Anda di halaman 1dari 18

Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan banjir kilat? [5]

Banjir kilat boleh ditakrifkan sebagai peningkatan aras air permukaan yang cepat terutamanya
di kawasan bandar yang disebabkan oleh curahan hujan yang lebat dalam satu tempoh masa
yang agak singkat dan air akan surut dalam masa yang siungkat juga.

(b)Jelaskan sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar. [10]

Sebab banjir kilat kerap berlaku di kawasan bandar ialah:


 Pertambahan permukaan tak telap air spt tar dan simen
 Kekurangan litupan tumbuh-tumbuhan
 Kapasiti sungai yang rendah
 Sistem perparitan kurang sempurna, tidak sistemetik dan tidak mencukupi
 Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai

(c) Jelaskan kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia. [10]

Kesan banjir kilat terhadap aktiviti manusia;


 Sistem pangangkutan terggendala
 Kegiatan perindustrian terjejas
 Aktiviti perniagaan mengalami kerugian.
 Aktiviti pertanian terjejas – tanaman rosak
 Aktiviti penternakan terganggu – ternakan mati
 Aktiviti pelancongan merosot
 Aktiviti harian penduduk terganggu – tidak dapat ke sekolah atau ke tempat kerja

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 1
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5]

Kerpasan bermaksud lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke


permukaan bumi dalam pelbagai bentuk pepejal seperti salji, hujan batu, hujan beku dan
hujan batu serta bentuk cecair iaitu hujan dan embun. Kesemua bentuk kerpasan ini turun ke
permukaan bumi dalam intensiti yang berbeza.

(b)Terangkan proses pembentukan dua jenis hujan. [8]

Proses pembentukan hujan perolakan;


 Terjadi ketika hari dan udara yang panas – proses sejatan giat
 Proses sejatan menyebabkan wap-wap air dibawa naik ke atmosfera dan mengalami
proses penyejukan mengikut kadar tukaran adiabatik.
 Udara yang mengandungi wap air akan mengalami penyejukan dan pemeluwapan – wap
air bertukar menjadi titisan air.
 Titisan air akan membentuk awan komulunimbus – tepu – turun sebagai hujan perolakan.
 Biasa berlaku pada waktu lewat petang.

Proses pembentukan hujan bukit;


 Turun di kawasan kaki bukit yang menghadap arah tiupan angin lembap dari laut.
 Angin lembap akan dipaksa naik ke kawasan bukit – mengalami proses penyejukan
mengikut kadar tukaran adiabatik sehingga mencapai takat pemeluwapan.
 Wap air akan bertukar menjadi bintik-bintik air – membentuk awan.
 Awan yang tepu akan menurunkan hujan bukit.
 Kekuatan tiupan dan kelembapan angin yang menentukana kelebatan hujan – jika angin
kencang dan lembap – hujan lebat.
 Kawasan yang terlindung dari tiupan angin lembap menjadi kawasan lindungan hujan –
menerima angin kering.

(c) Bincangkan enam kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. [12]

Kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap;


 Menjejaskan aktiviti pertanian – banjir
 Menjejaskan aktiviti perikanan (penternakan ikan) – ikan terlepas ketika banjir
 Menjejaskan aktiviti pembalakan – jalan pembalakan rosak
 Mengganggu sistem pangangkutan – jalan ditenggalami banjir
 Industri pelancongan terjejas
 Aktiviti perniagaan merosot

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 2
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

3. (a) Nyatakan jenis-jenis kerpasan. [5]

Jenis-jenis kerpasan;
 Hujan
 Salji
 Hujan beku
 Gerimis
 Embun
 Hujan batu

(b)Jelaskan pemboleh ubah yang membentuk bajet imbangan air. [10]

Secara formula;

P=E+R+S

di mana,

P = kerpasan
E = sejatan
R = larian air permukaan
S = simpanan air bawah tanah

(c) Jelaskan kesan ketakseimbangan bajet imbangan air terhadap aktiviti manusia [10]

Kesan ketidakseimbangan bajet imbangan air terhadap aktiviti manusia.


 Kurangan air
- Aktiviti pertanian terjejas – kemarau
- Aktiviti perikanan merosot – kolam kering
- Aktiviti penternakan – haiwan ternakan tiada air minuman
 Lebihan air
- Aktiviti pertanian terjejas – tanaman ditenggelami air
- Aktiviti perikanan mengalami kerugian – ikan terlepas dari sangkar
- Aktiviti pelancongan terjejas – pergerakan pelancong terhad
- Aktiviti perniagaan terjejas

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 3
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan akuifer? [5]

Akuifer bermaksud satu lapisan takungan air bawah tanah yang terdapat di bawah lapisan
batuan tidak telap air membentuk stok air tanah yang banyak.

