Anda di halaman 1dari 303

OPEL ASTRA

Prirunik za vlasnika

Sadraj

Uvod .............................................. 2
Ukratko .......................................... 6
Kljuevi, vrata i prozori ................. 20
Sjedala, sustavi zatite ................ 47
Spremite ..................................... 73
Instrumenti i kontrole ................... 92
Osvjetljenje ................................ 136
Kontrola klime ............................ 148
Vonja i rukovanje ..................... 158
Njega vozila ............................... 218
Servis i odravanje .................... 268
Tehniki podaci .......................... 271
Informacije stranke .................... 288
Kazalo pojmova ......................... 296

Uvod

Uvod

Uvod

Specifini podaci vozila


Molimo da podatke svog vozila
upiete na prethodnu stranicu kako bi
bili jednostavno dostupni. Ovi podaci
su dostupni u poglavljima
"Servisiranje i odravanje" i "Tehniki
podaci" kao i na identifikacijskoj
ploici.

Uvod
Vae vozilo je konstruirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
sigurnosti, zatite okolia i
ekonominosti.
Ove Upute za uporabu Vam pruaju
sve neophodne informacije kako bi
Vam omoguile da svoje vozilo vozite
sigurno i efikasno.
Budite sigurni da su Vai putnici
upoznati s moguim posljedicama
nesree i ozljeda koje mogu nastati
kao posljedica nepravilnog koritenja
vozila.
Uvijek morate potivati specifine
zakone i propise zemlje u kojoj se
nalazite. Ti zakoni mogu biti razliiti
od informacija u ovim Uputama za
uporabu.

Zanemarivanje opisa iz ovog


prirunika moe utjecati na Vae
jamstvo.
Kada se ove Upute za uporabu
pozivaju na posjet radionici,
preporuamo Vaeg Opel servisnog
partnera.
Za servis vozila na plin preporuamo
da se obratite ovlatenoj radionici
tvrtke Opel.
Svi Opel servisni partneri pruaju
prvoklasnu uslugu po prihvatljivim
cijenama. Iskusni mehaniari, koje je
kolovao Opel, rade u skladu sa
specifinim Opelovim uputama.
Paket literature za stranku treba
uvijek drati pri ruci u vozilu.

Koritenje ovog prirunika

Ovaj prirunik opisuje sve opcije


i znaajke dostupne za ovaj
model. Odreeni opisi,
ukljuujui one za funkcije
zaslona i izbornika, moda nisu
primjenjive na vae vozilo zbog
izvedbe modela, specifikacija za
zemlju, specijalne opreme ili
dodatne opreme.

U poglavlju "Ukratko" nai ete


uvodne napomene.
Sadraj na poetku ovog
prirunika i unutar svakog
poglavlja pokazuje gdje se
nalaze informacije.
Kazalo pojmova e Vam
omoguiti traenje specifinih
informacija.
Ove Upute za uporabu odnose
se na vozila s upravljaem na
lijevoj strani. Koritenje u
vozilima s upravljaem na desnoj
strani je slino.
U priruniku za vlasnika
upotrebljava se identifikacijski
kod motora. Odgovarajue
prodajna oznaka i proizvodni kod
nalaze se u poglavlju Tehniki
podaci.
Podaci o smjeru, napr. lijevo ili
desno, ili naprijed ili natrag,
uvijek se odnose na smjer
putovanja.

Uvod
Prikazi moda ne podravaju va
jezik.
Poruke na zaslonu i oznake u
unutranjosti su napisane
masnim slovima.

Opasnost, upozorenje i
oprez
9 Opasnost
Tekst oznaen s 9 Opasnost
prua informacije o opasnostima
od nezgode ili ozljeda.
Nepotivanje ovih informacija
moe ugroziti ivot.

9 Upozorenje
Tekst oznaen s 9 Upozorenje
daje informacije o opasnostima od
nezgode ili ozljeda.
Nepridravanje ovih informacija
moe dovesti do ozljede.

Oprez
Tekst oznaen s Oprez prua
informacije o moguem oteenju
vozila. Nepridravanje ovih
informacija moe dovesti do
oteenja vozila.

Simboli
Reference stranica su oznaene s 3.
3 znai "vidi stranicu".
Upuivanja na stranice i stavke
kazala odnose se na namijenjene
naslove date u poglavlju sadraja.
Kronoloki redoslijed za odabir unosa
u izbornik za personalizaciju vozila
oznaen je sa I.
elimo Vam mnogo sati ugodne
vonje
Adam Opel AG

Uvod

Ukratko

Ukratko

Otkljuavanje vozila

Vrata prtljanika

Pritisnite c za otkljuavanje vrata i


prtljanika. Otvorite vrata
povlaenjem ruki.

Hatchback s 5 vrata: za otvaranje


vrata prtljanika, pritisnite dodirni
prekida ispod amblema marke.
Sports Tourer: za otvaranje vrata
prtljanika, pritisnite dodirni prekida
ispod ukrasne letvice vrata
prtljanika.
Daljinski upravlja 3 21.
Sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24.
Sustav elektronikog kljua 3 22.
Teretni prostor 3 30.

Informacije za prvu
vonju

Ukratko

Podeavanje sjedala

Nagib naslona

Visina sjedala

Okrenite kotai. Ne naslanjajte se na


naslon sjedala za vrijeme
podeavanja.
Poloaj sjedala 3 49.
Runo podeavanje sjedala 3 50.
Elektrino podeavanje sjedala
3 52.

Pomicanje poluge pri pumpanju


gore : sjedalo vie
dolje : sjedalo nie

Uzduno podeavanje

Povucite ruicu, pomjerite sjedalo,


otpustite ruicu. Pokuajte pomicati
naslon sjedala natrag-naprijed, kako
biste provjerili je li sjedalo zabravljeno
u poloaju.
Poloaj sjedala 3 49.
Runo podeavanje sjedala 3 50.
Elektrino podeavanje sjedala
3 52.

Poloaj sjedala 3 49.


Runo podeavanje sjedala 3 50.
Elektrino podeavanje sjedala
3 52.

Ukratko

Nagib sjedala

Pritisnite prekida
vrh : prednji kraj vii
dno : prednji kraj nii
Poloaj sjedala 3 49.
Runo podeavanje sjedala 3 50.
Elektrino podeavanje sjedala
3 52.

Podeavanje naslona za
glavu

Pritisnite dugme za otputanje,


podesite visinu, blokirajte naslon.
Nasloni za glavu 3 47.

Sigurnosni pojas

Izvucite sigurnosni pojas i zakaite ga


u bravu pojasa. Sigurnosni pojas ne
smije biti uvijen i mora nalijegati uz
tijelo. Naslon sjedala ne smije biti
previe nagnut unatrag (maksimalno
priblino 25).
Za otkopavanje pojasa pritisnite
crveni gumb na bravi pojasa.
Poloaj sjedala 3 49, Sigurnosni
pojasevi 3 57, Zrani jastuci
3 60.

Ukratko

Podeavanje ogledala

Vanjska ogledala

Ogledalo u unutranjosti

Za podeavanje ogledala, pomaknite


kuite ogledala u eljeni smjer.
Runo smanjenje zaslijepljenosti
unutarnjeg retrovizora 3 41.
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti ogledala u
unutranjosti 3 41.

Odaberite odgovarajue vanjsko


ogledalo okretanjem dvopoloajne
kontrole u poloaj lijevog ogledala
(L) ili desnog ogledala (R). Podesite
odgovarajue ogledalo
etverosmjernom kontrolom.
Konveksna vanjska ogledala 3 40,
elektrino podeavanje 3 40,
sklopiva vanjska ogledala 3 40.
Grijana vanjska ogledala 3 41.

Podeavanje kola
upravljaa

Otkljuajte polugu, podesite kolo


upravljaa, zatim uvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zakljuana.
Ne podeavajte kolo upravljaa ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljaa zakljuano.
Zrani jastuci 3 60, Poloaji kontakt
brave 3 159.

10

Ukratko

Pregled ploe s instrumentima

Ukratko
1
2
3
4
5

Elektrini prozori ................... 42


Vanjska ogledala .................. 40
Sustav sredinjeg
zakljuavanja ........................ 24
Boni otvori za
provjetravanje ..................... 156
Tempomat .......................... 184

Graninik brzine .................. 186


Upozorenje na sudar
sprijeda ............................... 187
Signali skretanja i
promjene traka,
upozorenje prednjim
svjetlima, kratko/dugo
svjetlo, pomo za duga
svjetla .................................. 143

12
13

Svjetlo izlaska .................... 146


Pozicijska svjetla ................. 144

7
8

Gumbi za informacijski
centar vozaa ...................... 116
Instrumenti ......................... 106
Informacijski centar vozaa . 116
Gumbi za informacijski
centar vozaa ...................... 116

10

11

14
15
16
17
18
19
20

Indikator upozorenja na
sudar sprijeda .................... 187
Brisa i ureaj za pranje
vjetrobranskog stakla,
brisa i ureaj za pranje
stranjeg stakla .................... 94
Sredinji otvori za
provjetravanje .................... 156
Info zaslon .......................... 122
LED statusa
protuprovalnog alarmnog
sustava ................................. 36
Ukljuivanje svih
pokazivaa smjera ............. 142
Pretinac za rukavice ............. 73
CD ureaj
Kontrole za rad info zaslona 122
Sustav kontrole klime .......... 149
Kutija s osiguraima ........... 240
Prikljunica za struju .......... 100
Sustav kontrole
proklizavanja ...................... 181
Elektronika kontrola
stabilnosti ........................... 182
Sport program .................... 183

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

11

Pomo pri parkiranju/


napredna pomo pri
parkiranju ........................... 192
Pomo za zadravanje
voznog traka ...................... 207
Gumb Eco sustava stopstart ..................................... 164
Runi mjenja .................... 174
Automatski mjenja ............ 171
Automatizirani runi
mjenja ................................ 175
Prikljuak za napajanje ......... 99
Parkirna konica ................. 178
Tipka za ukljuivanje ........... 160
Kontakt brava ...................... 159
Podeavanje kola
upravljaa ............................. 93
Sirena ................................... 94
Poluga za otvaranje
poklopca motora ................ 220
Spremite .............................. 74
Prekida svjetala ................ 136
Podeavanje snopa
prednjih svjetala ................. 138

12

Ukratko
Prednja/stranja svjetla za
maglu ................................. 143

Vanjska svjetla

Upozorenje prednjim svjetlima,


dugo i kratko svjetlo

Osvjetljenje instrumenata . . 144

AUTO : automatska kontrola svjetla


automatski prebacuje
izmeu svjetla za vonju po
danu i prednjeg svjetla
: bona svjetla
8
: prednja svjetla
9
Automatska regulacija svjetla 3 137.

Svjetla za maglu
Pritisnite tipku u prekidau svjetala:
> : prednja svjetla za maglu
: stranje svjetlo za maglu

upozorenje
prednjim
svjetlima
dugo svjetlo
kratko svjetlo

: povucite polugu
: gurnite polugu
: gurnite ili povucite
polugu

Dugo svjetlo 3 137.


Upozorenje prednjim svjetlima
3 137.
LED prednja svjetla 3 138.
Pomo dugog svjetla 3 138.

Ukratko
Signali skretanja i promjene trake

poluga gore
poluga dolje

: desni pokaziva
smjera
: lijevi pokaziva
smjera

Signali skretanja i promjene trake


3 143, Pozicijska svjetla 3 144.

Ukljuivanje svih pokazivaa


smjera

Aktivira se pritiskom na .
Ukljuivanje svih pokazivaa smjera
3 142.

Sirena

Pritisnite j.

13

14

Ukratko

Sustavi pranja i brisanja

Pranje vjetrobrana

Brisa stranjeg prozora

Povucite polugu.
Sustav za pranje vjetrobrana 3 94,
Tekuina za pranje 3 223, Zamjena
metlice brisaa 3 226.

Okrenite vanjsku kapicu za aktiviranje


brisaa stranjeg prozora:
ON : kontinuirani rad
INT : isprekidani rad
OFF : iskljueno

Brisai vjetrobrana

HI : brzo
LO : sporo
INT : brisanje u intervalima
ili
automatsko brisanje
upravljano senzorom za kiu
OFF : iskljueno
Ako su brisai iskljueni, za jedan
ciklus brisanja pritisnite ruicu prema
dolje, u poloaj 1x.
Brisai vjetrobrana 3 94.

Ukratko
Pranje stranjeg prozora

Kontrola klime
Grijanje stranjeg stakla

Gurnite polugu.
Tekuina za pranje se raspruje na
stranji prozor i brisa napravi
nekoliko ciklusa brisanja.
Brisa/sustav pranja stranjeg
prozora 3 96.

Grijanje se ukljuuje pritiskom na .


Grijanje stranjeg prozora 3 44.

Grijanje vanjskih ogledala


Pritiskom na aktivirate i grijana
vanjska ogledala.
Grijana vanjska ogledala 3 41.

15

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora

Pritisnite V: razvod zraka se


usmjerava prema vjetrobranu.
Postavite brzinu ventilatora na
najviu razinu.
Postavite kontrolu temperature
na najtopliju razinu.
Ukljuite grijanje stranjeg
prozora .
Po potrebi otvorite bone otvore
za provjetravanje i usmjerite ih
prema prozorima vrata.
Sustav grijanja i provjetravanja
3 148.

16

Ukratko

Klima ureaj 3 149.

Mjenja

Automatski mjenja

Runi mjenja

Vonja unatrag: s mirujuim vozilom,


pritisnite papuicu spojke i pritisnite
osigura na poluzi mjenjaa i
odaberite stupanj prijenosa.
Runi mjenja 3 174.

P
R
N
D
M
<
]

:
:
:
:
:
:
:

poloaj za parkiranje
vonja unatrag
neutralni nain rada
automatski nain rada
runi nain rada
vii stupanj prijenosa
nii stupanj prijenosa

Poluga mjenjaa se moe pomaknuti


iz poloaja P samo kad je kontakt
ukljuen i nona konica pritisnuta.
Za ukljuivanje P ili R, pritisnite
osigura.
Automatski mjenja 3 171.

Ukratko
Automatizirani runi mjenja

Kretanje

17

Pokretanje motora

Provjerite prije kretanja

N
D
M
<
]
R

:
:
:
:
:
:

poloaj praznog hoda


automatski nain rada
runi nain rada
vii stupanj prijenosa
nii stupanj prijenosa
vonja unatrag
Vonju unatrag moete ukopati
samo kada vozilo miruje.

Automatizirani runi mjenja 3 175.

Tlak u gumama i stanje 3 246,


3 284.
Razinu motornog ulja i razine
tekuina 3 221.
Sve prozore, ogledala, vanjska
svjetla i registarske ploice da na
njima nema praine, snijega i
leda i da su ispravna.
Pravilan poloaj ogledala,
sjedala i sigurnosne pojaseve
3 40, 3 49, 3 58.
Provjerite funkciju pri niskoj
brzini, posebice ako su konice
vlane.

Prekida paljenja: okrenite klju u


poloaj 2.
Tipka za ukljuivanje: pritisnite
Engine Start/Stop na nekoliko
sekundi sve dok se ne ukljui
zeleno LED svjetlo.
Lagano pomaknite kolo
upravljaa za oslobaanje brave
kola upravljaa.
Runi mjenja: pritisnite
papuicu spojke i konice.
Automatizirani runi mjenja:
pritisnite papuicu konice.

18

Ukratko
Automatski mjenja: koristite
papuicu konice i pomaknite
polugu mjenjaa u P ili N.
Ne pritiite papuicu gasa.
Dizelski motori: priekajte dok se
kontrolni indikator ! za
predgrijavanje ne ugasi.
Prekida paljenja: okrenite klju u
poloaj 3 i pustite ga.

Tipka za ukljuivanje: pritisnite


gumb Engine Start/Stop i pustite
ga.
Pokretanje motora 3 162.

Sustav stop-start

Parkiranje
9 Upozorenje

Ako se vozilo kree malom brzinom ili


stoji, a odreeni uvjeti su ispunjeni,
aktivira se funkcija Autostop.
Funkciju Autostop oznaava kazaljka
u poloaju AUTOSTOP na mjerau
broja okretaja.
Ponovno pokretanje oznaava
kazaljka u poloaju broja okretaja
praznog hoda na mjerau broja
okretaja.
Sustav stop-start 3 164.

Vozilo ne parkirajte na lako


zapaljivom podruju. Visoka
temperatura ispunog sustava
mogla bi zapaliti povrinu.
Uvijek zategnite parkirnu
konicu. Runu parkirnu
konicu zategnite bez
pritiskanja osiguraa za
otputanje. Na uzbrdici ili
nizbrdici zategnite to je jae
mogue. Istovremeno pritisnite
papuicu konice kako biste
smanjili potrebnu radnu silu.
Za vozila s elektrinom
parkirnom konicom, povucite
sklopku m minimalno
jednu sekundu, dok kontrolna
lampica m ne zasvijetli
neprekidno i elektrina parkirna
konice ne bude aktivirana
3 112.
Iskljuite motor.

Ukratko

Ako je vozilo na ravnoj povrini


ili na uzbrdici, ukopajte prvi
stupanj prijenosa ili postavite
polugu mjenjaa u poloaj P,
prije nego to izvadite klju
paljenja ili iskljuite paljenje
kod vozila s tipkom za
ukljuivanje paljenja. Na
uzbrdici, zakrenite prednje
kotae od rubnjaka.
Ako je vozilo na nizbrdici,
ukopajte stupanj prijenosa za
vonju unatrag ili postavite
polugu mjenjaa u poloaj P,
prije nego to izvadite klju
paljenja ili iskljuite paljenje
kod vozila s tipkom za
ukljuivanje paljenja. Prednje
kotae zakrenite prema
rubnjaku.
Zatvorite prozore i krovni otvor.
Izvadite klju paljenja iz kontakt
brave ili iskljuite paljenje kod
vozila s tipkom za ukljuivanje
paljenja. Okreite kolo
upravljaa dok ne osjetite da je
zakljuano.

Za vozila s automatskim
mjenjaem, klju se moe
izvui samo kada je ruica
mjenjaa u poloaju P.
Za vozila s automatiziranim
runim mjenjaem, klju
moete izvaditi iz prekidaa
paljenja samo ako je pritegnuta
parkirna konica.

Zakljuajte vozilo s e na
daljinskom upravljau.
Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav 3 36.
Ventilatori za hlaenje motora
mogu raditi nakon iskljuivanja
motora 3 220.

Oprez
Nakon rada pri visokim brojevima
okretaja ili pod velikim
optereenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
optereenjem ili u praznom hodu
otprilike 30 sekundi prije
iskljuivanja radi zatite
turbopunjaa.

19

Kljuevi, brave 3 20, mirovanje


vozila kroz dulje vremensko razdoblje
3 219.

20

Kljuevi, vrata i prozori

Kljuevi, vrata i
prozori
Kljuevi, brave ............................. 20
Kljuevi ...................................... 20
Daljinski upravlja ...................... 21
Sustav elektronikog kljua ....... 22
Memorirane postavke ................ 24
Sredinje zakljuavanje ............. 24
Automatsko zakljuavanje ......... 29
Brave za dijete ........................... 30
Vrata ............................................ 30
Prtljanik .................................... 30
Sigurnost vozila ........................... 36
Protuprovalni sustav
zakljuavanja ............................ 36
Protuprovalni alarmni sustav ..... 36
Blokada motora ......................... 39
Vanjska ogledala ......................... 40
Konveksni oblik ......................... 40
Elektrino podeavanje ............. 40
Retrovizori s mogunou
preklapanja ............................... 40
Grijani retrovizori ....................... 41

Ogledalo u unutranjosti .............. 41


Runo smanjenje
zaslijepljenosti .......................... 41
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti .......................... 41
Prozori ......................................... 42
Vjetrobran .................................. 42
Runi prozori ............................. 42
Elektrini prozori ........................ 42
Grijanje stranjeg prozora ......... 44
titnici za sunce ........................ 44
Krov ............................................. 45
Krovni otvor ............................... 45

Kljuevi, brave
Kljuevi
Oprez
Nemojte privrivati teke i
glomazne predmete na klju
paljenja.

Zamjenski kljuevi
Broj kljua je naveden na oznaci koja
se moe ukloniti.
Broj kljua se mora navesti prilikom
naruivanja zamjenskih kljueva jer je
komponenta sustava blokade
motora.
Brave 3 265, Sredinje
zakljuavanje 3 24, Pokretanje
motora 3 162.
Daljinski upravlja 3 21.
Elektroniki klju 3 22.
Broj ifre adaptera za zakljuavanje
matica kotaa naveden je na kartici.
Potrebno ga je navesti prilikom
naruivanja zamjenskog adaptera.
Zamjena kotaa 3 256.

Kljuevi, vrata i prozori


Klju s preklopivim dijelom

Daljinski upravlja

21

Daljinski upravlja ima domet do


100 metara, ali moe biti i puno manji
zbog vanjskih utjecaja. Ukljuivanjem
svih pokazivaa smjera potvruje se
radnja.
Paljivo rukujte, uvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno koritenje.

Zamjena baterije u daljinskom


upravljau
Zamijenite bateriju im se doseg
smanji.
Pritisnite osigura za rasklapanje. Za
sklapanje kljua najprije pritisnite
osigura.

Omoguuje rad sljedeih funkcija


putem upotrebe gumba daljinskog
upravljaa:
sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24
protuprovalni sustav
zakljuavanja 3 36
protuprovalni alarmni sustav
3 36
elektrini prozori 3 42
krovni otvor 3 45

Baterije ne spadaju u kuno smee.


Moraju se odloiti na odgovarajue
mjesto za prikupljanje.

22

Kljuevi, vrata i prozori


Sinkronizacija daljinskog
upravljaa
Nakon zamjene baterije, otkljuajte
vrata kljuem u bravi vozaevih vrata.
Daljinski upravlja e se sinkronizirati
kada ukljuite kontakt.

Runo otkljuavanje 3 24.

Sustav elektronikog kljua

Greka

1. Umetnite plosnati odvija u prorez


i odvojite stranji poklopac od
daljinskog upravljaa laganim
zakretanjem odvijaa.
2. Izvadite i zamijenite bateriju.
Koristite CR 2032 ili
jednakovrijednu bateriju. Obratite
pozornost na ugradbeni poloaj.
3. Umetnite stranji poklopac na
mjestu kljua, preklopite ga i
zatvorite.

U sluaju da sredinje zakljuavanje


nije mogue aktivirati daljinskim
upravljaem, mogui su sljedei
uzroci:
Greka na daljinskom upravljau.
Raspon je prekoraen.
Napon akumulatora je prenizak.
esto, uzastopno koritenje
daljinskog upravljaa kada nije u
dosegu, to e zahtijevati
ponovnu sinkronizaciju.
Preoptereenje sustava
sredinjeg zakljuavanja, kao
rezultat uestalog ukljuivanja u
kratkim vremenskim intervalima,
dovod elektrine energije
nakratko se prekida.
Interferencija od jaih
radiovalova iz drugih izvora.

Omoguava sljedee funkcije bez


uporabe kljua:
sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24
elektrina vrata prtljanika
3 30
ukljuivanje kontakta i pokretanje
motora 3 162
Elektroniki klju jednostavno mora
biti kod vozaa.

Kljuevi, vrata i prozori


Elektroniki klju dodatno sadri
funkciju daljinskog upravljaa radija
3 21.
Paljivo rukujte, uvajte ga od vlage i
visokih temperatura i izbjegavajte
nepotrebno koritenje.

Za zamjenu:

Napomena
Elektroniki klju ne ostavljajte u
prtljaniku ili ispred Info zaslona.

Zamjena baterije u elektronikom


kljuu
Bateriju zamijenite to je prije
mogue ako sustav vie ne radi
pravilno ili se smanjio doseg. Potreba
zamjene baterije je oznaena
prikazom poruke na informacijskom
centru vozaa 3 124.

Baterije ne spadaju u kuno smee.


Moraju se odloiti na odgovarajue
mjesto za prikupljanje.

1. Pritisnite tipku na poleini sklopa


elektronikog kljua i izvucite klju
iz kuita.

23

2. Ponovno umetnite metalni dio


kljua za pribl. 6 mm i okrenite
klju kako biste otvorili kuite.
Daljnje umetanje metalnog dijela
kljua moe otetiti kuite.
3. Izvadite i zamijenite bateriju.
Koristite CR 2032 ili
jednakovrijednu bateriju. Obratite
pozornost na ugradbeni poloaj.
4. Zatvorite kuite i umetnite
metalni dio kljua.
Baterije ne spadaju u kuno smee.
Moraju se odloiti na odgovarajue
mjesto za prikupljanje.

Sinkronizacija elektronikog
kljua
Elektroniki se klju sam automatski
sinkronizira tijekom svakog
pokretanja.

24

Kljuevi, vrata i prozori

Greka
Ako se sredinje zakljuavanje ne
moe koristiti ili se motor ne moe
pokrenuti, uzrok moe biti jedan od
sljedeih:
Kvar na elektronikom kljuu.
Elektroniki klju je izvan
podruja prijema.
Napon akumulatora je prenizak.
Preoptereenje sustava
sredinjeg zakljuavanja, kao
rezultat uestalog ukljuivanja u
kratkim vremenskim intervalima,
dovod elektrine energije
nakratko se prekida.
Interferencija od jaih
radiovalova iz drugih izvora.
Za popravak uzroka greke,
promijenite poloaj elektronikog
kljua.
Runo otkljuavanje 3 24.

Memorirane postavke
Prilikom svakog iskljuenja kontakta
sljedee se postavke automatski
pohranjuju u jedinici daljinskog
upravljaa ili elektronikom kljuu:

klima ureaj s automatskim


upravljanjem
osvjetljenje
Infotainment sustav
sustav sredinjeg zakljuavanja
postavke sportskog naina rada
postavke udobnosti
Spremljene postavke automatski se
upotrebljavaju prilikom sljedeeg
ukljuenja kontakta kljuem kojeg su
memorirali daljinski upravlja 3 159
ili elektroniki klju 3 22.
Preduvjet je da Podeeno prema
vozau bude ukljuen u osobnim
postavkama info zaslona. Ta
postavka mora se podesiti za svaki
daljinski upravlja ili elektroniki klju
koji se koristi. Promjena statusa
dostupna je samo nakon
zakljuavanja i otkljuavanja vozila.
Dodijeljen memorijski poloaj
elektrino podesivog sjedala
automatski se poziva kod ukljuenja
paljenja, a Automatsko pozivanje iz
memorije se aktivira na info zaslonu
za memorirani daljinski upravlja ili
elektroniki klju.

Sjedalo s elektrinim podeavanjem


3 52.
Personalizacija vozila 3 126.

Sredinje zakljuavanje
Otkljuava i zakljuava vrata,
prtljanik i poklopac spremnika
goriva.
Povlaenje unutranje ruke vrata
otkljuava odgovarajua vrata. Jo
jedno povlaenje ruke otvara vrata.
Napomena
U sluaju nezgode u kojoj su se
aktivirali zrani jastuci ili zatezai
pojasa, vozilo se automatski
otkljuava.
Napomena
Kratko nakon otkljuavanja
daljinskim upravljaem vrata se
zakljuavaju automatski ako nijedna
vrata nisu otvorena. Preduvjet je da
postavka bude aktivirana u
personalizaciji vozila 3 126.

Kljuevi, vrata i prozori


Rad daljinskog upravljaa
Otkljuavanje

Odaberite odgovarajuu postavku u


Postavke, I Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavke se mogu memorirati za
daljinski upravlja koji se koristi.
Memorirane postavke 3 24.
Otkljuavanje i otvaranje vrata
prtljanika 3 30.
Zakljuavanje
Zatvorite vrata, prtljanik i poklopac
spremnika goriva.

Pritisnite c.
Nain otkljuavanja moete postaviti
u izborniku personalizacije vozila na
Info-zaslonu. Moete odabrati jednu
od dvije postavke:
Sva vrata, prtljanik i zaklopku za
punjenje goriva otkljuat ete
jednim pritiskom na c.
Samo vozaeva vrata, prtljanik i
zaklopku za punjenje goriva
otkljuat ete jednim pritiskom na
c. Za otkljuavanje svih vrata,
dvaput pritisnite c.

Pritisnite e.

25

Ako vozaeva vrata nisu pravilno


zatvorena, sustav sredinjeg
zakljuavanja nee raditi.
Potvrda
Rad sustava sredinjeg
zakljuavanja potvruje se
ukljuivanjem svih pokazivaa
smjera. Preduvjet je da aktivirate
postavku u personalizaciji vozila
3 126.

Rad sustava elektronikog kljua

Elektroniki klju mora biti izvan


vozila, u podruju prijema od priblino
jednog metra na odgovarajuoj strani
vozila.

26

Kljuevi, vrata i prozori

Otkljuavanje

gumb vanjske ruke vrata


vozaa. Za otkljuavanje svih
vrata, dvaput pritisnite gumb.
Postavka se moe promijeniti u
izborniku Postavke na info-zaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.
Zakljuavanje

Pritisnite gumb na odgovarajuoj


vanjskoj ruki vrata i povucite ruku.
Nain otkljuavanja moete postaviti
u izborniku personalizacije vozila na
Info-zaslonu. Moete odabrati jednu
od dvije postavke:
Sva vrata, prtljanik i zaklopku za
punjenje goriva otkljuat ete
jednim pritiskom na gumb bilo
koje vanjske ruke vrata.
Samo vrata vozaa, prtljanik i
zaklopku za punjenje goriva
otkljuat ete jednim pritiskom na

Pritisnite gumb na bilo kojoj vanjskoj


kvaki vrata.
Sva vrata, prtljanik i zaklopka za
punjenje goriva e se zakljuati.

Sustav se zakljuava u sljedeim


situacijama:
Ako je prolo vie od
pet sekundi od otkljuavanja.
Za otkljuavanje vozila, tipku na
vanjskoj ruki dvaput pritisnite u
roku od pet sekundi.
Bilo koja vrata su bila otvorena, a
sada su sva vrata zatvorena.
Ako vrata vozaa nisu pravilno
zatvorena, ako elektroniki klju
ostane u vozilu ili kontakt nije
iskljuen, zakljuavanje nee biti
doputeno i tri e se puta ukljuiti
zvuno upozorenje.
Ako su u vozilu bila dva ili vie
elektronika kljua i ako se jednom
ukljuio kontakt, vrata e se zakljuati
ak i ako se samo jedan elektroniki
klju izvadi iz vozila.
Otkljuavanje i otvaranje vrata
prtljanika
Vrata prtljanika moete otkljuati i
otvoriti bez ruku, pomicanjem stopala
ispod stranjeg odbojnika, ili
pritiskanjem dodirnog prekidaa
ispod amblema marke ako je

Kljuevi, vrata i prozori


elektroniki klju u dosegu. Vrata
ostaju zakljuana. Teretni prostor
3 30.
Rad s tipkama na elektronikom
kljuu

Pasivno zakljuavanje
Automatsko zakljuavanje 3 29.
Potvrda
Rad sustava sredinjeg
zakljuavanja potvren je
ukljuivanjem svih pokazivaa
smjera. Preduvjet je da aktivirate
postavku u personalizaciji vozila
3 126.

Prekida sredinjeg
zakljuavanja
Zakljuava ili otkljuava sva vrata,
prtljanik i vrataca spremnika goriva
iz putnikom prostora putem
prekidaa u ploi na vozaevim
vratima.
Sredinje zakljuavanje moete
aktivirati i tipkama na elektronikom
kljuu.
Pritisnite c, za otkljuavanje.
Pritisnite e, za zakljuavanje.
Pritisnite X dvaput ako elite
otkljuati i otvoriti samo vrata
prtljanika.
Rad daljinskog upravljaa 3 24.

27

Pritisnite e, za zakljuavanje.
Pritisnite c, za otkljuavanje.

Rad s kljuem u sluaju kvara


sustava sredinjeg zakljuavanja
U sluaju kvara, primjerice
ispranjenog akumulatora vozila ili
prazne baterije daljinskog upravljaa/
elektronikog kljua, vozaeva vrata
moete zakljuati ili otkljuati
mehanikim kljuem.
Cilindar brave u vozaevim vratima
pokriven je kapicom.

28

Kljuevi, vrata i prozori


Elektroniki klju: za odmicanje
kapice, pritisnite tipku na poleini i
izvucite klju iz kuita. Umetnite klju
u udubljenje na dnu kapice i zakrenite
klju prema gore.
Sustav elektronikog kljua 3 22.

Ukljuenjem paljenja, deaktivira se


protuprovalni sustav zakljuavanja.
Runo zakljuavanje

Runo otkljuavanje

Daljinski upravlja: za odmicanje


kapice, umetnite klju u udubljenje na
dnu kapice i zakrenite klju prema
gore.
Kljuevi 3 20.

Runo otkljuajte vozaeva vrata


umetanjem i okretanjem kljua u
cilindru brave.
Druga vrata moete otvoriti tako da
dvaput povuete unutarnju ruku ili
pritisnete c u oplati vozaevih vrata.
Prtljanik i vrataca za punjenje
goriva moda se nee otkljuati.

Pritisnite unutarnju gumb za


zakljuavanje na svim vratima, osim
vozaevim ili pritisnite e u oplati
vozaevih vrata. Zatim zatvorite
vozaeva vrata i zakljuajte ih izvana
okretanjem kljua u cilindru brave.
Vrataca za punjenje goriva i vrata
prtljanika moda nisu zakljuana.

Kljuevi, vrata i prozori

Nakon zakljuavanja, poklopite


cilindar brave kapicom: umetnite
kapicu s donjom stranom u
udubljenja, zakrenite i pritisnite
kapicu dok se ne zakvai na gornjoj
strani.

Automatsko zakljuavanje
Automatsko zakljuavanje nakon
naputanja vozila
Znaajka zatite moe se konfigurirati
za automatsko zakljuavanje svih
vrata, prtljanog prostora i vrataca
spremnika goriva im se postigne ili
prekorai odreena brzina vonje.

Dok je vozilo zaustavljeno nakon


vonje, automatski e se otkljuati
im se klju izvadi iz kontaktne brave,
ili pomou sustava elektronikog
kljua dok je kontakt iskljuen.
Ukljuivanje i iskljuivanje
automatskog zakljuavanja moete
postaviti u izborniku Postavke, I
Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavka se moe spremiti za
daljinski upravlja ili elektroniki klju
koji se koristi 3 24.

Automatsko ponovno
zakljuavanje nakon
otkljuavanja
Ova znaajka moe se konfigurirati
za automatsko zakljuavanje svih
vrata, prtljanika i vrataca spremnika
goriva kratko vrijeme nakon
otkljuavanja daljinskim upravljaem
ili elektronikim kljuem, a pod
uvjetom da se ne otvore niti jedna
vrata.

29

Ukljuivanje i iskljuivanje
automatskog ponovnog
zakljuavanja moete postaviti u
izborniku Postavke, I Vozilo na info
zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavka se moe spremiti za
daljinski upravlja ili elektroniki klju
koji se koristi 3 24.

Pasivno zakljuavanje
Kod vozila sa sustavom elektronikog
kljua, ova znaajka automatski
zakljuava vozilo nakon nekoliko
sekundi ako je elektroniki klju
prethodno prepoznat u vozilu, ako su
sva vrata zatvorena i ako elektroniki
klju ne ostane unutar vozila.
Ako elektroniki klju ostane u vozilu
ili paljenje nije iskljueno, nee biti
doputeno pasivno zakljuavanje.
Ako su u vozilu bila dva ili vie
elektronika kljua i ako se jednom
ukljuio kontakt, znaajka zakljuava
vozilo ako se samo jedan elektroniki
klju izvadi iz vozila.

30

Kljuevi, vrata i prozori

Pasivno se zakljuavanje ako se c


dri pritisnut nekoliko sekundi dok su
jedna vrata otvorena. Ostaje
iskljueno sve dok se ne pritisne e ili
se ne ukljui kontakt.
Ukljuivanje i iskljuivanje pasivnog
zakljuavanja moete postaviti u
izborniku Postavke, I Vozilo na info
zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavka se moe memorirati za
elektroniki klju koji se koristi 3 24.

9 Upozorenje
Brave za dijete koristite uvijek kad
djeca sjede na stranjim
sjedalima.
Pomaknite osigura u stranjim
vratima prema naprijed. Vrata se ne
mogu otvoriti iznutra.
Za deaktiviranje, pomaknite osigura
u stranji poloaj.

Vrata
Prtljanik
Vrata prtljanika
Otvaranje
Kombi limuzina s 5 vrata

Brave za dijete

Nakon otkljuavanja, pritisnite dodirni


prekida ispod amblema marke i
otvorite vrata prtljanika.

Kljuevi, vrata i prozori


Sports Tourer

Zatvaranje

31

Elektrina vrata prtljanika


9 Upozorenje

Nakon otkljuavanja, pritisnite dodirni


prekida ispod ukrasne letvice vrata
prtljanika i runo otvorite vrata
prtljanika.
Sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24.

Koristite jednu od ruki u


unutranjosti.
Nemojte gurati prekida na dodirnoj
ploici za vrijeme zatvaranja, jer e se
na taj nain zaklopna vrata prtljanika
ponovno otkljuati.
Sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24.

Posebno pazite pri uporabi


elektrinih vrata prtljanika.
Opasnost od ozljeda, posebice za
djecu.
Pri koritenju obratite posebnu
pozornost na pomine dijelove
vrata prtljanika. Uvjerite se da se
nita nee zahvatiti tijekom rada i
da nitko ne stoji unutar podruja
pomicanja.
Elektrinim vratima prtljanika
moete rukovati:
Pritiskanjem X dvaput na
elektronikom kljuu.
Radom bez ruku sa senzorom
pokreta ispod stranjeg
odbojnika.
Dodirnim prekidaem ispod
vanjske ukrasne letvice vrata
prtljanika i C u otvorenim
vratima prtljanika.
Prekidaem C na unutarnjoj
strani vozaevih vrata.

32

Kljuevi, vrata i prozori

Na vozilima s automatskim
mjenjaem, vratima prtljanika moe
se rukovati samo dok je vozilo
parkirano i dok je automatski mjenja
u poloaju P.
Svjetla pokazivaa smjera bljeskaju i
oglaava se zvuni signal kada se
koriste vrata prtljanika.
Napomena
Koritenje elektrinih vrata
prtljanika ne upravlja sredinjim
sustavom zakljuavanja. Ako elite
otvoriti vrata prtljanika tipkom na
elektronikom kljuu ili dodirnim
prekidaem ispod ukrasne letvice
vrata prtljanika ili postupkom bez
uporabe ruku, ne trebate otkljuati
vozilo. Preduvjet je da je elektroniki
klju izvan vozila, u dosegu od pribl.
jednog metra od vrata prtljanika.
Ne ostavljajte elektroniki klju u
prtljaniku.
Zakljuajte vozilo nakon to ga
zatvorite ako ste ga prethodno
otkljuali.
Sustav sredinjeg zakljuavanja
3 24.

Pogon elektronikim kljuem

Pritisnite X dvaput kako biste otvorili


ili zatvorili vrata prtljanika.

Rad bez ruku sa senzorom pokreta


ispod stranjeg odbojnika

Za otvaranje ili zatvaranje vrata


prtljanika, pomaknite stopalo
naprijed-natrag ispod stranjeg
odbojnika, na mjestu pokazanom na
slici. Ako je u opremi sustav pomoi
pri parkiranju, mjesto se moe
prepoznati ispod pokazanog senzora.
Nemojte ispod odbojnika stopalo
zadravati dulje ili ga pomicati
presporo. Elektroniki klju mora biti
izvan vozila, u podruju prijema od
priblino jednog metra od vrata
prtljanika.

Kljuevi, vrata i prozori


9 Opasnost
Tijekom postupka bez ruku,
nemojte dodirivati nijedan dio
ispod vozila. Postoji opasnost od
ozljede od vruih dijelova motora.

klju mora biti izvan vozila, u podruju


prijema od priblino jednog metra od
vrata prtljanika.

33

Rad s prekidaem na unutarnjoj


strani vozaevih vrata

Rad s dodirnim prekidaem ispod


vanjske ukrasne letvice vrata
prtljanika

Za zatvaranje pritisnite i drite C na


otvorenim vratima prtljanika dok se
ne ponu pomicati.

Za otvaranje vrata prtljanika,


pritisnite dodirni prekida ispod
ukrasne letvice vrata prtljanika dok
se vrata prtljanika ne ponu gibati.
Ako je vozilo zakljuano, elektroniki

Pritisnite C na unutarnjoj strani


vozaevih vrata, dok se vrata
prtljanike ne ponu otvarati ili
zatvarati.
Zaustavljanje ili promjena smjera
gibanja
Trenutno zaustavljanje gibanja vrata
prtljanika:
pritisnite X jedanput na
elektronikom kljuu, ili
pritisnite dodirni prekida ispod
vanjske ukrasne letvice vrata
prtljanika, ili

34

Kljuevi, vrata i prozori

pritisnite C na otvorenim
vratima prtljanika, ili
pritisnite C na unutarnjoj strani
vozaevih vrata.
Ponovnim pritiskom jednog od
prekidaa promijenit ete smjer
gibanja.
Naini rada
Elektrina vrata prtljanika imaju tri
naina rada, koji se kontroliraju
prekidaem C na vozaevim
vratima. Za promjenu naina rada
okrenite prekida:

Normalan nain rada MAX:


Zaklopna vrata prtljanika se
otvaraju do pune visine.
Srednji nain rada 3/4: Zaklopna
vrata prtljanika se otvaraju do
smanjene visine koja se moe
podesiti.
Nain rada Off: Zaklopna vrata
prtljanika se mogu upravljati
samo runo.

Podesite smanjenu visinu otvaranja u


meu nainu
1. Okrenite prekida za odabir
naina rada u poloaj 3/4.
2. Elektrina vrata prtljanika
otvorite bilo kojim prekidaem.
3. Zaustavite gibanje na eljenoj
visini pritiskom bilo kojeg
prekidaa. Ako je potrebno, runo
pomaknite zaustavljena vrata
prtljanika u eljeni poloaj.

4. Pritisnite i drite tipku C na


unutarnjoj strani otvorenih vrata
prtljanika tri sekunde.
Napomena
Namjetanje visine otvaranja mora
se programirati na ravnom tlu.
Zvuni signal pokazuje novu
postavku i svjetla pokazivaa smjera
e bljeskati. Smanjena visina se
moe postaviti samo kod kuta
otvaranja iznad 30.
Kada okreete kotai za
podeavanje na vozaevim vratima u
meu nainu 3/4, elektrina vrata
prtljanika e zaustaviti otvaranje u
novom postavljenom poloaju.

Kljuevi, vrata i prozori


Vrata prtljanika mogu se drati
otvorenima samo ako je prekoraena
minimalna visina (minimalan kut
otvaranja od 30). Visina otvaranja se
ne moe programirati ispod te visine.
Sigurnosna funkcija
Ako elektrina vrata prtljanika naiu
na prepreku tijekom otvaranja ili
zatvaranja, smjer gibanja e se
automatski malo promijeniti.
Viestruke prepreke u jednom ciklusu
rada e deaktivirati funkciju. U tom
sluaju vrata prtljanika zatvorite ili
otvorite runo.
Elektrina vrata prtljanika imaju
senzore prikljetenja na bonim
rubovima. Ako senzori detektiraju
prepreke izmeu vrata prtljanika i
asije, vrata prtljanika e se otvoriti,
dok ponovno ne aktiviraju ili zatvore
runo.
Sigurnosna funkcija se oznaava
zvukom zvonca.
Uklonite sve prepreke za povratak na
normalni elektrini rad.
Ako je vozilo tvorniki opremljeno
opremom za vuu i prikolica je
elektrino spojena, vrata prtljanika s

elektrinim upravljanjem mogu se


otvoriti samo putem dodirnog
prekidaa ili zatvoriti pritiskanjem
G dok su vrata prtljanika
otvorena. Uvjerite se da nema
prepreka u podruju gibanja.
Preoptereenje
Ako se aktiviranje elektrinih vrata
prtljanika ponavlja u kratkim
intervalima, funkcija se na neko
vrijeme iskljuuje. Runo pomaknite
vrata prtljanika u krajnji poloaj kako
biste resetirali sustav.

Opi savjeti za koritenje vrata


prtljanika
9 Opasnost
Ne vozite s otvorenim ili
pritvorenim vratima prtljanika,
npr. pri transportu tereta velikih
dimenzija, jer otrovni ispuni
plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili
namirisati, mogu ui u vozilo. To
moe prouzroiti nesvijest te ak i
smrt.

35

Oprez
Prije otvaranja vrata prtljanika,
provjerite ima li prepreka na visini
iznad vozila, npr. garanih vrata,
kako se vrata prtljanika ne bi
otetila. Uvijek provjerite
manevarski prostor iznad i iza
vrata prtljanika.
Napomena
Ugradnja odreene teke opreme
na vrata prtljanika moe utjecati na
mogunost da ostanu otvorena.
Napomena
Koritenje vrata prtljanika s
elektrinim upravljanjem je
onemogueno pri niskom naponu
akumulatora. U tom sluaju, stranja
vrata nee se moi runo upravljati.
Napomena
S onemoguenim vratima prtljanika
s elektrinim upravljanjem i dok su
sva vrata otkljuana, vrata
prtljanika mogu se koristiti samo
runo. U tom sluaju, runo
zatvaranje vrata prtljanika zahtijeva
znatno veu silu.

36

Kljuevi, vrata i prozori

Napomena
Pri niskim vanjskim temperaturama
vrata prtljanika ne mogu se sama
otvoriti do kraja. U tom sluaju runo
podignite vrata prtljanika do
uobiajenog krajnjeg poloaja.

Sigurnost vozila

Aktiviranje

Protuprovalni sustav
zakljuavanja
9 Upozorenje
Ne koristite sustav ako su ljudi u
vozilu! Vrata se ne mogu otkljuati
iznutra.
Sustav zabravljuje sva vrata. Sva
vrata moraju biti zatvorena, u
suprotnom se sustav ne moe
aktivirati.
Ako je kontakt ukljuen, vozaeva
vrata moraju jednom biti otvorena i
zatvorena tako da se vozilo moe
osigurati.
Otkljuavanje vozila iskljuuje sustav
mehanikog zakljuavanja protiv
krae vozila. To nije mogue
prekidaem sredinjeg
zakljuavanja.

Pritisnite e na daljinskom upravljau


radija dva puta unutar pet sekundi.

Protuprovalni alarmni
sustav
Protuprovalni alarmni sustav je
kombiniran s protuprovalnim
sustavom zakljuavanja.
Nadgleda:
vrata, prtljanik, poklopac motora
putniki prostor, ukljuujui
povezani prtljani prostor

Kljuevi, vrata i prozori

37

Aktiviranje bez nadgledanja


putnikog prostora i naginjanja
vozila

naginjanje vozila, napr. ako se


podigne
paljenje

Aktiviranje
Sva se vrata moraju zatvoriti i
elektroniki klju sustava
elektronikog kljua ne smije ostati u
vozilu. U protivnom se sustav ne
moe ukljuiti.
Daljinski upravlja radija:
samostalno ukljuivanje
30 sekundi nakon zakljuavanja
vozila jednim pritiskom na e.
Sustav elektronikog kljua:
samostalno ukljuivanje
30 sekundi nakon zakljuavanja
vozila pritiskanjem gumba na bilo
kojoj vanjskoj kvaki vrata.

Daljinski upravlja radija ili


elektroniki klju: izravno
pritiskanjem e dva puta u roku
pet sekundi.
Sustav elektronikog kljua s
ukljuenim pasivnim
zakljuavanjem: nakratko se
ukljuuje nakon pasivnog
zakljuavanja.

Napomena
Promjene u unutranjosti vozila, kao
to je koritenje prekrivaa sjedala
te otvoreni prozori i krovni otvor,
mogu ometati funkciju nadgledanja
putnikog prostora.

Iskljuite nadzor putnikog prostora i


naginjanja vozila kada u vozilu ostaju
ivotinje jer velika koliina
ultrazvunih signala ili gibanje mogu
aktivirati alarm. Iskljuite i kad je
vozilo na trajektu ili u vlaku.
1. Zatvorite prtljanik, poklopac
motora, prozore i krovni otvor.
2. Pritisnite o. LED dioda u tipki
o svijetli maksimalno
deset minuta.

38

Kljuevi, vrata i prozori

3. Zatvorite vrata.
4. Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav.
Poruka statusa prikazuje se na
zaslonu informacijskog centra
vozaa.

LED statusa

Status tijekom prvih 30 sekundi


aktiviranja protuprovalnog alarmnog
sustava:
LED svijetli
: test, kanjenje
spremnosti
LED brzo
: vrata, prtljanik ili
treperi
poklopac motora
nisu u potpunosti
zatvoreni, ili
greka sustava
Status nakon to je sustav spreman:
LED sporo
: sustav je spreman
treperi
U sluaju greaka, zatraite pomo
radionice.

Deaktiviranje

LED statusa je integriran u senzor na


vrhu ploe s instrumentima.

Daljinski upravlja: Otkljuavanje


vozila pritiskom na c deaktivira
protuprovalni alarmni sustav.

Sustav elektronikog kljua:


Otkljuavanje vozila pritiskanjem
gumba na bilo kojoj vanjskoj ruki
vrata iskljuuje protuprovalni alarmni
sustav.
Elektroniki klju mora biti izvan
vozila, u podruju prijema od priblino
jednog metra na odgovarajuoj strani
vozila.
Sustav se nee iskljuiti
otkljuavanjem vrata vozaa kljuem
ili gumbom za sredinje zakljuavanje
u putnikom prostoru.

Kljuevi, vrata i prozori


Alarm

Blokada motora

Kada se ukljui, uje se sirena alarma


i istovremeno bljeskaju svi pokazivai
smjera. Broj signala alarma i njihovo
trajanje odreeno je propisima.
Protuprovalni alarmni sustav se moe
iskljuiti pritiskanjem c, pritiskom na
prekida na ruki vrata (sa sustavom
elektronikog kljua) ili ukljuivanjem
kontakta.
Ukljueni alarm, ako ga voza ne
iskljui, bit e oznaen paljenjem
svjetala upozorenja. Ona e brzo
zatreptati dva puta prilikom sljedeeg
otkljuavanja putem
radiofrekvencijskog daljinskog
upravljaa. Dodatna poruka
upozorenja prikazat e se na zaslonu
informacijskog centra vozaa nakon
ukljuenja kontakta.
Poruke vozila 3 124.
Ako je akumulator vozila odspojen
(npr. radi odravanja), sirena alarma
se mora deaktivirati kako slijedi:
ukljuite i iskljuite kontakt, zatim
odspojite akumulator vozila unutar
15 sekundi.

Sustav je dio prekidaa paljenja i


provjerava je li dozvoljeno pokretanje
vozila koritenim kljuem.
Blokada motora se aktivira
automatski, nakon to se klju izvadi
iz prekidaa paljenja.
Ako kontrolno svjetlo d treperi kad je
kontakt ukljuen, dolo je do greke u
sustavu; nije mogue pokretanje
motora. Iskljuite kontakt i ponovite
pokuaj pokretanja.
Ako kontrolno svjetlo d i dalje treperi,
probajte pokrenuti motor koritenjem
rezervnog kljua i zatraite pomo
radionice.
Napomena
Oznake za identifikaciju radijske
frekvencije (RFID) mogu prouzroiti
smetnje pri koritenju kljua.
Nemojte ih staviti pokraj kljua
prilikom pokretanja vozila.
Napomena
Elektronika blokada pokretanja
motora ne zakljuava vrata. Uvijek
trebate zakljuati vozilo kad ga
naputate i ukljuiti protuprovalni
alarmni sustav 3 24, 3 36.

Kontrolno svjetlo d 3 115.

39

40

Kljuevi, vrata i prozori

Vanjska ogledala
Konveksni oblik
Konveksni vanjski retrovizor na
vozaevoj strani sadri asferino
podruje te smanjuje mrtve toke.
Zbog oblika ogledala predmeti
izgledaju manji, to utjee na
mogunost procjenjivanja
udaljenosti.
Upozorenje na slijepu toku sa strane
3 199.

Odaberite odgovarajue vanjsko


ogledalo prebacivanjem kontrole u
lijevi (L) ili desni (R) poloaj. Zatim
zakrenite prekida za podeavanja
ogledala.
U poloaju o nije odabrano ogledalo.

Elektrino preklapanje

Retrovizori s mogunou
preklapanja

Elektrino podeavanje

Da bi se zajamila sigurnost pjeaka,


vanjska ogledala e u sluaju
dovoljno jakog udarca iskoiti iz svog
uobiajenog poloaja. Laganim
pritiskom na kuite ogledala vratit
ete ga u normalni poloaj.

Prebacite kontrolu u poloaj o, a


zatim pritisnite c prema dolje. Oba
vanjska ogledala e se preklopiti.
Ponovno pritisnite prekida - oba
vanjska ogledala e se zakrenuti u
poloaj za vonju.
Ako se elektrino preklopljeno
ogledalo runo vrati u osnovni
poloaj, pritisak prekidaa e
elektrino vratiti u osnovni poloaj
samo drugo ogledalo.

Kljuevi, vrata i prozori

Grijani retrovizori

Ogledalo u
unutranjosti

41

Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti

Runo smanjenje
zaslijepljenosti

Aktivira se pritiskom na .
Grijanje radi kad motor radi i iskljuuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

Zaslijepljenost od vozila iza Vas se po


noi smanjuje automatski.
Za smanjenje zaslijepljenosti,
podesite polugu na donjoj strani
kuita ogledala.

42

Kljuevi, vrata i prozori

Prozori

Runi prozori

Vjetrobran

Prozori vrata se mogu otvoriti ili


zatvoriti pomou ruica.

Naljepnice na vjetrobranskom
staklu

Elektrini prozori

Ne postavljajte naljepnica poput


naljepnica za naplatu cestarina ili
slinog na vjetrobransko staklo ili u
predjelu unutarnjeg retrovizora. U
suprotnom, podruje detekcije
senzora i vidljivosti kamere u kuitu
retrovizora mogu biti ograniena.

Zamjena vjetrobrana
Oprez
Ako vozilo ima senzor prednje
kamere za sustave za pomo
vozau, jako je vano da se
zamjena vjetrobrana obavi tono
prema Opel specifikacijama. U
suprotnom, ti sustavi moda nee
raditi pravilno i postoji rizik od
neoekivanog ponaanja i/ili
poruka od tih sustava.

9 Upozorenje
Posebno pazite pri uporabi
elektrinih prozora. Opasnost od
ozljeda, posebice za djecu.
Ako su djeca na stranjim
sjedalima, ukljuite sigurnosni
sustav za djecu za elektrine
prozore.
Pri zatvaranju prozora obratite na
njih posebnu pozornost. Provjerite
da li ste neto zahvatili dok se
gibaju.
Ukljuite kontakt za koritenje
elektrinih prozora. Zadrano u
sluaju iskljuenja 3 162.

Pritisnite prekida odgovarajueg


prozora za otvaranje ili ga povucite za
zatvaranje.
Lagano pritiskanje ili povlaenje do
prvog zapora: prozor se pomie gore
ili dolje sve dok koristite prekida.
Jae pritiskivanje ili povlaenje do
drugog zapora, a zatim otputanje:
prozor se automatski pomie gore ili
dolje s ukljuenom sigurnosnom
funkcijom. Za prekid gibanja, jo
jednom upotrijebite prekida u istom
smjeru.

Kljuevi, vrata i prozori


Sigurnosna funkcija
Ako staklo prozora naie na otpor
iznad sredine prozora za vrijeme
automatskog zatvaranja, odmah se
zaustavlja i ponovno se otvara.

43

Sigurnosni sustav za djecu za


stranje prozore

Zaobilaenje sigurnosne funkcije


U sluaju potekoa prilikom
zatvaranja zbog smrzavanja ili
slinog, ukljuite paljenje i nakon toga
povucite prekida do prvog zapora i
drite ga u tom poloaju. Prozor se
die bez ukljuene sigurnosne
funkcije. Za prekid gibanja, pustite
prekida.

Pritisnite z za deaktiviranje stranjih


elektrinih prozora; LED svijetli. Za
aktiviranje, ponovno pritisnite z.

Upravljanje prozorima izvana


Prozorima se moe upravljati daljinski
izvan vozila.

Pritisnite i drite c za otvaranje


prozora.
Pritisnite i drite e za zatvaranje
prozora.
Pustite prekida za zaustavljanje
gibanja prozora.
Ako su stakla do kraja podignuta ili
sputena, svjetla upozorenja
zatreptat e dvaput.

Preoptereenje
Ako se prozori uzastopno koriste u
kratkim intervalima; koritenje
prozora se onemoguava na neko
vrijeme.

