes de que dichos cuerpos sean convertidos en su materia prima.
Quien pretende hacer el elixir blanco encontrar el
azufre blanco en la plata y en el oro el rojo, como
dice Avicena.

De arte cabalistica

El arte cabalstica

[PRACTICA]

[22]
De ouo philosophico
Ouum philosophicum est matratium rotundum cum collo oblongo ore stricto ex vitro
lucidissimo et forti, seu duplici, ne a materia
inclusa effringatur.
Statim ut lapis impositus est vasi, ab initio
claudatur exquisitime sigillo hermetico, ne
quid foras exhalet et virtus deperdatur, cum
nostra materia sudare incipit propter
angustiam carceris et subtilissimae partes [23]
protinus exhalare solent; sunt etiam
exalationes venenosae, quare sunt omnino
retinendae.
Sigillum hermeticum in eo consistit vt os
matratii ab igne rubificatum forcipe calidiori
ita comprimatur et intorqueatur ne quid foras
expirare possit, quo etiam modo reserari
poterit retorquendo in contrarium et virga
ferrea calida foramen reserando. Illud
commode fieri potest si pariter foculus
testaceus parum amplius solito quo utuntur
communiter in mensa, in cuius medium sit
foramen [24] amplitudinis digiti, ut ad
opposita latera habeat cornua oblunga ad
sustentationem per foramen foculi prunis
referti paulatim os matratii intruducitur inter
prunas, donec rubificetur; potest etiam
foculus ille reponi super tabulam sufficienter
perforatam ad operationem faciliorem.
Matracium illud non erit plenum, sed etiam
tantum tertia eius pars, ut exhalationes
ascendentes habeant aerem ubi resoluantur
et vas non effringatur.
Idem vas ad omnem operationem [26 -no
existe 25] usurpatur nec ullo modo mutatur,
alioquin materia in eo contenta refrigerata
vitiaretur et totum opus inutile redderetur.
Ouum philosophicum emineat duabus

El huevo filosfico
El huevo filosfico es un matraz redondo con
cuello alargado, boca estrecha, de vidrio muy
transparente y fuerte, o bien doble, para que la
materia encerrada no lo rompa.
Desde el inicio, en seguida que la piedra es puesta
en el vaso, cirrese minuciosamente con el sello
hermtico, para que nada se exhale afuera y se
pierda la virtud cuando nuestra materia empieza
sudar, debido a la estrechez de la crcel y las partes
ms sutiles suelen exhalar sin demora. Estas
exhalaciones son tambin venenosas, por lo cual
deben ser totalmente retenidas.
El sello hermtico consiste en apretar y torcer la
boca del matraz enrojecida al fuego con las tenazas
algo calientes, para que no pueda exhalar nada
afuera; tambin podr cerrarse retorciendo en sentido contrario y cerrando el agujero con una barra
de hierro caliente. Esto puede hacerse cmodamente si a la vez un hornillo de barro un poco ms
ancho que el habitual, que se usa comnmente en
la mesa, en cuyo centro haya un agujero de la anchura de un dedo, de manera que en los lados
opuestos tenga unos cuernos alargados para la suspensin. Por el agujero del hornillo lleno de ascuas
se introduce poco a poco la boca del matraz entre
las ascuas, hasta que enrojezca. El hornillo puede
ser puesto tambin sobre una tabla suficientemente
perforada, para una operacin ms fcil.
El matraz no estar lleno, sino solamente su
tercera parte, para que las exhalaciones
ascendentes tengan aire donde disiparse y no se
rompa el vaso.
El mismo vaso realiza toda la operacin y de
ninguna manera es cambiado, de otro modo la
materia contenida en l enfriada se viciara y toda la
obra se volvera intil.
Que el huevo filosfico sobresalga en dos partes y

De arte cabalistica
partibus et una tantum parte sepeliatur in
cineribus et cines comprimantur ne vas in latera
inclinetur; cineres sub vitro profundi sint uno
digito et bene cribrati. Ouum philosophicum
materia sua instructum suae fornaci inuiolabiliter
adhereat et firmiter donec totum opus fermentationis comple[27]atur, quo tempore nullo modo
tangi potest sine damno.
De furno hermetico
Furnus hermeticus seu philosophicus ad tres
operationes omnino necessarius fit ex luto
chymico seu ex luto figuli cocto aut ex oere.
Cuius figura est rotunda, latitudo unius palmi
communi et trium digitorum, altitudo autem est
vnius cubiti et quattuor digitorum. Diuiditur in
tria spatia. Spatium superius continet ouum
philosophicum cum sua scutella, de[28]bet esse
vndique bene clausum et dimidiam fere furni
partem occupat. Supra operculum habet valde
concauum ad caloris reverberationem et
separabile ad oui philosopici introductionem et
infra habet pauimentum cum foraminibus decem
ad recipiendum calorem lucernae, ubi scutella
cum ouo suo collocatur in medio. Spatium vero
medium habet suum ostium ad introducendam
lucernam, quod tamen semper clausum manet ut
calor conseruetur; haber etiam suum pauimentum [29] cum paucis foraminibus ad respirationem et expirationem, ne lucerna extinguatur.
Spatium autem tertium habet angustam portam
ad officia praedicta et pauimentum solidum.
Lampas cardenica apta est valde huic operi pro
lucerna, qua sublata altera immediate succedat
ne furnus aut materia refrigescat. Cavendum est
ne fuliginum quantitas immoderata, aut lucernam extinguat aut matracium nimis occupet et
spiracula obstruat ut quibusdam tyronibus [30]
contigit nuperrime. Furnus ex luto chymico post
spontaneam desiccationem exsiccetur iterum per
9 dies prunis intus moderate accensis, ne opere
vigente rimas contrahat.
De calore furnis
Furni philosophi calor talis esse debet quod
nullo modo molestus sit matratium tenenti
manibus nudis; qui calor augeri potest in 3
operatione, tamen sub hac moderamine ne
laedat manum.

