Anda di halaman 1dari 28

1.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

CARA HAKIKAT:
AMARAN
Dalam pengajian Ilmu Hakikat adalah dilarang sama sekali mendatangi dan
jugapengetahuan ini di sampaikan kepada Ulama Syarii dan adalah di
nasihatkansupaya bertanya, berguru dengan ahli hakikat lagi makrifat lagi
Mursyid.Jangansesekali kata sesat nescaya sesat itu akan balik pada diri sendiri
yangmengata.!!!Selain dari cara syariaat dan cara tarikat,terdapat satu lagi untuk
merapatkanhubungan antara hamba dan tuhannya iaitu cara jalan hakikat.Cara
hakikatmerupakan cara yang ketiga iaitu satu cara mendalami ilmu hakikat
denganmenyelami dan mengenali diri sendiri, yang merupakan satu - satu jalan yang
dilalui oleh wali - wali Allah, ariffinbillah dan para - para aulia.Mereka yang
menjalani pengajian ilmu hakiki ini akan beriktiar dengan tekun dantabah untuk
merapatkan hubungan dengan dirinya dengan Allah S.W.T.,dengancara membongkar
menyeliki dan menyaksikan diri sendiri iaitu diri rahsia yang ditanggung oleh dirinya
dan berusaha untuk membentuk dinya menjadi kamil -mukamil.Bagi mereka yang
ingin melalui cara hakiki ini adalah di nasihatkan terlebihdahulu melalui cara Tarukat
dan berjaya pula membersihkan dirinya dari darisegala bentuk syirik saghir, syirik
khafi dan dan syirik jalli. Mereka hendaklahmenjalani perguruan dengan guru guru hakiki dan makrifat serta muryid yangmempunyai pengetahuan yang luas serta
mencapai pula ke tahapmartabatnya.#Untuk pengetahuan lebih jelas silalah bertanya
dengan guru - guru,makrifat lagi mursyid.Orang - orang hakiki yang sampai pada
martabatnya bukan saja mulia di sisi Allah malah mendapat pula kemuliannya di
tengah masyarakat. Adalah perluditegaskan di sini matlamat akhir pengajian
HAKIKAT adalah untukmegembalikan diri Asal Mu Mula Allah iaitu pada Zahir dan
Batin yakni pada dirizahir dan diri batin pada martabat kemuliaan insan Kamil
mukamil. Tiada sesuatupun pada dirinya kecuali Allah semata - mata. Dan balik mu
semula Allah.Untuk itu pengajian hakikat ini mestilah ada kesinambungan dengan
pengajianMakrifat. Sesungguhnya kata hakikat dan makrifat dua perkataan yang
tidakboleh di pisahkan.
1.MARTABAT TUJUH
Dalam memperkatan Alam Tujuh atau Martabat Tujuh ini, ia tidak lepas dari
https://www.scribd.com/document/148919872/Hakikat-Insan

WAHDANIATULLAH
INTIPATI ILMUHAKIKAT
Arwah Sheikh Qamarudden Al-HajPEMBUKA KATA DARI PENYALINAl-Fakir
Abdillah Abdullah Al-Gemasi

Tuan Sheikh Qamarudden Al-Hajadalah salah saorang guru saya. Guru yang
sangatsaya hormati. Saya memanggilnya sebagai Bang Din. Beliau telahpun kembali
menemuiTuhannya.Beliaulah yang banyak memberikan pemahaman kepada saya
tentang INTIPATI ILMUHAKIKAT. Ilmunya berkaitan Ilmu Hakikat adalah sangat
dalam dan luas. Beliau diberikelebihan oleh Allah sebagai saorang penulis yang rajin
dan mempunyai gaya tersendiridalam menyampaikan ilmu. Setahu saya beliau
telahpun menulis sekurang-kurangnya 16kitab kitab Ilmu Hakikat. Yang saya
tidak tahuentah berapa.Semasa kali pertama saya datang kerumahnya untuk
belajar Ilmu Hakikat beliaumenunggu dimuka pintu rumah sambil menunjukkan
Penumbuknya kepada saya danberkata : Apa engkau ingat aku ini guru ? Engkau
nampak ini ? Bila saya menjawabsayanampak penumbuk lantas dia mengahalau saya
balik.Pada malam berikutnya saya ( yang degil ) datang lagi. Kali ini Bang Din
menunjukkanPenamparnya sambil menunggu dimuka pintu dan mengherdik saya
dengan nada yanggarang : Kau nampak ni !!. Saya menjawab : Nampak pelempang ,
semalam penumbuksemuanya jari jari abang.Mendengar jawapan saya itu, secara tiba
tiba Bang Din berubah wajah dan berubahwatak. Beliau mempersilakan saya masuk
kerumahnya dengan sopan sekali.Pelajaran pertama saya dengan Bang Din ialah
MENGKAJI MUQADDAM iatu mengenalA l i f B a - T a h i n g g a Y a . B a n g D i n
m e n yu r u h s a ya m e m b a c a h u r u f h u r u f i t u d a r i A l i f hingga Ya bersama
kalimah Wassalamu melebihi 30 kali.Peliknya walaupun didera sebegitu, saya tidak
letih, tidak rasa terhina dan tidak pulamerajuk dan marah. Akhirnya entah pada kali
bacaan yang keberapa atas KehendakAllah jua saya menyebut kesemua huruf huruf
Alif hingga Ya itu sebagai ALIF belaka.Bang Din hanya senyum lebar dan minta
saya buktikan bahawa semua huruf huruf ituialah Alif belaka seperti yang baru saya
sebutkan itu.

https://www.scribd.com/doc/147539408/WAHDANIATULLAH

Sirrul Assrar dari Syeikh Abdul Qadir Jailani 1/ 27


1: UCAPAN UNTUK PARA PEMBACA(Petikan surat Syeikh Abdul Qadir alJilani)
Sahabat-sahabatku yang dikasihi. Hati kamu adalah seumpama cermin yang berkilat.
Kamu mesti membersihkannya daripadadebu dan kekotoran yang menutupinya.
Cermin hati kamu itu telah ditakdirkan untuk memancarkan cahaya rahsia-rahsia
Ilahi.Bila cahaya dari
Allah adalah cahaya bagi semua langit dan bumi
mula menyinari ruang hati kamu, lampu hati kamuakan menyala. Lampu hati itu
berada di dalam kaca, kaca itu sifatnya seumpama bintang berkilau-kilauan terang
benderang Kemudian kepada hati itu anak panah penemuan-penemuan suci akan
hinggap. Anak panah kilat akan mengeluarkan daripadaawan petir maksud bukan
dari timur atau barat, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati dan
memancarkan cahaya keatas pokok penemuan, sangat tulen, sangat lutsinar sehingga
ia memancarkan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api.Kemudian lampu
makrifat (hikmah kebijaksanaan) akan menyala sendiri. Mana mungkin ia tidak
menyala sedangkan cahayarahsia Allah menyinarinya?Sekiranya cahaya rahasia Ilahi