44

Kljuevi, vrata i prozori

Inicijalizacija elektrinih prozora


Ako se stakla ne mogu automatski
podii (npr. nakon odvajanja
akumulatora vozila), prikazat e se
poruka upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaa.
Poruke vozila 3 124.
Aktivirajte elektroniku prozora kako
slijedi:
1. Zatvorite vrata.
2. Ukljuite kontakt.
3. Povucite prekida, sve dok se
prozor ne zatvori i nastavite vui
jo dvije sekunde.
4. Pritisnite prekida, sve dok se
prozor ne otvori do kraja i
nastavite pritiskati jo
dvije sekunde.
5. Postupak ponovite za svaki
prozor.

Grijanje stranjeg prozora

Aktivira se pritiskom na .
Grijanje radi kad motor radi i iskljuuje
se automatski nakon kratkog
vremena.

titnici za sunce
Koristite titnike za sunce radi
smanjenja zasljepljivanja
preklapanjem dolje i zakretanjem u
stranu.
Ako titnici za sunce imaju integrirana
ogledala, poklopci ogledala trebaju
biti zatvoreni tijekom vonje.

Dra kartice se nalazi na stranjoj


strani titnika za sunce.

Kljuevi, vrata i prozori

Krov
Krovni otvor
9 Upozorenje
Budite paljivi pri uporabi krovnog
otvora. Opasnost od ozljeda,
posebice za djecu.
Pri koritenju obratite posebnu
pozornost na pomine dijelove.
Provjerite da li ste neto zahvatili
dok se gibaju.
Ukljuite kontakt za koritenje
krovnog otvora.

Otvorite ili zatvorite

Opi savjeti

Lagano pritisnite p ili r do prvog


zapora: krovni prozor se postupno
otvara ili zatvara sve dok koristite
prekida.
Jae pritisnite p ili r do drugog
zapora, zatim otpustite: krovni prozor
se otvara ili zatvara automatski.
Tijekom zatvaranja ukljuena je
sigurnosna funkcija. Za prekid
gibanja, jo jednom upotrijebite
prekida.

Sigurnosna funkcija
Ako krovni otvor naie na otpor
tijekom automatskog zatvaranja,
odmah se zaustavlja i ponovno
otvara.

Podignite ili zatvorite


Pritisnite q ili r: krovni prozor se
automatski podie ili zatvara. Tijekom
zatvaranja ukljuena je sigurnosna
funkcija.

Sjenilo
Sjenilom se upravlja runo.
Zatvorite ili otvorite sjenilo
pomicanjem. Kada je krovni otvor
otvoren, sjenilo je uvijek otvoreno.

45

Zaobilaenje sigurnosne funkcije


U sluaju problema sa zatvaranjem,
primjerice, zbog leda ili slino,
prekida r drite pritisnut do
drugog zapora. Krovni se otvor
zatvara s iskljuenom sigurnosnom
funkcijom. Za prekid gibanja, pustite
prekida.
Zatvaranje krovnog otvora izvana
Krovni otvor se moe zatvoriti
daljinski izvan vozila.

46

Kljuevi, vrata i prozori

Pritisnite i drite e, za zatvaranje


krovnog otvora.
Pustite prekida za zaustavljanje
gibanja.
Poetno podeavanje nakon kvara
napajanja
Nakon kvara napajanja, moda e biti
mogue samo ogranieno rukovati
krovnim otvorom. Neka servisna
radionica poetno podesi sustav.

Sjedala, sustavi zatite

Sjedala, sustavi
zatite
Nasloni za glavu .......................... 47
Prednja sjedala ............................ 49
Poloaj sjedala .......................... 49
Runo podeavanje sjedala ...... 50
Elektrino podeavanje
sjedala ...................................... 52
Naslon za ruku .......................... 55
Grijanje ...................................... 55
Provjetravanje ........................... 56
Poruka ....................................... 56
Stranja sjedala ........................... 57
Naslon za ruku .......................... 57
Grijanje ...................................... 57
Sigurnosni pojasevi ..................... 57
Sigurnosni pojas u tri toke ....... 58
Zrani jastuci ................................ 60
Prednji zrani jastuci ................. 63
Boni zrani jastuci .................... 63
Zrana zavjesa za glavu ............ 64
Deaktiviranje zranog jastuka . . . 64

Sustavi zatite za dijete ............... 66


Sigurnosni sustavi za dijete ....... 66
Mjesta postavljanja sigurnosnog
sustava za dijete ....................... 69

47

Nasloni za glavu
Poloaj
9 Upozorenje
Vozite samo s naslonom za glavu
postavljenim u odgovarajui
poloaj.

Gornji rub naslona za glavu treba biti


u razini vrha glave. Ako to za vrlo
visoke putnike nije mogue, naslon
za glavu treba postaviti u najvii
poloaj, i za vrlo niske putnike u
najnii poloaj.

48

Sjedala, sustavi zatite

Podeavanje
Nasloni za glavu na prednjim
sjedalima

Nasloni za glavu na stranjim


sjedalima

Pritisnite oba osiguraa, naslon za


glavu povucite gore i uklonite.

Podeavanje visine
Pritisnite dugme za otputanje,
podesite visinu, blokirajte naslon.

Podeavanje visine
Povucite naslon za glavu gore ili
pritisnite kopu kako bi ga oslobodili i
gurnite naslon za glavu dolje.
Skidanje stranjih naslona za glavu
Na primjer za produljenje prtljanika
3 75.

Sjedala, sustavi zatite

Prednja sjedala

Poloaj sjedala
9 Upozorenje
Vozite samo s pravilno podeenim
sjedalom.

9 Opasnost
Nemojte sjediti blie od 25 cm od
kola upravljaa, kako bi dozvolili
sigurno napuhavanje zranog
jastuka.

9 Upozorenje
Nikada ne podeavajte sjedala za
vrijeme vonje, jer se mogu
nekontrolirano pomaknuti.

9 Upozorenje
Nikada ne spremajte predmete
ispod sjedala.

Sjednite sa stranjicom to je
mogue vie natrag prema
naslonu sjedala. Podesite
udaljenost izmeu sjedala i
papuica tako da su vae noge
lagano savijene kada do kraja
pritisnete papuice. Suvozaevo
sjedalo pomaknite to je mogue
vie natrag.
Postavite visinu sjedala dovoljno
visoko da imate jasan vidik na
sve strane i svih instrumenata.
Treba biti najmanje jedna ruka
zranosti izmeu vae glave i
obloge krova. Vaa bedra trebaju
lagano nalijegati na sjedalo bez
utiskivanja.

49

Sjednite s ramenima to je
mogue vie natrag prema
naslonu sjedala. Postavite nagib
naslona sjedala tako da lagano
moete dohvatiti kolo upravljaa
s lagano savijenim rukama.
Odravajte kontakt izmeu
ramena i naslona sjedala tijekom
okretanja kola upravljaa. Ne
naginjite naslon sjedala previe
natrag. Preporuujemo
maksimalni nagib od priblino
25.
Podesite sjedalo i kolo upravljaa
tako da zglob ake poiva na
vrhu kola upravljaa, s posve
ispruenom rukom i ramenima na
naslonu.
Podesite kolo upravljaa 3 93.
Podesite naslon za glavu 3 47.
Podesite naslon za bedra tako da
ima priblino dva prsta irine
izmeu ruba sjedala i udubljenja
koljena.
Podesite lumbalni oslonac tako
da podrava prirodni oblik
kraljenice.

50

Sjedala, sustavi zatite

Runo podeavanje sjedala

Nagib naslona

Visina sjedala

Okrenite kotai. Ne naslanjajte se na


naslon sjedala za vrijeme
podeavanja.

Pomicanje poluge pri pumpanju


gore : sjedalo vie
dolje : sjedalo nie

Vozite iskljuivo s uglavljenim


sjedalima i naslonima.

Uzduno podeavanje

Povucite ruicu, pomjerite sjedalo,


otpustite ruicu. Pokuajte pomicati
naslon sjedala natrag-naprijed, kako
biste provjerili je li sjedalo zabravljeno
u poloaju.

Sjedala, sustavi zatite

51

Nagib sjedala

Lumbalni oslonac

Podesivi oslonac za bedra

Pritisnite prekida
vrh : prednji kraj vii
dno : prednji kraj nii

Lumbalni oslonac podesite


koritenjem etverosmjernog
prekidaa prema osobnim
zahtjevima.
Pomicanje oslonca gore i dolje:
gurnite prekida gore ili dolje.
Poveanje i smanjenje oslonca:
gurnite prekida naprijed ili natrag.

Povucite polugu i pomaknite naslon


za bedra.

52

Sjedala, sustavi zatite

Elektrino podeavanje
sjedala

Visina sjedala

Nakrenite prednji dio prekidaa


prema gore/prema dolje.

Nagib naslona

9 Upozorenje
Prilikom pomicanja elektrinih
sjedala treba biti paljiv. Postoji
opasnost od ozljede, naroito za
djecu. Predmeti se mogu uglaviti.
Kod prilagoavanja sjedala
obratite na njih posebnu
pozornost. Putnici u vozilu moraju
biti odgovarajue informirani.

Uzduno podeavanje

Pomaknite prekida naprijed/natrag.

Pomaknite prekida gore/dolje.

Nagib sjedala

Nakrenite prekida prema naprijed/


prema natrag.

Sjedala, sustavi zatite

53

Lumbalni oslonac

Podesivi oslonac za bedra

Boni obloeni jastuk

etverosmjernim prekidaem
prilagodite lumbalni oslonac svojim
potrebama.
Pomicanje oslonca gore i dolje:
gurnite prekida gore ili dolje.
Poveanje i smanjenje oslonca:
gurnite prekida naprijed ili natrag.

Povucite polugu i pomaknite naslon


za bedra.

Podesite irinu naslona sjedala


prema osobnim potrebama.
Pritisnite e za suavanje naslona.
Pritisnite d za proirivanje naslona.

Memorijska funkcija za elektrino


podeavanje sjedala
Moete pohraniti dvije razliite
postavke vozaevog sjedala.
Memorirane postavke 3 24,
Personalizacija vozila 3 126.

54

Sjedala, sustavi zatite

Spremanje poloaja u memoriju


Podesite vozaevo sjedalo u
eljeni poloaj.
Pritisnite i istovremeno drite
MEM i 1 ili 2, sve dok se ne oglasi
zvuni signal.
Pozivanje poloaja iz memorije
Pritisnite i drite 1 ili 2, sve dok sjedalo
ne doe u memorirani poloaj.
Otputanjem gumba tijekom
pomicanja sjedala ponitava se
pozivanje poloaja iz memorije.

Automatsko pozivanje poloaja iz


memorije
Poloaji u memoriji se dodjeljuju
pojedinano daljinskom upravljau ili
elektronikom kljuu.
Spremljeni poloaji automatski se
pozivaju kada se ukljui paljenje.
Za prekid pozivanja poloaja iz
memorije, pritisnite jednu od komandi
za memoriranje ili komandu sjedala s
elektrinim upravljanjem.
Preduvjet je da Podeeno prema
vozau i Automatsko pozivanje iz
memorije budu aktivirani u osobnim
postavkama info zaslona.
Ovu funkcija moete ukljuiti ili
iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
izborniku Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Funkcija lakog izlaza
Za praktian izlazak iz vozila sjedalo
vozaa s elektrinim upravljanjem
pomie se unazad dok je vozilo
parkirano.

Ako elite aktivirati funkciju lakog


izlaza:
postavite polugu mjenjaa u
poloaj P (automatski mjenja)
zategnite parkirnu konicu (runi
mjenja)
iskljuite kontakt
izvadite klju iz kontakt brave
otvorite vozaeva vozaa
Ako su vrata ve otvorena, iskljuite
kontakt kako biste aktivirali laki izlaz.
Za zaustavljanje gibanja, pritisnite
jednu od kontrola za memoriranje ili
kontrola sjedala s elektrinim
podeavanjem.
Ovu funkcija moete ukljuiti ili
iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
izborniku Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Sigurnosna funkcija
Ako se pojavi otpor u pomicanju
sjedala vozaa, moe doi do prekida
pozivanja poloaja iz memorije.

Sjedala, sustavi zatite


Nakon uklanjanja smetnje, pritisnite i
drite odgovarajuu tipku za
memorirani poloaj dvije sekunde.
Pokuajte ponovno pozvati poloaj iz
memorije. Ako pozivanje poloaja iz
memorije ne radi, obratite se
radionici.

55

Naslon za ruku

Grijanje

Naslon za ruku se moe pomaknuti


naprijed za 10 cm. Ispod naslona za
ruku se nalazi spremite.
Spremite u naslonu za ruku 3 74.

Podesite grijanje na eljenu postavku


pritiskanjem na za odgovarajue
sjedalo jednom ili vie puta. Kontrolno
svjetlo u prekidau oznaava
postavku.
Nije preporueno dulje koritenje
najvie postavke za osobe s
osjetljivom koom.
Grijanje sjedala automatski e se
smanjiti s najvie razine na srednju
razinu nakon 30 minuta.
Grijanje sjedala je mogue koristiti
kad motor radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.

Preoptereenje
Ako doe do elektrinog
preoptereenja prilikom namjetanja
sjedala, napajanje se automatski
nakratko prekida.
Napomena
Nakon nezgode u kojoj su se
aktivirali zrani jastuci, memorijske
funkcije za svaki gumb za
podeavanje bit e iskljuene.

56

Sjedala, sustavi zatite

Sustav stop-start 3 164.

Automatsko grijanje sjedala


Ovisno o opremi, automatsko grijanje
sjedala moete ukljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila na infozaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.
Ako je ukljueno, grijanje stranjih
sjedala automatski e se aktivirati pri
pokretanju vozila. Aktiviranje se
temelji na nekolicini parametara
poput temperature unutranjosti
vozila, intenziteta i smjera sunevih
zraka i temperaturne postavke
elektronikog sustava kontrole klime
za vozaevu i suvozaevu stranu.
Zagrijavanjem unutranjosti vozila,
grijanje sjedala automatski e se
smanjivati, sve dok se ne ugasi.
Razina grijanja sjedala predviena
tijekom automatskog rada pokazuje
se lampicama indikatora grijanja
sjedala.
Ako suvozaevo sjedalo nije zauzeto,
funkcija automatskog grijanja sjedala
nee aktivirati grijanje sjedala za to
sjedalo.

Tipke za grijanje sjedala moete


pritisnuti bilo kada, ako elite
prekinuti automatsko grijanje sjedala
i, umjesto toga, grijanje sjedala
regulirati runo.

Poruka

Provjetravanje

Pritisnite c za ukljuenje funkcije


masae lea.
Za iskljuenje, ponovno pritisnite c.
Nakon deset minuta, funkcija masae
se automatski iskljuuje.
Podesite provjetravanje na eljenu
postavku pritiskanjem na A za
odgovarajue sjedalo jednom ili vie
puta. Kontrolno svjetlo u prekidau
oznaava postavku.
Ventilacija sjedala djelatna je samo
dok motor radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 164.

Sjedala, sustavi zatite

Stranja sjedala

Grijanje

57

Sigurnosni pojasevi

Naslon za ruku

Preklopite naslon za ruku dolje.

Ukljuite grijanje sjedala pritiskanjem


za odgovarajue stranje vanjsko
sjedalo. Aktiviranje je oznaeno LEDom u prekidau.
Jo jedanput pritisnite za
iskljuenje grijanja sjedala.
Ne preporuamo dulje koritenje
osobama s osjetljivom koom.
Grijanje sjedala je mogue koristiti
kad motor radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 164.

Sigurnosni pojasevi se blokiraju u


sluaju naglog koenja ili
usporavanja vozila drei putnike u
sjedeem poloaju. Time je znaajno
smanjena opasnost od ozljeda.

9 Upozorenje
Veite sigurnosni pojas prije svake
vonje.
U sluaju nesree, osobe nisu
vezale sigurnosni pojas
ugroavaju suputnike i sebe.

58

Sjedala, sustavi zatite

Sigurnosni pojasevi konstruirani su


samo za jednu osobu. Sigurnosni
sustav za dijete 3 66.
Periodino provjerite oteenja,
zaprljanost i funkciju svih dijelova
sustava sigurnosnog pojasa.
Oteene komponente zamijenite.
Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane
zatezae pojaseva zamijenite u
radionici.
Napomena
Uvjerite se da pojasevi nisu oteeni
ili uklijeteni predmetima otrih
bridova. Sprijeite da prljavtina ue
u spremnike pojasa.

Podsjetnik za sigurnosni pojas


Za svako sjedalo postoji podsjetnik za
sigurnosni pojas - za prednja sjedala
kao svjetla upozorenja X i k, a za
stranja sjedala kao simboli X u
informacijskom centru vozaa
3 110.

Graninici sile pojasa


Pritisak na tijelo smanjuje se
postupnim otputanjem pojasa
tijekom sudara.

Zatezai pojasa
Pri frontalnim sudarima, bonim
sudarima ili naletima na vozilo sa
stranje strane odreene jakosti,
prednji i stranji sigurnosni pojasevi
se zateu. Prednje sigurnosne
pojaseve zateu dva zatezaa po
sjedalu. Vanjske stranje sigurnosne
pojaseve zatee jedan zateza po
sjedalu.

vrite nikakve izmjene na


komponentama zatezaa pojaseva
jer e to obezvrijediti atest vozila.

Sigurnosni pojas u tri toke


Privezivanje

9 Upozorenje
Nepravilno rukovanje (npr.
uklanjanje i postavljanje pojaseve)
moe aktivirati zatezae pojaseva.
Aktiviranje zatezaa pojasa
oznaava se neprekidnim
svijetljenjem kontrolnog indikatora v
3 111.
Aktivirani zatezai pojaseva moraju
se zamijeniti u radionici. Zatezai
pojaseva se mogu aktivirati samo
jednom.
Napomena
Ne uvrujte i ne ugraujte dodatnu
opremu ili druge predmete koji mogu
ometati rad zatezaa pojaseva. Ne

Izvucite pojas iz spremnika,


neuvijenog ga povucite preko tijela i
umetnite kopu u bravu. Redovito
zategnite trbuni pojas tijekom vonje
povlaenjem ramenog pojasa.

Sjedala, sustavi zatite


Odvezivanje

iroka ili debela odjea naruava


pravilno nalijeganje pojasa. Ne
stavljajte predmete kao to su vreice
ili mobilni telefoni izmeu pojasa i
tijela.

9 Upozorenje
Pojas ne smije nalijegati na vrste
ili lomljive predmete u depovima
vae odjee.
Podsjetnik za sigurnosni pojas X, k
3 110.

Za otkopavanje pojasa pritisnite


crveni gumb na bravi pojasa.

59

Koritenje sigurnosnog pojasa


tijekom trudnoe

9 Upozorenje
Trbuni pojas mora biti postavljen
to je nie mogue preko zdjelice
radi sprjeavanja pritiska na trbuh.

60

Sjedala, sustavi zatite

Zrani jastuci
Sustav zrani jastuka se sastoji od
brojnih individualnih sustav ovisno o
svrsi opreme.
Nakon aktiviranja zrani jastuci se
napuhnu u milisekundama. Takoer
se brzo i ispue tako da se esto
tijekom sudara i ne primijeti.

9 Upozorenje

zamijeniti kolo upravljaa, plou s


instrumentima, limove karoserije,
brtve vrata, ruke i sjedala.
Ne vrite nikakve izmjene na
zranim jastucima jer e to
obezvrijediti atest vozila.
Pri napuhavanju zranih jastuka
oslobaaju se vrui plinovi koji mogu
prouzroiti opekotine.
Kontrolno svjetlo v sustava zranih
jastuka 3 111.

Pri nestrunom rukovanju, sustavi


zranih jastuka mogu se aktivirati
na eksplozivan nain.

Sigurnosni sustavi za dijete na


sjedalu suvozaa sa sustavom
zranih jastuka

Napomena
Elektronika koja kontrolira zrane
jastuke i zatezae pojaseva nalazi
se u sredinjoj konzoli. Ne
postavljajte nikakve magnetine
predmete u to podruje.
Ne lijepite nita na poklopce zranih
jastuka i ne prekrivajte ih drugim
materijalima.
Svaki zrani jastuk napuhuje se
samo jednom. Napuhane zrane
jastuke zamijenite u radionici.
Nadalje, moe biti potrebno

Upozorenje sukladno ECE R94.02:

EN: NEVER use a rearward-facing


child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschtzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un sige
d'enfant orient vers l'arrire sur un
sige protg par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF plac devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retencin infantil orientado hacia
atrs en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIO.
RU:


,

Sjedala, sustavi zatite,
!


.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol p et forsde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Anvnd ALDRIG en baktvnd
barnstol p ett ste som skyddas med
en framfrvarande AKTIV AIRBAG.
DDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: L KOSKAAN sijoita taaksepin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edess on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr m ALDRI brukes
p et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
fre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de
reteno para crianas voltado para
trs num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poder ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL:


,


.

61

PL: NIE WOLNO montowa fotelika


dziecicego zwrconego tyem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
ktrym znajduje si WCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie si do tego
zalecenia moe by przyczyn
MIERCI lub POWANYCH
OBRAE u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir ocuk emniyet
sistemini KESNLKLE nnde bir
AKTF HAVA YASTII ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmaynz. OCUK LEBLR
veya AIR EKLDE
YARALANABLR.
UK:
,
,

,


.
HU: SOHA ne hasznljon htrafel
nz biztonsgi gyereklst ellrl
AKTV LGZSKKAL vdett lsen,
mert a GYERMEK HALLT vagy
KOMOLY SRLST okozhatja.

62

Sjedala, sustavi zatite

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav


zadravanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRANIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameajte otrokega
varnostnega sedea, obrnjenega v
nasprotni smeri vonje, na sede z
AKTIVNO ELNO ZRANO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na seditu sa
AKTIVNIM VAZDUNIM
JASTUKOM ispred sedita zato to
DETE moe da NASTRADA ili da se
TEKO POVREDI.
MK:


,

.
BG:
, ,
,


-


.
RO: Nu utilizai NICIODAT un scaun
pentru copil ndreptat spre partea din
spate a mainii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV n faa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VTMAREA GRAV a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepouvejte dtsk
zdrn systm instalovan proti
smru jzdy na sedadle, kter je
chrnno ped sedadlem AKTIVNM
AIRBAGEM. Mohlo by dojt k
VNMU PORANN nebo MRT
DTTE.
SK: NIKDY nepouvajte detsk
sedaku otoen vzad na sedadle
chrnenom AKTVNYM AIRBAGOM,
pretoe me djs k SMRTI alebo
VNYM ZRANENIAM DIEAA.
LT: JOKIU BDU nemontuokite atgal
atgrtos vaiko tvirtinimo sistemos
sdynje, prie kuri rengta AKTYVI
ORO PAGALV, nes VAIKAS GALI
TI arba RIMTAI SUSIALOTI.

LV: NEKD GADJUM


neizmantojiet uz aizmuguri vrstu
brnu sdeklti sdviet, kas tiek
aizsargta ar ts priek uzstdtu
AKTVU DROBAS SPILVENU, jo
pretj gadjum BRNS var gt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJ.
ET: RGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see vib
phjustada LAPSE SURMA vi
TSISE VIGASTUSE.
MT: QATT tua train gat-tfal li
jares lejn in-naa ta wara fuq sit
protett bAIRBAG ATTIV quddiemu;
dan jista jikkawa l-MEWT jew
RIEI SERJI lit-TFAL.
Osim upozorenja koje treba postaviti
prema ECE R94.02, iz sigurnosnih
razloga sigurnosni sustav za dijete
smije se koristiti iskljuivo sukladno
uputama i ogranienjima navedenih u
tablici 3 69.
Naljepnica zranog jastuka nalazi se
s obje strane titnika za sunce sa
strane prednjeg suvozaa.
Deaktiviranje zranog jastuka 3 64.

Sjedala, sustavi zatite

Prednji zrani jastuci


Sustav prednjih zranih jastuka
sastoji se od jednog zranog jastuka
u kolu upravljaa i jednog u ploi s
instrumentima na suvozaevoj strani.
Mogu se prepoznati po natpisu
AIRBAG.
Sustav prednjih zranih jastuka se
aktivira u sluaju udarca odreene
jakosti sprijeda. Kontakt mora biti
ukljuen.

9 Upozorenje
Optimalna zatita se prua samo
kada je sjedalo u pravilnom
poloaju.
Poloaj sjedala 3 49.
Drite podruje u kojem se
napuhuju zrani jastuci bez
prepreka.
Pravilno veite sigurnosni pojas i
sigurno ga zakaite. Samo tada je
zrani jastuk sposoban za zatitu.

63

Sustav bonih zranih jastuka sastoji


se od zranog jastuka u naslonu
svakog prednjeg sjedala. Mogu se
prepoznati po natpisu AIRBAG.
Sustav bonih zranih jastuka se
aktivira u sluaju udarca odreene
jakosti sa strane. Kontakt mora biti
ukljuen.

Boni zrani jastuci

Napuhani zrani jastuci apsorbiraju


udarac, te na taj nain znaajno
smanjuju opasnost od ozljeda
gornjeg dijela tijela i glave putnika na
prednjim sjedalima.

Napuhani zrani jastuci apsorbiraju


udarac, smanjujui time znaajno
opasnost od ozljeda gornjeg dijela
tijela i zdjelice u sluaju bonog
sudara.

64

Sjedala, sustavi zatite

Deaktiviranje zranog
jastuka

9 Upozorenje
Drite podruje u kojem se
napuhuju zrani jastuci bez
prepreka.

Sustav zranih jastuka za suvozaa


treba iskljuiti za sigurnosni sustav za
dijete sukladno uputama iz tablice
3 69. Boni zrani jastuk i zrana
zavjesa, zatezai pojasa i svi sustavi
zranog jastuka vozaa e ostati
aktivni.

Napomena
Koristite samo zatitne prekrivae
sjedala koji su odobreni za vozilo.
Budite paljivi da ne prekrijete
zrane jastuke.

Zrana zavjesa za glavu


Zrana zavjesa za glavu se sastoji od
zranog jastuka u okviru krova na
svakoj strani. Moe se prepoznati po
natpisu AIRBAG na stupovima krova.
Sustav zranih zavjesa se aktivira u
sluaju udarca odreene jakosti sa
strane. Kontakt mora biti ukljuen.

Napuhani zrani jastuci apsorbiraju


udarac, smanjujui time znaajno
opasnost od ozljeda glave u sluaju
bonog sudara.

9 Upozorenje
Drite podruje u kojem se
napuhuju zrani jastuci bez
prepreka.
Kuke na rukohvatima u okviru
krova su pogodne samo za
vjeanje laganih odjevnih
predmeta, bez vjealica. Ne drite
predmete u toj odjei.

Sustav zranog jastuka suvozaa se


moe deaktivirati pomou prekidaa
kojim se upravlja kljuem na desnoj
strani ploe s instrumentima.

Sjedala, sustavi zatite

Status ostaje do sljedee promjene.


Kontrolna lampica za deaktiviranje
zranog jastuka 3 111.

Koristite klju za pokretanje za odabir


poloaja:
*OFF : prednji zrani jastuci
suvozaa su deaktivirani i
nee se napuhati u sluaju
sudara. Kontrolna lampica
*OFF neprekidno svijetli u
srednjoj konzoli
VON : zrani jastuk suvozaa je
aktivan

9 Opasnost
Zrani jastuk suvozaa iskljuite
samo u kombinaciji s uporabom
sigurnosnog sustava za dijete,
sukladno uputama i ogranienjima
iz tablice 3 69.
U suprotnom, postoji opasnost od
ozljeda opasnih po ivot za osobu
koja zauzima sjedalo s iskljuenim
zranim jastukom suvozaa.

65

Ako se kontrolni indikator V ukljui


na pribl. 60 sekundi nakon
ukljuivanja kontakta, zrani jastuk
suvozaa e se napuhati u sluaju
sudara.
Ako istovremeno svijetle oba
kontrolna svjetla, postoji greka u
sustavu. Status sustava nije vidljiv,
stoga nitko ne smije sjediti na
suvozaevom sjedalu. Odmah
kontaktirajte radionicu.
Ako nijedan od dva kontrolna
indikatora ne svijetli, odmah potraite
pomo u radionici.
Promijenite status samo kada vozilo
miruje s iskljuenim kontaktom.

66

Sjedala, sustavi zatite

Sustavi zatite za dijete


Sigurnosni sustavi za dijete
9 Opasnost
Ako koristite sigurnosni sustav za
dijete okrenuto prema straga na
sjedalu suvozaa, obavezno
iskljuite zrani jastuk za sjedalo
suvozaa. Isto vrijedi i kod
odreenih sigurnosnih sustava za
dijete okrenutih prema naprijed,
naznaenih u tablicama 3 69.
Deaktiviranje zranog jastuka 3 64,
Oznaka za zrani jastuk 3 60.
Preporuujemo sigurnosni sustav za
dijete koji je posebno namijenjen za
ovo vozilo. Vie informacija potraite
u svojoj radionici.
Kada se koristi sigurnosni sustav za
dijete, obratite panju na sljedee
upute za koritenje i postavljanje i
takoer na one isporuene sa
sigurnosnim sustavom za dijete.

Uvijek potujte lokalne ili nacionalne


propise. U nekim dravama,
koritenje sigurnosnog sustava za
dijete je zabranjeno na odreenim
sjedalima.
Sigurnosni sustavi za dijete mogu se
uvrstiti sa:
Sigurnosni pojas u tri toke
ISOFIX drai
Gornji remen

ISOFIX drai

Sigurnosni pojas u tri toke


Sigurnosni sustavi za dijete mogu se
uvrstiti pomou sigurnosnog pojasa
u tri toke. Ovisno o veliini koritenih
sigurnosnih sustava za dijete, na
stranja sjedala moete privrstiti
najvie tri sigurnosna sustava za
dijete 3 69.

Uvrstite za vozilo odobrene ISOFIX


sigurnosne sustave za dijete na
ISOFIX nosee drae. Poloaji
ISOFIX sigurnosnog sustava za
dijete, specifini za vozilo, oznaeni
su u ISOFIX tablici 3 69.
ISOFIX nosai za ugradnju su
oznaeni naljepnicom na naslonu
sjedala.
i-Size sigurnosni sustav za dijete je
univerzalni ISOFIX sigurnosni sustav
za dijete prema UN Odredbi br. 129.

Sjedala, sustavi zatite


Svi i-Size sigurnosni sustavi za dijete
mogu se koristiti na bilo kojem sjedalu
vozila koje odgovara i-Size, i-Size
tablica 3 69.
Osim ISOFIX noseih draa, moraju
se koristiti gornji remen ili potporanj.

i-Size djeja sjedala i sjedala vozila s


i-Size odobrenjem oznaena su
simbolom i-Size, pogledajte sliku.

Uice za uvrenje gornjeg


remena
Uice za uvrenje gornjeg remena
su oznaene simbolom : za djeje
sjedalo.

Osim ISOFIX noseih draa, veite


gornji remen na uice za uvrenje
gornjeg remena. Remen mora
prolaziti izmeu ipki dviju vodilica
naslona za glavu.
Poloaji ISOFIX sigurnosnih sustava
za dijete univerzalne kategorije
oznaeni su u tablici s IUF 3 69.

Odabir odgovarajueg sustava


Stranja sjedala su najpogodnija
lokacija za postavljanje sigurnosnog
sustava za dijete.
Dijete treba putovati u vozilu
usmjereno suprotno od smjera vonje
to je mogue due. Time se
osigurava da je djetetova kraljenica,

67

koja je jo uvijek slaba, izloena


manjem naprezanju u sluaju
nezgode.
Odgovaraju sigurnosni sustavi koji su
sukladni vaeim propisima UN ECE.
Provjerite lokalne zakone i odredbe
vezane uz obaveznu uporabu
sigurnosnih sustava za dijete.
Sljedee sustavi zatite za dijete
preporuujemo za sljedee klase
teine:
Maxi Cosi Cabriofix za djecu do
13 kg za grupu 0, grupu 0+ i Duo Plus
za djecu od 13 kg do 18 kg u grupi I.
Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete
koje namjeravate koristiti odgovara
tipu vozila.
Pazite da je mjesto postavljanja
sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu
odgovarajue, pogledajte tablice u
nastavku.
Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz
vozila samo na suprotnoj strani od
prometa.
Kad se sigurnosni sustav za dijete ne
koristi, sjedalo uvrstite sigurnosnim
pojasom, ili ga izvadite iz vozila.

68

Sjedala, sustavi zatite

Napomena
Nemojte lijepiti nita na sigurnosne
sustave za dijete i ne pokrivajte ih
drugim materijalima.
Sigurnosni sustav za dijete koji je bio
izloen naprezanju u nezgodi se
mora zamijeniti.

Sjedala, sustavi zatite

69

Mjesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete


Doputene opcije za uvrenje sigurnosnog sustava za dijete sa sigurnosnim pojasom u tri toke
Na suvozaevom sjedalu
aktiviran zrani
jastuk

deaktiviran zrani
jastuk

Na stranja vanjska
sjedala

Na stranje
sredinje sjedalo

Grupa 0: do 10 kg
ili priblino 10 mjeseci

U1,2

U/L3

Grupa 0+: do 13 kg
ili priblino 2 godine

U1,2

U/L3

Grupa I: 9 do 18 kg
X
ili priblino 8 mjeseci do 4 godine

U1,2

U/L3,4

U4

Grupa II: 15 do 25 kg
ili priblino 3 do 7 godina

U1,2

U/L3,4

U4

Grupa III: 22 do 36 kg
ili priblino 6 do 12 godina

U1,2

U/L3,4

U4

Klasa mase i godina

U : univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri toke


L : pogodno za odreene sigurnosne sustave za dijete u kategorijama: "specifino za vozilo", "ogranieno" ili "poluuniverzalno". Sigurnosni sustav za dijete mora biti odobren za odreeni tip vozila (pogledajte popis tipova vozila za
sigurnosne sustave za dijete)
X : nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase
1 : pomaknite sjedalo prema naprijed, koliko je potrebno, i podesite nagib naslona sjedala, koliko je potrebno, u okomit
poloaj kako biste osigurali da e sigurnosni pojas ii prema naprijed iz gornje uvrsne toke

70
2
3
4

Sjedala, sustavi zatite

: pomaknite sjedalo prema gore, koliko je potrebno, i podesite nagib naslona sjedala, koliko je potrebno, u okomit
poloaj kako biste osigurali da e sigurnosni pojas biti zategnut na strani kope
: pomaknite odgovarajue prednje sjedalo, ispred sigurnosnog sustava za dijete, prema naprijed, koliko je potrebno
: podesite odgovarajui glavonaslon kako je nuno ili ga izvadite ako je potrebno

Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete s ISOFIX draima


Na suvozaevom sjedalu
Grupa
veliine

aktiviran
deaktiviran
Uvrenje zrani jastuk zrani jastuk

Na stranja
vanjska
sjedala

Na stranje
sredinje
sjedalo

ISO/L2

ISO/L1

ISO/R1

IL3

ISO/R1

IL3

ISO/R2

IL3

ISO/R3

IL3

Grupa I: 9 do 18 kg
D
ili priblino 8 mjeseci do 4 godine C

ISO/R2

IL3,4

ISO/R3

IL3,4

ISO/F2

B1

ISO/F2X

ISO/F3

Klasa mase i godina


Grupa 0: do 10 kg
ili priblino 10 mjeseci
Grupa 0+: do 13 kg
ili priblino 2 godine

IL,

IUF3,4

IL,

IUF3,4

IL,

IUF3,4

Sjedala, sustavi zatite

71

Na suvozaevom sjedalu
Klasa mase i godina

Grupa
veliine

aktiviran
deaktiviran
Uvrenje zrani jastuk zrani jastuk

Na stranja
vanjska
sjedala

Na stranje
sredinje
sjedalo

Grupa II: 15 do 25 kg
ili priblino 3 do 7 godina

IL3,4

Grupa III: 22 do 36 kg
ili priblino 6 do 12 godina

IL3,4

IL

: pogodno za odreene ISOFIX sigurnosne sustava u kategorijama 'specifino za vozilo', 'ogranieno' ili 'poluuniverzalno'. ISOFIX sigurnosni sustav za dijete mora biti odobren za odreeni tip vozila (pogledajte popis tipova
vozila za sigurnosne sustave za dijete)
IUF : pogodno za prema naprijed usmjeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije, odobren za
koritenje u ovoj grupi mase
X : nije dozvoljena ugradnja ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete u ovoj grupi mase
1
: pomaknite sjedalo prema naprijed, koliko je potrebno, i podesite nagib naslona sjedala, koliko je potrebno, u okomit
poloaj kako biste osigurali da e sigurnosni pojas ii prema naprijed iz gornje uvrsne toke
2
: pomaknite sjedalo prema gore, koliko je potrebno, i podesite nagib naslona sjedala, koliko je potrebno, u okomit
poloaj kako biste osigurali da e sigurnosni pojas biti zategnut na strani kope
3
: pomaknite odgovarajue prednje sjedalo, ispred sigurnosnog sustava za dijete, prema naprijed, koliko je potrebno
4
: podesite odgovarajui glavonaslon kako je nuno ili ga izvadite ako je potrebno

ISOFIX grupa veliine i mehanizam sjedala


A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X

: prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veliine u grupi mase
9 do 18 kg
: prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg
: prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg

72
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1
F- ISO/L1
G - ISO/L2

Sjedala, sustavi zatite


: prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veliine u grupi mase do
18 kg
: prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 18 kg
: prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za mlau djecu u grupi mase do 13 kg
: sigurnosni sustav za dijete usmjeren lijevo bono (nosiva lealjka)
: sigurnosni sustav za dijete usmjeren desno bono (nosiva lealjka)

Dozvoljene opcije za postavljanje i-Size sigurnosnog sustava za dijete s ISOFIX draima


Na suvozaevom sjedalu

Na stranja vanjska
aktiviran zrani jastuk deaktiviran zrani jastuk sjedala

i-Size sigurnosni X
sustavi za dijete

i-U

Na stranje sredinje
sjedalo
X

i - U : pogodni za i-Size 'univerzalne' sigurnosne sustave za dijete usmjerene prema naprijed i natrag
X
: sjedei poloaj nije pogodan za i-Size 'univerzalne' sigurnosne sustave za dijete

Spremite

Spremite
Spremita ..................................... 73
Pretinac za rukavice .................. 73
Drai alica .............................. 73
Prednje spremite ..................... 74
Spremite u naslonu za ruku ..... 74
Prtljanik ...................................... 75
Prekriva prtljanika .................. 81
Poklopac stranjeg spremita u
podu ......................................... 83
Uice za uvrenje tereta ........ 83
Sustav rukovanja teretom .......... 84
Sigurnosna mrea ..................... 86
Trokut upozorenja ..................... 88
Komplet za prvu pomo ............. 88
Sustav krovnog nosaa ............... 89
Krovni nosa .............................. 89
Informacije o optereenju ............ 90

Spremita
9 Upozorenje
Ne stavljajte teke ili otre
predmete u spremnike. Tako bi se
mogla otvoriti vrata prtljanika, a
putnici ozlijediti predmetima koji
se uslijed snanog koenja,
iznenadne promjene smjera ili
prilikom nesree ponu slobodno
pomicati.

73

U pretincu za rukavice nalaze se i


dra olovki, dra kovanica i adapter
za zakljuavanje matica kotaa.
Pretinac za rukavice moe sadravati
i CD ureaj i alat za skidanje poklopca
osiguraa s prikljukom za struju.
Pretinac za rukavice treba biti
zatvoren za vrijeme vonje.

Drai alica

Pretinac za rukavice

Drai za alice se nalaze na


sredinjoj konzoli.

74

Spremite

Prednje spremite

Spremite u naslonu za
ruku
Spremite ispod prednjeg
naslona za ruku

Ovisno o izvedbi, drai alica se


nalaze ispod poklopca na sredinjoj
konzoli. Poklopac povucite natrag.

Spremite se nalazi pored kola


upravljaa.
Pritisnite osigura za otklapanje
rukonaslona. Naslon za ruku mora biti
u krajnjem stranjem poloaju.

Spremite

Prtljanik
Ovisno o opremi, naslon stranjeg
sjedala podijeljen je u dva ili tri dijela.
Svi dijelovi se mogu preklopiti.
Prije preklapanja naslona stranjih
sjedala, izvrite sljedee ako je
potrebno:
Hatchback s 5 vrata: skinite
prekriva prtljanika 3 81.
Sports Tourer: skinite roletu
3 81.
Pritisnite i drite zapor kako biste
gurnuli naslone za glavu prema
dolje 3 47.
Izvucite stranje naslone za
glavu kako bi nasloni potpuno
legli na jastuke sjedala 3 47.

75

Produetak prtljanika (dvodijelni


naslon stranjeg sjedala),
hatchback s 5 vrata

Provedite sigurnosne pojaseve


vanjskih sjedala kroz bone
drae radi njihove zatite od
oteenja. Kada preklapate
naslone sjedala, sigurnosne
pojaseve izvucite van s njima.
Povucite polugu za oslobaanje
na jednoj ili objema vanjskim
stranama i preklopite naslone
sjedala na jastuk sjedala.

Izvucite sigurnosni pojas iz


vodilice naslona sjedala i stavite
ga iza draa kao to prikazuje
slika.
Za podizanje gore, podignite
naslone sjedala i vodite ih do
uspravnog poloaja dok se ne
uje da su se zakljuali.

76

Spremite

Nasloni sjedala su pravilno


uvreni kada crvene oznake na
obje strane u blizini poluge
oslobaanja vie nisu vidljive.

9 Upozorenje
Prije vonje, prilikom preklapanja
provjerite jesu li nasloni sjedala
ispravno zabravljeni u poloaju. U
suprotnom bi moglo doi do
tjelesnih ozljeda ili oteenja
predmeta u vozilu u sluaju
snanog koenja ili sudara.

Sigurnosni pojas sredinjeg sjedala


se moe blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za priblino 20 mm i
zatim ga pustite.

Produetak prtljanika (trodijelni


naslon stranjeg sjedala),
hatchback s 5 vrata

Stranji naslon za ruku preklopite


gore.

Povucite petlju i preklopite naslon


srednjeg sjedala.
Povucite polugu za oslobaanje
na jednoj ili objema vanjskim
stranama i preklopite naslone
sjedala na jastuk sjedala.

9 Upozorenje
Pazite prilikom preklapanja
naslona desnog vanjskog sjedala
ako je naslon srednjeg sjedala ve
preklopljen. Postoji opasnost od
ozljede zbog vijka koji stri iz
unutarnje strane naslona.

Spremite

Provedite sigurnosne pojaseve


vanjskih sjedala kroz bone
drae radi njihove zatite od
oteenja. Kada preklapate
naslone sjedala, sigurnosne
pojaseve izvucite van s njima.

Izvucite sigurnosni pojas iz


vodilice naslona sjedala i stavite
ga iza draa kao to prikazuje
slika.
Za podizanje gore, podignite
naslone sjedala i vodite ih do
uspravnog poloaja dok se ne
uje da su se zakljuali.

77

Nasloni sjedala su pravilno


uvreni kada crvene oznake na
obje strane u blizini poluge
oslobaanja vie nisu vidljive.

9 Upozorenje
Prije vonje, prilikom preklapanja
provjerite jesu li nasloni sjedala
ispravno zabravljeni u poloaju. U
suprotnom bi moglo doi do
tjelesnih ozljeda ili oteenja
predmeta u vozilu u sluaju
snanog koenja ili sudara.

78

Spremite
Produetak prtljanika (dvodijelni
naslon stranjeg sjedala), Sports
Tourer

Sigurnosni pojas sredinjeg sjedala


se moe blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za priblino 20 mm i
zatim ga pustite.

Umetnite kope vanjskih


sigurnosnih pojaseva u boni
dra kako biste zatitili pojaseve
od oteenja, pogledajte sliku.

Povucite polugu za oslobaanje


na jednoj ili objema vanjskim
stranama i preklopite naslone
sjedala na jastuk sjedala.
Za podizanje gore, podignite
naslone sjedala i vodite ih do
uspravnog poloaja dok se ne
uje da su se zakljuali.

Spremite

Nasloni sjedala su pravilno


uvreni kada crvene oznake na
obje strane u blizini poluge
oslobaanja vie nisu vidljive.

9 Upozorenje
Prije vonje, prilikom preklapanja
provjerite jesu li nasloni sjedala
ispravno zabravljeni u poloaju. U
suprotnom bi moglo doi do
tjelesnih ozljeda ili oteenja
predmeta u vozilu u sluaju
snanog koenja ili sudara.

Sigurnosni pojas sredinjeg sjedala


se moe blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za priblino 20 mm i
zatim ga pustite.

Produetak prtljanika (trodijelni


naslon stranjeg sjedala), Sports
Tourer

Podignite stranji srednji naslon


za ruku.

79

Povucite petlju i preklopite naslon


srednjeg sjedala.

80

Spremite
Umetnite kope vanjskih
sigurnosnih pojaseva u boni
dra kako biste zatitili pojaseve
od oteenja, pogledajte sliku.

Povucite polugu za oslobaanje


na jednoj ili objema vanjskim
stranama i preklopite naslone
sjedala na jastuk sjedala.

9 Upozorenje
Pazite prilikom preklapanja
naslona desnog vanjskog sjedala
ako je naslon srednjeg sjedala ve
preklopljen. Postoji opasnost od
ozljede zbog vijka koji stri iz
unutarnje strane naslona.

Alternativno, preklopite naslone


sjedala iz prtljanika: povucite
prekida na lijevoj ili desnoj
bonoj stjenci prtljanika kako
biste preklopili odgovarajui dio
naslona stranjeg sjedala.

9 Upozorenje
Budite paljivi prilikom rukovanja
stranjim naslonima iz prtljanika.
Naslon se preklapa uz zamjetan
napor. Opasnost od ozljeda,
posebice za djecu.
Provjerite da nita nije privreno
na stranja sjedala ili se ne nalazi
na jastuku sjedala.

Za podizanje gore, podignite


naslone sjedala i vodite ih do
uspravnog poloaja dok se ne
uje da su se zakljuali.

Nasloni sjedala su pravilno


uvreni kada crvene oznake na
obje strane u blizini poluge
oslobaanja vie nisu vidljive.

9 Upozorenje
Prije vonje, prilikom preklapanja
provjerite jesu li nasloni sjedala
ispravno zabravljeni u poloaju. U
suprotnom bi moglo doi do

Spremite
tjelesnih ozljeda ili oteenja
predmeta u vozilu u sluaju
snanog koenja ili sudara.

Sigurnosni pojas sredinjeg sjedala


se moe blokirati kada se naslon
sjedala podigne gore prebrzo. Za
odbravljenje kalema za namatanje,
gurnite sigurnosni pojas unutra ili ga
izvucite van za priblino 20 mm i
zatim ga pustite.

Prekriva prtljanika
Na prekriva ne stavljajte nikakve
predmete.

81

Dvovolumen s 5 vrata
Uklanjanje

Otkaite privrsne trake s vrata


prtljanika.

Dignite poklopac na stranjoj strani i


gurnite ga prema gore s prednjom
stranom.
Uklonite poklopac.
Postavljanje
Zakaite prekriva u bone vodilice i
preklopite ga dolje. Zakaite
privrsne trake na vrata prtljanika.

Sports Tourer
Zatvaranje rolete
Povucite roletu pomou ruke prema
natrag i gore, sve dok se ne zakvai
u bone osigurae.

82

Spremite

Otvaranje rolete

Povucite ruku na kraju rolete prema


natrag i prema dolje. Automatski se
namotava.

Skidanje rolete

Otvorite roletu.
Povucite gore polugu oslobaanja na
desnoj strani i drite je. Roletu najprije
podignite na desnoj strani i uklonite je
iz draa.

Skinutu roletu moete spremiti ispod


stranjeg podnog poklopca, kako je
pokazano na slici. Prvo umetnite
lijevu stranu smotanog prekrivaa u
prednje desno udubljenje, povucite
polugu za oslobaanje prema gore i
umetnite desnu stranu u prednje
lijevo udubljenje.
Poklopac stranjeg spremita u podu
3 83.
Ugradnja rolete
Umetnite lijevu stranu rolete u
udubljenje, zatim povucite ruku za
oslobaanje prema gore i drite te
umetnite desnu stranu rolete u
udubljenje i zakvaite je.

Spremite

Poklopac stranjeg
spremita u podu

Sports Tourer

Poklopac stranjeg dijela poda

83

Postavite sklopljeni poklopac


uspravno iza naslona stranjih
sjedala.

Uice za uvrenje tereta

Kombi limuzina s 5 vrata

Uice za uvrenje tereta su


namijenjene za sprjeavanje klizanja
predmeta, na primjer koritenjem
elastinih traka ili mree za prtljagu.

Kombi limuzina s 5 vrata


Povucite ruku i preklopite stranji dio
poklopca prema naprijed.

Poklopac stranjeg dijela poda


moete ukloniti. Prije uklanjanja,
podignite poklopac na stranjem
kraju i lagano ga zakrenite na jednoj
strani.

Prvo uklonite poklopac stranjeg


spremita u podu kako biste pristupili
uicama za uvrenje tereta.

84

Spremite

Kod vozila opremljenih rezervnim


kotaem, prednje uice za uvrenje
tereta nalaze se u bonim stijenkama.

Sports Tourer

servisna kutija
komplet traka
Dijelovi se postavljaju u dvije vodilice
na obje bone stranice koritenjem
adaptera i kuka.

Ugradnja adaptera na vodilice

Kod vozila opremljenih kompletom za


popravak gume, prednje uice za
uvrenje tereta nalaze se ispod
stranjeg podnog pokrova, iza
stranjih sjedala. Za pristup uicama
za uvrenje tereta, otvorite
perforirane dijelove poklopca pomou
odvijaa. Alat vozila 3 244.
Utaknite odvija kroz poklopac kako
je pokazano na slici i otklopite
perforirani dio poklopca.
Otklopite uice za uvrenje tereta
pomou odvijaa.

Prednje i stranje uice za uvrenje


tereta nalaze se na bonim
stijenkama. Otklopite uice za
uvrenje tereta ako ih elite koristiti
i sklopite ih ako nisu potrebne.

Sustav rukovanja teretom


FlexOrganizer je fleksibilni sustav za
podjelu prtljanika.
Sustav se sastoji od:
adaptera
mrenih depova
kuka

Preklopite ruku, umetnite adapter u


gornji i donji lijeb vodilice i pomaknite
ga u eljeni poloaj. Zakrenite ruku
gore za zakljuavanje adaptera. Za
uklanjanje, zakrenite ruku dolje i
uklonite s vodilice.

Spremite

85

Mrea za varijabilnu podjelu

Mreni dep

Ugradnja kuka na vodilice

Umetnite adaptere u traeni poloaj


na vodilicama. Priljubite dvije
polovice ipki mree.
Za ugradnju, malo zajedno gurnite
ipke i umetnite u odgovarajue
otvore u adapterima.
Za uklanjanje, zajedno pritisnite ipke
mree i izvucite ih iz adaptera.

Umetnite adaptere u traeni poloaj


na vodilicama. Mreni dep se moe
objesiti na adaptere.

Najprije umetnite kuku u eljeni


poloaj u gornji lijeb vodilice i zatim
pritisnite u donji lijeb. Za uklanjanje
najprije izvucite iz gornjeg lijeba.

86

Spremite

Servisna kutija

Alternativno ugradite obje kuke na


donju vodilicu. Utaknite donje nosae
kutije s gornje strane u donje kuke.

Komplet traka

Sigurnosna mrea
Sigurnosna mrea je dostupna za
izvedbu Sports Tourer i moe se
ugraditi iza stranjih sjedala, ako su
nasloni stranjih sjedala preklopljeni
iza prednjih sjedala.
Putnici se ne smiju nalaziti iza
sigurnosne mree.

Ugradnja
Iza stranjih sjedala
Ugradite dvije kuke na gornju
vodilicu. Ugradite gornje nosae
kutije odozgo na kuke.
Umetnite adaptere kompleta traka na
vodilicu. Uvjerite se da pojas nije
uvijen.
Komplet traka ima dvije brave za
otvaranje.
Pojas se moe zategnuti.

U krovnom okviru iznad stranjih


sjedala, s obje strane, nalaze se
otvori za ugradnju: objesite i
uglavite ipku mree na jednoj

Spremite
strani, utisnite ipku i zatim je
objesite i uglavite na drugoj
strani.

Iza prednjih sjedala

Privrstite kuke na trakama


sigurnosne mree u petlje ispod
stranjeg podnog poklopca, iza
stranjih sjedala. Za pristup
petljama, odvijaem otvorite
perforirane dijelove u podnom
poklopcu na objema stranama i
otklopite petlje. Privrstite kuke u
petlje.
Zategnite obje uzice
povlaenjem krajeva.
Naslone stranjih sjedala morate
podii.

87

U krovnom okviru iznad prednjih


sjedala s obje strane nalaze se
otvori za ugradnju: ovjesite i
uglavite ipku mree na jednoj
strani, utisnite ipku i zatim je
ovjesite i uglavite na drugoj
strani.

Privrstite kuke na trakama


sigurnosne mree u petlje u
podu, ispred stranjih sjedala. Za
pristup petljama, ugurajte
perforirane dijelove u podnom
poklopcu na objema stranama.
Privrstite kuke u petlje.
Zategnite obje uzice
povlaenjem krajeva.
Naslone za glavu gurnite dolje i
preklopite naslone stranjih
sjedala 3 75.

88

Spremite

Uklanjanje

Trokut upozorenja

Sports Tourer

Dvovolumen s 5 vrata

Povucite klapnu na zatezau na


objema stranama kako biste otpustili
trake. Odvojite kuke od uica.
Otkvaite tapove sigurnosne mree
od naslona u okviru krova.
Smotajte mreu i osigurajte s trakom.

Spremanje
Skinuta sigurnosna mrea moe se
spremiti ispod stranjeg podnog
poklopca 3 83.

Stavite trokut upozorenja u udubljenje


u prednjem dijelu vrata prtljanika.

Stavite trokut upozorenja u udubljenje


ispod stranjeg podnog poklopca, na
desnoj ili lijevoj strani.

Komplet za prvu pomo


Smjestite komplet za prvu pomo u
pretinac u lijevoj bonoj stijenki.

Spremite
Ako elite otvoriti poklopac, okrenite
gumb.

89

Sustav krovnog nosaa


Krovni nosa
Zbog sigurnosnih razloga i kako bi
izbjegli oteenje krova, preporua se
sustav krovnog nosaa odobren za
vozilo. Vie informacija potraite u
svojoj radionici.

Ugradnja krovnog nosaa


Slika pokazuje hatchback s 5 vrata.
Za otvaranje odjeljka, oslobodite
poklopac i otvorite ga.

Slika pokazuje Sports Tourer.

Dvovolumen s 5 vrata, Sports Tourer

Otvorite sva vrata.


Privrsne toke se nalaze na okviru
svakih vrata karoserije vozila.

90

Spremite

Uvrstite krovni nosa prema


uputama za ugradnju isporuenima s
krovnim nosaem.
Kada se ne koristi, skinite krovni
nosa.

Informacije o
optereenju

9 Upozorenje
Sports Tourer
Krovne inje su samo stilski
element i nisu dizajnirane za
noenje tereta. Nije doputena
ugradnja krovnih nosaa ili druge
dodatne opreme. Iskljuivo
koristite oznaene toke za
postavljanje u okviru vrata.

Teke predmete u prtljaniku


treba postaviti iza naslona
sjedala. Provjerite jesu li nasloni
sjedala dobro uvreni,
odnosno da se ne vide crvene
oznake pored ruice za
odbravljenje. Ako se predmeti
mogu slagati, tee predmete
treba staviti na dno.
Predmete osigurajte elastinim
trakama zakaenima za uice
3 83.

Predmete u prtljaniku uvrstite


kako biste sprijeili klizanje.
Kada u prtljaniku prevozite
predmete, nasloni stranjih
sjedala ne smiju biti nagnuti
naprijed.
Ne dozvolite da teret viri iznad
gornjeg ruba naslona sjedala.
Sports Tourer: ugradite
sigurnosnu mreu prilikom
prevoenja predmeta u
prtljaniku.
Ne stavljajte nikakve predmete
na prekriva prtljanika ili plou s
instrumentima, i ne pokrivajte
senzor na vrhu ploe s
instrumentima.
Teret ne smije ometati rad
papuica, parkirne konice i
poluge mjenjaa ili blokirati
slobodu pokreta vozaa. U
unutranjost ne stavljajte nikakve
predmete koji nisu uvreni.
Ne vozite s otvorenim
prtljanikom.

Spremite
9 Upozorenje
Uvijek se uvjerite da je teret u
vozilu dobro uvren. U
suprotnom predmeti mogu biti
baeni unutar vozila i prouzroiti
osobne ozljede ili oteenje tereta
ili automobila.