(b)Jelaskan proses edaran air tanih. [10]

Proses edaran air tanih;


 Aliran air subpermukaan
 Susupan (infiltrasi)
 Akuifer

(c) Jelaskan kepentingan air bawah tanah kepada manusia. [10]

Kepentingan air bawah tanah kepada manusia;


 Bekalan air domestik
 Stok atau simpanan air bersih masa depan
 Mengekalkan kelembapan tanih bagi kegunaan pertanian
 Akuakultur – membekalkan air kepada kolam ternakan ikan
 Industri air mineral

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 4
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan penyahhutanan? [3]

Penyahhutanan bermaksud kegiatan penerokaan atau pelupusan hutan secara meluas untuk
tujuan pertanian ladang atau pembangunan baru.

(b)Huraikan impak penyahhutanan terhadap kitaran hidrologi. [10]

Impak penyahhutanan terhadap kitaran hidrologi;


 Hujan berkurangan – proses sejat-peluhan berkurangan
 Air larian permukaan meningkat – permukaan tanah gondol
 Kadar susupan/infiltrasi berkurangan
 Pintasan silara berkurangan
 Meningkatkan kadar sejatan air tanah – penggurunan

(c) Jelaskan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan di kawasan hutan tropika lembap. [12]

Pemeliharaan dan pemuliharaan di kawasan hutan tropika lembap;


 Pemeliharaan
- Mewujudkan kawasan hutan simpan kekal
- Penguatkuasaan undang-undang
- Program pendidikan penjagaan alam sekitar
- Langkah R&D
 Pemuliharaan
- Penanaman semula hutan
- Rawatan silvikutur
- Penubuhan ladang hutan

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 5
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

GAS
B C

CECAIR PEPEJAL

6. (a) Dengan merujuk kepada rajah di atas, nyatakan proses-proses perubahan bentuk air yang
bertanda A, B dan C. [5]

Proses-proses perubahan bentuk air;


 A – proses pembekuan/penghabluran (daripada cecair kepada pepejal)
 A – proses pencairan/peleburan (daripada pepejal kepada cecair)
 B – proses sejatan (daripada cecair kepada gas)
 B – proses pemeluwapan (daripada gas kepada cecair)
 C – proses pemejalwapan (daripada wap air kepada salji/ais)

(b)Jelaskan proses-proses kitaran hidrologi yang berlaku di atas permukaan bumi. [8]

Proses-proses kitaran hidrologi yang berlaku di atas permukaan bumi ialah;


 Proses sejatan – perubahan air kepada wap air
 Proses sejat-peluhan – perubahan daripada perpeluhan/peluh kepada wap air
 Proses pintasan silara – jatuhan hujan ke atas daun, ranting, dahan dan batang
 Proses air larian permukaan – pergerakan air di atas permukaan bumi.

(c) Terangkan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi kadar susupan air ke dalam tanah.
[12]
Kegiatan manusia mempengaruhi kadar susupan air ke dalam tanah;
 Meningkatkan susupan
- Tanaman/pertanian – tanaman pokok atau tutup bumi
- Mengekalkan hutan
- Pembinaan teres
- Menutup permukaan dengan daun
- Meratakan permukaan
 Mengurangkan susupan
- Penyahutanan
- Menurap/meyimen permukaan
- Penerokaan cerun
- Mencuramkan permukaan

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 6
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

7. (a) Nyatakan proses-proses utama dalam kitaran hidrologi. [5]

Proses-proses utama dalam kitaran hidrologi;


 Sejatan dan sejat-peluhan
 Pemeluwapan
 Kerpasan
 Pintasan silara
 Air larian permukaan
 Susupan

(b)Huraikan proses-proses pergerakan air secara menegak dalam kitaran hidrologi. [10]

Proses-proses pergerakan air secara menegak dalam kitaran hidrologi;


 Sejatan/sejat-peluhan
 Kerpasan
 Susupan
 Pintasan silara
 Aliran batang

(c) Bagaimanakah kegiatan manusia dapat menjejaskan air tanah? [10]

Kegiatan manusia dapat menjejaskan air tanah;


 Penyahhutanan – meningkatkan kadar sejatan air tanih
 Penggunaan baja kimia/racun rumpai – mencemar air tanih
 Industri air mineral – menyusutkan stok air tanih
 Industri pemprosesan – pengaliran sisa efluen
 Perindustrian – bengkel kejuruteraan enjin – tumpahan minyak
 Industri binaan – penanaman cerucuk – cemar air bawah tanah

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 7
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

8. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kelembapan? [3]

Istilah umum yang merujuk kepada kandungan wap air yang terdapat dalam udara pada
sesuatu masa yang tertentu. Terbahagi kepada kelembapan mutlak iaitu jumlah sebenar wap
air dalam udara dan kelembapan bandingan yang merujuk kepada nisbah wap air yang
mampu ditampung oleh udara.

