Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 4 Ibnu Khaldun

Tarikh /Hari

: 24 Ogos 2015 (Isnin)

Bil Murid

: 32 orang

Masa

: 11.00 pagi sehingga 12.00 tengah hari

Tema

: Ekonomi berwawasan

Tajuk

: Sumber Pendapatan.

STANDARD KANDUNGAN
5.3 Memahami dan membina ayat yang

STANDARD PEMBELAJARAN
5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai

betul dalam pelbagai situasi.

situasi.

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:


i.

Mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif berpandukan gambar dan teks.

ii.

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang gambar dan teks.

Sistem Bahasa
Ayat aktif dan ayat pasif
Kata kerja

BBB

:Origami kapal, Lembaran kerja, Buku teks m/d 152 dan sampul surat.

BCB

:Kemahiran membaca

KB

:Menghubung kait, Merumus, Menjana idea,

KP

:Intrapersonal

Nilai Murni :Kerjasama


Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat perahu.

Bahan Bantu Belajar (BBB)

BIL

JENIS

BILANGAN

Set Susunan Ayat

Buku teks

32

Lembaran kerja

32

Noor Afifah Azizan


G6.7 PSV 2015

Rancangan Pengajaran Harian


Bahasa Malaysia Tahun 4 Ibnu Khaldun
AKTIVITI PENGAJARAN DAN

LANGKA

ISI PELAJARAN

H / MASA

CATATAN

PEMBELAJARAN

Contoh soalan
1. Cuba awak teka apa yang
BBB

saya bakal buat?


1. Guru membina sampan
Set

Jangkaan jawapan

menggunakan kertas (origami)

Induksi

1. Perahu

(5 minit)

2. Kapal

tentang perahu.

3. Kotak

3. Murid dan guru

kapal

2. Murid dan guru bersoal jawab


KB

menghubungkaitkan dengan isi


Isi pelajaran

Origami

Menghubun
g kait

pelajaran pada hari ini.

-Kaitan origami dengan tajuk dan


isi pelajaran.
Membaca Teks
-

Pengusaha Perahu
Tradisional.

Langkah

BBB
1. Murid membaca buku teks
secara mentalis.

m/d 152

2. Semua murid diminta membaca

teks.

(10 minit)

3. Murid dibimbing oleh guru


membaca teks dengan sebutan

Buku teks

BCB

Kemahiran
membac

dan intonasi yang betul.

Permainan bahasa
1. Murid diagihkan dalam beberapa
i. Para pekerja membuat perahu
di dalam bangsal.
ii. Pelbagai peralatan digunakan
Langkah
2

untuk membuat perahu.


iii. Perahu dihasilkan secara

( 15 minit)

tradisional.
iv. Pak Leman mengecat perahu
dengan warna coklat.
v. Pekerja menggunakan kayu
untuk membina badan perahu.
vi. Akhirnya, perahu dapat
disiapkan mengikut jadual.

Noor Afifah Azizan


G6.7 PSV 2015

kumpulan.
2. Murid diberi sampul yang
mengandungi perkataanperkataan yang perlu disusun
untuk menjadi ayat aktif dan
pasif.

KB
Menjana idea
BBB

surat

3. Guru membimbing murid


melaksanakan aktiviti.
4. Murid membaca hasil
perbincangan kumpulan masingmasing.

Sampul

Nilai Murni

Kerjasama

Membaca maklumat daripada


petikan teks.

1. Guru membincangkan mengenai


ayat pasif dan ayat aktif yang
dibina pada langkah dua.

i. Para pekerja membuat perahu 2. Murid menyalin semula setiap


di dalam bangsal.
ii. Pelbagai peralatan digunakan
untuk membuat perahu.
iii. Perahu dihasilkan secara
tradisional.

ayat pasif dan ayat aktif yang


telah dibincangkan.
3. Murid perlu menggariskan kata
kerja yang terdapat di dalam
setiap ayat.

iv. Pak Leman mengecat perahu


dengan warna coklat.
i. Pekerja menggunakan kayu
Langkah
3

Penilaian
1. Murid diberi lembaran kerja.

untuk membina badan perahu. 2. Murid diminta untuk mengisi


ii. Akhirnya, perahu dapat

( 25

disiapkan mengikut jadual.

BBB

Lembaran
kerja

tempat kosong dengan pilihan


jawapan yang diberikan.

minit)
Pengayaan

KB
Menjana idea
(Pengayaan)

1. Guru memberikan lima kata


kerja.
2. Secara individu, murid membina
ayat ringkas berdasarkan kata
kerja yang diberikan.
Pemulihan
1. Murid dibimbing mengenal pasti
ayat aktif dan ayat pasif di dalam
petikan.
2. Murid membaca ayat pasif dan
aktif.
Kognitif:

Rumusan isi pelajaran


Penutup
(5 minit)

-Menggunakan ayat untuk


menceritakan semula.
-Menyatakan usaha dan nilai
murni yang dipelajari.

Sosial :
Penerapan nilai murni
Noor Afifah Azizan
G6.7 PSV 2015

KB
1. Guru merumuskan isi pelajaran
dan membuat kesimpulan.
2. Guru memberikan pujian atas
sikap murid yang melibatkan diri.

Merumus
KP
Intrapersonal

Ulasan Pensyarah Pembimbing/ Guru Pembimbing


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Noor Afifah Azizan


G6.7 PSV 2015