Nosivost je razlika izmeu


najvee doputene mase (vidi
identifikacijsku ploicu 3 271) i
EC mase praznog vozila.
Kako biste izraunali nosivost,
unesite podatke vozila u tablicu
masa na poetku ovog
prirunika.
EC masa praznog vozila
ukljuuje masu za vozaa
(68 kg), prtljagu (7 kg) i sve
tekuine (spremnik za gorivo
napunjen 90 %).
Opcijska i dodatna oprema
poveavaju masu praznog
vozila.
Vonja s krovnim optereenjem
poveava osjetljivost vozila na
boni vjetar i ima lo utjecaj na

upravljivost vozila zbog


povienog teita vozila.
Jednoliko rasporedite teret i
pravilno ga uvrstite trakama.
Tlak u gumama i brzinu vozila
prilagodite uvjetima optereenja.
esto provjerite i zategnite trake.
Ne vozite bre od 120 km/h.
Dozvoljeno optereenje krova je
75 kg. Krovno optereenje je
kombinirana teina krovnog
nosaa i tereta.

91

92

Instrumenti i kontrole

Instrumenti i
kontrole
Kontrole ....................................... 93
Podeavanje kola upravljaa ..... 93
Kontrole na kolu upravljaa ....... 93
Grijano kolo upravljaa .............. 94
Sirena ........................................ 94
Brisa/sustav pranja
vjetrobrana ............................... 94
Brisa/sustav pranja stranjeg
prozora ..................................... 96
Temperatura okoline ................. 97
Sat ............................................. 97
Prikljuci za napajanje ............... 99
Prikljunica za struju ................ 100
Pepeljare ................................. 101
Kontrolna svjetla, mjerai i
indikatori .................................... 103
Sklop instrumenata .................. 103
Brzinomjer ............................... 106
Broja kilometara ..................... 107
Broja dnevno prijeenih
kilometara ............................... 107
Mjera broja okretaja ............... 108
Mjera goriva ........................... 108

Mjera temperature rashladnog


sredstva motora ...................... 108
Servisni zaslon ........................ 109
Kontrolna svjetla ...................... 110
Pokaziva smjera .................... 110
Podsjetnik za sigurnosni pojas 110
Zrani jastuci i zatezai
pojaseva ................................. 111
Deaktiviranje zranog jastuka . 111
Sustav punjenja ....................... 111
Kontrolno svjetlo kvara ............ 112
Sustav konica i spojke ........... 112
Elektrina parkirna konica ..... 112
Kvar elektrine parkirne
konice ................................... 112
Sustav protiv blokiranja kotaa
(ABS) ...................................... 113
Mijenjanje brzina ..................... 113
Razmak izmeu vozila ............ 113
Pomo za zadravanje voznog
traka ....................................... 113
Iskljuena elektronika kontrola
stabilnosti ............................... 113
Elektronika kontrola stabilnosti
i sustav kontrole
proklizavanja .......................... 113
Iskljuen sustav kontrole
proklizavanja .......................... 114
Predgrijanje ............................. 114

Sustav kontrole tlaka u


gumama ................................. 114
Tlak motornog ulja ................... 114
Niska razina goriva .................. 114
Blokada motora ....................... 115
Vanjsko svjetlo ........................ 115
Dugo svjetlo ............................. 115
Pomo za duga svjetla ............ 115
LED prednja svjetla ................. 115
Svjetlo za maglu ...................... 115
Stranje svjetlo za maglu ........ 115
Tempomat ............................... 115
Otkriveno je vozilo ispred
sustava ................................... 115
Ograniiva brzine ................... 116
Pomo za prometne znakove .. 116
Otvorena vrata ......................... 116
Informacijski zasloni ................... 116
Informacijski centar vozaa ..... 116
Info zaslon ............................... 122
Poruke vozila ............................. 124
Zvukovi upozorenja ................. 125
Napon baterije ......................... 126
Personalizacija vozila ................ 126
OnStar ....................................... 132

Instrumenti i kontrole

Kontrole
Podeavanje kola
upravljaa

93

Kontrole na kolu upravljaa


Informacijskim centrom vozaa,
nekim sustavima za pomo vozau,
Infotainment sustavom i spojenim
mobilnim telefonom moete upravljati
putem kontrola na kolu upravljaa.

Informacijski centar vozaa 3 116.


Sustavi za pomo vozau 3 184.
Dodatne informacije dostupne su u
priruniku infotainment sustava.
Otkljuajte polugu, podesite kolo
upravljaa, zatim uvrstite polugu i
uvjerite se da je u potpunosti
zakljuana.
Ne podeavajte kolo upravljaa ako
vozilo ne miruje i ako je kolo
upravljaa zakljuano.

Na slici su prikazane razliite verzije.

94

Instrumenti i kontrole

Grijano kolo upravljaa

Preporuena podruja hvatanja kola


upravljaa se bre griju i na viu
temperaturu nego druga podruja.
Grijanje je mogue koristiti kad motor
radi i tijekom automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 164.

Brisa/sustav pranja
vjetrobrana
Brisa vjetrobrana s podesivim
intervalom brisanja

Sirena

Aktivirajte grijanje pritiskom na *.


Aktiviranje je oznaeno LED-om u
prekidau.
HI
LO
INT
OFF
Pritisnite j.

:
:
:
:

brzo
sporo
brisanje u intervalima
iskljueno

Ako je brisa vjetrobrana iskljuen, za


jedan ciklus brisanja pritisnite ruicu
prema dolje u poloaj 1x.
Ne koristite ako je vjetrobran zaleen.
Iskljuite u praonicama automobila.

Instrumenti i kontrole
Podesivi interval rada brisaa

Poluga brisaa u poloaju INT.


Zakrenite kotai za podeavanje
kako bi podesili eljeni interval
brisanja:
kratki interval
: kotai za
podeavanje
zakrenite prema
gore
dugi interval
: kotai za
podeavanje
zakrenite prema
dolje

Brisa vjetrobrana sa senzorom


za kiu

HI
: brzo
LO
: sporo
AUTO : automatsko brisanje
upravljano senzorom za
kiu
OFF : iskljueno
U poloaju AUTO, senzor za kiu
detektira koliinu vode na vjetrobranu
i automatski regulira uestalost rada
brisaa vjetrobrana.
Ako je brisa vjetrobrana iskljuen, za
jedan ciklus brisanja pritisnite ruicu
prema dolje u poloaj 1x.
Ne koristite ako je vjetrobran zaleen.

95

Iskljuite u praonicama automobila.


Podesiva osjetljivost senzora za kiu

Poluga brisaa u poloaju AUTO.


Zakrenite kotai za podeavanje
kako bi podesili osjetljivost:
niska
: kotai za
osjetljivost
podeavanje
zakrenite prema
dolje
visoka
: kotai za
osjetljivost
podeavanje
zakrenite prema
gore

96

Instrumenti i kontrole
Pranje vjetrobrana

Senzor odravajte istim bez praine,


prljavtine i leda.
Funkcija senzora za kiu moe se
ukljuiti ili iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
Postavke, I Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.

Povucite polugu. Tekuina za pranje


se raspruje na vjetrobran i brisai
naprave nekoliko ciklusa brisanja.
Tekuina za pranje 3 223.

Brisa/sustav pranja
stranjeg prozora

Okrenite vanjsku kapicu za aktiviranje


brisaa stranjeg prozora:
ON : kontinuirani rad
INT : isprekidani rad
OFF : iskljueno
Ne koristite ako je stranji prozor
zaleen.
Iskljuite u praonicama automobila.
Brisa stranjeg prozora se ukljuuje
automatski kad je ukljuen brisa
vjetrobrana i kad je odabran stupanj
prijenosa za vonju unatrag.

Instrumenti i kontrole
Aktiviranje ili deaktiviranje ove
funkcije moe se promijeniti u
izborniku Postavke na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.

97

Temperatura okoline
Pad temperature prikazuje se
trenutno a poveanje temperature
prikazuje se s kanjenjem.

Pranje stranjeg prozora

Ako temperatura okoline padne na


3 C, poruka upozorenja prikazat e
se na zaslonu informacijskog centra
vozaa.

9 Upozorenje

Slika prikazuje primjer.


Gurnite polugu.
Tekuina za pranje se raspruje na
stranji prozor i brisa napravi
nekoliko ciklusa brisanja.
Sustav pranja stranjeg prozora se
deaktivira kada je razina tekuine
niska.
Tekuina za pranje 3 223

Povrina ceste ve moe biti


zaleena iako je prikazano
nekoliko stupnjeva iznad 0 C.

Sat
Datum i vrijeme su prikazani na
info zaslonu.
Info zaslon 3 122.

98

Instrumenti i kontrole

Grafiki info zaslon


Pritisnite MENU za otvaranje
odgovarajueg audio izbornika.

Postavite datum
Odaberite Postavi datum za ulazak u
odgovarajui podizbornik.
Odaberite Aut.post na dnu zaslona.
Aktivirajte Ukljuen - RDS ili
Iskljueno (Runo).
Ako odaberete Iskljueno (Runo),
namjestite postavke datuma.

7'' Info zaslon u boji


Odaberite Vrijeme i datum.
Postavite vrijeme
Odaberite Postavi vrijeme za ulazak
u odgovarajui podizbornik.
Odaberite Aut.post na dnu zaslona.
Aktivirajte Ukljuen - RDS ili
Iskljueno (Runo).
Ako ste odabrali Iskljueno (Runo),
namjestite sate i minute.
Vie puta birajte 12-24 h na dnu
zaslona za odabir naina prikaza
vremena.
Ako odaberete 12-satni nain
prikaza, prikazat e se trei stupac za
odabir AM i PM (prije podne i poslije
podne). Odaberite eljenu opciju.

Pritisnite ; i zatim odaberite


Postavke.
Odaberite Vrijeme i datum za prikaz
odgovarajueg podizbornika.

Postavi format vremena


Za odabir eljenog formata vremena,
dodirnite gumbe na zaslonu 12 h ili 24
h.
Postavi format datuma
Za biranje eljenog formata datuma,
odaberite Postavi format datuma i
izaberite izmeu dostupnih opcija u
podizborniku.
Automatsko postavljanje
Za biranje hoe li vrijeme i datum biti
postavljeni automatski ili runo,
odaberite Automatsko postavljanje.
Za automatsko postavljanje vremena
i datuma, odaberite Uklj. RDS.
Za runo postavljanje vremena i
datuma, odaberite Isklj. Prirunik.
Ako ste Automatsko postavljanje
postavili na Isklj. Prirunik, stavke
podizbornika Postavi vrijeme i
Postavi datum postaju dostupne.
Postavite vrijeme i datum
Za namjetanje postavki vremena i
datuma, odaberite Postavi vrijeme ili
Postavi datum.

Instrumenti i kontrole
Dodirnite + i - za namjetanje
postavki.

8'' Info zaslon u boji


Pritisnite ; i nakon toga odaberite
ikonu Postavke.
Odaberite Vrijeme i datum.
Postavite vrijeme
Odaberite Postavi vrijeme za ulazak
u odgovarajui podizbornik.

Ako ste odabrali Iskljueno - runo,


namjestite sate i minute dodirivanjem
n ili o.
Dodirnite 12-24 h na desnoj strani
zaslona kako biste odabrali nain
prikaza vremena.
Ako odaberete nain rada 12-satni,
prikazat e se trei stupac za
postavku AM i PM. Odaberite eljenu
opciju.

Za iskljuenje digitalnog prikaza sata


u izbornicima, odaberite Iskljui.

Prikljuci za napajanje

Postavite datum
Odaberite Postavi datum za ulazak u
odgovarajui podizbornik.
Napomena
Ako se informacije o datumu javljaju
automatski, ova stavka izbornika
nije dostupna.

Odaberite Auto post. na dnu zaslona.


Aktivirajte Ukljueno - RDS ili
Iskljueno - runo.

99

Odaberite Auto post. na dnu zaslona.


Aktivirajte Ukljueno - RDS ili
Iskljueno - runo.
Ako ste odabrali Iskljueno - runo,
namjestite datum dodirivanjem n ili
o.
Prikaz sata
Odaberite Zaslon sata za ulazak u
odgovarajui podizbornik.

Prikljuak za napajanje od 12 V se
nalazi na sredinjoj konzoli.

100

Instrumenti i kontrole
Ne spajajte ureaje koji daju
elektrinu energiju, npr. elektrine
punjae ili baterije.
Ne oteujte prikljuke uporabom
neodgovarajuih utikaa.
Sustav stop-start 3 164.

Prikljunica za struju

USB prikljuak za punjenje

Sports Tourer: 12-voltna strujna


utinica nalazi se na lijevoj bonoj
stranici u teretnom prostoru.
Ne prekoraujte maksimalnu snagu
potronje od 120 W.
Kad je kontakt iskljuen, prikljuak za
napajanje je deaktiviran. Osim toga,
prikljuak za napajanje se deaktivira
u sluaju niskog napona akumulatora
vozila.
Elektrina oprema koja se spaja,
mora zadovoljavati zahtjeve
elektromagnetske kompatibilnosti
navedene u DIN VDE 40 839.

Dva USB prikljuka samo za punjenje


ureaja nalaze se na poleini
sredinje konzole.
Svaka utinica daje 2,1 Ampera na
pet Volta.
Napomena
Prikljuci se uvijek moraju odravati
istim i suhima.

Prikljunica za struju (PowerFlex Bar)


privrena je na poklopcu kutije s
osiguraima ploe s instrumentima.
Raspriva miomirisa (AirWellness)
ili dra telefona mogu se privrstiti
na prikljunicu za struju.
Vie informacija u vezi draa
telefona dostupne su u priruniku za
Infotainment.

Instrumenti i kontrole
Raspriva miomirisa

101

2. Pritisnite prednji gumb za


aktiviranje i deaktiviranje
rasprivaa miomirisa. LED
pokazuje aktiviranje.
3. Za skidanje rasprivaa
miomirisa, pritisnite raspriva
prema dolje i zakrenite unatrag.

5. Zamijenite miomirisni jastui.


1. Privrstite raspriva miomirisa
na gornju stranu prikljunice za
struju (1) i zakrenite ga prema
dolje kako bi se zakvaio (2).

Pepeljare
Oprez
4. Za zamjenu miomirisnog
jastuia, dignite patronu prema
gore i izvadite je.

Smiju se upotrebljavati samo za


pepeo a ne za zapaljive otpatke.

102

Instrumenti i kontrole

Prijenosna pepeljara moe se nalaziti


u draima za alice.

Instrumenti i kontrole

Kontrolna svjetla,
mjerai i indikatori
Sklop instrumenata
Ovisno o verziji, dostupna su dva
sklopa instrumenata:

103

104

Instrumenti i kontrole

Sklop instrumenata srednje klase opreme

Instrumenti i kontrole
Sklop instrumenata vie klase opreme

105

106

Instrumenti i kontrole

Pregled
O Pokaziva smjera 3 110
X Podsjetnik za sigurnosni pojas
3 110
v

Zrani jastuci i zatezai


pojaseva 3 111

V Deaktiviranje zranog jastuka


3 111
p Sustav punjenja 3 111
Z Kontrolno svjetlo kvara 3 112
R Sustav konica i spojke 3 112
m Elektrina parkirna konica
3 112
j

Kvar elektrine parkirne konice


3 112

Iskljuena elektronika kontrola


stabilnosti 3 113

A Otkriveno je vozilo ispred


sustava 3 115

b Elektronika kontrola stabilnosti


i sustav kontrole proklizavanja
3 113

L Ograniiva brzine 3 116

k Sustav kontrole proklizavanja


iskljuen 3 114
! Predgrijavanje 3 114
w Sustav kontrole tlaka u gumama
3 114
Y

Otvorena vrata 3 116

Brzinomjer

Niska razina goriva 3 114

d Blokada motora 3 115


8 Vanjsko svjetlo 3 115
C Dugo svjetlo 3 115
f Pomo za duga svjetla 3 115

R Mijenjanje brzina 3 113

> Svjetlo za maglu 3 115

a Pomo za zadravanje voznog


traka 3 113

I Tlak motornog ulja 3 114

u Sustav protiv blokiranja kotaa


(ABS) 3 113
E Razmak izmeu vozila 3 113

L Pomo za prometne znakove


3 116

LED prednja svjetla 3 115

Stranje svjetlo za maglu


3 115
m Tempomat 3 115

Prikazuje brzinu vozila.

Instrumenti i kontrole

Broja kilometara

Ukupna zabiljeena udaljenost


prikazuje se u km.

Broja dnevno prijeenih


kilometara
Na stranici putnog raunala prikazuje
se zabiljeene udaljenost od
posljednjeg resetiranja. Dva brojaa
dnevno prijeenih kilometara mogu
se odabrati za razliita putovanja.
Broja dnevno prijeenih kilometara
broji do 9999 km, a nakon toga
ponovno kree od 0.

107

Sklop instrumenata srednje klase


opreme

Sklop instrumenata vie klase


opreme

Odaberite Info. stranicu ;


pritiskanjem Menu na ruici
pokazivaa smjera. Okrenite kotai
za podeavanje na ruici pokazivaa
smjera i odaberite Trip 1 (Putovanje
1) ili Trip 2 (Putovanje 2). Svaki broja
dnevno prijeenih kilometara moe
se odvojeno ponovno postaviti
pritiskom na SET/CLR na ruici
pokazivaa smjera, tijekom nekoliko
sekundi na odgovarajuoj stranici.

Odaberite Info. stranicu J na


glavnom izborniku. Izaberite Put. A ili
Put. B pritiskanjem o na kolu
upravljaa.
Svaki se broja dnevno prijeenih
kilometara moe zasebno resetirati
dok je ukljuen kontakt: odaberite
dotinu stranicu, pritisnite >.
Potvrdite pritiskom na 9.
Informacijski centar vozaa 3 116.

108

Instrumenti i kontrole

Mjera broja okretaja

Mjera goriva

Prikazuje brzinu vrtnje motora.


U svakom stupnju prijenosa vozite sa
to je mogue niim brojem okretaja.

Prikazuje razinu u spremniku za


gorivo.
Strelica pokazuje stranu vozila na
kojoj se nalaze vrataca za punjenje
goriva.
Kontrolno svjetlo Y svijetli ako je
razina u spremniku niska. Ako treperi
odmah nadolijte gorivo.
Ne dozvolite da se spremnik za gorivo
isprazni.
Zbog goriva preostalog u spremniku,
koliina koja se moe napuniti je
manja od specificiranog kapaciteta
spremnika za gorivo.

Oprez
Ako je kazaljka u crvenom
podruju upozorenja,
prekoraena je maksimalna
dozvoljena brzina vrtnje motora.
Opasno za motor.

Mjera temperature
rashladnog sredstva motora

Prikazuje temperaturu rashladnog


sredstva.
50
: radna temperatura
motora jo nije
postignuta
srednje
: normalna radna
podruje
temperatura
130
: temperatura je
previsoka

Instrumenti i kontrole
Oprez
Ako je temperatura rashladnog
sredstva motora previsoka,
zaustavite vozilo, iskljuite motor.
Opasno za motor. Provjerite
razinu rashladnog sredstva.

109

Izbornik preostalog vijeka trajanja ulja


prikazuje se u informacijskom centru
vozaa 3 116.

Servisni zaslon
Sustav za vijek trajanja motornog ulja
javlja Vam kada je potrebno zamijeniti
motorno ulje i filtar. Na osnovi uvjeta
vonje, interval pri kojem e biti
naznaena zamjena motornog ulja i
filtera, moe znaajno varirati.

Na zaslonu srednje razine opreme


odaberite izbornik Postavke
pritiskanjem MENU na ruici
pokazivaa smjera. Okrenite kotai
za podeavanje kako biste odabrali
stranicu Remaining Oil Life (Preostali
vijek trajanja ulja).

Na zaslonu vie klase opreme


odaberite izbornik Info. pritiskanjem
tipke p na kolu upravljaa. Pritisnite
P za odabir stranice Remaining Oil
Life (Preostali vijek trajanja ulja).
Preostali vijek trajanja ulja prikazan je
u postotku.

Resetiranje
Na zaslonu srednje razine opreme
pritisnite SET/CLR na ruici
pokazivaa smjera na nekoliko
sekundi za resetiranje. Kontakt mora
biti ukljuen, ali motor ne smije raditi.

110

Instrumenti i kontrole

Na zaslonu vie klase opreme


pritisnite tipku > na kolu upravljaa za
otvaranje podmape. Odaberite
Resetiraj i potvrdite pritiskanjem 9 na
nekoliko sekundi. Kontakt mora biti
ukljuen, ali motor ne smije raditi.
Sustav se mora resetirati pri svakoj
izmjeni motornog ulja kako bi se
omoguilo pravilno funkcioniranje.
Zatraite pomo radionice.

moe varirati. Kada se kontakt ukljui,


veina kontrolnih svjetala e kratko
svijetliti kao test funkcionalnosti.
Boje kontrolnog svjetla znae:
crvena : opasnost, vani podsjetnik
uta
: upozorenje, informacija,
greka
zelena : potvrda aktiviranja
plava : potvrda aktiviranja
bijela : potvrda aktiviranja

Sljedei servis

Pogledajte sva kontrolna svjetla na


razliitim sklopovima instrumenata
3 103.

Kada je sustav izraunao da je vijek


motornog ulja pri kraju, na
informacijskom centru vozaa
prikazuje se poruka Change Engine
Oil Soon (Ubrzo promijenite ulje).
Obratite se radionici unutar jednog
tjedna ili 500 km (to se prije dogodi)
radi zamjene motornog ulja i filtera.
Servisne informacije 3 268.

Kontrolna svjetla
Opisana kontrolna svjetla ne postoje
u svim vozilima. Opis se odnosi na
sve verzije instrumenata. Ovisno o
opremi, poloaj kontrolnih lampica

Zamjena sijalice 3 227, Osigurai


3 237.
Pokazivai smjera 3 143.

Podsjetnik za sigurnosni
pojas
Podsjetnik za sigurnosni pojas na
prednjim sjedalima
X svijetli za sjedalo vozaa ili treperi
crveno na sklopu instrumenata.

Pokaziva smjera
O svijetli ili treperi zeleno.

Kratko svijetli
Ukljuena su pozicijska svjetla.

Treperi
Aktiviran je pokaziva smjera ili svi
pokazivai smjera.
Brzo treperenje: kvar sijalice
pokazivaa smjera ili povezanog
osiguraa, kvar sijalice pokazivaa
smjera na prikolici.

k za suvozaevo sjedalo svijetli ili


treperi crveno u krovnoj konzoli kada
je sjedalo zauzeto.
Svijetli
Nakon ukljuivanja kontakta dok se
sigurnosni pojas ne vee.

Instrumenti i kontrole
Treperi
Nakon pokretanja motora do
maksimalno 100 sekundi, dok se
sigurnosni pojas ne privrsti.

Status sigurnosnog pojasa na


stranjim sjedalima (vozila sa
zaslonom srednje razine opreme)
X svijetli ili bljeska bijelo ili sivo na
informacijskom centru vozaa, nakon
pokretanja motora.
Svijetli bijelo
Sigurnosni pojas je nezakopan.
Svijetli sivo
Sigurnosni pojas je zakopan.
Bljeska bijelo ili sivo
Zakopan sigurnosni pojas je
otkopan.
Vezanje sigurnosnog pojasa 3 58.

Status sigurnosnog pojasa na


stranjim sjedalima (vozila sa
zaslonom visoke razine opreme)
X svijetli zeleno ili sivo ili bljeska uto
na informacijskom centru vozaa,
nakon pokretanja motora.

Svijetli sivo
Sigurnosni pojas je nezakopan.
Svijetli zeleno
Sigurnosni pojas je zakopan.
Treperi uto
Zakopan sigurnosni pojas je
otkopan.
Vezanje sigurnosnog pojasa 3 58.

Zrani jastuci i zatezai


pojaseva
v svijetli crveno.
Pri ukljuivanju kontakta, kontrolno
svjetlo e zasvijetliti na otprilike
etiri sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili
se ne ugasi nakon etiri sekunde, ili
svijetli za vrijeme vonje, postoji
greka u sustavu zranih jastuka.
Zatraite pomo radionice. Zrani
jastuci i zatezai pojasa se moda
nee aktivirati u sluaju nesree.
Aktiviranje zatezaa pojaseva ili
zranih jastuka oznaava se stalnim
svijetljenjem v.

111

9 Upozorenje
Za uklanjanje uzroka greke
odmah kontaktirajte radionicu.
Zatezai pojasa, zrani jastuci 3 57,
3 60.

Deaktiviranje zranog
jastuka

V svijetli uto.
Zrani jastuk suvozaa je aktiviran.
* svijetli uto.
Zrani jastuk suvozaa je deaktiviran.
Deaktiviranje zranog jastuka 3 64.

Sustav punjenja
p svijetli crveno.

112

Instrumenti i kontrole

Zasvijetli kada se ukljui kontakt i gasi


se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora


Zaustavite vozilo, iskljuite motor.
Akumulator vozila se ne puni.
Hlaenje motora moe biti prekinuto.
Servo ureaj konice moe prestati
raditi. Zatraite pomo radionice.

Kontrolno svjetlo kvara


Z svijetli ili treperi uto.
Zasvijetli kada se ukljui kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora


Greka u sustavu kontrole emisije
ispunog sustava. Moe doi do
prekoraenja dozvoljene emisije
tetnih sastojaka u ispunim
plinovima.
Kod dizelskih motora proces ienja
filtra estica ispuha dizela
potencijalno nije mogu.
Odmah zatraite pomo radionice.

Treperi za vrijeme rada motora

Svijetli

Greka koja moe dovesti do


oteenja katalizatora. Vozite s
laganim gasom dok treperenje ne
prestane. Odmah zatraite pomo
radionice.

Elektrina parkirna konica ja


zategnuta 3 178.

Sustav konica i spojke


R svijetli crveno.
Razina ulja za konicu i spojku je
preniska, kada runa parkirna
konica nije pritegnuta 3 223.

9 Upozorenje
Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte
putovanje. Kontaktirajte radionicu.

Treperi
Elektrina parkirna konica nije u
potpunosti zategnuta ili otputena.
Pritisnite papuicu konice i
pokuajte resetirati sustav tako to
ete najprije otpustiti pa zatim
zategnuti elektrinu parkirnu konicu.
Ako m i dalje treperi, ne vozite i
zatraite pomo radionice.

Kvar elektrine parkirne


konice
j svijetli ili treperi uto.

Svijetli kada je pritegnuta runa


parkirna konica i paljenje je
ukljueno 3 178.

Svijetli

Elektrina parkirna konica

Treperi

m svijetli ili treperi crveno.

Elektrina parkirna konica je u


servisnom nainu rada. Zaustavite
vozilo, zategnite i otpustite elektrinu
parkirnu konicu za resetiranje.

Elektrina parkirna konica radi sa


smanjenim performansama 3 178.

Instrumenti i kontrole
9 Upozorenje
Za uklanjanje uzroka greke
odmah kontaktirajte radionicu.

Sustav protiv blokiranja


kotaa (ABS)
u svijetli uto.
Svijetli nekoliko sekundi nakon to je
ukljuen kontakt. Sustav je spreman
za rad kada se kontrolna lampica
ugasi.
Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon
nekoliko sekundi ili ako svijetli za
vrijeme vonje, dolo je do greke u
ABS-u. Koni sustav e i dalje
funkcionirati ali bez ABS regulacije.
Sustav protiv blokiranja kotaa
3 178.

Mijenjanje brzina
Prikazuje se R ili S s brojem
sljedeeg vie ili nieg stupnja
prijenosa kada je preporueno
prebacivanje u vii ili nii stupanj
prijenosa.

Razmak izmeu vozila


E pokazuje sljedeu postavku
razmaka osjetljivosti tajminga
upozorenja za upozorenje na sudar
sprijeda pomou bojom ispunjenih
tapia za udaljenost.
Upozorenje na sudar sprijeda 3 187.

Pomo za zadravanje
voznog traka
a svijetli zeleno ili uto, ili bljeska
uto.

Svijetli zeleno
Sustav je ukljuen i spreman za rad.

Svijetli uto
Sustav pristupa detektiranoj oznaci
voznog traka bez uporabe
pokazivaa smjera u tom pravcu.

Treperi uto
Sustav prepoznaje da je naputanje
voznog traka vrijedno panje.
Pomo za zadravanje voznog traka
3 207

113

Iskljuena elektronika
kontrola stabilnosti
n svijetli uto.
Sustav je deaktiviran.

Elektronika kontrola
stabilnosti i sustav kontrole
proklizavanja
b svijetli ili treperi uto.

Svijetli
Postoji greka u sustavu. Vonja se
moe nastaviti. Vozna stabilnost se
ipak moe pogorati ovisno o
uvjetima na povrini ceste.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

Treperi
Sustav je aktivno ukljuen. Snaga
motora moe biti smanjena i vozilo
moe automatski malo koiti.
Sustav za elektroniku regulacija
stabilnosti 3 182, regulaciju vune
snage 3 181.

114

Instrumenti i kontrole

Iskljuen sustav kontrole


proklizavanja
k svijetli uto.
Sustav je deaktiviran.

Predgrijanje
! svijetli uto.
Predgrijavanje dizelskog motora je
aktivirano. Aktivira se samo kada je
temperature okoline niska. Pokrenite
motor kada se ugasi kontrolni
indikator.

Sustav kontrole tlaka u


gumama
w svijetli ili treperi uto.

Svijetli
Gubitak tlaka u gumi. Odmah
zaustavite vozilo i provjerite tlak u
gumi.

Treperi
Greka u sustavu ili je ugraena
guma bez senzora tlaka (npr. rezervni
kota). Nakon 60 do 90 sekundi
kontrolna lampica svijetli stalno.
Kontaktirajte radionicu.

Tlak motornog ulja


I svijetli crveno.
Zasvijetli kada se ukljui kontakt i gasi
se kratko nakon pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora


Oprez
Podmazivanje motora moe biti
prekinuto. Ovo moe rezultirati
oteenjem motora i/ili
blokiranjem pogonskih kotaa.
1. Pritisnite papuicu spojke.
2. Odaberite neutralnu brzinu.
3. to je bre mogue iskljuite
vozilo iz prometa, bez ometanja
drugih vozila.
4. Iskljuite kontakt.

9 Upozorenje
Kad je motor iskljuen potrebna je
znatno vea sila za koenje i
upravljanje.
Dok je ukljuena funkcija
Autostop, pojaiva koenja i dalje
je djelatan.
Ne vadite klju dok vozilo ne
miruje, u suprotnom se kolo
upravljaa moe neoekivano
zakljuati.
Provjerite razinu ulja prije traenja
pomoi u radionici 3 221.

Niska razina goriva


Y svijetli ili treperi uto.

Svijetli
Razina u spremniku goriva je
preniska.

Treperi
Gorivo je pri kraju. Odmah nadolijte.
Ne dozvolite da se spremnik isprazni.
Punjenje goriva 3 210.

Instrumenti i kontrole
Katalizator 3 170.
Odzraivanje sustava diesel goriva
3 226.

Blokada motora
d treperi uto.
Greka u sustavu blokade motora.
Motor se ne moe pokrenuti.

Vanjsko svjetlo
8 svijetli zeleno.
Ukljuena su vanjska svjetla 3 136.

Dugo svjetlo

LED prednja svjetla

Tempomat

f svijetli ili treperi uto.

m svijetli bijelo ili zeleno.

Svijetli

Svijetli bijelo

Greka u sustavu.
Zatraite pomo radionice.

Sustav je ukljuen.

Treperi

Tempomat je ukljuen. Zadana brzina


se pokazuje u informacijskom centru
vozaa.
Tempomat 3 184.

Sustav je prebaen na simetrina


kratka svjetla.
Kontrolno svjetlo f treperi priblino
etiri sekunde nakon ukljuenja
kontakta, kao podsjetnik na
simetrina prednja svjetla 3 138.

Svijetli zeleno

Otkriveno je vozilo ispred


sustava
A svijetli zeleno ili uto.

C svijetli plavo.
Svijetli kad je ukljueno dugo svjetlo
ili tijekom upozorenja prednjim
svjetlima 3 137.

Svjetlo za maglu
> svijetli zeleno.
Ukljuena su prednja svjetla za maglu
3 143.

Svijetli zeleno

Pomo za duga svjetla

Stranje svjetlo za maglu

Svijetli uto

f svijetli zeleno.
Pomo dugog svjetla je aktivirana,
pogledajte LED prednja svjetla
3 138.

115

svijetli uto.
Ukljueno je stranje svjetlo za maglu
3 143.

Otkriveno je vozilo ispred sustava u


istom traku.
Udaljenost do vozila ispred postaje
premala ili se drugo vozilo prebrzo
pribliava.
Upozorenje na sudar sprijeda 3 187.

116

Instrumenti i kontrole

Ograniiva brzine
L svijetli bijelo ili zeleno.

Svijetli bijelo
Sustav je ukljuen.

Svijetli zeleno
Ograniiva brzine je ukljuen.
Postavljena se brzina prikazuje pored
simbola L.
Ograniiva brzine 3 186.

Pomo za prometne
znakove
L prikazuje otkrivene prometne
znakove kao kontrolno svjetlo.
Pomo za prometne znakove 3 203.

Otvorena vrata
h svijetli crveno.
Otvorena su vrata ili vrata prtljanika.

Informacijski zasloni

Zaslon srednje klase

Informacijski centar vozaa


Informacijski centar vozaa je u
sklopu instrumenata.
Ovisno o verziji i sklopu instrumenata,
informacijski centar vozaa dostupan
je kao zaslon srednje i vie klase
opreme.
Informacijski centar vozaa pokazuje
ovisno o opremi:
broja ukupno i dnevno
prijeenih kilometara
informacije o vozilu
informacije o putu/gorivu
informacije o ekonominoj vonji
poruke vozila i poruke
upozorenja
audio informacije i informacije o
Infotainment sustavu
informacije o telefonu
informacije o navigaciji
postavke za vozilo

Glavni izbornici su sljedei:


Informacije o putovanju/gorivu,
prikazuje ih ;, pogledajte opis
u nastavku.
Informacije o vozilu, prikazuje
ih ?, pogledajte opis u
nastavku.
Informacije o eko vonji,
prikazuje ih @, pogledajte opis
u nastavku.
Neke od prikazanih funkcija se
razlikuju ako se vozilo kree ili ako
miruje, a neke funkcije su aktivne
samo dok se vozilo kree.

Instrumenti i kontrole
Odabir izbornika i funkcija
Izbornici i funkcije se mogu odabrati
prekidaima na poluzi pokazivaa
smjera.

Poruke vozila i servisne poruke po


potrebi se prikazuju u iskonim
prozorima na informacijskom centru
vozaa. Potvrdite poruke pritiskom na
SET/CLR. Poruke vozila 3 124.

Zaslon visoke klase

Pritisnite MENU za prebacivanje


izmeu glavnih izbornika ili za
povratak iz podizbornika u sljedeu
viu razinu izbornika.
Okrenite kotai za podeavanje za
odabir podizbornika glavnog
izbornika ili postavljanje numerike
vrijednosti.
Pritisnite SET/CLR za odabir i potvrdu
funkcije.

117

Informacije o telefonu, prikazuje


ih Telefon, pogledajte opis u
nastavku.
Navigacijske informacije,
prikazuje ih Navigacija,
pogledajte opis u nastavku.
Informacije o vozilu, prikazuje ih
Opcije, pogledajte opis u
nastavku.
Neke od prikazanih funkcija se
razlikuju ako se vozilo kree ili ako
miruje, a neke funkcije su aktivne
samo dok se vozilo kree.
Odabir izbornika i funkcija
Izbornici i funkcije mogu se odabrati
putem tipki s desne strane na kolu
upravljaa.

Glavni izbornici su sljedei:


Informacije o putovanju/gorivu,
prikazuje ih Info, pogledajte opis
u nastavku.
Audio informacije, prikazuje ih
Audio, pogledajte opis u
nastavku.

118

Instrumenti i kontrole

Pritisnite p za otvaranje stranice


glavnog izbornika.
Odaberite stranicu glavnog izbornik
pomou Q ili P.
Potvrdite stranicu glavnog izbornika
pomou 9.
Nakon odabira stranice glavnog
izbornika pritisnite Q ili P za odabir
podstranica.
Pritisnite q za otvaranje sljedee
mape odabrane podstranice.
Pritisnite Q ili P za odabir funkcija ili
postavljanje numerike vrijednosti
ako elite.

Pritisnite 9 za odabir i potvrdu


funkcije.
Nakon odabira stranice glavnog
izbornika ovaj odabir ostaje
pohranjen sve do odabira druge
stranice glavnog izbornika.
Podstranice se mijenjaju pritiskanjem
P ili Q.
Poruke vozila i servisne poruke po
potrebi se prikazuju u iskonim
prozorima na informacijskom centru
vozaa. Potvrdite poruke pritiskom na
9. Poruke vozila 3 124.

Izbornik informacija o putovanju/


gorivu, ; ili info
U nastavku se nalazi popis svih
moguih stranica izbornika
Informacija. Neke moda nee biti
dostupne na vaem vozilu. Ovisno o
vrsti zaslona, neke funkcije su
prikazane simbolima.
Okrenite kotai za podeavanje ili
pritisnite Q ili P za odabir stranice:
Broja dnevno prijeenih
kilometara 1/2 ili A/B
Prosjena potronja goriva
Prosjena brzina

Digitalna brzina
Doseg s preostalom koliinom
goriva u spremniku
Trenutna potronja goriva
Preostali vijek ulja
Tlak u gumi
Pomo za prometne znakove
Razmak izmeu vozila
Timer
Temperatura okoline
Na zaslonu srednje razine opreme,
stranice Trajnost ulja, Tlak u
gumama, Pomo za prometne
znakove i Indikator razmaka izmeu
vozila prikazane su u izborniku
Informacije o vozilu, odaberite ?.
Broja dnevno prijeenih kilometara
1/2 ili A/B
Broja dnevno prijeenih kilometara
prikazuje trenutanu udaljenost
nakon odreenog resetiranja.
Broja dnevno prijeenih kilometara
mjeri udaljenost do 9.999 km i
ponovno se pokree od 0.

Instrumenti i kontrole
Za resetiranje zaslona srednje razine
opreme, pritisnite SET/CLR na
nekoliko sekundi.
Za resetiranje zaslona visoke razine
opreme, pritisnite > i potvrdite s 9.
Informacije stranice brojaa dnevno
prijeenih kilometara 1/A i 2/B
moete resetirati zasebno, dok je
aktivan pripadajui zaslon.
Prosjena potronja goriva
Prikaz prosjene potronje. Mjerenje
se moe resetirati u bilo koje vrijeme,
kada mjera pone na zadanoj
vrijednosti.
Za resetiranje zaslona srednje klase
pritisnite SET/CLR i drite tako
nekoliko sekundi, za zaslon vie
klase opreme pritisnite > i potvrdite s
9.
Prosjena brzina
Prikaz prosjene brzine. Resetiranje
mjerenja se moe izvriti u bilo kojem
trenutku.

Za resetiranje zaslona srednje klase


pritisnite SET/CLR i drite tako
nekoliko sekundi, za zaslon vie
klase opreme pritisnite > i potvrdite s
9.
Digitalna brzina
Digitalni prikaz trenutne brzine.
Doseg s preostalom koliinom goriva
u spremniku
Doseg se rauna obzirom na trenutnu
razinu goriva i trenutnu potronju. Na
zaslonu su prikazane prosjene
vrijednosti.
Nakon punjenja spremnika, vozilo
automatski osvjeava doseg
putovanja nakon kratkog vremena.
Ako je razina u spremniku za gorivo
niska, prikazuje se poruka na zaslonu
i pali se kontrolno svjetlo Y na
mjerau goriva.
Ako spremnik goriva morate odmah
napuniti, prikazuje se poruka
upozorenja i ostaje prikazana na
zaslonu. Osim toga, bljeska kontrolno
svjetlo Y na mjerau goriva 3 114.

119

Instantaneous Fuel Consumption


(Trenutna potronja goriva)
Prikaz trenutne potronje.
Remaining Oil Life (Preostali vijek
trajanja ulja)
Prikazuje procijenjeni vijek trajanja
ulja. Brojka u postotku znai preostali
vijek uporabe ulja 3 109.
Tyre Pressure (Tlak u gumi)
Provjerava tlak u svim gumama
tijekom vonje 3 247.
Pomo za prometne znakove
Prikazuje otkrivene prometne
znakove za trenutani dio rute
3 203.
Following Distance (Razmak izmeu
vozila u vonji)
Prikazuje udaljenost u sekundama od
vozila ispred u pokretu 3 189. Ako je
prilagodljivi tempomat ukljuen, na
ovoj se stranici prikazuje postavka
razmaka izmeu vozila umjesto toga.

120

Instrumenti i kontrole

Timer
Za pokretanje i zaustavljanje,
pritisnite 9. Za resetiranje, pritisnite
> i potvrdite resetiranje.

sluaju grijanje stranjeg prozora


oznaava kao jedan od najveih
potroaa energije, bez prethodne
aktivacije od strane kupca.

Temperatura okoline
Prikaz trenutane vanjske
temperature.

Economy trend (Trend


ekonominosti)

Izbornik Eco informacija, @

Najvei potroai elektrine


energije
Trend potronje
Eco pokazatelj
Na zaslonu visoke razine opreme,
stranice Potroai, Trend potronje i
Eco pokazatelj prikazuju se u
izborniku Informacije o putovanju/
gorivu, odaberite Info.
Top consumers (Najvei potroai)
Popis najveih potroaa koji su
trenutano ukljueni prikazuje se
padajuim redoslijedom. Navedena
je potencijalna uteda goriva.
Prilikom povremenih uvjeta u vonji,
motor e automatski aktivirati grijanje
stranjeg prozora kako bi se poveala
optereenost motora. U tom se

Pokazatelj potronje
Trenutna potronja goriva prikazuje
se u obliku ekonomine ljestvice. Za
ekonominu vonju prilagodite svoj
stil vonje kako bi segmenti ostali
unutar eko podruja. to je vie
segmenata popunjeno, to je potronja
goriva vea.
Istodobno se prikazuje vrijednost
prosjene potronje.

Izbornik Audio
Audio izbornik omoguuje
pregledavanje glazbe, odabir favorita
i mijenjanje izvora zvuka.
Pogledajte prirunik za infotainment
sustav.
Prikazuje prosjenu potronju na
udaljenosti od 50 km. Ispunjeni
segmenti prikazuju potronju u
rasponima od 5 km i pokazuju utjecaj
topografije ili naina vonje na
potronju goriva.

Izbornik Telefon
Izbornik telefona omoguuje
upravljanje pozivima i pozivanje,
pregledavanje kontakata ili
telefoniranje u nainu rada slobodne
ruke.
Pogledajte prirunik za infotainment
sustav.

Instrumenti i kontrole
Izbornik Navigacija
Izbornik navigacije omoguuje
cestovno navoenje.
Pogledajte prirunik za infotainment
sustav.

Izbornik informacija o vozilu, ?


ili opcije
U nastavku se nalazi popis svih
moguih stranica izbornika opcija.
Neke moda nee biti dostupne na
vaem vozilu. Ovisno o vrsti zaslona,
neke funkcije su prikazane
simbolima.
Okrenite kotai za podeavanje ili
pritisnite Q ili P za odabir stranice i
slijedite upute u podizbornicima:
Mjerne jedinice
Stranice s informacijama
Upozorenje brzine
Uitavanje vrijednosti gume
Informacije o softveru
Mjerne jedinice
Pritisnite SET/CLR ili > dok su
prikazane mjerne jedinice. Odaberite
imperijalne ili metrike jedinice

okretanjem kotaia za podeavanje


ili pritiskanjem P. Potvrdite
pritiskanjem SET/CLR ili 9.
Stranice s informacijama
Pritisnite > dok su prikazane stranice
s informacijama. Prikazat e se popis
svih stavaka u izborniku informacija.
Odaberite funkcije koje elite
prikazati na stranici informacija
pritiskom na 9. Odabrane stranice
imaju 9 u kvadratiu za oznaavanje.
Funkcije koje se ne mogu prikazati
imaju prazan kvadrati za
oznaavanje. Pogledajte izbornik
informacija ovdje gore.
Upozorenje brzine

121

Funkcija upozorenja za brzinu


upozorava vozaa na prekoraenje
zadane brzine.
Za postavljanje upozorenja za brzinu,
pritisnite SET/CLR ili > dok je stranica
prikazana. Okrenite kotai za
podeavanje ili pritisnite Q ili P za
odabir i podeavanje vrijednosti.
Pritisnite SET/CLR ili 9 za
postavljanje brzine. Nakon
postavljanja brzine, tu znaajku
moete iskljuiti pritiskanjem
SET/CLR ili 9 tijekom pregledavanja
ove stranice. Ako prekoraite
odabrano ogranienje brzine,
prikazuje se skona poruka
upozorenja i ukljuuje se zvuni
upozoritelj.
Tyre Load (Optereenje gume)
Moete odabrati kategoriju tlaka u
gumama prema stvarnom tlaku
napuhavanja guma 3 247.
Informacije o softveru
Prikazuje informacije o softveru iz
otvorenog izvora.

122

Instrumenti i kontrole

Pomoni nain rada


Neke funkcije informacijskog centra
vozaa i info zaslona za neke vozae
mogu biti ograniene.
Ukljuivanje ili iskljuivanje
pomonog naina rada moe se
postaviti u izborniku Postavke
izbornika za personalizaciju vozila.
Personalizacija vozila 3 126.
Vie informacija potraite u priruniku
za Infotainment.

Info zaslon
Info zaslon se nalazi na ploi s
instrumentima pored sklopa
instrumenata.
Ovisno o konfiguraciji vozila, vozilo
ima
Grafiki info zaslon
ili
Info-zaslon u boji od 7" s
funkcionalnou zaslona
osjetljivog na dodir

ili
Info-zaslon u boji od 8" s
funkcionalnou zaslona
osjetljivog na dodir
Vozilo ima info zaslon u boji od 7" s
funkcionalnou zaslona osjetljivog
na dodir.
Vozilo ima info zaslon u boji od 8" s
funkcionalnou zaslona osjetljivog
na dodir.
Info zasloni mogu pokazivati:
vrijeme 3 97
temperaturu okoline 3 97
datum 3 97
Infotainment sustav, pogledajte
opis u priruniku Infotainment
sustava
pokazivanje kamere okrenute
prema natrag 3 201
pokazivanje uputa pomoi pri
parkiranju 3 192
navigacija, pogledajte opis u
priruniku Infotainment sustava
poruke sustava
postavke za personalizaciju
vozila 3 126

Grafiki info zaslon

Pritisnite X za prebacivanje na
prikaz.
Pritisnite MENU za biranje stranice
glavnog izbornika.
Zakrenite MENU za odabir stranice
izbornika.
Pritisnite MENU za potvrdu odabira.
Pritisnite BACK za izlazak iz izbornika
bez promjene postavke.

Info zaslon u boji od 7"


Odabir izbornika i postavki
Izbornicima i postavkama se pristupa
putem zaslona.

Instrumenti i kontrole
Info zaslon u boji od 8"

Pritisnite X za prebacivanje na
prikaz.
Pritisnite ; za prikaz poetne
stranice.
Dodirnite prstom ikonu za prikaz
potrebnog izbornika.
Dodirnite odgovarajuu ikonu za
potvrdu odabira.
Dodirnite 9 za povratak na sljedeu
viu razinu izbornika.
Pritisnite ; za povratak na poetnu
stranicu.
Za vie informacija, pogledajte
prirunik za Infotainment sustav.
Personalizacija vozila 3 126.

123

Odabir izbornika i postavki


Postoje tri opcije za rukovanje
zaslonom:
putem gumba ispod zaslona
dodirivanjem dodirnog zaslona
prstom
putem prepoznavanja govora
Rad gumba

Okreite MENU za biranje ikone ili


funkcije prikaza izbornika ili za listanje
popisa podizbirnika.
Pritisnite MENU za potvrdu odabira.
Pritisnite BACK za izlazak iz izbornika
bez promjene postavke.
Pritisnite ; za povratak na poetnu
stranicu.
Za vie informacija, pogledajte
prirunik za Infotainment sustav.

Pritisnite X za prebacivanje na
prikaz.
Pritisnite ; za prikaz poetne
stranice.

Rad dodirnog zaslona


Zaslon morate ukljuiti pritiskanjem
X. Pritisnite ; za odabir poetne
stranice.
Dodirnite eljenu ikonu izbornika
prikaza ili funkciju prstom.
Pomiite se po popisu podizbornika
pomiui prst prema gore ili prema
dolje.
Potvrdite eljenu funkciju ili odabir
dodirivanjem.
Dodirnite q na zaslonu za izlazak iz
izbornika bez promjene postavke.
Pritisnite ; za povratak na poetnu
stranicu.

124

Instrumenti i kontrole

Za vie informacija, pogledajte


prirunik za Infotainment sustav.

Poruke vozila

Prepoznavanje govora
Opis pogledajte u priruniku za
infotainment sustav.

Poruke se prikazuju na zaslonu


informacijskog centra vozaa, u
nekim sluajevima zajedno s
upozorenjem i zvunim signalom.

Personalizacija vozila 3 126.

Pomoni nain rada


Neke funkcije informacijskog centra
vozaa i info zaslona za neke vozae
mogu biti ograniene.
Ukljuivanje ili iskljuivanje
pomonog naina rada moe se
postaviti u izborniku Postavke
izbornika za personalizaciju vozila.
Personalizacija vozila 3 126.
Vie informacija potraite u priruniku
za Infotainment.

Na zaslonu visoke razine pritisnite


9 na kolu upravljaa kako biste
potvrdili poruku.

Poruke vozila i servisne poruke


Na zaslonu srednje razine pritisnite
SET/CLR na ruici pokazivaa
smjera kako biste potvrdili poruku.

Poruke vozila su prikazane kao tekst.


Pratite upute dane u porukama.
Sustav prikazuje poruke ovisno o
sljedeim temama:
servisne poruke
razine tekuina
protuprovalni alarmni sustav
konice
sustavi vonje
sustavi kontrole vonje

Instrumenti i kontrole

sustavi za pomo vozau


tempomat
graninik brzine
upozorenje na sudar sprijeda
sustav koenja kod neizbjenog
sudara
sustavi pomoi pri parkiranju
osvjetljenje, zamjena arulje
LED prednja svjetla
sustav brisanja/pranja
vrata, prozori
upozorenje na slijepu toku sa
strane
pomo za prometne znakove
pomo za zadravanje voznog
traka
vrata prtljanika
daljinski upravlja
sustav elektronikog kljua
pokretanje bez kljua
sigurnosni pojasevi
sustavi zranih jastuka
motor i mjenja
tlak u gumi

filtar estica ispuha dizela


status akumulatora vozila
sustav stop-start

Poruke na info zaslonu u boji


Neke vane poruke mogu se dodatno
pojaviti na info zaslonu u boji.
Pritisnite viefunkcijski kotai za
potvrdu poruke. Neke se poruke
pojavljuju samo na nekoliko sekundi.

Zvukovi upozorenja
Kada pokreete motor ili tijekom
vonje
Ukljuit e se samo jedan zvuni
signal upozorenja.
Zvuno upozorenje za nekoritenje
sigurnosnih pojaseva ima prioritet
nad ostalim zvunim upozorenjima.
Ako sigurnosni pojas nije vezan.
Ako vrata ili vrata prtljanika nisu
potpuno zatvorena kada vozilo
kree.
Ako se odreena brzina
prekorai kad je parkirna konica
zategnuta.

125

Ako se vozilo ispred previe


pribliava.
Ako je prekoraena
programirana ili ograniena
brzina.
Ako se poruka upozorenja pojavi
na vozaevom informacijskom
centru.
Ako elektroniki klju nije u
putnikom prostoru.
Ako pomo pri parkiranju
detektira predmet.
Ako doe do sluajne promjene
trake.
Ako filtar dizel estica postigne
maksimalnu razinu napunjenosti.
Ako sigurnosna funkcija
elektrinih vrata prtljanika
detektira prepreke u podruju
kretanja.

Kad je vozilo parkirano i/ili su


otvorena vozaeva vrata

S ukljuenim vanjskim svjetlima.

126

Instrumenti i kontrole

Dok je ukljuena funkcija


Autostop

Personalizacija vozila

Ponaanje vozila se moe


personalizirati mijenjanjem postavki
na info zaslonu.
Neke od osobnih postavki za razliite
vozae se mogu individualno
memorirati za svaki klju vozila.
Memorirane postavke 3 24.
Ovisno o opremi vozila i propisima
specifinima za zemlju neke funkcije
opisane u nastavku moda nee biti
dostupne.
Neke funkcije su prikazane ili aktivne
samo kada motor radi.

Ako su vrata vozaa otvorena.


Ako nijedan uvjet za automatsko
pokretanje nije ispunjen.

Napon baterije
Kad napon akumulatora vozila
postane nizak, prikazat e se poruka
upozorenja na informacijskom centru
vozaa.
1. Iskljuite sve elektrine potroae
koji nisu potrebni za sigurnu
vonju, napr. grijanje sjedala,
grijani stranji prozor ili druge
vee potroae.
2. Napunite akumulator vozila
neprekidnom vonjom kroz neko
vrijeme ili uporabom punjaa.
Poruka upozorenja nestat e nakon
dva pokretanja motora, bez pada
napona.
Ako se akumulator vozila ne moe
napuniti, neka radionica otkloni uzrok
kvara.

Osobne postavke
Grafiki info zaslon
Pritisnite MENU za otvaranje
odgovarajueg izbornika.
Odaberite Postavke (Settings),
kreite se kroz popis i odaberite
Postavke vozila (Vehicle Settings)

U odgovarajuim podizbornicima
mogu se promijeniti sljedee
postavke:
Postavke vozila (Vehicle Settings)
Klima i kvaliteta zraka
Maks. brzina autom. ventilatora:
Mijenja razinu protoka zraka u
putnikom prostoru dok je klima
ureaj u automatskom nainu
rada.
Automatsko grijanje sjedala:
Automatski aktivira grijanje
sjedala.
Automatsko odmagljivanje:
Podrava odmagljivanje
vjetrobranskog stakla

Instrumenti i kontrole

automatskim odabirom potrebnih


postavki i automatskim radom
klima ureaja.
Auto. odmagljivanje straga:
Automatski aktivira grijanje
stranjeg prozora.
Sustavi za sudar/detekciju
Pomo pri parkiranju: Ukljuuje ili
iskljuuje ultrazvune senzore
sustava pomoi pri parkiranju.
Aktiviranje moete odabrati sa ili
bez prikljuene spojnice za
prikolicu.
Upoz. za mrtvi kut: Ukljuuje ili
iskljuuje sustav upozorenja na
slijepu toku sa strane.
Udobnost i praktinost
Automatski dohvat iz memorije:
mijenja postavke za pozivanje
memoriranih postavki sjedala s
elektrinim podeavanjem.
Olakan vozaev izlazak:
Aktivira ili deaktivira funkciju
laganog izlaska za elektrino
sjedalo.
Glasnoa zvona: Mijenja
glasnou zvunih signala
upozorenja.

Vozaeva personalizacija:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
korisnikog podeavanja
(personalizacije).
Brisai sa senzorom za kiu:
Ukljuuje ili iskljuuje
automatsko brisanje sa
senzorom za kiu.
Auto. uklj. brisaa u brzini za
vonju unatrag: Ukljuuje ili
iskljuuje automatsko
ukljuivanje brisaa stranjeg
stakla kada se ukljui brzina za
vonju unatrag.
Svjetlo
Svjetla za lokaciju vozila: Aktivira
ili deaktivira ulazno svjetlo.
Svjetlo za izlazak: Ukljuuje ili
iskljuuje ili mijenja trajanje
svjetla za izlazak.
Vonja lijevom ili desnom
stranom: Mijenja izmeu
osvjetljenja za prometovanje po
lijevoj ili desnoj strani.
Prilagodljivo prednje svjetlo:
Mijenja postavke funkcija LED
prednjih svjetala.
Elektrino zakljuavanje vrata

127

Otklj. vr. vozaa izvan vozila:


Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
zakljuavanja vrata dok su vrata
otvorena.
Auto. zakljuavanje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog zakljuavanja vrata
nakon ukljuenja kontakta.
Odgoeno otvaranje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
zakljuavanja vrata s odgodom.
Funkcija odgaa stvarno
zakljuavanje vrata, sve dok se
sva vrata ne zatvore.
Daljinsko zakljuavanje,
otkljuavanje i pokretanje
Svjetlo potvrde daljin. otklj.:
Ukljuuje ili iskljuuje treptanje
sva etiri pokazivaa smjera
prilikom otkljuavanja.
Potvrda daljinskog
zakljuavanja: Mijenja vrstu
povratne informacije prilikom
zakljuavanja vozila.
Daljinsko otkljuavanje vrata:
Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa

128

Instrumenti i kontrole

prilikom otkljuavanja cijelog


vozila.
Ponovno daljinski zakljuaj vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog ponovno
zakljuavanja nakon
otkljuavanja vozila bez
otvaranja vrata.
Daljinsko upravljanje prozorima:
Aktivira ili deaktivira rad
elektrinih prozora bez
daljinskog upravljaa.
Pasivno otkljuavanje vrata:
Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa
prilikom otkljuavanja cijelog
vozila.
Pasivno zakljuavanje: Ukljuuje
ili iskljuuje funkciju pasivnog
zakljuavanja. Funkcija
automatski zakljuava vozilo
nakon nekoliko sekundi ako se
sva vrata zatvore, a elektroniki
klju je uklonjen iz vozila.
Alarm za dalj. upr. u vozilu:
Ukljuuje ili iskljuuje zvuno
upozorenje kada elektroniki
klju ostane u vozilu.