(b)Jelaskan lima proses menegak dalam kitaran hidrologi. [10]

Proses menegak dalam kitaran hidrologi;


 Sejatan
 Sejat peluhan
 Kerpasan
 Resapan/susupan
 Pemejalwapan
 Pintasan/cegatan silara

(c) Huraikan kesan-kesan ke atas aktiviti manusia apabila kadar kerpasan lebih tinggi berbanding
dengan kadar sejatan. [12]

Kesan-kesan ke atas aktiviti manusia apabila kadar kerpasan lebih tinggi berbanding dengan
kadar sejatan
 Aktiviti pertanian – tanaman ditenggelami banjir
 Aktiviti seharian – terganggu – tidak dapat pergi ke/balik dari tempat kerja
 Aktiviti pelancongan – terjejas kerana banjir
 Industri perikanan – akuakultur – ikan terlepas dari kolam/sangkar
 Aktiviti perniagaan – merosot – kedai/premis ditenggalami banjir
 Aktiviti perindustrian – kilang/jentera rosak ditenggalami banjir

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 8
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

9. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sejatan? [5]

Sejatan ialah proses penukaran air daripada cecair atau pepejal kepada wap-wap air dengan
bekalan haba yang mencukupi. Sejatan berlaku apabila tekanan wap pada permukaan air lebih
tinggi daripada tekanan wap air di dalam atmosfera yang belum mencapai takat tepu.

(b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sejatan di permukaan bumi. [10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sejatan di permukaan bumi;


 Suhu air – apabila suhu air meningkat, tekanan wap air atau keupayaan wap air untuk
terbebas ke atmosfera juga meningkat.
 Tekanan wap di permukaan air lebih tinggi berbanding dengan tekanan tekanan wap
sebenar di atmosfera
 Tiupan angin/turbulens yang kencang
 Kemasinan air – semakin tinggi takat kemasinan air, semakin rendah kadar sejatan
 Nilai kelembapan bandingan yang tinggi akan mengurangkan kadar sejatan

(c) Jelaskan aktiviti manusia yang mempengaruhi kadar sejatan di atmosfera. [10]

Aktiviti manusia yang mempengaruhi kadar sejatan di atmosfera;


 Penyahhutanan – penebangan hutan secara besar-besaran akan meningkatkan suhu dan
seterusnya akan meningkatkan kadar sejatan.
 Perlombongan – penggondolan tanah memudahkan sejatan berlaku
 Pembinaan empangan – peningkatan keluasan badan air – meningkatkan kadar sejatan
 Pembandaran – fenomena pulau haba berlaku akibat terdapat banyak bangunan dan
permukaan yang disimen maka suhu akan tinggi dan seterusnya meningkatkan kadar
sejatan.
 Pertanian – pokok yang masih kecil pada awal proses penanaman meningkatkan suhu dan
mempengaruhi kadar sejatan
 Perindustrian – udara tercemar yang dilepaskan oleh sektor perindustrian akan
meningkatkan suhu – kadar sejatan tinggi.

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 9
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

10. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sejatpeluhan? [5]

Sejatpeluhan bermaksud proses pengangkatan air ke atmosfera membentuk wap air melalui
sejatan dari badan air dan perpeluhan dari tumbuhan

(b)Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sejatpeluhan. [10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sejatpeluhan;


 Dipengaruhi oleh kadar kelembapan permukaan tanah dan tumbuhan
 Dipengaruhi oleh suhu ambien yang berada di atas permukaan bumi dan tumbuhan
 Tanah mempunyai kadar kelembapan yang mencukupi
 Bahang suria yang mencukupi
 Aliran atau pergerakan udara yang mencukupi bagi membolehkan kadar sejatpeluhan
berlaku

(c) Jelaskan kesan kekurangan kandungan kelembapan udara terhadap kegiatan manusia
seharian. [10]

Kesan kekurangan kandungan kelembapan udara terhadap kegiatan manusia seharian;


 Kekurangan kandungan kelembapan boleh meningkatkan kadar ketidakselesaan manusia
dan seterusnya mengurangkan kegiatan seharian
 Boleh melembapkan pergerakan manusia kerana keadaan menjadi panas apabila
kandungan kelembapan semakin kurang
 Cepat berasa dahaga dan dengan itu melemahkan manusia dan berkurangnya daya
kegiatan manusia
 Cepat berpeluh dan ini mengurangkan kandungan air dalam badan sekiranya tidak
membanyakkan minum air dan seterusnya melemahkan manusia
 Menyebabkan manusia cepat letih dan berasa lesu dan malas.