bersinar ke atasnya, langit malam kepada rahsia-rahsia akan menjadi terang oleh
ribuanbintang-bintang
dan berpandukan bintang-bintang (kamu) temui jalan (kamu)
. Bukanlah bintang yang memandukita tetapi cahaya Ilahi. Lantaran Allah
menghiaskan langit rendah dengan keindahan bintang-bintang. Sekiranya
lampurahsia-rahsia Ilahi dinyalakan di dalam diri batin kamu yang lain akan datang
secara sekaligus atau beransur-ansur.Sebahagiannya kamu telah ketahui sebahagian
yang lain akan kami beritahu di sini. Baca, dengar, cuba fahamkan.
Langitketidaksedaran (kelalaian) yang gelap akan dinyalakan oleh kehadiran Ilahi dan
kedamaian serta keindahan bulan purnamayang akan naik dari ufuk langit
memancarkan cahaya di atas cahaya berterusan meninggi di langit, melepasi
peringkat yangditentukan sebagaimana yang Allah telah tentukan bagi kerajaan-Nya,
sehingga ia bersinar penuh kemuliaan di tengah-tengahlangit, menghambat kegelapan
kelalaian.
(Aku bersumpah) demi malam apabila ia senyap sepidengan cuaca pagi yang
cemerlang malam ketidaksedaran kamu akan melihat terangnya hari siang.
Kemudian kamu akanmenghirup air wangi kenangan dan bertaubat di awal pagi
terhadap ketidaksedaran (kelalaian) dan menyesali umurkamu yang dihabiskan di
dalam lena. Kamu akan mendengar nyanyian burung bulbul di pagi hari dan kamu
akanmendengarnya berkata:
Mereka tidur sedikit sahaja di malam hari dan pada awal pagi mereka memohon
keampunan Allah Allahbimbangkan kepada cahaya-Nya sesiapa yang Dia kehendaki.
2
Kemudian kamu akan melihat di ufuk langit peraturan Ilahi akan matahari ilmu batin
mula terbit. Ia adalah matahari kamusendiri, Lantaran kamu adalah
yang Allah beri petunjuk
dan kamu berada pada jalan yang benar dan bukan merekayang Dia tinggalkan di
dalam kesesatan. Dan kamu akan memahami rahsia:Tidak diizinkan matahari
mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Tiap sesuatu berjalan pada
landasan(masing-masing).Akhirnya ikatan akan terurai selaras dengan perumpamaan
yang Allah adakan untuk insan dan Allah mengetahui tiapsesuatu, dan tabir-tabir
akan terangkat dan kulit akan pecah, mendedahkan yang seni di bawah pada yang
kasar. Kebenaranakan membuka tutupan mukanya.Semua ini akan bermula bila
cermin hati kamu dipersucikan. Cahaya rahsia-rahsia Ilahi akan memancar Padanya
jika kamuberhajat dan bermohon kepada-Nya, daripada-Nya, dengan-Nya.

https://www.scribd.com/document/148920797/Sirrul-Asrar

KITAB
Daftar isi
Pengantar Pengajian 1
Mutiara Ilmu 5
Tawassul Ilmu10

Pengantar Perjalanan Diri11


o
Fropil Maqom kedelapan13
Pendahuluan16
Pasal Kejadian20
Bab Asal Muasal Diri28
o
Pasal Nama-Nama Diri36
Bab Mengenal Diri39
o
Maqom Tuhan yang Sesungguhnya53
Pasal Sholat atau Sembahyang58
o
Asal Muasal Sholat 59
o
Asal Waktu Sholat 61
o
Pemaknaan Al-Hamdu 65
o
Pasal tentang Suratul Fatekha65
o
7 Bismillah dalam Kitab Barencong68
o
Musabab jumlah rakaat Sholat69
o
Ashrarus Sholah70
o
Rukun 13 74
o
Muqaranah Niat76
o
4 Hal dalam Takbiratul Ikhram79
Bab Mematikan Diri81
Garis besar Sifat 20 dan Tasawwuf84
Sifat 2084

Tasawwuf89
Tauhid 92
Bab Amaliyah94
o
Mendudukkan diri 94
o

Tobat, Syahadat Dzikir, Takbir95


o
Tata cara beramalan97
o
Pintu Hijab 1097
o
Pintu Syurga 898
o
Kesempurnaan Suami Istri98
o
Cara ber-KB99
o
Amalan supaya bertemu Nabi Khaidir.As99
o
Doa untuk bertemu Nabi Khaidir.As100
o
Mandi Junub/ Janabat100
o
Mandi 9101
o
Kisar Ruh pada diri kita101
o
7 Nathar yang ada pada diri kita101
Penutup103
Dasar-dasar Rujukan104
Daftar Istilah113
Khusus untuk kalangan sendiri, tidak untuk diperbanyak

https://www.scribd.com/document/156900535/Kitab

Mudzakarah
BUKU PANDUANMENGAMALKAN TAFAKUR GERAKBAPAK BAGINDO
MUCHTAR PhDPENGENALAN & NOTA MUZAKARAH
Disusun oleh :OMAR ABDULLAHKampung Londah, Gemas, Negeri Sembilan.

https://www.scribd.com/doc/148938443/Buku-Panduan-Pengenalan-Muzakarh

KANDUNGAN INTIPATI RISALAHJILID DUA


BabTajuk
01Daftar Kandungan / Isi
02Doa Tambahan , Tujuh LautanLautan Nafsu
03Lautan GelapLautan Nur
04Lautan KhalzumLautan Mati
05Laut Mati
06ZikirSemasa GERAK / Cermin Diri
07Hubungan Ilmu BBM Dengan Tasauf
08Perjalanan Balik Batang
09Hamba
10Luahan Hati Saorang Anak
11Aku Yang Dibawa Berjalan
12Cukup Mencukupi / Minda & GERAK
13Tujuan Beramal
14Ikhlas Didalam Amal
15Makna Mursyid Didalam Ilmu BBM
16Sidratul Muntaha / Bersihkan Cermin Diri
17Sakratul Maut
18Soal Jawab Antara Guru & Murid
19Doa Puasa / Pulangkan Segala Soalan
20Fikiran & RASA
21Mimpi
22Getaran Gelombang Magnatik
23Keqadiman
24Manusia Baru
25AKU dan Ke-AKU-an
26Masaalah Tumpuan Dalam Beramal
27Cara Memohon Rezeki
28Berfikir Semasa GERAK
29Kunci Wasit

Dari
002
005
007
009
011012
014015
017
019020
024
026
028029030031032
034034035
037
039040041042O43044045

Hga

3
BabTajuk
30Rahsia Pancaran Dihujun Jari
31Melahirkan Semula Kandungan / Tiflul Maani
32Dia Yang Memisahkan Kita
33Pesanan Pesanan Tok Ayah
34Mencari Kemuliaan Disisi Tuhan
35Bukan Penjelmaan
36Diri Yang Berlapis
37Memperbaikki Keadaan Badan Diri
38Qiamuhubinafsihi
39Malam & Siang / Panduan Tok Ayah
40Aqidatul Tauhid
41Makhluk Sempurna ?
42Hubungan Manusia DenganAllah
43Hakikat AKU dan Engkau
44END

