Anda di halaman 1dari 21

ETE

802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Penghargaan
Alhamdullilah,bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,
nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan
jayanya.
Pertamanya, saya ingin mengucapkan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah saya,
Pn. Zamila binti Mat Esaha kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka
ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa
saya yang memberi saya pemudahcara untuk menyiapkan kerja kursus ini. Mereka
telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai saya
berjaya menyiapkan tugasan ini.
Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi
peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alpa. Mereka membantu saya dengan menjawab
setiap pertanyaan yang saya soalkan kepada mereka.
Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara lansung
atau sebaliknya dalam pembikinan kerja kursus ini.

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Pengenalan
Definisi Pengurusan Industri
Pengurusan industri merupakan seorang yang menjadi pemimpin bagi pekerja di dalam
sesebuah organisasi yang bertanggungjawab untuk menggunakan sumber manusia, wang, masa
dan aset fizikal secara efektif. Pengurus perlu mengurus pekerja di dalam kumpulan di bawah
seorang ketua dan penyelia. Pengurusan Industri boleh dikaitkan dengan pembangunan,
penambahbaikan, pelaksanaan dan penilaian sistem bersepadu sumber manusia, kewangan,
pengetahuan, maklumat, peralatan, sumber tenaga, bahan mentah dan proses-proses
perindustrian.
Selain itu, pengurusan industri juga berkaitan dengan bentuk prototaip produk baru
dengan lebih cekap. Pengurusan industri menggabungkan prinsip dan kaedah analisis
kejuruteraan dan sintesis dengan sains matematik, fizikal dan sosial bersama-sama untuk
menentukan, meramalkan dan menilai keputusan sesuatu sistem atau proses. Kaedah
pemikiran pengurusan industri akan menjadi lebih penting bagi organisasi masa hadapan
dalam cabaran membina strategi dan kedudukan dan juga untuk mewujudkan keadaan yang
optimum untuk berjaya.
Perspektif yang dibina di atas dasar kaedah pemikiran sistem (systems thinking), sangat
sesuai untuk jenis-jenis perancangan dan analisis yang diperlukan bagi organisasi yang
berusaha untuk meningkatkan kedudukan dan strategi yang mewujudkan keadaan dalaman
positif dalam pasaran yang sentiasa berubah. Prinsip-prinsip pengurusan industri tidak hanya
terpakai secara universal di seluruh industri, malah ia juga merangkumi operasi dalam
kerajaan, perdagangan, perkhidmatan, dan juga industri.

Konsep Pengurusan Industri


Konsep pengurusan industri ialah, kaedah pemikiran pengurusan industri akan menjadi
lebih penting bagi organisasi pada masa akan datang dalam cabaran membina strategi organisasi
dan kedudukan syarikat untuk mewujudkan keadaan yang optimum untuk syarikat berjaya.

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Perbezaan antara Industrial Management dan Production Management


Perbezaan antara Industrial Management dan Production Management ialah,
Industrial Management ialah merupakan pembangunan, penambabaikan. Pelaksanaan dan
penilaian sistem bersepadu sumber manusia. Kewangan, pengentahuan, maklumat, peralatan,
sumber tenaga, bahan mentah dan proses-proses perindustrian. Manakala Production
Management ialah merupakan pengurusan bahagian dan organisasi yang bertanggungjawab
untuk menghasilkan barangan atau servis yang baik untuk pelanggan dan bertujuan supaya
operasi memuaskan hati para pelanggan. Seterusnya Industrial Management juga bertujuan untuk
menjaga kepentingan sumber manusia, kewangan pengetahuan, maklumat dan proses-proses
perindustrian.