El arte cabalstica
***
slo una parte se entierre en las cenizas, y comprmanse las cenizas para que el vaso no se incline
a un lado. Que bajo el vidrio las cenizas sean de
un dedo de profundidad y estn bien cribadas.
Que el huevo filosfico preparado con su materia
quede fijo en su horno con seguridad y firmeza,
hasta que toda la obra de la fermentacin se
complete, tiempo en el que en absoluto puede ser
tocado sin dao.
El horno hermtico
El horno hermtico o filosfico, absolutamente
necesario para las tres operaciones, se hace de
barro qumico o de barro de ceramista cocido o
de oere (?). Su forma es redonda, ancho de un
palmo comn y tres dedos, altura de un codo y
cuatro dedos. Se divide en tres espacios. El
espacio superior contiene el huevo filosfico con
su escudilla. Debe estar bien cerrado por todas
partes y ocupa casi la mitad de la parte del horno.
Arriba tiene una cubierta muy cncava para
reverberar el calor y separable para introducir el
huevo filosfico. Abajo tiene un suelo con diez
agujeros para recibir el calor de la mecha. El
huevo con su escudilla est colocado en medio. El
espacio medio tiene su entrada para introducir la
mecha; sin embargo siempre permanece cerrado
para conservar el calor. Tambin tiene su suelo
con unos pocos agujeros, para la respiracin y
expiracin, para que no se apague la mecha. El
tercer espacio tiene una puerta estrecha para la
funcin ya dicha y un suelo slido.
La lmpara cardnica es muy adecuada para
esta obra por su mecha, quitada la cual que otra
la sustituya inmediatamente, para que el horno o
la materia no se enfre. Hay que evitar que una
cantidad excesiva de holln apague la mecha u
ocupe mucho el matraz y obstruya los respiraderos, como les sucede a muchos aprendices
ltimamente. El horno de barro qumico, despus
de su desecacin espontnea, sea desecado otra
vez durante 9 das con ascuas en el interior
moderadamente encendidas, para que en plena
obra no se agriete.
El calor del horno
El calor del horno filosfico debe ser tal que de
ninguna manera sea molesto para el que tenga el
matraz con las manos desnudas. Este calor puede
aumentarse en la 3 operacin, con la condicin,
sin embargo, de que no dae la mano.

De arte cabalistica
[31] Nota quod calor lucernae in hoc opere
esse debet eiusdem intensionis per totum
operis cursum ad perfectionem vsque, sicut
calor materni vteri idem est ad faetum
concipiendum, generandum et nutriendum ad
partum usque. Nam quidam sic ait, ignis iugiter
aequalis esse debet ad finem usque operis et
absque calore nihil umquam generatur. Per
ignem temperatum corpus fit suaue atque
conueniens; calor intensus omnia perire facit,
balneum vero frigidum frigat compositum.
[32] Cauendum est ne flamma nullatenus
materiam attingat quia damnum afferret. Si
furnus vltra modum incalescat, flores
magnesiae aduret et prius rubrae quam albae
fient, quod signum est opus adustione perisse,
nullaque arte imposterum perfici posse si
furnus fit calidus nimis quam par est. Deffectu
vero caloris sufficientis materia digeri non
postest nec ulla apparebunt coctionis signa et
umquam ad optatum finem peruenturum est
opus inceptum.
Alumen scissile aptissimum [33] est ad
suplendum in lampade gossipium pro furno
hermetico quia nullum generat fungum sed
semper in eodem statu perseuerat, quod magni
momenti est in hoc magisterio .
Lampadis ignis qui moderatus est et
temperatus valde et uniformis operationibus
tribus huius magisterium perficiendis maxime
est idoneus, debet autem continuus esse et
permanens 9 fere menses pro albo perficiendo,
menses autem quatuordecim pro rubro elixiro
Magna
autem
cautela
perfici[34]endo.
dirigendum est ignis, sine ulla, vel minima,
intermissione, quia si magisterii materia per
refrigerationem vivaces spiritus semel amiserit,
nulla arte poterit iterum reparari, sed in eodem
statu permanet immutabilis.
Primus ergo furni calor valde lenis et temperatus requiritur qualis pro fouendis ouis et
pullis excludendis, vel qualis est fimi equini
calor, vel etiam qualis est calor solis vernis
tempore dum in ariete, tauro et gemini signo
sol commoratur. Eiusmodi autem caloris gradus
neccesarius est in [35] tota prima operatione
magni operis, atque in 2 operatione eiusdem
perficienda, quae operationes ad menses fere 9
extenduntur. In 3 autem et ultima operatione,