Dari
046
048
051052
054
056057058059060
062
065
067
069
070-

Hga
047
050

006
008
010
013
016
018
023
025
027

033

036
038

053
055

061
064
066
068
070

BupanMetager2

https://www.scribd.com/document/148919057/Buku-Panduan-Jilid-2

PENGANTAR_IH

PENGANTAR ILMU HAKIKAT


PEMBUKA KATA
Saudara Pembaca,
Maka diwujudkan oleh Allah apa yang disebut sebagai ILMU HAKIKAT. Ini adalah
keranaAllahlah Yang Memilikki ILMU itu dengan Sifat ALIMUNNYA. Yangada
pada kita hanya TAHUatau PENGETAHUAN yang amat sedikit. Itupun dari Allah
jua. Jika tiada diberiNya kita SifatIlmu itu maka kekallah kita menjadi manusia
BODOH dan DUNGU.
Tiada siapa umat pun berani mengatakan bahawa Ilmu Hakikat milik Allah itu
SALAH, SESAT,TIDAK BENAR dan MENYESATKAN kerana Allah itu Maha
Benar dan Maha Mengetahui.
Tetapi apabila disebut sahaja bahawa Ilmu Hakikat itu jugalah ILMU MENGENAL
DIRI makaramailah yang mengatakan ianya Ilmu Sesat, Ilmu Yang Tidak Benar
malah Ilmu YangMenyesatkan. Kenapa begitu ? Kerana mereka mereka itu BUTA
dan PEKAK. Buta keranadibutakan. Pekak kerana dipekakkan. Siapa yang membuta
dan memekakkan mereka ?Allahlah siapa lagi Yang Berkuasa ? Mereka buta kerana
tidak mahu mencari dan membacaHadith Qudsi. Tidak mahu membaca Al-Quran
dalam ertikata menggali ilmu dari Kitab Suciitu. Mereka pekak kerana tidak mahu
mendengar Kebenaran.
Ironi yang malang ialah telah menjadi lumrah sebahagian manusia pula, suka kepada
bendabenda dan perkara perkara yangdikatakan sesat dan tidak benar itu. Maka ramai
juga yangmeminatinya dan ingin mempelajarinya. Oleh kerana ianya dianggap sesat
maka adakahorang yang berani mengajarkan ilmu sesat ini dimasjid masjid, disurau
surau, diinstitusi ilmuatau membicarakannyadidalam majlis majlis ilmu seperti
Seminar, Forum Perdana dansebagainya ?
Kita katakanlah ilmuan-ilmuan yang membicarakan ilmu yang mereka anggap benar
adalahLEBAI LEBAI BESAR. Itu yang bertaraf rendah. Yang bertaraf tinggi kita
katakanlah merekamereka itu adalah ULAMA ULAMA BESAR.

Maka dimanakah orang yang berhajat untuk menjadi Lebai Kecil ingin mempelajari
Ilmu Sesatyang diminatinya itu ? Hanya orang gila berminat belajar ilmu sesat. Itulah
yang perlu kitaberitahu kepada Lebai Lebai Kecil ini.
Saudara Pembaca !
Orang gila tidak tahu dia sesat. Kalau dia tahu maka bertambah gila dan sesatlah dia.
Oleh itudengan Kudrat Iradat dan Sifat IlmuNya Yang Agung digerakkannya aku
yaitu penulis yangmenamakan dirinya sebagai SiFakir Abdillah Abdullah Al-Gemasi
untuk menulis Risalah Kecilini bagi memperkayakan lagi bahan bahan ilmu sesat
yang nyata terlalu miskin. Ianya ditulis dengan niat dapat membantu orang sesat
keluar dari kejahilannya yang menyebabkankesesatan itu.
Adalah diharapkan Risalah Kecilini dapat membantu anda dalam keinginan mencari
ilmuyang dikatakan sesat itu. Ini adalah kerana Kesesatan itu pada pandangan penulis
adalahdisebabkan Kejahilan sesaorang tentang dirinya sendiri. Maka carilah DIRI
HAKIKI anda untukmembantu supaya anda tidak sesat.
Namun begitu penulis INGIN MEMBERI AMARAN kepada orang yang
menganggap dirinyabenar . ANDA TIDAK BOLIH MEMBACA Risalah ini.
AMARAN ini juga ditujukan kepada orangorang yang menganggap dirinya lebih
islam dari saudara seagamanya. Takut takutKesesatanilmu ini akan menjadi orang
benar itu menjadi gila yaitu GILA ISIM dan orang yang mengakulebih Islam dari
orang lain itu menjadi fasik hingga menjadi zindik. Maka taraf lebihnya ituakan
menjadi milik orang lain pula.
Wabillah Hi Taufik Wal Hidayah. Selamat membaca dan Selamat faham.
Yang benar tetapi dikatakan sesat,
AL-FAKIR ABDILLAH bin ABDULLAH AL-GEMASI10hb
Ogos 2006.

Link :
https://www.scribd.com/doc/148937920/Buku-Pengantar-Ilmu-Hakikat

PANDUAN KANDUNGAN RISALAH


Oleh : Omar Abdullah
1.GAMBAR GAMBAR
2.KATA PENGANTAR PENYUSUN
3.PENGENALAN MENGENAI ILMU BAPAK DR BAGINDOMUCHTAR
4.PERBINCANGAN MENGENAI ILMU BAPAK DR BAGINDOMUCHTAR
5.INTIPATI BUKU PANDUAN & TUNJUK-AJARDARI TOKGURUAYAHDI
PAK NGAH
6.DOA PERJALANAN GERAK DAN LAIN LAIN

MENGENAL-DIRI
KESIMPULAN DARI PERJALANAN KU
1.Yang ada mencari yang tiada
2. Menemui sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dari kita sendiri
a)Mengikuti terus perkembangan nya
b)Terus mengadakan latihan sampai dapat berkembang terus sampai
dapatmerasakan yang sesuatu itu telah memancar dari dalam badan dirisendiri.
c)Dengan sesuatu melakukan sesuatu untuk dapat mengetahui akan rahsiayang
terkandung padanya.
3.Melakukan perjalanan dengan sesuatu dari tiada sampai ke tidak ada (fana)
4.Di tempat tidak ada menyandarkan dan menyatakan badan diri guna
untukmengadakan pengakuan akan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah
danMuhammad sebagai Rasullulah, Dengan melafazkan Dua Kalimah
Syahadatsekurang kurang nya 3 kali berulang ulang.
5.Kembali berjalan dari tidak ada kepada tiada sampai kepada ada. Dan bawaankita
keluar selalu sebagai seorang manusia dengan sesuatu.
Demikian lah adanya. A K UBAGINDA MUKHTAR(SI SEPULUH)

Amalan 3

Keadaanku Dan Pengakuanku


Keakuanku tidak sama dengan akunya orang lain, apalagi orang kebanyakan. Dan
tidak pula seperti orang yang berakuan sebagai orang kemasukan atau kesurupan,
yang mana tak sedar bilamana Aku-nya tiba.

Aku-ku tetap Aku iaitu A-ku dari Yang Maha Pengasih. Ini dapat kuketahui setelah
aku dapat mengenal dan menemui diriku sendiri dengan rahsianya yang tersendiri
pula, sehingga dapat pula aku mengenal yang mana Aku yang sebenarnya. Dan
adalah perjalananku semenjak aku dapat menemuinya ialah mengadakan
pengakuan untuk mendapat Pengakuan.
Pengakuanku ialah, Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Muhammad Rasul
Allah.

KESIMPULAN DARI PERJALANANKU


Yang ada mencari yang tiada.
Menemui sesuatu yang harus mendapatkan perhatian dari kita:
Mengikut terus perkembangan.
Terus mengadakan latihan sampai dapat berkembang,sampai dapat merasakan yang
sesuatu itu telahmemancar dari dalam badan diri sendiri.
Dengan sesuatu melakukan sesuatu untuk dapatmengetahui akan rahsia yang
terkandung padanya.
Melakukan perjalanan dengan sesuatu dari tiada sampai ketiada ada ( Fana ).
Di tempat tidak ada menyedarkan dan menyatakan badan diriguna untuk
mengadakan pengakuan akan tiada Tuhan yang lainmelainkan Allah; Muhammad
sebagai Rasulullah, denganmelafazkan Dua Kalimah Syahadah sekurang-kurangnya
tiga kali berulang-ulang.Kembali berjalan dari tiada ada kepada tiada sampai
kepadaada, dan bawaan kita keluar selalu sebagai seorang manusia dengansesuatu.
Demikianlah adanya,
Aku
BAGINDO MUCHTAR
Untuk anak-anakku (Si Sepuluh)

DAFTAR ISI
Muka Surat
Sepatah Katai Kesimpulan Dari Perjalanankuii Kata Bermulaiii
1. Kisahku

2. Rahsia Hidup

3. Tenaga Rohani Dengan Daya Gunanya

37

4. Kisah Kerbau Dengan Pedati

53

5. Ilmuku Ilmu Ghaib

69

6. Petunjuk-Petunjuk Untuk Kesempurnaan 83


7. Buka-Membuka

123

8. Kataku

147

10

9. Aku

171

10. Hamba

187

11. Tarekat Mengenal Diri

207

12. Diriku

239

13. Aku Dalam Sajak

263

14. Siapa Aku?

293

Link :
https://www.scribd.com/doc/148583247/Diriku-Yang-Kukenal

DR. BAGINDO MUCHTAR , PH.D.