Vratiti tvornike postavke:


Resetira sve postavke na
osnovne postavke.
Nain rada sa smanjenim
funkcijama:
Pogledajte prirunik za
infotainment sustav.

Osobne postavke
7" Info zaslon u boji
Pritisnite ;, odaberite Postavke, pa
Vozilo na dodirnom zaslonu.

U odgovarajuim podizbornicima
mogu se promijeniti sljedee
postavke:

Vozilo
Klima i kvaliteta zraka
Auto. ventilator maksimalnom
brzinom: Mijenja razinu protoka
zraka u putnikom prostoru dok
je klima ureaj u automatskom
nainu rada.
Automatsko grijanje sjedala:
Automatski aktivira grijanje
sjedala.
Automatsko odmagljivanje:
Podrava odmagljivanje
vjetrobranskog stakla
automatskim odabirom potrebnih
postavki i automatskim radom
klima ureaja.
Automatsko odmagljivanje
straga: Automatski aktivira
grijanje stranjeg prozora.
Sustavi za otkrivanje/sudar
Pomo pri parkiranju: Ukljuuje ili
iskljuuje ultrazvune senzore
sustava pomoi pri parkiranju.
Aktiviranje moete odabrati sa ili
bez prikljuene spojnice za
prikolicu.
Upozorenje na mrtvi kut:
Ukljuuje ili iskljuuje sustav

Instrumenti i kontrole

upozorenja na slijepu toku sa


strane.
Udobnost i praktinost
Automatsko pozivanje iz
memorije: mijenja postavke za
pozivanje memoriranih postavki
sjedala s elektrinim
podeavanjem.
Sjedalo vozaa za olakani
izlazak: Aktivira ili deaktivira
funkciju laganog izlaska za
elektrino sjedalo.
Glasnoa zvunog upozoritelja:
Mijenja glasnou zvunih signala
upozorenja.
Personalizacija za vozaa:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
korisnikog podeavanja
(personalizacije).
Brisai sa senzorom za kiu:
Ukljuuje ili iskljuuje
automatsko brisanje sa
senzorom za kiu.
Auto. uklj. brisaa u vonji unat.:
Ukljuuje ili iskljuuje
automatsko ukljuivanje brisaa
stranjeg stakla kada se ukljui
brzina za vonju unatrag.

Svjetlo
Svjetla za lociranje vozila:
Aktivira ili deaktivira ulazno
svjetlo.
Svjetlo za izlazak: Ukljuuje ili
iskljuuje ili mijenja trajanje
svjetla za izlazak.
Vonja po lijevoj ili desnoj strani:
Mijenja izmeu osvjetljenja za
prometovanje po lijevoj ili desnoj
strani.
Prilagodljiva prednja svjetla:
Mijenja postavke funkcija LED
prednjih svjetala.
Elektrine brave vrata
Sprjeavanje nehotinog
zakljuavanja: Ukljuuje ili
iskljuuje funkciju zakljuavanja
vrata dok su vrata otvorena.
Automatsko zakljuavanje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog zakljuavanja vrata
nakon ukljuenja kontakta.
Odgoeno otvaranje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
zakljuavanja vrata s odgodom.
Funkcija odgaa stvarno

129

zakljuavanje vrata, sve dok se


sva vrata ne zatvore.
Daljinsko zakljuavanje,
otkljuavanje, pokretanje
Potvrda daljinskog otklju. svjetl.:
Ukljuuje ili iskljuuje treptanje
sva etiri pokazivaa smjera
prilikom otkljuavanja.
Potvrda daljinskog
zakljuavanja: Mijenja vrstu
povratne informacije prilikom
zakljuavanja vozila.
Daljinsko otkljuavanje vrata:
Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa
prilikom otkljuavanja cijelog
vozila.
Pon. zaklj. daljinski otklj. vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog ponovno
zakljuavanja nakon
otkljuavanja vozila bez
otvaranja vrata.
Dalj. uprav. podizaima stakla:
Aktivira ili deaktivira rad
elektrinih prozora bez
daljinskog upravljaa.

130

Instrumenti i kontrole

Pasivno otkljuavanje vrata:


Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa
prilikom otkljuavanja cijelog
vozila.
Pasivno zakljuavanje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
pasivnog zakljuavanja. Funkcija
automatski zakljuava vozilo
nakon nekoliko sekundi ako se
sva vrata zatvore, a elektroniki
klju je uklonjen iz vozila.
Upozorenje na dalj. up. u vozilu:
Ukljuuje ili iskljuuje zvuno
upozorenje kada elektroniki
klju ostane u vozilu.

Osobne postavke
8" Info zaslon u boji
Pritisnite ;, a nakon toga odaberite
ikonu POSTAVKE.

U odgovarajuim podizbornicima
mogu se promijeniti sljedee
postavke:
Vozilo
Kvaliteta zraka i klime
Automatska brzina ventilatora:
Mijenja razinu protoka zraka u
putnikom prostoru dok je klima
ureaj u automatskom nainu
rada.
Autom grijana sjedala:
Automatski aktivira grijanje
sjedala.
Automatsko odmagljivanje:
Podrava odmagljivanje
vjetrobranskog stakla

automatskim odabirom potrebnih


postavki i automatskim radom
klima ureaja.
Automatsko odmagljivanje
straga: Automatski aktivira
grijanje stranjeg prozora.
Kolizija / Sustav detekcije
Asistent parkiranja: Ukljuuje ili
iskljuuje ultrazvune senzore
sustava pomoi pri parkiranju.
Aktiviranje moete odabrati sa ili
bez prikljuene spojnice za
prikolicu.
Upozorenje zona mrtvog kuta:
Ukljuuje ili iskljuuje sustav
upozorenja na slijepu toku sa
strane.
Komfor i pogodnosti
Automatsko pozivanje iz
memorije: mijenja postavke za
pozivanje memoriranih postavki
sjedala s elektrinim
podeavanjem.
Lagani izlaz vozaevo sjedalo:
Aktivira ili deaktivira funkciju
laganog izlaska za elektrino
sjedalo.

Instrumenti i kontrole

Glasnoa zvona: Mijenja


glasnou zvunih signala
upozorenja.
Podeeno prema vozau:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
korisnikog podeavanja
(personalizacije).
Brisai sa senzorom za kiu:
Ukljuuje ili iskljuuje
automatsko brisanje sa
senzorom za kiu.
Automatsko brisanje u rikvercu:
Ukljuuje ili iskljuuje
automatsko ukljuivanje brisaa
stranjeg stakla kada se ukljui
brzina za vonju unatrag.
Osvjetljenje
Svjetla za lociranje vozila:
Aktivira ili deaktivira ulazno
svjetlo.
Svjetlo pri izlasku: Ukljuuje ili
iskljuuje ili mijenja trajanje
svjetla za izlazak.
Promet slijeva ili zdesna: Mijenja
izmeu osvjetljenja za
prometovanje po lijevoj ili desnoj
strani.

Prilagodljivo prednje svjetlo:


Mijenja postavke funkcija LED
prednjih svjetala.
Mehanike brave vrata
Otkljuana vrata Antilok izbaen:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
zakljuavanja vrata dok su vrata
otvorena.
Automatsko zatvaranje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog zakljuavanja vrata
nakon ukljuenja kontakta.
Odgoeno otvaranje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
zakljuavanja vrata s odgodom.
Funkcija odgaa stvarno
zakljuavanje vrata, sve dok se
sva vrata ne zatvore.
Daljinsko zakljuav., otklju.,
pokreni
Svjetlosni signal kod daljinskog
otklju.: Ukljuuje ili iskljuuje
treptanje sva etiri pokazivaa
smjera prilikom otkljuavanja.
Potvrda daljinskog
zakljuavanja: Mijenja vrstu
povratne informacije prilikom
zakljuavanja vozila.

131

Daljinsko otkljuavanje vrata:


Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa
prilikom otkljuavanja cijelog
vozila.
Ponovno daljinski zakljuaj:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
automatskog ponovno
zakljuavanja nakon
otkljuavanja vozila bez
otvaranja vrata.
Daljinsko upravljanje prozorima:
Aktivira ili deaktivira rad
elektrinih prozora bez
daljinskog upravljaa.
Pasivno otkljuavanje vrata:
Mijenja konfiguraciju za
otkljuavanje samo vrata vozaa
prilikom otkljuavanja cijelog
vozila.
Pasivno zakljuavanje vrata:
Ukljuuje ili iskljuuje funkciju
pasivnog zakljuavanja. Funkcija
automatski zakljuava vozilo
nakon nekoliko sekundi ako se
sva vrata zatvore, a elektroniki
klju je uklonjen iz vozila.
Alarm daljinski ostavljen u vozilu:
Ukljuuje ili iskljuuje zvuno

132

Instrumenti i kontrole

upozorenje kada elektroniki


klju ostane u vozilu.

OnStar
OnStar je osobna pomo za
povezivanje i usluge s ugraenom
Wi-Fi pristupnom tokom. OnStar
usluga je dostupna 24 sata dnevno,
sedam dana tjedno.
Napomena
OnStar nije dostupan za sva trita.
Vie informacija potraite u svojoj
radionici.
Napomena
U cilju dostupnosti i operativnosti,
OnStar treba vaeu OnStar
pretplatu, funkcionalnu elektriku
vozila, mobilnu uslugu i GPS
satelitsku vezu.
Za aktiviranje OnStar usluga i
otvaranje rauna pritisnite Z i
porazgovarajte sa savjetnikom.
Ovisno o opremi vozila, dostupne su
sljedee usluge:
Hitne slube i podrka u sluaju
kvara vozila
Wi-Fi pristupna toka
Aplikacija za pametne telefone

Daljinsko upravljanje, primjerice


lociranje vozila, aktiviranje sirene
i svjetala, upravljanje sustavom
sredinjeg zakljuavanja
Pomo u sluaju krae vozila
Dijagnostika vozila
Preuzimanje odredita

Napomena
OnStar modul vozila iskljuuje se
ako se vozilo ne upali deset dana.
Funkcije kojima je potrebna
podatkovna veza ponovno su
dostupne nakon ukljuenja
kontakta.

Gumbi sustava OnStar

Instrumenti i kontrole
Gumb za privatnost
Pritisnite i drite j, sve dok ne
zaujete zvunu poruku kako biste
aktivirali ili deaktivirali prijenos
informacije o lokaciji vozila.
Pritisnite j za odgovaranje na poziv
ili zavretak poziva sa savjetnikom.
Pritisnite j za pristup Wi-Fi
postavkama.
Gumb za uslugu
Pritisnite Z za uspostavljanje veze sa
savjetnikom.
SOS gumb
Pritisnite [ za uspostavljanje
prioritetne hitne veze sa specijalno
obuenim savjetnikom za hitne
sluajeve.
LED statusa
Zeleno: Sustav je spreman.
Zeleno bljeskajue: Sustav je na
pozivu.
Crveno: Nastao je problem.
Ugaeno: Sustav je u stanju
mirovanja.

Crveno / zeleno bljeskajue kratko


vrijeme: Prijenos poloaja vozila je
deaktiviran.

OnStar usluge
Openite usluge
Ako su vam potrebne informacije o,
primjerice radnom vremenu,
interesnim tokama i odreditima, ili
vam je potrebna podrka, primjerice u
sluaju kvara vozila, probuene gume
ili zbog ostajanja bez goriva, pritisnite
Z kako biste uspostavili vezu sa
savjetnikom.
Hitne slube
U hitnom sluaju pritisnite [ i
razgovarajte sa savjetnikom.
Savjetnik zatim kontaktira davatelje
usluga ili pomoi u hitnim sluajevima
i usmjerava ih prema Vaem vozilu.
U sluaju prometne nezgode s
aktiviranjem zranih jastuka ili
zatezaa sigurnosnih pojasa,
uspostavlja se automatski poziv za
hitni sluaj. Savjetnik se odmah
povezuje s Vaim vozilom kako bi
vidio je li potrebna pomo.

133

Wi-Fi pristupna toka


Wi-Fi pristupna toka vozila
omoguuje internetsku vezu
maksimalne brzine 4G/LTE.
Napomena
Funkcija Wi-Fi vrue toke nije
dostupna za sva trita.
Moete prikljuiti do sedam ureaja.
Za povezivanje mobilnog ureaja s
Wi-Fi pristupnom tokom:
1. Pritisnite j, pa odaberite Wi-Fi
postavke na info-zaslonu.
Prikazana postavka ukljuuje
naziv Wi-Fi pristupne toke
(SSID), lozinku i vrstu
povezivanja.
2. Pokrenite pretraivanje Wi-Fi
mree na Vaem mobilnom
ureaju.
3. Kada bude navedena, odaberite
vruu toku Vaeg vozila (SSID).
4. Kada se to zatrai, unesite lozinku
na Vaem mobilnom ureaju.

134

Instrumenti i kontrole

Napomena
Za promjenu SSID-a ili lozinke
pritisnite Z i porazgovarajte sa
savjetnikom ili se prijavite na svoj
raun.
Za iskljuenje funkcije Wi-Fi pristupne
toke pritisnite Z za pozivanje
savjetnika.
Aplikacija za pametni telefon
S myOpel aplikacijom za pametni
telefon nekim funkcijama vozila
moete upravljati na daljinu.
Dostupne su sljedee funkcije:
Zakljuavanje ili otkljuavanje
vozila.
Aktiviranje sirene ili bljeskalica.
Provjera razine goriva, vijek
uporabe motornog ulja i tlak u
gumama (samo sa sustavom za
nadzor tlaka u gumama).
Slanje navigacijskog odredita
vozilu, ako je opremljeno
ugraenim navigacijskim
sustavom.
Odreivanje poloaja vozila na
karti.
Upravljanje Wi-Fi postavkama.

Za upravljanje tim funkcijama


preuzmite aplikaciju iz trgovina Apple
Store ili Google Play Store.
Daljinski upravlja
Ako elite, bilo kojim telefonom
nazovite savjetnika koji moe
daljinski upravljati pojedinim
funkcijama vozila. Pronaite
odgovarajui OnStar telefonski broj
na web-stranici za Vau zemlju.
Dostupne su sljedee funkcije:
Zakljuavanje ili otkljuavanje
vozila.
Davanje informacija o lokaciji
vozila.
Aktiviranje sirene ili bljeskalica.
Pomo u sluaju krae vozila
U sluaju krae vozila, krau prijavite
organima vlasti i zatraite OnStar
pomo u sluaju krae vozila. Bilo
kojim telefonom nazovite savjetnika.
Pronaite odgovarajui OnStar
telefonski broj na web-stranici za
Vau zemlju.
OnStar prua podrku pri lociranju i
pronalasku vozila.

Upozorenje o krai
Kada se aktivira protuprovalni alarmni
sustav, o tome se alje obavijest
OnStar-u. Nakon toga dobivate
informaciju o tom dogaaju
tekstualnom porukom ili e-potom.
Sprjeavanje ponovnog pokretanja
Slanjem daljinskih signala OnStar
moe sprijeiti ponovno pokretanje
vozila kada se ugasi.
Dijagnostika na zahtjev
U bilo kojem trenutku, primjerice ako
se u vozilu prikae poruku o servisu,
pritisnite Z za kontaktiranje
savjetnika i zatraite potpunu
dijagnostiku provjeru u stvarnom
vremenu kako biste utvrdili u emu je
problem. Ovisno o rezultatima,
savjetnik e osigurati daljnju podrku.
Dijagnostiko izvjee
Vozilo automatski odaalje
dijagnostike podatke OnStar-u, koji
Vama i Vaoj preferiranoj radionici
alje mjeseni izvjetaj e-porukom.
Napomena
Funkciju obavijesti radionice moete
iskljuiti u svojem raunu.

Instrumenti i kontrole
Izvjee sadri status kljunih
operativnih sustava vozila poput
motora, mjenjaa, zranih jastuka,
ABS-a i drugih glavnih sustava. On
daje i informacije o moguim
stavkama odravanja i tlaku u
gumama (samo sa sustavom za
nadzor tlaka u gumama).
Za podrobniji pregled informacija,
odaberite poveznicu u e-poti i
prijavite se u svoj raun.
Preuzimanje odredita
eljeno odredite moete preuzeti
izravno u navigacijski sustav.
Pritisnite Z za pozivanje savjetnika i
opiite odredite ili interesnu toku.
Savjetnik moe potraiti bilo koju
adresu ili interesnu toku i izravno
poslati odredite u ugraeni
navigacijski sustav.

OnStar postavke
OnStar PIN
Za potpuni pristup svim OnStar
uslugama, potreban je
etveroznamenkasti PIN. PIN morate
personalizirati prilikom prvog
razgovora sa savjetnikom.

Za promjenu PIN-a pritisnite Z za


pozivanje savjetnika.
Podaci rauna
OnStar pretplatnik ima raun u
kojemu su pohranjeni svi podaci. Za
zahtjev za promjenu informacija o
raunu pritisnite Z i porazgovarajte
sa savjetnikom ili se prijavite na svoj
raun.
Ako OnStar uslugu koristite na
drugom vozilu, pritisnite Z i zatraite
da se raun prebaci na novo vozilo.
Napomena
U svakom sluaju, ako je vozilo
ustupljeno, prodano ili drukije
preneseno, odmah informirajte
OnStar o promjenama i okonajte
OnStar usluge na tom vozilu.
Lokacija vozila
Lokacija vozila se alje OnStar-u ako
je usluga zatraena ili aktivirana.
Poruka na info-zaslonu informira o
tom prijenosu.
Za aktiviranje ili deaktiviranje
prijenosa lokacije vozila, pritisnite i
drite j, sve dok ne zaujete zvunu
poruku.

135

Deaktiviranje se pokazuje statusnim


svjetlom koje bljeska crveno i zeleno
kratko vrijeme i svaki puta kada
pokrenete vozilo.
Napomena
Ako se prijenos lokacije vozila
iskljui, neke usluge vie nee biti
dostupne.
Napomena
U sluaju nude, lokacija vozila
uvijek ostaje dostupna sustavu
OnStar.
Pronaite politiku privatnosti u Vaem
raunu.
Auriranja softvera
OnStar moe daljinski izvriti
auriranja softvera, bez daljnje
obavijesti ili suglasnosti. Ta
auriranja slue za poveavanje ili
odravanje sigurnosti i zatite ili za
rad vozila.
Ova auriranja mogu se baviti
problemima privatnosti. Pronaite
politiku privatnosti u Vaem raunu.

136

Osvjetljenje

Osvjetljenje
Vanjska svjetla ........................... 136
Prekida svjetala ..................... 136
Automatska kontrola svjetla .... 137
Dugo svjetlo ............................. 137
Upozorenje prednjim svjetlima 137
Podeavanje snopa prednjih
svjetala ................................... 138
Prednja svjetla pri vonji u
inozemstvu ............................. 138
Svjetla za vonju po danu ....... 138
LED prednja svjetla ................. 138
Ukljuivanje svih pokazivaa
smjera ..................................... 142
Signali skretanja i promjene
trake ....................................... 143
Prednja svjetla za maglu ......... 143
Stranje svjetlo za maglu ........ 143
Pozicijska svjetla ..................... 144
Svjetla za vonju unatrag ........ 144
Zamagljeni poklopci svjetala . . . 144
Osvjetljenje unutranjosti ........... 144
Kontrola osvjetljenja ploe s
instrumentima ......................... 144
Svjetla u unutranjosti ............. 145
Svjetla za itanje ..................... 145
Svjetla u titniku za sunce ....... 145

Funkcije osvjetljenja ................... 146


Osvjetljenje sredinje konzole . 146
Ulazno svjetlo .......................... 146
Svjetlo za izlazak ..................... 146
Zatita od pranjenja
akumulatora ............................ 147

Vanjska svjetla
Prekida svjetala

Zakrenite prekida:
AUTO : automatska kontrola svjetla
automatski prebacuje
izmeu svjetla za vonju po
danu i prednjeg svjetla
: bona svjetla
8
: prednja svjetla
9
Kada ukljuujete kontakt, automatska
kontrola svjetla je aktivna.
Kontrolno svjetlo 8 3 115.

Osvjetljenje
Stranja svjetla
Stranja svjetla ukljuuju se zajedno
s dugim/kratkim i bonim svjetlima.

Automatska kontrola svjetla

Automatsko aktiviranje prednjih


svjetala
Tijekom uvjeta slabog osvjetljenja
ukljuuju se prednja svjetla.
Osim toga, prednja svjetla se
ukljuuju ako su brisai
vjetrobranskog stakla bili aktivirani za
nekoliko ciklusa brisanja.
LED prednja svjetla 3 138

Detekcija tunela
Kada uete u tunel, prednja svjetla se
odmah ukljuuju.

Dugo svjetlo
Kada je ukljuena funkcija
automatske kontrole svjetala i motor
radi, sustav se automatski prebacuje
izmeu svjetala za vonju po danu i
prednjih svjetala, ovisno o uvjetima
vanjskog osvjetljenja i informaciji koju
daje sustav senzora za kiu.
Svjetla za vonju po danu 3 138.

137

Gurnite ruicu za prebacivanje iz


kratkog na dugo svjetlo.
Povucite ruicu za deaktiviranje
dugog svjetla.
Pomo dugog svjetla 3 138.

Upozorenje prednjim
svjetlima
Za aktiviranje upozorenja prednjim
svjetlima, povucite polugu.
Povlaenje ruice deaktivira dugo
svjetlo.
LED prednja svjetla 3 138.

138

Osvjetljenje

Podeavanje snopa
prednjih svjetala

Dinamiko automatsko podeavanje


dometa prednjih svjetala 3 138.

Runo podeavanje dometa


prednjih svjetala

Prednja svjetla pri vonji u


inozemstvu
Asimetrino prednje svjetlo poveava
vidljivost ruba ceste na suvozaevoj
strani.
Ipak, kada vozite u zemljama s
vonjom na suprotnoj strani ceste,
podesite svjetla kako bi sprijeili
zasljepljivanje nadolazeeg prometa.

Vozila s prednjim halogenim


svjetlima
Za prilagoavanje snopa prednjih
svjetala optereenju vozila radi
sprjeavanja zasljepljivanja:
zakrenite kotai ? u eljeni poloaj.
0 : zauzeta prednja sjedala
1 : zauzeta su sva sjedala
2 : zauzeta su sva sjedala i teret u
prtljaniku
3 : zauzeto vozaevo sjedalo i teret
u prtljaniku

Prednja svjetla se ne moraju


podeavati.

Vozila s LED prednjim svjetlima


Prednja svjetla moete putem info
zaslona namjestiti za vonju po
suprotnoj strani ceste u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
Postavke, I Vozilo.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.

Svaki puta kada ukljuite paljenje, f


bljeska pribl. etiri sekunde kao
podsjetnik.
Za deaktiviranje, koristite isti
postupak kao to je gore opisan. f
nee treperiti kada je funkcija
deaktivirana.
Kontrolno svjetlo f 3 115.

Svjetla za vonju po danu


Svjetla za vonju po danu poveavaju
vidljivost vozila tijekom dnevnog
svjetla.
Ona se automatski ukljuuju tijekom
dana kada motor radi.
Sustav se automatski prebacuje
izmeu svjetala za vonju po danu i
prednjih svjetala, ovisno o uvjetima
osvjetljenja. Automatska regulacija
svjetla 3 137.

LED prednja svjetla


Sustav LED prednjeg svjetla sadri
raznovrsne posebne LED-diode u
oba prednja svjetla, koje omoguuju
upravljanje razliitim programima
rasvjete.

Osvjetljenje
Distribucija i intenzitet svjetla aktivira
se promjenjivo, ovisno o svjetlosnim
uvjetima, vrsti ceste i voznoj situaciji.
Vozilo automatski prilagoava
prednja svjetla situaciji kako bi
omoguilo optimalan rad svjetala za
vozaa.
Neke funkcije LED prednjih svjetala
moete deaktivirati ili aktivirati u
izborniku za personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
Postavke, I Vozilo na info zaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.
Pomo dugog svjetla ne moete
deaktivirati.
Sljedee funkcije rasvjete dostupne
su s prekidaem svjetala u poloaju
AUTO ili 9.

Svjetlo za gradsku vonju

Aktivira se automatski pri brzini do


pribl. 55 km/h i u situacijama s
vanjskom rasvjetom okoline. Svjetlo
je iroko i simetrino. Oblikovan je
poseban uzorak svjetlosnog snopa
kako bi se izbjeglo bljetanje za druge
korisnike ceste.

Svjetla za vonju provincijom

Aktivira se automatski pri brzini od


pribl. 55 km/h kod vonje u seoskim
podrujima. Poboljano je
osvjetljenje trenutnog voznog traka i
bone strane ceste. Nadolazea i
vozila ispred Vas nisu zaslijepljena.

Svjetlo za osvjetljenje zavoja

139

Posebne LED-diode, na temelju kuta


upravljaa i brzine, dodatno se
aktiviraju za poboljanje rasvjete u
zavojima. Ova funkcija se aktivira pri
brzinama od 40 km/h do 70 km/h i
reagira na kut upravljaa.

Svjetlo za vonju u zavoju

Prilikom skretanja, ovisno o kutu


upravljaa i svjetlu pokazivaa
smjera, odreene LED-diode se
aktiviraju i osvjetljavaju smjer vonje.
Aktivirano je do brzine od 40 km/h.

140

Osvjetljenje

Funkcija parkiranja vonjom


unatrag
Za pomo vozaevoj orijentaciji
prilikom parkiranja, pale se oba
svjetla za vonju u zavoju i vonju
unatrag ako su upaljena prednja
svjetla i ako je ukopan stupanj
prijenosa za vonju unatrag. Ona
ostaju svijetliti kratko vrijeme nakon
iskljuivanja stupnja prijenosa za
vonju unatrag ili sve dok ne vozite
bre od 7 km/h u stupnju prijenosa za
naprijed.

Pomo dugog svjetla


Ova funkcija doputa funkcioniranje
dugog svjetla kao glavnog svjetla po
noi.
Kamera na vjetrobranu detektira
svjetlo nadolazeih ili vozila ispred
vas. Oba LED svjetla, na desnoj ili
lijevoj strani, mogu se aktivirati ili
postupno priguiti prema prometnoj
situaciji. To daje najbolju distribuciju
svjetla, bez zasljepljivanja drugih
korisnika ceste. Kada je aktivirana,
pomo dugog svjetla ostaje aktivna i
ukljuuje i iskljuuje duga svjetla

ovisno o stanju okoline. Najnoviji


status pomoi dugog svjetla e ostati
nakon to se kontakt ponovno ukljui.

Pomo dugog svjetla ukljuuje


specijalni nain vonje autocestom.
Ako vozite bre od 115 km/h po
autocestama, svjetlosni snop postaje
manji radi izbjegavanja zasljepljivanja
nadolazeeg prometa. Kada slijedite
vozilo ispred ili ga obilazite, bljetanje
retrovizora za ta vozila se smanjuje.

Aktiviranje
Ruica pokazivaa smjera s ili bez
gumba MENU

Aktivirajte pomo dugog svjetla


guranjem ruice pokazivaa smjera
dvaput. Dugo svjetlo se automatski
ukljuuje pri brzini iznad 50 km/h.
Dugo svjetlo se iskljuuje pri brzini
ispod 35 km/h, ali pomo dugog
svjetla ostaje aktivna.

Osvjetljenje
Ruica pokazivaa smjera s gumbom
f

Aktivirajte pomo dugog svjetla


jednim pritiskom na f. Dugo svjetlo
se automatski ukljuuje pri brzini
iznad 50 km/h. Dugo svjetlo se
iskljuuje pri brzini ispod 35 km/h, ali
pomo dugog svjetla ostaje aktivna.
Zeleno kontrolno svjetlo f stalno
svijetli kada je pomo dugog svjetla
aktivirana, plavo svjetlo 7 svijetli
kada su ukljuena duga svjetla.
Kontrolno svjetlo f 3 115, 7
3 115.

Pritiskanjem ruice pokazivaa


smjera jedanput, ukljuujete runo
upravljanje dugim svjetlom bez
pomoi dugog svjetla.
Pomo dugog svjetla automatski se
prebacuje na kratka svjetla kada:
Vonja u gradskim podrujima.
Funkcija parkiranja vonjom
unatrag je aktivna.
Prednja ili stranja svjetla za
maglu su ukljuena.
Ako nisu detektirana ogranienja,
sustav ponovno ukljuuje dugo
svjetlo.
Deaktiviranje
Ruica pokazivaa smjera s ili bez
gumba MENU
Ako je pomo dugog svjetla aktivna i
dugo svjetlo je upaljeno, povucite
ruicu pokazivaa smjera jedanput
kako biste deaktivirali pomo dugog
svjetla.
Ako je pomo dugog svjetla aktivna i
dugo svjetlo je iskljueno, gurnite
ruicu pokazivaa smjera dvaput
kako biste deaktivirali pomo dugog
svjetla.

141

Guranje ruice pokazivaa smjera za


aktiviranje runog upravljanja dugim
svjetlom deaktivirat e i pomo dugog
svjetla.
Ruica pokazivaa smjera s gumbom
f
Ako je pomo dugog svjetla aktivna i
dugo svjetlo je upaljeno, pritisnite
f jedanput ili povucite ruicu
pokazivaa smjera jedanput kako
biste deaktivirali pomo dugog
svjetla.
Ako je pomo dugog svjetla aktivna i
dugo svjetlo je iskljueno, pritisnite
f jedanput kako biste deaktivirali
pomo dugog svjetla.
Guranje ruice pokazivaa smjera za
aktiviranje runog upravljanja dugim
svjetlom deaktivirat e i pomo dugog
svjetla.
Upozorenje prednjim svjetlima
zajedno s pomoi dugog svjetla
Upozorenje prednjim svjetlima
povlaenjem ruice pokazivaa
smjera jedanput nee deaktivirati
pomo dugog svjetla ako je dugo
svjetlo iskljueno.

142

Osvjetljenje

Upozorenje prednjim svjetlima


povlaenjem ruice pokazivaa
smjera jedanput deaktivira pomo
dugog svjetla ako je dugo svjetlo
ukljueno.

Dinamiko automatsko
podeavanje snopa prednjih
svjetala
Za sprjeavanje zasljepljivanja
nadolazeeg prometa, snop prednjih
svjetala se automatski podeava na
osnovi informacije o nagibu
izmjerenom na prednjoj i stranjoj
osovini, ubrzanju ili usporenju i brzini
vozila.

Prednja svjetla pri vonji u


inozemstvu
3 138.

Greka u sustavu LED prednjeg


svjetla
Kada sustav detektira kvar u sustavu
LED prednjeg svjetla, on odabire
zadani poloaj kako bi izbjegao
zasljepljivanje nadolazeeg prometa.
Prikazuje se poruka upozorenja na
zaslonu informacijskog centra
vozaa.

Ukljuivanje svih
pokazivaa smjera
Aktivira se pritiskom na .

Na slici su prikazane razliite verzije.


U sluaju nezgode s napuhavanjem
zranog jastuka, automatski se
aktiviraju svi pokazivai smjera.

Osvjetljenje

Signali skretanja i promjene


trake

Ukoliko je spojena prikolica,


pokaziva smjera treperi est puta i
mijenja se frekvencija tona kada
ruicu pritisne dok ne osjetite otpor i
zatim je otpustite.
Pomaknite polugu do toke otpora i
drite za dulji rad.
Iskljuite pokazivae smjera runo
laganim pomicanjem poluge u
osnovni poloaj.

143

Prekida svjetala u poloaju AUTO:


ukljuivanje prednjih svjetala za
maglu e automatski ukljuiti prednja
svjetla.

Stranje svjetlo za maglu

Prednja svjetla za maglu


poluga gore
poluga dolje

: desni pokaziva
smjera
: lijevi pokaziva
smjera

Ako se poluga pomakne iza toke


otpora, pokaziva smjera je
konstantno ukljuen. Kad se kolo
upravljaa pomie natrag, pokaziva
smjera se automatski iskljuuje.
Za tri bljeska, napr. prilikom promjena
voznog traka, pritisnite ruicu dok ne
osjetite otpor i tada je otpustite.

Aktivira se pritiskom na >.

Aktivira se pritiskom na .
Prekida svjetala u poloaju AUTO:
ukljuivanje prednjih svjetala za
maglu e automatski ukljuiti prednja
svjetla.
Prekida svjetala u poloaju 8:
stranje svjetlo za maglu se moe
ukljuiti samo s prednjim svjetlima za
maglu.

144

Osvjetljenje

Stranje svjetlo za maglu vozila


deaktivira se prilikom vue prikolice ili
ako je utika spojen s utinicom,
primjerice ako koristite nosa bicikla.

Pozicijska svjetla

Potvruje se signalom i ukljuivanjem


odgovarajueg kontrolnog svjetla
pokazivaa smjera.

Osvjetljenje
unutranjosti

Svjetla za vonju unatrag

Kontrola osvjetljenja ploe s


instrumentima

Svjetla za vonju unatrag ukljuuju se


kad je kontakt ukljuen i kad je
odabran stupanj prijenosa za vonju
unatrag.

Zamagljeni poklopci
svjetala

Kada je vozilo parkirano, mogu se


aktivirati pozicijska svjetla na jednoj
strani:
1. Iskljuite kontakt.
2. Pomaknite polugu pokazivaa
smjera do kraja gore (desno
parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo
parkirno svjetlo).

Unutranjost kuita svjetla se moe


lagano zamagliti u nepovoljnim,
vlanim i hladnim vremenskim
prilikama, tijekom jake kie ili nakon
pranja vozila. Magla brzo sama
nestaje; za pomo ukljuite prednja
svjetla.

Jakost sljedeih svjetala moete


podesiti u poloaju AUTO, kada
senzor svjetla detektira none uvjete,
ili u poloaju 8 ili 9.
osvjetljenje ploe s
instrumentima
Info zaslon
osvijetljeni prekidai i radni
dijelovi

Osvjetljenje
Zakrenite kotai A i drite ga dok se
ne postigne eljeno osvjetljenje.

Svjetla u unutranjosti
Tijekom ulaska i izlaska iz vozila,
prednja i stranja svjetla u
unutranjosti se automatski ukljuuju
i zatim se nakon kratkog vremena
iskljuuju.
Napomena
U sluaju nezgode s napuhavanjem
zranog jastuka, automatski se
ukljuuju svjetla u unutranjosti.

145

Koristite pregibni prekida:


w
: automatsko
ukljuivanje i
iskljuivanje
pritisnite u : ukljueno
pritisnite v : iskljueno

Stranja svjetla u unutranjosti


Svijetli zajedno s prednjim svjetlom u
unutranjosti ovisno o poloaju
pregibnog prekidaa.

Svjetla za itanje

Prednje svjetlo u unutranjosti

Svjetla u titniku za sunce


Svijetli kad je poklopac otvoren.

Ukljuuju se pritiskanjem s i t u
uslunim svjetlima.

146

Osvjetljenje

Funkcije osvjetljenja
Osvjetljenje sredinje
konzole
Tokasto svjetlo integrirano u
osvjetljenje unutranjosti se ukljuuje
kada su ukljuena prednja svjetla.

Ulazno svjetlo
Svjetlo dobrodolice
Sljedea svjetla se ukljuuju na krae
vrijeme otkljuavanjem vozila
pomou radiofrekvencijskog
daljinskog upravljaa:
prednja svjetla
stranja svjetla
osvjetljenje registarske ploice
osvjetljenje ploe s
instrumentima
svjetla u unutranjosti
Neke su funkcije djelatne samo kada
je vani mrak kako biste lake mogli
pronai vozilo.
Svjetla se iskljuuju odmah kada se
ukljui kontakt. Kretanje 3 17.

Ovu funkcija moete ukljuiti ili


iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
Postavke, I Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavke se mogu memorirati
kljuem koji se koristi 3 24.
Sljedea svjetla e se dodatno
ukljuiti kada su vozaeva vrata
otvorena:
osvjetljavaju se neki prekidai
Informacijski centar vozaa
svjetla u depovima vrata

Automatski e se iskljuiti nakon


kratkog vremena. Ova funkcija radi
jedino po mraku. Kazalino
osvjetljenje se aktivira ako se tijekom
tog vremena otvore vozaeva vrata.

Osvjetljenje puta
Prednja svjetla, stranja svjetla i
svjetla registarske ploice
osvjetljavaju okolno podruje tijekom
podesivog vremenskog intervala
nakon naputanja vozila.
Aktiviranje

Svjetlo za izlazak
Sljedea svjetla e se ukljuiti ako se
klju izvue iz kontakt brave:
svjetla u unutranjosti
osvjetljenje ploe s
instrumentima
usluna svjetla

1. Iskljuite kontakt.
2. Izvucite klju paljenja.

Osvjetljenje
3. Otvorite vozaeva vozaa.
4. Povucite polugu pokazivaa
smjera.
5. Zatvorite vozaeva vozaa.
Ako vrata vozaa nisu zatvorena,
svjetla se gase nakon dvije minute.
Svjetlo izlaska se iskljuuje odmah
ako se poluga pokazivaa smjera
povue dok su vozaeva vrata
otvorena.
Ovu funkcija moete ukljuiti ili
iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila.
Odaberite odgovarajuu postavku u
Postavke, I Vozilo na info zaslonu.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.
Postavke se mogu memorirati
kljuem koji se koristi 3 24.

Zatita od pranjenja
akumulatora
Stanje akumulatora vozila za
funkciju punjenja
Funkcija jami najdulji mogui vijek
akumulatora vozila s kontroliranom
izlaznom energijom i optimiziranom
raspodjelom energije.
Za sprjeavanje pranjenja
akumulatora vozila tijekom vonje,
sljedei sustavi se automatski
smanjuju u dva koraka i na kraju
iskljuuju:
pomoni grija
grijanje stranjeg prozora i
ogledala
grijana sjedala
ventilator
U drugom koraku, na zaslonu
informacijskog centra vozaa
prikazat e se poruka koja potvruje
ukljuivanje zatite od pranjenja
akumulatora vozila.

147

Iskljuivanje elektrinih svjetala


Za sprjeavanje pranjenja
akumulatora vozila kada je kontakt
iskljuen, neka svjetla u unutranjosti
se iskljuuju automatski nakon nekog
vremena.

148

Kontrola klime

Kontrola klime
Sustavi kontrole klime ................ 148
Sustav grijanja i provjetravanja 148
Klima ureaj ............................ 149
Elektroniki sustav kontrole
klime ....................................... 151
Pomoni grija ......................... 156
Otvori za provjetravanje ............. 156
Podesivi otvori za
provjetravanje ......................... 156
Fiksni otvori za provjetravanje . 157
Odravanje ................................ 157
Dovod zraka ............................ 157
Filtar za pelud .......................... 157
Redovito koritenje klima
ureaja ................................... 157
Servis ...................................... 157

Sustavi kontrole klime


Sustav grijanja i
provjetravanja

Grijanje nee biti u potpunosti


djelotvorno dok motor ne postigne
normalnu radnu temperaturu.

Raspodjela zraka
l : prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata
M : prema podruju glave putem
podesivih otvora za
provjetravanje
K : prema prostoru za noge i
vjetrobranu
Mogue su sve kombinacije.

Brzina ventilatora
Kontrole za:
temperatura
raspodjela zraka l, M i K
brzina ventilatora Z
odmagljivanje i odmrzavanje V
Grijanje stranjeg prozora 3 44.

Temperaturu
crvena : toplo
plava : hladno

Podesite protok zraka ukljuivanjem


ventilatora na eljenu brzinu.

Kontrola klime

149

Odmagljivanje i odmrzavanje

Klima ureaj

Hlaenje A/C

Osim kontrola sustava grijanja i


provjetravanja, sustav klima-ureaja
ima kontrole za:
A/C : hlaenje
4 : recirkulacija zraka

Pritisnite A/C i ukljuite hlaenje.


Aktiviranje se pokazuje paljenjem
svjetlee diode (LED) u tipki.
Hlaenje radi samo dok radi i motor i
dok je ukljuen ventilator klima
ureaja.
Pritisnite A/C jo jednom kako biste
iskljuili hlaenje.
Klima ureaj hladi i odvlauje (sui)
zrak kad je temperatura okoline malo
iznad toke smrzavanja. Stoga moe
doi do kondenzacije i kapanja ispod
vozila.

Pritisnite V: razvod zraka se


usmjerava prema vjetrobranu.
Postavite kontrolu temperature
na najtopliju razinu.
Postavite brzinu ventilatora na
najviu razinu.
Ukljuite grijanje stranjeg
prozora .
Po potrebi otvorite bone otvore
za provjetravanje i usmjerite ih
prema prozorima vrata.

Grijanje stranjeg prozora 3 44.


Grijanje sjedala 3 55.
Provjetravanje sjedala A 3 56.
Grijano kolo upravljaa A 3 94.

150

Kontrola klime

Kada hlaenje ili suenje zraka nije


potrebno, iskljuite ga radi utede
goriva.
Aktivirano hlaenje moe sprijeiti
automatska zaustavljanja rada
motora. Sustav stop-start 3 164.

Sustav recirkulacije zraka 4

9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjeeg zraka. Ako ureaj radi bez
hlaenja, poveava se vlanost
zraka te se prozori mogu zamagliti
iznutra. Opada kvaliteta zraka u
putnikom prostoru, zbog ega se
putnici mogu osjeati pospano.
U uvjetima kada je vani toplo i kad je
visok udio vlage u zraku,
vjetrobransko staklo moe se magliti
izvana ako je hladni zrak usmjeren
prema njemu. Ako se vjetrobransko
staklo magli izvana, ukljuite brisa
vjetrobranskog stakla i iskljuite l.

Pritisnite 4, za ukljuivanje naina


rada s recirkulacijom zraka.
Aktiviranje je oznaeno LED-om u
prekidau.
Ponovno pritisnite 4, za
iskljuivanje naina rada s
recirkulacijom zraka.

Maksimalno hlaenje

Malo otvorite prozore tako da se vrui


zrak moe brzo raspriti.
Ukljuite hlaenje A/C.
Sustav recirkulacije zraka 4
ukljuen.
Pritisnite prekida za raspodjelu
zraka M.
Postavite kontrolu temperature
na najhladniju razinu.
Postavite brzinu ventilatora na
najviu razinu.
Otvorite sve otvore za
provjetravanje.

Kontrola klime
Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora V

Pritisnite V: razvod zraka se


usmjerava prema vjetrobranu.
Postavite brzinu ventilatora na
najviu razinu.
Postavite kontrolu temperature
na najtopliju razinu.
Ukljuite grijanje stranjeg
prozora .
Po potrebi otvorite bone otvore
za provjetravanje i usmjerite ih
prema prozorima vrata.

Napomena
Ako pritisnete V dok motor radi,
funkcija Autostop bit e
onemoguena sve do ponovnog
pritiskanja V.
Ako pritisnete l s ukljuenim
ventilatorom i dok motor radi,
Autostop e biti sprijeen sve dok
ponovno ne pritisnete l ili dok ne
iskljuite ventilator.
Ako pritisnete V dok motor radi pod
funkcijom Autostop, motor e se
automatski ponovno pokrenuti.
Ako pritisnete l s ukljuenim
ventilatorom, dok motor radi pod
funkcijom Autostop, motor e se
automatski ponovno pokrenuti.
Sustav stop-start 3 164.

Elektroniki sustav kontrole


klime
Kontrola klime za dvije zone
omoguava razliite temperature za
vozaevu stranu i suvozaevu stranu.

151

U automatskom nainu rada,


temperatura, brzina ventilatora i
raspodjela zraka reguliraju se
automatski.

Kontrole za:
temperatura na vozaevoj strani
raspodjela zraka l M K
brzina ventilatora Z
temperatura na suvozaevoj
strani
ukljuivanje ili iskljuivanje
sustava ON/OFF
hlaenje A/C
automatski nain rada AUTO
runa recirkulacija zraka 4

152

Kontrola klime

odmagljivanje i odmrzavanje V
dvozonska sinkronizacija
temperature SYNC
Grijanje stranjeg prozora 3 44.
Grijanje sjedala 3 55.

Automatski nain rada AUTO

Provjetravanje sjedala A 3 56.


Grijano kolo upravljaa A 3 94.

Svaka promjena postavki prikazana


je na info zaslonu nekoliko sekundi.
Sustav elektronike kontrole klime
moe se u potpunosti koristiti samo
kada motor radi.

Osnovne postavke za maksimalnu


udobnost:
Pritisnite AUTO, distribucija
zraka i brzina ventilatora
reguliraju se automatski.
Otvorite sve uvodnike zraka za
optimalnu raspodjelu zraka u
automatskom nainu rada.

Pritisnite A/C kako biste ukljuili


optimalno hlaenje i
odmagljivanje. Aktiviranje se
pokazuje paljenjem svjetlee
diode (LED) u tipki.
Postavite predodabrane
temperature za vozaa i
suvozaa koritenjem lijevog i
desnog kotaia. Preporuena
temperatura iznosi 22 C.
Regulaciju brzine ventilatora u
automatskom nainu rada moete
promijeniti u izborniku Postavke.
Personalizacija vozila 3 126.

Predodabir temperature

Kontrola klime
Postavite temperature na eljenu
vrijednost. Gumb na suvozaevoj
strani mijenja temperaturu za
suvozaevu stranu.Gumb na
vozaevoj strani mijenja temperaturu
za vozaevu stranu ili za obje strane,
ovisno o aktiviranju sinkronizacije
SYNC.
Odabrana temperatura se pokazuje u
zaslonu gumba.
Ako je postavljena minimalna
temperatura Lo, sustav klima ureaja
radi s maksimalnim hlaenjem, ako je
hlaenje A/C ukljueno.
Ako je postavljena maksimalna
temperatura Hi, sustav klima ureaja
radi s maksimalnim grijanjem.
Napomena
Ako je A/C ukljueno, smanjenje
temperature postavljene u
putnikom prostoru moe uzrokovati
ponovno pokretanje motora iz
poloaja automatskog zaustavljanja
ili onemoguavanje automatskog
zaustavljanja.
Sustav stop-start 3 164.

Dvozonska sinkronizacija
temperature SYNC
Pritisnite SYNC za povezivanje
postavke temperature na strani
suvozaa s onom na strani vozaa.
Aktiviranje je oznaeno LED-om u
prekidau.
Ako ete namjetati postavke za
suvozaevu stranu, sinkronizacija se
deaktivira i LED-dioda se gasi.

Odmagljivanje i odmrzavanje
prozora V

153

Pritisnite V. Aktiviranje se
pokazuje paljenjem svjetlee
diode (LED) u tipki.
Temperatura i raspodjela zraka
se postavljaju automatski i
ventilator radi velikom brzinom.
Ukljuite grijanje stranjeg
prozora .
Za povratak na prijanji nain
rada: pritisnite V; za povratak
na automatski nain rada:
pritisnite AUTO.
Postavke automatskog grijanja
stranjeg prozora moete promijeniti
u izborniku Postavke na info-zaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.
Napomena
Ako pritisnete V dok motor radi,
funkcija Autostop bit e
onemoguena sve do ponovnog
pritiskanja V.
Ako pritisnete l s ukljuenim
ventilatorom i dok motor radi,
Autostop e biti sprijeen sve dok
ponovno ne pritisnete l ili dok ne
iskljuite ventilator.

154

Kontrola klime

Ako pritisnete V dok motor radi pod


funkcijom Autostop, motor e se
automatski ponovno pokrenuti.
Ako pritisnete l s ukljuenim
ventilatorom, dok motor radi pod
funkcijom Autostop, motor e se
automatski ponovno pokrenuti.

Brzina ventilatora Z

Raspodjela zraka l, M, K

Pritisnite lijevi prekida za smanjenje


ili desni prekida za poveanje brzine
ventilatora. Brzina ventilatora
pokazuje se brojem LED-dioda u
prekidau.
Dulji pritisak lijevog gumba: iskljuuju
se ventilator i hlaenje.
Duljim pritiskom desnog prekidaa:
ventilator radi s maksimalnom
brzinom.
Za povratak na automatski nain
rada: Pritisnite AUTO.

Pritisnite odgovarajuu tipku za


eljeno podeavanje. Aktiviranje se
pokazuje paljenjem svjetlee diode
(LED) u tipki.
l : prema vjetrobranu i prozorima
prednjih vrata (klima ureaj je
aktiviran u pozadini kako bi
sprijeio zamagljenje prozora)
M : prema podruju glave putem
podesivih otvora za
provjetravanje
K : prema prostoru za noge i
vjetrobranu

Sustav stop-start 3 164.

Ukljuivanje ili iskljuivanje


sustava ON/OFF
Hlaenje, ventilator i automatski
nain rada mogu se iskljuiti pritiskom
na ON/OFF. Dok je sustav iskljuen
LED svjetlo ugraeno u gumb
ON/OFF je iskljueno.
Aktiviranje pritiskanjem ON/OFF,
A/C ili AUTO. Aktiviranje je oznaeno
LED-om u prekidau.

Runo podeavanje
Postavke sustava kontrole klime se
mogu promijeniti aktiviranjem
prekidaa i kotaia prema dolje
opisanom. Promjena postavke e
deaktivirati automatski nain rada.

Mogue su sve kombinacije.

Kontrola klime
Povratak na automatsku raspodjelu
zraka: pritisnite AUTO.
Hlaenje A/C

Pritisnite A/C i ukljuite hlaenje.


Aktiviranje se pokazuje paljenjem
svjetlee diode (LED) u tipki.
Hlaenje radi samo dok radi i motor i
dok je ukljuen ventilator klima
ureaja.
Pritisnite A/C jo jednom kako biste
iskljuili hlaenje.
Klima ureaj hladi i odvlauje (sui)
zrak kad je temperatura okoline iznad
odreene razine. Stoga moe doi do
kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hlaenje ili suenje zraka nije


potrebno, iskljuite ga radi utede
goriva.
Kada je rashladni sustav iskljuen,
klima ureaj s automatskim
upravljanjem nee zatraiti ponovno
pokretanje motora dok je ukljuena
funkcija Autostop. Izuzetak: ukljuen
je sustav za odmrzavanje i zatraeno
je ponovno pokretanje, jer je vanjska
temperatura iznad 0 C.
Sustav stop-start 3 164.
Na zaslonu e se prikazati A/C ON
dok je hlaenje ukljueno, ili A/C
OFF dok je hlaenje iskljueno.
Runa recirkulacija zraka 4

155

Pritisnite 4, za ukljuivanje naina


rada s recirkulacijom zraka.
Aktiviranje se pokazuje paljenjem
svjetlee diode (LED) u tipki.
Pritisnite 4 jo jednom, za
iskljuivanje naina rada s
recirkulacijom.

9 Upozorenje
Pri recirkulaciji je smanjen dotok
svjeeg zraka. Ako ureaj radi bez
hlaenja, poveava se vlanost
zraka te se prozori mogu zamagliti
iznutra. Opada kvaliteta zraka u
putnikom prostoru, zbog ega se
putnici mogu osjeati pospano.
U uvjetima kada je vani toplo i kad je
visok udio vlage u zraku,
vjetrobransko staklo moe se magliti
izvana zbog hladnog zraka koji pue
ravno u njega. Ako se vjetrobransko
staklo magli izvana, ukljuite brisa
vjetrobranskog stakla i iskljuite l.

156

Kontrola klime

Automatska recirkulacija zraka


Senzor vlanosti zraka automatski se
prebacuje na vanjski rak ako je
vlanost zraka u unutranjosti
prevelika.

Osnovne postavke
Neke postavke moete promijeniti u
izborniku Postavke na info-zaslonu.
Personalizacija vozila 3 126.

Otvori za provjetravanje
Podesivi otvori za
provjetravanje
Najmanje jedan otvor za
provjetravanje mora biti otvoren dok
je hlaenje ukljueno.

Pomoni grija

Usmjerite struju zraka zakretanjem i


naginjanjem reetki.
Za zatvaranje otvora za
provjetravanje, kotai za
podeavanje zakrenite prema
manjem W simbolu.

Grija zraka
Quickheat je elektrini pomoni grija
zraka koji automatski bre zagrijava
putniki prostor.

9 Upozorenje
Za otvaranje otvora za
provjetravanje, kotai za
podeavanje zakrenite prema veem
W simbolu. Koliinu zraka na otvoru
podesite zakretanjem kotaia za
podeavanje.

Ne privrujte nikakve predmete


na reetke otvora za
provjetravanje. Opasnost od
oteenja i ozljeda u sluaju
nezgode.

Kontrola klime

Fiksni otvori za
provjetravanje
Dodatni otvori za provjetravanje se
nalaze ispod vjetrobrana i prozora
vrata te u podruju nogu.

Odravanje
Dovod zraka

157

Redovito koritenje klima


ureaja
Kako bi se osigurao kontinuirani
efikasan rad sustava, hlaenje mora
biti ukljueno nekoliko minuta jednom
mjeseno, neovisno o vremenu i
godinjem dobu. Hlaenje se ne
moe koristiti pri preniskoj
temperaturi okoline.

Servis

Otvor za dovod zraka ispred


vjetrobrana u prostoru motora mora
biti ist kako bi se omoguio dovod
zraka. Uklonite lie, neistou ili
snijeg.

Filtar za pelud
Filter za pelud proiava zrak koji
ulazi iz okoline kroz usis zraka i
uklanja prainu, au, pelud i spore.

Za optimalne performanse hlaenja,


preporuamo da se sustav regulacije
klime provjeri jednom godinje,
poevi od tree godine nakon prve
registracije vozila, ukljuujui:
ispitivanje funkcionalnosti i tlaka
funkcionalnost grijanja
provjera zabrtvljenosti
provjera pogonskog remenja
ienje ukapljivaa i pranjenje
isparivaa
provjera performansi

158

Vonja i rukovanje

Vonja i rukovanje
Savjeti za vonju ........................ 159
Kontrola vozila ......................... 159
Upravljanje .............................. 159
Pokretanje i rukovanje ............... 159
Uhodavanje novog vozila ........ 159
Poloaji kontakt brave ............. 159
Tipka za ukljuivanje ............... 160
Odgoeno iskljuivanje ........... 162
Pokretanje motora ................... 162
Prekid dovoda goriva pri vonji s
oduzetim gasom ..................... 164
Sustav stop-start ..................... 164
Parkiranje ................................ 167
Ispuh motora .............................. 169
Filtar krutih estica .................. 169
Katalizator ............................... 170
Automatski mjenja .................... 171
Zaslon mjenjaa ...................... 171
Poluga mjenjaa ...................... 171
Runi nain rada ..................... 172
Elektroniki programi vonje . . . 173
Greka ..................................... 173
Prekid napajanja elektrinom
energijom ................................ 173
Runi mjenja ............................ 174

Automatizirani runi mjenja ...... 175


Zaslon mjenjaa ...................... 175
Poluga mjenjaa ...................... 175
Runi nain rada ..................... 177
Elektroniki programi vonje . . . 177
Greka ..................................... 177
Konice ...................................... 178
Sustav protiv blokiranja kotaa 178
Parkirna konica ...................... 178
Pomo pri koenju ................... 180
Pomo pri kretanju na uzbrdici 180
Sustavi kontrole vonje .............. 181
Sustav kontrole proklizavanja .. 181
Elektronika kontrola
stabilnosti ............................... 182
Sportski program ..................... 183
Sustavi za pomo vozau .......... 184
Tempomat ............................... 184
Ograniava brzine ................. 186
Upozorenje na sudar sprijeda . 187
Indikator udaljenosti sprijeda ... 189
Aktvivno koenje u nudi ......... 190
Pomo pri parkiranju ............... 192
Upozorenje na slijepu toku sa
strane ..................................... 199
Kamera okrenuta prema
natrag ..................................... 201

Pomo za prometne znakove .. 203


Pomo za zadravanje voznog
traka ....................................... 207
Gorivo ........................................ 209
Gorivo za benzinske motore .... 209
Gorivo za dizelske motore ....... 210
Punjenje goriva ........................ 210
Potronja goriva - CO2 emisija 211
Kuka prikolice ............................ 212
Ope napomene ...................... 212
Vozne karakteristike i savjeti za
vonju ..................................... 212
Vua prikolice .......................... 213
Oprema za vuu ...................... 214
Pomo za stabilnost prikolice . . 217

Vonja i rukovanje

Savjeti za vonju
Kontrola vozila
Ne sputajte se po nizbrdici s
iskljuenim motorom
U toj situaciji ne rade mnogi sustavi
(primjerice servo konica, servo
upravlja). Ovakvim nainom vonje
ugroavate sebe i druge.
Svi sustavi rade tijekom funkcije
Autostop.
Sustav stop-start 3 164.