10

El arte cabalstica
***

Nota que el calor de la mecha en esta obra debe


ser de la misma intensidad durante el curso de toda
la obra, hasta la perfeccin, como el calor materno
en el tero es el mismo al concebir el feto, al
generarlo y al nutrirlo, hasta el parto. Alguien, en
efecto, dice as: El fuego continuamente debe ser
igual hasta el fin de la obra y sin calor nunca es
generado nada. Mediante un fuego temperado el
cuerpo s e vuelve suave y conveniente, el calor
intenso lo hace perecer todo, el bao fro enfra el
compuesto.
Hay que evitar sobre todo que la llama alcance la
materia, pues le llevara dao. Si el horno se
calienta ms de lo preciso quemar las flores de la
magnesia y se harn rojas antes que blancas, lo que
es signo de que la obra ha perecido por adustin y
con ninguna arte puede ser perfeccionada en
adelante si el horno se calienta en exceso ms de lo
justo. Por defecto de calor suficiente la materia no
puede ser digerida y no aparecern ninguno de los
signos de la coccin y la obra comenzada nunca
alcanzar el fin deseado.
El alumbre laminoso es muy adecuado para
sustituir el algodn en la lmpara para el horno
hermtico, pues no genera ningn pabilo, sino que
persevera siempre en el mismo estado, lo que es de
gran importancia en este magisterio.
El fuego de lmpara que es moderado, muy
temperado y uniforme, es muy idneo para
perfeccionar las tres obras de este magisterio, pero
debe ser continuo y permanente durante casi
nueve meses para perfeccionar el blanco y catorce
meses para perfeccionar el elixir rojo . El fuego
debe ser dirigido con gran cautela, sin ninguna o
muy breve interrupcin, pues si la materia del
magisterio perdiera una vez por enfriamiento los
espritus vivaces, no podra ser reparado con
ninguna arte, sino que permanecera inmutable en
el mismo estado.
As, el primer calor del horno es preciso que sea
muy temperado, como para empollar los huevos y
eclosionar los pollos, o como el calor de estircol de
caballo, o tambin como el calor del sol en
primavera, cuando el sol pasa por el signo de Aries,
Tauro y Gminis. El grado de este tipo de calor es
necesario en toda la primera operacin de toda la
gran obra y
hasta que finaliza la segunda
operacin, operaciones que se extienden durante
nueve meses. Sin embargo en la tercera y ltima

De arte cabalistica

11

El arte cabalstica
****

uno parvo est gradu augendus est calor ad


perfectionem vsque, quod spatium ad quinque
menses extenditur. Nota quod oleum olivarum
pro lampade furnum calefaciente non debet
esse recens neque crassum, sed vetus et valde
purum, ut paucam fuliginem generet meliusque
ardeat sine periculo extincitionis; quare eo [36]
melius quo antiquius fuerit. Similiter gossipium
sit mundissimum ut facilus ardeat; contigit
enim lampadis extinctio quibusdam tyronibus
nostri temporis vt iam monuimus.

operacin hay que aumentar el calor en un


pequeo grado, hasta la finalizacin, que se extiende por espacio de cinco meses. Nota que el aceite
de oliva para la lmpara que calienta el horno no
debe ser reciente ni craso, sino viejo y muy puro,
para que produzca poco holln y arda mejor sin
peligro de extincin. Por ello es mejor cuanto ms
antiguo. Igualmente el algodn debe estar limpsimo para que arda con ms facilidad. La extincin de
la lmpara es algo que les sucede a algunos aprendices actuales, como ya hemos advertido.

De tribus operationibus philosophicis


Notandum est quod apud philosophos naturales de suo magisterio loquentes ad deceptionem tyronum, dissoluere calcinare, tingere,
dealbare, refrigerare, humectare, lauare,
coagulare, imbibere, terere, de[37]siccare,
distillare, sublimare, et purificare idem sunt
omnia haec una eademque operatio, et non
aliud significant quam coquere materiam oui
philosophici nihil immutando donec materia
magisterii sit perfecta per 3 operationes philosophicas; itemque educere animam aut spiritum aut corpus non sunt aliud a praedictis tribus operationibus vti, neque extractio animae a
corpore et reductio illius ad corpus sicut in principio unum fiat ita et in hac materia ab vno
omnia [38] prodibunt et ad vnum omnia redibunt et haec dicitur rotatio et conuersio elementorum, humidum resiccare et fugitiuum
figare, sic elementorum mors et vita efficiuntur.
Item nota quod in sublimatione consistunt
omnes operationes temperati caloris lucernae
erga ouum philosophicum et illa sublimatio non
est aliud quam eleuatio partium non fixarum
per exhalationes remanentibus semper fixis
partibus en fundo vasis; neque ulla alia
intendenda est aut [39] tentanda partium
separatio. Necesse ergo est omnes partes esse
simul et simul fixari. Tota enim operis perfectio
in illa sublimatione posita est, in qua caetera
operationes continentur, nempe distillatio,
assatio, destructio, coagulatio, putrefactio, calcinatio, fixatio, dissolutio, reductio, tincturarum
albarum et rubrarum et omnia in eodem vase
et in eodem furno perficiuntur et haec est via
recta ad finalem usque consumationem, de qua
plura sunt instituta capitula pro suplantatione