Koleksi Kuliah (1971 1975)

DAFTAR ISI
Muka Surat
Kata Pengantar
i
Dr. Bagindo Muchtar, Ph.D.
v
Surat
xv
01.Kuliah I 1971 : Feb.; Pulau Pinang
1
02.Kuliah II1973 : Sept. 13; J. Bahru
23
03.Kuliah III 1973 : Sept. 14; J. Bahru
49
04.Kuliah IV 1973 : Sept. 15; J. Bahru
61
05.Kuliah V 1974 : Jan. 17 & 18; P. Pinang
87
06.Kuliah VI 1974 : Jan. 19 (Petang); P. Pinang
111
07.Kuliah VII 1974 : Jan. 19 (Malam); P. Pinang
133
08.Kuliah VIII1974 : Jan. 21 ; P. Pinang
165
09.Kuliah IX 1974 : Apr. 17 ; P. Pinang
191
10.Kuliah X 1974 : Jul. 13 ; P. Pinang
229
11.Kuliah XI 1974 : Jul. 14 ; P. Pinang
253
12.Kuliah XII 1974 : Jul. 15 ; P.Pinang
277
13.Kuliah XIII 1975 : Awal ; J. Bahru
303
14.Kuliah XIV 1975 : Ogos (Malam Pertama): K. Lumpur
331
15.Kuliah XV 1975 : Ogos (Malam Kedua): K. Lumpur
343
16.Kuliah XVI Tanpa Tarikh : K. Lumpur
371
17.Nota
387

11

https://www.scribd.com/doc/148585240/Koleksi-Kuliah-IP-Bapak-Baginda-Muchtar

TUJUH LATHIFAH SIMPUL BATHIN

Dan 7 titik batin yang kita sebut dengan lathifah, yaitu:

1. Latifatul-qolby

Di sini letaknya sifat-sifat syetan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan


lain-lain, letaknya dua jari dibawah susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyakbanyaknya, Insya Allah pada tingkat ini digantidengan Iman, Islam, Ihsan, Tauhid
dan Marifat.

2. Latifatul-roh

Di sini letaknya sifat bahimiyah (binatang jinak) menuruti hawa nafsu, , letaknya dua
jari dibawah sususebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah di
isi dengan khusyu dan tawadhu.

3. Latifatus-sirri

12

Di sini letaknya sifat-sifat syabiyah (binatang buas) yaitu sifat zalim atau aniaya,
pemarah danpen
dendam, , letaknya dua jari diatas susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyakbanyaknya Insya Allahdiganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah.

4. Latifatul-khafi

Di sini letaknya sifat-sifat pendengki, khianat dan sifat-sifat syaitoniyah, , letaknya


dua jari diatas sususebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat syukur dan sabar.

5. Latifatul-akhfa

Di sini letaknya sifat-sifat robbaniyah yaitu riya, takabbur, ujub, suma dan lain-lain,
, letaknya ditengah-tengah dada, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat ikhlas, khusyu,tadarru dan tafakur.

6. Latifatun-nafsun-natiqo
Di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarrah banyak khayalan dan panjang angan-angan,
, letaknya tepatdiantara dua kening, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah
diganti dengan sifat-sifat tenteramdan pikiran tenang.

7. Latifah kullu-jasad

Di sini letaknya sifat-sifat jahil ghaflah kebendaan dan kelalaian, , letaknya


diseluruh tubuh mengendaraisemua aliran darah kita yang letak titik pusatnya di tepat
ditengah-tengah ubun-ubun kepala kita, Kitabuat dzikir sebanyak-banyaknya Insya
Allah diganti dengan sifat-sifat ilmu dan amal

13

Mengenal Lathifah-lathifah Batin dalam Thariqat Sufi

Acuan dalam pengamalan tarekat bertumpu kepada tradisi dan akhlak nubuwah
(kenabian), dan mencakupsecara esensial tentang jalan sufi dalam melewati maqomat
dan ahwal tertentu. Setelah ia tersucikan jasmaniahnya, kemudian melangkah kepada
aktivitasaktivitas, yang meliputi:

Pertama, tazkiyah an nafs atau pensucian jiwa, artinya mensucikan diri dari berbagai
kecenderungan buruk, tercela,dan hewani serta menghiasinya dengan sifat
sifat terpuji dan malakuti.
Kedua, tashfiyah al qalb, pensucian kalbu. Ini berarti menghapus dari hati kecintaan
akan kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara dan kekhawatirannya atas
kesedihan, serta memantapkan dalam tempatnya kecintaan kepada
Allahsemata.
Ketiga, takhalliyah as Sirr atau pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang bakal
mengalihkan perhatian dari dzikir atau ingat kepada Allah.
Keempat, tajalliyah ar Ruh atau pencerahan ruh, berarti mengisi ruh dengan cahaya
Allah dan gelora cintanya.

Qasrun = Merupakan unsur jasmaniah, berarti istana yang menunjukan betapa


keunikan struktur tubuh manusia.
Sadrun = (Latifah al-nafs) sebagai unsur jiwa
Qalbun = (Latifah al-qalb) sebagai unsur rohaniah
Fuadun = (Latifah al-ruh) Unsur rohaniah
Syagafun = (Latifah al-sirr) unsur rohaniah
Lubbun = (Latifah al-khafi) unsur rohaniah
Sirrun = (Latifah al-akhfa) unsur rohaniah

Hal ini relevan dengan firman Allah SWT dalam hadist qudsi:

14

"Aku jadikan pada tubuh anak Adam (manusia) itu qasrun (istana), di situ ada
sadrun (dada), di dalam dada itu adaqalbu (tempat bolak balik ingatan), di dalamnya
ada lagi fu'ad (jujur ingatannya), di dalamnya pula ada syagaf (kerinduan),
didalamnya lagi ada lubbun (merasa terialu rindu), dan di dalam lubbun ada sirrun
(mesra), sedangkan di dalam sirrun ada "Aku".
Ahmad al-Shirhindi dalam Kharisudin memaknai hadist qudsi di atas melalui
sistem interiorisasi dalam diri manusiayang strukturnya yang dapat diperhatikan
dalam gambar di atas.
Pada dasarnya lathifah-lathifah tersebut berasal dari alam amri (perintah)
Allah : "Kun fayakun", yang artinya, "jadi maka jadilah" (QS : 36: 82) merupakan alruh yang bersifat immaterial. Semua yang berasal dari alam al-khalqi (alam ciptaan)
bersifat material. Karena qudrat dan iradat Allah ketika Allah telah menjadikan badan
jasmaniah manusia, selanjutnya Allah menitipkan kelima lathifah tersebut ke dalam
badan jasmani manusia dengan keterikatan yang sangat kuat.