Objektif Pengurusan Industri


Antara objektif pengurusan industri ialah memastikan ianya sentiasa stabil dan berusaha
maju kehadapan dengan cara menghasilkan kualiti dan kuantiti yang baik pada masa yang
ditetapkan. Selain itu, mempromosikan dan memperkenalkan produk perkhitmatan yang
dijalankan oleh syarikat kepada orang awam dengan lebih terbuka. Seterusnya, memberikan
servis atau layanan yang paling terbaik buat para orang awam. Selain itu, kualiti produk keluaran
sangat bermutu tinggi dan tahan lama. Akhir sekali, mengetahui dan memahami asas pengurusan
dan teknik pengurusan saintifik didalam sektor industri.

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Kepentingan Pengurusan Industri


Antara kepentingan pengurusan industri adalah memastikan setiap aktiviti yang dibuat oleh
organisasi mendapat sambutan dan aktiviti tersebut berjalan dengan baik dengan merancang
dengan teliti berkaitan aktiviti supaya dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk
daripada pengguna. Selain itu. dapat memberi layanan yang baik kepada pelabur dan menjaga
tatacara sewaktu mejalankan pelaburan supaya dapat menjaga nama baik syarikat, keuntungan
yang diperoleh akan dibahagi sama rata dan adil. Seterusnya, memastikan tiada sebarang
prnipuan terhadap pembekal dan memastikan barang yang didapati berkualiti dan berada dalam
keadaan yang baik. Di samping itu dapat menjaga syarikat supaya dikenali oleh orang ramai
Akhir sekali, masyarakat lebih terbuka untuk membeli dan mencuba produk tersebut yang kita
hasilkan.

Masalah Pengurusan Industri


Tugas pengurusan industri adalah sukar kerana perubahan dalam pasaran,
technolory, sikap orang, peraturan kerajaan, dan lain-lain tetap
masalah yang dihadapi dalam pengurusan industri adalah:
Masalah Lokasi:
Masalah utama pengurusan industri adalah berkaitan dengan pemilihan lokasi loji.
Walaupun memutuskan untuk lokasi,pengurusan industri mempunyai yang perlu diingat
pelbagai aspek seperti ketersediaan buruh cekap,
Masalah pemilihan pengeluaran Kaedah. :
Selepas pemilihan lokasi Masalah utama yang akan datang timbul yang berkaitan dengan
pemilihan pengeluaran kaedah. Terdapat pelbagai kaedah alternatif pengeluaran yang ada
untuk menghasilkan produk tertentu. pengurusan industri mempunyai untuk memilih
kaedah yang terbaik mengikut keperluan, sumber yang ada dan kualiti kaedah.
Masalah Loji Layaut:
Masalah susun atur tumbuhan adalah salah satu daripada masalah yang penting di
hadapan pengurusan industri. susun atur hendaklah itu bahawa ia adalah yang paling
sesuai untuk pengeluaran produk itu dan menghapuskan mengurangkan pecahan dalam
proses pengeluaran.
Masalah Designing of produk:

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Selepas pemilihan tenaga kerja, Masalah seterusnya timbul yang berkaitan dengan
mereka bentuk produk. Mereka bentuk produk perlu dilakukan dengan teliti kerana
perubahan yang kerap tidak mungkin dalam produk yang direka. manakala mereka
bentuk produk, faktor-faktor seperti tertentu, identiti, permintaan pasaran, kesederhanaan
dalam pengeluaran perlu dipertimbangkan.
Masalah kawalan Kualiti:
Mengekalkan kualiti produk yang boleh dilihat sebagai satu lagi masalah penting
industry untuk memastikan kualiti produk terbaik, pengurusan industri pemeriksaan
aktiviti di pelbagai tahap pengeluaran. Penyeragaman adalah Aiso dilakukan semasa
menjaga masalah ini dalam fikiran.
Masalah Buruh:
Untuk pengeluaran berkesan dan berkualiti, keperluan buruh yang cekap dan mahir
timbul. The aquision buruh effitient juga merupakan salah satu masalah pengurusan
industri. Selepas memperoleh buruh, latihan mereka juga diatur oleh pihak pengurusan
industri. pengurusan industri perlu menjaga mata pada kapasiti producbion ketara pekerja
dan cuba untuk meningkatkan mereka pencapaian keseluruhan. Pelbagai kaedah seperti
pengukuran kerja, kerja analisis, penyeliaan kerja dan kaedah motivasi bayaran of'wage,
dan lain-lain boleh dapat aplied oleh pengurusan industri untuk tujuan ini.
Masalah kawalan kos:
Mana-mana prodtict boleh bertahan di pasaran untuk masa panjang apabila ia boleh
didapati pada harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Yang boleh menjadi hanya
mungkin dengan kawalan kos. kos boleh dikawal dengan mengurangkan atau pembaziran
di semua peringkat dan dengan mengekalkan ekonomi dalam pengeluaran. Kawalan kos
juga merupakan salah satu masalah utama pengurusan industri.Selain daripada semua
masalah di atas, kadang-kadang pengurusan industri telah berurusan dengan pelbagai
masalah seperti kawalan pencemaran, kewangan yang terhad sumber organisasi, dasardasar kerajaan dan peraturan-peraturan, dan lain-lain

