Anda di halaman 1dari 15

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

Jawab semua soalan berikut:


1

Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan
1 840 000 ?
A. 0.804 juta
B. 0.84 juta
C. 1.804 juta
D. 1.84 juta

Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

1
3
Rajah 1

1
5

Apakah nilai P?

1
3
2
B.
5
7
C.
15
1
D.
20
Nyatakan koordinat bagi kedai Seri Aman pada satah Cartes di bawah.
A.

Kedai Ah
Cai

Kedai Seri
Aman

7
6

Kedai
Mami

5
4

Kedai
Mewah

3
2
1

A. ( 3,4)

B. ( 5,6)
C. ( 6,2)
D. ( 8,6)

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

Rajah 2 menunjukkan suatu waktu dalam sistem 24 jam.

Rajah 2
Muka jam yang manakah menunjukkan waktu yang ditunjukkan seperti
dalam Rajah 2?

A.

C.

D.

238 cm =
A. 238 m
B. 23.8m
C. 2.38m
D. 0.238 m

Berikut adalah sebuah pepejal.

Nyatakan bilangan permukaan satah pepejal itu.


A.
B.
C.
D.

1
2
3
Tiada

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

Mary ada 2 batang pen merah dan 5 batang pen hitam. Nyatakan nisbah
bilangan pen merah kepada jumlah bilangan pen.
A. 2 :7
B. 2: 57
C. 5: 2
D. 5: 7

7 1
2
8 4
1
2
1
B. 3
4
1
C. 11
2
A. 3

D. 11
9

1
4

2.73 6 x 15 =
A. 6.346
B. 6.568
C. 6.776
D. 6.825

10
249 522 - 1 800 = 223 222
Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam

itu?

A. 24 500
B. 24 560
C 247 722
D. 248 227
11

0.026 juta x 26 =
A. 676
B. 67 600
C. 676 000
D. 6 760 000

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

12

( RM 54 600 RM 18 970) X 4 =
A. 35 630
B. 35 670
C. 142 520
D. 152 530

13

0.8 juta

1
juta 9 ratus =
4

A. 9 000
B. 49 000
C. 49 100
D. 549 100
14

3.06 x 8 =

48
100
84
B. 24
100
48
C. 24
1000
84
D. 24
1000
A. 24

15

Nilai manakah yang paling besar?


A. 60% x 84
B. 30% x 65
C. 90% x 36
D. 25% x 120
3 dekad + 6 tahun + 9 dekad 8 tahun =

16.
A. 13 dekad 5 tahun
B. 13 dekad 4 tahun
C. 13 dekad 2 tahun
D. 13 dekad 1 tahun

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

17.

1
1
3
1 3 1
2
5
4

9
20
3
B. 6
20
9
C. 6
10
3
D. 6
10
28cm 2 mm 13 cm 5 mm =
A. 6

18

A. 14 cm 3 mm
B. 14 cm 4 mm
C. 14 cm 7 mm
D. 14 cm 9 mm
19

12 x

2
=
3

A. 2 000 m
B. 4 000 m
C. 6 000 m
D. 8 000 m
20

Eli membeli 136 m kain. Dia menggunakan kain itu untuk membuat 19 helai
alas meja. Sehelai alas meja memerlukan 7 m kain. Berapakah baki kain
itu?
A. 100 cm
B. 200 cm
C. 300 cm
D. 400 cm

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

20

Carta palang menunjukkan bilangan tin yang dikumpulkan oleh sekumpulan


murid dalam kempen gotong-royong.

14

Tin yang di kumpul oleh 40 orang murid

bilangan murid

12
10
8

6
4
2
0

10

15

20

25

bilangan tin

Hitung min bilangan tin yang dikumpul oleh seorang murid tersebut..
A. 12
B. 14
C. 18
D. 20
21

Jadual di bawah menunjukkan bilangan kad ucapan yang diterima oleh dua
buah pejabat pos.
Pejabat Pos
Bilangan kad

Seri Setia
43 382

Seri Mawar
1 367 lebih daripada
Seri Setia

Hitungkan bilangan kad ucapan yang diterima oleh kedua-dua buah pejabat
pos.
A. 88 131
B. 78 321
C. 56 127
D. 44 749
22.

Encik Ramli menghantar 985 naskah surat khabar setiap hari. Berapakah
naskah surat khabar yang dihantar dalam masa dua minggu?
A. 13 790

B. 13 970

C. 14 854

D. 14 927
DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

23

Rajah 3 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji epal hijau dan merah.

18.1 kg

Rajah 3

Min jisim bagi sebiji epal ialah 0.5kg.


Antara yang berikut , yang manakah mungkin bilangan epal dalam bakul
itu?
A. Antara 34 biji hingga 38 biji
B. Antara 39 biji hingga 42 biji
C. Antara 45 biji hingga 48 biji
D. Antara 50 biji hingga 54 biji
24

Rajah 4 menunjukkan harga jual sebuah basikal.

RM 1 230

Rajah 4
Salim ada RM 1500. Dia membeli basikal itu dengan diskaun 20%.
Berapakah baki wangnya?
A. 1 100
B. 1 000

C.

986

D.

516

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

25

Satu projek pembangunan telah dirancang oleh Syarikat pembangunan


Bandar Baru selama 3 dekad 2 tahun. Projek ini akan dibangunkan
sebanyak 8 fasa dan setiap fasa mengambil masa yang sama. Berapakah
lamakah yang diperuntukkan untuk setiap fasa?
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 8 tahun
D. 12 tahun

26

Rajah 5 menunjukkan harga sepotong kek coklat dan kek limau.