Lathifah-lathifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang,


maka tempatnya ada di dalam badan manusia. Lathifah ini pada tahapan selanjutnya
merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat.
Umpamanya lathifah al-nafsi sebagai tempatnya al-nafsu al-amarah.
Lathifah al-qalbi sebagai tempatnya nafsu al-lawamah. Lathifah al-Ruhi
sebagai tempatnya al-nafsu al-mulhimmah, dan seterusnya. Dengan kata lain
bertempatnya lathifahyang bersifat immaterial ke dalam badan jasmani manusia
adalah sepenuhnya karena kuasa Allah.
Lathifah sebagai kendaraan media bagi ruh bereksistensi dalam diri manusia
yang bersifat barzakhiyah (keadaanantara kehidupan jasmaniah dan rohaniah).
Pada hakekatnya penciptaan ruh manusia (lima lathifah), tidak melalui sistem
evolusi. Ruh ditiupkan oleh Allah kedalam jasad manusia melalui proses. Ketika
jasad Nabi Adam a.s telah tercipta dengan sempurna, maka Allah memerintahkanruh
Nya untuk memasuki jasad Nabi Adam a.s. Maka dengan enggan ia menerima
perintah tersebut. Ruh memasuki jasaddengan berat hati karena harus masuk ke
tempat yang gelap. Akhirnya ruh mendapat sabda Allah: "Jika seandainya kamu
maumasuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan
senang, tetapi bila kamu masuk dengan paksa,maka kamupun akan keluar dengan

15

terpaksa". Ruh memasuki melalui ubun-ubun, kemudian turun sampai ke batas


mata,selanjutnya sampai ke hidung, mulut, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki.
Setiap anggota tubuh Adam yang dilalui ruhmenjadi hidup, bergerak, berucap, bersin
dan memuji Allah. Dari proses inilah muncul sejarah mistis tentang karakter
manusia,sejarah salat (takbir, ruku dan sujud), dan tentang struktur ruhaniah manusia
(ruh, jiwa dan raga).Bahkan dalam al Qur'an tergambarkan ketika ruh sampai ke lutut,
maka Adam sudah tergesa gesa ingin berdiri.Sebagaimana firman Allah : "Manusia
tercipta dalam ketergesa-gesaan" (Q.S.21:37).
Pada proses penciptaan anak Adam pun juga demikian, proses bersatunya ruh
ke dalam badan melalui tahapan.Ketika sperma berhasil bersatu dengan ovum dalam
rahim seorang ibu, maka terjadilah zygot (sel calon janin yang diploid ).Ketika itulah
Allah meniupkan sebagian ruhnya (QS : 23 : 9), yaitu ruh al-hayat. Pada tahapan
selanjutnya Allah menambahkanruhnya, yaitu ruh al-hayawan, maka jadilah ia
potensi untuk bergerak dan berkembang, serta tumbuh yang memang sudah
adabersama dengan masuknya ruh al-hayat.
Sedangkan tahapan selanjutnya adalah peniupan ruh yang terakhir, yaitu
ketika proses penciptaan fisik manusia telahsempurna (bahkan mungkin setelah
lahir). Allah meniupkan ruh al-insan (haqiqat Muhammadiyah). Maka dengan ini,
manusiadapat merasa dan berpikir. Sehingga layak menerima taklif syari' (kewajiban
syari'at) dari Allah dan menjadi khalifah Nya.
Itulah tiga jenis ruh dan nafs yang ada dalam diri manusia, sebagai potensi
yang menjadi sudut pandang dari fokuspembahasan lathifah (kesadaran). Lima
lathifah yang ada di dalam diri manusia itu adalah tingkatan kelembutan
kesadaranmanusia. Sehingga yang dibahas bukan hakikatnya, karena hakikat adalah
urusan Tuhan (QS : 17 : 85), tetapi aktivitas dankarakteristiknya.
Lathifah al-qalb, bukan qalb (jantung) jasmaniah itu sendiri, tetapi suatu
lathifah (kelembutan), atau kesadaran yangbersifat rubbaniyah (ketuhanan) dan
ruhaniah. Walaupun demikian, ia berada dalam qalb (jantung) manusia sebagai
mediabereksistensi. Menurut Al Ghazall, di dalam jantung itulah memancarnya ruh
manusia itu. Lathifah inilah hakikatnya manusia.Ialah yang mengetahui, dia yang
bertanggung jawab, dia yang akan disiksa dan diberi pahala. Lathifah ini pula
yangdimaksudkan sabda Nabi "Sesungguhnya Allah tidak akan memandang rupa dan
hartamu, tetapi ia memandang hatimu".

16

Latifiah al-qalb bereksistensi di dalam jantung jasmani manusia, maka jantung


fisik manusia ibaratnya sebagai pusatgelombang, sedangkan letak di bawah susu kiri
jarak dua jari (yang dinyatakan sebagai letaknya lathifah al-qalb) adalah
ibarat"channelnya". Jika seseorang ingin berhubungan dengan lathifah ini, maka ia
harus berkonsentrasi pada tempat ini. Lathifah inimemiliki nur berwarna kuning yang
tak terhinggakan (di luar kemampuan indera fisik).

Demikian juga dengan lathifah al-ruh, dia bukan ruh atau hakikat ruh itu
sendiri. Tetapi lathifah al-ruh adalah suatuidentitas yang lebih dalam dari lathifah alqalb. Dia tidak dapat diketahui hakikatnya, tetapi dapat dirasakan adanya,
dandiketahui gejala dan karakteristiknya. Lathifah ini terletak di bawah susu kanan
jarak dua jari dan condong ke arah kanan.Warna cahayanya merah yang tak
terhinggakan. Selain tempatnya sifat-sifat yang baik, dalam lathifah ini bersemayam
sifatbahimiyah atau sifat binatang jinak. Dengan lathifah ini pula seorang salik akan
merasakan fana al-sifat (hanya sifat Allah sajayang kekal), dan tampak pada
pandangan batiniah.Lathifah al-sirri merupakan lathifah yang paling dalam, terutama
bagi para sufi besar terdahulu yang kebanyakan hanyamenginformasikan tentang tiga
lathifah manusia, yaitu qalb, ruh dan sirr. Sufi yang pertama kali mengungkap sistem
interiorisasi lathifah manusia adalah Amir Ibn Usman Al Makki (w. 904 M), yang
menurutnya manusia terdiri dari empat lapisan kesadaran,yaitu raga, qalbu, ruh dan
sirr. Dalam temuan Imam al Robbani al Mujaddid, lathifah ini belum merupakan
latifiah yang terdalam. Ia masih berada di tengah tengah lathifah al ruhaniyat
manusia. Tampaknya inilah sebabnya sehingga al Mujaddid dapatmerasakan
pengalaman spiritual yang lebih tinggi dari para sufi sebelumnya, seperti Abu Yazid
al Bustami, al-Hallaj (309 H),dan Ibnu Arabi (637 H). Setelah ia mengalami "ittihad"
dengan Tuhan, ia masih mengalami berbagai pengalaman ruhaniah,sehingga pada
tataran tertinggi manusia ia merasakan sepenuhnya, bahwa abid dan ma'bud adalah
berbeda, manusia adalahhamba, sedangkan Allah adalah Tuhan.
Hal yang diketahui dari lathifah ini adalah, ia memiliki nur yang berwarna
putih berkilauan. Terletak di atas susu kiri jarak sekitar dua jari, berhubungan dengan
hati jasmaniah (hepar). Selain lathifah ini merupakan manifestasi sifat-sifat yangbaik,
ia juga merupakan sarangnya sifat sabbuiyyah atau sifat binatang buas. Dengan
lathifah ini seseorang salik akan dapat merasakan fana' fi al-dzat, dzat Allah saja yang
tampak dalam pandangan batinnya.

