Anda di halaman 1dari 10

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL

ESQUEMA PER AL TRACTAMENT DEMOCIONS I SENTIMENTS (A. Carpena)

El contingut daquest apartat s bsicament verbal i interactiu. En general, per tractar


cadascun dels sentiments es pot seguir la segent seqncia:
1. Presentar lemoci que es tractar mitjanant una definici senzilla.
2. Ensenyar dibuixos i fotografies amb aquesta expressi emocional.
3. Proporcionar exemples de situacions de les quals fcilment sen pugui deduir el
sentiment que ens interessa.
4. Animar a que els infants expliquin vivncies de quan han experimentat aquesta
emoci.
5. Donar categoria dagradable o desagradable.
6. Fer expressar fsicament aquesta emoci.
7. Fer entre tots una llista de quines sn les coses que provoquen aquesta emoci.
8. Fer llistes dactituds i comportaments que prenen la gent amb aquesta emoci.
9. Proporcionar una activitat a travs de la qual lemoci es pugui experimentar a
un nivell ms personal (exercicis, role-playing, jocs, contes, escriure un text ...).

NOCIONS BSIQUES PER EXPLICAR ALS ALUMES


Buscarem diferents activitats perqu els nens i nenes puguin entendre les segents idees:

s natural sentir tota mena democions

Les emocions sn senyals que ens donen informaci

No hi ha emocions bones i dolentes, positives o negatives, sn els comportaments


que es deriven delles els que es poden catalogar com a bons o dolents.

Hi ha emocions agradables de sentir i desagradables de sentir

Podem sentir ms duna emoci a la vegada. Posar exemples: estic contenta


perqu he aprovat lexamen per preocupada per la meva amiga, la qual ha tingut
un accident.

Una mateixa situaci pot produir ms duna emoci diferent. Es tolera i saccepta l
ambigitat emocional. Podem enfadar-nos molt amb alg al qual estimem molt.
Tenim ganes de fer teatre, per el moment de lestrenaquins sn els sentiments
que podem tenir?

CARPENA, ANNA. Educaci socioemocional a primria: materials prctics i


de reflexi. Vic: Eumo, 2001
Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16
Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL

Tothom podem sentir la mateixa classe de sentiments, independentment de la


raa, sexe, edat per no tots sentim el mateix davant la mateixa situaci.
Comprendre aix s el cam per millorar les relacions.

Hem de diferenciar entre emoci i conducta. Concepte de responsabilitat.


Aprendre a pensar abans dactuar i a ser crtics per avaluar quins comportaments
sn correctes i quins no. Explicarem que les emocions sn senyals que sentim per
dins i les conductes sn les accions que fem. Podem triar com ens comportarem
mentre que no podem triar les emocions que sentim.

Els sentiments es tenen per dins per es poden veure des de fora: senyals
externs.

Tamb la veu ens informa de com se sent laltre.

TIPOLOGIA DACTIVITATS
1. Vocabulari emocional
2. Expressi emocional
llenguatge verbal (el que diem, el to de veu)
llenguatge no verbal (el cos per dins i per fora, la veu)
3. Les causes de les emocions
4. Conseqncies de les emocions

ORIENTACIONS
Les diferents activitats que es presenten es poden modificar adaptant-les al nivell dels
alumnes. Serveixen com a excusa per treballar les emocions dins laula. Seria ideal per
que aquest treball forms part del currculum i que es poguessin aprofitar moments del dia
a dia per reflexionar sobre aquests temes.
Les activitats (especialment les dexpressi corporal) es poden fotografiar o gravar.
De vegades va b recollir els treballs realitzats en un quadern, o b es poden deixar
penjats a laula.
Es pot pensar en diferents suports per dur a terme cada activitat (fitxes, murals, escrits,
dibuixos...)
Es molt til treballar a partir de contes, titelles, visionat de pellcules o dibuixos...
A secundria es pot incloure el treball democions a partir de lanlisi de llibres o poemes,
dobres dart, pellcules, contes per a adults (tipus Bucay...).

Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16


Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


ACTIVITATS PER A EDUCACI INFANTIL
Com se senten?
Es presenten fotografies i dibuixos de cares que reflecteixen diferents estats dnim
(alegria, tristesa, enfado, preocupaci, por sorpresa).
Es pregunta qu hi ha al dibuix?
Com est la cara? (es proporcionen pistes) Com se
sent aquesta persona... trista, contenta...?
La meva cara reflexa
-Davant del mirall sassagen cares que representin diferents emocions. (per ajudar es pot
pintar les diferents parts de la cara amb barres de maquillatge). Es pot formar grups que
treballin diferents emocions i anar rotant. Mentre uns actuen els altres miren
-Es reparteix siluetes de cares i en dibuixen lexpressi de lestat dnim que vulguin.
Desprs hi poden enganxar un pal i tenen una mscara
La vareta mgica
En una bossa de colors hi ha lmines amb el dibuix dun nen que reflecteixen diferents
emocions . Amb una vareta mgica transformem lestat emocional dels nens (han de
canviar lexpressi facial i corporal segons la lmina que surti). Un grup pot representar i
laltre endevinar
Quina cara deu fer?
Es presenta una lmina amb quatre figures humanes. Cada una adopta una expressi
corporal diferent per no t expressi facial (la cara s buida). La mestra reprodueix
lexpressi amb el cos i els alumnes lhan dimitar.
Desprs es parla de lexpressi facial que pot tenir (es donen pistes de lemoci que sent
explicant una histria que ajudi a reflectir lestat dnim que experimenta). Ex : Qu hi ha
en el dibuix?... es un nen que es diu .... i li agrada molt anar a lescola perqu juga amb
els amics. Com se sent?
Posteriorment es reparteixen cpies de les lmines per dibuixar les cares
El rellotge de les emocions
Es penja el rellotge de les emocions en un lloc visible de la classe. El mestre llegeix en
veu alta histries amb personatges coneguts . Un cop explicada la histria posen les
agulles del rellotge en el dibuix que creuen que reflexa millor lestat emocional del
personatge en aquella situaci
Ex.: La infermera va punxar la Clara per posar-li una vacuna. La Clara no parava de plorar
perqu estava .... (trista)
La Clara feia un dibuix molt bonic quan una nena de la classe li va estripar. Com se
sentia la Clara?... (trista o enfadada)
Es poden fer preguntes sobre vivncies personals en situacions similars (com es van
sentir, qu van fer?)
Com em sento?
En passar llista es pregunta a cada nen com se sent, i aquest contesta i mostra un dibuix
o foto de lestat emocional que t. Es pot preguntar a alguns nens per qu se senten aix.
Senganxen les fotos en un suro a laula. Lactivitat es pot repetir quan es detecti canvis en
lestat dnim i quan algun nen tingui un comportament negatiu cap a alg de la classe.

Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16


Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


Els titelles
s interessant que les sessions deducaci facin servir titelles com a motivaci.
Al comenament de cada sessi els nens van a buscar el titella, que est dormint dins un
cabs, i el desperten amb una can. Aquest ritual dinici ens ajuda a centrar-nos i
ambientar-nos. Depenent del nostre inters descriurem les coses que li passen al titella,
les seves reaccions, les reaccions que provoca en els altres
El titella pot estar a la disposici dels nens per qu el facin parlar, si en tenen necessitat,
durant el dia en qu hem fet lactivitat. De tant en tant sanir repetint i recordant lactivitat
amb el titella.
Qu senten els personatges dels contes
Es selecciona un conte, amb imatges grans, que pot ser conegut pel grup. El mestre
explica el conte, amb ajuda de les imatges, posant mfasi en aquelles situacions que
provoquin emocions de manera clara (ex: quan apareix el llop, quan surt el geni de la
lmpada....).
Una vegada acabat el conte es passa a fer una reflexi, tenint en compte tot all
que ens ha fet viure el relat. Per fer aix es proporcionen una srie de preguntes de
reflexi als alumnes que hauran de respondre, intentant que tots participin:
Recordant el conte, enumera situacions en les que el personatge va sentir alegria,
tristesa, vergonya, ira, por.
Quan recordes haver-te sentit alegre? (trist/a, vergonya, ira, por, etc.)
Sn les meves emocions semblants a les dels altres davant una mateixa situaci?

Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16


Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


ACTIVITATS PER A EDUCACI PRIMRIA
Vocabulari emocional
Classificar un llistat democions segons les quatre emocions bsiques o segons famlies
democions (o segons siguin agradables o desagradables). Es poden fer targetes amb el
nom de cada emoci i les han de classificar en diferents capses o cistells

Illustrar emocions: es reparteixen les targetes democions i cadasc pinta la que li ha


tocat intentant que expressi all que lemoci vol dir

Sentiments contraris: es pot demanar que uneixin antnims de la segent llista:


Trist *
Furis *
Espantat*
Nervis*
Egoista*
Avorrit *
Tmid *
Avergonyit *
Malintencionat *
Frustrat *
Rebutjat*
Odi *

* Amor
* Acceptat
* Compassiu
* Esperanat
* Orgulls
* Segur (dun mateix)
* Encuriosit
* Geners
* Feli
* Segur (sense perill)
* Relaxat
* Tranquil

Identificar les prpies emocions


Cadasc t una bosseta amb targetes de les emocions que volem treballar:

Es demana varis cops al dia que es posi sobre la taula la targeta que millor expressa com
se sent

Es plantegen situacions i cal dir com se sentirien: ex:


Com et sentiries si et toqus la loteria
Com et sentiries si et quedessis tancat a lascensor
Com et sentiries si el teu germ testigus sempre empipant

Fotos de paisatges (les poden portar de casa). Amb quin paisatges se senten
identificats i quina emoci els suggereix.
Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16
Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


Conscincia corporal
Identificar diferents emocions a partir de fotos dibuixos de cares. Augmentar al cos
sencer. Fixar-se en els diferents senyals corporals (els que es veuen i els que no)

Diferenciar entre els senyals interns i externs dels sentiments


emoci:
se sent per dins
es veu per fora

nervis
un nus a lestmac
no para quiet

Pensar en diferents frases fetes que reflecteixin emocions


ex: tenir la pell de gallina, el cor en un puny, deixar amb la boca oberta

Representar emocions amb el cos i la cara. Uns representen i els altres han dendevinar.
Representar noms amb la cara o amb el cos. Modelar emocions en els altres. Fer
esttues democions
La veu
Llegir un seguit de frases amb diferents entonacions (suplica, enuig, pnic, alegria...)
No mho puc creure
No, no ho facis
Ho has fet

Es pot demanar que facin el mateix en una altra llengua per veure si endevinen el to
Per qu em sento aix?
Amb fotos , imaginar qu pot haver passat als personatges per qu se sentin daquella
manera. Pensar en quin moment ens hem sentit com ells

Amb lexercici de la veu, imaginar un context on es pugui donar aquella emoci o situaci
Domino emocional
Daus emocionals. Es fa un dau on en cada cara hi ha una emoci. Per grups es tira el
dau i cadasc ha dexplicar una vegada que va sentir lemoci que ha sortit . Es pot fer el
mateix amb una ruleta

Role-playing de situacions que ens provoquen emocions (o b es representa la situaci i


es va preguntant als nens com es senten o b han de representar una situaci en que van
viure una emoci determinada)
Les conseqncies de les emocions
Qu faig quan em sento Es pot parlar dels diferents comportaments que tenim segons
el nostre estat emocional I valorar si sn adequats o no (els comportaments). Es poden
aprofitar els exercicis anteriors per fer aquestes reflexions. Com modificar aquests
comportaments forma part de la regulaci emocional.

Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16


Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


La caixa de les emocions
Asseguts al terra en forma de cercle, es demanar als alumnes que pensin situacions en
les quals hagin sentit alegria, tristesa, por o ira, deixant uns 3 minuts perqu puguin
pensar.
El mestre demana a quatre voluntaris, als quals tapar els ulls amb un mocador i hauran
de treure una fitxa de la caixa de les emocions. A continuaci sels deixa un o dos minuts
perqu llegeixin la fitxa i pensin com ha dexplicar o representar al grup lemoci escrita a
la fitxa.
Dun en un, explicaran o representaran una situaci en la que hagin viscut lemoci
senyalada.
Al finalitzar cada explicaci o representaci, el mestre preguntar als espectadors:
Heu pensat una situaci similar per a aquesta emoci? Noms han de contestar s o no.
Sanota en un costat de la pissarra quants han dit que s i quants que no.
La representaci us ha provocat la mateixa emoci que a lactor? Sanoten les respostes
en laltre costat de la pissarra.
Al final de lactuaci dels quatre voluntaris es porta a terme una reflexi grupal.
Leducador plantejar una srie de preguntes per dirigir el debat i facilitar la participaci
del grup:
Tots sentim la mateixa emoci en situacions diferents?
Aquesta emoci es pot viure en situacions diferents?
Has aprs quelcom nou sobre les emocions?
Passejant
Els alumnes es passejaran per la classe. Cada un dells/es expressar amb la seva cara
una emoci (alegria, tristesa, ira, por, vergonya, sorpresa...). Aniran passejant i actuant
segons el seu propi criteri, en funci del que estiguin vivint en aquest moment i de
lemoci que vulguin expressar. No es donar cap instrucci de com ho han de fer ni
tampoc sels indicar emocions concretes. Desprs de cinc minuts satura lactivitat i se
seuen tots en rotllana.
Posada en com
Els alumnes seuran en rotllana de manera que es puguin veure les cares. Leducador els
hi preguntar:
s fcil mostrar una emoci amb lexpressi de la cara?
Com us heu sentit?
Pot canviar la relaci amb els altres segons la cara que tinguis aquell dia?
Com tagradaria que et tractessin?
Cal motivar-los a dir coses , encara que en un principi els hi semblin sense importncia. A
partir de les seves aportacions, podrem arribar a entendre com ens condicionen les
expressions de les emocions dels altres.

Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16


Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL

ACTIVITATS PER A EDUCACI SECUNDRIA


Vocabulari emocional

Classificar un llistat democions segons les quatre emocions bsiques o segons famlies
democions (o segons siguin agradables o desagradables). Es poden fer targetes amb el
nom de cada emoci i les han de classificar en diferents capses o cistells.
Les emocions sels poden donar en un llistat o b demanar-los que facin llistes per grups i
posar-los en com (i anotar-los a la pissarra).

Illustrar emocions: es reparteixen les targetes democions i cadasc pinta la que li ha


tocat intentant que expressi all que lemoci vol dir.

Sentiments contraris: es pot demanar que uneixin antnims de la segent llista:


Trist *
Furis *
Espantat*
Nervis*
Egoista*
Avorrit *
Tmid *
Avergonyit *
Malintencionat *
Frustrat *
Rebutjat*
Odi *

* Amor
* Acceptat
* Compassiu
* Esperanat
* Orgulls
* Segur (dun mateix)
* Encuriosit
* Geners
* Feli
* Segur (sense perill)
* Relaxat
* Tranquil

Mots encreuats sentimentals: en parelles cal escriure en una quadrcula alguns


sentiments (com si fossin) uns mots encreuats. Desprs es crea la plantilla dels mots
encreuats amb la definici de les paraules que han de trobar.
Sintercanvien els mots encreuats amb els daltres companys i els hauran de resoldre.
Identificar les prpies emocions
Es penja fotos de paisatges diversos a la paret o b sescampen pel terra (es pot
demanar que ells mateixos les portin de casa. Cadasc tria un paisatge amb el que se
sent identificat. Cal explicar a la resta del grup per qu sha escollit aquell paisatge i quina
emoci els suggereix.
Es pot fer el mateix amb imatges diverses (animals, situacions injustes, meteorologia...).

Es plantegen situacions i cal dir com se sentirien:


ex: Com et sentiries si et toqus la loteria? Com et sentiries si et quedessis tancat a
lascensor? Com et sentiries si el teu germ testigus sempre empipant?
Es pot proposar que per grups facin un qestionari amb possibles situacions i que el
passin a unes quantes persones.
Desprs es pot fer un buidat del qestionari i veure quina ha estat la resposta ms
freqent per a cada pregunta. Reflexionar per qu les persones sentim o no de manera
similar...
Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16
Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL

Ara em sento...Es penja un mural a laula i cada dia els alumnes han descriure en un
post-it el seu estat emocional i enganxar-lo. Al final de setmana es comenta en grup com
ha anat lexperincia. Es pot lliurar una fitxa a cada alumne on registrin lestat de cada dia
i en posin el motiu.

Es demana que cadasc porti una msica de casa que tingui associada a una situaci
especial. Sescolta un fragment de la can i comparteixen amb el grup quina emoci els
desperta i per qu. (Cal que hi hagi bon ambient de grup i respecte). La mateixa activitat
es pot fer canviant la msica per un objecte.

El color de les emocions: es demana a lalumnat que en dos fulls intentin expressar amb
diferents colors dues emocions diferents que hagin viscut. Un cop tothom ha acabat el
dibuix el passen al company que tenen a la dreta. Aquest lobserva durant uns segons i
intenta sentir qu li transmet. Ho escriu en una frase al darrera del full i passa el dibuix al
company. Cadasc recull els seus dibuixos i llegeix en silenci el que li han escrit.
Reflexi sobre si els altres han captat el que volien expressar, qu els ha sorprs, qu han
descobert de les seves emocions...