Ubrzan prazan hod


Ako je punjenje akumulatora vozila
potrebno zbog stanja akumulatora,
izlaz struje iz alternatora mora se
poveati. To e se postii ubrzanim
praznim hodom koji moe biti ujan.
Poruka se pojavljuje na vozaevom
informacijskom centru.

Papuice
Da biste osigurali nesmetano gibanje
papuica, ispod papuica ne smije biti
tepih.

Koristite samo podne prekrivae, koji


dobro odgovaraju i privruju se
osiguraima na vozaevoj strani.

Upravljanje
Ako se servo upravljanje izgubi zbog
zaustavljanja motora ili kvara na
sustavu, kolo upravljaa moe se
zakretati ali je za to potrebna vea
sila.

159

Pokretanje i rukovanje
Uhodavanje novog vozila
Ako nije potrebno ne koite snano
prvih nekoliko vonji.
Za vrijeme prve vonje moe doi do
dimljenja uslijed isparavanja voska i
ulja na ispunom sustavu. Parkirajte
vozilo nakon prve vonje na
otvorenom prostoru neko vrijeme i
izbjegavajte udisanje dima.
Tijekom zagrijavanja motora,
potronja goriva i motornog ulja moe
biti vea.
Osim toga, postupak ienja filtra
krutih estica moe se ee javljati.
Filter estica diesel motora 3 169.
Funkcija automatskog zaustavljanja
moe biti blokirana kako bi se
omoguilo punjenje akumulatora
vozila.

Poloaji kontakt brave


Okrenite klju:

160

Vonja i rukovanje
Blokada kola upravljaa
Izvadite klju iz kontakt brave i
okreite kolo upravljaa sve dok se ne
zabravi.

9 Opasnost
Nikada ne vadite klju iz prekidaa
paljenja tijekom vonje jer biste
tako mogli uzrokovati blokiranje
upravljaa.
0 : kontakt iskljuen: Neke e
funkcije ostati ukljuene sve dok
ne izvadite klju ili ne otvorite
vrata vozaa, ako je kontakt
prethodno bio ukljuen
1 : mod napajanja opreme: Blokada
kola upravljaa je iskljuena i
neke su elektrine funkcije
djelatne, kod iskljuenog
kontakta
2 : paljenje u modu napajanja:
Kontakt je ukljuen, u tijeku je
predgrijanje dizel motora.
Kontrolna svjetla se ukljuuju i
veina elektrinih funkcija rade
3 : pokretanje motora: Nakon to se
motor pokrene pustite klju

Tipka za ukljuivanje

Napajanje opreme
Pritisnite Engine Start/Stop jedanput
bez pritiskanja papuice spojke ili
konice. Upalit e se uto LED svjetlo
ugraeno u gumb. Blokada kola
upravljaa e se osloboditi i neke e
elektrine funkcije postati djelatne,
kod iskljuenog kontakta.
Paljenje u modu napajanja
Pritisnite i drite Engine Start/Stop
est sekundi bez pritiskanja papuice
spojke ili konice. Upalit e se zeleno
LED svjetlo ugraeno u gumb i
ukljuiti predgrijanje dizel motora.
Kontrolna svjetla se ukljuuju i veina
elektrinih funkcija rade.
Pokretanje motora
Pritisnite papuicu spojke (runi
mjenja) ili papuicu konice
(automatski mjenja ili automatizirani
runi mjenja) i jo jednom pritisnite
Engine Start/Stop. Nakon to se
motor pokrene pustite gumb.

Elektroniki klju mora biti unutar


vozila.

Kontakt iskljuen
Kratko pritisnite Engine Start/Stop u
svakom nainu rada ili dok motor radi,
a vozilo je zaustavljeno. Neke e

Vonja i rukovanje
funkcije ostati ukljuene sve dok ne
otvorite vrata vozaa, ako je kontakt
prethodno bio ukljuen.
Iskljuivanje tijekom vonje u sluaju
nude
Pritisnite Engine Start/Stop dulje od
dvije sekunde ili pritisnite dvaput
kratko u roku od pet sekundi 3 162.

Blokada kola upravljaa


Blokada kola upravljaa automatski
se ukljuuje u sljedeim situacijama:
Dok je vozilo zaustavljeno.
Kontakt je iskljuen.
Dok su vrata vozaa otvorena.
Za oslobaanje blokade kola
upravljaa otvorite i zatvorite vrata
vozaa i ukljuite kontakt za dodatnu
opremu ili pokrenite motor.

9 Upozorenje
Ako je akumulator vozila
ispranjen, vozilo se ne smije vui,
pokretati vuom ili guranjem jer se
kolo upravljaa ne moe otkljuati.

161

Rad na vozilima sa sustavom


elektronikog kljua u sluaju
kvara
Ako je neki od elektronikih kljueva
neispravan ili ako je baterija
elektronikog kljua slaba, na
informacijskom e se centru vozaa
moda prikazati No Remote Detected
(Nijedan daljinski upravlja nije
otkriven) ili Replace Battery in
Remote Key (Zamijenite bateriju u
daljinskom kljuu) kada pokuate
pokrenuti motor.
Postavite elektroniki klju sam, na
sredini podruja odailjaa, uzduno,
ravno s tipkama na gornjoj strani, kao
to je prikazano na slici.

Druge predmete, primjerice druge


kljueve, transponder, privjeske,
kovanice itd. morate ukloniti sa
srednje konzole.
Pritisnite papuicu spojke (runi
mjenja) ili papuicu konice
(automatski mjenja ili automatizirani
runi mjenja) i pritisnite
Engine Start/Stop.
Za iskljuivanje motora, ponovno
pritisnite Engine Start/Stop. Uklonite
elektroniki klju sa srednje konzole.
Ova opcija je namijenjena samo za
sluaj nude. to prije zamijenite
bateriju elektronikog kljua 3 22.

162

Vonja i rukovanje

Za otkljuavanje ili zakljuavanje


vrata, pogledajte kvar na jedinici
daljinskog upravljaa ili sustavu
elektronikog kljua 3 24.

Pokretanje motora
Vozila s kontakt bravom

Odgoeno iskljuivanje
Sljedei elektroniki sustavi mogu
raditi sve do otvaranja vrata vozaa ili
deset minuta nakon iskljuivanja
kontakta:
elektrini prozori
krovni prozor
prikljuci za napajanje
Okrenite klju u poloaj 1 za
oslobaanje brave kola upravljaa.
Runi mjenja: pritisnite papuicu
spojke i konice.
Automatski mjenja: koristite
papuicu konice i pomaknite polugu
mjenjaa u P ili N.
Automatizirani runi mjenja:
pritisnite papuicu konice. Ako niste
pritisnuli papuicu konice, na
zaslonu mjenjaa moe bljeskati N ili
se moe pojaviti poruka na
informacijskom centru vozaa.

Ne pritiite papuicu gasa.


Dizelski motori: zakrenite klju u
poloaj 2 za predgrijavanje i
priekajte dok se kontrolno
svjetlo ! ne ugasi.
Klju kratko zakrenite u poloaj 3 i
otpustite: automatski postupak
upravlja pokretaem s kratkim
kanjenjem sve dok motor ne proradi,
vidi kontrola automatskog pokretaa.
Runi mjenja: dok je ukljuena
funkcija Autostop, motor moete
pokrenuti pritiskanjem papuice
spojke 3 164.
Automatski mjenja ili automatizirani
runi mjenja: dok je ukljuena
funkcija Autostop, motor moete
pokrenuti otputanjem papuice
konice 3 164.

Vonja i rukovanje
Vozila s tipkom za ukljuivanje

Runi mjenja: pritisnite papuicu


spojke i konice.
Automatski mjenja: koristite
papuicu konice i pomaknite polugu
mjenjaa u P ili N.
Automatizirani runi mjenja:
pritisnite papuicu konice. Ako niste
pritisnuli papuicu konice, na
zaslonu mjenjaa moe bljeskati N ili
se moe pojaviti poruka na
informacijskom centru vozaa.
Ne pritiite papuicu gasa.
Pritisnite i otpustite
Engine Start/Stop: automatski
postupak aktivira elektropokreta s

kratkim kanjenjem, sve dok motor ne


proradi, pogledajte automatsku
regulaciju elektropokretaa.
Prije ponovnog pokretanja ili
iskljuivanja motora dok je vozilo
zaustavljeno, pritisnite
Engine Start/Stop jo jednom na
kratko.
Runi mjenja: dok je ukljuena
funkcija Autostop, motor moete
pokrenuti pritiskanjem papuice
spojke 3 164.
Automatski mjenja ili automatizirani
runi mjenja: dok je ukljuena
funkcija Autostop, motor moete
pokrenuti otputanjem papuice
konice 3 164.

Iskljuivanje tijekom vonje u


sluaju nude
Ako je potrebno iskljuiti motor
tijekom vonje u sluaju nude,
pritisnite Engine Start/Stop dulje od
dvije sekunde ili dvaput kratko
pritisnite u roku od pet sekundi.

163

9 Opasnost
Iskljuivanje rada motora tijekom
vonje moe prouzroiti gubitak
pomoi sustava servo ureaja za
sustave koenja i upravljanja.
Sustavi pomoi i sustavi zranog
jastuka su onemogueni. Svjetla i
stop svjetla e se iskljuiti. Stoga
iskljuite rad motora i kontakt
tijekom vonje iskljuivo ako je
potrebno u sluaju nude.

Pokretanje vozila na niskim


temperaturama
Motor bez dodatnih grijaa mogue je
pokrenuti do temperature od -25 u
sluaju dizelskih motora i -30 C u
sluaju benzinskih motora. Potrebno
je motorno ulje ispravnog viskoziteta,
odgovarajue gorivo, servisiranje i
dovoljno napunjen akumulator vozila.
Pri temperaturama ispod -30 C,
automatski mjenja zahtijeva fazu
zagrijavanja od oko pet minuta.
Poluga mjenjaa mora biti u
poloaju P.

164

Vonja i rukovanje

Kontrola automatskog
elektropokretaa

Zagrijavanje motora s turbo


punjaem

Ova funkcija kontrolira proceduru


pokretanja motora. Voza ne mora
drati klju u poloaju 3 ili drati
pritisnutim Engine Start/Stop.
Jednom primijenjen, sustav e
automatski vriti pokretanje dok se
motor ne pokrene. Zbog procedure
provjere, motor poinje s radom uz
kratko kanjenje.
Mogui razlozi za nepokretanje
motora:
Nije pritisnuta papuica spojke
(runi mjenja).
Papuica konice nije pritisnuta
ili poluga mjenjaa nije u P ili N
(automatski mjenja).
Nije pritisnuta papuica konice
(automatizirani runi mjenja).
Dolo je do isteka vremena.

Nakon pokretanja, dostupni zakretni


moment motora moe na kratko
vrijeme biti ogranien, osobito kad je
temperatura motora niska. To
ogranienje postoji kako bi se
omoguilo sustavu za podmazivanje
da u potpunosti zatiti motor.

Aktiviranje
Sustav stop-start dostupan je odmah
nakon pokretanja motora, pokretanja
vozila i ako su zadovoljeni nie
navedeni uvjeti u ovom poglavlju.

Deaktiviranje

Prekid dovoda goriva pri


vonji s oduzetim gasom
Napajanje gorivom se automatski
prekida pri vonji s oduzetim gasom,
npr. kada se vozilo vozi s odabranim
stupnjem prijenosa ali bez koritenja
gasa.

Sustav stop-start
Sustav stop-start tedi gorivo i
smanjuje emisije ispunih plinova.
Ako to uvjeti doputaju, sustav
iskljuuje motor im se vozilo kree
malom brzinom ili je zaustavljeno,
npr. na semaforu ili u guvi na
cestama.

Runo iskljuite sustav stop-start


pritiskanjem OFF. Iskljuenje se
pokazuje kada LED dioda u tipki
zasvijetli.

Vonja i rukovanje
Autostop
Vozila s runim mjenjaem
Ovisno o motoru, dostupne su dvije
verzije funkcije Autostop. Pogledajte
podatke o motoru kako biste utvrdili
identifikacijski kod motora za Vae
vozilo 3 276.
Konvencionalni Autostop
Svi benzinski motori i dizelski motori,
osim B16DTU, imaju samo
konvencionalni Autostop.
Autostop moete aktivirati dok vozilo
miruje ili pri maloj brzini do 5 km/h.
Aktivirajte konvencionalni Autostop
na sljedei nain:
Pritisnite papuicu spojke.
Stavite ruicu mjenjaa u
neutralan poloaj (prazan hod).
Otpustite papuicu spojke.
Motor e se iskljuiti dok kontakt
ostaje ukljuen.
Raniji Autostop
Motor B16DTU ima raniji Autostop
kao dodatak konvencionalnom
Autostopu.

Autostop, i konvencionalni i raniji,


moete aktivirati dok vozilo miruje ili
pri maloj brzini do 14 km/h.
Aktivirajte raniji Autostop na sljedei
nain:
Pritisnite papuicu konice.
Pritisnite papuicu spojke.
Motor e se iskljuiti dok kontakt
ostaje ukljuen.
Vozila s automatskim mjenjaem ili
automatiziranim runim mjenjaem
Ako vozilo miruje s pritisnutom
papuicom konice, Autostop se
automatski aktivira.
Motor e se iskljuiti dok kontakt
ostaje ukljuen.
Sustav stop-start bit e iskljuen na
nagibima od 15 % ili veima.

165

Upozorenja

Funkciju Autostop oznaava kazaljka


u poloaju AUTOSTOP na mjerau
broja okretaja.
Nakon ponovnog pokretanja,
pokazuje se broj okretaja praznog
hoda.
Dok je ukljuena funkcija Autostop,
zadrana je ista razina radnih
karakteristika grijanja i konica.
Uvjeti za funkciju Autostop
Sustav stop-start provjerava jesu li
zadovoljeni svi sljedei uvjeti.

166

Vonja i rukovanje

Sustav stop-start nije runo


iskljuen.
Poklopac motornog prostora
potpuno je zatvoren.
Vozaeva vrata su zatvorena ili je
vozaev sigurnosni pojas
privren.
Akumulator vozila je dovoljno
napunjen i u dobrom je stanju.
Motor je zagrijan.
Temperatura rashladnog
sredstva motora nije previsoka.
Temperatura ispuha motora nije
previsoka, na primjer nakon
vonje pod velikim optereenjem
motora.
Temperatura okoline je iznad
-5 C.
Sustav kontrole klima dozvoljava
funkciju Autostop.
Podtlak u konicama je dovoljan.
Funkcija samoienja filtra
estica ispuha dizela nije aktivna.
Vozilo je voeno najmanje
brzinom hodanja od posljednjeg
automatskog zaustavljanja.

U protivnom e funkcija Autostop biti


onemoguena.
Odreene postavke klima ureaja s
automatskim upravljanjem mogu
sprijeiti rad funkcije Autostop. Vie
informacija potraite u poglavlju
automatskog klima ureaja 3 149.
Funkcija Autostop moe biti
onemoguena neposredno nakon
vonje autocestom.
Uhodavanje novog vozila 3 159.
Zatita od pranjenja akumulatora
vozila
Kako bi se pouzdano osigurala
ponovna pokretanja motora, nekoliko
znaajki zatite od pranjenja
akumulatora vozila ugraeno je kao
dio sustava stop-start.
Mjere utede energije
Dok je ukljuena funkcija Autostop,
nekoliko elektrinih znaajki poput
dodatnog elektrinog grijaa ili
grijanja stranjeg stakla su
onemoguene ili prebaene u nain
rada za utedu energije. Brzina
ventilatora klima ureaja moe je
smanjiti za utedu energije.

Voza ponovno pokree motor


Vozila s runim mjenjaem
Ovisno o motoru, dostupne su dvije
verzije ponovnog pokretanja.
Pogledajte podatke o motoru kako
biste utvrdili identifikacijski kod
motora za Vae vozilo 3 276.
Ponovno pokretanje za sve motore,
osim B16DTU, mogue je u mirovanju
ili pri maloj brzini do 7 km/h i do
14 km/h za motor B16DTU.
Konvencionalno ponovno pokretanje
Svi motori imaju konvencionalno
ponovno pokretanje.
Ako elite ponovno pokrenuti motor,
pritisnite papuicu spojke bez
pritiskanja papuice konice.
Kod motora s kasnijim pokretanjem,
mogue je samo bez pritisnute
papuice konice.
Kasnije ponovno pokretanje
Svi benzinski motori i dizelski motori,
B16DTU i B16DTR, imaju kasnije
ponovno pokretanje uz
konvencionalno ponovno pokretanje.
Pritisnite papuicu konice.
Pritisnite papuicu spojke.

Vonja i rukovanje

Odaberite prvi stupanj prijenosa.


Otpustite papuicu konice za
ponovno pokretanje motora.

Vozila s automatskim mjenjaem ili


automatiziranim runim mjenjaem:
Otpustite papuicu konice ili izbacite
polugu mjenjaa iz D u N ili P kako
biste ponovno pokrenuli motor.

Sustav stop-start ponovno


pokree motor
Kod vozila s runim mjenjaem koja
su u konvencionalnom Autostopu,
poluga mjenjaa mora biti u
neutralnom poloaju kako bi se
ukljuilo automatsko ponovno
pokretanje.
Kod vozila s runim mjenjaem koja
su u ranijem Autostopu, automatsko
ponovno pokretanje mogue je u
svakom poloaju poluge mjenjaa.
Kod vozila s automatskim mjenjaem
ili automatiziranim runim
mjenjaem, poluga mjenjaa mora
biti u D kako bi se ukljuilo
automatsko ponovno pokretanje.

Ako se pojavi jedan od sljedeih


uvjeta dok je ukljuena funkcija
Autostop, sustav stop-start
automatski e ponovno pokrenuti
motor:
Sustav stop-start runo je
iskljuen.
Poklopac motornog prostora je
otvoren.
Sigurnosni pojas vozaa nije
zakopan i vrata vozaa su
otvorena.
Temperatura motora je preniska.
Razina napunjenosti
akumulatora vozila je ispod
zadane razine.
Podtlak u konicama nije
dovoljan.
Vozilo je voeno najmanje
brzinom hodanja.
Sustav kontrole klime trai
pokretanje motora.
Klima ureaj je runo ukljuen.
Ako poklopac motornog prostora nije
u potpunosti zatvoren, prikazat e se
poruka upozorenja na informacijskom
centru vozaa.

167

U sluaju prikljuivanja elektrine


dodatne opreme na utinicu
napajanja, npr. prijenosnog CD
reproduktora, mogue je primijetiti
krai pad napona tijekom ponovnog
pokretanja.

Parkiranje
9 Upozorenje

Vozilo ne parkirajte na lako


zapaljivom podruju. Visoka
temperatura ispunog sustava
mogla bi zapaliti povrinu.
Uvijek zategnite parkirnu
konicu. Runu parkirnu
konicu zategnite bez
pritiskanja osiguraa za
otputanje. Na uzbrdici ili
nizbrdici zategnite to je jae
mogue. Istovremeno pritisnite
papuicu konice kako biste
smanjili potrebnu radnu silu.
Za vozila s elektrinom
parkirnom konicom, povucite
sklopku m minimalno
jednu sekundu, dok kontrolna

168

Vonja i rukovanje

lampica m ne zasvijetli
neprekidno i elektrina parkirna
konice ne bude aktivirana
3 112.
Iskljuite motor.
Ako je vozilo na ravnoj povrini
ili na uzbrdici, ukopajte prvi
stupanj prijenosa ili postavite
polugu mjenjaa u poloaj P,
prije nego to izvadite klju
paljenja ili iskljuite paljenje
kod vozila s tipkom za
ukljuivanje paljenja. Na
uzbrdici, zakrenite prednje
kotae od rubnjaka.
Ako je vozilo na nizbrdici,
ukopajte stupanj prijenosa za
vonju unatrag ili postavite
polugu mjenjaa u poloaj P,
prije nego to izvadite klju
paljenja ili iskljuite paljenje
kod vozila s tipkom za
ukljuivanje paljenja. Prednje
kotae zakrenite prema
rubnjaku.

Zatvorite prozore i krovni otvor.


Izvadite klju paljenja iz kontakt
brave ili iskljuite paljenje kod
vozila s tipkom za ukljuivanje
paljenja. Okreite kolo
upravljaa dok ne osjetite da je
zakljuano.
Za vozila s automatskim
mjenjaem, klju se moe
izvui samo kada je ruica
mjenjaa u poloaju P.
Za vozila s automatiziranim
runim mjenjaem, klju
moete izvaditi iz prekidaa
paljenja samo ako je pritegnuta
parkirna konica.
Zakljuajte vozilo.
Aktivirajte protuprovalni alarmni
sustav.
Ventilatori za hlaenje motora
mogu raditi nakon iskljuivanja
motora 3 220.

Oprez
Nakon rada pri visokim brojevima
okretaja ili pod velikim
optereenjem, pustite da motor
kratkotrajno radi pod malim
optereenjem ili u praznom hodu
otprilike 30 sekundi prije
iskljuivanja radi zatite
turbopunjaa.
Napomena
U sluaju nezgode a napuhavanjem
zranog jastuka motor se
automatski iskljuuje, ako se vozilo
zaustavi unutar izvjesnog vremena.

Nuni postupak u uvjetima


ekstremno niskih temperatura
9 Upozorenje
Ovaj nuni postupak moete
izvriti samo u sluaju ekstremno
niskih temperatura i ako je vozilo
parkirano na ravnoj povrini.

Vonja i rukovanje
U zemljama s ekstremno niskim
temperaturama moda je potrebno
parkirati vozilo bez pritegnute
parkirne konice.
To je nuni postupak u cilju
izbjegavanja smrzavanja parkirne
konice.
Vozila opremljena automatiziranim
runim mjenjaem, elektrinom
parkirnom konicom i tipkom za
ukljuivanje
Kod vozila s automatiziranim runim
mjenjaem paljenje moete iskljuiti
samo ako ste pritegnuli parkirnu
konicu. Stoga morate obaviti
sljedee radnje kako biste otpustili
elektrinu parkirnu konicu:
1. Aktivirajte elektrinu parkirnu
konicu i iskljuite kontakt.
2. Ukljuite kontakt pritiskom i
dranjem Engine Start/Stop est
sekundi, bez pritiskanja papuice
konice.
3. Pritisnite papuicu konice i
otpustite elektrinu parkirnu
konicu.
4. Iskljuite kontakt.

Ispuh motora
9 Opasnost
Ispuni plinovi motora sadre
otrovni ugljini monoksid koji je
bez boje i mirisa i moe biti opasan
po ivot ako se udie.
Ako ispuni plinovi ulaze u
unutranjost vozila, otvorite
prozore. Za uklanjanje uzroka
greke kontaktirajte radionicu.
Izbjegavajte vonju s otvorenim
prtljanikom, u suprotnom ispuni
plinovi mogu ui u vozilo.

169

Filtar krutih estica


Automatski postupak ienja
Sustav filtera diesel estica filtrira
tetne estice ae iz ispunih
plinova. Sustav sadri funkciju
samoienja koja se ukljuuje
automatski tijekom vonje bez ikakve
obavijesti. Filter se isti periodino
izgaranjem estica ae na visokoj
temperaturi. Ovaj proces se vri
automatski u odreenim uvjetima
vonje i moe potrajati do 25 minuta.
Obino je potrebno izmeu sedam i
dvanaest minuta. Funkcija Autostop
nije dostupna i potronja goriva
tijekom tog perioda moe biti vea.
Normalno je da se tijekom ovog
procesa pojave miris i dim.

Sustav zahtijeva runi postupak


ienja
U odreenim uvjetima vonje, napr.
kratke udaljenosti, sustav ne moe
automatski oistiti sam sebe.
Ako je potrebno ienje filtra i ako
prethodni uvjeti vonje nisu omoguili
automatsko ienje, to e biti

170

Vonja i rukovanje

naznaeno s % i porukom
upozorenja na informacijskom centru
vozaa.
% s porukom upozorenja svijetli ako
je filtar krutih estica ispuha dizela
pun. Pokrenite proces ienja to je
prije mogue.
% s porukom upozorenja bljeska ako
je filtar krutih estica ispuha dizela
dostigao maksimalnu razinu
napunjenosti. Odmah pokrenite
proces ienja da biste izbjegli
oteenje motora.

Aktivirajte runi postupak ienja


Za aktiviranje procesa ienja,
nastavite vonju, odravajui brzinu
vrtnje motora iznad 2000 okretaja u
minuti. Ako je potrebno odaberite nii
stupanj prijenosa. Tada zapoinje
ienje filtera diesel estica.
ienje se vri bre pri viim
brzinama vrtnje motora i
optereenjima.
Kontrolno svjetlo % se iskljuuje im
je proces samoienja zavren.
Nastavite voziti, sve dok postupak
samo-ienja ne bude zavren.

Oprez
Ako je proces ienja prekinut,
postoji velika opasnost od
uzrokovanja tekog oteenja
motora.

Postupak ienja nije mogu


Ako ienje nije mogue iz bilo kojeg
razloga, svijetli Z i pojavljuje se
poruka upozorenja na informacijskom
centru vozaa. Snaga motora moe
se smanjiti. Odmah zatraite pomo
radionice.

Katalizator
Katalizator smanjuje koliinu tetnih
sastojaka u ispunim plinovima.

Oprez
Kvalitete goriva osim onih
navedenih na stranicama 3 209,
3 276 mogu otetiti katalizator ili
elektronike komponente.
Neizgoreni benzin e pregrijati i
otetiti katalizator. Stoga
izbjegavajte prekomjerno
koritenje pokretaa, potpuno
pranjenje spremnika i pokretanje
motora guranjem ili vuom.
U sluaju problema s paljenjem,
nejednolikog rada motora, gubitka
performansi motora ili drugih
neuobiajenih problema, zatraite
pomo radionice to je prije mogue.
U sluaju nude, vonja se moe
kratko nastaviti, odravajui brzinu
vozili i brzinu vrtnje motora niskom.

Vonja i rukovanje

Automatski mjenja
Automatski mjenja dozvoljava
automatsku promjenu stupnjeva
prijenosa (automatski nain) ili runu
promjenu stupnjeva prijenosa (runi
nain).
Runo biranje stupnjeva prijenosa
mogue je u runom nainu rada
dodirom poluge mjenjaa u + ili 3 172.

Zaslon mjenjaa

Aktivni stupanj prijenosa ili nain rada


prikazan je na zaslonu mjenjaa.

U automatskom nainu rada,


program vonje pokazuje se s D u
informacijskom centru vozaa.
U runom nainu rada, pokazuju se
M i broj odabranog stupnja prijenosa.
R pokazuje stupanj prijenosa za
vonju unatrag.
N pokazuje neutralni poloaj.
P pokazuje poloaj parkiranja.

Poluga mjenjaa

171

P : poloaj parkiranja, kotai su


blokirani, odaberite samo kada
vozilo miruje sa zategnutom
parkirnom konicom
R : stupanj za vonju unatrag,
odaberite samo kad vozilo miruje
N : prazni hod
D : automatski nain rada
M : runi nain rada
< : prebacite u vii stupanj prijenosa
u runom nainu rada
] : prebacite u nii stupanj prijenosa
u runom nainu rada

Poluga mjenjaa blokirana je u


poloaju P i moete je pomaknuti
samo kada ukljuite kontakt,

172

Vonja i rukovanje

pritisnete gumb za otputanje na


poluzi mjenjaa i pritisnete papuicu
konice.
Bez pritisnute papuice none
konice, kontrolna lampica j svijetli.
Ako poluga mjenjaa nije u P kada je
kontakt iskljuen, kontrolno svjetlo
j bljeska.
Za ukljuivanje P ili R, pritisnite
osigura.
Motor se moe pokrenuti samo s
polugom u poloaju P ili N. Kada je
odabran poloaj N, pritisnite nonu
konicu ili zategnite parkirnu konicu
prije pokretanja.
Ne ubrzavajte za vrijeme odabira
stupnja prijenosa. Nikada ne pritiite
papuicu gasa i papuicu konice
istovremeno.
Kad je odabran stupanj prijenosa,
vozilo poinje lagano klizati kad se
konica otpusti.

Koenje motorom
Za uporabu efekta koenja motorom,
pravovremeno odaberite nii stupanj
prijenosa pri vonji na nizbrdici, vidi
runi nain rada.

Ljuljanje vozila
Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu
ili snijegu. Pomiite polugu mjenjaa
izmeu D i R. Ne tjerajte motor u
visoki broj okretaja i izbjegavajte
naglo ubrzavanje.

Parkiranje
Zategnite parkirnu konicu i
odaberite P.
Klju za pokretanje moete izvui
samo kada se poluga mjenjaa nalazi
u poloaju P.

Runi nain rada

Pomaknite polugu mjenjaa iz


poloaja D ulijevo, u poloaj M.
Dodirnite polugu mjenjaa prema
gore + kako biste prebacili u vii
stupanj prijenosa.
Dodirnite polugu mjenjaa prema
dolje - kako biste prebacili u nii
stupanj prijenosa.
Ako je odabran vii stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili nii
stupanj prijenosa kad je brzina vozila
previsoka, ne vri se promjena
stupnja prijenosa. To moe
prouzroiti prikaz poruke na
informacijskom centru vozaa.
U runom nainu rada, kod velikih
brojevu okretaja motora ne obavlja se
automatsko ukapanje vieg stupnja
prijenosa.

Pokazivanje stupnja prijenosa


Simbol R ili S s brojem pored
pokazuje se kada se preporuuje
prebacivanje stupnja prijenosa radi
utede goriva.
Pokazivanje promjene stupnja
prijenosa pojavljuje se samo u
runom nainu rada..

Vonja i rukovanje

Elektroniki programi
vonje

Nakon hladnog pokretanja,


program radne temperature
poveava brzinu vrtnje motora za
brzo postizanje traene
temperature u katalizatoru.
Specijalni programi automatski
prilagoavaju toke promjene
stupnja prijenosa kada vozite na
uzbrdicama ili na nizbrdicama.
U uvjetima snijega i leda ili na
drugim klizavim povrinama,
elektronika regulacija mjenjaa
omoguuje vozau runo biranje
prvog, drugog ili treeg stupnja
prijenosa za kretanje s mjesta.

Kickdown
Ako je papuica gasa pritisnuta do
kraja u automatskom nainu rada,
mjenja odabire nii stupanj prijenosa
ovisno o brzini vrtnje motora.

173

Greka
U sluaju greke prikazuje se poruka
na zaslonu informacijskog centra
vozaa. Poruke vozila 3 124.
Elektronika regulacija mjenjaa
ukljuuje samo etvrti stupanj
prijenosa. Mjenja vie ne mijenja
stupnjeve prijenosa automatski.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

Prekid napajanja
elektrinom energijom
U sluaju prekida napajanja
elektrinom energijom, poluga
mjenjaa se ne moe pomaknuti iz
poloaja P. Klju paljenja se ne moe
izvaditi iz prekidaa paljenja.
Ako je akumulator vozila ispranjen,
pokrenite motor kablovima za
pokretanje 3 261.
Ako akumulator vozila nije uzrok
greke, oslobodite polugu mjenjaa.
1. Zategnite parkirnu konicu.

2. Oslobodite oblogu poluge


mjenjaa od srednje konzole.
Gurnite prst u konatu aicu
ispod poluge mjenjaa i gurnite
oblogu prema gore. Okrenite
masku ulijevo.

174

Vonja i rukovanje

Runi mjenja

Kada radi, pritisnite papuicu spojke


do kraja. Ne koristite papuicu kao
oslonac za nogu.

Oprez
Ne preporua se vonja s rukom
naslonjenom na polugu mjenjaa.
Pokazivanje stupnja prijenosa 3 113.
Sustav stop-start 3 164.
3. Umetnite mali tap (primjerice
olovku ili odvija) u otvor pokraj
poluge mjenjaa. tap gurnite
okomito prema dolje i pomaknite
polugu mjenjaa iz P. Ako taj
poloaj ukopate ponovno,
poluga mjenjaa e se ponovno
zabraviti. Za uklanjanje uzroka
prekida napajanja kontaktirajte
radionicu.
4. Ugradite oblogu poluge mjenjaa
na sredinjoj konzoli i uvrstite je.

Za ukapanje stupnja prijenosa za


vonju unatrag, pritisnite papuicu
spojke, a zatim i osigura na poluzi
mjenjaa i ukopajte stupanj
prijenosa.
Ako se stupanj prijenosa ne ukljui,
pomaknite polugu u poloaj praznog
hoda, otpustite i ponovno pritisnite
papuicu spojke; zatim ponovite
odabir stupnja prijenosa.
Ne dopustite da spojka nepotrebno
klizi.

Vonja i rukovanje

Automatizirani runi
mjenja

175

Zaslon mjenjaa

Poluga mjenjaa

U automatskom nainu rada,


program vonje pokazuje se s D u
informacijskom centru vozaa.
U runom nainu rada, pokazuju se
M i broj odabranog stupnja prijenosa.
R pokazuje stupanj prijenosa za
vonju unatrag.
N pokazuje neutralni poloaj.

Uvijek pomaknite polugu mjenjaa u


odgovarajuem smjeru do kraja.
Nakon putanja, automatski se vraa
u sredinji poloaj.
N
: poloaj praznog hoda
D/ : prebacivanje izmeu
M
automatskog (D) i runog (M)
naina rada. Zaslon mjenjaa
pokazuje bilo D ili M, s
odabranim stupnjem prijenosa
< : prebacivanje u vii stupanj
prijenosa u runom nainu
rada

Automatizirani runi mjenja doputa


runo mijenjanje stupnjeva prijenosa
(runi nain rada) ili automatsko
mijenjanje stupnjeva prijenosa
(automatski nain rada), oba s
automatskom kontrolom spojke.
Runo mijenjanje stupnjeva prijenosa
mogue je dodirom poluge izbornika.
Napomena
Prilikom otkljuavanja i otvaranja
vrata vozila, moe se uti zvuk
kojega je prouzroio hidraulini
sustav.

176
]
R

Vonja i rukovanje
: prebacivanje u nii stupanj
prijenosa u runom nainu
rada
: vonja unatrag. Mogue je
odabrati samo kad vozilo
miruje

Ako polugu mjenjaa pomaknete iz


R ulijevo, D se izravno ukljuuje.
Ako polugu mjenjaa pomaknete iz
D u + ili -, odabran je runi nain rada
M i mjenja se prebacuje.

Kretanje
Pritisnite papuicu konice i stavite
ruicu mjenjaa u poloaj D/M ili R.
Ako odaberete D, mjenja je u
automatskom nainu rada i ukopan
je prvi stupanj prijenosa. Ako je
odabrano R, ukljuuje se stupanj
prijenosa za vonju unatrag.
Vozilo se poinje gibati kada otpustite
papuicu konice.
Za kretanje bez pritiskanja papuice
konice ubrzajte odmah nakon
ukljuenja stupnja prijenosa sve dok
ne pone treperiti D ili R.

Ako ni papuica gasa ni papuica


konice nije pritisnuta, nije odabran
stupanj prijenosa i D ili R kratko
treperi na zaslonu.

Zaustavljanje vozila
U D, ukopan je prvi stupanj prijenosa
i spojka je odvojena ako je vozilo
zaustavljeno. U R, stupanj za vonju
unatrag ostaje ukljuen.

Koenje motorom
Automatski nain rada
Pri vonji na nizbrdici, automatizirani
runi mjenja ne odabire vie
stupnjeve prijenosa dok se ne
dostigne visoki broj okretaja motora.
Tijekom koenja pravovremeno
odabire nii stupanj prijenosa.
Runi nain rada
Za uporabu efekta koenja motorom,
pravovremeno odaberite nii stupanj
prijenosa pri vonji na nizbrdici.
Promjena u runi nain rada mogua
je samo dok motor radi ili tijekom
funkcije Autostop.

Ljuljanje vozila
Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo
ako je vozilo zaglavilo u pijesku, blatu
ili snijegu. Pomiite polugu mjenjaa
izmeu R i D. Ne tjerajte motor u
visoki broj okretaja i izbjegavajte
naglo ubrzavanje.

Parkiranje
Najzadnji ukopani stupanj prijenosa
(pogledajte zaslon mjenjaa) ostaje
ukopan kod iskljuenja paljenja. S
N, nije odabran stupanj prijenosa.
Zato uvijek zategnite parkirnu konicu
prilikom iskljuenja paljenja. Ako ne
zategnete parkirnu konicu, P bljeska
na zaslonu mjenjaa i ne moete
izvaditi klju iz sklopke paljenja. P
prestaje bljeskati na zaslonu
mjenjaa, im lagano zategnete
parkirnu konicu.
Kad je kontakt iskljuen, mjenja vie
ne odgovara na pomicanje poluge
mjenjaa.

Vonja i rukovanje

Runi nain rada


Ako je odabran vii stupanj prijenosa
kad je brzina vozila preniska, ili nii
stupanj prijenosa kad je brzina
previsoka, ne vri se promjena
stupnja prijenosa. To sprjeava motor
da radi s preniskom ili previsokom
brzinom vrtnje. Na informacijskom
centru vozaa prikazuje se poruka
upozorenja. Poruke vozila 3 124.
Ako je brzina vrtnje motora preniska,
mjenja automatski odabire nii
stupanj prijenosa.
Kada je + ili - odabrano u
automatskom nainu rada, mjenja
odabire runi nain rada i prema tome
vri promjenu stupnja prijenosa.

Pokazivanje stupnja prijenosa


Simbol R ili S s brojem pored
pokazuje se kada se preporuuje
prebacivanje stupnja prijenosa radi
utede goriva.
Pokazivanje promjene stupnja
prijenosa pojavljuje se samo u
runom nainu rada..

Elektroniki programi
vonje

Nakon hladnog pokretanja,


program radne temperature
poveava brzinu vrtnje motora za
brzo postizanje traene
temperature u katalizatoru.
Prilagodni program prilagoava
promjenu stupnja prijenosa
uvjetima vonje, npr. vee
optereenje ili usponi.

Kickdown
Ako je papuica gasa pritisnuta do
kraja u automatskom nainu rada,
mjenja odabire nii stupanj prijenosa
ovisno o brzini vrtnje motora.

Greka
Kako bi se sprijeilo oteenje
automatiziranog runog mjenjaa, pri
visokim temperaturama spojke ona
se automatski ukljuuje.
U sluaju greke, prikazuje se poruka
upozorenja na zaslonu
informacijskog centra vozaa. Poruke
vozila 3 124.

177

Nastavak vonje je ogranien ili nije


mogu, ovisno o greki.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

178

Vonja i rukovanje

Konice
Sustav koenja sastoji se od dva
neovisna kona kruga.
Ako jedan sustav zakae, moe se
jo uvijek koiti pomou drugoga.
Ipak, efekt koenja se postie samo
kada snano pritisnete papuicu
konice. Za to je potrebna znaajno
vea sila. Zaustavni put se produljuje.
Prije nastavka putovanja, zatraite
pomo radionice.
Kada motor ne radi prestat e
djelovanje servo ureaja konice
nakon to ste jednom ili dvaput
pritisnuli papuicu konice. Time se
nee smanjiti uinak koenja, ali bit
e potreban jai pritisak na papuicu.
Na to posebno obratite panju kod
vue vozila.
Kontrolno svjetlo R 3 112.

Sustav protiv blokiranja


kotaa
Sustav protiv blokiranja kotaa (ABS)
sprjeava blokiranje kotaa.

im kota pokazuje tendenciju


blokiranja, ABS poinje regulirati tlak
koenja. Vozilom se moe upravljati,
ak i kod jakog koenja.
Da je ABS ukljuen zamijetit ete kroz
pulsiranje papuice konice i zvuku
samog procesa regulacije.
Kako biste postigli optimalno koenje,
snano pritisnite papuicu konice
unato tome to ona pulsira. Ne
smanjujte pritisak na papuici.
Nakon kretanja, sustav provodi
samoispitivanje koje se moe uti.

Greka
9 Upozorenje
U sluaju greke u radu ABS-a
kotai se pri naroito jakom
koenju mogu blokirati. Prednosti
ABS-a vie nisu dostupne.
Tijekom jakog koenja, vozilom se
vie ne moe upravljati i moe doi
do zanoenja vozila.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

Parkirna konica
9 Upozorenje
Kontrolno svjetlo u 3 113.

Prilagodljivo svjetlo koenja


Tijekom potpunog koenja, sva tri
svjetla koenja trepere tijekom
trajanja ABS kontrole.

Prije naputanja vozila, provjerite


status parkirne konice. Kontrolna
lampica m mora svijetliti
neprekidno.

Vonja i rukovanje
Runa parkirna konica

Elektrina parkirna konica

179

Elektrina parkirna konica moe biti


uvijek aktivirana, ak i ako je kontakt
iskljuen.
Ne koristite sustav elektrine parkirne
konice preesto kada motor ne radi
jer e to isprazniti akumulator vozila.
Otputanje
Ukljuite kontakt. Drite papuicu
none konice pritisnutu i zatim
pritisnite prekida m.

9 Upozorenje
Parkirnu konicu uvijek zategnite
bez pritiskanja osiguraa, i
zategnite je to je jae mogue na
nizbrdici ili uzbrdici.
Za otputanje parkirne konice,
lagano povucite polugu prema
gore, pritisnite osigura i spustite
je do kraja.
Za smanjenje radnih sila na
parkirnoj konici, istovremeno
pritisnite papuicu none konice.
Kontrolno svjetlo R 3 112.

Primjena kada vozilo miruje

9 Upozorenje
Povucite sklopku m minimalno
jednu sekundu, dok kontrolna
lampica m ne zasvijetli
neprekidno i elektrina parkirna
konice ne bude aktivirana 3 112.
Elektrina parkirna konica
aktivira se automatski i s
dovoljnom silom.
Prije naputanja vozila, provjerite
status elektrine parkirne konice.
Kontrolna lampica m 3 112.

Funkcija kretanja
Vozila s runim mjenjaem: Ako
pritisnete papuicu spojke i zatim je
lagano otpustite te lagano pritisnete
papuicu konice, elektrina e se
parkirna konica automatski otpustiti.
To nije mogue ako istovremeno
povuete prekida m.
Vozila s automatskim mjenjaem ili
automatiziranim runim mjenjaem:
Ako ukljuite D i zatim pritisnete
papuicu gasa, automatski e se
otpustiti elektrina parkirna konica.
To nije mogue ako istovremeno
povuete prekida m.

180

Vonja i rukovanje

Dinamiko koenje kada se vozilo


giba
Kada se vozilo giba i prekida m se
dri povuen, sustav elektrine
parkirne konice e usporiti vozilo, ali
se nee primijeniti statiki.
im se prekida m otpusti, dinamika
konica e se iskljuiti.
Automatsko zatezanje
Ako je vozilo opremljeno
automatskim mjenjaem i ako je
ukljuen prilagodljivi tempomat,
elektrina parkirna konica zatee se
automatski ako sustav zaustavi vozilo
na dulje od dvije minute.
Parkirna konica otputa se
automatski nakon kretanja.
Provjera funkcionalnosti
Dok se vozilo ne kree elektrina
parkirna konica moe se automatski
zategnuti. To se dogaa radi provjere
sustava.

Greka
Na neispravnost elektrine parkirne
konice ukazuju kontrolno svjetlo j i
poruka vozila koji se prikazuju na
zaslonu informacijskog centra
vozaa. Poruke vozila 3 124.
Zategnite elektrinu parkirnu konicu:
povucite i drite prekida m dulje od
pet sekundi. Ako kontrolno svjetlo m
svijetli, elektrina parkirna konica je
zategnuta.
Otpustite elektrinu parkirnu konicu:
gurnite i drite prekida m dulje od
dvije sekunde. Ako se kontrolno
svjetlo m ugasi, elektrina parkirna
konica je otputena.
Kontrolno svjetlo m treperi: elektrina
parkirna konica nije u potpunosti
zategnuta ili otputena. Kada stalno
treperi, otpustite elektrinu parkirnu
konicu i pokuajte je ponovno
zategnuti.

Pomo pri koenju


Ako se papuica konice pritisne brzo
i snano, automatski se primjenjuje
maksimalna sila koenja.

Rad sustava pomoi pri koenju


moe postati oigledan pulsiranjem
papuice konice i veim otporom
prilikom pritiskanja papuice konice.
Odravajte stalan pritisak na
papuicu konice dok god je potrebno
potpuno koenje. Maksimalna sila
koenja se automatski smanjuje kada
se papuica konice otpusti.

Pomo pri kretanju na


uzbrdici
Sustav pomae sprijeiti nenamjerno
gibanje prilikom kretanja na
uzbrdicama.
Prilikom otputanja papuice konice
nakon zaustavljanja na nagibu,
konice ostaju ukljuene jo dodatne
dvije sekunde. Konice se automatski
otputaju, im vozilo pone ubrzavati.

Vonja i rukovanje

Sustavi kontrole vonje


Sustav kontrole
proklizavanja
Sustav kontrole proklizavanja (TC) je
komponenta elektronike kontrole
stabilnosti (ESC).
TC poboljava voznu stabilnost kada
je potrebno, neovisno o vrsti povrine
ceste ili dranju gume, sprjeavanjem
proklizavanja pogonskih kotaa.
im pogonski kotai ponu
proklizavati, izlazna snaga motora se
smanjuje i kota koji najvie
proklizava se pojedinano koi. To
znaajno poboljava voznu stabilnost
vozila na skliskim povrinama ceste.

181

9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizine vonje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Kontrolno svjetlo b 3 113.

Deaktiviranje

Kontrolno svjetlo k svijetli.


Ako iskljuite TC, na informacijskom
centru vozaa pojavljuje se poruka o
statusu.
Kada deaktivirate TC, ESC ostaje
aktivna ali s viim pragom kontrole.
TC opet aktivirate ponovnim pritiskom
na b. Ako ponovno ukljuite TC, na
informacijskom centru vozaa iskae
poruka o statusu.
TC se takoer ponovno aktivira pri
sljedeem ukljuivanju kontakta.

Greka

TC se ukljuuje odmah nakon svakog


pokretanja motora, im se ugasi
kontrolno svjetlo b.
Dok je TC ukljuen, b treperi.

TC moete iskljuiti kada je potrebno


proklizavanje kotaa: kratko pritisnite
b.

U sluaju pojave kvara u sustavu,


neprekidno svijetli kontrolno svjetlo
b i na informacijskom centru vozaa
se prikazuje poruka. Sustav nije
djelatan.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

182

Vonja i rukovanje

Elektronika kontrola
stabilnosti
Elektronika kontrola stabilnosti
(ESC) poboljava voznu stabilnost
kada je potrebno, neovisno o vrsti
povrine ceste ili dranju gume.
im vozilo pone skretati
(podupravljanje/preupravaljanje),
snaga motora se smanjuje i kotai se
koe pojedinano.
ESC radi zajedno sa sustavom
kontrole proklizavanja (TC). On
sprjeava proklizavanje pogonskih
kotaa.
Raspodjela okretnog momenta je
posebna znaajka koja razvodi
okretni moment pogonskom kotaima
prije nego to se ESC umijea.
Prilikom vonje u zavoju, kotai na
unutarnjoj krivulji se koe odvojeno.
Osim toga, okretni moment motora
dovest e se pogonskom kotau na
vanjskoj krivulji. To smanjuje
tendenciju podupravljanja i
poboljava vuu prilikom brze vonje
kroz zavoj.

Deaktiviranje

ESC se ukljuuje odmah nakon


svakog pokretanja motora, im se
ugasi kontrolno svjetlo b.
Dok je ESC ukljuen, b treperi.

9 Upozorenje
Neka vas ova posebna sigurnosna
karakteristika ne dovede u napast
rizine vonje.
Prilagodite brzinu uvjetima na
cesti.
Kontrolno svjetlo b 3 113.

ESC i TC moete deaktivirati:


drite b pritisnutom minimalno
pet sekundi: i ESC i TC se
iskljuuju. Pale se k i n, a na
informacijskom centru vozaa
pojavljuju se poruke statusa.

Za iskljuenje samo sustava


kontrole proklizavanja, kratko
pritisnite tipku b: TC je

Vonja i rukovanje
neaktivna, ali ESC ostaje aktivna,
svijetli k. Ako iskljuite TC, na
informacijskom centru vozaa
pojavljuje se poruka o statusu.
ESC se opet aktivira ponovnim
pritiskom prekidaa b. Ako je TC
sustav bio ranije iskljuen, i TC i ESC
se ponovno aktiviraju. Ako se TC i
ESC ponovno aktiviraju, gase se k
i n.
ESC se takoer ponovno aktivira pri
sljedeem ukljuivanju kontakta.

Motor bre reagira na papuicu


gasa.
Upravljanje reagira izravnije kako
bi se osigurao bolji dodir s
povrinom ceste.
Toke promjene stupnja
prijenosa automatskog mjenjaa
se dogaaju kasnije.

Aktiviranje

Greka
U sluaju pojave kvara u sustavu,
neprekidno svijetli kontrolno svjetlo
b i na informacijskom centru vozaa
se prikazuje poruka. Sustav nije
djelatan.
Za uklanjanje uzroka greke
kontaktirajte radionicu.

Sportski program
Sportski program prilagoava
postavke nekih sustava vozila vie
sportskom stilu vonje.

Pritisnite SPORT dok motor radi.


Ako je sportski program aktivan, u
tipki se pali LED dioda, a u
informacijskom centru vozaa
pojavljuje se statusna poruka.

183

Deaktiviranje
Kratko pritisnite SPORT. Sportski
program e se deaktivirati pri
sljedeem ukljuenju kontakta.

184

Vonja i rukovanje

Sustavi za pomo
vozau
9 Upozorenje

Zbog sigurnosnih razloga, tempomat


se ne moe ukljuiti dok se jednom ne
pritisne papuica konice. Nije
mogue aktiviranje u prvom stupnju
prijenosa.

Sustavi pomoi za vozaa


zamiljeni su kao pomo za
vozaa i ne zamjenjuju panju
vozaa.
Voza prihvaa potpunu
odgovornost za vrijeme
upravljanja vozilom.
Pri koritenju sustava za pomo
vozau obavezno budite svjesni
trenutne situacije u prometu.

Tempomat
Tempomat moe memorirati i
odravati brzine od pribl. 30 km/h do
maksimalne brzine vozila. Prilikom
vonje na uzbrdici ili nizbrdici moe
doi do odstupanja od pohranjenih
brzina.

Ne koristite tempomat ako nije


preporuljivo odravanje konstante
brzine.

Na slikama su prikazane razliite


verzije.
Kod vozila s automatskim mjenjaem
ili automatiziranim runim
mjenjaem, tempomat moete
aktivirati u automatskom ili runom
nainu rada.
Kontrolno svjetlo m 3 115.

Ukljuivanje

Vonja i rukovanje
Pritisnite m; kontrolno svjetlo m na
sklopu instrumenata svijetli bijelo.

Aktiviranje

Ubrzajte na eljenu brzinu i okrenite


kotai na SET/-, aktualna brzina se
pohranjuje i odrava. Pali se zeleno
kontrolno svjetlo m na sklopu
instrumenata. Zadana brzina se
pokazuje na zaslonu. Papuica gasa
se moe pustiti.
Brzina vozila se moe poveati
pritiskom na papuicu gasa. Nakon
otputanja papuice gasa, ponovno
e se podesiti prethodno memorirana
brzina.
Tempomat ostaje aktiviran prilikom
promjene stupnja prijenosa.

185

Poveavanje brzine

Smanjite brzinu

S aktivnim tempomatom, drite


kotai zakrenut na RES/+ ili ga
nekoliko puta kratko zakrenite
na RES/+: brzina se poveava
kontinuirano ili postepeno u malim
koracima.
Alternativno ubrzajte na eljenu
brzinu i pohranite je zakretanjem
na SET/-.

S aktivnim tempomatom, drite


kotai zakrenut na SET/- ili ga
nekoliko puta kratko zakrenite na
SET/-: brzina se smanjuje
kontinuirano ili postepeno u malim
koracima.

Deaktiviranje
Pritisnite y; kontrolno svjetlo m na
sklopu instrumenata svijetli bijelo.
Tempomat je iskljuen. Zadnja
pohranjena brzina ostaje u memoriji
za kasnije ponovno vraanje brzine.
Automatsko iskljuivanje:
Brzina vozila je ispod priblino
30 km/h.
Brzina vozila pada za vie od
25 km/h ispod zadane brzine.
Papuica konice je pritisnuta.
Papuica spojke je pritisnuta
nekoliko sekundi.
Poluga mjenjaa je u N.
Broj okretaja motora je u jako
niskom podruju.

186

Vonja i rukovanje

Radi sustav kontrole


proklizavanja ili elektronike
kontrole stabilnosti.
Parkirna konica ja zategnuta.
Istovremenim pritiskanjem
RES/+ i papuice konice
deaktivirate tempomat i briete
memoriranu brzinu.

Vratite se na pohranjenu brzinu


Zakrenite kotai na RES/+ pri brzini
iznad 30 km/h. Bit e postignuta
pohranjena brzina.

Maksimalna brzina moe se zadati na


brzine iznad 25 km/h do 200 km/h.
Voza moe ubrzati samo do
postavljene brzine. Prilikom vonje
nizbrdo moe doi do odstupanja od
ogranienja brzine.
Postavljeno ogranienje brzine
prikazano je na informacijskom
centru vozaa dok je sustav ukljuen.

Aktiviranje
Pritisnite L. Ako je tempomat ranije
ukljuen, iskljuuje se kada se
aktivira ograniiva brzine i gasi se
kontrolno svjetlo m.

Iskljuivanje
Pritisnite m; gasi se bijelo kontrolno
svjetlo m na sklopu instrumenata.
Pohranjena brzina je izbrisana.
Pritiskom na L aktivira se ograniiva
brzine, a iskljuivanjem kontakta
iskljuuje se i tempomat te briu se
sve spremljene brzine.

Ograniava brzine
Graninik brzine sprjeava da vozilo
prekorai maksimalnu postavljenu
brzinu.

Postavite ogranienje brzine

Na slikama su prikazane razliite


verzije.

Ubrzajte na eljenu brzinu i nakratko


okrenite prekida na SET/-: aktualna
brzina se sprema kao maksimalna
brzina. Ogranienje brzine prikazuje
se na zaslonu informacijskog centra
vozaa.

Vonja i rukovanje
Deaktiviranje

Promjena ogranienja brzine


Dok je ograniiva brzine aktivan,
drite i kratko okrenite kotai u
RES/+ za poveavanje ili u SET/- za
smanjivanje eljene maksimalne
brzine.

Prekoraenje ogranienja brzine


Ako prekoraite ogranienu brzinu
bez vozaeva unosa, brzina e
bljeskati na informacijskom centru
vozaa i tijekom tog razdoblja e se
oglaavati zvuni signal.
U sluaju nude mogue je
prekoraiti ogranienje brzine
snanim pritiskanjem papuice gasa
skoro do kraja. U tom sluaju ne javlja
se zvuni signal.
Pustite papuicu gasa i funkcija
graninika brzine se ponovno aktivira
jednom kada se dostigne brzina nia
od ogranienja brzine.

Pritisnite y: ograniava brzine se


deaktivira i vozilo se kree bez
ogranienja brzine.
Ograniena brzina bit e spremljena i
pokazuje se u zagradama na
informacijskom centru vozaa. Osim
toga, pojavljuje se odgovarajua
poruka.

Nastavak ogranienja brzine


Okrenite prekida u poloaj RES/+.
Bit e postignuta pohranjena
ograniena brzina.

187

Upozorenje na sudar
sprijeda
Upozorenje na sudar sprijeda
sprjeava ili umanjuje posljedice
elnog sudara.
Upozorenje na sudar sprijeda koristi
sustav prednje kamere u
vjetrobranskom staklu za otkrivanje
vozila neposredno ispred vas, na
vaoj putanji, na odaljenosti od
priblino 60 metara.

Iskljuivanje
Pritisnite L, gasi se svjetlo
ogranienja brzine u informacijskom
centru vozaa. Pohranjena brzina je
izbrisana.
Ako pritisnete m za aktiviranje
tempomata, ograniava brzine se
takoer deaktivira i spremljena brzina
se brie.
Iskljuenjem paljenja, deaktivirate i
ograniiva brzine, ali e granina
brzina biti spremljena za sljedee
aktiviranje ograniivaa brzine.

Vozilo ispred oznaava se pomou


kontrolnog svjetla A.
Ako se nadolazee vozilo prebrzo
pribliava, oglaava se zvono i javlja
se upozorenje u informacijskom
centru vozaa.
Osim toga, voza e biti upozoren
bljeskajuom crvenom LED diodom
koja se projicira na vjetrobran u
vozaevom vidnom polju.

188

Vonja i rukovanje

Preduvjet je da upozorenje na sudar


sprijeda ne bude deaktivirano
pritiskom na V.

Aktiviranje
Upozorenje na sudar sprijeda se
ukljuuje pri brzini iznad 8 km/h, ako
nije iskljueno pritiskom na V,
pogledajte u nastavku.