17

Lathifah al-khafi adalah lathifah al-robbaniah al-ruhaniah yang terletak lebih


dalam dari lathifah al-sirri. Penggunaanistilah ini mengacu kepada hadis Nabi :
"Sebaik-baik dzikir adalah khafi dan sebaik baik rizki adalah yang
mencukupi".Hakikatnya merupakan rahasia Ilahiyah. Tetapi bagi para sufi,
keberadaanya merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.Cahayanya berwarna
hitam, letaknya berada di atas susu sebelah kanan jarak dua jari condong ke kanan,
berhubungan denganlimpa jasmani. Selain sebagai realitas dari nafsu yang baik,
dalam lathifah ini bersemayam sifat syaithoniyyah seperti hasad,kibir (takabbur,
sombong), khianat dan serakah.
Lathifah yang paling lembut dan paling dalam adalah lathifah al-akhfa.
Tempatnya berada di tengah-tengah dada danberhubungan dengan empedu jasmaniah
manusia. Lathifah ini memiliki nur cahaya berwarna hijau yang tak
terhinggakan.Dalam lathifah ini seseorang salik akan dapat merasakan 'isyq
(kerinduan) yang mendalam kepada Nabi Muhammad s.a.w.sehingga sering sering
ruhaniah Nabi datang mengunjungi.
Relevan dengan pendapat al-Qusyairi yang menegaskan tentang tiga alat
dalam tubuh manusia dalam upayakontemplasi, yaitu:
Pertama qalb yang berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat Allah.
Kedua, ruh berfungsi untuk mencintai Allah, dan
Ketiga, sirr berfungsi untuk melihat Allah.

Dengan demikian proses ma'rifat kepada Allah menurut al Qusyairi dapat


digambarkan sebagai berikut dibawah ini.
Aktivitas spiritual itu mengalir di dalam kerangka makna dan fungsi rahmatan
lil 'alamin; Tradisi kenabian pada hakekatnya tidaklepas dari mission sacred, misi
yang suci tentang kemanusiaan dan kealam semestaan untuk merefleksikan asma
Allah.

Similar to Tujuh Lathifah Simpul Bathin

18

) TAWAJUH KEPADA KEMULIAAN


RUBUBIYYAH DAN
KEHINAAN UBUDIYYAH
Di antara adab kalbu dalam beribadah dan tugas batiniah seorang penempuh jalan akhirat
adalah ber-tawajuh(memfokuskan diri) kepada mulianya Rububiyyah (Ketuhanan) dan
kehinaan Ubudiyyah (kehambaan). Tawajuh seperti ini merupakan tahap yang penting
bagi seorang pesuluk, sehingga kadar kekuatan suluk setiap orng dapat diukur dengan
kekuatan tawajuhnya itu. Bahkan, ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia
terletak pada perkara ini. Egoisme, keakuan, pengagungan dan kecintaan pada diri
berbanding

terbalik

dengan

kesempurnaan

perikemanusiaan

seseorang

menjauhkannya dari maqam kedekatan dengan Rububiyyah. Sungguh,

dan

akan

hijab yang

dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan
gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua hijab lainnya. Bahkan,
pengoyakkan semua hijab merupakan pengantar untuk mengoyak hijab ini, lantaran
pengoyakkan hijab (egoisme) ini merupakan kunci induk untuk membuka alam ghaib dan
alam kenyataan (syahadah) serta pintu utama untuk memasuki kesempurnaan rohaniah
manusia. Selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya, kesempurnaan dan
keindahannya yang palsu, maka dia akan tetap terhijab dan terjauhkan dari Keindahan
Mutlak dan Kesempurnaan Sejati Allah. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama
untuk

bersuluk

menuju

Allah.

Bahkan,

neraca

kebenaran

dan

kebathilan

suatu riyadhah (pengolahan rohaniah) terletak disini. Maka itu, langkah yang diayunkan
pesuluk dengan sikap keakuan dan pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta
diri pastilah tidak akan berguna karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada
Allah tetapi kembali kepada ego dan dirinya sendiri.
Sumber segala berhala ada dalam dirimu sendiri. (Jalaluddin Rumi)
Allah SWT berfirman:

19

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya akan tetap disisi
Allah (QS. An-Nisa [4]: 100)
Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah formal menuju Kabah atau tempat-tempat
suci para kekasih (wali) Allah, sementara hijrah maknawi (substansial) berarti pergi dari
rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah menuju Rasul
dan para wali Allah adalah juga hijrah menuju Allah. Selagi seorang pesuluk masih
cenderung pada dirinya dan belum beranjak dari keakuan dan egoismenya, maka dia tidak
bisa disebut sebagai seorang musafir. Selagi ikatan keakuan masih dalam pandangan
pesuluk, dinding-dinding kota ego dan tapal-batas cinta dirinya masih belum lepas dari
pandangan jiwanya, maka dia secara jelas bukanlah seorang musafir atau pelaku hijrah
yang sebenarnya.
Dalam kitab Mishbah asy-Syariah, Imam Jafar ash-Shadiq as berkata:
Ubudiyyah adalah mutiara dan intinya adalah Rububiyyah. Apa yang hilang dari
ubudiyyah akan ditemukan dalam Rububiyyah dan apa yang tersembunyi dari Rububiyyah
akan ditemukan dalam ubudiyyah.
Siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyyah dan menyematkan pada ubun-ubunnya
lambang kehinaan ubudiyyah pasti akan sampai kepada kemuliaan Rububiyyah. Jalan
menuju hamparan hakikat Rububiyyah mesti melalui pengembaraan pada tingkat-tingkat
ubudiyyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme dalam ubudiyyah seseorang sudah
terbasmi habis, maka dia akan menemukan dirinya berada dalam naungan penjagaan
Rububiyyah. Setelah itu, hamba ini akan sampai pada suatu maqam di mana Dzat Yang
Mahabenar akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya
sebagaimana tertuang dalam hadits yang shahih dan masyhur menurut mazhab Syiah dan
Sunah.
Apabila seorang hamba meninggalkan seluruh campur-tangan dirinya, menyerahkan
kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah, mengembalikan rumah dirinya pada
Pemiliknya yang sejati dan sirna (fana) dalam kemuliaan Rububiyyah, maka Pemilik Sejati
rumah diri ini akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan demikian,
jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan Perilaku Ilahi; matanya akan
menjadi mata Ilahi dan dia akan melihat dengan al-Haqq; telinganya

akan menjadi

telinga Ilahi dan dia akan mendengar dengan benar. Dan setiap kali rububiyyah[1] egoistik
meningkat, kemuliaan Rububiyyah (Ilahi) dalam dirinya akan menurun. Hal itu lantaran
kedua hal ini saling berlawanan.
Dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. (Ucapan Imam Ali bin Abi
Thalib as)

20

Dengan demikian, sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk senantiasa
mematrikan sifat kehinaan ubudiyyah dan kemuliaan Rububiyyah dalam sukmanya.
Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah transenden
ibadah seseorang dan semakin kuat roh ibadah memancar dalam dirinya. Selanjutnya,
dengan bantuan Dzat Yang Mahabenar dan para wali-Nya yang sempurna, seorang hamba
akan sampai kepada esensi ubudiyyahdan memperoleh sepercik sinar rahasia ibadah
yang sesungguhnya. Maqam Kemuliaan Rububiyyah yang merupakan inti dan maqam
kehinaan ubudiyyah yang merupakan kulitnya terlambangkan dengan jelas dalam seluruh
ibadah ritual, terutama dalam shalat yang memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh.
Kedudukan shalat di antara semua ibadah lainnya bagaikan kedudukan seorang Insn
kmil atau keddukan al-Ism al-Azham (Nama Teragung Allah) dan shalat memang
adalah al-Ism al-Azham. Qunut yang merupakan kegiatan sunnah dan sujud yang
merupakan kegiatan wajib memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri (dalam konteks
diatas).
Ketahuilah bahwa sikap ubudiyyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan yang
tertinggi dan maqam kemanusiaan yang teratas. Tidak seorang pun mendapatkan
kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yakni Baginda Muhammad
SAW dan para wali-Nya juga yang sempurna. Nabi SAW menempati maqam ini secara
mandiri (bi al-ishlah), sementara para wali lain yang sempurna menempati maqam ini
berkat bantuan Nabi SAW (bi ath-thabaiyyah). Adapun segenap hamba selain mereka
yang sudah bersimpuh dalam ubudiyyah tetap akan memiliki cacat dan kekurangan.
Mikraj yang benar-benar mutlak tidak akan dicapai melainkan dengan kaki ubudiyyah
semacam ini. Itulah sebabnya Allah Taala berfirman:
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (QS. al-Isra [17]: 1)
Kaki ubudiyyah dan tarikan Rububiyyah yang mengantarkan makhluk suci itu menuju
mikraj kedekatan dan perjumpaan dengan Allah.
Dalam tasyahud shalat yang merupakan kembalinya Nabi Saw dari fana mutlak yang
beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawajuh pada ubudiyyah sebelum bertawajuh kepda kerasulannya. Hal ini mungkin merupakan isyarat bahwa maqam kerasulan
pun pada hakikatnya adalah inti dari sikap ubudiyyah.
[1]