Menyediakan Bajet Tahunan


1.1 Perihal perbelanjaan
INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Bajet bermaksud alat perancangan kewangan mengenai anggaran pendapatan dan


perbelanjaan sesebuah organisasi bagi sesuatu tahun kewangan. Erti kata lain bajet merupakan
satu pelan perbelanjaan, iaitu cara mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang
dibelanjakan. Selain itu, bajet juga meliputi peringkat penyediaan, pengagihan, pindah
peruntukan, kawalan serta pemantauan perbelanjaan hinggalah kepada pelaporan mengenai
pencapaiannya. Di samping itu, bajet juga boleh memastikan sumber yang terhad dirancang dan
diagih secara teratur mengikut organisasi dan diagih secara teratur mengikut kepentingan,
mengawal operasi dan mengurus prestasi sesebuah organisasi bagi mencapai objektif tersebut.

1.1.1 Menjelaskan perihal perbelanjaan aktiviti mengikut SOP


Bajet merupakan alat perancangan kewangan mengenai anggaran pendapatan dan
perbelanjaan sesebuah organisasi bagi sesuatu tahun kewangan. Pengurusan bajet adalah untuk
memastikan sumber yang terhad dirancang dan diagih secara teratur mengikut kepentingan,
mengawal operasi dan mengurus prestasi sesuatu organisasi bagi mencapai objektifnya.
Pengurusan bajet meliputi peringkat penyediaan, pengagihan dan pindah peruntukan, kawalan
serta pemantauan perbelanjaan hinggalah kepada pelaporan mengenai pencapaiannya. Antara
aspek utama perbelanjaan ialah penyediaan bajet, pengagihan pengurusan, tambah peruntukan,
pemantauan kemajuan dan pelaporan pengurusan bajet.

1.1.2 Menilai jangka hayat peralatan dan radas mengikut SOP


Dalam sesuatu aktiviti, menilai jangka sesuatu peralatan atau radas amat penting kerana
untuk membuat pengasingan barangan yang boleh diguna pakai dan barangan yang tidak boleh
diguna pakai. Selain itu, ia juga akan memanjangkan jangka hayat peralatan atau radas itu.
Seterusnya, dengan menilai jangka hayat peralatan dan radas ini ia akan meningkatkan
kebolehan dan kualiti terjamin. Disamping itu, ai akan memaksimumkan penggunaan peralatan
atau radas tersebut.

1.1.3 Menilai pengalaman staf menikut SOP

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

keberkesanan

dan

produktiviti

2016

Meningkatkan

organisasi.

Secara

amnya

untuk

memberitahu perkerja tentang kedudukan mereka dalam sesebuah organisasi syarikat.


Memberi peluang kepada pekerja membincangkan tentang prestasi dan piawaian prestasi

dengan penyelia mereka.


Menyediakan satu cara soal selidik untuk penyelia atau pengurus mengenalpasti kekuatan

dan kelemahan pekerja mereka.