Pritisnite V, informacijski centar


vozaa pokazuje trenutane
postavke. Viekratno pritisnite V ako
elite promijeniti osjetljivost
upozorenja. Odabrana postavka se
prikazuje i na informacijskom centru
vozaa.

Biranje osjetljivosti upozorenja


Osjetljivost upozorenja moete
postaviti na blizu, srednje daleko ili
daleko.

Upozoravanje vozaa
Kontrolno svjetlo za vozilo koje je
ispred A svijetli zeleno na sklopu
instrumenata ako sustav otkrije neko
vozilo u svojoj voznoj putanji.
Kontrolno svjetlo A mijenja se u uto
kad udaljenost do vozila ispred
postane premala ili kad se drugo
vozilo prebrzo pribliava.

Oprez
Boja osvjetljenja ove kontrolne
lampice ne odgovara lokalnim
prometnim zakonima o razmaku
izmeu vozila. Voza cijelo
vrijeme snosi svu odgovornost za
odravanje sigurnog razmaka
izmeu vozila prema vaeim
prometnim propisima,
vremenskim uvjetima, stanju
cesta itd.

Kada do potencijalnog sudara s


vozilom ispred Vas preostane jako
malo vremena i sudar bude
neizbjean, simbol upozorenja za
sudar iskae na informacijskom
centru vozaa i voza se upozorava
bljeskajuom crvenom LED trakom
koja se projicira na vjetrobran u
vozaevom vidnom polju.

Vonja i rukovanje
Postavka "blizu", "srednje" ili "daleko"
bit e memorirana kada iskljuite
kontakt.

Ope napomene
9 Upozorenje

Istovremeno se oglaava zvono.


Pritisnite papuicu konice i usmjerite
vozilo, ako to zahtijeva situacija.

Deaktiviranje
Sustav moete deaktivirati. Pritisnite
V vie puta sve dok se na
informacijskom centru vozaa ne
prikae Forward Collision Alert Off
(Iskljueno upozorenje o prednjem
sudaru).
Ako je upozorenje za sudar sprijeda
bilo deaktivirano, osjetljivost uzbune
se postavlja na "srednje" prilikom
sljedeeg davanja kontakta.

Upozorenje na sudar sprijeda je


samo sustav za upozorenje i ne
primjenjuje konice. Kada se
prebrzo pribliavate vozilu ispred
vas, sustav vam moda nee
omoguiti dovoljno vremena da
izbjegnete sudar.
Voza ima punu odgovornost i
duan je odravati odgovarajuu
udaljenost izmeu vozila na
osnovi prometnih i vremenskih
uvjeta te vidljivosti.
Prilikom vonje voza mora uvijek
biti vrlo pozoran. Voza uvijek
mora biti spreman reagirati,
odnosno koiti.
Ogranienja sustava
Sustav je predvien da upozorava
iskljuivo na vozila, ali moe reagirati
i na druge objekte.

189

U sljedeim sluajevima upozorenje


na sudar sprijeda moda nee
detektirati vozilo ispred sebe ili je
funkcioniranje osjetnika ogranieno:
na zavojitim cestama
kada vremenski uvjeti
ograniavaju vidljivost, na primjer
magla, kia ili snijeg
kada je senzor pokriven
snijegom, ledom, bljuzgavicom,
muljem, blatom, ako je oteen
vjetrobran ili je prekriven stranim
predmetima, primjerice
naljepnicama

Indikator udaljenosti
sprijeda
Sljedei indikator udaljenosti sprijeda
pokazuje udaljenost do vozila pred
sustavom. Prednja kamera u
vjetrobranskom staklu koristi se za
otkrivanje udaljenosti do vozila koje
se nalazi izravno ispred putanje
vaeg vozila. Ukljueno je pri
brzinama veim od 40 km/h.

190

Vonja i rukovanje

Kada sustav otkrije vozilo ispred


sebe, udaljenost je izraena u
sekundama i prikazana u
informacijskom centru vozaa.
Na zaslonu srednje razine opreme,
izaberite Info. izbornik ? putem
MENU na ruici pokazivaa smjera i
okrenite kotai za podeavanje kako
biste izabrali sljedeu stranicu s
pokazivanjem udaljenosti do vozila
ispred,3 116

Na zaslonu vie razine opreme,


odaberite izbornik Info putem tipki na
kolu upravljaa i pritisnite o za
odabir pokazivanja udaljenosti do
vozila ispred 3 116.

Minimalna oznaena udaljenost


iznosi 0,5 sekundi.
Ako ispred sustava nema vozila ili je
to vozilo izvan dohvata, prikazat e se
dvije crtice: -.- s.

Aktvivno koenje u nudi


Aktivno koenje u nudi moe ublaiti
tetu i ozljedu nastalu uslijed sudara
s vozilima i preprekama neposredno
ispred Vas, kada sudar vie ne
moete izbjei bilo runim koenjem
ili skretanjem. Prije ukljuivanja
aktivnog koenja u nudi voza
dobiva upozorenje na udarac sprijeda
3 187.
Ova funkcija koristi razne ulazne
vrijednosti (na primjer senzor kamere,
tlak konica, brzina vozila) za
procjenu vjerojatnosti elnog sudara.
Aktivno koenje u nudi aktivira se
iznad brzine hodanja pa do 85 km/h.
Preduvjet je da sustav niste
deaktivirali prebacivanjem
beskontaktne sklopke V u postavku
Iskljueno, 3 187.

Ovaj sustav ukljuuje:


sustav za pripremu konica
automatsko koenje u nudi
pomo pri koenju usmjerena
prema naprijed

9 Upozorenje
Svrha ovoga sustava nije od
vozaa preuzeti odgovornost za
upravljanje vozilom i za praenje
ceste. On ima samo dodatnu,
ogranienu funkciju. Voza mora
nastaviti koristiti papuicu konice
kada to iziskuju uvjeti vonje.

Sustav za pripremu konica


Kada se pribliavate vozilu pred
sobom toliko brzo da je sudar
vjerojatan, sustav za pripremu
konica malo poveava tlak konica.
To skrauje vrijeme reakcije kada je
potrebno manualno ili automatsko
koenje.
Sustav za koenje tako je pripremljen
da se koenje moe bre provesti.
Sustav radi do brzine od 80 km/h.

Vonja i rukovanje
Automatsko koenje u nudi
Nakon pripreme konica i
neposredno prije neizbjenog
sudara, ova funkcija automatski
primjenjuje ogranieno koenje i
smanjuje brzinu udarca pri sudaru ili
sprjeava sudar.
Sustav radi do brzine od 60 km/h.
Ispod brzine od 40 km/h sustav moe
koristiti koenje do kraja.

Pomo pri koenju usmjerena


prema naprijed
Uz sustav za pripremu konica i
automatsko koenje u nudi,
napredna funkcija pomoi pri koenju
poveava osjetljivost konica. Stoga
laganije pritiskanje konice uzrokuje
trenutno snano koenje. Ova
funkcija omoguava vozau da koi
bre i snanije prije neizbjenog
sudara.
Sustav radi do brzine od 85 km/h.

9 Upozorenje
Aktivno koenje u sluaju nude
nije predvieno za neovisno
snano koenje ili za automatsko
izbjegavanje sudara. Svrha mu je
smanjenje brzine vozila prije
sudara. Moe se dogoditi da ne
reagira na pjeake ili ivotinje.
Nakon nagle promjene voznog
traka sustav treba odreeno
vrijeme da detektira vozilo ispred
sebe.
Prilikom vonje voza mora uvijek
biti vrlo pozoran. Voza uvijek
mora biti spreman reagirati,
odnosno koiti ili skrenuti vozilo da
bi izbjegao sudar. Sustav je
spreman za rad kada svi putnici
imaju vezane sigurnosne
pojaseve.
Ogranienja sustava
Aktivno koenje u nudi ogranieno je
ili uope ne radi po kii, snijegu ili
velikom blatu, jer senzor kamere
moe biti prekriven vodenim filmom,

191

prainom, ledom ili snijegom. Ako je


osjetnik blokiran, oistite njegovu
zatitu.
U nekim rijetkim sluajevima sustav
aktivnog koenja u sluaju nude
moe primijeniti kratko automatsko
koenje u situacijama kada to izgleda
nepotrebno, na primjer u garaama
za parkiranje, ako se prometni znak
nalazi u zavoju ili ako je u drugom
prometnom traku neko vozilo. To je
normalna radnja, nije potrebno
servisirati vozilo. vrsto pritisnite
papuicu gasa da opozovete
automatsko koenje.

Deaktiviranje

192

Vonja i rukovanje

Aktivno koenje u nudi moete


deaktivirati viekratnim pritiskanjem
beskontaktne sklopke V u postavku
Iskljueno, 3 187. Ako je
deaktivirano, na informacijskom
centru vozaa prikazuje se poruka.

Greka
U sluaju potrebe za servisom
sustava, prikazuje se poruka na
zaslonu informacijskog centra
vozaa.
Ako sustav ne radi kako bi trebao,
pojavljuju se poruke vozila u
informacijskom centru vozaa.
Poruke vozila 3 124.

Uvijek provjerite okolno podruje


prilikom vonje unatrag i upotrebe
sustava pomoi pri parkiranju
straga.
Pomo pri parkiranju straga olakava
parkiranje mjerenjem udaljenosti
izmeu vozila i prepreka iza vozila.
Sustav obavjetava i upozorava
vozaa emitiranjem akustinih
signala i pokazivanjem na zaslonu.

Pomo pri parkiranju


Pomo pri parkiranju straga
9 Upozorenje
Voza preuzima potpunu
odgovornost za manevriranje
tijekom parkiranja.

Sustav ima etiri ultrazvuna parkirna


senzora ugraena u stranji odbojnik.
Aktiviranje
Nakon ukljuenja kontakta, aktivirana
je stranje pomo pri parkiranju.

Svijetlei LED koji se nalazi u


prekidau pomoi pri parkiranju r
oznaava da je sustav spreman za
rad.
Upozorenja
Sustav upozorava vozaa zvunim
signalima na potencijalno opasne
prepreke iza vozila na udaljenosti do
50 cm, dok je ukopan stupanj
prijenosa za naprijed, odnosno do
1,5 metara, dok je ukopan stupanj
prijenosa za unatrag.
Ovisno o tome koja je strana vozila
blia prepreci, na toj e se strani
vozila emitirati zvuni signali
upozorenja. Interval izmeu zvukova
postaje krai kako se vozilo pribliava
prepreci. Kada je udaljenost manja od
priblino 30 cm, zvuk je konstantan.
Osim toga, udaljenost do stranjih
prepreka prikazuje se promjenom
linija udaljenosti na informacijskom
centru vozaa 3 116.
Pokazivanje udaljenosti moe biti
prekinuto ako se prikae poruka
vozila veeg prioriteta. Nakon
odbacivanja poruke, pokazivanje
udaljenosti se ponovno pojavljuje.

Vonja i rukovanje
Deaktiviranje

193

Pomo pri parkiranju sprijedastraga


9 Upozorenje
Voza preuzima potpunu
odgovornost za manevriranje
tijekom parkiranja.
Uvijek provjerite okolno podruje
prilikom vonje unatrag ili prema
naprijed kada koristite sustav
pomoi pri parkiranju.

Pritisnite tipku za pomo pri


parkiranju r kako biste je
deaktivirali, LED-dioda u tipki se gasi.
Greka
U sluaju kvara ili ako sustav
privremeno ne radi, na primjer zbog
velike vanjske buke ili drugih faktora
koji smetaju, LED dioda na tipki
bljeska tijekom tri sekunde, a zatim se
gasi. Na zaslonu informacijskog
centra vozaa prikazuje se poruka.

Pomo pri parkiranju sprijeda-straga


mjeri udaljenost izmeu vozila i
prepreka ispred i iza vozila. Sustav
obavjetava i upozorava vozaa
emitiranjem akustinih signala i
pokazivanjem na zaslonu.
Koristi dva razliita zvuna signala
upozorenja za prednje i stranje
podruje nadzora, od kojih svaki ima
razliitu frekvenciju tona.

Sustav ima etiri ultrazvuna parkirna


senzora, svaki ugraen u stranji i
prednji odbojnik.
Aktiviranje
Sustav se aktivira automatski pri
brzini vozila do 11 km/h.

194

Vonja i rukovanje

Svijetlei LED koji se nalazi u


prekidau pomoi pri parkiranju r
oznaava da je sustav spreman za
rad.
Ako r iskljuite za vrijeme ciklusa
paljenja, deaktivira se prednja pomo
pri parkiranju. Ako brzina vozila prije
toga prijee 25 km/h, pomo pri
parkiranju e se ponovno aktivirati
kada brzina padne ispod 11 km/h.
Kad je sustav iskljuen, LED dioda na
tipki se iskljuuje i na informacijskom
centru vozaa prikazuje se Park
Assist Off (Pomo pri parkiranju
iskljuena).

Upozorenja
Sustav upozorava vozaa zvunim
signalima na potencijalno opasne
prepreke ispred vozila na udaljenosti
do 80 cm i na potencijalno opasne
prepreke iza vozila na udaljenosti do
50 cm, dok je ukopan stupanj
prijenosa za naprijed, odnosno do 1,5
metara, dok je ukopan stupanj
prijenosa za unatrag.
Ovisno o tome koja je strana vozila
blia prepreci, na toj e se strani
vozila emitirati zvuni signali
upozorenja. Interval izmeu zvukova
postaje krai kako se vozilo pribliava
prepreci. Kada je udaljenost manja od
priblino 30 cm, zvuk je konstantan.
Osim toga, udaljenost do stranjih ili
prednjih prepreka prikazuje se
promjenom crta za udaljenost na
informacijskom centru vozaa 3 116
ili, ovisno o izvedbi, na info-zaslonu
3 122.

Pokazivanje udaljenosti moe biti


prekinuto ako se prikae poruka
vozila veeg prioriteta. Nakon
odbacivanja poruke, pokazivanje
udaljenosti se ponovno pojavljuje.
Deaktiviranje
Sustav se automatski iskljuuje kad
brzina vozila prijee 11 km/h.
Mogue je i runo iskljuivanje
pritiskom na tipku pomoi pri
parkiranju r.
Kad sustav iskljuite runo, LED
dioda u tipki se gasi i na
informacijskom centru vozaa iskae
Park Assist Off (Pomo pri parkiranju
iskljuena).

Vonja i rukovanje
Nakon runog deaktiviranja, prednjustranju pomo pri parkiranju
ponovno aktivirate ako pritisnete r
ili ako ukopate stupanj prijenosa za
vonju unatrag.
Kompletan sustav moete runo
iskljuiti u izborniku za
personalizaciju vozila na
Info zaslonu. On ostaje iskljuen
tijekom ciklusa paljenja ili do
ponovnog ukljuenja izbornika za
personalizaciju. Personalizacija
vozila 3 126.
Prilikom koritenja ureaja za vuu
prikolice, promijenite postavke
konfiguracije u izborniku za
personalizaciju vozila na
Info zaslonu. Personalizacija vozila
3 126.
Greka
U sluaju kvara ili ako sustav
privremeno ne radi, na primjer zbog
visoke razine vanjske buke ili drugih
faktora smetnji, na informacijskom
centru vozaa iskae poruka.
Poruke vozila 3 124.

195

Napredna pomo pri parkiranju


9 Upozorenje
Voza je u potpunosti odgovoran
za prihvaanje parkirnog mjesta
koje predlae sustav kao i
manevriranja tijekom parkiranja.
Uvijek provjerite okolno podruje u
svim smjerovima prilikom
upotrebe napredne pomoi pri
parkiranju.
Napredna pomo pri parkiranju mjeri
odgovarajue parkirno mjesto tijekom
prolaska pored njega, izraunava
putanju i automatski upravlja vozilo
za paralelno ili okomito parkiranje.
Na informacijskom centru vozaa
3 116 ili, ovisno o verziji, na infozaslonu 3 122, daju se upute
podrane zvunim signalima.
Voza mora regulirati ubrzavanje,
koenje i promjenu brzina dok se
upravljanje provodi automatski.

Napredna pomo pri parkiranju uvijek


je dostupna u kombinaciji s pomoi pri
parkiranju sprijeda-straga. Oba
sustava koriste iste osjetnike u
prednjem i stranjem odbojniku.
Sustav ima est ultrazvunih
parkirnih senzora, i u stranjem i u
prednjem odbojniku.
Ukljuivanje napredne pomoi pri
parkiranju
Napredna pomo pri parkiranju moe
se aktivirati iskljuivo tijekom vonje
prema naprijed.

196

Vonja i rukovanje
Funkcionalnost
Mod traenja parkirnog mjesta,
pokazivanje na informacijskom
centru vozaa

Prilikom traenja parkirnog mjesta,


sustav je spreman za rad nakon
kratkog pritiska na (.
Sustav prepoznaje i memorira poloaj
(deset metara za bona parkirna
mjesta ili est metara za okomita
parkirna mjesta), ak i u nainu rada
s ukljuenim sustavom za pomo pri
parkiranju.
Sustav se moe aktivirati jedino pri
brzini do 30 km/h i sustav trai
parkirno mjesto pri brzini do 30 km/h.
Maksimalna dozvoljena paralelna
udaljenost izmeu vozila i reda
parkiranih vozila iznosi 1,8 metara za
paralelno parkiranje i 2,5 metara za
okomito parkiranje.

Kada se mjesto pronae, vizualna


povratna informacija pojavljuju se na
informacijskom centru vozaa i daje
se zvuni signal.
Odaberite paralelno ili okomito
parkirno mjesto na informacijskom
centru vozaa dugim pritiskanjem (.
Sustav je zadano konfiguriran da
detektira parkirno mjesto na strani
suvozaa. Ako traite mjesto za
parkiranje na vozaevoj strani,
ukljuite pokaziva smjera na
vozaevoj strani.

Vonja i rukovanje
Pokazivanje na info zaslonu u boji

Odaberite paralelno ili okomito


parkirno mjesto dodirom na
odgovarajuu ikonu na zaslonu.
Odaberite stranu za parkiranje
dodirom na odgovarajuu ikonu na
zaslonu.

Kada se mjesto pronae, vizualna


povratna informacija pojavljuju se na
info-zaslonu u boji i daje se zvuni
signal.
Ako voza ne zaustavi vozilo nakon
to je parkirno mjesto predloeno,
sustav zapoinje traiti drugo
pogodno parkirno mjesto.
Mod navoenja za parkiranje
Prijedlog sustava o parkirnom mjestu
prihvaa se nakon to voza zaustavi
vozilo unutar deset metara za bona
parkirna mjesta ili est metara za
okomita parkirna mjesta nakon
prikaza poruke Stop. Sustav
izraunava optimalnu putanju za
ulazak na parkirno mjesto.

197

Kratko vibriranje upravljaa nakon


ukljuivanja stupnja prijenosa za
vonju unatrag oznaava da sustav
upravlja upravljaem. Tada se vozilo
automatski upravlja prema parkirnom
mjestu uz pruanje detaljnih
informacija vozau o koenju,
ubrzavanju i izmjeni brzina. Voza
ruke mora drati dalje od kola
upravljaa.
Uvijek obratite panju na zvuk pomoi
pri parkiranju sprijeda-straga. Stalan
zvuk oznaava da je udaljenost do
prepreke manja od pribl. 30 cm.
Ako, iz bilo kojeg razloga, voza mora
ponovno preuzeti kontrolu nad
upravljanje, kolo upravljaa mora
uhvatiti za vanjski rub. U tom se
sluaju automatsko upravljanje
ponitava.
Oznaavanje na zaslonu
Upute na zaslonu prikazuju:
Ope savjete i poruke
upozorenja.
Nagovjetaj kada je vonja bra
od 30 km/h tijekom moda
traenja parkirnog mjesta.

198

Vonja i rukovanje

Zahtjev da zaustavite vozilo,


kada se detektira parkirno
mjesto.
Smjer vonje tijekom manevra
parkiranja.
Zahtjev za prebacivanjem u
stupanj prijenosa za vonju
natrag ili prvi stupanj prijenosa.
Zahtjev za ubrzavanjem ili
koenjem.
Za neke se informacije prikazuje
traka napretka na informacijskom
centru vozaa.
Uspjean zavretak manevra
parkiranja oznaava iskoni
simbol i zvuni signal.
Otkazivanje manevra parkiranja.

Prioriteti prikaza
Oznaka napredne pomoi pri
parkiranju na informacijskom centru
vozaa moe biti blokirana prikazom
poruke vozila koja ima vei prioritet.
Nakon potvrde poruke pritiskanjem
SET/CLR na ruici pokazivaa
smjera ili 9 na kolu upravljaa,

ponovno se prikazuju upute napredne


pomoi pri parkiranju i parkirni
manevar moe se nastaviti.
Deaktiviranje
Sustav se deaktivira:
kratkim pritiskanjem (
manevar parkiranja je uspjeno
zavren
vonja brzinom veom od
30 km/h tijekom traenja
parkirnog mjesta
vonja brzinom veom od
8 km/h tijekom navoenja za
parkiranje
otkriveno djelovanje vozaa na
upravlja
premaen broj maksimalnih
promjena stupnjeva prijenosa:
osam ciklusa tijekom paralelnog
parkiranja ili pet ciklusa tijekom
okomitog parkiranja
iskljuivanjem kontakta
Deaktiviranje od strane vozaa ili
sustava tijekom manevriranja bit e
pokazano s Parking Deactivated
(Parkiranje deaktivirano) na zaslonu.
Osim toga, uje se zvuni signal.

Greka
Pojavljuje se poruka ako:
Postoji greka u sustavu.
Voza nije uspjeno zavrio
manevar parkiranja.
Sustav nije djelatan.
Ako vai bilo koji od gornjih
razloga za iskljuivanje.
Ako se tijekom uputa za parkiranje
detektira neki predmet, na zaslonu se
pojavljuje Stop. Uklanjanje predmeta
e ponovno aktivirati manevar
parkiranja. Ako predmet nije uklonjen,
sustav e se detektirati. Dugim
pritiskom na ( ukljuuje se sustav i
trai se novo parkirno mjesto.

Vonja i rukovanje
Osnovne napomene o sustavima
pomoi pri parkiranju
9 Upozorenje
U odreenim uvjetima, razne
reflektirajue povrine na
predmetima ili odjei kao i vanjski
izvori buke mogu prouzroiti
greku u otkrivanju prepreka.
Posebno pazite na niske prepreke
koje mogu otetiti donji dio
odbojnika.

Oprez
Performanse sustava mogu se
smanjiti kada su senzori pokriveni,
npr. ledom ili snijegom.
Performanse sustava pomoi pri
parkiranju mogu se smanjiti zbog
velikog optereenja.
Primjenjuju se specijalni uvjeti ako
su via vozila u blizini (npr.
terenska vozila, mini kombiji,
kombiji). Ne moe se jamiti

identifikacija predmeta i ispravno


oznaavanje udaljenosti u
gornjem dijelu ovih vozila.
Predmete s vrlo malim poprenim
presjekom refleksije, kao to su
npr. uski objekti ili mekani
materijali, sustav ne moe
detektirati.
Sustavi pomoi pri parkiranju ne
prepoznaju predmete izvan
dometa detekcije.
Napomena
Moe se dogoditi da senzor otkrije
nepostojei predmet zbog vanjskih
smetnji buke ili mehanikih
nepodudarnosti (mogu se javiti
sporadina lana upozorenja).
Provjerite je li prednja registracijska
ploica ispravno montirana (da nije
savijena i nema zazora na braniku s
lijeve ili desne strane) te jesu li
senzori vrsto na svom mjestu.
Sustav napredne pomoi pri
parkiranju ne moe odgovoriti na
promjene u dostupnom parkirnom
prostoru nakon poetka manevra
parkiranja. Sustav moe prepoznati

199

ulaz, kolni ulaz, dvorite ili ak


raskrije kao parkirno mjesto. Nakon
odabira stupnja prijenosa za vonju
unatrag, sustav e zapoeti
manevriranje pri parkiranju. Obratite
pozornost obzirom na dostupnost
predloenog parkirnog mjesta.
Sustav ne otkriva nepravilnosti na
povrini, na primjer u graevinskim
podrujima. Voza preuzima
odgovornost.
Napomena
Nakon proizvodnje sustav je
potrebno kalibrirati. Za optimalno
navoenje pri parkiranju potrebna je
udaljenost vonje od otprilike
10 km, kao i broj zavoja.

Upozorenje na slijepu toku


sa strane
Sustav upozorenja na slijepu toku sa
strane otkriva i dojavljuje predmete s
obje strane vozila u podruju "slijepe
toke". Sustav vas vizualno
upozorava u oba vanjska ogledala
prilikom otkrivanja objekata koji
moda nisu vidljivi u unutarnjem i
vanjskim ogledalima.

200

Vonja i rukovanje

Upozorenje na slijepu toku sa strane


koristi neke od osjetnika napredne
pomoi pri parkiranju koji se nalaze
na prednjem i stranjem odbojniku s
obje strane vozila.

9 Upozorenje
Upozorenje na slijepe toke sa
strane nije zamjena za vozaev
vid.
Sustav ne detektira:
vozila izvan bonog slijepog
podruja koja se mogu brzo
pribliavati
pjeake, bicikliste ili ivotinje
Prije promjene traka uvijek
provjerite ogledala, pogledajte
preko ramena i ukljuite pokaziva
smjera.
Kada sustav, prilikom vonje prema
naprijed, otkrije neko vozilo u bonom
mrtvom kutu, neovisno o tome
pretjeete li vi neko vozilo ili netko vas
pretjee, simbol upozorenja B ute
boje svijetli u odgovarajuem
vanjskom retrovizoru. Ako voza tada
ukljui pokaziva smjera, uti simbol

upozorenja B poinje treperiti kao


upozorenje da ne mijenja prometni
trak.
Napomena
Ako je vozilo koje pretjee najmanje
10 km/h bre od pretjecanog vozila,
simbol upozorenja B u
odgovarajuem vanjskom
retrovizoru moda nee svijetliti.

granine, simboli upozorenja e se


iskljuiti. Ako se otkrije prisutnost
vozila u podruju mrtvog kuta, simboli
upozorenja B se ukljuuju na
odgovarajuoj strani.
Kada se motor pokrene, zasloni oba
vanjska ogledala nakratko se
ukljuuju kao potvrda da je sustav
ukljuen.
Sustav se moe aktivirati ili
deaktivirati na info-zaslonu,
personalizacija vozila 3 126.
Iskljuenje oznaava poruka koja se
prikazuje na zaslonu informacijskog
centra vozaa.

Podruja detekcije

Upozorenje na slijepu toku sa strane


aktivno je pri brzinama od 10 km/h do
140 km/h. Bra vonja od 140 km/h
iskljuuje sustav to pokazuju
prigueno osvijetljeni simboli
upozorenja B u oba vanjska
retrovizora. Smanjenjem brzine ispod

Podruja detekcije poinju kod


stranjeg branika i nastavljaju se
pribl. tri metra prema straga i u stranu.
Visina toga podruja je priblino
izmeu pola metara i dva metra iznad
tla.
Upozorenje na slijepu toku sa strane
zanemaruje stacionarne objekte
poput zatitnih ograda, stupova,

Vonja i rukovanje
rubnjaka, zidova i greda. Ne
detektiraju se parkirana vozila ili ona
koja dolaze iz suprotnog smjera.

Greka
U normalnim uvjetima mogue je da
upozorenje katkad izostane, a u
vlanim uvjetima to moe biti i ee.
Upozorenje na slijepu toku sa strane
ne funkcionira kada je lijevi ili desni
kraj stranjeg branika prekriven
blatom, prljavtinom, snijegom,
ledom, bljuzgavicom ili po jakoj kii.
Upute za ienje 3 265.
U sluaju kvara u sustavu ili ako
sustav ne radi uslijed privremenih
uvjeta, simboli u retrovizorima svijetlit
e neprekidno, a na informacijskom
centru vozaa prikazat e se poruka.
Zatraite pomo radionice.

Kamera okrenuta prema


natrag
Kamera okrenuta prema natrag
pomae vozau pri vonji unatrag
prikazujui podruje iza vozila.
Podruje koje kamera pokriva
prikazano je na info-zaslonu u boji.

9 Upozorenje

201

Funkcionalnost

Kamera okrenuta prema natrag ne


zamjenjuje vozaev vid. Imajte na
umu da predmeti koji nisu u
vidnom podruju kamere ili
osjetnika napredne pomoi pri
parkiranju, primjerice, ispod
odbojnika ili ispod vozila, nisu
prikazani.
Ne vozite unatrag gledajui
iskljuivo u info-zaslon ve prvo
provjerite podruje iza i oko vozila.

Aktiviranje
Kamera okrenuta prema natrag
automatski se ukljuuje kada je
odabran stupanj prijenosa unazad.

Na hatchback modelu s 5 vrata,


kamera je postavljena izmeu svjetla
registarske ploice.
Na modelu Sports Tourer, kamera je
postavljena ispod ukrasnog profila
vrata prtljanika.

202

Vonja i rukovanje
Prikaz postavki
Svjetlinu i kontrast moete podesiti
dodirivanjem zaslona osjetljivog na
dodir, ako je kamera za pogled
unatrag aktivna.

Deaktiviranje

Podruje koje kamera prikazuje je


ogranieno. Udaljenost od predmeta
prikazanog na zaslonu razliita je od
stvarne udaljenosti.
Linije za navoenje
Dinamike linije za navoenje su
vodoravne crte, projicirane na sliku u
intervalima od jednog metra, koje
definiraju udaljenost od prikazanih
predmeta.

Putanja vozila prikazuje se sukladno


kutu zakreta upravljaa.
Simboli upozorenja
Simboli upozorenja obiljeeni su
trokutima 9 na slici i pokazuju
zapreke koje su otkrili stranji
osjetnici napredne pomoi pri
parkiranju.
Dodatno, 9 se pojavljuje na gornjoj
liniji info zaslona s upozorenjem da
provjerite okolinu vozila.

Kamera se iskljuuje kada se premai


odreena brzina kretanja prema
naprijed ili kada nije ukljuen stupanj
prijenosa unatrag pribl. 15 sekundi.
Kameru okrenutu prema natrag
moete runo deaktivirati u izborniku
za personalizaciju vozila na infozaslonu u boji. Odaberite vaeu
postavku u Postavke, I Vozilo.

Vonja i rukovanje
Deaktiviranje linija za navoenje i
simboli upozorenja

Info-zaslon u boji od 7": aktiviranje ili


deaktiviranje vizualnih linija za
navoenje i simbola upozorenja
moete promijeniti putem dodirnih
tipki u donjoj zoni zaslona.
Info-zaslon u boji od 8": aktiviranje ili
deaktiviranje vizualnih linija za
navoenje i simbola upozorenja
moete promijeniti u izborniku
postavki na info-zaslonu. Odaberite
vaeu postavku u Postavke, I
Vozilo.
Info zaslon 3 122.
Personalizacija vozila 3 126.

Greka
Poruke o kvaru prikazane su uz 9 na
gornjoj crti info-zaslona.
Kamera okrenuta prema natrag
moda nee raditi ispravno kada:
Je okolina u mraku.
Ako suneve zrake ili snop
prednjih svjetala svijetle ravno u
objektiv kamere.
Led, snijeg, blato ili bilo to drugo
prekriva objektiv kamere. Oistite
objektiv, isperite ga vodom i
obriite mekom krpom.
Ako vozilo vue prikolicu.
Vozilo ima oteen stranji dio.
Postoje velike temperaturne
promjene.

203

Pomo za prometne
znakove
Funkcionalnost
Pomo za prometne znakove
detektira odreene prometne
znakove putem prednje kamere i
prikazuje ih na zaslonu
informacijskog centra vozaa.
Ako je vozilo opremljeno ugraenim
navigacijskim sustavom, prometni
znakovi iz podataka karata mogu se
dodatno ukljuiti.

Prometni znakovi, koji e biti


detektirani, su:

204

Vonja i rukovanje

Znakovi ogranienja i zabrane


prolaza
ogranienje brzine
zabranjeno pretjecanje
prestanak ogranienja brzine
prestanak zabrane pretjecanja
Znakovi na cesti
Poetak i kraj:
gradske regije (odreene zemlje)
autocesta
A-ceste
ulice s djecom u igri
Dodatni znakovi
dodatne napomene uz prometne
znakove
ogranienje ili vua prikolice
ogranienja vuenja
upozorenje na mokru cestu
upozorenje na led
vremenska ogranienja
ogranienja udaljenosti
strelice smjera
Znakovi ogranienja brzine i znakovi
zabrane pretjecanja prikazuju se na
informacijskom centru vozaa do

pojave novog znaka ogranienja


brzine ili prestanka ogranienja
brzine ili dok im ne istekne odreeno
vrijeme.

Mogua je indikacija vie znakova na


zaslonu.

Usklinik u okviru pokazuje da je


detektiran dodatni znak kojega sustav
ne moe jasno prepoznati.
Sustav radi bez gubitka uinkovitosti
do brzine od 200 km/h, ovisno o
uvjetima rasvjete. Po noi je sustav
aktivan do brzine od 160 km/h.

Oznaavanje na zaslonu
Informacija o trenutno vaeim
prometnim znakovima dostupna je na
odreenoj stranici pomoi za
prometne znakove u informacijskom
centru vozaa.
Osim toga, trenutno vaee
ogranienje brzine neprekidno je
prikazano u donjem retku
informacijskog centra vozaa. U
sluaju da je dostupno ogranienje
brzine s dodatnim znakom, na tom
podruju prikazuje se simbol +.

Vonja i rukovanje
Na zaslonu srednje razine opreme,
izaberite Info. izbornik ? putem
MENU i odaberite stranicu pomoi za
prometne znakove kotaiem na
ruici pokazivaa smjera 3 116.

Na zaslonu vie razine opreme,


izaberite izbornik Info. putem desnih
tipki na kolu upravljaa i pritisnite P
ili Q za odabir stranice pomoi za
prometne znakove 3 116.
Ako odaberete drugu stranicu na
izborniku informacijskog centra
vozaa i ako nakon toga ponovno
odaberete stranicu pomoi za
prometne znakove, bit e prikazan
zadnji prepoznati prometni znak.

Funkcija upozorenja
Funkciju upozorenja moete aktivirati
ili deaktivirati u izborniku postavki na
stranici pomoi za prometne
znakove.

Nakon aktiviranja i ako stranica za


detekciju prometnog znaka nije
trenutno prikazana, novo detektirani
znakovi za ogranienje brzine i
zabranu pretjecanja prikazuju se kao
iskona upozorenja na
informacijskom centru vozaa.

205

Na zaslonu srednje razine opreme,


kada se prikae stranica pomoi za
prometne znakove, pritisnite
SET/CLR na ruici pokazivaa
smjera.

Odaberite Alerts ON (Upozorenja


ukljuena) ili Alerts OFF (Upozorenja
iskljuena) okretanjem kotaia i
pritisnite SET/CLR.
Na zaslonu vie razine opreme, kada
se prikae stranica pomoi za
prometne znakove, pritisnite q na
kontrolama na kolu upravljaa.

206

Vonja i rukovanje
Osim toga, za brisanje sadraja
stranice na tri sekunde moete
pritisnuti SET/CLR ili 9.
Po uspjenom resetiranju, oglasit e
se zvuni signal i pokazat e se
sljedei "Zadani znak", sve dok se
sljedei prometni znak ne detektira ili
ne nae u podacima karte
navigacijskog sustava.

Aktivirajte upozorenja postavkom J,


deaktivirajte upozorenja postavkom
I putem tipke 9.
Iskono upozorenje prikazuje se
priblino osam sekundi na zaslonu
informacijskog centra vozaa.

Resetiranje sustava
Sadraj prikaza prometnih znakova
moete izbrisati u izborniku postavke
stranice pomoi za prometne
znakove biranjem Poniti i
potvrivanjem pritiskanjem SET/CLR
na ruici pokazivaa smjera ili 9 na
kontrolama na kolu upravljaa.

U nekim sluajevima, sustava


automatski brie pomo za prometne
znakove.

Brisanje prometnih znakova


Postoje razliita scenarija koja
dovode do brisanja trenutno
prikazanih prometnih znakova.
Nakon brisanja, na informacijskom
centru vozaa prikazuje se "Zadani
znak" ili znak iz podataka
navigacijske karte.

Razlozi za brisanje znakova:


Unaprijed odreena udaljenost je
prevezena ili je isteklo vrijeme
(razlikuje se za svaki tip znaka)
Vozilo vozi kroz skretanje
Ako podaci navigacijske karte
nisu dostupni, a brzina padne
ispod 52 km/h (detekcija ulaska u
grad)
Ako su podaci navigacijske karte
dostupni i detektiran je ulaz/izlaz
iz grada zbog izmjena podataka
karte

Detektiranje prometnog znaka


zajedno s navigacijskim
sustavom
Ako je vozilo opremljeno
navigacijskim sustavom, trenutno
prikazani znak moe potjecati iz
optike detekcije znaka ili iz podataka
karte.
Ako trenutno prikazani znak potjee
iz podataka karte, a informacije o karti
se promijene, prikazat e se novi
znak. To moe dovesti do detekcije
novog znaka, iako na cesti moda
niste proli kraj nikakvog znaka.

Vonja i rukovanje
Greka
Pomo za prometne znakove moda
nee raditi ispravno ako:
Podruje vjetrobrana, na kojemu
se nalazi prednja kamera, nije
isto ili je pokriveno stranim
predmetima, primjerice
naljepnicama.
Prometni znakovi su u potpunosti
ili djelomino prekriveni ili se
teko razabiru.
Postoje loi uvjeti u okolini kao
to su, primjerice, jaka kia,
snijeg, direktno sunevo svjetlo ili
sjene.
Prometni znakovi su nepravilno
postavljeni ili su oteeni.
Prometni znakovi nisu
usuglaeni s Bekom
konvencijom o prometnim
znakovima (Wiener
bereinkommen ber
Straenverkehrszeichen).

Oprez
Sustav je namijenjen za pomo
vozau u raspoznavanju
prometnih znakova u definiranom
podruju brzine. Ne ignorirajte
prometne znakove koje sustav nije
prikazao.
Sustav ne raspoznaje nikakve
druge osim konvencionalnih
prometnih znakova koji mogu
odrediti ili zavriti ogranienje
brzine.
Neka vas ova specijalna znaajka
ne dovede u napast rizine vonje.
Brzinu uvijek prilagodite uvjetima
na cesti.
Sustavi pomoi za vozaa ne
oslobaaju vozaa od potpune
odgovornosti za koritenje vozila.

Pomo za zadravanje
voznog traka
Pomo za zadravanje voznog traka
pomae izbjegavati sudare zbog
nenamjernih naputanja voznog
traka. Prednja kamera promatra

207

oznake voznog traka izmeu kojih se


vozilo kree. Ako se vozilo priblii
oznaci voznog traka, kolo upravljaa
se njeno okree kako bi se vozilo
vratilo natrag u vozni trak. Okrenite
kolo upravljaa u istom smjeru ako
upravljanje sustava nije dovoljno.
Okrenite kolo upravljaa lagano u
suprotnom smjeru ako je tendencija
promjene voznog traka.
Prilikom znaajnog prelaenja
oznake voznog traka, pomo za
zadravanje voznog traka pokree
vizualno i zvuno upozoravanje.
Podrazumijeva se nenamjerno
naputanje voznog traka
bez koritenja pokazivaa smjera
koristei pokaziva smjera u
suprotnom smjeru od smjera
naputanja voznog traka
bez koenja
bez ubrzavanja
bez aktivnog upravljanja.
Napomena
Sustav se iskljuuje tijekom
detekcije dvosmislenih oznaka
voznog traka, primjerice u
graevinskim podrujima.

208

Vonja i rukovanje

Napomena
Sustav se moe iskljuiti ako
detektira vozne trakove koji su
preuski, preiroki ili s preotrim
zavojem.

Aktiviranje

Pomo za zadravanje voznog traka


aktivirate pritiskanjem a. LED-dioda
u tipki svijetli kako bi pokazala da je
sustav ukljuen.

Kada kontrolno svjetlo a na sklopu


instrumenata svijetli zeleno, sustav je
spreman za pomo.
Sustav je spreman za rad pri
brzinama vozila izmeu 60 km/h i
180 km/h te ako su dostupne oznake
voznog traka.
Sustav njeno okree kolo
upravljaa, a kontrolni indikator a
mijenja boju u utu ako se vozilo
priblii detektiranoj oznaci voznog
traka bez koritenja pokazivaa
smjera u tom pravcu.
Sustav opominje bljeskanjem a
zajedno s tri zvuna signala, iz
odgovarajueg smjera, ako je vozni
trak naputen znaajno.
Sustav moe raditi samo ako je
detektirana oznaka voznog traka.
Ako sustav detektira oznake voznog
traka samo na jednoj strani ceste, on
e pomagati samo za tu stranu.
Pomo za zadravanje voznog traka
detektira vonju bez ruku. U tom
sluaju, na informacijskom centru
vozaa iskae poruka i oglaava se

zvuni signal, sve dok pomo za


zadravanje voznog traka detektira
vonju bez ruku.

Deaktiviranje
Sustav se deaktivira pritiskom na a,
pri emu se LED na tipki gasi.

Greka
Na rad sustava mogu negativno
utjecati:
Vjetrobran nije ist ili je prekriven
stranim predmetima, primjerice
naljepnicama
Bliska vozila ispred
Nagnute ceste
Zavojite ili breuljkaste ceste
Rubovi ceste
Ceste sa slabim oznakama
voznog traka
Iznenadne promjene osvjetljenja
Loa stanja okolia, primjerice
jaka kia ili snijeg
Modifikacije vozila, primjerice
gume.

Vonja i rukovanje
Iskljuite sustav ako je rad sustava
poremeen zbog katranskih mrlja,
sjena, pukotina na povrini ceste,
privremenih ili graevinskih oznaka
voznog traka ili drugih nedostataka
na cesti.

9 Upozorenje
Uvijek pazite na cestu i odravajte
pravilan poloaj vozila u voznom
traku, jer bi inae moglo doi do
oteenja vozila, ozljede i smrti.
Pomo za zadravanje voznog
traka ne usmjerava vozilo
neprekidno.
Sustav moda nee zadrati
vozilo u voznom traku ili nee dati
upozorenje, ak i ako detektira
oznaku voznog traka.
Upravljanje sustava pomoi za
zadravanje voznog traka moda
nije dovoljno za izbjegavanje
naputanja voznog traka.
Sustav moda nee detektirati
vonju bez ruku zbog vanjskih
utjecaja (stanje i povrina ceste,
vrijeme itd.). Voza ima punu

odgovornost za kontrolu nad


vozilom i uvijek treba drati ruke
na kolu upravljaa dok vozi.
Koritenje sustava za vrijeme
vuenja prikolice ili na skliskim
cestama moe prouzroiti gubitak
kontrole nad vozilom i sudar.
Iskljuite sustav.

209

Gorivo
Gorivo za benzinske motore
Koristite iskljuivo bezolovno gorivo
koje odgovara Europskom standardu
EN 228 ili E DIN 51626-1 ili slino.
Motor je u stanju raditi s gorivom koje
sadri do 10 % etanola (na primjer
pod nazivom E10).
Koristite gorivo s preporuenim
oktanskim brojem. Posebni zahtjevi
motora navedeni su u pregledu
podataka o motoru 3 276. Naljepnica
specifina za dravu na vratacima
spremnika goriva moe imati veu
vanost od opih zahtjeva.

Oprez
Nemojte koristiti goriva ili dodatke
gorivima koji sadre metalne
dijelove, poput aditiva na bazi
mangana. Tako biste mogli otetiti
motor.

210

Vonja i rukovanje
Oprez

Oprez

9 Opasnost

Koritenje goriva koje nije


sukladno normi EN 228 ili E DIN
51626-1, ili drugoj odgovarajuoj
normi, moe dovesti do naslaga u
motoru ili oteenja motora.

Koritenje goriva koje nije


sukladno normi EN 590 ili slinim
normama moe dovesti do gubitka
snage motora, poveanog
troenja ili oteenja motora.

Prije punjenja goriva, iskljuite


kontakt i sve vanjske grijae s
komorama za izgaranje.
Prilikom punjenja potujte upute
za koritenje i sigurnost na postaji
za punjenje.

Oprez
Koritenje goriva s preniskim
oktanskim brojem moe dovesti
do nekontroliranog izgaranja i
oteenja motora.

Gorivo za dizelske motore


Koristite samo dizel gorivo koje
zadovoljava EN 590.
U zemljama izvan Europske unije
koristite eurodizel s koncentracijom
sumpora ispod 50 ppm.

Nemojte koristiti pomorska dizel ulja,


ulja za grijanje, Aquazole i sline
emulzije dizela i vode. Diesel goriva
se ne smiju razrjeivati gorivima za
benzinske motore.

Punjenje goriva

9 Opasnost
Gorivo je zapaljivo i eksplozivno.
Ne puite. Bez otvorenog plamena
ili iskri.
Ako u vozilu moete osjeti miris
goriva, odmah kontaktirajte
radionicu radi otklanjanja uzroka.

Oprez
U sluaju da ulijete krivo gorivo, ne
palite automobil.
Poklopac spremnika goriva nalazi se
na stranjoj desnoj strani vozila.

Vonja i rukovanje

211

Zatvorite okretanjem epa spremnika


goriva u smjeru kazaljki na satu dok
ne ujete "klik".
Zatvorite poklopac i uglavite ga.

ep spremnika goriva
Koristite samo originalne poklopce
filtera goriva.
Vozila s diesel motorima imaju
specijalan ep spremnika goriva.
Poklopac spremnika se moe otvoriti
samo ako je vozilo otkljuano.
Oslobodite poklopac otvora
spremnika goriva guranjem poklopca.
Za otvaranje, polako okrenite ep u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu.

ep spremnika se moe zakaiti na


dra na poklopcu spremnika.
Prilikom ulijevanja goriva posve
umetnite mlaznicu u otvor i ukljuite
je.
Nakon automatskog prekida dovoda
goriva, gorivo se moe nadoliti
djelovanjem na mlaznicu pumpe
maksimalno jo dva puta.

Oprez
Gorivo koje se prelilo odmah
obriite.

Potronja goriva - CO2


emisija
Potronja goriva (mjeovita vonja)
modela Opel Astra je u rasponu od
6,2 do 3,3 l/100 km.
Emisija CO2 plinova (mjeovita
vonja) unutar je raspona od 142 do
88 g/km.
Za posebne vrijednosti za vae
vozilo, pogledajte EEC Certifikat
sukladnosti koji vam je isporuen s
vozilom, ili druge nacionalne
dokumente za registraciju vozila.

212

Vonja i rukovanje

Ope napomene
Navedeni slubeni podaci potronje
goriva i emisije CO2 odnose se na EU
osnovni model sa standardnom
opremom.
Podaci o potronji goriva i emisiji
CO2 odreuju se sukladno regulativi
R (EC) br. 715/2007 (prema
posljednjoj vaeoj verziji), uz
uzimanje u obzir teinu vozila u
vonji, kako ta regulativa i odreuje.
Podaci se daju iskljuivo u svrhu
usporedbe izmeu raznih varijanti
vozila i ne smije se uzimati kao
jamstvo za stvarnu potronju goriva
pojedinog vozila. Dodatna oprema
moe utjecati na rezultate vee
potronje od navedene, kao i veeg
broja emisije CO2. Nadalje, potronja
goriva ovisi o osobnom stilu vonje
kao i o uvjetima na cesti.

Kuka prikolice
Ope napomene
Koristite samo opremu za vuu koja
je odobrena za Vae vozilo.
Naknadnu ugradnju opreme za vuu
prepustite radionici. Moe biti
neophodno izvriti izmjene koje
utjeu na sustav hlaenja, toplinske
titove ili drugu opremu.
Funkcija otkrivanja neispravne
aruljice stop svjetla prikolice ne
moe otkriti djelominu neispravnost
svjetla. Na primjer, kod etiri aruljice
od pet vata, neispravna arulja se
otkriva samo kada ostane jo jedna
arulja od pet vata ili nijedna.
Ugradnja opreme za vuu moe
pokriti otvor karike za vuu. Ako je to
sluaj, za vuu koristite motku kuke
za vuu. Ako se ne koristi, tap spojne
kugle uvijek drite u vozilu.

Vozne karakteristike i
savjeti za vonju
Prije spajanja prikolice, podmaite
kuku za vuu. Meutim, ne
podmazujte kuglu ako upotrebljavate
stabilizator za priguenje pokreta
zanoenja koji djeluje na kuglu kuke.
Tijekom vuenja prikolice, nemojte
prelaziti brzinu od 80 km/h.
Maksimalna brzina od 100 km/h je
podobna samo ako koristite
priguiva oscilacija i doputena
ukupna masa prikolice ne prelazi
teinu vozila spremnog za vonju.
Za prikolice s malom voznom
stabilnou i karavan prikolice, jako
se preporua uporaba priguivaa
vibracija.
U sluaju da je prikolica poela
vijugati, vozite jo sporije, ne
pokuavajte korigirati upravljanje i u
nudi jako zakoite.
Kada vozite na nizbrdici, vozite u
istom stupnju prijenosa kao pri vonji
na uzbrdici i vozite priblino istom
brzinom.

Vonja i rukovanje
Podesite tlak u gumi na vrijednost
navedenu za puno optereenje
3 284.

Vua prikolice
Optereenje prikolice
9 Upozorenje
Vozila s motorom B14XFT i
automatskim mjenjaem:
Koritenje opreme za vuu
dozvoljeno je samo za montau
odgovarajuih nosaa bicikala.
Nemojte koristiti opremu za vuu
prikolice.
Doputena optereenja prikolice
maksimalne su vrijednosti, koje ovise
o motoru i vozilu i koje se ne smiju
prekoraiti. Stvarno optereenje
prikolice razlika je izmeu stvarne
ukupne mase prikolice i stvarnog
vertikalnog optereenja prikljuka
kuke, kad je prikolica prikopana.

Doputena optereenja prikolice za


Vae vozilo moete pronai u
dokumentima vozila. Openito,
optereenja vrijede do uspona od
maksimalno 12 %.
Doputeno optereenje od prikolice
pri vui do odreenog nagiba,
primjenjiva su samo do nadmorske
visine od 1000 metara. S obzirom da
se snaga motora smanjuje s
poveanjem nadmorske visine zbog
rjeeg zraka, smanjuje se i
sposobnost svladavanja uspona,
doputena bruto teina mora se
smanjiti za dodatnih 10 % za svakih
dodatnih 1000 m nadmorske visine.
Pri vonji na cestama s malim
usponima (manjim od 8 %, napr.
autoput) nije potrebno smanjiti bruto
teinu.
Dozvoljena kombinirana masa se ne
smije prekoraiti. Ta masa je
navedena na identifikacijskoj ploici
3 271.

213

Vertikalno optereenje prikljuka


Vertikalno optereenje prikljuka je
sila kojom prikolica djeluje na kuku.
Ono moe varirati prema smjetaju
tereta kojim optereujete prikolicu.
Maksimalno doputeno vertikalno
optereenje kuke za vuu (75 kg)
naznaeno je na ploici opreme za
vuu i u dokumentima vozila. Uvijek
pokuajte postii maksimalno
optereenje kuke, posebice kod
tekih prikolica. Vertikalno
optereenje prikljuka kuke nikada ne
smije pasti ispod 25 kg.

Optereenje stranje osovine


Kada je prikolica prikljuena i kad je
vozilo potpuno optereeno,
doputeno optereenje stranje
osovine (pogledajte u dokumentima
vozila ili na identifikacijskoj ploici)
moe biti premaeno za 40 kg. Ako je
doputeno optereenje stranje
osovine premaeno, ne smije biti
prekoraena brzina od 100 km/h.

214

Vonja i rukovanje

Oprema za vuu

Kod modela Sports Tourer, guranjem


skinite poklopca sa stranjeg
odbojnika.

Oprez
Kada ne vuete prikolicu, kuku za
vuu skinite.

Smjetaj kuke za vuu


Torba s kukom za vuu spremljena je
na stranjem podnom poklopcu u
prtljaniku.
Traku provucite kroz stranju desnu
uicu za uvrenje, omotajte je
dvaput i zategnite da biste uvrstili
vreicu.

Slika pokazuje hatchback s 5 vrata.

Slika pokazuje Sports Tourer.

Postavljanje kuke za vuu


Odspojite i preklopite prikljunu
utinicu dolje. Skinite zatitni
poklopac s otvora za kuku i spremite
ga.

Vonja i rukovanje
Provjera zategnutosti motke kuke

215

Umetnite zategnutu motku kuke u


otvor i snano gurnite gore dok se ne
uje nasjedanje ("klik").
Kotai preskae u svoj osnovni
poloaj nalijeui na motku kuke bez
zranosti.

9 Upozorenje
Ne dodirujte kotai tijekom
umetanja.

Crvena oznaka na kotaiu mora


biti usmjerena prema zelenoj
oznaci na motki kuke.
Zranost izmeu kotaia i motke
kuke mora biti priblino
6 milimetara.
Klju mora biti u poloaju c.
U suprotnom, motka kuke se mora
zategnuti prije umetanja:
Otkljuajte motku kuke
zakretanjem kljua u poloaj c.

Povucite kotai prema van i


zakrenite do kraja u smjeru
kazaljki na satu.

Umetanje motke kuke

Zakljuajte motku kuke zakretanjem


kljua u poloaj e. Uklonite klju i
zatvorite zatitni poklopac.

216

Vonja i rukovanje

Uica za ue konice u sluaju


otrgnua

9 Upozorenje

Umetnite ep u otvor.
Otklopite prikljunu utinicu.

Vua prikolice je dozvoljena samo


kad je kuka za vuu pravilno
postavljena. Ako se kuka za vuu
ne postavi pravilno, zatraite
pomo radionice.

Demontaa kuke za vuu

Zakaite ue konice za sluaj


otrgnua na uicu.
Provjerite je li motka kuke pravilno
postavljena
Zelena oznaka na kotaiu mora
biti usmjerena prema zelenoj
oznaci na motki kuke.
Izmeu zakretne ruke i motke
kuke ne smije biti zranosti.
Motka kuke mora biti uvrena
u otvoru.
Motka kuke mora biti zakljuana
i klju izvaen.

Kod modela Sports Tourer, umetnite


poklopac u stranji odbojnik prema
pokazanom na slici.

Otvorite zatitni poklopac i zakrenite


klju u poloaj c za otkljuavanje
motke kuke.
Povucite zakretnu ruku prema van i
zakrenite do kraja u smjeru kazaljki
na satu. Izvucite motku kuke prema
dolje.

Vonja i rukovanje
Pomo za stabilnost prikolice je
funkcija elektronike kontrole
stabilnosti 3 182.

Spremite kuku za vuu u torbu i


osigurajte je tako da uvrstite traku
kroz stranju desnu uicu za
uvrenje tereta. Omotajte je dvaput
i zategnite traku kako biste uvrstili
torbu.

Pomo za stabilnost
prikolice
Ako sustav detektira vijugava gibanja,
snaga motora se smanjuje i
kombinacija vozilo/prikolica se
selektivno koi dok vijuganje ne
nestane. Dok sustav radi drite kolo
upravljaa to je mogue mirnijim.

217

218

Njega vozila

Njega vozila
Ope napomene ........................ 219
Oprema i modifikacije vozila .... 219
Spremanje vozila ..................... 219
Prerada vozila na kraju radnog
vijeka ...................................... 220
Provjere vozila ........................... 220
Vrenje rada ............................ 220
Poklopac motora ..................... 220
Motorno ulje ............................. 221
Rashladno sredstvo motora .... 222
Tekuina za pranje .................. 223
Konice .................................... 223
Tekuina konica ..................... 223
Akumulator .............................. 224
Odzraivanje sustava dizel
goriva ...................................... 226
Zamjena metlice brisaa ......... 226
Zamjena arulje ......................... 227
Halogenska prednja svjetla ..... 227
Svjetla za maglu ...................... 229
Stranja svjetla ........................ 229
Boni pokazivai smjera .......... 235
Svjetlo registarske ploice ....... 236

Unutarnja svjetla ...................... 237


Osvjetljenje ploe s
instrumentima ......................... 237
Elektrini sustav ......................... 237
Osigurai ................................. 237
Kutija s osiguraima u
motornom prostoru ................. 238
Kutija s osiguraima ploe s
instrumentima ......................... 240
Kutija s osiguraima u
prtljaniku ............................... 242
Alat vozila .................................. 244
Alat .......................................... 244
Kotai i gume ............................. 245
Zimske gume ........................... 245
Oznake guma .......................... 246
Pritisak guma ........................... 246
Sustav nadzora pritiska u
gumama ................................. 247
Dubina are ............................. 251
Promjena veliine guma i
kotaa ..................................... 252
Poklopci kotaa ....................... 252
Lanci za snijeg ......................... 252
Komplet za popravak gume ..... 253
Zamjena kotaa ....................... 256
Rezervni kota ......................... 258
Pokretanje kablovima ................ 261
Pokretanje spojnim kabelom . . . 261

Vua ........................................... 263


Vuenje vozila ......................... 263
Vuenje nekog drugog vozila . . 264
Njega izgleda ............................. 265
Njega vanjtine ........................ 265
Njega unutranjosti .................. 267

Njega vozila

Ope napomene

Spremanje vozila

Oprema i modifikacije vozila

Parkiranje na due vrijeme

Preporuamo vam koritenje


originalnih dijelova i dodatne opreme
i tvorniki odobrenih dijelova
specifino za va tip vozila. Ne
moemo procijeniti ili jamiti
pouzdanost drugih proizvoda - ak i
ako imaju regulatorna ili druga
odobrenja.
Ne vrite nikakve izmjene na
elektrinim sustavima, npr. promjene
elektronikih kontrolnih jedinica (chip
tuning).