Las tres operaciones filosficas


Hay que notar que entre los filsofos naturales que
hablan de su magisterio para engaar a los
aprendices, disolver, calcinar, teir, blanquear,
enfriar, humedecer, lavar, coagular, imbibir,
triturar, desecar, destilar, sublimar y purificar,
todas son una y la misma operacin y no significan
otra cosa que cocer la materia del huevo filosfico,
sin modificar nada hasta que la materia del
magisterio haya sido perfeccionada por las tres
operaciones filosficas. Igualmente sacar el alma, el
espritu o el cuerpo no son algo distinto a las tres
operaciones mencionadas, como tampoco la
extraccin del alma del cuerpo y su devolucin al
cuerpo para que sean hechos uno como en el
principio. As, en esta materia todas las cosas
procedern de uno y a uno volvern. Esto se llama
rotacin y conversin de los elementos, desecar lo
hmedo y fijar el fugitivo. As se produce la muerte
y la vida de los elementos.
As mismo nota que todas las operaciones del
calor temperado de la lucerna hacia el huevo
filosfico consisten en la sublimacin, y esa
sublimacin no es otra cosa que la elevacin de las
partes no fijas por las exhalaciones, quedando
siempre las partes fijas en el fondo del vaso y no
hay que pretender ni intentar ninguna separacin
de las partes. Es preciso que todas las partes se
mantengan juntas y juntas sean fijadas. As, toda la
perfeccin de la obra consiste en la sublimacin, en
la cual se contienen todas las dems operaciones,
tales como la destilacin, asacin, destruccin,
coagulacin, putrefaccin, calcinacin, fijacin,
disolucin, reduccin de las tinturas blancas y rojas,
y todas se completan en el mismo vaso. Esta es la
va recta hasta la consumacin final, de la cual
tratan en varios captulos, para yerro de los

De arte cabalistica

12

El arte cabalstica
***

tyronum. Itemque sublimatio phylosophica est


sub[40]tilisatio seu altatio siue in mediocrem
naturam conuersio, quod totum facit mercurius
philosophicus.
Triplex est periculum in lapidis philosophici
regimine. Primum ne lapis comburatur aut
vitrificetur aut in tincturis corrumpatur.
Secundum ne spiritus fugiant et corpus in fundo
mortuum remaneat. Utrumque stat in artificis
industria et ignis temperamento. Tertium ne
corpus simul cum anima euolet, et hoc est
maximum periculum ad quod vitandum uti
oportet igne temperato externo vt supra
diximus.
[41] Nota quod verno tempore et sole in
Ariete existente, utilior est conceptio lapidis
quam alio tempore; quare initio veris mense
martio, omnia praeparata ponantur in suo vase
philosophico ad generationem incohandam S
A quia sic ars iuuatur a natura.
Porro id firmiter teneat quod capitulorum
omnium huiusce praetiotissimae artis non
excedit pretium ipsarum medicinarum expensione quinquaginta argenteos ex prima operatione computando. Experto crede Honorato a
Provincia, nam propris meis [42] manibus hunc
benedictum lapidem feci et contractavi.

aprendices. Igualmente la sublimacin filosfica es


la sutilizacin o elevacin o conversin en una
naturaleza media, y todo lo hace el mercurio
filosfico.
Hay un triple peligro en el rgimen de la piedra
filosfica. Primero, que la piedra no se queme , se
vitrifique o se corrompa en las tinturas. Segundo
que no huyan los espritus y el cuerpo permanezca
muerto en el fondo. Uno y otro depende de la
habilidad del artesano y del fuego temperado.
Tercero que no vuele el cuerpo junto con el alma;
este es el mximo peligro para evitar el cual es
preciso usar un fuego externo temperado, como
hemos dicho anteriormente.
Nota que en primavera, estando el sol en Aries,
es ms til la concepcin de la piedra que en otra
poca. Por ello, en el mes de marzo, al principio de
la primavera, pnganse todas las cosas preparadas
en su vaso filosfico para iniciar la generacin S A,
porque as el arte es ayudado por la naturaleza.
Adems tenga por ciertsimo que el precio de
todos los captulos de esta preciossima arte no
excede en el coste de sus medicinas en cincuenta
argnteos, contando desde la primera operacin.
Cree al experto Honorato de Provenza, pues he
hecho y manipulado con mis propias manos esta
piedra bendita.

De prima operatione
In prima operatione materia seminis praeparata et mercurius philosophicus vniri debent
in ouo philosphico seu matratio ad promouendam seminis corruptionem et ad conceptionem generationemque lapidis philosophici. Post illarun duorum coniunctionem in suo
vase statim claudi debet firmiter vasis ostium
sigillo hermetico atque inde collocari in
nidulum suum cinericium in medio furni
praepa[43]ratum ita firmiter vt non sit submersionis periculum. Postmodum additur lampas
cardanica praeparata, quae suo calore temperato furnum prius iam calefactum iugiter calidum conseruet sine ulla interruptione.
Prima haec operatio durat ad nigredinem
usque perfectam et donec materiam sit omnino
resiccata. Nigredo autem debet apparere intra
40um vel 50um diem aut 52um vt plurimum.
Nigredo perfecta iuncta cum siccitate est finis