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 10
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

11. (a) Takrifkan konsep imbangan air. [5]

Menerangkan mengenai keseimbangan antara jumlah air yang diterima dari atmosfera oleh
permukaan bumi antara sama dengan jumlah air yang keluar ke atmosfera. Jumlah air yang
diterima oleh permukaan bumi dalam bentuk kerpasan adalah sama banyak dengan yang akan
dibebaskan semula ke atmosfera menerusi proses sejat peluhan dan sejatan, air larian
permukaan dan juga yang disimpan di dalam tanah sebagai storan.

(b)Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. [10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air;


 Jumlah kerpasan khususnya hujan
 Nilai sejat-peluhan
 Litupan tumbuhan
 Lembapan tanih
 Geologi yang mempengaruhi susupan
 Tindakan manusia

(c) Huraikan kesan-kesan aktiviti manusia terhadap kitar hidrologi. [10]

Kesan-kesan aktiviti manusia terhadap kitar hidrologi;


 Aktiviti pembandaran – air larian permukaan meningkat, kadar susupan berkurangan
 Aktiviti penyahhutanan – mengurangkan sejat peluhan, cegatan silara dan pintasan
 Aktiviti penghutanan semula dan penghijauan persekitaran – meningkatkan kadar sejat
peluhan dan pemeluwapan atmosfera, pintasan dan cegatan silara meningkat
 Aktiviti perindustrian – bahan pencemar bertindak sebagai nukleus higroskopik – hujan
bertambah
 Pembinaan empangan – meningkatkan kadar sejatan

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 11
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

12. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan air? [5]

Lebihan air atau banjir merujuk kepada jumlah air yang diterima oleh permukaan bumi dari
atmosfera sama ada dalam bentuk hujan, salji, embun dan sebagainya melebihi jumlah air
yang hilang daripada permukaan bumi dan atmosfera melalui sejatan, sejat peluhan, larian air
permukaan dan yang tersimpan dalam storan bawah tanah.

(b)Jelaskan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. [10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air;


 Perbezaan latitud
 Aspek cerun
 Tumbuhan
 Musim
 Siang dan malam

(c) Huraikan kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia. [10]

Kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia;


 Aktiviti pertanian – tanaman pertanian musnah ditenggelami banjir
 Aktiviti perikanan/akuakultur – ikan terlepas
 Aktiviti pengangkutan/perhubungan – jalan perhubungan ditengelami banjir
 Aktiviti perlombongan – kawasan lombong tenggelam – jentera rosak dan alat
perlombongan
 Aktiviti perindustrian – kawasan industri tenggelam

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 12
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

13. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kurangan air? [5]

Konsep kurangan air atau kemarau merujuk kepada jumlah air yang hilang ke atmosfera
melalui sejatan dan sejat peluhan, hilang melalui larian air permukaan dan dalam alur sungai
serta hilang melalui resapan (infiltrasi) ke dalam storan tanah melebihi air yang diterima oleh
permukaan bumi dari atmosfera sama ada dalam bentuk hujan, salji, embun dan sebagainya.

(b) (i) Huraikan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya kurangan air di sesuatu kawasan. [6]

Faktor yang menyebabkan berlakunya kurangan air di sesuatu kawasan;


 Fenomena cuaca luar biasa seperti El-Nino
 Perubahan angin
 Penyahutanan

(ii) Jelaskan tiga kaaaedah untuk mengatasi masalah kurangan air. [6]

 Kaedah perundangan
 Pembenihan awan
 Penghutanan semula
 Penyahgaraman air laut
 Meneroka sumber air bawah tanah
 Membina empangan

(c) Huraikan bagaimana kurangan air memberi kesan kepada aktiviti manusia. [8]

Kesan kurangan air;


 Aktiviti pertanian terjejas
 Aktiviti akuakultur terjejas
 Aktivti pelancongan terjejas
 Krisis bekalan air domestik
 Industri bergantung kepada sumber air terjejas

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 13
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

14. (a) Dengan menggunakan gambar rajah, tanda dan labelkan proses kitaran hidrologi. [5]

(b)Terangkan proses-proses menagak dalam kitaran hidrologi. [10]

Proses-proses menagak dalam kitaran hidrologi.