Menyediakan kursus untuk pekerja yang kurang pengalaman atau kemahiran yang rendah
dalam sesebuah syarikat untuk meningkatkan prestasi mereka dan mencungkil bakat yang

ada pada diri pekerja.


Menyediakan cara untuk pekerja bersungguh-sungguh melakukan kerja untuk kenaikan
gaji mahupun pangkat. Dengan cara itu adalah tepat kerana pekerja akan berebut-rebut
untuk menyerlahkan diri mereka ke tahap maksima untuk kenaikan gaji mahupun pangkat.
Secara tidak langsung syarikat tersebut adalah mendapat keuntungan yang besar kerana
produktivit mereka meningkat.

1.1.4 Membezakan jenis-jenis penyelenggaraan menikut SOP


Bil Jenis Penyelenggaraan

Huraian
INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

Penyelenggaraan Harian

2016

Dilakukan secara harian contoh membaca meter pada


radas,mengambil bacaan radas dan melihat keadaan
peralatan dan radas tersebut.

Penyelenggaraan Mingguan

Dilakukan secara mingguan bagi memastikan peralatan dan


radas tersebut dalam berkeadaan baik dan tidak memberi
sebarang masalah kepada pengguna.

Penyelenggaraan Berkala

Dilakukan secara tidak kerap dan mengambil masa yang


lama seperti sebulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali.

Penyelenggaraan Diluar

Membuat penyelenggaraan sekiranya kerosakan yang

Jangkaan

berlaku diluar jangkaan kita contoh kabel bawah tanah


putus.

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan ini bertujuan untuk mencegah daripada

Pencegahan

berlaku kerosakan sesuatu peralatan sekiranya berlaku


tanda-tanda awal kerosakan.

Penyelenggaraan Kerosakan

Membaiki peralatan yang rosak sekiranya boleh dibaiki atau


menukar peralatan yang baru supaya tidak menjejaskan
pengguna.

1.2

Mengenalpasti tujuan bajet


Bajet adalah perancangan kewangan bagaimana organisasi akan menguruskanya.
Setiap pengurusan sesebuah organisasi mestilah mempunyai bajet. Antara tujuan bajet
ialah:
INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Memastikan agihan peruntukan wang yang teratur bagi memenuhi keperluan organisasi
dan tidak membazir/ merugikan organisasi.
Memastikan penilaian dibuat untuk menentukan pencapaian matlamat peruntukan yang
dibelanjakan dan matlamat organisasi.
Memastikan peruntukan dikawal agar perbelanjaannya tidak melebihi serta mengikut
perancangan.
Memastikan organisasi tidak muflis.
Memastikan wujud akauntabiliti dalam pengurusan wang awam apabila urusan bajet
dibuat pelaporan kepada pihak berkuasa.
Memastikan arah dan hala tujuan perancangan sesebuah organisasi dalam mencapai
matlamatnya.

1.2.1 Membezakan bajet operasi teknik dan kaedah mengikut SOP


Bil

Jenis Bajet Operasi Huraian

Bajet Jualan

Bajet jualan ialah asas kepada belanjawan operasi. Ia


INDUSTRIAL MANAGEMENT

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

memerlukan organisasi untuk menganggarkan jualan bagi


tempoh yang akan datang. Dalam perkataan lain, belanjawan
jualan akan menjadi asas atau panduan kepada penyediaan

Bajet Pengeluaaran

belanjawan-belanjawan yang lain.


Bagi firma perkilangan, produk yang hendak dijual akan
dikeluarkan

sendiri.

menganggarkan
belanjawan
pengeluaran

unit

Oleh

yang

jualan

untuk

pengeluaran
akan

perlu

menolong

demikian,
setiap

pengeluaran yang diperlukan supaya

Bajet Bahan Mentah

suku

disediakan.
syarikat

selepas
tahun,

Belanjawan

menganggarkan
permintaan dapat

dipenuhi.
Pertalian antara bajet pengeluaran dengan bajet belian bahan
mentah amatlah kritikal dalam firma perkilangan. Ini penting
supaya pengeluaran tidak terbantut disebabkan kehabisan
bahan mentah. Begitu juga sebaliknya, ia amat berguna dalam
mewujudkan satu pengurusan inventori yang cekap. Syarikat
juga pada kebiasaannya akan membeli lebih daripada yang
diperlukan untuk pengeluaran tempoh semasa dan akan
menyimpannya sebagai inventori akhir bahan mentah bagi
menghadapi sebarang kemungkinan peristiwa yang tidak
dijangka seperti kehabisan stok bahan mentah di pasaran dan