Primera operacin
En la primera operacin la materia de la semilla
preparada y el mercurio filosfico deben ser
unidos en el huevo filosfico o matraz, para
promover la corrupcin de la semilla y para la
concepcin y generacin de la piedra filosfica.
Tras la conjuncin de estos dos en su vaso, debe
encerrarse en seguida firmemente la boca del vaso
con el sello hermtico y luego debe colocarse en su
nidillo de cenizas preparado en medio del horno,
tan firmemente que no haya peligro de hundimiento. Luego se aade la lmpara cardnica
preparada, que con su calor temperado,
continuamente conserve caliente sin ninguna
interrupcin el horno ya calentado.
Esta primera operacin dura hasta la negrura
perfecta y hasta que la materia est totalmente
reseca. La negrura debe aparecer entre los
cuarenta o cincuenta das, 52 como mximo. La
negrura perfecta, junto con la sequedad, es el fin

De arte cabalistica

13

El arte cabalstica
***

et perfectio operis in 1a [44] operatione, quia


talis color significat dissolutam esse seminis
materiam per corruptionem et in ea fieri
conceptio ad generationem.
Obtento illo dicto colore nigro, durat plures
menses antequam nigredo mutetur per diversos colores ad albedinem. Nigredo similis est in
ouo philosophico pisci liquidae in fusione aut
bullienti et postea colores apparent sicut in
iride cum azoth praeparatur ad albedinem.
Fouere ouum philosophicum est materiam seminis deducere [45] ad nigredinem perfectam.
Terra nigra et terra foetida et latonum et
azoth non sunt aliud quam illud semem
corruptum et perfecte nigrum. Hoc autem
certum signum bene incohatum fuisse opus et
repertum esse verum dissolutiuum huis
magisterii. Quia sine huismodi colore nigerrimo
vanus est labor operantis. Et nihil fit ad consequendum finem operis intenti, quocumque alio
apparente colore, cum semen non corrumpatur
et nulla potest fieri generatio, nisi praecedat
seminis [46] corruptio.
Color subflauus aut subliuidus significat corruptionem et prutrefactionem seminis nondum
esse perfectam. Color autem citrinus aut subrubeus in principio apparentes significant virtutem magnesiae sese aduri aut omnino esse
adustam et vanum esse laborem operantis.
Cavendum est in transitu a prima operatione
ad 2dam aut 3am ne materia seminis ullo modo
refrigeretur, neque dum fient imbibitiones 1ae
aut 2ae operationis.
[47] Colores qui apparent in ouo philosophico
per omnes operationes varii sunt; sed tantum 3
expetuntur et intenduntur. In 1a operatione
nigredo perfecta intenditur. In 2a operatione
albedo perfecta et in 3a operatione perfecta
rubedo.

y perfeccin de la obra en la primera operacin, ya


que este color significa que la materia de la semilla
ha sido disuelta por la coruupcin y en ella se hace
la concepcin y la generacin.
Obtenido el mencionado color negro, dura varios
meses antes de que la negrura se cambie por
diversos colores en blancura. La negrura en el
huevo filossofico es semejante a la pez lquida n
fusin o hirviendo y luego aparecen colores como
en el iris cuando el azot es preparado a la blancura.
Incubar el huevo filosfico es llevar la la materia
de la semilla a la negrura perfecta.
Tierra negra y tierra ftida y latn y azot no son
otra cosa que la semilla corrompida y perfectamente negra. Este es el signo cierto de que se ha
empezado bien la obra y de que se ha encontrado
el verdadero disolutivo de este magisterio, pues sin
este tipo de color negrsimo vana es la labor del
operador. Y nada se hace para alcanzar el fin de la
obra emprendida con cualquier otro color que aparezca, ya que la semilla no es corrompida y no puede producirse ninguna gneracin si no precede la
corrupcin de la semilla.
El color amarillento o grisceo indica que la
corrupcin y putrefaccin de a semilla an no es
perfecta. Los colores citrino o rojizo cuando
aparecen al principio indican que la virtud de la
magnesia se quema o que est totalmente
quemada y vana es la labor del operador.
Hay que evitar en el paso a la segunda o terecera
operacin que la materia de la semilla no se enfrie
de ningunamanera, ni mientras se hagan las
imbibiciones de la primera o segunda operacin.
Los colores que aparecen en el huevo filosfico
durante todas las operacione sson varios, pero
solamente han de desearse y buscarse tres. En la
primera operacin se busca la negrura perfecta, en
la segunda operacin la blancura perfecta y en la
tercera operacin la perfecta rojez.

