Anda di halaman 1dari 2

2 INOVATIF

8.10-9.40
BAHASA
MALAYSIA

1 BESTARI
11.00-12.00
SCIENCE

2 KREATIF
12.00-1.00
BAHASA
MALAYSIA

Tema : 5 Petani Moden


Tajuk : Unit 17 Dusun Pak Long
Standard Pembelajaran :
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
bercapah. (KSSR)
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran, murid dapat
1. Memberi respon terhadap soalan secara lisan.(KSSR)
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1.Murid mendengar maklumat tentang durian.
2.Murid memberikan respon secara lisan terhadap soalan
bercapah.
3.Murid membaca maklumat yang tersurat dalam risalah.
4.Murid melukis peta pokok berdasarkan maklumat diberi.

PENGISIAN KURIKULUM:
Ilmu: Pendidikan Muzik
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
penyayang, pemurah
KB Menjanakan idea,
Mengenal pasti
BCB: Mendengar dengan
berkesan, Bacaan intensif
BBM: Buku teks, buku
aktiviti, buku tulis,
Impak:

Theme : Physical Science


Topic : Eyes To See
Learning Objectives :
5.4
Understanding characteristics of objects based on
their colours, sizes and shapes.
Learning Outcome :
Students should be able to:
5.4.1Classify objects based on chosen characteristic, e.g
colour, size or shape.
5.4.4Talk about their findings.
Activity:
1.Teacher shows many objects and classify objects based
on chosen characteristic
2. Student observe and make comparison about the
differences of objects.
3.Teacher ask student to categorized the shape based on
their understanding.
4.Student talk about their finding in front of class.

HOTS:
Analysing
Moral Values:
Collaborative, being grateful

Tema : 5 Petani Moden


Tajuk : Unit 17 Dusun Pak Long
Standard Pembelajaran :
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
bercapah. (KSSR)
1.1, 1.11, 1.13 (LITERASI)
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran, murid dapat
1. Memberi respon terhadap soalan secara lisan.(KSSR)
2. Membaca perkataan dengan betul.. (LITERASI)
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1.Murid mendengar maklumat tentang durian.
2.Murid memberikan respon secara lisan terhadap soalan
bercapah.
3.Murid membaca maklumat yang tersurat dalam risalah.
4.Murid melukis peta pokok berdasarkan maklumat diberi.
LITERASI
1.Murid membaca suku kata kv + kv
2.Membuat aktiviti dalam buku aktiviti linus.
3.Menyalin semula cerita

PENGISIAN KURIKULUM:
Ilmu: Pendidikan Muzik
Nilai: Bekerjasama, Jujur,
penyayang, pemurah
KB Menjanakan idea,
Mengenal pasti
BCB: Mendengar dengan
berkesan, Bacaan intensif
BBM: Buku teks, buku
aktiviti, buku tulis,
Impak:

Impact:
students able to
understand.
students not able to
understand.

Anda mungkin juga menyukai