Bajet Buruh Langsung

sebagainya.
Setelah mengetahui

unit

pengeluaran

yang

sepatutnya

dikeluarkan untuk sesuatu tempoh, syarikat bolehlah membuat


anggaran jumlah kos buruh langsung yang dijangka terlibat
untuk tempoh berkenaan. Bagi menyediakan
belanjawan buruh langsung, maklumat yang diperlukan oleh
syarikat ialah jam penggunaan buruh langsung bagi setiap unit
5

Bajet Overhead

produk dan juga kadar upah bagi setiap jam buruh langsung.
Komponen kos produk yang ketiga (selepas bahan mentah dan
buruh langsung)
ialah overhed, yang terdiri daripada overhed berubah dan
INDUSTRIAL MANAGEMENT

10

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

ovehed tetap

1.3 Menyediakan justifikasi untuk aktiviti syarikat


Bajet ini adalah ungkapan kewangan projek dan harus menunjukkan kos / pendidikan /
program perkhidmatan penyelidikan yang dicadangkan. Justifikasi bajet menyediakan agensi
penaja dan pengulas permohonan dengan maklumat seperti mengapa kos adalah pengaturcaraan
yang diperlukan dan bagaimana ia dikira. Pengulas akan menganalisis data kewangan untuk
menentukan sama ada kos yang dicadangkan adalah diuntukkan bagi program ini, boleh
INDUSTRIAL MANAGEMENT

11

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

dibenarkan di bawah prinsip kos persekutuan atau garis panduan penaja bukan persekutuan (yang
mana berkenaan), munasabah dan dirawat secara konsisten oleh institusi dan pertubuhan yang
seumpamanya.
Apabila Universiti menerima anugerah, perkara-perkara belanjawan yang telah diluluskan
menjadi sebahagian daripada perjanjian di antara Universiti dan penaja. Hanya kos yang
termasuk dalam bajet atau kos-diperuntukkan semula dibenarkan oleh penaja perlu dicaj terus
kepada anugerah itu. Jika kos memerlukan kelulusan institusi dan / atau penaja sebelum selepas
anugerah itu dibuat, kelulusan mesti diperolehi sebelum kos tersebut ditanggung. Oleh itu,
adalah penting untuk membangunkan bajet yang akan membolehkan PI untuk memenuhi semua
keperluan perancangan projek.
Sesuatu bajet dan bajet justifikasi mesti diperuntukkan:
Cadangan kos langsung
bahagian kos Cadangan
Anggaran pendapatan program, termasuk unjuran pendapatan dan perbelanjaan
Kemudahan dan Pentadbiran (F & A atau Kos tidak langsung).

1.3.1 Menyediakan justifikasi syarikat mengikut SOP


1.3.2 Menilai justifikasi syarikat mengikut SOP
Bajet dan bajet justifikasi perlu mematuhi panduan yang disediakan oleh agensi penaja. Berikut
adalah maklumat yang bertujuan untuk membantu penyelidik utama dan kakitangan projek
membangunkan justifikasi bajet yang akan membolehkan pengulas untuk menganalisis
INDUSTRIAL MANAGEMENT

12

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

permintaan bajet berhubung dengan kriteria pemilihan program. Ia dibentangkan untuk kawasan
bajet am yang berikut:
A. Gaji dan upah
B. Faedah B. Fright
C. Kos Perunding
D. Equipment
E. Supplies
F. Travel
G. lain-lain
H. Kos Kontrak
I. Kemudahan & Pentadbiran (F & A) atau Kos tidak langsung