Oprez
Prilikom transportiranja vozila
vlakom ili na vozilu vune slube,
mogu se otetiti zavjesice za blato.

Ako e vozilo biti skladiteno nekoliko


mjeseci:
Operite i konzervirajte vozilo
voskom.
Provjerite vosak u prostoru
motora i na podvozju.
Oistite i zatitite gumene brtve.
Do vrha napunite spremnik
goriva.
Zamijenite motorno ulje.
Ispustite tekuinu za pranje iz
spremnika.
Provjerite zatitu od smrzavanja i
zatitu od korozije rashladnog
sredstva.
Podesite tlak u gumi na
vrijednost navedenu za puno
optereenje.
Parkirajte vozilo u suhom, dobro
provjetravanom prostoru.
Odaberite prvi ili stupanj za
vonju unatrag ili postavite
polugu mjenjaa u P. Sprijeite
gibanje vozila.

219

Ne zateite parkirnu konicu.


Otvorite poklopac motora,
zatvorite sva vrata i zakljuajte
vozilo.
Odspojite stezaljku negativnog
terminala s akumulatora vozila.
Uvjerite se da nijedan sustav ne
radi, npr. protuprovalni alarmni
sustav.

Priprema za normalno koritenje


Kada je vozilo potrebno pripremiti za
ponovni rad:
Spojite stezaljku negativnog
terminala na akumulator vozila.
Aktivirajte elektroniku elektrinih
prozora.
Provjerite tlak u gumama.
Napunite spremnik tekuine za
pranje.
Provjerite razinu ulja u motoru.
Provjerite razinu rashladnog
sredstva.
Ako je potrebno, postavite
registarske ploice.

220

Njega vozila

Prerada vozila na kraju


radnog vijeka
Informacije o centrima za odlaganje
vozila na kraju vijeka trajanja i za
njegovo recikliranje dostupne su na
naoj web-stranici, ako je tako
zakonom propisano. Ove radove
prepustite samo ovlatenim centrima
za recikliranje.

Provjere vozila
Vrenje rada

9 Opasnost
Sustav paljenja koristi izrazito
visoki napon. Ne dodirujte.

Poklopac motora
Otvaranje

9 Upozorenje
Provjere u prostoru motora izvrite
samo kad je kontakt iskljuen.
Ventilator hlaenja se moe
pokrenuti ak i ako je kontakt
iskljuen.

Povucite polugu oslobaanja i vratite


je u originalni poloaj.

Njega vozila
Uvrstite potpornu ipku poklopca
motora.
Ako se poklopac motora otvori dok je
ukljuena funkcija Autostop, motor e
se automatski ponovno pokrenuti iz
sigurnosnih razloga.

Zatvaranje

Pomaknite sigurnosni osigura bono


prema lijevoj strani vozila i otvorite
poklopac motora.

Prije zatvaranja poklopca motora,


potpornu ipku gurnite u dra.
Spustite poklopac motora i pustite ga
da padne na zapor s male visine
(20-25 cm). Provjerite da je poklopac
motora uvren.

221

Maksimalna potronja motornog ulja


iznosi 0,6 l na 1000 km.
Provjerite kada je vozilo na
vodoravnoj povrini. Motor mora biti
na radnoj temperaturi i iskljuen
najmanje pet minuta.
Izvucite ipku, obriite je, umetnite je
do kraja, izvucite van i oitajte razinu
motornog ulja.
Umetnite ipku do ogranienja na
ruki i napravite pola okretaja.
Ovisno o izvedbi motora koriste se
razliite ipke.

Oprez
Ne pritiite poklopac motora na
zasun kako ne bi zapeo na
zupcima.

Motorno ulje
Redovito runo provjerite razinu
motornog ulja da biste sprijeili
oteenje motora. Uvjerite se da se
koristi ulje odgovarajuih
specifikacija. Preporuene tekuine i
sredstva za podmazivanje 3 269.

Kada razina motornog ulja padne do


oznake MIN, nadolijte motorno ulje.

222

Njega vozila
Razina motornog ulja ne smije prijei
oznaku MAX na ipci.

Oprez
Prekomjerno ulje motora mora se
ispustiti ili isisati.

Razina rashladnog sredstva


Oprez
Preniska razina rashladnog
sredstva moe uzrokovati
oteenje motora.

Koliine 3 283.
Postavite ep i zategnite ga.
Preporuamo koritenje motornog
ulja iste kvalitete koje je koriteno pri
zadnjoj zamjeni.

Rashladno sredstvo motora


Rashladna tekuina osigurava zatitu
od smrzavanja do otprilike -28 C. U
hladnim regijama s jako niskim
temperaturama, tvorniki napunjena
rashladna tekuina osigurava zatitu
od smrzavanja do otprilike -37 C.

Oprez
Koristite samo odobreni antifriz.

Ako je sustav hlaenja hladan, razina


rashladnog sredstva treba biti iznad
linije oznake. Nadolijte ako je razina
niska.

Njega vozila
9 Upozorenje

Tekuina za pranje

Konice
U sluaju minimalne debljine koionih
obloga, tijekom koenja moete uti
buku kripanja.
Mogu je nastavak vonje ali kone
obloge zamijenite to je prije mogue.
Nakon ugradnje novih konih obloga,
ne koite nepotrebno jako tijekom
nekoliko prvih vonji.

Dopustite motoru da se ohladi


prije otvaranja epa. Paljivo
otvorite ep, lagano isputajui
tlak.
Za nadolijevanje, koristite 1:1
mjeavinu koncentrata rashladnog
sredstva pomijeanog s vodom iz
pipe. Ako koncentrat rashladnog
sredstva nije dostupan, koristite istu
vodu iz pipe. vrsto zategnite ep.
Provjerite koncentraciju rashladnog
sredstva i obratite se radionici radi
popravljanja uzroka gubitka
rashladnog sredstva.

223

Tekuina konica
Napunite istom vodom
pomijeanom s odgovarajuom
koliinom odobrene tekuine za
pranje vjetrobrana koja sadri
sredstvo protiv smrzavanja.

Oprez
Samo tekuina za pranje s
dovoljnom koncentracijom
antifriza prua zatitu pri niskim
temperaturama ili pri naglom padu
temperature.

9 Upozorenje
Tekuina za konice je otrovna i
korozivna. Izbjegavajte kontakt s
oima, koom, tkaninama i
obojanim povrinama.

224

Njega vozila

Akumulator

Razina tekuine za konice mora biti


izmeu oznaka MIN i MAX.
Ako je razina tekuine ispod oznake
MIN, potraite pomo u radionici.
Tekuina konica i spojke 3 269.

Akumulator vozila se nalazi u


prtljaniku, ispod stranjeg podnog
poklopca iza stranjih sjedala.
Poklopac stranjeg dijela poda 3 83.
U motornom prostoru nalaze se
prikljune toke za pokretanje
kablovima.
Pokretanje kablovima 3 261.
Akumulator ne zahtijeva odravanje
pod uvjetom da nain vonje
dozvoljava dostatno punjenje
akumulatora. Vonja na kratke
udaljenosti i esto pokretanje motora

mogu isprazniti akumulator.


Izbjegavajte koritenje nepotrebnih
elektrinih potroaa.

Baterije ne spadaju u kuno smee.


Moraju se odloiti na odgovarajue
mjesto za prikupljanje.
Parkiranje vozila na dulje od etiri
tjedna moe dovesti do pranjenja
akumulatora. Odspojite stezaljku
negativnog terminala s akumulatora
vozila.
Budite sigurni da je kontakt iskljuen
prije spajanja ili odspajanja
akumulatora vozila.
Zatita od pranjenja akumulatora
vozila 3 147.

Njega vozila
Zamjena akumulatora vozila

Punjenje akumulatora vozila

Napomena
Svako odstupanje od uputa iz ovog
poglavlja moe dovesti do
privremenog iskljuenja sustava
stop-start.
Kada se mijenja akumulator vozila,
uvjerite se da u blizini pozitivne
stezaljke nema otvorenih otvora za
provjetravanje. Ako je otvor za
provjetravanje otvoren u ovom
podruju, mora se zatvoriti
poklopcem, i mora se otvoriti
provjetravanje u blizini negativne
stezaljke.
Kod vozila s AGM akumulatorom
(suhi akumulator), provjerite je li
akumulator zamijenjen drugim AGM
akumulatorom.

225

9 Upozorenje
Kod vozila sa sustavom stop-start,
provjerite da potencijal punjenja
ne premauje 14,6 V prilikom
koritenja punjaa akumulatora. U
suprotnom bi se akumulator vozila
mogao otetiti.
Pokretanje kablovima 3 261.
AGM akumulator moete prepoznati
po naljepnici na akumulatoru.
Preporuamo koritenje originalnog
akumulatora vozila tvrtke Opel.
Napomena
Koritenje AGM akumulatora vozila,
razliitog od originalnog
akumulatora tvrtke Opel, moe
dovesti do smanjenja performansi.
Preporuamo da zamjenu
akumulatora vozila prepustite
radionici.
Sustav stop-start 3 164.

Naljepnica upozorenja

226

Njega vozila

Znaenje simbola:
Drite dalje od iskrenja,
otvorenog plamena i nemojte
puiti u blizini.
Uvijek zatitite oi. Eksplozivni
plinovi mogu izazvati sljepilo ili
ozljede.
Akumulator vozila drite dalje od
dohvata djece.
Akumulator vozila sadri
sumpornu kiselinu koja moe
uzrokovati sljepilo ili ozbiljne
opekline.
Dodatne informacije potraite u
korisnikom priruniku.
U blizini akumulatora vozila
mogu se javiti zapaljivi plinovi.

Odzraivanje sustava dizel


goriva
Ako se spremnik posve ispraznio,
potrebno je odzraiti sustav dizelskog
goriva. Ukljuite paljenje tri puta u
trajanju od po 15 sekunda. Zatim
pokuajte pokrenuti motor tijekom
maksimalno 40 sekundi. Ponovite
ovaj postupak nakon ne manje od pet
sekundi. Ako se motor ne uspije
pokrenuti, potraite pomo radionice.

Podiite ruicu brisaa sve dok ne


ostane u podignutom poloaju,
pritisnite tipku za iskljuivanje metlice
brisaa i skinite.
Privrstite metlicu brisaa, malo
nagnutu prema metlici brisaa, i
gurajte je dok se ne zakvai.
Paljivo spustite krak brisaa.

Metlica brisaa na stranjem


prozoru

Zamjena metlice brisaa

Podignite polugu brisaa. Odspojite


metlicu brisaa kao to je prikazano
na slici i uklonite je.

Njega vozila
Privrstite metlicu brisaa, malo
nagnutu prema metlici brisaa, i
gurajte je dok se ne zakvai.
Paljivo spustite krak brisaa.

227

Zamjena arulje
Iskljuite motor i iskljuite
odgovarajui prekida ili zatvorite
vrata.
Novu arulju drite samo za
podnoje. Ne dodirujte stakleni dio
arulje golim rukama.
Za zamjenu koristite iskljuivo arulju
istog tipa.
Zamijenite prednja svjetla iz
motornog prostora.

Provjera arulje
Nakon zamjene arulje ukljuite
kontakt pa provjerite svjetla.

Halogenska prednja svjetla


Halogena prednja svjetla s odvojenim
aruljama za kratka i duga svjetla.

Vanjska arulja kratkog svjetla (1).


Unutarnja arulja dugog svjetla (2).

Kratko svjetlo (1)

228

Njega vozila

1. Zakrenite kapu suprotno od


kazaljke na satu i skinite je.

3. Odspojite sijalicu od draa


sijalice i zamijenite je.
4. Umetnite dra sijalice,
umetanjem dva izdanka u kuite
svjetla i zakretanjem u smjeru
kazaljki na satu za uvrenje.
5. Gurnite oprunu kopu natrag na
mjesto.
6. Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.

Dugo svjetlo (2)


2. Povlaenjem odvojite oprunu
kopu od osiguraa. Izvucite
sijalicu iz kuita svjetla.

1. Zakrenite kapu suprotno od


kazaljke na satu i skinite je.

2. Otkvaite oprunu kopu od


osiguraa pomicanjem prema
naprijed i nastranu. Zakrenite
oprunu kopu prema dolje.
3. Izvucite sijalicu iz kuita svjetla.

Njega vozila

229

3. Uklonite i zamijenite dra sa


aruljom i prikljuite konektor.
4. Umetnite dra arulje u lampu i
zavrnite ga okretanjem u smjeru
kazaljki na satu.

4. Odspojite sijalicu od draa


sijalice i zamijenite je.
5. Umetnite dra arulje i ugradite
oprunu kopu.
Postavite poklopac i zakrenite ga
u smjeru kazaljki na satu.

Stranja svjetla

Svjetlo prednjeg pokazivaa


smjera

Kombi limuzina s 5 vrata

U sluaju neispravnih LED svjetala,


neka ih zamijeni radionica.

Pozicijsko svjetlo
U sluaju neispravnih LED svjetala,
neka ih zamijeni radionica.

1. Dra sijalice zakrenite suprotno


od kazaljki na satu i uklonite ga iz
kuita svjetla.

Svjetla za vonju po danu


U sluaju neispravnih LED svjetala,
neka ih zamijeni radionica.

Svjetla za maglu

1. Oslobodite poklopac na dotinoj


strani i uklonite ga.

arulje su dostupne iz unutranjosti


vozila.

2. Dra arulje odvojite od


konektora pritiskanjem osiguraa.

230

Njega vozila

2. Vozila s kitom za popravak gume:


Za zamjenu arulja na desnoj
strani, prvo odvijte plastinu
maticu i izvadite umetak s bocom
sredstva za brtvljenje.

3. Iznutra rukom odvijte plastinu


privrsnu maticu.

6. Pritisnite tri osiguraa i izvadite


dra arulje iz sklopa svjetla.

4. Paljivo izvucite sklop stranjeg


svjetla iz utora i uklonite ga.
5. Kabel odspojite s draa.

7. Izvadite i zamijenite arulje:


Pokaziva smjera (1)
Stranje pozicijsko svjetlo/
zaustavno svjetlo (2)

Njega vozila

231

Sklop svjetla u vratima prtljanika

Kod verzija s LED stranjim


svjetlima i LED zaustavnim
svjetlima, moete izvaditi i
zamijeniti samo arulju
pokazivaa smjera (1).
8. Privrstite nosa arulje u sklop
svjetla.
9. Privrstite kabel u dra.
10. Privrstite sklop svjetla na
karoseriju vozila i zategnite
sigurnosnu maticu iz unutranjosti
prtljanika. Postavite pokrov.
Ovisno o verziji, stranje svjetla i
zaustavna svjetla su dizajnirana kao
LED svjetla. U sluaju kvara, neka
Vam radionica zamijeni LED svjetla.

1. Oslobodite poklopac u vratima


prtljanika i skinite ga.

2. Odvijte plastinu privrsnu maticu


rukom.

3. Paljivo izvucite sklop svjetla iz


utora i uklonite ga.

4. Odvojite utika od sklopa svjetla.

232

Njega vozila

5. Pritisnite tri osiguraa i izvadite


dra arulje iz sklopa svjetla.

Kod verzija s LED stranjim


svjetlima, poloaj sigurnosnih
jezika malo se razlikuje.

6. Izvadite sijalicu i zamijenite je:


Stranje svjetlo (1)
Stranje svjetlo za maglu (2)
(lijeva strana)
Svjetlo za vonju unatrag (2)
(desna strana)

Kod verzija s LED stranjim


svjetlima, moete izvaditi i
zamijeniti samo arulju svjetla za
vonju unatrag (1).
7. Dra sijalice umetnite u sklop
stranjeg svjetla. Privrstite utika
na sklop svjetla. Postavite sklop
svjetla na vrata prtljanika i
zategnite vijak iznutra. Postavite
pokrov.
Ovisno o verziji, stranje svjetla su
dizajnirana kao LED svjetla. U sluaju
kvara, neka Vam radionica zamijeni
LED svjetla.

Njega vozila
Sports Tourer

1. Oslobodite i otvorite poklopac na


odgovarajuoj strani.

233

2. Odvijte rukom obje plastine


matice koje se unutra nalaze.

5. Oslobodite osigurae i izvadite


dra arulje iz sklopa svjetla.

3. Paljivo izvucite sklop stranjeg


svjetla iz utora i uklonite ga.
4. Kabel odspojite s draa.

6. Izvadite i zamijenite arulje:


Stranje pozicijsko svjetlo/svjetlo
koenja (1)
Pokaziva smjera (2)
7. Umetnite nosa arulje u sklop
svjetla.

234

Njega vozila
Sklop svjetla u vratima prtljanika

8. Kod verzija s LED stranjim


svjetlima i zaustavnim svjetlima,
moete zamijeniti samo arulju
svjetla pokazivaa smjera:
izvadite dra arulje iz sklopa
svjetla okretanjem. Zamijenite
arulju u drau arulje.
9. Privrstite kabel u dra.
10. Privrstite sklop svjetla na
karoseriju vozila i zategnite
sigurnosne matice iz unutranjosti
prtljanika. Postavite pokrov.
Ovisno o verziji, stranje svjetla i
zaustavna svjetla su dizajnirana kao
LED svjetla. U sluaju kvara, neka
Vam radionica zamijeni LED svjetla.

1. Oslobodite poklopac u vratima


prtljanika i skinite ga.

2. Odvijte plastinu privrsnu maticu


rukom.

3. Paljivo izvucite sklop svjetla iz


utora i uklonite ga.

4. Pritisnite tri osiguraa i izvadite


dra arulje iz sklopa svjetla.

Njega vozila

235

Boni pokazivai smjera


Za zamjenu arulje skinite kuite
svjetla:

5. Izvadite sijalicu i zamijenite je:


Svjetlo za vonju unatrag (1)
Stranje svjetlo (2)
Stranje svjetlo za maglu (3)
(lijeva strana)
6. Dra sijalice umetnite u sklop
stranjeg svjetla.

7. Kod verzija s LED stranjim


svjetlima, moete zamijeniti samo
arulju svjetla za vonju unatrag:
izvadite dra arulje iz sklopa
svjetla okretanjem. Zamijenite
arulju u drau arulje.
8. Postavite sklop svjetla na vrata
prtljanika i zategnite privrsnu
maticu iznutra. Postavite pokrov.
Ovisno o verziji, stranje svjetla su
dizajnirana kao LED svjetla. U sluaju
kvara, neka Vam radionica zamijeni
LED svjetla.

1. Klizno pomaknite svjetlo u lijevu


stranu i skinite s desnim krajem.

236

Njega vozila
4. Umetnite dra arulje i okreite
ga u smjeru kazaljki na satu.
5. Umetnite lijevu stranu svjetla,
klizno pomaknite ulijevo i
umetnite desni kraj.

Svjetlo registarske ploice

2. Izvucite svjetlo prema dolje,


pazei da pritom ne povuete
kabel.
3. Izvadite dra arulje iz kuita
svjetla okretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu.

2. Okrenite dra arulje u smjeru


suprotnom od kazaljke na satu i
izvadite iz kuita.

1. Odvija umetnite u udubljenje


poklopca, pritisnite u stranu i
oslobodite oprugu.

3. Izvucite arulju iz draa arulje i


zamijenite je.

Njega vozila

Unutarnja svjetla

Elektrini sustav

Svjetlo u unutranjosti, svjetla za


itanje

Osigurai

arulje treba zamijeniti radionica.

Svjetlo prtljanika
arulje treba zamijeniti radionica.

4. Izvucite arulju iz draa arulje i


zamijenite je.
5. Umetnite dra arulje u kuite
svjetla i okrenite u smjeru kazaljke
na satu.
6. Umetnite svjetlo u oblogu branika
i pustite da se zabravi.
Neke verzije imaju LED svjetla
registarske ploice. U sluaju
neispravnih LED svjetala, neka ih
zamijeni radionica.

Osvjetljenje ploe s
instrumentima
arulje treba zamijeniti radionica.

237

Podaci na zamjenskom osigurau


moraju odgovarati podacima na
neispravnom osigurau.
U vozilu se nalaze tri kutije s
osiguraima:
prostor motora
ploa s instrumentima
prtljanik
Prije zamjene osiguraa iskljuite
odgovarajui prekida i kontakt.
Pregoreni osigura ete prepoznati
po rastaljenoj ici. Ne zamjenjujte
osigura dok nije uklonjen uzrok
greke.
Neke funkcije su zatiene s vie
osiguraa.
Osigurai mogu biti umetnuti i bez
postojanja funkcije.

238

Njega vozila

Kutija s osiguraima u
motornom prostoru

Kutija s osiguraima na prednjoj


lijevoj strani prostora motora.
Odvojite poklopac i uklonite ga.

Hvataljka osiguraa
Hvataljka osiguraa se moe nalaziti
u kutiji s osiguraima u prostoru
motora.

Hvataljku osiguraa postavite na


razliite tipove osiguraa s gornje
strane ili bono, i izvucite osigura.

Njega vozila

239

Br. Strujni krug

Br. Strujni krug

Elektropokreta

19 Dizelski ispuni sustav

Elektropokreta

20

Senzor ispuha

21 DC/AC pretvara

Upravljaki modul motora

22 ABS

Funkcije motora

Upravljaki modul mjenjaa

23 Sustav peraa za vjetrobran i


stranji prozor

Upravljaki modul motora

Sustav kontrole klime

10 Dizelski ispuni sustav


11 Sustav za zakljuavanje vrata
prtljanika, mjenja
12 Sjedalo s masaom kria
13 After boil pumpa
14 Dizelski ispuni sustav

24
25 Grijanje diesel goriva
26 Upravljaki modul mjenjaa
27 Modul elektrinih vrata
prtljanika
28
29 Grijanje stranjeg stakla
30 Odmrzavanje ogledala
31

16 Ubrizgavanje goriva

32 DC transformator/LED zaslon/
Elektrini grija/Kontrola klime/
Regulator arnice

17 Ubrizgavanje goriva

33 Upozorenje protiv krae

18 Dizelski ispuni sustav

34 Sirena

15 Senzor ispuha

240

Njega vozila

Br. Strujni krug

Br. Strujni krug

35 Prikljuak za napajanje u
prtljaniku

47 Brava stupa upravljaa

36 Desno dugo svjetlo (halogeno)/


Desno kratko svjetlo (LED)
37 Lijevo dugo svjetlo (Halogeno)
38 LED prednje svjetlo/Automatsko
podeavanje snopa prednjih
svjetala
39 Prednja svjetla za maglu
40 OnStar
41 Senzor vode u gorivu/Pumpa za
vodu
42 Runo podeavanje snopa
prednjih svjetala

48 Stranji brisa
49

51 Lijevo kratko svjetlo (LED)


52 Upravljaki modul motora/
Upravljaki modul mjenjaa
53
54 Brisai vjetrobrana
55 Dizelski ispuni sustav
56
57

44 Kamera okrenuta prema natrag/


Unutarnji retrovizor/Modul za
prikolicu

Nakon zamjene neispravnog


osiguraa, zatvorite poklopac kutije s
osiguraima i pritisnite ga da se
uglavi.
Ako poklopac kutije s osiguraima
nije pravilno zatvoren, moe doi do
kvara.

46 Sklop instrumenata

Kutija s osiguraima se nalazi iza


poklopca.

50 LED prednje svjetlo, desno/


Automatsko podeavanje snopa
prednjeg svjetla, desno

43 Pumpa goriva

45 LED prednje svjetlo, lijevo/


Automatsko podeavanje snopa
prednjeg svjetla, lijevo

Kutija s osiguraima ploe s


instrumentima

Povucite poklopac i uklonite ga.


Vozila s prikljunicom za struju:
Ako poklopac osiguraa ima
prikljunicu za struju, morate je
izvaditi pomou adaptera i odvijaa.
Adapter je spremljen u pretincu za
rukavice 3 73. Odvija je spremljen u
prtljaniku 3 244.

Njega vozila
Gurnite odvija kroz udubljenje u
adapteru. Skinite poklopac
povlaenjem odvijaa.

Privrstite adapter na prikljunicu za


struju.

241

Br. Strujni krug


1

Sustav kontrole klime, ventilator

Elektrino podesivo sjedalo,


vozaeva strana

Upalja za cigarete/Prikljuak za
struju, prednji

Elektrini prozor, prednji

ABS

Grijano kolo upravljaa

Upravljaki modul karoserije

10 Elektrini prozor, stranji


11 Krovni otvor
12 Upravljaki modul karoserije
13 Grijanje sjedala (samo kod
vozila bez sirene alarma)
14 Vanjsko ogledalo
15 Upravljaki modul karoserije
16 Upravljaki modul karoserije

242

Njega vozila

Br. Strujni krug

Br. Strujni krug

17 Upravljaki modul karoserije

33 Protuprovalni alarmni sustav/


zvuni alarm

18 Upravljaki modul karoserije


20 Zrani jastuci

34 Pomo pri parkiranju/


Upozorenje na slijepu toku sa
strane/USB utinica

21 Sustav kontrole klime

35 OnStar

22 Sustav sredinjeg
zakljuavanja, prtljanik

36 Info zaslon/Sklop instrumenata/


CD ureaj

23 Sustav elektronikog kljua

37 Infotainment sustav, radio

24 Elektrino podesivo sjedalo,


memorijska funkcija

Nakon zamjene neispravnog


osiguraa, zatvorite poklopac kutije s
osiguraima i pritisnite ga da se
uglavi.
Vozila s prikljunicom za struju:
1. Postavite poklopac na desnoj
strani.

19 Konektor podatkovne veze

25 Sustav zranog jastuka u kolu


upravljaa
26 Kontakt brava/Brava stupa
upravljaa
27 Upravljaki modul karoserije
28 USB utinica
29
30 Poluga mjenjaa
31 Brisa stranjeg prozora
32 Upravljaki modul mjenjaa

2. Preklopite lijevu stranu poklopca


prema naprijed. Pazite na to da se
privrsna stezaljka vodi kao to je
prikazano na slici.

Kutija s osiguraima u
prtljaniku
Kutija s osiguraima se nalazi na
lijevoj strani prtljanika iza poklopca.

Njega vozila

243

Br. Strujni krug

Uklonite poklopac.

DC/AC pretvara

Modul prikolice

Elektrino podesivo sjedalo,


suvozaeva strana

Modul za upozorenje na razmak

Grijanje stranjeg sjedala (kod


vozila bez sirene alarma)

10 Servisiranje
11
12 Grijanje prednjeg sjedala (kod
vozila sa sirenom alarma)
13 Grijanje stranjeg sjedala (kod
vozila sa sirenom alarma)
14 Kontakt
Odvojite poklopac kutije s
osiguraima i uklonite ga.

15 Provjetravanje sjedala
16 Utinica prikolice

244

Njega vozila

Br. Strujni krug

Alat vozila

17 Utinica prikolice

Alat

18
19
20
21 Elektrino preklapanje stranjeg
sjedala

Hatchback s 5 vrata i rezervnim


kotaem

Sports Tourer s rezervnim


kotaem
Otvorite podni poklopac u prtljaniku
3 83.

Otvorite podni poklopac u prtljaniku


3 83.

22 Elektrina vrata prtljanika


Nakon zamjene neispravnog
osiguraa, zatvorite poklopac kutije s
osiguraima i pritisnite ga da se
uglavi.
Dizalica, uica za vuu i alati nalaze
se u kutiji s alatom ispod rezervnog
kotaa. Rezervni kota 3 258.
Dizalica, uica za vuu, traka za
uvrenje oteenog kotaa i alati
nalaze se u kutiji s alatom ispod
rezervnog kotaa. Rezervni kota
3 258.

Njega vozila
Hatchback s 5 vrata i kompletom
za popravak gume

Sports Tourer s kompletom za


popravak gume

245

Kotai i gume
Stanje guma, stanje naplataka

Otvorite poklopac u desnoj bonoj


stjenci prtljanika.
Neki alati i uica za vuu nalaze se,
zajedno s kompletom za popravak
gume, u kutiji s alatom.

Otvorite podni poklopac u prtljaniku


3 83.
Alati i uica za vuu nalaze se,
zajedno s kompletom za popravak
gume, u kutiji s alatom.

Rubove prelazite polako i po


mogunosti pod pravim kutom.
Vonja preko otrih rubova moe
prouzroiti oteenje gume i
naplatka. Prilikom parkiranja pazite
da gumu ne pritisnete uz rubni
kamen.
Redovito provjerite oteenja
naplataka. U sluaju oteenja ili
neuobiajenog troenja zatraite
pomo radionice.

Zimske gume
Zimske gume pruaju veu voznu
sigurnost na temperaturama ispod
7 C i stoga ih treba ugraditi na sve
kotae.
Sve veliine guma su dozvoljene kao
zimske gume 3 284.
U skladu sa specifinim propisima
drave, nalijepite naljepnicu za brzinu
u vidno polje vozaa.

246

Njega vozila

Oznake guma

Pritisak guma

Primjerice 215/60 R 16 95 H
215 : irina gume, mm
60 : Odnos irine i visine gume, %
R : Vrsta pojasa: Radijalni
RF : Tip: RunFlat
16 : Promjer naplatka, ina
95 : Indeks optereenja, napr. 95
odgovara 690 kg
H : Slovo koda brzine

Tlak u hladnim gumama provjerite


najmanje svakih 14 dana i prije
poetka svakog dueg putovanja. Ne
zaboravite rezervni kota.
To vrijedi i za vozila sa sustavom za
nadzor tlaka u gumama.
Odvijte kapicu ventila.

Slovo koda brzine:


Q : do 160 km/h
S : do 180 km/h
T : do 190 km/h
H : do 210 km/h
V : do 240 km/h
W : do 270 km/h
Odaberite gumu koja odgovara
maksimalnoj brzini vaeg vozila.
Maksimalna brzina se moe postii
kod mase vozila spremnog za vonju,
s vozaem (75 kg) plus 125 kg
korisnog tereta. Dodatna oprema
moe smanjiti maksimalnu brzinu
vozila.
Karakteristike 3 278.

Tlak u gumama 3 284.


Naljepnica s informacijama o tlaku u
gumama na okviru lijevih vrata odnosi
se na originalne gume i odgovarajui
tlak u gumama.

Podaci o tlaku u gumama odnose se


na hladne gume. Vrijede za ljetne i
zimske gume.
Gumu rezervnog kotaa uvijek
napumpajte na tlak za puno
optereenje.
ECO tlak u gumama slui za
postizanje najmanje mogue
potronje goriva.
Manji ili vei tlak u gumama od
propisanog utjee na sigurnost,
vozne karakteristike, komfor i
potronju, te poveava troenje
guma.
Tlakovi u gumama razlikuju se ovisno
o raznim opcijama. Za ispravnu
vrijednost tlaka u gumama
pridravajte se sljedeeg postupka:
1. Utvrdite kod za identifikaciju
motora. Podaci o motoru 3 276.
2. Utvrdite odgovarajuu gumu.
Tablice s tlakom u gumama prikazuju
sve mogue kombinacije guma
3 284.
Posebne vrijednosti guma odobrene
za vae vozilo potraite u EEC
Certifikatu sukladnosti koji vam je

Njega vozila
isporuen s vozilom, ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.
Voza je odgovoran za ispravno
podeavanje tlaka u gumama.

9 Upozorenje
Ako je tlak u gumama suvie
nizak, to moe uzrokovati jako
zagrijavanje guma i unutranja
oteenja, te pri velikim brzinama
moe doi do odvajanja dijelova
vozne povrine guma pa ak i do
pucanja guma.

9 Upozorenje
Preporuena vrijednost tlaka, kao
to je prikazano u tablici vrijednosti
tlaka u gumama, za posebne
gume moe biti vea od
maksimalne vrijednosti kao to je
navedeno na gumi. Ne
prekoraujte maksimalnu
vrijednost tlaka u gumama koja je
navedena na gumi.

Ako se tlak u gumama mora smanjiti


ili poveati kod vozila sa sustavom za
nadzor tlaka u gumama, iskljuite
kontakt.

Ovisnost o temperaturi
Tlak u gumi ovisi o temperaturi gume.
Tijekom vonje temperatura i tlak u
gumama se poveavaju. Vrijednosti
tlakova u gumama na naljepnici s
informacijama o gumama i tablica
tlakova u gumama vae za hladne
gume, to znai na 20 C.
Tlak se poveava za skoro 10 kPa za
porast temperature od 10 C. To
morate uzeti u obzir prilikom provjere
toplih guma.
Vrijednost tlaka u gumi prikazana na
zaslonu informacijskog centra vozaa
prikazuje stvarni tlak u gumi.
Ohlaena guma pokazat e snienu
vrijednost, koja ne ukazuje na
isputanje zraka.

247

Sustav nadzora pritiska u


gumama
Sustav kontrole tlaka u gumama
stalno provjerava tlak u sve etiri
gume jednom u minuti kada brzina
vozila prekorai odreenu granicu.

Oprez
Sustav kontrole tlaka u gumama
upozorava samo o stanju niskog
tlaka, a ne zamjenjuje redovito
odravanje guma, to je obveza
vozaa.
Svi kotai moraju biti opremljeni
senzorima tlaka i gume moraju biti
pod propisanim tlakom.
Napomena
U zemljama u kojima je zakonski
obavezna upotreba sustava na
nadzor tlaka u gumama, upotreba
kotaa bez senzora tlaka
onemoguit e homologaciju vrste
vozila.
Trenutne vrijednosti tlaka u gumama
mogu se prikazati u izborniku u
informacijskom centru vozaa.

248

Njega vozila
Stanje otkrivenog niskog tlaka u
gumama oznaava kontrolno svjetlo
w 3 114.

Zaslon srednje klase:

Ako se upali w, im prije zaustavite


vozilo i napuite gume na
preporuenu vrijednost tlaka 3 284.

Odaberite stranicu Tlak u gumama


pod Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila) ? na
informacijskom centru vozaa 3 116.
Zaslon visoke klase:

Odaberite stranicu Tlak u gumama


pod izbornikom Info na
informacijskom centru vozaa 3 116.
Status sustava i upozorenja za tlak
prikazuju se porukom koja pokazuje
odgovarajuu gumu na zaslonu
informacijskog centra vozaa.
Za upozorenja sustav uzima u obzir
temperaturu gume.
Ovisnost o temperaturi 3 246.

Ako w bljeska 60-90 sekundi, pa


zatim svijetli neprestano, postoji
greka u sustavu. Kontaktirajte
radionicu.
Nakon napuhavanja, za nastavak
vonje moda ete trebati aurirati
vrijednosti tlaka u gumama na
informacijskom centru vozaa. Za to
bi se vrijeme mogao upaliti w.
Ako se w upali pri niim
temperaturama i zatim iskljui nakon
vonje, to bi moglo upuivati na
mogunost pojave niskog tlaka u
gumi. Provjerite tlak u gumama.
Poruke vozila 3 124.
Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili
poveati, iskljuite kontakt.
Montirajte samo kotae sa senzorima
tlaka jer se u suprotnom tlak u
gumama nee prikazivati i w stalno
e svijetliti.

Njega vozila
Rezervni kota ili privremeni rezervni
kota nisu opremljeni senzorima
tlaka. Sustav kontrole tlaka u
gumama ne moe raditi za te gume.
Kontrolno svjetlo w svijetli. Za ostale
tri gume sustav i dalje radi.
Koritenje komercijalno dostupnih
kompleta za popravak gume
tekuinom moe utjecati na rad
sustava. Mogu se koristiti tvorniki
odobreni kompleti za popravak.
Koritenje elektronikih ureaja ili
blizina instalacija koje koriste sline
valne frekvencije mogu ometati
sustav kontrole tlaka u gumama.
Pri svakoj zamjeni guma, potrebno je
skinuti i servisirati osjetnike sustava
kontrole tlaka u gumama. Za osjetnik
privren vijcima zamijenite jezgru
ventila i brtveni prsten. Za osjetnik
privren kopom, zamijenite itavo
stablo ventila.

Stanje optereenja vozila


Tlak u gumama prilagodite sukladno
stanju optereenja, prema naljepnici
s informacijama o gumama ili tablici
tlaka u gumama 3 284, i odaberite
odgovarajuu postavku u izborniku

Optereenje guma na informacijskom


centru vozaa 3 116. Ova postavka je
referenca za upozorenja za tlak u
gumama.
Izbornik Optereenje guma pojavljuje
se samo ako vozilo miruje i ako je
pritegnuta parkirna konica. Na
vozilima s automatskim mjenjaem,
poluga mjenjaa mora biti u poloaju
P.
Zaslon srednje klase:

Odaberite stranicu Optereenje


guma pod Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik vozila) ? na
informacijskom centru vozaa 3 116.

249

Odaberite
Light (Svjetlo) za tlak za
udobnost koji odgovara
prisutnosti do tri osobe u vozilu.
Eco za tlak za ekonominost koji
odgovara prisutnosti do tri osobe
u vozilu.
Max (Maks) za puno optereenje.
Zaslon visoke klase:

Odaberite stranicu Optereenje


guma pod izbornikom Opcije na
informacijskom centru vozaa 3 116.

250

Njega vozila

Odaberite
Light (Svjetlo) za tlak za
udobnost koji odgovara
prisutnosti do tri osobe u vozilu.
Eco za tlak za ekonominost koji
odgovara prisutnosti do
tri osobe u vozilu.
Max (Maks) za puno optereenje.

Proces usklaivanja osjetnika


tlaka
Svaki osjetnik tlaka u gumi ima
jedinstven identifikacijski kod. Nakon
rotiranja kotaa ili zamjene kompletne
garniture kotaa i ako je jedan ili vie
osjetnika tlaka u gumama zamijenjen,
identifikacijski kod morate uskladiti s
novim poloajem kotaa. Postupak
usklaivanja osjetnika tlaka u
gumama trebate provesti i nakon
zamjene rezervnog kotaa
standardnim kotaem s osjetnikom
tlaka u gumi.
Svjetlo upozorenja na neispravnost
w i poruka ili ifra upozorenja e
nestati prilikom sljedeeg ciklusa
paljenja. Senzori se pomou alata za
kalibriranje usklauju prema

poloajima kotaa sljedeim redom:


lijevi prednji kota, desni prednji
kota, desni stranji kota i lijevi
stranji kota. Svjetlo pokazivaa
smjera u trenutno aktivnom poloaju
svijetli, sve dok se senzor ne uskladi.
Posavjetujte se s radionicom radi
servisa ili kupite alat za uitavanje
poloaja. Doputene su dvije minute
za usklaenje poloaja prvog kotaa
i ukupno pet minuta za usklaenje
poloaja svih kotaa. Ako potraje
dulje, usporeivanje se prekida i
postupak treba ponoviti.
Proces usklaivanja senzora tlaka u
gumi je:
1. Zategnite parkirnu konicu.
2. Ukljuite kontakt.
3. Kod vozila s automatskim
mjenjaem: stavite polugu
mjenjaa u P.
Kod vozila s runim mjenjaem:
odaberite prazan hod.
4. Zaslon srednje klase:
Koristite MENU na ruici
pokazivaa smjera i odaberite
Vehicle Information Menu
(Informacijski izbornik

vozila) ? na informacijskom
centru vozaa.
Zaslon visoke klase:
Pritisnite p na kolu upravljaa za
otvaranje stranice glavnog
izbornika.
Odaberite stranicu Info s Q ili P.
Potvrdite s 9.
5. Odaberite izbornik tlaka u
gumama.
Zaslon srednje klase:

Zaslon visoke klase:

Njega vozila

6. Zaslon srednje klase:


Pritisnite SET/CLR i ponite
postupak usklaivanja osjetnika.
Treba se pojaviti poruka koja trai
prihvaanje postupka.
Ponovno pritisnite SET/CLR za
potvrdu odabira. Sirena koja se
dvaput oglasi oznaava da je na
prijemniku odabrano uitavanje.
Zaslon visoke klase:
Pritisnite 9 i ponite postupak
usklaivanja osjetnika. Sirena
koja se dvaput oglasi oznaava
da je na prijemniku odabrano
uitavanje.

7. Ponite s lijevim prednjim


kotaem.
8. Postavite alat za uitavanje uz
boni zid gume, blizu tijela ventila.
Zatim pritiskom na tipku ukljuite
osjetnik tlaka u gumi. Kratki zvuk
sirene potvruje podudaranje
identifikacijskog koda s poloajem
ovog kotaa.
9. Prijeite na desni prednji kota i
ponovite postupak iz koraka 8.
10. Prijeite na desni stranji kota i
ponovite postupak iz koraka 8.
11. Prijeite na lijevi stranji kota i
ponovite postupak iz koraka 8.
Sirena se dvaput oglaava i
potvruje da je identifikacijski kod
senzora usklaen s lijevim
stranjim kotaem i da je
postupak usklaivanja senzora
tlaka u gumama zavren.
12. Iskljuite kontakt.
13. Napumpajte sve etiri gume do
tlaka navedenog na informacijskoj
naljepnici za tlak u gumama.
14. Provjerite je li status optereenja
podeen prema odabranom tlaku
3 116.

251

Dubina are
Redovito provjeravajte dubinu profila.
Kada dubina profila padne ispod
2-3 mm (zimske gume: 4 mm), gume
trebate zamijeniti iz sigurnosnih
razloga.
Iz sigurnosnih razloga preporua se
da dubina are gume na jednoj
osovini se ne razlikuje za vie od
2 mm.

Zakonski doputena minimalna


dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je,
ako se profil istroio do jedne od
oznaka istroenosti (TWI). Njihov

252

Njega vozila

poloaj je radi lakeg uoavanja


oznaen oznakom na bonoj stranici
gume.
Ako se prednje gume troe vie nego
stranje, periodino kruno mijenjajte
prednje i stranje kotae. Osigurajte
da smjer i rotacija kotaa ostanu isti.
Gume stare, ak i ako se ne koriste.
Preporuamo zamjenu gume svakih
est godina.

Promjena veliine guma i


kotaa
Ako se koriste gume druge veliine u
odnosu na ugraene u tvornici, moe
biti potrebno reprogramirati
brzinomjer kao i nominalni tlak u gumi
i napraviti druge izmjene na vozilu.
Nakon promjene na gume druge
veliine, zamijenite naljepnicu s
tlakovima u gumama.
Osim toga, morate kalibrirati
naprednu pomo pri parkiranju
3 192.

9 Upozorenje

Lanci za snijeg

Uporaba neprikladnih guma ili


kotaa moe uzrokovati nesreu i
moe imati za posljedicu
ponitenje atesta vozila.

Poklopci kotaa
Moraju se koristiti tvorniki odobreni
poklopci kotaa i gume za odreeno
vozilo i u skladu su s odgovarajuom
zahtjevima na kombinaciju kotaa i
gume.
Ako se koriste poklopci kotaa i gume
koji nisu tvorniki odobreni, gume ne
moraju imati greben za zatitu
naplatka.
Poklopci kotaa ne smiju ometati
hlaenje konica.

Uporaba lanaca je doputena samo


na prednjim kotaima.
Upotrebljavajte samo fino pletene
lance koji proiruju gaznu povrinu i
unutarnju stranicu gume najvie
10 mm (ukljuujui bravu lanca).

9 Upozorenje

9 Upozorenje

Uporaba nepodesnih guma ili


poklopaca kotaa moe dovesti do
naglog gubitka tlaka i time do
nezgode.

Oteenje moe prouzroiti


puknue gume.
Lanci za snijeg doputeni su na
gumama veliine 195/65 R15,
205/55 R16 i 215/55 R16.

Njega vozila
Privremeni rezervni kota

Kod modela Sports Tourer, komplet


za popravak gume je u prtljaniku
ispod podnog poklopca.
1. Izvadite bocu sa sredstvom za
brtvljenje.
2. Umetnite palac u otvor i izvucite
kompresor.

Uporaba lanaca nije dozvoljena na


privremenom rezervnom kotau.

Komplet za popravak gume


Manja oteenja na profilu gume
mogu se popraviti kitom za popravak
gume.
Strana tijela ne vadite iz gume.
Oteenja gume vea od 4 mm ili
oteenja bonice ne mogu se
popraviti kompletom za popravak
gume.

Kod modela hatchback s 5 vrata,


komplet za popravak gume je na
desnoj strani prtljanika iza poklopca.

9 Upozorenje
Ne vozite bre od 80 km/h.
Ne upotrebljavajte na due
vrijeme.
To moe utjecati na upravljanje i
rukovanje.
Ako je guma prazna:
Zategnite parkirnu konicu i odaberite
prvi stupanj prijenosa, stupanj za
vonju unatrag ili P.

253

3. Izvadite elektrine kablove i


crijevo zraka iz spremita na
donjoj strani kompresora.

254

Njega vozila

4. Crijevo za zrak kompresora


navijte na prikljuak na boci sa
sredstvom za brtvljenje.
5. Bocu sa sredstvom za brtvljenje
postavite u dra na kompresoru.
Postavite kompresor u blizini
gume tako da je boca sa
sredstvom za brtvljenje uspravna.

6. Odvijte kapicu ventila sa oteene


gume.
7. Crijevo za punjenje navijte na
ventil gume.
8. Prekida kompresora mora biti u
poloaju J.
9. Spojite utika kompresora na
prikljuak za dodatnu opremu ili
prikljuak upaljaa za cigarete.
Kako bi izbjegli pranjenje
akumulatora, preporuamo da
pokrenete motor.

10. Pregibni prekida na kompresoru


pomaknite u poloaj I. Guma se
puni sredstvom za brtvljenje.
11. Mjera tlaka na kompresoru
pokazuje vrijednost do 6 bara dok
se boca sa sredstvom za
brtvljenje prazni (priblino
30 sekundi). Tada tlak poinje
padati.
12. Kompletno sredstvo za brtvljenje
je upumpano u gumu. Zapoinje
pumpanje gume.
13. Propisani tlak u gumi trebao bi se
postii u roku od deset minuta.
Tlak u gumama 3 284. Kada
postignete propisani tlak,
iskljuite kompresor.

Njega vozila

Ako propisani tlak nije postignut u


roku od deset minuta, odspojite
komplet za popravak gume.
Pomaknite vozilo za jedan okretaj
gume. Ponovno spojite komplet
za popravak gume i nastavite
postupak pumpanja tijekom deset
minuta. Ako propisani tlak jo
uvijek nije postignut, guma je
previe oteena. Zatraite
pomo radionice.
Prekomjerni tlak u gumi ispustite
prekidaem iznad indikatora
tlaka.
Ne koristite kompresor dulje od
deset minuta.

14. Odspojite kit za popravak gume.


Pritisnite osigura na nosau
kako bi sa njega uklonili bocu sa
sredstvom za brtvljenje. Crijevo
za pumpanje gume spojite na
slobodni prikljuak na boci sa
sredstvom za brtvljenje. To
sprjeava curenje sredstva za
brtvljenje. Kit za popravak gume
spremite u prtljanik.
15. Ostatke sredstva za brtvljenje
uklonite krpom.
16. Naljepnicu s naznaenom
maksimalnom brzinom skinite s
boce sa sredstvom za brtvljenje i
nalijepite u vidnom polju vozaa.
17. Odmah nastavite vonju tako da
se sredstvo za brtvljenje u gumi
jednoliko rasporedi. Zaustavite se
nakon otprilike 10 km vonje (ali
ne dulje od deset minuta) i
provjerite tlak u gumi. Kada to
radite, crijevo kompresora za
zrak, spojite direktno na ventil
gume.

255

Ako je tlak u gumi vei od


1,3 bara, podesite na propisani
tlak. Ponavljate postupak dok vie
ne bude gubitka tlaka.
Ako je tlak u gumi pao ispod
1,3 bara, vozilo se ne smije
koristiti. Zatraite pomo
radionice.
18. Kit za popravak gume spremite u
prtljanik.

256

Njega vozila

Napomena
Vozne karakteristike popravljene
gume znaajno su drugaije, stoga
ovu gumu zamijenite.
Ako zaujete neuobiajenu buku ili
ako kompresor postane vru,
iskljuite kompresor na najmanje
30 minuta.
Ugraeni sigurnosni ventil otvara se
kod tlaka od sedam bara.
Pazite na datum isteka kita za
popravak gume. Nakon tog datuma
se vie ne mogu jamiti njegove
sposobnosti brtvljenja. Obratite
panju na upute o skladitenju na
boci sa sredstvom za brtvljenje.
Iskoritenu bocu sa sredstvom za
brtvljenje zamijenite. Bocu odloite
prema primjenjivim zakonskim
propisima.
Kompresor i sredstvo za brtvljenje
mogu se koristiti od priblino -30 C.
Isporuene adaptere moete koristiti
za napumpavanje drugih predmeta,
na primjer nogometnih lopti, amaca
na napuhavanje itd. Oni se nalaze
na donjoj strani kompresora. Za

uklanjanje, navijte crijevo


kompresora za zrak i izvucite
adapter.

Zamjena kotaa
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotaem 3 253.
Izvrite sljedee pripreme i potujte
sljedee informacije:
Parkirajte na ravnoj, tvrdoj
podlozi koja nije skliska. Prednji
kotai moraju biti usmjereni
ravno naprijed.
Zategnite parkirnu konicu i
odaberite prvi stupanj prijenosa,
stupanj za vonju unatrag ili P.
Uklonite rezervni kota 3 258.
Nikada ne vrite zamjenu vie od
jednog kotaa odjednom.
Dizalicu koristite samo za
zamjenu kotaa u sluaju
probijanja, ne za zamjenu
sezonskih zimskih ili ljetnih
guma.
Dizalica se ne odrava.

Ako je podloga na kojoj dizalica


stoji mekana, ispod dizalice
trebate postaviti vrstu
(maksimalno jedan cm debelu)
podlogu.
Izvadite teke predmete iz vozila
prije njegovog podizanja
dizalicom.
U podignutom vozilu ne smiju se
nalaziti osobe ili ivotinje.
Ne uvlaite se ispod podignutog
vozila.
Ne pokreite vozilo kada je
podignuto dizalicom.
Matice i navoje kotaa oistite
istom krpom prije postavljanja
kotaa.

9 Upozorenje
Ne podmazujte vijke, matice i
konuse matica kotaa.
1. Otkaite epove matica kotaa
pomou odvijaa i uklonite ih. Za
kotae od lake slitine, stavite
mekanu krpu ispod odvijaa.
Skinite poklopac kotaa. Alat
vozila 3 244.

Njega vozila

257

3. Uvjerite se da je dizalica pravilno


postavljena ispod odgovarajue
toke za podizanje vozila.

2. Rasklopite klju za vijke kotaa i


postavite ga pazei da je pravilno
nasjeo te otpustite svaku maticu
za pola okretaja.

Provjerite da li rub tijela pae u


urez na dizalici.
4. Postavite dizalicu na potrebnu
visinu. Pozicionirajte je direktno
ispod toke podizanja na tako da
sprijeite njeno klizanje.

Spojite klju za vijke kotaa i


okreite ga s pravilno poravnatom
dizalicom dok se kota ne odigne

258

Njega vozila

od podloge. Nemojte dizalicu


podizati jo vie.
5. Odvijte matice kotaa.
6. Zamijenite kota. Rezervni kota
3 258.
7. Postavite matice kotaa.
8. Spustite vozilo i uklonite dizalicu.
9. Postavite klju za vijke kotaa
pazei da je pravilno nasjeo i
zategnite svaku maticu krinim
redoslijedom. Moment zatezanja
je 140 Nm.
10. Poravnajte otvor ventila na
poklopcu kotaa s ventilom gume
prije postavljanja.
Ugradite kapice matice kotaa.
11. Zamijenjeni kota 3 258 i alat
vozila spremite 3 244.
12. Provjerite tlak u gumi ugraenog
kotaa a takoer i moment
pritezanja matica kotaa to je
prije mogue.
Oteenu gumu obnovite ili popravite
to je prije mogue.

Poloaj podizanja za podiznu


platformu

Prednji krak podizne platforme


postavite na podvozje.
Stranji krak podizne platforme
postavite ispod stranjeg udubljenja
praga.

Rezervni kota
Neka vozila su opremljena kitom za
popravak gume umjesto rezervnim
kotaem.
Ako postavljate rezervni kota koji se
razlikuje od ostalih kotaa, taj se
kota moe klasificirati kao
privremeni rezervni kota te se
primjenjuju odgovarajua
ogranienja brzine, ak i ako ne
postoji naljepnica koja to oznaava.

Njega vozila
Zatraite pomo servisne radionice
kako biste provjerili odgovarajue
ogranienje brzine.
Rezervni kota ima elini naplatak.

Oprez
Koritenje rezervnog kotaa koji je
manji od ostalih kotaa ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
moe utjecati na vozne osobine.
Oteenu gumu zamijenite to je
prije mogue.

Rezervni kota je spremljen u


prtljaniku ispod poklopca poda.

259

Za skidanje:
1. Otvorite poklopac poda 3 83.
2. Rezervni kota uvren je
leptirastom maticom. Odvijte
maticu izvadite rezervni kota.
Ispod rezervnog kotaa nalazi se
kutija s alatima za vozilo.
3. Ako, nakon zamjene kotaa, u
leite rezervnog kotaa ne
odloite nikakav kota, uvrstite
kutiju s alatom zatezanjem krilne
matice do kraja i zatvorite
poklopac poda.
4. Nakon zamjene kotaa kotaem
pune veliine, stavite rezervni
kota u leite s vanjskom
stranom prema gore, i zategnite
krilnu maticu.

odloiti u prtljanik i osigurati trakom.


Alat vozila 3 244. Za osiguranje
kotaa:
1. Kota postavite s vanjskom
stranom okrenutom prema gore
na bonu stranicu na jednoj strani
prtljanog prostora.

Odlaganje oteenog kotaa


pune veliine u prtljani prostor,
dvovolumen s 5 vrata

2. Kraj trake s omom provucite kroz


prednju uicu za vezanje na
odgovarajuoj strani.
3. Kraj trake s kukom provucite kroz
omu i povucite je, dok se traka
sigurno ne uvrsti za uicu za
vezanje.

Leite rezervnog kotaa nije


predvieno za kotae druge veliine
osim one koju ima rezervni kota.
Oteeni kota pune veliine mora se

260

Njega vozila
Odlaganje oteenog kotaa
pune veliine u prtljani prostor,
Sports Tourer
U leite rezervnog kotaa mogu se
spremiti kotai sviju doputenih
veliina. Za osiguranje kotaa:

3. Osigurajte neispravan kota


krilnom maticom.
4. Ovisno o veliini gume, podni
poklopac de moe staviti na
strei kota.

Privremeni rezervni kota


Oprez

4. Traku provucite kroz krakove


kotaa kao to je prikazano na
slici.
5. Kuku zakaite za stranju uicu
za uvrenje.
6. Zategnite traku i uvrstite je
koristei kopu.

9 Opasnost
Uvijek vozite s preklopljenim i
zabravljenim naslonima stranjih
sjedala ako u prtljanom prostoru
prevozite oteeni kota pune
veliine.

Koritenje rezervnog kotaa koji je


manji od ostalih kotaa ili u
kombinaciji sa zimskim gumama
moe utjecati na vozne osobine.
Oteenu gumu zamijenite to je
prije mogue.

1. Guranjem iznutra izvadite srednju


kapicu s amblemom marke.
2. Postavite kota u leite kotaa, s
vanjskom stranom kotaa prema
dolje.

Ugradite samo jedan privremeni


rezervni kota. Ne vozite bre od
80 km/h. U zavoje ulazite polako. Ne
koristite dulje vrijeme.
Ako se na Vaem vozilu ispuhala
guma na stranjem kotau, dok
teglite drugo vozilo, postavite
privremeni razervni kota na prednji
kraj, a punu gumu na stranji.
Lanci za snijeg 3 252.

Njega vozila
Rezervni kota s gumom koja ima
unaprijed odreen smjer
okretanja
Ako je mogue, postavite gume s
unaprijed odreenim smjerom
kotrljanja u smjeru putovanja. Smjer
okretanja raspoznat ete po simbolu
(primjerice strelica) koji se nalazi s
bone strane gume.
Sljedee vrijedi za gume ugraene u
suprotnom smjeru od okretanja:
Moe utjecati na vozne osobine.
Zamijenite ili popravite
neispravnu gumu to prije i
vratite je nazad na vozilo umjesto
rezervnog kotaa.
Vozite posebice paljivo na
mokrim i snijegom pokrivenim
povrinama ceste.