RM 1.70

RM 1.85
Rajah 5
Antara berikut , yang manakah dapat Siti beli dengan RM 20.00 dan
menerima wang baki yang paling sedikit?

A
B
C
D

27

Kek coklat
3
1
4
2

Kek limau
1
4
2
3

Berikut merupakah kadar penggunaan juice oren untuk membancuh


minuman.
Setiap 0.5

juice oren dapat membancuh 10

dalam sebuah gelas

Isi padu juice oren 5

Hitungkan jumlah isi padu , dalam


A. 1

B. 1.5

, minuman yang dapat dibuat oleh Mary.


C. 2

D. 2.5

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

28

Rajah 6 menunjukkan jisim dua jenis buah-buahan.

3
1 kg
4

Rajah 6
Hitungkan jumlah jisim , dalam kg , bagi 4 ikat rambutan dan 2 biji tembikai.
A. 4
B. 7
C. 9
D. 12
29.

Rajah 7 menunjukkan satu botol air yang berisi 4 air .

Rajah 7

Encik Lee telah minum 10% pada sebelah pagi dan 20% pada sebelah
petang daripada isi padu air dalam botol itu.
Berapakah isi padu , dalam m , baki air dalam botol tersebut.

A. 1 800

B. 2 800

C. 3 800

D. 4 800

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

30

Rajah 8 menunjukkan sebuah gabungan 2 bentuk kuboid W dan X.

5 cm

Rajah 8

Hitungkan isi padu , dalam cm , seluruh bentuk itu.


A. 30
B. 48
C. 57
D. 84
31

Jumlah tinggi Kimah, Lily dan Ming ialah 4.05m. Purata tinggi bagi Lily dan
Ming ialah 1.40m. Cari tinggi Kimah , dalam m.
A. 2.05
B. 1.75
C. 1.45
D. 1.25

32

3 m reben berharga Rm 15. Mei Ling membayar RM 45 untuk membeli


reben itu. Cari panjang, dalam cm, reben yang dibelinya.
A. 300
B. 500
C. 900
D. 950

10

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

33

Rajah menunjukkan kedudukan rumah Ali pada satah Cartes.


y

ALI

Skala : 1 unit mewakili 2 km


Ali melawat ke rumah Shafiq melalui rumah Yusra.
Hitung jarak, dalam km, perjalanan Ali ke rumah Shafiq.
A. 10
B. 12
C. 14
D. 18
34

Piktogram menunjukkan jualan keropok ikan bagi tiga hari . Jualan pada
hari jumaat tidak ditunjukkan.
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

Mewakili 30 bungkus keropok ikan.


Bilangan bungkus keropok ikan yang dijual pada hari jumaat ialah 25%
daripada jumlah jualan bagi tiga hari itu.
Hitungkan jumlah bungkus keropok yang dijual dalam keempat-empat hari
itu.

11

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

A. 300
B. 450
C. 560
D. 600
35

Rajah 9 menujukkan dua buah segitiga sama sisi P dan Q.

12 cm
8 cm
P

Rajah 9

Beza perimeter antara P dan Q adalah sama dengan perimeter sebuah


segi empat tepat. Lebar segi empat tepat itu ialah 2 cm.
Cari panjang, dalam cm, segi empat tepat itu.
A.
B.
C.
D.

36

4
5
6
8

Rajah 10 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

12 cm
Rajah 10
Kira luas dalam cm, kawasan berlorek tersebut.
A. 77

12

B. 72

C. 65

D. 50

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

37

Rajah 11 menunjukkan gabungan kuboid X dan kubus Y. Isi padu bentuk


gabungan ialah 200 cm.

5cm

Y
Rajah 11

Hitungkan isi padu dalam cm, kuboid X.


A. 80
B. 79
C 75
D. 68

38

Pendapatan En. David dalam setahun ialah RM 64 590. Pendapatannya


bagi setiap bulan adalah sama. Berapakah pendapatannya dalam tempoh
4 bulan.

A. RM 21 530
B. RM 21 592
C. RM 12 480
D. RM 12 998

13

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

39

Resit dibawah menunjukkan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh En.
Muttu selepas makan bersama dengan ahli keluarganya di sebuah
restoran.
Item
Nasi Ayam
Nasi Goreng
Minuman sejuk
ABC
Tembikai ais
Sate ayam

kuantiti

Harga seunit

2
2
4
3
1
20

5.50
4.50
1.80
2.10
3.00
0.60

Jumlah

RM

GST(6%)

RM

Jumlah perlu
dibayar

Jumlah
11.00
9.00
7.20
6.30
3.00
12.00

RM

Hitungkan bayaran GST yang perlu dibayar oleh En Muttu dalam resit
tersebut.
A. 3.85
B. 2.91
C. 2.51
D. 1.45
40

Terdapat dua botol air yang berlainan isi padu X dan Y. Botol air X
1
mengandungi 3 ari dan botol air Y mengandungi 2.2 air. Jika jumlah isi
5
padu air dalam kedua-dua botol dituang sama banyak ke dalam 8 biji gelas.
Hitungkan isi padu, dalam m , air dalam setiap gelas?
A. 874
B. 775
C. 675
D. 557

14

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

LATIHAN MATEMATIK UPSR 2016

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15

JAWAPAN
D
C
B
B
C
B
A
C
D
A

BIL
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JAWAPAN
C
C
D
A
A
B
A
C
D
C

BIL
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JAWAPAN
B
A
A
D
A
C
A
D
B
B

BIL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

JAWAPAN
D
C
B
D
A
B
C
A
B
C

DITULIS OLEH SISC+ MATEMATIK SR

Anda mungkin juga menyukai