1.4

Menilai bajet aktiviti syarikat

1.4.1 Menilai kos anggaran


Berikut adalah beberapa alat dan teknik untuk menganggarkan kos:

INDUSTRIAL MANAGEMENT

13

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Penentuan kadar kos sumber: Orang yang akan bekerja pada projek itu semua kerja pada
kadar yang tertentu. Mana-mana bahan yang anda gunakan untuk membina projek
(contohnya, kayu atau pendawaian) akan dikenakan pada kadar yang terlalu. Menentukan
kos sumber bermakna memikirkan apa kadar bagi buruh dan bahan-bahan akan.

Menganalisa usaha Vendor: Kadang-kadang anda perlu untuk bekerja dengan kontraktor
luar untuk projek anda dilakukan. Anda juga mungkin mempunyai lebih daripada satu
tawaran kontraktor di tempat kerja. Alat ini adalah kira-kira menilai bida tersebut dan
memilih satu yang anda akan menerima.

Menganalisis Rizab: Anda perlu untuk mengetepikan wang untuk kos berlebihan. Jika
anda tahu bahawa projek anda mempunyai risiko sesuatu berlaku mahal, ia adalah lebih
baik untuk mempunyai beberapa wang tunai yang ada untuk berurusan dengan ia. analisis
Reserve bermaksud meletakkan wang tunai jauh dalam kes berlebihan.

Kos kualiti: Anda akan perlu memikirkan kos semua aktiviti berkaitan kualiti anda ke
dalam bajet keseluruhan. Sejak ia lebih murah untuk mencari pepijat awal projek
daripada kemudian, selalu ada kos kualiti yang berkaitan dengan segala projek anda
menghasilkan. Kos kualiti adalah hanya satu cara untuk mengesan kos aktiviti-aktiviti. Ia
adalah jumlah wang yang diperlukan untuk melakukan kerja projek.

1.5

Menyediakan harga unit untuk setiap aktiviti

1.5.1 Membezakan harga untuk sebutharga menurut SOP

INDUSTRIAL MANAGEMENT

14

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Perbandingan Antara satu sama lain hendaklah dibuat berasaskan kepada faktor atau unsur
yang sama. Penilaian harga sesuatu sebut harga hendaklah mengambil kira factor-faktor seperti:
i)

Syarat pembayaran.

ii)

Kadar pembayaran.

iii)

Tempoh.

iv)

Diskaun.

v)

Harga pasaran terbuka.

vi)

Keupayaan penyebut harga.

Perbezaan antara sebut harga dan senarai harga


SEBUT HARGA

SENARAI HARGA

1. Menyatakan barang yang ditanya

1. Mengandungi semua jenis barang

oleh pembeli sahaja.


2. Berfungsi sebagai untuk menjawab

yang dijual oleh pembekal.


2. Berfungsi sebagai memberi semua

pertanyaaan tentang harga barang

harga barang yang dijual.

tertentu yang dikemukakan oleh


pembeli.

1.6 Menyediakan kos kod untuk setiap aktiviti


1.6.1 Memperoleh kos kod untuk setiap aktiviti
1) Jawatankuasa Eksekutif Piawaian Perakuan (AcSEC) mempunyai pada yang agenda
projek tentang melaporkan kos kepada aktiviti-aktiviti seperti pengiklanan, preopening
INDUSTRIAL MANAGEMENT