Pokretanje kablovima
Pokretanje spojnim
kabelom
Akumulator vozila se nalazi u
prtljaniku, ispod poklopca. U
motornom prostoru nalaze se
prikljune toke za pokretanje
kablovima.
Motor vozila s ispranjenim
akumulatorom vozila moe se
pokrenuti pomou kabela za
pokretanje i akumulatora drugog
vozila.
Ne pokreite motor koritenjem
punjaa akumulatora.

9 Upozorenje
Budite iznimno paljivi kad vrite
pokretanje kablovima. Svako
odstupanje od sljedeih uputa
moe uzrokovati ozljede ili
oteenja koja mogu nastati
uslijed eksplozije akumulatora,
kao i oteenja elektrinih sustava
u oba vozila.

261

9 Upozorenje
Izbjegavajte kontakt akumulatora
s oima, koom, tkaninama i
obojanim povrinama. Tekuina
sadri sumpornu kiselinu koja pri
izravnom kontaktu uzrokuje
ozljede i oteenja.

Nikada ne izlaite akumulator


vozila otvorenom plamenu ili
iskrama.
Ispranjeni akumulator vozila se
moe smrznuti ve pri
temperaturi od 0 C. Prije
spajanja kabela za pokretanje
odmrznite akumulator vozila.
Pri radu s akumulatorom vozila
zatitite oi i koristite zatitnu
odjeu.
Koristite pomoni akumulator
vozila istog napona (12 volti).
Njegov kapacitet (Ah) ne smije
biti znatno manji od ispranjenog
akumulatora vozila.

262

Njega vozila

Koristite kablove za pokretanje s


izoliranim tipaljkama i promjera
najmanje 16 mm2 (25 mm2 za
diesel motore).
Ispranjeni akumulator vozila ne
odspajajte iz strujnog kruga
vozila.
Iskljuite sve nepotrebne
elektrine potroae.
Za vrijeme postupka pokretanja
ne naginjite se iznad
akumulatora vozila.
Ne dozvolite da se polne
stezaljke jednog kabela dotiu sa
stezaljkama drugog kabela.
Vozila ne smiju doi u kontakt
jedno s drugim tijekom postupka
pokretanja kablovima.
Zategnite parkirnu konice,
mjenja je u praznom hodu,
automatski mjenja u P.
Otvorite zatitnu kapicu
pozitivnog terminala na Vaem
vozilu u motornom prostoru i na
pomonom akumulatoru vozila.

Redoslijed spajanja kablova:


1. Spojite crveni vod na pozitivni
prikljuak pomonog akumulatora
vozila.
2. Spojite drugi kraj crvenog voda na
pozitivni prikljuak Vaeg vozila,
pokraj kutije s osiguraima u
motornom prostoru.
3. Spojite crni vod na negativni
prikljuak pomonog akumulatora
vozila.
4. Spojite drugi kraj crnog voda na
toku za uzemljenje Vaeg vozila
u motornom prostoru.

Kablove postavite tako da ih ne moe


zahvatiti neki od pokretnih dijelova
motora.
Za pokretanje motora:
1. Pokrenite motor vozila koje daje
struju kod pokretanja kablovima.
2. Nakon pet minuta, pokrenite drugi
motor. Pokuaji pokretanja
motora ne smiju trajati dulje od
15 sekundi i to u razmacima od
jedne minute.
3. Pustite da oba motora rade
priblino tri minute u slobodnom
hodu s prikljuenim kabelima.
4. Ukljuite elektrine potroae
(npr. prednja svjetla, grijanje
stranjeg prozora) na vozilu koje
se pokree kablovima.
5. Pri skidanju kablova postupite
tono suprotnim redoslijedom.

Njega vozila

Vua

Oprez

Vuenje vozila

Umetnite odvija u utor na donjem


dijelu poklopca. Oslobodite poklopac
paljivim pomicanjem odvijaa prema
dolje.
Karika za vuu je spremljena s alatom
vozila 3 244.

263

Lagano krenite. Izbjegavajte


trzaje. Velike vune sile mogu
otetiti vozilo.

Kariku za vuu umetnite i zakreite do


kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom poloaju.
Zakaite ue za vuu ili jo bolje
ipku za vuu na kariku za vuu.
Karika za vuu se smije koristiti samo
za vuu a ne za izvlaenje vozila.
Ukljuite kontakt kako biste otkljuali
kolo upravljaa te kako bi mogli
upotrijebiti svjetlo konica, sirenu i
brisae.
Mjenja je u praznom hodu.

Kad motor ne radi, potrebna je znatno


vea sila za koenje i upravljanje.
Da bi sprijeili ulaz ispunih plinova
vunog vozila u putniki prostor,
ukljuite sustav recirkulacije zraka i
zatvorite prozore.
Vozila s automatskim mjenjaem:
Vozilo se mora vui prema naprijed,
ne bre od 80 km/h i ne dalje od
100 km. U svim drugim sluajevima i
kada je mjenja neispravan, prednja
osovina se mora podii s tla.
Vozila s automatiziranim runim
mjenjaem: vozilo se mora vui samo
prema naprijed, s podignutom
prednjom osovinom od tla.
Zatraite pomo radionice.
Nakon vue, odvijte kariku za vuu.
Postavite gornji kraj poklopca i
zatvorite prema dolje.

264

Njega vozila

Vuenje nekog drugog


vozila

Umetnite odvija u utor uz donji rub


poklopca. Oslobodite poklopac
paljivim pomicanjem odvijaa prema
dolje.
Karika za vuu je spremljena s alatom
vozila 3 244.

Nakon vue, odvijte kariku za vuu.


Postavite gornji kraj poklopca i
zatvorite prema dolje.

Kariku za vuu umetnite i zakreite do


kraja dok ne bude zategnuta i u
vodoravnom poloaju.
Uica koja se nalazi straga na
podvozju vozila nikada se ne smije
koristiti kao karika za vuu.
Zakaite ue za vuu ili jo bolje
ipku za vuu na kariku za vuu.
Karika za vuu se smije koristiti samo
za vuu a ne za izvlaenje vozila.

Oprez
Lagano krenite. Izbjegavajte
trzaje. Velike vune sile mogu
otetiti vozilo.

Njega vozila

Njega izgleda
Njega vanjtine
Brave
Brave su tvorniki namazane visoko
kvalitetnom mau za cilindre brava.
Koristite sredstvo za odmrzavanje
samo kada je neophodno, jer to
uklanja mast i utjee na funkciju
brave. Nakon upotrebe sredstva za
odmrzavanje, obratite se radionici
radi podmazivanja brava.

Pranje
Lak vaeg vozila je izloen utjecajima
okoline. Redovito operite i
konzervirajte vozilo voskom. Kada
koristite automatske autopraonice,
odaberite program koji ukljuuje
zatitu voskom.
Ptiji izmet, mrtve insekte, smolu,
pelud i sl. odmah oistite, budui da
sadre agresivne sastojke koji mogu
otetiti lak.
Ako koristite autopraonicu, ponaajte
se prema uputama proizvoaa
autopraonice. Brisa vjetrobrana i

brisa stranjeg prozora moraju biti


iskljueni. Uklonite antenu i vanjsku
opremu kao to su krovni nosai itd.
Ako vozilo perete runo, budite
sigurni da su unutranje strane
blatobrana dobro isprane.
Oistite rubove i preklope na
otvorenim vratima i poklopcu motora
kao i podruja koja oni pokrivaju.
Svijetle metalne profile istite
otopinom za ienje, odobrenom za
aluminij, kako biste izbjegli oteenja.

Oprez
Uvijek upotrebljavajte sredstvo za
ienje pH vrijednosti od
etiri do devet.
Ne upotrebljavajte sredstva za
ienje na vruim povrinama.
Ne istite prostor motora mlazom
pare ili mlazom pod visokim tlakom.
Vozilo temeljito isperite i obriite
konom krpom. Konu krpu ee
isperite. Za lakirane i za prozorske
povrine koristite razliite kone krpe:
ostaci voska na staklima smanjuju
vidljivost.

265

Za podmazivanje arki svih vrata


obratite se radionici.
Za uklanjanje mrlja od katrana ne
koristite tvrde predmete. Na lakiranim
povrinama koristite sprej za
uklanjanje katrana.

Vanjska svjetla
Poklopci prednjih i drugih svjetala
izraeni su od plastike. Ne koristite
abrazivna ili nagrizajua sredstva,
strugalo za led, te ih ne istite dok su
suhi.

Poliranje i zatita voskom


Vozilo redovito zatitite voskom
(barem kada voda vie ne stvara
kuglice). U suprotnom, lak e se
isuiti.
Poliranje je potrebno samo ako je lak
matirao ili ako su se za njega uhvatile
tvrde supstance.
Sredstvo za poliranje sa silikonom
stvara zatitni sloj, te nije potrebno
konzerviranje.
Plastine dijelove karoserije ne
tretirajte voskom ili sredstvima za
poliranje.

266

Njega vozila

Prozori i metlice brisaa


vjetrobrana
Prikladna je meka krpa bez vlakana ili
koa za staklo uz primjenu sredstva
za ienje prozora i odstranjivaa
insekata.
Prilikom ienja stranjeg stakla s
unutarnje strane, obavezno briite
paralelno s grijaim elementima kako
ih ne biste otetili.
Za mehaniko odstranjivanje leda
upotrebljavajte uobiajeno strugalo
za led otrih rubova. Strugalo vrsto
pritisnite uz staklo, kako ispod
strugala ne bi dospjela prljavtina
koja moe otetiti staklo (ogrebotine).
Skinite estice prljavtine sa
zamazanih metlica pomou mekane
krpe i sredstva za ienje prozora.
Jednako tako, s prozora uklonite sve
naslage poput voska, ostataka
insekata i slinog.
Naslage leda, prljavtina i neprekidno
brisanje suhih prozora otetit e ili ak
unititi metlice brisaa.

Krovni otvor

Podvozje

Nikada ga ne istite otapalima ili


abrazivnim sredstvima, gorivom,
agresivnim sredstvima (napr.
sredstvima za ienje boje, otopine
koje sadre aceton itd.), kiselim ili
iznimno alkalnim sredstvima ili
abrazivnim jastuiima (spuvama).
Ne primjenjujte vosak ili sredstva za
poliranje na krovnom otvoru.

Neka podruja podvozja vozila imaju


PVC presvlaku dok druga kritina
podruja imaju dugotrajnu presvlaku
od zatitnog voska.
Nakon pranja podvozja, provjerite
podvozje i ako je potrebno zatite ga
voskom.
Materijali od bitumena/gume mogu
otetiti PVC sloj. Radove na podvozju
izvrite u radionici.
Prije i nakon zime, operite podvozje i
provjerite sloj zatitnog voska.

Kotai i gume
Ne koristite ureaje za ienje
mlazom pod visokim tlakom.
Naplatke oistite pH neutralnim
sredstvom za ienje kotaa.
Naplaci su lakirani i mogu se
njegovati istim sredstvima kao i
karoserija.

Oteenja laka
Manja oteenja laka popravite
olovkom za retuiranje prije stvaranja
korozije. Za popravak veih oteenja
ili podruja s korozijom kontaktirajte
radionicu.

Oprema za vuu
Ne istite motku kuke za vuu
mlazom pare ili mlazom pod visokim
tlakom.

Zatvara zraka
Oistite sustav zatvaraa u prednjem
odbojniku radi odravanja ispravnog
funkcioniranja.

Njega vozila

Njega unutranjosti
Unutranji prostor i presvlake
Unutranjost vozila, ukljuujui plou
s instrumentima i obloge, istite samo
suhom krpom ili sredstvom za
ienje unutranjosti.
Kone presvlake oistite istom
vodom i mekanom krpom. U sluaju
jaeg zaprljanja, koristite sredstva za
njegu koe.
Plou s instrumentima i zaslone treba
istiti samo mekanom vlanom
krpom. Po potrebi upotrijebite blagu
otopinu sa sapunom.
Presvlake od tkanine istite pomou
usisavaa i etke. Uklonite mrlje
sredstvom za ienje presvlaka.
Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju.
Tako biste mogli dobiti vidljive razlike
u boji, posebno kod svijetlih
presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti
i mjesta na kojima se boja izblijedila
trebalo bi im prije oistiti.
Sigurnosne pojaseve istite mlakom
vodom ili sredstvom za ienje
unutranjosti.

Oprez
Zakaite iak trake (Velcro) jer
otvorene iak trake na odjei
mogu otetiti presvlaku sjedala.
Isto vrijedi i za odjeu s otrim
predmetima, kao to su patentni
zatvarai ili pojasevi ili jeans s
avliima.

Plastini i gumeni dijelovi


Plastini i gumeni dijelovi se mogu
oistiti istim sredstvom za ienje
koritenim za karoseriju. Ako je
potrebno koristite sredstvo za
ienje unutranjosti. Ne koristite
nijedno drugo sredstvo. Posebice
izbjegavajte razrjeivae i benzin. Ne
koristite ureaje za ienje mlazom
pod visokim tlakom.

267

268

Servis i odravanje

Servis i odravanje

Ope napomene
Servisne informacije

Ope napomene ........................ 268


Servisne informacije ................ 268
Preporuene tekuine, sredstva
za podmazivanje i dijelovi .......... 269
Preporuene tekuine i sredstva
za podmazivanje .................... 269

Da bi Va automobil uvijek ispravno


radio, ostao siguran u prometu i
zadrao svoju vrijednost, vano je da
se svi poslovi odravanja navedeni u
servisnoj knjiici obavljaju u
intervalima kako su navedeni.
Detaljan, najnoviji plan servisa za
Vae vozilo je dostupan u radionici.
Servisni zaslon 3 109.

Europski servisni intervali


Odravanje vaeg vozila potrebno je
svakih 30.000 km ili nakon jedne
godine, to prije nastupi, osim ako je
na zaslonu servisa naznaeno
drukije.
Krai servisni interval moe vrijediti u
sluaju veih optereenja vozila, kao
primjerice kod vozila taksi slube ili
policijskih vozila.
Europski plan servisa vrijedi za
sljedee zemlje:

Andora, Austrija, Belgija, Bosna i


Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna
Gora, Republika eka, Danska,
Estonija, Finska, Francuska,
Njemaka, Grka, Grenland,
Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija,
Lihtentajn, Litva, Luksemburg,
Maarska, Malta, Makedonija,
Monako, Nizozemska, Norveka,
Poljska, Portugal, Rumunjska, San
Marino, Slovaka, Slovenija, Srbija,
panjolska, vedska, vicarska,
Velika Britanija.
Servisni zaslon 3 109.

Meunarodni servisni intervali


Odravanje vaeg vozila potrebno je
svakih 15.000 km ili nakon jedne
godine, to prije nastupi, osim ako je
na zaslonu servisa naznaeno
drukije.
Meunarodni raspored servisa vrijedi
za zemlje koje nisu navedene u
Europskom rasporedu servisa.
Servisni zaslon 3 109.

Servis i odravanje
Potvrde
Potvrda servisa se biljei u Servisnoj
i jamstvenoj knjiici. Servisna
radionica upisuje datum i kilometrau
i potvruje igom i potpisom.
Provjerite je li Servisna i jamstvena
knjiica pravilno ispunjena, jer je
dokaz kontinuiranog servisiranja
neophodan za zadovoljavanje uvjeta
jamstva ili zahtjeva dobre volje, a
takoer je i korisno prilikom prodaje
vozila.

Servisni interval s preostalim


vijekom trajanja motornog ulja
Servisni interval se temelji na
nekoliko parametara ovisno o
uporabi.
Servisni zaslon Vam daje informaciju
kada je potrebno obaviti izmjenu
motornog ulja.
Servisni zaslon 3 109.

Preporuene tekuine,
sredstva za
podmazivanje i dijelovi
Preporuene tekuine i
sredstva za podmazivanje
Koristite jedino proizvode koji
zadovoljavaju preporuene
specifikacije.

9 Upozorenje
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte paljivo.
Obratite panju na informacije
navedene na spremnicima.

Motorno ulje
Motorno ulje je oznaeno prema
svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta
je vanija od viskoziteta kada birate
koje ete motorno ulje koristiti.
Kvaliteta ulja osigurava napr. istou
motora, zatitu od troenja i kontrolu
starenja ulja, dok klasa viskoziteta
daje informaciju o debljini uljnog filma
u temperaturnom podruju.

269

Dexos je najnovija kvaliteta motornog


ulja, koja prua optimalnu zatitu za
benzinske i dizelske motore. Ako nije
dostupno, mogu se koristiti druga
motorna ulja navedenih kvaliteta.
Preporuke za benzinske motore
vrijede i za motore pogonjene
komprimiranim prirodnim plinom
(CNG), tekuim plinom (LPG) i
etanolom (E85).
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 273.
Nadolijevanje motornog ulja
Motorna ulja raznih proizvoaa i
marki se mogu mijeati sve dok su u
skladu sa zahtijevanom kvalitetom i
viskozitetom motornog ulja.
Izriito je zabranjena uporaba
motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 ili
samo A5/B5 jer mogu prouzroiti
dugotrajno oteenje motora u
odreenim uvjetima rada.
Odaberite prikladno motorno ulje
temeljem njegove kvalitete i sukladno
minimalnoj temperaturi okoline
3 273.

270

Servis i odravanje

Dodatni aditivi za motorno ulje


Koritenje dodatnih aditiva za
motorna ulja moe prouzroiti
oteenje i obezvrijediti jamstvo.
Klase viskoziteta motornog ulja
SAE klasa viskoziteta daje
informaciju o debljini uljnog filma.
Multigrade ulje oznaavaju dvije
oznake, na primjer SAE 5W-30. Prva
oznaka, nakon koje slijedi slovo W,
oznaava viskozitet niske
temperature dok se druga oznaka
odnosi na viskozitet visoke
temperature.
Odaberite odgovarajuu klasu
viskoziteta ovisno o minimalnoj
temperaturi okoline 3 273.
Sve preporuene klase viskoziteta
prikladne su za visoke temperature.

Rashladno sredstvo i antifriz


Koristite jedino antifriz s organskom
kiselinom duge trajnosti (LLC)
homologirano za ovo vozilo.
Kontaktirajte radionicu.
Sustav se tvorniki puni rashladnom
tekuinom namijenjenom za iznimno
visoku razinu zatite od korozije i

smrzavanja do otprilike -28 C. U


sjevernim zemljama s jako niskim
temperaturama tvorniki ulivena
rashladna tekuina osigurava zatitu
od smrzavanja do otprilike -37 C.
Ova koncentracija mora se odravati
tijekom itave godine. Koritenje
dodatnih aditiva za rashladno
sredstvo namijenjeno za dodatnu
zatitu od korozije ili za brtvljenje
manjih istjecanja moe prouzroiti
probleme u radu. Odgovornost za
posljedice zbog koritenja dodatnih
aditiva za rashladno sredstvo e biti
odbijena.

Tekuina konica i spojke


Prekoraenje vremena, tekuina za
konice upija vlagu koja e smanjiti
efikasnost konica. Stoga je tekuinu
za konice potrebno zamijeniti u
navedenom intervalu.

Tehniki podaci

Tehniki podaci

Identifikacija vozila

271

Identifikacijska ploica

Identifikacijski broj vozila


Identifikacija vozila ..................... 271
Identifikacijski broj vozila ......... 271
Identifikacijska ploica ............. 271
Identifikacija motora ................ 272
Podaci vozila .............................. 273
Preporuene tekuine i
maziva .................................... 273
Podaci o motoru ...................... 276
Karakteristike ........................... 278
Masa vozila ............................. 280
Dimenzije vozila ...................... 281
Koliine .................................... 283
Tlak u gumama ........................ 284

Identifikacijski broj vozila moe biti


otisnut na identifikacijskoj ploici i na
podu, ispod pokrivaa poda, vidljiv
ispod poklopca.
Identifikacijski broj vozila moe biti
ugraviran na ploi s instrumentima,
vidljiv kroz vjetrobransko staklo ili u
motornom prostoru, na desnoj
stranici karoserije.

Identifikacijska ploica se nalazi na


okviru prednjih lijevih ili desnih vrata.

272

Tehniki podaci

Podaci na identifikacijskoj ploici:


1 : proizvoa
2 : broj odobrenja tipa
3 : identifikacijski broj vozila
4 : klasa najvee doputene mase
vozila u kg
5 : najvea doputena kombinirana
masa u kg
6 : maksimalno dozvoljeno
optereenje prednje osovine
u kg
7 : maksimalno dozvoljeno
optereenje stranje osovine
u kg
8 : podaci specifini za vozilo ili
specifini za dravu
Optereenje prednje i stranje
osovine zajedno ne smije prekoraiti
najveu doputenu masu. Na primjer,
u sluaju da je optereenje prednje
osovine potpuno iskoriteno, tada se
stranja osovina moe opteretiti
samo jo do najvee doputene
mase.
Tehniki podaci su odreeni u
sukladnosti s EU normama.
Zadravamo pravo izmjene. Podaci u

dokumentima vozila uvijek imaju


prednost pred podacima u ovom
priruniku.

Identifikacija motora
Tablice tehnikih podataka prikazuju
identifikacijski kod motora. Podaci o
motoru 3 276.
Kako biste utvrdili odgovarajui
motor, potraite snagu motora u EEC
Certifikatu sukladnosti koji je
isporuen s vozilom ili u drugim
nacionalnim dokumentima za
registraciju vozila.

Tehniki podaci

273

Podaci vozila

Preporuene tekuine i maziva


Europski raspored servisa
Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve europske zemlje s europskim servisnim intervalom 3 268
Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori
(ukljuujui CNG, LPG, E85)

Diesel motori

dexos 1

dexos 2

Ako dexos kvaliteta nije dostupna, moete koristiti maksimalno jednu litru motornog ulja kvalitete ACEA C3, jednom izmeu
svake zamjene ulja.
Klase viskoziteta motornog ulja
Sve europske zemlje s europskim servisnim intervalom 3 268
Temperatura okoline

Benzinski i diesel motori

do -25 C

SAE 5W-30 ili SAE 5W-40

ispod -25 C

SAE 0W-30 ili SAE 0W-40

274

Tehniki podaci

Meunarodni raspored servisa


Potrebna kvaliteta motornog ulja
Sve zemlje s meunarodnim servisnim intervalom 3 268
Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori
(ukljuujui CNG, LPG, E85)

Diesel motori

dexos 1 (ako je dostupan)

dexos 2

Ako dexos kvaliteta nije dostupna, moete koristiti samo ulja dolje navedene kvalitete:
Sve zemlje s meunarodnim servisnim intervalom 3 268
Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori
(ukljuujui CNG, LPG, E85)

Diesel motori

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Sve zemlje s meunarodnim servisnim intervalom 3 268


Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori
(ukljuujui CNG, LPG, E85)

Diesel motori

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Tehniki podaci
Sve zemlje s meunarodnim servisnim intervalom 3 268
ACEA C3

API SM

API SN uvanje prirodnih izvora energije

Klase viskoziteta motornog ulja


Sve zemlje s meunarodnim servisnim intervalom 3 268
Temperatura okoline

Benzinski i diesel motori

do -25 C

SAE 5W-30 ili SAE 5W-40

ispod -25 C

SAE 0W-30 ili SAE 0W-40

do -20 C

SAE 10W-301) ili SAE 10W-401)

1)

Doputeno, ali preporuuje se koritenje ulja SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 dexos kvalitete.

275

276

Tehniki podaci

Podaci o motoru
Identifikacijski kod motora

B10XFL

B14XE

B14XFL

B14XFT

B16SHT

Prodajna oznaka

1.0

1.4

1.4

1.4

1.6

Proizvodni kod

B10XFT

B14XE

B14XFT

B14XFT

B16SHT

Zapremina motora [cm3]

999

1399

1399

1399

1598

Snaga motora [kW]

77

74

92

110

147

pri okr/min

4500-6000

6000

4000-5600

5000-5600

5500

Okretni moment [Nm]

170

130

245/2302)

245/2302)

280

pri okr/min

1800-4300

4300

2000-3500

2000-4000

1650-5000

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

preporueni

95

95

95

95

98

mogui

98

98

98

98

95

mogui

91

91

91

91

91

Dodatna vrsta goriva

Vrsta goriva
Oktanski broj

2)
3)

RON3)

Sa sustavom stop-start.
Naljepnica specifina za dravu na vratacima spremnika goriva moe imati veu vanost od zahtjeva vaeih za motor.

Tehniki podaci
Identifikacijski kod motora

B16DTC

B16DTE

B16DTU

B16DTR

B16DTH

Prodajna oznaka

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Proizvodni kod

B16DTE

B16DTE

B16DTU

B16DTR

B16DTH

Zapremina motora [cm3]

1598

1598

1598

1598

1598

Snaga motora [kW]

70

81

81

118

100

pri okr/min

3500

3500

3500

4000

3500-4000

Okretni moment [Nm]

280

300

300

350

320

pri okr/min

1500-1750

1750-2000

1750-2000

1500-2250

2000-2250

Vrsta goriva

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

277

278

Tehniki podaci

Karakteristike
Kombi limuzina s 5 vrata
Motor

B10XFL

B14XE

B14XFL

B14XFT

B16SHT

Runi mjenja

200

185

205

215

235

Automatizirani runi mjenja

200

Automatski mjenja

210

Maksimalna brzina [km/h]

Motor

B16DTC

B16DTE

B16DTU

B16DTH

B16DTR

Runi mjenja

185

195

195

205

220

Automatizirani runi mjenja

Automatski mjenja

205

Maksimalna brzina [km/h]

Tehniki podaci
Sports Tourer
Motor

B10XFL

B14XE

B14XFL

B14XFT

B16SHT

Runi mjenja

195

185

205

215

235

Automatizirani runi mjenja

200

Automatski mjenja

210

Maksimalna brzina [km/h]

Motor

B16DTC

B16DTE

B16DTU

B16DTH

B16DTR

Runi mjenja

185

195

195

205

220

Automatizirani runi mjenja

Automatski mjenja

200

Maksimalna brzina [km/h]

279

280

Tehniki podaci

Masa vozila
Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme
Hatchback s 5 vrata

Motor

Runo
prijenos

Runi mjenja
automatizirani

Automatski
prijenos

bez/s
klima-ureaj
[kg]

B10XFL

1263/1273

1263/1273

B14XE

1234/1244

B14XFL

/1278

B14XFT

/1278

/1308

B16SHT

/1350

B16DTC

1335/1345

B16DTE

1350/1360

B16DTU

1335/1345

B16DTH

1350/1360

/1364

B16DTR

1396/1406

Opcijska i dodatna oprema poveavaju masu praznog vozila.


Informacije o optereenju 3 90.

Tehniki podaci

281

Masa praznog vozila, osnovni model bez opcijske opreme


Sports Tourer

Motor

Runi mjenja

Automatizirani runi mjenja

Automatski mjenja

sa/bez klima ureaja


[kg]

B10XFL

1278/1288

1278/1288

B14XE

1263/1273

B14XFL

/1322

B14XFT

/1322

/1350

B16SHT

/1393

B16DTC

1378/1388

B16DTE

1393/1403

B16DTU

1393/1403

B16DTH

/1393

/1425

B16DTR

1425/1435

Opcijska i dodatna oprema poveavaju masu praznog vozila.


Informacije o optereenju 3 90.

Dimenzije vozila

Dvovolumen s 5 vrata

Sports Tourer

Duljina [mm]

4370

4702

irina bez vanjskih ogledala [mm]

1809

1809

irina s dva vanjska ogledala [mm]

2042

2042

282

Tehniki podaci
Dvovolumen s 5 vrata

Sports Tourer

Visina (bez antene) [mm]

1437-1531

1452-1580

Duljina poda prtljanika [mm]

828

1065

Duljina prtljanika s preklopljenim stranjim sjedalima [mm]

1575

1872

irina prtljanika [mm]

1001

1050

Visina prtljanika [mm]

588

399

Razmak osovina [mm]

2662

2662

Promjer kruga okretanja [m]

11,05-11,44

11,05-11,44

Tehniki podaci

283

Koliine
Motorno ulje
Motor

B10XFL

B14XFL,
B14XFT,
B14XE

B16DTU

B16DTC,
B16DTE,
B16DTH,
B16DTR

B16SHT

uklj. filter [l]

4,0

4,0

4,5

5,0

5,5

izmeu MIN i MAX [l]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Spremnik goriva
Benzin/dizel, koliina za ponovno punjenje [l]

48

284

Tehniki podaci

Tlak u gumama
Dvovolumen s 5 vrata

Udobnost s do 3 osobe

ECO s do 3 osobe

S punim optereenjem

Motor

prednje

stranje

prednje

stranje

prednje

stranje

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

Gume

B10XFL, 195/65 R15,


B14XE 225/45 R17

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B14XFL 195/65 R15,


225/45 R17,
225/40 R18

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B14XFT 195/65 R15,


225/45 R17,
215/55 R16,
215/50 R17,
225/40 R18

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B16DTE, 225/45 R17,


B16DTH 225/40 R18

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

Tehniki podaci
Dvovolumen s 5 vrata

Udobnost s do 3 osobe

ECO s do 3 osobe

S punim optereenjem

Motor

prednje

stranje

prednje

stranje

prednje

stranje

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

Gume

285

B16DTR, 225/45 R17


B16SHT 225/40 R18

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

260/2,6 (38) 240/2,4 (35)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

270/2,7 (39) 290/2,9 (42)

205/55 R16

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B16DTC, 195/65 R15,


B16DTU 225/45 R17

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

270/2,7 (39) 270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

240/2,4 (35) 220/2,2 (32)

300/3,0 (43) 300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

Privremeni rezervni
kota
115/70 R16

420/4,2 (60) 420/4,2 (60)

420/4,2 (60) 420/4,2 (60)

Svi

286

Tehniki podaci

Sports Tourer
Motor

Gume

Udobnost s do 3 osobe

ECO s do 3 osobe

S punim optereenjem

prednje

stranje

prednje

stranje

prednje

stranje

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

B10XFL, 195/65 R15,


B14XE 225/45 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B14XFL 195/65 R15,


225/45 R17,
225/40 R18

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B14XFT 195/65 R15,


225/45 R17,
225/40 R18

250/2,5 (36)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

250/2,5 (36)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

B16DTE, 225/45 R17,


B16DTH 225/40 R18

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

Tehniki podaci

287

Sports Tourer

Udobnost s do 3 osobe

ECO s do 3 osobe

S punim optereenjem

Motor

prednje

stranje

prednje

stranje

prednje

stranje

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

B16DTR, 225/45 R17


B16SHT 225/40 R18

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

260/2,6 (38)

240/2,4 (35)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39) 300/3,0 (43)

205/55 R16

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 290/2,9 (42)

B16DTC, 195/65 R15,


B16DTU 225/45 R17

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

270/2,7 (39)

270/2,7 (39)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

205/55 R16

240/2,4 (35)

220/2,2 (32)

300/3,0 (43)

300/3,0 (43)

250/2,5 (36) 270/2,7 (39)

Privremeni rezervni
kota
115/70 R16

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60) 420/4,2 (60)

Svi

Gume

288

Informacije stranke

Informacije stranke

Informacije stranke
Izjava o sukladnosti

Informacije stranke .................... 288


Izjava o sukladnosti ................. 288
Popravak oteenja od sudara 290
Potvrda softvera ...................... 290
Biljeenje i tajnost podataka
vozila .......................................... 294
Snimai podataka dogaaja .... 294
Identifikacija radijske frekvencije
(RFID) ..................................... 294

Sustavi radijskog prijenosa


Ovo vozilo je opremljeno sustavima
koji prenose i/ili primaju radio valove
koji su podloni Direktivi 1999/5/EC.
Ti sustavi sukladni su osnovnim
zahtjevima i drugim vaeim uvjetima
Direktive 1999/5/EC. Preslike
originalne Izjave o sukladnosti mogu
se pronai na naoj web stranici.

Informacije stranke
Dizalica

289

290

Informacije stranke

Prijevod originalne izjave o


sukladnosti
Izjava o sukladnosti prema EC
direktivi 2006/42/EC
Izjavljujemo da je proizvod:
Oznaka proizvoda: Dizalica
Tip/GM broj dijela: 13512620
u suglasnosti s odredbama direktive
2006/42/EC.
Primijenjeni tehniki standardi:
GMN9737
: dizanje dizalicom
GM 14337
: standardna
oprema, dizalica provjere hardvera
GMN5127
: integritet vozila mehaniko dizanje i
dizanje u servisnoj
stanici
GMW15005 : standardna
oprema, dizalica i
rezervna guma,
provjera vozila
ISO TS 16949 : sustavi upravljanja
kvalitetom

Potpisnik je ovlaten za sastavljanje


tehnike dokumentacije.
Rsselsheim, 27. studenog 2015
potpisuje
Andr-Alexander Konter
Menader grupe za inenjering za
sustave guma i kotaa
Adam Opel AG
D-65423 Rsselsheim

Popravak oteenja od
sudara
Debljina laka
Zbog tehnika proizvodnje, debljina
laka moe varirati izmeu 50 i 400
m.
Stoga, razliite debljine laka nisu
pokazatelj za popravak oteenja
uslijed sudara.

Potvrda softvera
Odreene OnStar komponente
ukljuuju libcurl i unzip softver i drugi
softver treih strana. Ispod su
napomene i licence u vezi libcurl i

unzip softvera i drugog softvera od


treih strana, pogledajte http://
www.lg.com/global/support/
opensource/index.
Prijevod potraite ispod izvornog
teksta.

libcurl
Copyright and permission notice
Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby
granted, provided that the above
copyright notice and this permission
notice appear in all copies.
The software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
fitness for a particular purpose and
noninfringement of third party rights.
In no event shall the authors or
copyright holders be liable for any
claim, damages or other liability,
whether in an action of contract, tort

Informacije stranke
or otherwise, arising from, out of or in
connection with the software or the
use or other dealings in the software.
Except as contained in this notice, the
name of a copyright holder shall not
be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior
written authorization of the copyright
holder.

unzip
This is version 2005-Feb-10 of the
Info-ZIP copyright and license. The
definitive version of this document
should be available at ftp://ftp.infozip.org/pub/infozip/license.html
indefinitely.
Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All
rights reserved.
For the purposes of this copyright and
license, Info-ZIP is defined as the
following set of individuals:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul

Kienitz, David Kirschbaum, Johnny


Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.
This software is provided as is,
without warranty of any kind, express
or implied. In no event shall Info-ZIP
or its contributors be held liable for
any direct, indirect, incidental, special
or consequential damages arising out
of the use of or inability to use this
software.
Permission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the following restrictions:
1. Redistributions of source code
must retain the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions.

291

2. Redistributions in binary form


(compiled executables) must
reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in
documentation and/or other
materials provided with the
distribution. The sole exception to
this condition is redistribution of a
standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of a
self-extracting archive; that is
permitted without inclusion of this
license, as long as the normal
SFX banner has not been
removed from the binary or
disabled.
3. Altered versions--including, but
not limited to, ports to new
operating systems, existing ports
with new graphical interfaces, and
dynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source. Such altered
versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP
releases--including, but not
limited to, labeling of the altered

292

Informacije stranke

versions with the names InfoZIP (or any variation thereof,


including, but not limited to,
different capitalizations), Pocket
UnZip, WiZ or MacZip without
the explicit permission of Info-ZIP.
Such altered versions are further
prohibited from misrepresentative
use of the Zip-Bugs or Info-ZIP email addresses or of the Info-ZIP
URL(s).
4. Info-ZIP retains the right to use
the names Info-ZIP, Zip,
UnZip, UnZipSFX, WiZ,
Pocket UnZip, Pocket Zip, and
MacZip for its own source and
binary releases.

libcurl
Napomena o zatiti autorskih prava i
doputenja
Autorska prava zatiena (c) 1996 2010, Daniel Stenberg,
<daniel@haxx.se>.
Sva prava zadrana.
Doputenje za uporabu, kopiranje,
promjenu i distribuiranje ovog
softvera u bilo koju svrhu, sa ili bez
pristojbe, ovime se odobrava, uz uvjet

da gornja napomena o zatiti


autorskih prava i ova napomena o
doputenju budu vidljivi u svim
kopijama.
Softver je isporuen "kakav jest", bez
jamstva bilo koje vrste, izraenog ili
podrazumijevanog, ukljuujui, ali ne
i ogranienog na jamstva prodaje,
pogodnosti za odreene namjene i
nekrenje prava treih strana. Ni u
kojem sluaju autori ili nositelji
autorskih prava nee biti odgovorni ni
za kakva potraivanja, oteenja ili
druge odgovornosti, bilo u djelovanju
ugovora, krenju prava ili drukije,
koji proizilaze od, iz ili u vezi sa
softverom ili uporabom, ili drugim
poslovanjima u softveru.
Osim onoga to je sadrano u ovoj
napomeni, ime nositelja autorskih
prava ne smije se koristiti u
oglaavanju ili na drugi nain, za
promidbu prodaje, uporabu ili drugih
poslovanja u ovom softveru, bez
prethodnog pisanoga ovlatenja
nositelja autorskih prava.

unzip
Ovo je verzija od 10. veljae 2005.
Info-ZIP autorskih prava i licence.
Konana verzija ovog dokumenta
treba biti dostupna neogranieno na
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/
license.html.
Autorska prava zatiena (c)
1990-2005 Info-ZIP. Sva prava
pridrana.
U svrhu ove zatite autorskih prava i
licence, "Info-ZIP" je definiran kao
sljedei skup pojedinaca:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jean-Michel Dubois,
Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth,
Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe
Rommel, Steve Salisbury, Dave
Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine
Verheijen, Paul von Behren, Rich
Wales, Mike White.

Informacije stranke
Ovaj softver se isporuuje "kakav
jest", bez ikakvog jamstva, izraenog
ili podrazumijevanog. Ni u kojem
sluaju Info-ZIP ili njegovi suradnici
nee biti odgovorni ni za kakve
izravne, neizravne, sluajne ili
posljedine tete koje bi proizale iz
uporabe ili nemogunosti uporabe
ovog softvera.
Svima se odobrava uporaba ovog
softvera u bilo koju svrhu, ukljuujui
komercijalne primjene, a njegovo
slobodno mijenjanje i daljnja
distribucija podlijeu sljedeim
ogranienjima:
1. Daljnja distribucija izvornog koda
mora zadrati gornju napomenu o
autorskim pravima, definiciju,
odricanje od odgovornosti i popis
uvjeta.
2. Daljnja distribucija u binarnom
obliku (kompilirane izvrne
datoteke) mora reproducirati
gornju napomenu o autorskim
pravima, definiciju, odricanje od
odgovornosti i popis uvjeta u
dokumentaciji i/ili drugim
materijalima isporuenim s
distribucijom. Jedino izuzee od

ovih uvjeta jest daljnja distribucija


standardne UnZipSFX binarne
datoteke (ukljuujui SFXWiz),
kao dio samo-vaenja arhive; to je
doputeno bez ukljuenja ove
licence, sve dok se normalna SFX
oznaka ne ukloni iz binarne
datoteke ili ne onemogui.
3. Izmijenjene verzije-ukljuivo, ali
ne i ogranieno na, ulaze u nove
operacijske sustave, postojee
ulaze s novim grafikim sueljima,
i dinamike, dijeljene, ili statike
verzije za knjinice-moraju jasno
biti oznaene kao takve i ne smiju
se pogreno predstavljati kao da
su originalni izvor. Takve
izmijenjene verzije ne smiju se
pogreno predstavljati kao da su
Info-ZIP izdanja-ukljuujui, ali ne
i ogranieno na, oznaavanje
izmijenjenih verzija nazivima
"Info-ZIP" (ili bilo kojom
varijacijom toga, ukljuujui, ali ne
i ogranieno na, razliita velika
slova), "Pocket UnZip," "WiZ" ili
"MacZip" bez eksplicitnog
doputenja od strane Info-ZIP-a.
Nadalje, zabranjeno je takve
izmijenjene verzije uz pogreno

293

predstavljanje koristiti kao ZIPBug-ove ili Info-ZIP adrese epote ili Info-ZIP URL(.ove).
4. Info-ZIP zadrava pravo uporabe
naziva "Info-ZIP," "Zip," "UnZip,"
"UnZipSFX," "WiZ," "Pocket
UnZip," "Pocket Zip," i "MacZip"
za svoj vlastiti izvorni kod i binarna
izdanja.

294

Informacije stranke

Biljeenje i tajnost
podataka vozila
Snimai podataka dogaaja
Moduli spremanja podataka u
vozilu
Vei broj elektronikih komponenata
vozila sadre module za spremanje
podataka koji privremeno ili trajno
spremaju tehnike podatke o stanju
vozila, dogaajima i pogrekama.
Openito, te tehnike informacije
dokumentiraju stanje dijelova,
modula, sustava ili okruenja:
radni uvjeti komponenata
sustava (na primjer razine
punjenja)
poruke o stanju vozila i njegovim
komponentama (na primjer broj
okretaja kotaa / brzina vrtnje,
usporavanje, bono ubrzanje)
disfunkcije i neispravnosti vanih
komponenata sustava

reakcije vozila u posebnim


situacijama u vonji (na primjer
napuhavanje zranog jastuka,
ukljuivanje sustava regulacije
stabilnosti)
uvjeti okruenja (na primjer
temperatura)
Ti su podaci iskljuivo tehniki i
pomau kod utvrivanja i ispravljanja
pogreaka, kao i za optimiranje
funkcija vozila.
Profili kretanja koji oznaavaju
prijeene rute ne mogu se stvoriti tim
podacima.
Ako se koriste usluge (npr. radovi
popravaka, servisni postupci,
jamstveni sluajevi, osiguranje
kvalitete), zaposlenici servisne mree
(ukljuujui proizvoaa) mogu
proitati te tehnike informacije iz
modul spremanja podataka o
dogaajima i pogrekama pomou
posebnih dijagnostikih ureaja. Ako
je potrebno, vie informacija potraite
u takvim radionicama. Nakon
ispravljanja pogreke, podaci se briu
iz modula spremanja pogreaka ili se
stalno prebrisuju.

Prilikom koritenja vozila mogu se


pojaviti situacije u kojima se tehniki
podaci koji se odnose na druge
informacije (izvjee o nezgodi,
oteenja vozila, izjave svjedoka i sl.)
mogu pridruiti odreenoj osobi - po
mogunosti uz pomo strunjaka.
Dodatne funkcije koje su ugovorno
odreene s klijentom (npr.
odreivanje poloaja vozila u
sluajevima nude) omoguuju
prijenos posebnih podataka iz vozila.

Identifikacija radijske
frekvencije (RFID)
RFID tehnologija koristi se u nekim
vozilima za funkcije poput sustava
nadzora tlaka u gumama u sigurnosti
sustava paljenja. Koristi se i u vezi s
opremom poput daljinskih upravljaa
za zakljuavanje/otkljuavanje vrata i
pokretanje, te odailjaa u vozilu za
ureaje za otvaranje garanih vrata.
RFID tehnologija kod vozila Opel ne
koristi niti ne pohranjuje osobne
podatke niti vezu s bilo kojim drugim
Opel sustavima s osobnim podacima.

Informacije stranke

295

296

Kazalo pojmova

Aktvivno koenje u nudi............ 190


Akumulator ................................ 224
Alat ............................................ 244
Alat vozila................................... 244
Automatizirani runi mjenja....... 175
Automatska kontrola svjetla ...... 137
Automatski mjenja ................... 171
Automatsko smanjenje
zaslijepljenosti .......................... 41
Automatsko zakljuavanje ........... 29
Autostop..................................... 164

Biljeenje i tajnost podataka


vozila....................................... 294
Blokada motora ................... 39, 115
Boni pokazivai smjera ............ 235
Boni zrani jastuci ...................... 63
Brave za dijete ............................. 30
Brisa/sustav pranja stranjeg
prozora ..................................... 96
Brisa/sustav pranja vjetrobrana . 94
Broja dnevno prijeenih
kilometara ............................... 107
Broja kilometara ....................... 107
Brzinomjer ................................. 106

Daljinski upravlja ........................ 21


Deaktiviranje zranog jastuka . .
.......................................... 64, 111
Dimenzije vozila ......................... 281
Dizalica vozila............................. 244
Dovod zraka .............................. 157
Drai alica ................................ 73
Dubina are ............................... 251
Dugo svjetlo ....................... 115, 137

Elektrina parkirna konica 112, 178


Elektrini prozori .......................... 42
Elektrini sustav.......................... 237
Elektrino podeavanje ............... 40
Elektrino podeavanje sjedala ... 52
Elektronika kontrola stabilnosti. 182
Elektronika kontrola stabilnosti
i sustav kontrole proklizavanja 113
Elektroniki programi vonje ....
........................................ 173, 177
Elektroniki sustav kontrole
klime ....................................... 151

Fiksni otvori za provjetravanje ... 157


Filtar krutih estica ..................... 169
Filtar za pelud ............................ 157
Filter estica............................... 169

297
G

Gorivo......................................... 209
Gorivo za benzinske motore ...... 209
Gorivo za dizelske motore ......... 210
Greka ............................... 173, 177
Grijani retrovizori ......................... 41
Grijano kolo upravljaa ................ 94
Grijanje .................................. 55, 57
Grijanje sjedala
Grijanje sjedala, prednje........... 55
Grijanje sjedala, stranje........... 57
Grijanje stranjeg prozora ........... 44

Halogenska prednja svjetla ....... 227

Identifikacija motora.................... 272


Identifikacija radijske frekvencije
(RFID)..................................... 294
Identifikacijska ploica ............... 271
Identifikacijski broj vozila ........... 271
Indikatori..................................... 106
Indikator udaljenosti sprijeda...... 189
Informacije o optereenju ............ 90
Informacijski centar vozaa........ 116
Informacijski zasloni................... 116
Info zaslon.................................. 122
Iskljuena elektronika kontrola
stabilnosti................................ 113

Iskljuen sustav kontrole


proklizavanja........................... 114
Ispuh motora .............................. 169
Izjava o sukladnosti.................... 288

Kamera okrenuta prema natrag 201


Karakteristike ............................. 278
Katalizator .................................. 170
Klima ureaj ............................... 149
Kljuevi ........................................ 20
Kljuevi, brave.............................. 20
Klju, memorirane postavke......... 24
Konice .............................. 178, 223
Koliine ...................................... 283
Komplet za popravak gume ....... 253
Komplet za prvu pomo ............... 88
Kontrola klime .............................. 15
Kontrola osvjetljenja ploe s
instrumentima ......................... 144
Kontrola vozila ........................... 159
Kontrole........................................ 93
Kontrole na kolu upravljaa ......... 93
Kontrolna svjetla......................... 110
Kontrolno svjetlo kvara .............. 112
Konveksni oblik ............................ 40
Koritenje ovog prirunika ............. 3
Kotai i gume ............................. 245
Kretanje ....................................... 17
Krov.............................................. 45

Krovni nosa ................................ 89


Krovni otvor ................................. 45
Kuka za vuu.............................. 212
Kutija s osiguraima ploe s
instrumentima ......................... 240
Kutija s osiguraima u
motornom prostoru ................. 238
Kutija s osiguraima u prtljaniku 242
Kvar............................................ 263
Kvar elektrine parkirne konice 112

Lanci za snijeg ........................... 252


LED prednja svjetla............ 115, 138

Maksimalna brzina...................... 246


Masa vozila ................................ 280
Memorirane postavke................... 24
Mijenjanje brzina......................... 113
Mjenja ........................................ 16
Mjera broja okretaja ................. 108
Mjera goriva ............................. 108
Mjerai........................................ 106
Mjera temperature rashladnog
sredstva motora ..................... 108
Mjesta postavljanja sigurnosnog
sustava za dijete ...................... 69
Motorno ulje ............... 221, 269, 273

298
N

Napon baterije ........................... 126


Nasloni za glavu .......................... 47
Naslon za ruku........................ 55, 57
Niska razina goriva .................... 114
Njega izgleda.............................. 265
Njega unutranjosti .................... 267
Njega vanjtine .......................... 265

Odgoeno iskljuivanje.............. 162


Odzraivanje sustava dizel
goriva ..................................... 226
Ogledalo u unutranjosti............... 41
Ograniava brzine..................... 186
Ograniiva brzine...................... 116
OnStar........................................ 132
Opasnost, upozorenje i oprez ....... 4
Ope napomene ........................ 212
Oprema i modifikacije vozila ...... 219
Oprema za vuu ........................ 214
Osigurai ................................... 237
Osvjetljenje ploe s
instrumentima ......................... 237
Osvjetljenje sredinje konzole ... 146
Osvjetljenje unutranjosti........... 144
Osvjetljenje zavoja...................... 138
Otkljuavanje vozila ....................... 6
Otkriveno je vozilo ispred
sustava.................................... 115

Otvorena vrata ........................... 116


Otvori za provjetravanje.............. 156
Oznaka zranog jastuka............... 60
Oznake guma ............................ 246

Parkiranje ............................ 18, 167


Parkirna konica ........................ 178
Pepeljare ................................... 101
Personalizacija vozila ................ 126
Podaci o motoru ........................ 276
Podaci vozila.............................. 273
Podesivi otvori za provjetravanje 156
Podeavanje kola upravljaa ... 9, 93
Podeavanje naslona za glavu ...... 8
Podeavanje ogledala ................... 9
Podeavanje sjedala ..................... 7
Podeavanje snopa prednjih
svjetala ................................... 138
Podsjetnik za sigurnosni pojas . . 110
Pojasevi........................................ 57
Pokaziva smjera ...................... 110
Poklopac motora ........................ 220
Poklopac stranjeg spremita u
podu ......................................... 83
Poklopci kotaa ......................... 252
Pokretanje i rukovanje................ 159
Pokretanje motora ..................... 162
Pokretanje spojnim kabelom ..... 261
Poloaji kontakt brave ............... 159

Poloaj sjedala ............................ 49


Poluga mjenjaa ................ 171, 175
Pomoni grija............................ 156
Pomoni nain rada.................... 122
Pomo pri koenju ..................... 180
Pomo pri kretanju na uzbrdici . . 180
Pomo pri parkiranju .................. 192
Pomo za duga svjetla............... 115
Pomo za prometne znakove....
........................................ 116, 203
Pomo za stabilnost prikolice .... 217
Pomo za zadravanje voznog
traka................................ 113, 207
Popravak oteenja od sudara... 290
Poruka.......................................... 56
Poruke vozila ............................. 124
Potronja goriva - CO2 emisija . . 211
Potvrda softvera......................... 290
Pozicijska svjetla................ 136, 144
Predgrijanje ............................... 114
Prednja sjedala............................. 49
Prednja svjetla............................ 136
Prednja svjetla pri vonji u
inozemstvu ............................. 138
Prednja svjetla za maglu ........... 143
Prednje spremite......................... 74
Prednji zrani jastuci .................... 63
Pregled ploe s instrumentima .... 10
Prekida svjetala ....................... 136

299
Prekid dovoda goriva pri vonji s
oduzetim gasom ..................... 164
Prekid napajanja elektrinom
energijom ............................... 173
Prekriva prtljanika .................... 81
Preporuene tekuine i maziva. . 273
Preporuene tekuine i sredstva
za podmazivanje .................... 269
Prerada vozila na kraju radnog
vijeka ...................................... 220
Presvlake.................................... 267
Pretinac za rukavice .................... 73
Prikljuak za prikolicu................. 212
Prikljuci za napajanje ................. 99
Prikljunica za struju................... 100
Pritisak guma ............................. 246
Probuena guma........................ 256
Promjena veliine guma i kotaa 252
Protuprovalni alarmni sustav ....... 36
Protuprovalni sustav
zakljuavanja ............................ 36
Provjere vozila............................ 220
Provjetravanje....................... 56, 148
Prozori.......................................... 42
Prtljanik ................................ 30, 75
Punjenje goriva .......................... 210

Quickheat................................... 156

Rashladno sredstvo i antifriz...... 269


Rashladno sredstvo motora ...... 222
Raspriva miomirisa................. 100
Razmak izmeu vozila................ 113
Redovito koritenje klima
ureaja ................................... 157
Retrovizori s mogunou
preklapanja ............................... 40
Rezervni kota ........................... 258
Runa konica............................ 178
Runi mjenja ............................ 174
Runi nain rada ............... 172, 177
Runi prozori ............................... 42
Runo podeavanje sjedala......... 50
Runo smanjenje zaslijepljenosti 41

Sat................................................ 97
Savjeti za vonju......................... 159
Servis ......................................... 157
Servisiranje................................. 268
Servisne informacije .................. 268
Servisni zaslon .......................... 109
Signali skretanja i promjene
trake ....................................... 143
Sigurnosna mrea ....................... 86
Sigurnosni pojas ............................ 8
Sigurnosni pojasevi ..................... 57
Sigurnosni pojas u tri toke ......... 58

Sigurnosni sustavi za dijete ......... 66


Sigurnost vozila............................ 36
Simboli ........................................... 4
Sirena .................................... 13, 94
Sklop instrumenata .................... 103
Snimai podataka dogaaja....... 294
Specifini podaci vozila ................. 3
Sportski program ....................... 183
Spremanje vozila........................ 219
Spremita..................................... 73
Spremite..................................... 73
Spremite u naslonu za ruku ....... 74
Sredinje zakljuavanje ............... 24
Stranja sjedala............................ 57
Stranja svjetla .......................... 229
Stranje svjetlo za maglu . . 115, 143
Sustav elektronikog kljua.......... 22
Sustav grijanja i provjetravanja . 148
Sustavi detekcije predmeta........ 192
Sustavi kontrole klime................. 148
Sustavi kontrole vonje.............. 181
Sustavi pranja i brisanja .............. 14
Sustavi za pomo vozau........... 184
Sustavi zatite za dijete................ 66
Sustav konica i spojke ............. 112
Sustav kontrole proklizavanja .... 181
Sustav kontrole tlaka u gumama 114
Sustav nadzora pritiska u
gumama ................................. 247
Sustav protiv blokiranja kotaa .. 178

300
U

Sustav protiv blokiranja kotaa


(ABS) ...................................... 113
Sustav punjenja ......................... 111
Sustav rukovanja teretom ............ 84
Sustav stop-start......................... 164
Svjetla upozorenja...................... 106
Svjetla u titniku za sunce ......... 145
Svjetla u unutranjosti ............... 145
Svjetla za itanje ........................ 145
Svjetla za maglu ........................ 229
Svjetla za vonju po danu ......... 138
Svjetla za vonju unatrag .......... 144
Svjetlo registarske ploice ......... 236
Svjetlo za izlazak ....................... 146
Svjetlo za maglu ........................ 115

Uhodavanje novog vozila .......... 159


Ukljuivanje svih pokazivaa
smjera .................................... 142
Ulazno svjetlo ............................ 146
Ultrazvuna pomo pri parkiranju 192
Ulje, motor.......................... 269, 273
Unutarnja svjetla ........................ 237
Upozorenje na slijepu toku sa
strane...................................... 199
Upozorenje na sudar sprijeda.... 187
Upozorenje prednjim svjetlima . . 137
Upravljanje.................................. 159
Uice za uvrenje tereta .......... 83
Uvod .............................................. 3

titnici za sunce ........................... 44

Tekuina konica ....................... 223


Tekuina konica i spojke.......... 269
Tekuina za pranje .................... 223
Temperatura okoline .................... 97
Tempomat ......................... 115, 184
Teret na krovu.............................. 90
Tipka za ukljuivanje.................. 160
Tlak motornog ulja ..................... 114
Tlak u gumama .......................... 284
Trokut upozorenja ........................ 88

Vanjska ogledala.......................... 40
Vanjska svjetla ..................... 12, 136
Vanjsko svjetlo ........................... 115
Vjetrobran..................................... 42
Vozne karakteristike i savjeti za
vonju ..................................... 212
Vrata............................................. 30
Vrenje rada .............................. 220
Vua................................... 212, 263
Vua prikolice ............................ 213
Vuenje nekog drugog vozila .... 264
Vuenje vozila ........................... 263

Zamagljeni poklopci svjetala ..... 144


Zamjena kotaa ......................... 256
Zamjena metlice brisaa ............ 226
Zamjena arulje ......................... 227
Zaslon mjenjaa ................ 171, 175
Zaslon srednje klase................... 116
Zaslon visoke klase.................... 116
Zatita od pranjenja
akumulatora ........................... 147
Zimske gume ............................. 245
Znaajke osvjetljenja.................. 146
Zrana zavjesa za glavu .............. 64
Zrani jastuci ............................... 60
Zrani jastuci i zatezai pojaseva 111
Zvukovi upozorenja ................... 125

www.opel.com
Copyright by ADAM OPEL AG, Rsselsheim, Germany.
Informacije sadrane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridrava pravo izmjena tehnikih specifikacija, znaajki i dizajna vozila na koja se odnose
informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.
Izdanje: veljaa 2016, ADAM OPEL AG, Rsselsheim.
Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.

KTA-2775/2-hr

*KTA-2775/2-HR*

02/2016