Selain mempunyai arti Ketuhanan, Rububiyyah juga mempunyai arti pengelolaan dan

pemeliharaan. Karena itu dalam bahasa Arab, Rabb berarti Tuhan Yang Maha Memelihara
dan Mengelola, sehingga Rububiyyah yang merupakan kata sifat bisa juga secara
metaforis diterapkan pada manusia.

Di antara adab kalbu dalam beribadah dan tugas batiniah seorang penempuh jalan
akhirat adalah ber-tawajuh(memfokuskan diri) kepada mulianya Rububiyyah

21

(Ketuhanan) dan kehinaan Ubudiyyah (kehambaan). Tawajuh seperti ini merupakan


tahap yang penting bagi seorang pesuluk, sehingga kadar kekuatan suluk setiap orng
dapat diukur dengan kekuatan tawajuhnya itu. Bahkan, ukuran kesempurnaan dan
kekurangan manusia terletak pada perkara ini. Egoisme, keakuan, pengagungan dan
kecintaan pada diri berbanding terbalik dengan kesempurnaan perikemanusiaan
seseorang dan akan menjauhkannya dari maqam kedekatan dengan Rububiyyah.
Sungguh, hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini
sangatlah tebal dan gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua
hijab lainnya. Bahkan, pengoyakkan semua hijab merupakan pengantar untuk
mengoyak hijab ini, lantaran pengoyakkan hijab (egoisme) ini merupakan kunci
induk untuk membuka alam ghaib dan alam kenyataan (syahadah) serta pintu utama
untuk memasuki kesempurnaan rohaniah manusia. Selagi seorang hamba masih saja
memandang pada dirinya, kesempurnaan dan keindahannya yang palsu, maka dia
akan tetap terhijab dan terjauhkan dari Keindahan Mutlak dan Kesempurnaan Sejati
Allah. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama untuk bersuluk menuju Allah.
Bahkan, neraca kebenaran dan kebathilan suaturiyadhah(pengolahan rohaniah)
terletak disini. Maka itu, langkah yang diayunkan pesuluk dengan sikap keakuan dan
pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta diri pastilah tidak akan berguna
karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada Allah tetapi kembali
kepada ego dan dirinya sendiri.
Sumber segala berhala ada dalam dirimu sendiri. (Jalaluddin Rumi)
Allah SWT berfirman:
Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya akan tetap
disisi Allah(QS. An-Nisa [4]: 100)
Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah formal menuju Kabah atau tempattempat suci para kekasih(wali)Allah, sementara hijrah maknawi (substansial) berarti
pergi dari rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah
menuju Rasul dan para wali Allah adalah juga hijrah menuju Allah. Selagi seorang
pesuluk masih cenderung pada dirinya dan belum beranjak dari keakuan dan
egoismenya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang musafir. Selagi ikatan
keakuan masih dalam pandangan pesuluk, dinding-dinding kota ego dan tapal-batas
cinta dirinya masih belum lepas dari pandangan jiwanya, maka dia secara jelas
bukanlah seorang musafir atau pelaku hijrah yang sebenarnya.
Dalam kitab Mishbah asy-Syariah, Imam Jafar ash-Shadiq as berkata:
Ubudiyyah adalah mutiara dan intinya adalah Rububiyyah. Apa yang hilang dari
ubudiyyah akan ditemukan dalam Rububiyyah dan apa yang tersembunyi dari
Rububiyyah akan ditemukan dalam ubudiyyah.

22

Siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyyah dan menyematkan pada ubunubunnya lambang kehinaan ubudiyyah pasti akan sampai kepada kemuliaan
Rububiyyah.Jalan

menuju

hamparan

hakikat

Rububiyyah

mesti

melalui

pengembaraan pada tingkat-tingkat ubudiyyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme


dalam ubudiyyah seseorang sudah terbasmi habis, maka dia akan menemukan
dirinya berada dalam naungan penjagaan Rububiyyah. Setelah itu, hamba ini akan
sampai pada suatu maqam di mana Dzat Yang Mahabenar akan menjadi
pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya sebagaimana tertuang
dalam hadits yang shahih dan masyhur menurut mazhab Syiah dan Sunah.
Apabila seorang hamba meninggalkan seluruh campur-tangan dirinya, menyerahkan
kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah, mengembalikan rumah dirinya pada
Pemiliknya yang sejati dan sirna (fana) dalam kemuliaan Rububiyyah, maka Pemilik
Sejati rumah diri ini akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan
demikian, jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan Perilaku Ilahi;
matanya akan menjadi mata Ilahi dan dia akan melihat dengan al-Haqq;
telinganyaakan menjadi telinga Ilahi dan dia akan mendengar dengan benar. Dan
setiap kali rububiyyah[1]egoistik meningkat, kemuliaan Rububiyyah (Ilahi) dalam
dirinya akan menurun. Hal itu lantaran kedua hal ini saling berlawanan.
Dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu. (Ucapan Imam Ali bin
Abi Thalib as)
Dengan demikian, sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk
senantiasa mematrikan sifat kehinaan ubudiyyah dan kemuliaan Rububiyyah dalam
sukmanya. Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah
transenden ibadah seseorang dan semakin kuat roh ibadah memancar dalam dirinya.
Selanjutnya, dengan bantuan Dzat Yang Mahabenar dan para wali-Nya yang
sempurna, seorang hamba akan sampai kepada esensi ubudiyyahdan memperoleh
sepercik sinar rahasia ibadah yang sesungguhnya. Maqam Kemuliaan Rububiyyah
yang merupakan inti dan maqam kehinaan ubudiyyah yang merupakan kulitnya
terlambangkan dengan jelas dalam seluruh ibadah ritual, terutama dalam shalat yang
memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh. Kedudukan shalat di antara semua
ibadah lainnya bagaikan kedudukan seorang Insn kmil atau keddukan al-Ism alAzham (Nama Teragung Allah) dan shalat memang adalah al-Ism al-Azham.
Qunut yang merupakan kegiatan sunnah dan sujud yang merupakan kegiatan wajib
memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri (dalam konteks diatas).
Ketahuilah bahwa sikap ubudiyyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan
yang tertinggi dan maqam kemanusiaan yang teratas. Tidak seorang pun
mendapatkan kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yakni
Baginda Muhammad SAW dan para wali-Nya juga yang sempurna. Nabi SAW

23

menempati maqam ini secara mandiri (bi al-ishlah), sementara para wali lain yang
sempurna menempati maqam ini berkat bantuan Nabi SAW (bi ath-thabaiyyah).
Adapun segenap hamba selain mereka yang sudah bersimpuh dalam ubudiyyah tetap
akan memiliki cacat dan kekurangan. Mikraj yang benar-benar mutlak tidak akan
dicapai melainkan dengan kaki ubudiyyah semacam ini. Itulah sebabnya Allah
Taala berfirman:
Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya(QS. al-Isra [17]: 1)
Kaki ubudiyyah dan tarikan Rububiyyah yang mengantarkan makhluk suci itu
menuju mikraj kedekatan dan perjumpaan dengan Allah.
Dalam tasyahud shalat yang merupakan kembalinya Nabi Saw dari fana mutlak yang
beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawajuh pada ubudiyyah sebelum
ber-tawajuh kepda kerasulannya. Hal ini mungkin merupakan isyarat bahwa maqam
kerasulan pun pada hakikatnya adalah inti dari sikap ubudiyyah.
[1]

Selain mempunyai arti Ketuhanan, Rububiyyah juga mempunyai arti pengelolaan dan pemeliharaan.