15

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

start-up, latihan perolehan pelanggan, dan aktiviti sama yang diambil untuk mewujudkan
faedah ekonomi masa depan melalui perkembangan yang asset tidak ketara. Projek ini
dilaksanakan untuk memberipanduan yang akan membantu menyelesaikan masalah
laporan kewangan bagi kos aktiviti tersebut.
2) Kerana kesukaran untuk membangunkan laporan kewangan yang baik. Kepatuhan yang
boleh digunankan secara meluas untuk kos bagi semua aktiviti. AcSEC memutuskan
bahawa kenyataan ini kedudukan (SOP) perlu dikeluarkan sebagai langkah pertama dan
digunakan untuk membangunkan petunjuk bagi kos jenis kegiatan-kegiatan melaporkan
di bawah dan diambil untuk mewujudkan apa-apa faedah walaupun AcSEC belum
bermula perbincangan untuk membangunkan panduan ini. Panduan dalam SOP ini, oleh
itu tidak bertujuan untuk digunakan untuk akaun untuk kos lain-lain jenis aktiviti yang
dijalankan untuk mewujudkan manfaat ekonomi masa hadapan melalui pembangunan
asset tidak ketara.

1.6.2 Membezakan kos kod menikut SOP


Kesukaran membangunkan laporan kewangan yang baik jawatankuasa eksekutif piawaian
memutuskan bahawa SOP perlu dikeluarkan sebagai langkah pertama dan digunakan untuk
INDUSTRIAL MANAGEMENT

16

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

membangunkan petunjuk bagi kos jenis-jenis kegiatan-kegiatan melaporkan bawah diambil


untuk

mewujudkan

apa-apa

faedah

walaupun

belum

bermula

perbincangan

untuk

membangunkan panduan itu.


Beberapa entity melaporkan kos bagi semua pengiklanan sebagai perbelanjaan apabila kos
ditanggung. Walaubagaimanapun entity melaporkan kos masa depan ekonomi manfaat yang
mereka harapkan akan terhasil daripada beberapa atau semua pengiklanan sebagai asset apabila
kos tersebut ditanggung dan melunaskan kos kepada perbelanjaan dalam semasa dan tempoh
berikutnya.
SOP ini memberi panduan untuk penyata kewangan tahunan mengenai yang berikut:
1) Untuk pengiklanan respond langsung yang boleh menyebabkan asset dilaporkan
2) Pendedahan penyata kewangan yang diperlu dibuat mengenai mengiklakan
3) Pindaan kepada sastera perakaunan lain yang terjejas oleh SOP
4) Peraturan peralihan untuk memohon

INDUSTRIAL MANAGEMENT

17

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Kesimpulan
Konklusinya, daripada keseluruhan tugasan ini saya dapat memahami dan pelajari apa
itu pengurusan industri. Dalam pengurusan industri saya dapat mengenal pasti maksud
pengurusan industri, masalah, kelebihan, perbezaan pengurusan industri dan objektif pengurusan
indusri dan perbezaan pengurusan industri dengan pengurusan produktiviti. Selain itu juga saya
dapat mengenalpasti organisasi pengurusan industri dalam sesebuah syarikat.
Saya juga dapat mengenal pasti maksud bajet dan perihal perbelanjaan. Selain itu saya
juga dapat mengetahui tujuan sesebuah bajet dan saya juga dapat mengenal pasti justifikasi untuk
aktiviti syarikat. Disamping itu tugasan ini juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya
dengan mengenal pasti anggaran bajet dalam sesebuah aktiviti syarikat,harga seunit bagi sebuah
aktiviti dan kod kos yang mengikut SOP.

INDUSTRIAL MANAGEMENT

18

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Lampiran

CONTOH SEBUT HARGA


INDUSTRIAL MANAGEMENT

19

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

CONTOH KOD KOS AKTIVITI SYARIKAT

INDUSTRIAL MANAGEMENT

20

ETE
802

PREPARE YEARLY BUDGET

2016

Rujukan
i)

http://www.slideshare.net/minyakmestika/profail-syarikat-7329149

ii)

http://sapuan.tripod.com/lect.htm

iii)

https://www.scribd.com/doc/33624390/J5222-PENGURUSAN-INDUSTRI

iv)

https://www.scribd.com/doc/277070007/DEFINISI-BAJET

v)

http://117.55.241.6/library/E-Books/Industrial%20Management%20Notes.pdf

vi)

http://upenmdph.blogspot.my/2010/06/sebut-harga-bil-022010-penilaian.html

INDUSTRIAL MANAGEMENT

21