Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (KSSR)

Kelas
Bilangan Murid
Tema / Tajuk
Tarikh
Masa
Standard

5A
/ 26 Orang Lelaki
Unit 4 TERGUGATNYA KEDAULATAN NEGARA
28 / 4 / 2016
8.45 am 9.15 am
7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar

Kandungan
Standard

7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi.

Pembelajaran
Objektif
Aktiviti

Bahan Bantu

K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan Negara kita.


1. Murid dapat menyatakan cara penentangan masyarakat Sabah terhadap Syarikat Borneo Utara British.
1. Imbas kembali.
2. Guru membimbing murid untuk memahami cara penentangan masyarakat Sabah terhadap Syarikat
Borneo Utara British.
3. Menulis nota berdasarkan kefahaman sendiri.
4. Guru membuat rumusan .
Buku teks, buku latihan, nota

Mengajar

Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

Nilai Murni: Memberi perhatian, kerjasama, bertolak ansur, berdisiplin, bertimbang rasa, saling menghormati,
bertanggungjawab, berani, keyakinan diri.
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan

: Perasaan Kekitaan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (KSSR)

Penilaian P&P

Keusahawanan
: Kesanggupan belajar daripada kesilapan
1. Guru membimbing murid untuk memahami cara penentangan masyarakat Sabah terhadap Syarikat
Borneo Utara British.

Langkah

Isi Pelajaran

Langkah / Aktiviti

Catatan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (KSSR)


Permulaan

Imbas kembali

( 5 minit )

1. Siapakah yang diiktiraf sebagai


Sultan Perak?
(Raja Abdullah)
2. Residen boleh menasihati Sultan
dalam semua perkara, kecuali

1. Guru meminta semua murid tutup buku.


2. Semua murid tidak dibenarkan buka sebarang
buku.
3. Guru bertanya murid beberapa soalan.
4. Guru memberi pujian kepada murid yang

Nilai murni:
Memberi perhatian
Kerjasama
Berani

menjawab dengan betul dan membetulkan


terhadap jawapan yang kurang tepat.

perkara apa?
(Agama dan adat Istiadat Melayu)

Kemahiran Pemikiran
Sejarah:

3. Kuasa siapa terjejas selepas

Elemen asas sejarah

penjajahan dan campur tangan


pihak British?
(Sultan dan pembesar)

Dimensi
Kewarganegaraan

4. Siapakah yang telah kehilangan hak

Perasaan Kekitaan

untuk mengutip cukai?


(Pembesar)
Langkah 1

Membaca dan memahami cara

( 10 minit )

penentangan masyarakat Sabah


terhadap Syarikat Borneo Utara British.

1. Guru memberi murid nota.


Bahan Bantu
2. Guru meminta murid untuk membaca nota yang
mengajar:
telah diberikan.
Nota
3. Guru meminta murid cuba untuk
menyampaikan mesej yang disampaikan dalam

(Teks di lampiran 1)

petikan.
4. Guru menerangkan yang mesej disampaikan

Nilai murni:
Memberi perhatian

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (KSSR)


dalam petikan.
5. Guru memberi pujian kepada murid yang
menjawab dengan betul manakala terus
membuat pembetulan terhadap jawapan yang
kurang tepat.

Kerjasama
Saling menghormati
Tolak-ansur
Berdisiplin
Bertimbang rasa
Kemahiran Pemikiran
Sejarah:
Elemen asas sejarah
Dimensi
Kewarganegaraan

Perasaan Kekitaan

Langkah 2

Membuat nota menggunakan peta I-

1. Guru meminta murid mengeluarkan buku

Bahan bantu mengajar:

( 12 minit )

think berdasarkan kefahaman sendiri.

latihan.
2. Guru memberi arahan kepada murid membuat

Nota

Cara penentangan masyarakat Sabah

nota menggunakan peta I-think berdasarkan

terhadap Syarikat Borneo Utara British

kefahaman sendiri selepas penerangan guru


dan lakonan sebentar tadi.
3. Murid dibenarkan merujuk buku teks untuk
membuat nota.

Buku latihan
Nilai murni:
Kerjasama
Memberi perhatian

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (KSSR)


4. Guru memantau ketika murid membuat nota.
5. Guru menunjuk ajar sekiranya terdapat murid

yang meminta bantuan.


6. Guru bersama-sama murid untuk berbincang
nota yang telah disiapkan.
7. Guru akan menyebut nama murid untuk
membaca nota yang telah disiapkan.
8. Guru memberi pujian kepada murid yang
tersebut.

Bertolak ansur
Bertanggungjawab
Berani
Keyakinan diri
Kemahiran Pemikiran
Sejarah:
Elemen asas sejarah
Dimensi
Kewarganegaraan
Perasaan Kekitaan

Penutup

Guru membuat rumusan pada

1. Guru bertanya kepada murid apa yang telah

Nilai murni:

( 3 minit )

pengajaran dan pembelajaran pada hari

belajar pada hari ini.


2. Guru merumuskan jawapan-jawapan yang

Kerjasama

ini.

diberi oleh murid.