De secunda operatione
Operatio 2da tota consistit in dealbanda illa
terra nigra et foetida 1ae operationis iam
resiccata. Ad hoc praestan[48]dum cum arte et
magna cautela, reserandum est ouum philosophicum ne vllo modo refrigeretur et imbibenda
est terra illa nigra pauco dissolutiuo prius calefacto et postea claudendum est ouum, scilicet,

Segunda operacin
Toda la segunda operacin consiste en blanquear
la tierra negra y ftida de la primera operacin ya
desecada. Para preparar esto hay que abrir el
huevo filosfico con arte y gran cautela, para que
de ningn modo se enfre, y hay que imbibir la
tierra negra con un poco disolutivo previamente
calentado. Luego hay que cerrar el huevo, es decir,

De arte cabalistica
os matratii, sicuti prius et in nidulum summ est
reponendum.
Quantitas seu proportio imbibitionum est ut
4 pars mercurii addatur post fixationem
praecedentis quantitas vero 1ae imbibitionis
est [49] fere media pars imbibitionis completae.
Idem dicitur de vltima imbibitione. Sed
numquam fit imbibitio nova quin precedens
fuerit resiccata.
Nota quod imbibitiones 7 quoad maius et 5
quoad minus sufficientes sunt ad absumendas
illas exhalationes terrae foetidae et candorem
perfectum ei conferendum.
Prima et ultima operationes fiunt paruae,
reliquae vero completae. 1a et ultima diebus
aliquot complentur, reliquae vero imbibitiones
completas ad quinque menses extenduntur.
Vnicui[50]que operationi, imbibitioni, inquam,
necessarium est vnius mensis spatium. Obseruandum semper est vt optime ac hermetice
claudatur os matratii, ne exhalationes venenosae foras exeuntes noceant et virtus ac
spiritus magnesiae euanescant, donec tandem
appareat desideratus candor.
Nota etiam necessarios esse menses 9 ad
perficiendum elixirium album, 2os scilicet in 1
operatione, 7 in 2, quo toto tempore continuandus est calor furni philosophici et
conseruandum.
In hac 2da operatione varii [51] colores apparent in matratio nempe, caeruleus, viridis, subrubeus, citrinus, luteus et tandem albedo
apparet.
Centun quinquaginta dies numerantur in
putrefactione usque ad albedinem, instar
occulorum piscium.
Albedo incipiens in magnesia occulis piscium
similis apparet.
Imbibitiones ac fermentationes sunt eaedem
operationes.
Magnesia alba est illa terra nigra 1ae operationis in albissimam substantiam conversa,
quae commixta metallis omnibus imperfectis,
[52] excepto tamen aere, ea omnia in verum et
genuinum argentum per proiectionem transmutat; ipsa etiam medicinalis est valde et ad
multos morbos curandum idonea.
Sed ne tyro decipiatur, animaduertat quod
albedo quae eleuatur in dealbando terram

14

El arte cabalstica
***

la boca del matraz, como primeramente, y


reponerlo en su nidillo.
La cantidad o proporcin de las imbibiciones es la
cuarta parte de mercurio aadido tras la fijacin
precedente; sin embargo la cantidad de la primera
imbibicin es casi la mitad de una imbibicin
completa. Lo mismo se aplica a la ltima imbibicin.
Nunca se hace una imbibicin nueva sin que la
precedente haya sido desecada.
Nota que son suficientes siete imbibiciones como
mximo y cinco como mnimo para consumir las
exhalaciones de la tierra ftida y concederle el
candor perfecto.
La primera y ltima operaciones se hacen reducidas, pero las dems completas. La primera y la
ltima se completan en algunos das, sin embargo
las restantes imbibiciones completas se prolongan
meses. Para cada operacin, o sea, imbibicin, es
necesario el espacio de un mes. Hay que vigilar
siempre que la boca del matraz quede cerrada total
y hermticamente, para que las exhalaciones
venenosas no salgan afuera y daen y la virtud y el
espritu de la magnesia no se desvanezcan, hasta
que aparezca al fin el deseado candor.
Nota tambin que son necesarios nueve meses
para perfeccionar el elixir blanco, dos en la primera
operacin, siete en la segunda. En todo este tiempo
hay que continuar y conservar el calor del horno
filosfico.
En esta segunda operacin aparecen colores
variados en el matraz, en concreto el cerleo, el
verde, el rojizo, el citrino, el lteo, y finalmente
aparece la blancura.
Se cuentan ciento cincuenta das en la
putrefaccin hasta la blancura, como ojos de peces.
Al empezar la blancura en la magnesia aparece
semejante a ojos de peces.
Las imbibiciones y las fermentaciones son las
mismas operaciones.
La magnesia blanca es la tierra negra de la
primera operacin convertida en una sustancia
blanqusima, la cual mezclada con todos los metales
imperfectos, exceptuado sin embargo el cobre, por
la proyeccin los transmuta a todos en plata
genuina. Es tambin muy medicinal e idnea para
curar muchas enfermedades.
Pero para que el aprendiz no se engae, observe
que la blancura que se eleva al blanquear la tierra

De arte cabalistica

15

El arte cabalstica
***

nigram et foetidam, non est vera albedo,


quae est niue nitidior, areque subtilior, ad
quam obtinendam oportet vti imbibitionibus
supra
dictis,
quia
variis
inuolucris
conglomerata tecta manet. Vtere ergo magna
pati[53]entia quia in dealbatione illa
perfectissima inest magna tarditas, sublima
sine foecibus, nisi forte albis.

negra y ftida, no es la verdadera blancura, que es


ms brillante que la nieve y ms sutil que el aire,
para obtener la cual es preciso realizar las
imbibiciones antedichas, ya que, apelmazada con
varias envueltas, permanece cubierta. Usa, pues, de
gran paciencia pues en la blancura perfectsima hay
una gran lentitud; sublima sin heces, a no ser
blancas.