 Proses sejatan
 Proses pemeluwapan
 Proses kerpasan
 Proses infiltrasi
 Proses transpirasi

(c) Jelaskan aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi. [10]

Aktiviti-aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran hidrologi;


 Penebangan hutan untuk mendapatkan balak di kawasan tanah tinggi
 Pembandaran yang melibatkan kawasan asalnya hutan ditebang menjadi kawasan lapang
 Penebusgunaan kawasan paya menjadi kawasan pertanian
 Aktiviti pembakaran untuk menerangkan tanah menjadi kawasan pertanian
 Pertambahan permukaan tak telap air seperti simen dan tar

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 14
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

15. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air? [5]

Konsep imbangan air ialah;


 Imbangan air dipengaruhi oleh kadar menerima air di permukaan bumi dan kehilangan air dari
permukaan bumi.
 P = ET + ST + R
P ialah kerpasan
ET ialah sejatan dan transpirasi
ST ialah air yang disimpan atau hilang dalam lapisan tanah
R ialah larian air permukaan

(b)Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah. [10]

Faktor yang mempengaruhi aras air bawah tanah;


 Litupan bumi
 Keamatan hujan
 Topografi
 Iklim
 Kegiatan manusia

(c) Jelaskan kesan kurang air dalam kurangan air dalam kehidupan manusia. [10]

Kesan masalah kurangan air kepada manusia ialah;


 Mengganggu bekalan air domestik
 Menjejaskan aktiviti pertanian
 Menjejaskan aktiviti industri bersumberkan air
 Mengganggu aktiviti pelancongan
 Menjejaskan aktiviti penternakan

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 15
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

16. (a) Jelaskan proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi. [8]

Proses-proses menegak dalam kitaran hidrologi;


 Proses sejatan
 Proses kerpasan
 Proses infiltrasi
 Proses pemeluwapan
 Proses cegatan/pintasan silara

(b)Terangkan bagaimana kegiatan manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi. [10]

Kegiatan manusia boleh mempengaruhi proses-proses hidrologi;


 Penebangan hutan untuk mendapatkan balak di kawasan tanah tinggi
 Pembandaran yang melibatkan kawasan asalnya hutan ditebang menjadi kawasan lapang
 Penebusgunaan kawasan paya menjadi kawasan pertanian
 Aktiviti pembakaran untuk menerangkan tanah menjadi kawasan pertanian
 Pertambahan permukaan tak telap air seperti simen dan tar

(c) Bincangkan pengaruh litupan tumbuhan terhadap proses-proses hidrologi. [7]

Pengaruh litupan tumbuhan terhadap proses-proses hidrologi;


 Proses intersepsi
 Proses infiltrasi
 Larian air permukaan
 Proses transpirasi

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 16
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

17. (a) Apakah yang ditakrifkan dengan larian air permukaan? [5]

Larian air permukaan merujuk kepada bentuk-bentuk kerpasan seperti hujan atau hasil pencairan
salji yang mengalir di permukaan bumi. Ia merupakan baki dari jumlah air yang telah menyusup ke
dalam lapisan tanah.

(b)Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan. [10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi di sesuatu kawasan;


 Litupan bumi
 Urbanisasi
 Iklim
 Intensiti hujan
 Jenis lapisan tanah

(c) Bincangkan bagaimana kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air.
[10]
Kegiatan ekonomi manusia boleh menyebabkan pencemaran sumber air;
 Industri perkilangan – pembuangan bahan kimia bertoksik
 Perniagaan – pembuangan sampah sarap
 Pertanian – penggunaan baja kimia dan racun serangga
 Penternakan – najis haiwan
 Perlombongan – sisa tanah (sedimen)

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 17
Jawapan Soalan Tutorial – Sistem Hidrologi

18. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sejat peluhan? [5]

Istilah sejat peluhan bermaksud satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi
dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih.

(b)Huraikan peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi. [8]

Peranan tumbuhan dalam proses kitaran hidrologi


 Proses intersepsi
 Proses infiltrasi
 Proses larian air permukaan
 Proses transpirasi
 Proses cegatan silara

(c) Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh mempengaruhi kitaran hidrologi. [12]

Aktiviti manusia boleh mempengaruhi kitaran hidrologi;


 Penerokaan hutan untuk pertanian
 Pembalakan berleluasa
 Penanaman semula
 Proses urbanisasi
 Pembinaan empangan dan kejadian tasik

©
Pusat Pra-Universiti SMK Purun 2010 18

Anda mungkin juga menyukai