Conscincia corporal

Identificar diferents emocions a partir de fotos o dibuixos de cares. Augmentar al cos


sencer. Fixar-se en els diferents senyals corporals (els que es veuen i els que no).
Espot demanar que ells mateixos busquin fotos en revistes. Reflexionar quin tipus
democions s ms habitual (sovint en revistes predominen fotos de gent somrient,
de vegades amb un somriure fals...)

Dibuix de la figura humana: Es distribueixen les emocions bsiques en diferents grups de


treball. Cada grup haur de dibuixar una figura humana que representi aquesta emoci
tenint en compte tot el que passa pel cos i pel cap (com varia la cara, com estan les
diferents parts del cos -per dins i per fora-, quins pensaments ens venen al cap...).Cal
escriure tamb aquelles coses que tindrem ganes de fer (encara que no arribem a ferles). Aquesta activitat permet diferenciar entre el que s sentir una emoci i actuar
deixant-se portar per aquesta emoci.

Diferenciar entre els senyals interns i externs dels sentiments


emoci:
se sent per dins
es veu per fora

nervis
un nus a lestmac
no para quiet

Termmetre emocional: es demana a lalumnat que puntu en un dibuix dun termmetre


(o en una escala de l1 al 10) el grau dintensitat amb que sent una emoci.

Pensar en diferents frases fetes que reflecteixin emocions


ex: tenir la pell de gallina, el cor en un puny, deixar amb la boca oberta

Representar emocions amb el cos i la cara. Uns representen una emoci i els altres han
dendevinar. Representar noms amb la cara o amb el cos. Modelar emocions en els
altres. Fer esttues democions.
Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16
Maria Gonzlez, Rosa Sol

ACTIVITATS DE CONSCINCIA EMOCIONAL


La veu
Es reparteixen targetes amb diferents frases neutres per representar i targetes que
indiquin el to amb qu sha dexpressar aquella emoci (splica, enuig, pnic, alegria...)
No mho puc creure
Tanca la porta
Un altre cop

Es pot demanar que facin el mateix en una altra llengua per veure si endevinen el to (si
hi ha alumnat estranger).
Per qu em sento aix?
Es mostren una srie de fotos de cares de diferents persones (si pot ser amb alguna
expressi emocional), imaginar qu pot haver passat als personatges per qu se sentin
daquella manera. Pensar en quin moment ens hem sentit com ells.

Amb lexercici de la veu, imaginar un context on es pugui donar aquella emoci o situaci
Domino emocional: semparellen diferents emocions amb les situacions que les
provoquen.

Daus emocionals. Es fa un dau on en cada cara hi ha una emoci. Per grups es tira el
dau i cadasc ha dexplicar una vegada que va sentir lemoci que ha sortit . Es pot fer el
mateix amb una ruleta
Sescriu a la pissarra 4 emocions amb les seves definicions (disgust, sorpresa, por,
tristesa) (esperana, alegria, acceptaci, optimisme). Per a cada grup democions
lalumne en tria una (no pot dir-la) i escriu en una tarjeta una situaci en que va sentir-la.
El professor tria una de les situacions i la llegeix en veu alta. Els alumnes escriuen
individualment a quina emoci correspon i en grups de cinc ho posen en com. Si
lemoci coincideix amb tres persones o ms, sumen tants punts com persones han
coincidit. Si no coincideixen resten tants punts com persones no han coincidit. Al final
cadasc suma tots els punts.

Role-playing de situacions que ens provoquen emocions (o b es representa la situaci i


es va preguntant com se senten o b han de representar una situaci en que van viure
una emoci determinada)
Les conseqncies de les emocions
Qu faig quan em sento Es pot parlar dels diferents comportaments que tenim segons
el nostre estat emocional i valorar si sn adequats o no (els comportaments). Es poden
aprofitar els exercicis anteriors per fer aquestes reflexions. Com modificar aquests
comportaments forma part de la regulaci emocional.
Una part molt important del treball amb les emocions s la reflexi posterior a cada
activitat, per aix cal fer preguntes i intentar arribar a unes conclusions. Una manera de
fer-ho s repartir papers on cada alumne pugui apuntar el qu ha aprs de la sessi, qu
lha sorprs, qu li ha agradat, qu no...
Servei Educatiu Sant Mart Seminari dInclusi 2015-16
Maria Gonzlez, Rosa Sol