Karena itu dalam bahasa Arab, Rabb berarti Tuhan Yang Maha Memelihara dan Mengelola, sehingga
Rububiyyah yang merupakan kata sifat bisa juga secara metaforis diterapkan pada manusia.

12 Comments to TAWAJUH KEPADA KEMULIAAN


RUBUBIYYAH DAN KEHINAAN UBUDIYYAH
1.

ahmad tarmudi
January 13, 2010 at 6:48 pm
yg dimaksud keluar rumah adalah Ruh menuju ke maha ROH ato kembali kepada
ALLOH zat ( reinkarnasi ) hijdrah kepada ALLOH wasalam
Reply

2.

zoel
April 12, 2010 at 7:46 am
kembali kepada yang Maha bukan reinkarnasi , pahami Allah SWT secara kaffah
akan tahu apa mau Nya Allah SWT dan pelajari reinkarnasi yg sebenar2nya ,
Reply

3.

budi leksono
April 17, 2010 at 4:29 pm
Ubudiyah itu apa identik dengan kerja bakti di jalan ILAHI karena yang saya tau
berubudiyah itu selalu yang di kerjakan soal bersih2 dll.dan apa hikmah buat rohani
kita.mengapa betawajuh sepertinga kita dapat kekuatan batin
Reply

4.

No Mercy
April 23, 2010 at 2:07 pm
Assalam
Pak Budi sejauh yg saya tau, Ubudiyah itu identik dg sikap kita untuk memposisikan
diri terhadap Allah di semua aspek kehidupan, kerja bakti kalo niatnya hanya riya
dan sombong gmn y? :)

24

Sikap ubudiyah itu sendiri poinnya adalah hanya membuat kita agar faqir
diHadapan-Nya, bukan malah sebaliknya.
Kalo untuk bertawajuh sendiri setiap orang pasti akan mengalami bonus yg Allah
kasih apabila dilakukan dg sungguh2 dan niat yg suci hanya untuk menuju
kepadaNya semata.
Wallahualam.
Reply

5.

toufix
February 9, 2012 at 11:24 am
anda hanya memutar-mutar kalimat saja,alquran Surat Ali Imran ayat 7
,mengingatkan ayat Mukhamat (terang artinya)dan ayat mutasyabihat (kurang
terang artinya),janganlah mengejan tuah (sok tau),karena agama islam tauhidnya
hanya bagaimana kita kembali kepada ALLAH (selain ALLAH hanyalah
Ciptaannya),Muhammad SAW adalah Rasul ALLAH,alquran adalah kitabnya.
kerjakan yang Pardu tinggalkan yang haram ,kalau bisa tinggalkan juga yang
subhat (ingatlah jika adayang pasti Tinggalkanlah yang ragu2) insya allah tidak
terlalu perlu membicarakan hal2 yang muskil yang tidak ada syariatnya hanya akan
memperbersar Bidah saja (tidak ada tuntutannya dalam alquran dan alhadis).yang
menjatuh kan diri anda dalam derita kesombongan ilmu yang sia-sia,tak
bermanfaat.apapun bagi pemujaan kepada ALLAH.
Reply

6.

ubay
September 28, 2012 at 9:15 am
mari belajar rendah hati agar tidak menyinggung perasaan,mari kita belajar tehnik
tawajuh agar memperoleh sesuatu yang bermanfaat..semakin benar tehniknya
insyaallah lebih sempurna yang di peroleh..hanya orang yg dipilih Allah yg bisa
mengajarkan tehnik initapi ada di bimi ini..
Reply

7.

pendekar gaib
October 12, 2012 at 4:33 pm
tlalu tinggi untuk ukuran skrg, yg nyata2 aja lah. bsihkan hati jauhi saling caci n
maki
Reply

8.


October 18, 2012 at 3:53 pm
ane binung nih, tawajjuh ilaa Allah bil washilah. wasilah cukup amal kebaikan bukan
misal mendoakan guru / syekh mursyid dll. bukan meminta ijin dengan syekh
mursyid tersebut bukan?
Reply

9.

ubay
November 8, 2012 at 11:03 am
dengan bimbingan mursyid inilah batiniah kita di bimbing beliau menuju jalan Allah
sebab beliaulah yang sudah di sucikan oleh Allah,hingga seluruh amal beliau sampai
ke Allahukur diri kita betapa hina dohir batin kita dengan semua penyakit hati yg
kita bawayuk belajar ke ulama 2 hakikat,mgk ada di sekitar kita

25

Reply

10.

yayan sunaryan
August 26, 2013 at 11:10 am
suka
Reply

11.

sunarya
November 12, 2013 at 10:24 am
Allahuakbar
Reply

12.

unknown
December 29, 2015 at 8:06 pm
Berangkaaattt
Reply

https://tokobukutasawuf.wordpress.com/rubrik-bacaan/tawajuh-kepada-kemuliaanrububiyyah-dan-kehinaan-%E2%80%98ubudiyyah/

SEPATAH KATA DARIKU


Kupersembahkan karyaku (risalahku) ini bagi mereka peminat- peminat yang
masih dalam mencari-cari akan keakuannya, danseterusnya mencari jalan untuk dapat
mengenal akan diri sendiri,dan terutama kuhidangkan untuk anak-anak didikku, anakanakkuyang telah mendapat dan menerima aliranku dan yang telah bergerak di bidang
ilmu pengetahuanku dan yang telah dapat banyak merasakan akan manfaatnya ilmu
pengetahuanku denganmengamalkannya.
Mengingat akan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah dan pengertian
yang belum begitu mendalam difahami oleh kebanyakananak didikku, maka
kucubalah menyusun dan merangkaikankaryaku ini dengan tujuan untuk lebih lekas
dapat difahami dandapat dimengerti lebih mendalam, kerana janganlah hendaknya
ilmu pengetahuan yang telah diperdapat atau diterima melalui badandiriku bertaklid
padaku atau terlampau dipergantungi padaku yangdianggap sebagai Bapak atau guru,
malahan tujuanku terutamasupaya dapat berdiri sendiri pada keakuan dan ilmu
masing-masing.
Maka tak apalah rasanya bagi mereka yang sangat bergantung padaku, pada
keakuanku selama ini, adalah karyaku ini untuk sebagai petunjuk dalam membimbing
dari keakuanku kepadakeakuan sendiri masing-masing.
Harapanku semoga dengan berhasilnya mereka menemui Aku-nya sendiri
dan dapat serta sanggup berdiri sendiri pada diri yangsebenarnya diri, tercapailah
hendaknya tujuanku hendak melahirkan manusia baru sampai dapat tercipta dunia
baru denganmasyarakat baru yang menjalankan kehidupan berlahir dan berbatin.
Dan terhadap Tuhan, kututup Sepatah Kata dariku ini denganmenyusun jari
yang sepuluh, menghunjamkan lutut nan dua,menundukkan kepala yang satu,
memohon ampun kepada-Nya.
Wabillahitaufiq walhidayah
Aku(BAGINDO MUCHTAR)
https://www.scribd.com/document/148580449/Batinku

26

27

28

Anda mungkin juga menyukai