De tertia operatione
Tertia operatio consistit in conversione
albedinis magnesiae in rubedinem perfectam
et similem granis granatorum perfecte
rubrosum velsimili papaveri Rhealdi. Eiusmodi
rubedo signum est complementi magnesiae
rubra seu magisterii rubri magni sapientum in
omni rectitudine et virtute. Ita [54] ut
devorare possit omnem materiam pure
metallicam in verum aurum transmutando et
magis purum quam vulgare.
Ad rubedinem ergo inducendam necessarium est continuare imbibitiones seu fermentationes, sicut in 2 operatione dictum est.
Earum quantitas et proportio est etiam quarta
pars mercurii infundendo in qualibet imbibitione. Si copiosior infundaretur esset periculum suffocationis. Non postest fieri noua
imbibitio sine preaecedentis fixatione aut
ante praecedentis fixationem. Fiant ergo alternatim imbibitiones et fixa[55]tiones. Quinque numero imbibitiones sunt necessariae,
quae mensium quinque spatio coquuntur ad
fixationem. Nouo et calido mercurio fit
semper noua imbibitio.
Calor autem quodammodo augeatur, sub
hac tamen moderatione ne laedat manum
tenentis matratium. Cauenda est etiam
semper materiae refrigeratio dum fiunt imbibitiones, ne spiritus et virtus elixirii extinguatur. Fiat etiam exacta matratii obseratio
ne spiritus exhalent et totum pereat.
Sic producetur opus inceptum ad optatum
finem et sic perueniet [56] perfecta et optata
rubedo magni magisterii sapientum et dabitur
assecutio magni thesauri et medicina
perfectissima.
Experientia fiet si guttula illius elixiris misceatur plumbo liquefato et bene purgato et

Tercera operacin
La tercera operacin consiste en la conversin de
la blancura de la magnesia en la rojez perfecta y
semejante a los granos de las granadas
perfectamente rojo, o semejante a la amapola de
Rhealdo. Este tipo de rojez es el signo del
cumplimiento de la magnesia roja o gran magisterio
rojo de los sabios en toda rectitud y virtud, de tal
manera que puede devorar toda materia metlica
pura transmutndola en oro verdadero y ms puro
que el vulgar.
Para inducir la rojez es necesario continuar las
imbibiciones o fermentaciones, como se ha dicho en
la segunda operacin. La cantidad y proporcin de
estas es tambin la cuarta parte de mercurio
aadindolo en cualquier imbibicin. Si se aadiera
en ms abundancia, habra el peligro de la
sofocacin. No puede hacerse una nueva imbibicin
sin la fijacin de la precedente o antes de la fijacin
de la precedente. Hganse, por tanto, alternativamente imbibiciones y fijaciones, Son necesarias
cinco imbibiciones en nmero, que se cuecen hasta
la fijacin en el espacio de cinco meses. La nueva
imbibicin se hace siempre con mercurio nuevo y
caliente.
Aumntese e l calor en cualquier caso, pero con la
restriccin de que al sostener el matraz no dae la
mano. Hay que evitar tambin siempre el
enfriamiento de la materia mientras se hacen las
imbibiciones, para que no se extinga el espritu y la
virtud del elixir. Hgase tambin un cierre exacto del
matraz, para que no exhalen los espritus y todo
perezca.
As ser conducida la obra iniciada hasta el final
deseado y as llegar la perfecta y deseada rojez del
gran magisterio de los sabios y se obtendr el logro
del gran tesoro y la medicina perfectsima.
Si se hace el experimento de mezclar una gotita del
elixir en plomo fundido y bien purificado, y se dejan

De arte cabalistica

16

El arte cabalstica
***

igne demittantur, una hora aut altera, quod


plumbum in aurum purissimum mutabitur.
Magisterium hoc magnum est philosophorum
et sapientum, quod dicitur etiam magnesia,
elixir, panacea magna, lapis philosophicus. Elixir
rubeum tingit millies mille et ducenta millia et
qui vidit sol [57]ui credit. Ille lapis seu elixir
fusilis est tamquam cera. Quo frequentius
dissoluitur et coagulatur in sua generatione, eo
magis eius virtus augetur multiplicationis et
quoties dissolutus et fixatus fuit, toties 10rio
numero multiplicabitur in quantitate et virtute.
Sed ne multiplicationes fiant vltra 3 aut 4, nam
si vltra progrederis multiplicando euanescet
totum opus aut elixir propter eius nimiam
subtilitatem et penetrationem. Vitrum enim
penetraret tuum. Quod ad album lapidem, res
non ita se habet, nam septem fieri possumus
se[58]cure multiplicationes.
Magnesia rubra in aurum purum omnia
metalla conuertere possunt. Illa transmutatio
fit per proiectionem.

en el fuego, suceder que en una hora o dos el


plomo ser transmutado en oro pursimo.
Este es el gran magisterio de los filsofos y de los
sabios, llamado tambin magnesia, elixir, gran
panacea, piedra filosofal. El elixir rojo tie mil veces
mil y doscientas mil, y quien lo vio realizarse lo
cree. La piedra o elixir es fusible como la cera.
Cuantas ms veces es disuelto y coagulado en su
generacin, tanto ms es aumentada la virtud de la
multiplicacin y cuantas veces fue disuelto y
coagulado , otras tantas se multiplicar por el
nmero diez en cantidad y virtud. Peo no se hagan
ms all de tres o cuatro multiplicaciones, pues si
avanzas ms multiplicndolo se desvanecer toda
la obra o elixir, a causa de su excesiva sutilidad y
penetracin, de manera que penetrara tu vidrio.
En cuanto a la piedra blanca la cosa no va as, pues
podemos hacer siete multiplicaciones de modo
seguro.
La magnesia roja puede convertir en oro puro
todos los metales. La transmutacin se hace por
proyeccin.

