Anda di halaman 1dari 9

CADANGAN JAWAPAN :FIZIK KERTAS 1 SET 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2015

NEGERI PAHANG

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1

1
D
11
B
21
D
31
C
41
A

2
C
12
C
22
D
32
B
42
A

3
A
13
A
23
D
33
D
43

4
B
14
D
24
B
34
C
44
C

5
A
15
B
25
B
35
B
45
D

6
C
16
A
26
D
36

C
46
B

7
D
17
B
27
C
37
D
47
C

8
C
18
C
28
C
38
D
48
D

9
B
19
B
29

B
39
B
49
C

10
C
20
B
30
B
40
B
50
D