De proiectione
Proiectio elixiris seu magnesiae, tam rubra
quam alba, fit semper super metalla bene
purgata a sordibus et excrementis.
Ex Avicenna. R/ partes mercurii vulgaris bene
purgati. Pone in crusolo super ignem. Cum
fumare incipit proiice partem unam elixiris
super has centum [59] partes mercurii et totum
fiet medicina. Deinde pone partem unam istius
medicinae super alias centum partes mercurii
purgati ad ignem feruentem et adhuc erit
medicina et sic consequenter. In ultima proiectione pars una medicinae vltimo congelata
transmutat centum partes mercurii puri in
veram lunam aut solem, iuxta vim medicinae
1ae. Aliquando pars una medicinae conuertit
ducentas vel etiam mille, vel etiam mille millia.

Proyeccin
La proyeccin del elixir, tanto rojo como blanco,
se hace siempre sobre metales bien purificados de
suciedad y excrementos.
De Avicena. Toma cien partes de mercurio vulgar
bien purificado. Ponlo en un crisol al fuego. Cuando
empieza a humear proyecta una parte de elixir
sobre estas cien partes de mercurio y todo se har
medicina. Luego pon una parte de esta medicina
sobre otras cien partes de mercurio purificado
hirviendo al fuego y de nuevo se har medicina, y
siguiendo as. En la ltima proyeccin una parte de
medicina, congelada por ltimo, transmuta cien
partes de mercurio puro en verdadera luna o sol,
segn la calidad de la primera medicina. A veces
una parte de medicina convierte doscientas, o mil,
o incluso un milln.

Pro sanitate
Magnesia rubra dicitur Pana[60]cea magna, id
est, omnium morborum secreta medicina, quia
omnes morbos, etiam desperatos, curat, ut lepram, canceres, insaniam, rabiem, melancholiam, letargiam, apoplexiam, phrenesim, phtisim,
hydropen caeterosque morbos malignos atque
omnes febres. Curat etiam paupertatem et

Para la salud
La magnesia roja se llama gran panacea, es decir,
medicina secreta de todas las enfermedades, ya
que cura todas las enfermedades, incluso las
desesperadas, como lepra, cnceres, locura, rabia,
melancola, letargia, apopleja, frenes, tisis,
hidropesa y dems enfermedades malignas, y
todas las fiebres. Cura tambin la pobreza y la

De arte cabalistica
auaritiam et, si operibus piis insumatur,
beatitudinem parit aeternam.
Dosis panaceae magnae est granum vnum
cum liquore conuenienti pro vehiculo respectu
morbi, vel partis laborantis aut cum vino albo.
Tempus seu hora sumptionis est post mediam
noctem, non alio [61] tempore. Vna dosis curat
morbos quorum duratio non praeteriit
mensem; duodecim doses continuae curant
morbos quorum duratio non praeteriit annum.
Si vero plures annos perseueraverit morbus, per
mensem contiuum dosis praescripta curabit. Si
sumatur praescripta dosis initio veris initioque
autumni semel, toto anno valetudo cum laetitia
perseuerabit.
Item magnesia est summum praeseruatiuum
aduersus quoscumque grauissimos corporis
affectus, tristitiam expellit [62] atque hilaritatem inducit, rerum iacturam et incommoda
resarcit. Ab omnibus aerumnis et aduersitatibus
prompte liberat, desperatos consolatur, vagantes solidat; ab omnibus calamitatibus eripit,
tranquillitatem inducit et animi vota praestat.
Ita mirabilis est omnipotens Deus in operibus
suis, cui laus, honor et gloria sempiterna sit.
Amen.

17

El arte cabalstica
***
avaricia y, si se usa en obras piadosas, procura la
felicidad eterna.
La dosis de la gran panacea es un grano con un
licor como excipiente, adecuado a la enfermedad
o al enfermo, o con vino blanco.
El momento u hora de la toma es despus de la
media noche, no en otro momento. Una dosis
cura las enfermedades cuya duracin no supera
un mes; doce dosis continuas curan las
enfermedades que no superan un ao. Si es una
enfermedad que ha durado varios aos, la curar
esta misma dosis continuada un mes. Si se toma
esta dosis al inicio de la primavera y del otoo una
vez, la salud perdurar durante todo el ao con
alegra.
Tambin la magnesia es la mayor proteccin
contra las ms graves afecciones del cuerpo,
expulsa la tristeza y dispone a la risa, resarce la
prdida de bienes y las incomodidades. Libera
prontamente de todas las dificultades y
adversidades, consuela a los desesperados, da
estabilidad a los errantes y rescata de todas las
calamidades, procura la tranquilidad y cumple los
deseos del nimo. As de admirable es Dios
todopoderoso en sus obras. Para l sea el honor y
la gloria sempiterna. Amn.